gus wskaźniki inflacji

PAP

NBP: we wrześniu inflacja bez cen żywności i energii o 0,2 proc. niższa niż w sierpniu

NBP: we wrześniu inflacja bez cen żywności i energii o 0,2 proc. niższa niż w sierpniu

We wrześniu inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,2 proc, o 0,2 pkt proc. mniej niż w poprzednim miesiącu - podał w piątek Narodowy Bank Polski.

NBP: w grudniu 2015 inflacja taka jak miesiąc wcześniej

W grudniu 2015 r. inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,2 proc., tyle ile miesiąc wcześniej - podał w poniedziałek Narodowy Bank Polski. Nie zmieniły się też inne wskaźniki inflacji, badane przez bank centralny.

Kalendarium ISBnews

  --12:00: Konferencja prasowa Aplisens nt. wyników za I półr.  --14:00: GUSWskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2015 r. --14:00: NBP: Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji --14:00: NBP: Bilans płatniczy za miesiąc czerwiec 2015. 

NBP: inflacja bazowa w listopadzie w wysokości 0,2 proc.

danymi GUS inflacja CPI za listopad wyniosła minus 0,6 proc. (rdr), wobec wcześniejszego szacunku flash, który mówił o spadku cen o 0,5 proc. Bank centralny wyjaśnił, że co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce, lepiej identyfikować źródła

Kalendarium ISBnews

perspektyw --10:00: Konferencja prasowa Banku Handlowego nt. wyników --12:00: Konferencja prasowa Grupy Kęty nt. wyników za II kwartał --12:00: Konferencja prasowa Aplisens nt. wyników za I płr. --14:00: GUSWskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2015 r. --14:00: NBP: 

Kalendarium ISBnews

: NBP: Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji   PONIEDZIAŁEK, 15 czerwca --10:00: GUSWskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2015 r. --11:30: Konferencja GPW nt. Polska bezpieczna i silna finansowo - listy zastawne i REIT, instrumenty, które wesprą rozwój

NBP: inflacja bazowa w październiku - 0,3 proc.

jak w poprzednim analizowanym okresie. Podany w piątek przez GUS wskaźnik CPI za październik wyniósł -0,7 proc. Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik

Kalendarium ISBnews

Gospodarstwa Krajowego nt. zawarcia umowy finansowania ekspansji Grupy Boryszew na rynkach zagranicznych --14:00: NBP: Bilans płatniczy --14:00: GUSWskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2015 r.   WTOREK, 16 czerwca --09:00: Gala "Rankingi Wprost" --11:00

Kalendarium ISBnews

zarobkowe Polaków" --11:25: Debiut Hetan Technologies na NewConnect --13:30: Konferencja prasowa PLL LOT nt. wyników za 2014 r. --14:00: GUS: Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2015 r. --14:00: GUS: Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów I -II 2015 r.  

Kalendarium ISBnews

. wyników za I płr. --14:00: GUSWskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2015 r. --14:00: NBP: Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji --14:00: NBP: Bilans płatniczy za miesiąc czerwiec 2015.    PIĄTEK, 14 sierpnia  --10:00: Konferencja

NBP: w sierpniu inflacja 0,4 proc.

proc., czyli pozostała na takim samym poziomie jak miesiąc wcześniej. Podany 15 września przez GUS wskaźnik CPI za sierpień wyniósł -0,6 proc. w ujęciu rocznym. Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej. Wskaźnik CPI pokazuje średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr

Kalendarium ISBnews

Grant Thornton pt. "Raport Catalyst: rynek obligacji w 2014 roku" --14:00: GUS: Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów I -IV 2015 r. --14:00: NBP: Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji   PONIEDZIAŁEK, 15 czerwca --10:00: GUSWskaźniki cen

Kalendarium ISBnews

:00: GUS:  Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w maju 2015 r. --14:00: GUS: Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w maju 2015 r. --14:00: GUS: Dynamika sprzedaży detalicznej. Maj 2015 r. --14:00: GUS

Kalendarium ISBnews

; --14:00: GUS: Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2015 r. --14:00: GUS: Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów I -II 2015 r.   CZWARTEK, 16 kwietnia --10:30: Konferencja prasowa Vienna Insurance Group nt. wyników i planów  -- Debata Pracodawców

Kalendarium ISBnews

dzień posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej --10:00: Konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie dot. projektu POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS --14:00: GUS: Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2015 r. --14:00: GUS: Obroty handlu zagranicznego ogółem i według

Kalendarium ISBnews

: Konferencja Netii nt. wyników   --12:00: Konferencja Cyfrowego Polsatu nt. wyników     --12:30: Konferencja Emperii nt. wyników   --14:00: GUS: Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2015 r.   --14:00: NBP: Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji

Kalendarium ISBnews

; --12:30: Debiut Idea Banku na GPW  --14:00: GUS: Wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2011-2014 --14:00: GUS:Łączna dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2009-2014 --14:00: NBP Inflacja bazowa za marzec   PIĄTEK, 17

Kalendarium ISBnews

: Konferencja LW Bogdanka nt. wyników za 2014 r.    PIĄTEK, 13 marca --14:00: NBP: Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji  --14:00: GUS: Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2015 r. --14:00: GUS: Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów I 2015 r. 

Kalendarium ISBnews

marca --14:00: NBP: Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji  --14:00: GUS: Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2015 r.  --14:00: GUS: Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów I 2015 r.   (ISBnews)

Kalendarium ISBnews

RÓWNYCH SZANS  --11:00: Konferencja prasowa Work Service i Pracodawców RP - prezentacja raportu "Migracje zarobkowe Polaków" --14:00: GUS: Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2015 r. --14:00: GUS: Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów I -II 2015 r

Kalendarium ISBnews

prasowa Banku Handlowego nt. wyników   --12:00: Konferencja prasowa Grupy Kęty nt. wyników za II kwartał  --12:00: Konferencja prasowa Aplisens nt. wyników za I płr.   --14:00: GUSWskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2015 r. --14:00: NBP: Podaż

Kalendarium ISBnews

. "Raport Catalyst: rynek obligacji w 2014 roku" --14:00: GUS: Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów I -IV 2015 r. --14:00: NBP: Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji   PONIEDZIAŁEK, 15 czerwca --10:00: GUSWskaźniki cen towarów i usług

Kalendarium ISBnews

zagranicznego ogółem i według krajów I -IV 2015 r. --14:00: NBP: Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji   PONIEDZIAŁEK, 15 czerwca --10:00: GUSWskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2015 r. --11:30: Konferencja GPW nt. Polska bezpieczna i silna finansowo - listy

Kalendarium ISBnews

pieniądza M3 i czynniki jego kreacji   PONIEDZIAŁEK, 15 czerwca --10:00: GUSWskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2015 r. --11:30: Konferencja GPW nt. Polska bezpieczna i silna finansowo - listy zastawne i REIT, instrumenty, które wesprą rozwój rynku kapitałowego i

Kalendarium ISBnews

budowlano-montażowej w kwietniu 2015 r.   --14:00: GUS: Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2015 r.   --14:00: GUS: Dynamika sprzedaży detalicznej w kwietniu 2015 r.   --14:00: GUS: Zmiana cen produkcji budowlano-montażowej w

Kalendarium ISBnews

: Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w I kw. 2015 r.   CZWARTEK, 14 maja --11:30: Konferencja Netii nt. wyników   --14:00: GUS: Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2015 r.   --14:00: NBP: Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji     

BNP Paribas, BAML. Inflacja w Polsce w czerwcu 0,2 proc. rdr

średnioroczną inflację w wys. 0,6 proc. rdr oraz 2,2 proc., zaś BNP Paribas na poziomie 0,6 proc. rdr oraz 2,3 proc. rdr. W czwartek GUS ogłosi także dane o produkcji przemysłowej za czerwiec. BNP Paribas przewiduje 3,2 proc. rdr., zaś BAML 3,5 proc. rdr wobec 4,5 proc. rdr w maju, 5,4 proc. rdr w kwietniu

Emeryci dostaną niewielkie podwyżki

Waloryzacja jak co roku rozpocznie się 1 marca. Ma ona z założenia sprawiać, że świadczenia nie tracą na wartości. Obejmie blisko 9 mln emerytów i rencistów z ZUS, KRUS, zakładów emerytalnych MSW i MON. O wysokości podwyżki zdecydują dwa wskaźniki: średnioroczna inflacja w gospodarstwach emeryckich

RPP utrzymała stopy bez zmian, oczekuje powolnego wzrostu cen

, choć sytuacja w gospodarkach wschodzących i niskie ceny surowców zwiększają niepewność dotyczącą tempa powrotu inflacji do celu. "W ocenie Rady, w najbliższych kwartałach dynamika cen będzie powoli rosnąć. Jej wzrostowi będzie sprzyjać oczekiwane domykanie się luki popytowej, następujące w

Niższe podwyżki dla części emerytów

GUS ogłosił we wtorek, że realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2014 r. w stosunku do 2013 r. wyniósł 3,4 proc. Wcześniej GUS podał, że średnioroczny wskaźnik inflacji w gospodarstwach emerytów i rencistów w 2014 r. nie uległ zmianie. A więc ceny pozostały na tym samym poziomie. A to właśnie

Kalendarium ISBnews

. wyników    --11:30: Konferencja Netii nt. wyników   --12:00: Konferencja Cyfrowego Polsatu nt. wyników    --12:30: Konferencja Emperii nt. wyników   --14:00: GUS: Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2015 r.   --14:00: NBP: Podaż

Kalendarium ISBnews

: Konferencja Cyfrowego Polsatu nt. wyników   --12:30: Konferencja Emperii nt. wyników   --14:00: GUS: Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2015 r.   --14:00: NBP: Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji      PIĄTEK, 15 maja   --09

Kalendarium ISBnews

. wyników     --11:30: Konferencja Netii nt. wyników    --12:30: Konferencja Emperii nt. wyników   --14:00: GUS: Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2015 r.   --14:00: NBP: Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji     

BNP Paribas: W Polsce w maju niska inflacja i przyrost produkcji

Niewielki przyrost inflacji bank tłumaczy malejącym wpływem cen paliw, które w maju 2013 r. obniżyły się o 4 proc. mdm. Presję cenową bank nazywa "przytłumioną" i nie spodziewa się jej przyspieszenia. W miesiącach letnich nie wyklucza nawet przejściowego, negatywnego wzrostu cen, gdy

Dobry znak dla RPP. Deflacja w końcu odpuściła -1,5 proc.

pory rynki żyją publikacją marcowego wyniku inflacji. GUS podał właśnie, że wyniósł on -1,5 proc. Od miesięcy wskaźnik ten pozostaje poza celem inflacyjnym jaki wyznaczyła sobie RPP - to 2,5 proc. z możliwością odchylenia o 1 punkt procentowy w górę i w dół. Tymczasem od lata zeszłego roku mamy

Szczurek: dane o PKB lepsze od oczekiwań z punktu widzenia budżetu

"Dane o PKB są lepsze od oczekiwań z punku widzenia budżetu, ale niższa inflacja neutralizuje trochę te korzyści" - powiedział Szczurek. Dodał, że dane te - z wyższym wzrostem gospodarczym i niższą inflacją - są na pewno dobre dla Polaków. Minister podkreślił, że niska inflacja nie

Zielińska-Głębocka: wzrost PKB w br. może przekroczyć 3,5 proc.

"Mam nadzieję, że koniec roku będzie jeszcze lepszy, że uda nam się osiągnąć dobre wskaźniki wzrostu gospodarczego. Szacuje się, że średnia roczna może być nawet powyżej 3,5 proc." - powiedziała Zielińska-Głębocka w TVN24 Biznes i Świat. Jej zdaniem, wzrost PKB na poziomie 3,5 proc. w

Rząd chce zmienić zasady waloryzacji emerytur

Waloryzacja jak co roku rozpocznie się 1 marca. Ma ona z założenia sprawiać, że świadczenia nie tracą na wartości. Obejmie blisko 9 mln emerytów i rencistów z ZUS, KRUS, zakładów emerytalnych MSW i MON. O wysokości podwyżki zdecydują dwa wskaźniki: inflacja w gospodarstwach emeryckich (czyli

JP Morgan. Dynamika polskiego przemysłu - stabilna

"Uwzględniając różne czynniki sądzimy, że dynamika polskiego przemysłu ustabilizuje się w krótkim czasie" - napisali analitycy banku w komentarzu. GUS ogłosił w czwartek, że produkcja przemysłowa w październiku przyrosła o 1,6 proc. rdr wobec 4,2 proc. rdr we wrześniu i 0,3 proc. mdm

Kalendarium ISBnews

; --11:00: Konferencja Polimeksu-Mostostalu nt. wyników  --11:30: Konferencja Netii nt. wyników  --12:00: Konferencja Cyfrowego Polsatu nt. wyników    --12:30: Konferencja Emperii nt. wyników  --14:00: GUS: Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2015

Niższe podwyżki dla części emerytów. Tylko najbogatszych

GUS ogłosił dzisiaj (15 stycznia), że średnioroczny wskaźnik cen dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2014 r. w stosunku do roku wcześniejszego nie uległ zmianie. A więc ceny pozostały na tym samym poziomie. A to właśnie inflacja ma decydujące znaczenie przy wyliczaniu wskaźnika

Ekonomiści: Budżet do poprawki przez rosyjskie sankcje

Zgodnie z przyjętymi przez rząd założeniami do projektu budżetu na przyszły rok, w 2015 r. polska gospodarka miałaby rozwijać się w tempie 3,8 proc., a średnioroczna inflacja miałaby wynieść 2,3 proc. - Wprowadzone przez Rosję sankcje niewątpliwie stanowią ryzyko dla perspektyw gospodarczych Polski

MF nie wyklucza rewizji założeń do przyszłorocznego budżetu

Zgodnie z przyjętymi przez rząd założeniami do projektu budżetu na przyszły rok, w 2015 r. polska gospodarka miałaby rozwijać się w tempie 3,8 proc., a średnioroczna inflacja miałaby wynieść 2,3 proc. "Wprowadzone przez Rosję sankcje niewątpliwie stanowią ryzyko dla perspektyw gospodarczych

Złoty spokojnie czeka na dane z Polski i USA

źródłem potencjalnych impulsów będą publikowane również po południu dane z USA. O godzinie 14:30 światło dzienne ujrzy raport o lipcowej inflacji CPI. Szacuje się, że inflacja wzrośnie do 0,2% z 0,1% R/R w czerwcu, a inflacja bazowa pozostanie na poziomie 1,8% R/R. Nie jest wykluczone, że wskaźniki te

Wyjście z deflacji w tym roku staje się coraz trudniejsze wg analityków

coraz bardziej wątpliwe staje się wyjście jeszcze w tym roku z deflacji. Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego(GUS), deflacja konsumencka wyniosła 0,8% w ujęciu rocznym we wrześniu br. wobec 0,6% r/r deflacji w poprzednim miesiącu. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i

GUS zaskoczył ekonomistów: PKB w III kwartale wzrósł o 3,3 proc. rdr

rosyjskie nie wpłynęło tak znacząco na wynik całej gospodarki" - powiedział. Według niego w całym 2014 r. wzrost gospodarczy utrzyma się powyżej 3 proc., a w przyszłym roku zdoła przyspieszyć. Burek uważa, że o ile czwartkowe dane GUS o inflacji w październiku (ceny spadły o 0,6 proc. rdr) były

Od marca wyższe emerytury! [PORADNIK]

GUS ogłosił 10 lutego ostateczne dane potrzebne przy wyliczaniu wskaźnika waloryzacji dla prawie 9 mln emerytów i rencistów. Zmiana zasad waloryzacji emerytur Tegoroczna waloryzacja zostanie przeprowadzona na całkiem nowych zasadach. Wcześniej o wysokości podwyżki decydowały dwa wskaźniki (z roku

O ile wzrosną emerytury? GUS ogłosił dane

wskaźniki: inflacja i 20 proc. realnego wzrostu płac. Dzisiaj GUS ogłosił, że średnioroczna inflacja w gospodarstwach emeryckich w 2013 r wyniosła 1,1 proc. Dane o wzroście płac poznamy w lutym. Zakładając jednak, że realny wzrost płac wyniesie ok. 2,5 proc. (tyle jest po trzech kwartałach ub.r.), można

RPP: większa niepewność dotycząca powrotu inflacji do celu

weksli 1,75 proc. RPP przyznała w komunikacie, że utrzymujące się ryzyko silniejszego spowolnienia w gospodarkach wschodzących, niskie ceny surowców, oraz obniżenie prognoz inflacji w otoczeniu polskiej gospodarki zwiększają niepewność dotyczącą tempa powrotu inflacji do celu. "Ze względu na

Taniej w spożywczym, deflacja ma się dobrze

cen żywności spodziewał się także Piotr Kalisz, główny ekonomista Citi Handlowego - jego prognoza to -0,6 proc. Tymczasem GUS zaskoczył: deflacja stopniała, ale o połowę mniej. Ceny żywności w ciągu miesiąca spadły o 0,2 proc. i były o 2,2 proc. niższe niż w maju 2014 r. I to było główne źródło

Ukraina i Chiny dyktują notowania złotego

za euro, z drugiej strony poziomem wsparcia wydaje się poziom 4,25" - dodał. Zdaniem analityków piątkowe dane o inflacji GUS nie wpłynęły na złotego. GUS podał, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym wzrosły o 0,7 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,1 proc

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii to 1,9% w II - analitycy

lutym wyniósł 3,6% r/r, wobec 3,6% w styczniu i 3,1% w grudniu. Wskaźniki inflacji bazowej za styczeń są publikowane w marcu, wraz ze wskaźnikami za luty. Spowodowane jest to zmianami struktury wag towarów i usług konsumpcyjnych, których Główny Urząd Statystyczny (GUS) dokonuje na początku każdego roku

Waloryzacja na nowych zasadach [PORADNIK]

Zmianę zasad waloryzacji zaproponował pod koniec sierpnia Donald Tusk, który w ten sposób chciał zabezpieczyć najbiedniejszych emerytów i rencistów. Zasady waloryzacji O wysokości corocznej podwyżki świadczeń decydują dwa wskaźniki - inflacja w gospodarstwach emeryckich, czyli podwyżki cen towarów

NBP: Inflacja bazowa bez cen żywności i energii wyniosła 1,6% w I i 1,7% w II

ankietowanych przez agencję ISB ekonomistów oczekuje inflacji bazowej na średnim poziomie 1,9% w lutym. Szacunki ekspertów mieściły się w przedziale 1,8% do 2,1% przy średniej na poziomie 1,93%. Wskaźniki inflacji bazowej za styczeń są publikowane w marcu, wraz ze wskaźnikami za luty. Spowodowane jest to

Wiemy, ile wyniesie waloryzacja emerytur i rent [WYLICZENIA]

O wysokości podwyżki decydują dwa wskaźniki (z roku poprzedzającego waloryzację): inflacja w gospodarstwach emeryckich (czyli podwyżki cen towarów, które głównie kupują emeryci) i 20 proc. realnego wzrostu płac (chodzi o podwyżki, jakie dostają pracujący Polacy. Skoro oni dostają większe płace, to

Waloryzacja 2015. Jaką podwyżkę dostaną emeryci? [PORADNIK]

decydowały dwa wskaźniki z roku poprzedzającego: inflacja w gospodarstwach emeryckich (czyli podwyżki cen towarów kupowanych przez emerytów) i 20 proc. realnego wzrostu płac. Na podstawie tych danych rząd prognozował, że tegoroczna waloryzacja wyniesie 1,08 proc. Szacunki były niewysokie, ponieważ

GUS: Ceny produkcji przemysłu wzrosły o 8,9% r/r w IV wobec oczekiwanych 8,6%

100,5 100,5   Źródło: GUS Dwunastu ekonomistów, uwzględnionych w ankiecie agencji ISB przewidywało, że poziom inflacji producentów (PPI) w kwietniu wyniosła 8,6%. Ich oczekiwania zamykały się w przedziale od 8,3% do 9,1%, przy średniej na poziomie 8,63%. (ISB) lk/tom

GUS: Ceny produkcji przemysłu wzrosły o 9,3% r/r w marcu wobec oczekiwanych 8,3%

100,4 100,4   Źródło: GUS Czternastu ekonomistów, uwzględnionych w ankiecie agencji ISB przewidywało, że poziom inflacji producentów (PPI) w marcu wyniosła 8,3%. Ich oczekiwania zamykały się w przedziale od 7,8% do 9,0%, przy średniej na poziomie 8,26%. (ISB) lk

Chojna-Duch: Wzrost PKB w 2014 r. powyżej 3,5 proc.

. Natomiast jest to bezinflacyjny wzrost gospodarczy. Z czego to wynika? Porównanie wydajności pracy i wzrostu płac. Nie rosną płace, można powiedzieć - dyscyplina, jeśli chodzi o płace w sektorze przedsiębiorstw. To wpływa na ograniczony popyt indywidualny i również na wskaźniki inflacji" - powiedziała

Związkowcy i pracodawcy sceptycznie o prognozach Ministerstwa Finansów

Zgodnie z prognozami rządu w 2014 r. polskie PKB wzrośnie o 2,5 proc., inflacja wyniesie 2,4 proc., bezrobocie utrzyma się na poziomie 13,8 proc., a wynagrodzenia wzrosną realnie o 1 proc. Wskaźniki te - zawarte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2013-16 przyjętym przez rząd pod koniec

GUS: Ceny produkcji przemysłu wzrosły o 7,3% r/r w lutym wobec oczekiwanych 6,9%

100,4 Źródło: GUS Czternastu ekonomistów, uwzględnionych w ankiecie agencji ISB, przewidywało, że poziom inflacji producentów (PPI) w lutym wyniósł 6,9%. Ich oczekiwania zamykały się w przedziale od 6,6% do 7,4%, przy średniej na poziomie 6,85%. (ISB) tom

GUS: Ceny produkcji przemysłu wzrosły o 7,3% r/r w lutym, powyżej oczekiwań

100,1* 100,3* 100,4 100,1 100,2 100,4 Źródło: GUS Czternastu ekonomistów, uwzględnionych w ankiecie agencji ISB, przewidywało, że poziom inflacji producentów (PPI) w lutym wyniósł 6,9%. Ich oczekiwania zamykały się w

Fatalny koniec roku. Produkcja spadła o 10 proc., z pracą gorzej

z rynku pracy. I nie ma się z czego cieszyć. Na koniec 2012 roku zatrudnienie spadało już o 0,5 proc. w ujęciu rocznym. - Mamy stagnację w handlu i transporcie, dalsze spadki w budownictwie i przetwórstwie. Wskaźniki koniunktury GUS straciły moc predykcyjną - pisze Ernest Pytlarczyk, główny

Polska ma jedną z najwyższych inflacji w UE

się w Irlandii (minus 2,8 proc.), Portugalii (minus 1,6 proc.) i na Cyprze (minus 1 proc.). Najwyższe wskaźniki zanotowano w Polsce (3,8 proc.), na Węgrzech (4,2 proc.) i w Rumunii (4,3 proc.). Opublikowany przez Eurostat wskaźnik dla Polski różni się od 3,1 proc. podawanego przez GUS. Tyle że GUS i

GUS: Ceny produkcji przemysłu wzrosły o 6,2% r/r w I wobec oczekiwanych 6,3%

Warszawa, 18.02.2011 (ISB) - Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) wzrosły w styczniu 2011 r. wobec poprzedniego miesiąca o 0,4%, a w ujęciu rocznym wzrosły 6,2%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w piątkowym komunikacie. W grudniu wzrosły o 6,2% r/r (po korekcie). Ceny produkcji

Gospodarka Polski w zadyszce. Zwijamy się i będzie dołek?

. To zderzenie oczekiwań z rzeczywistością mamy też przy publikacji danych statystycznych. Ostatnio regularnie dane GUS okazują się niższe od prognoz. Na rynku zaczęły więc pobrzmiewać głosy, że Rada Polityki Pieniężnej jeszcze jesienią zdecyduje się obciąć stopy procentowe, jak już GUS poda, że latem

Mimo kryzysu inflacja nie odpuszcza

zmiennych - spadła do 3,9 proc. z 4 proc. w lipcu; - tzw. 15-proc. średnia obcięta (eliminuje wpływ 15 proc. cen o najmniejszej i największej dynamice) - wzrosła do 3,7 proc. z 3,6 proc. w lipcu. Obliczany prze GUS wskaźnik inflacji CPI wyniósł w sierpniu 3,7 proc. - Inflacja jest uporczywie

Wzrost PKB może znowu przyspieszyć, nawet do 3,8% w całym roku wg analityków

Warszawa, 28.08.2015 (ISBnews) - Utrzymanie przez GUS szacunków dotyczących wzrostu PKB za II kw. br. na niezmienionym poziomie pozwala analitykom mieć nadzieję, że to nieznaczne spowolnienie tempa wzrostu okaże się krótkoterminowe, a w całym roku wzrost może być wyraźnie wyższy niż w ub.r

JP Morgan obniżył prognozy PKB dla Polski

posiedzeniu we wrześniu nie spodziewa się jednak ruchu, ponieważ inflacja jest znacznie powyżej celu NBP. JP Morgan przewiduje, że pierwsza obniżka stóp nastąpi w październiku lub listopadzie bieżącego roku. RPP podwyższyła stopy procentowe w maju o 25 pb. Najważniejsza z nich wynosi 4,75 proc. Zdaniem

Płace poszły w grudniu w górę, średnia płaca ponad 4 tys. zł

Najnowsze dane GUS potwierdzają, że Polska wciąż dość opornie poddaje się kryzysowi. Wprawdzie sytuacja na rynku pracy się pogarsza, ale dzieje się to stopniowo. W grudniu, w sektorze przedsiębiorstw ubyło 12,8 tys. etatów (miesiąc wcześniej mieliśmy nieoczekiwany wzrost). W porównaniu z sytuacją

Waloryzacja 2015. Jaką podwyżkę dostaną emeryci? [PORADNIK]

decydowały dwa wskaźniki z roku poprzedzającego: inflacja w gospodarstwach emeryckich (czyli podwyżki cen towarów kupowanych przez emerytów) i 20 proc. realnego wzrostu płac. Na podstawie tych danych rząd prognozował, że tegoroczna waloryzacja wyniesie 1,08 proc. Szacunki były niewysokie, ponieważ

GUS: Ceny produkcji przemysłu wzrosły o 8,9% r/r w kwietniu, powyżej oczekiwań

;   Źródło: GUS Dwunastu ekonomistów, uwzględnionych w ankiecie agencji ISB przewidywało, że poziom inflacji producentów (PPI) w kwietniu wyniósł 8,6%. Ich oczekiwania zamykały się w przedziale od 8,3% do 9,1%, przy średniej na poziomie 8,63%. (ISB) lk/tom

GUS: Ceny produkcji przemysłu wzrosły o 9,3% r/r w lutym, powyżej oczekiwań

  Źródło: GUS Czternastu ekonomistów, uwzględnionych w ankiecie agencji ISB przewidywało, że poziom inflacji producentów (PPI) w marcu wyniosła 8,3%. Ich oczekiwania zamykały się w przedziale od 7,8% do 9,0%, przy średniej na poziomie 8,26%. (ISB) lk

GUS: Ceny produkcji przemysłu wzrosły o 6,2% r/r w I, lekko poniżej oczekiwań

Warszawa, 18.02.2011 (ISB) - Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) wzrosły w styczniu 2011 r. wobec poprzedniego miesiąca o 0,4%, a w ujęciu rocznym wzrosły 6,2%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w piątkowym komunikacie. W grudniu wzrosły o 6,1% r/r (po korekcie). Ceny produkcji

Polska może mieć kwartał spadku PKB - BNP Paribas

zbiorów z powodu pogody). Nazywając "przyjemną niespodzianką" opublikowany w środę odczyt PMI wyprzedzający koniunkturę (który wzrósł w lipcu do 49,7 pkt z 48,0 pkt w czerwcu), bank zauważył zarazem, że wskaźniki bieżącej aktywności gospodarki były rozczarowujące. "Niestety nie oczekujemy

Ceny spadają? Komu? A może GUS się myli?

ceny. Czerwcowe 0,2 proc. dla Polski to tylko jakaś średnia ze średniej. W rzeczywistości tylko jedna grupa (pracujący na własny rachunek) miała taką inflację. Najlepiej wypadają, niestety, ci, których sytuacja i tak jest komfortowa. Po pierwsze właściciele firm (uwaga: tu GUS zaliczy także wszystkich

Prezes GUS - profesor o idealnej kindersztubie czy niewygodny ekonomista?

, wśród których nie brakowało "gołębi". Krytykowany za pobłażliwość wobec inflacji Skrzypek nieoczekiwane wsparcie otrzymał właśnie od szefa GUS. Jesienią 2007 r. na konferencjach prasowych wymownie zmienił sposób podawania informacji. Wielokrotnie podkreślał wówczas, że "mamy bezinflacyjny

Rewolucyjne zmiany w waloryzacji emerytur i rent [PORADNIK]

obowiązywać od marca przyszłego roku. Na razie tylko przez rok. f ---------- Ostateczny wskaźnik podwyżek świadczeń dla osób, które mają wysokie emerytury (ponad 3300 zł brutto), zostanie podany w przyszłym roku, gdy GUS ogłosi oficjalne dane o inflacji i wzroście płac. Dziś rząd tylko prognozuje, że będzie

Inflacja w lipcu przyspieszyła do 3,6 proc. Obniżki stóp nie będzie?

, główny ekonomista Banku Millenium. - W kolejnych miesiącach oczekujemy spadku inflacji, a wynika to z efektu bazy. Wskaźniki powinny się obniżać, aczkolwiek listopad i grudzień powinny być miesiącami wzrostu inflacji, ale będzie ona na niższym poziomie niż ta notowana obecnie - wyjaśnia. - Polska

Poprawa na aptekarską skalę

Początek roku mieliśmy marny. Hamowanie trwało już od wielu miesięcy, a na dodatek GUS zrewidował w dół dane za IV kwartał 2012 roku i potem podał, że I kwartał był jeszcze gorszy. Tylko 0,5 proc. wzrostu PKB. Komentatorzy nie unikali słowa "recesja", nie wiedzieliśmy, czy dotykamy już

Dynamika PKB w II kw. lekko spowolniła, II półrocze ma być lepsze wg analityków

dla Polski.    Według tzw. szybkiego szacunku opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) Produkt Krajowy Brutto (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany sezonowo) wzrósł o 3,3% r/r w II kw. 2015 r. wobec 3,6% wzrostu w poprzednim kwartale. Trzynastu

Czemu w styczniu sprzedaż detaliczna była tak słaba?

Układanie gospodarczego obrazka Polski w styczniu jest wyjątkowo trudne. Niemal każda nowa informacja z GUS zaskakuje ekonomistów. A to inflacja przyspieszyła, choć lada moment miała zacząć spadać; a to przemysł nagle zwiększył produkcję, choć nastroje przedsiębiorców sugerowały pogorszenie

Stanęły ceny, nie wzrosną też emerytury. Symboliczna waloryzacja

niewielka. Nie należy się bowiem spodziewać nagłego wzrostu inflacji i dużej realnej podwyżki płac. O tym, ile państwo będzie musiało wydawać na podwyżki emerytur, nie decydują tylko wskaźniki makroekonomiczne, ale też liczba emerytów i rencistów. W 2009 r. było ich 9,352 mln, dziś jest ich 8,959 mln, czyli

Sprzedaż detal. i produkcja przemysłowa poprawią się w czerwcu wg analityków

wyższej dynamice konsumpcji. Spodziewany stopniowy wzrost inflacji może jednak osłabić realną siłę nabywczą, co może być pewnym ograniczeniem dla dynamicznego wzrostu popytu konsumpcyjnego" - starszy ekonomista Banku Pekao Wojciech Matysiak  "Drugi już miesiąc z rzędu notujemy niską, na

Płace będą nadal rosły w kolejnych miesiącach wg analityków

Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu wzrosło o 4,1% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 1% r/r. W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 0,9% i wyniosło 4059,19 zł. Natomiast zatrudnienie w

Lipcowe dane o produkcji i sprzedaży detal. nieznacznie rozczarowują analityków

konsumpcyjny utrzymuje się na ścieżce wzrostowej, a wskaźniki koniunktury dla strefy euro sygnalizują stabilizację wzrostu gospodarczego, choć na nieco niższym poziomie niż  na początku roku. Słabsze od oczekiwań okazały się także dane o produkcji budowlano-montażowej, która spadła o 0,1% r/r wobec spadku

GUS szacuje wzrost PKB w 2008 r. na 4,8 proc.

wzrosła inflacja i mimo spowolnienia tego zjawiska w IV kwartale, średnioroczny wzrost cen konsumpcyjnych był znacznie wyższy niż przed rokiem - wyniósł 4,2 procent wobec 2 i pół w 2007 roku. W handlu zagranicznym po 11 miesiącach notowano dalsze spowolnienie dynamiki obrotów w złotych - eksport

Waloryzacja ceny realizacji zamówienia

sytuacje które skutkują waloryzacją umowy. Dopuszczalne jest np. wpisanie do umowy zasady, że waloryzacja nastąpi w przypadku gdy inflacja średnioroczna przekroczy wskaźnik wskazany w umowie. Racjonalnym jest również oparcie waloryzacji na publikowanym przez GUS wskaźniku zmiany cen towarów i usług

BNP Paribas, JP Morgan: produkcja w lutym co najmniej 15 proc. w dół

Według BNP Paribas spadek wyniesie 15-20 proc. rok do roku, zaś w ocenie JP Morgana - 17 proc. rok do roku. Ministerstwo gospodarki spodziewa się spadku o 10 proc. rok do roku. W swoich komentarzach z poniedziałku oba banki zwracają uwagę na wskaźniki wyprzedzające koniunktury, zwłaszcza nowe

Bilans ministra Rostowskiego: Krajobraz po bitwie

Polski napłynęło netto (po odjęciu polskiej składki do Brukseli) 50 mld euro, czyli ok. 14 proc. rocznego PKB. Bez tych pieniędzy wskaźniki naszej gospodarki na pewno nie wyglądałyby tak imponująco. Zasługą Rostowskiego było to, że w 2009 r. nie zgodził się na paniczne żądania opozycji domagającej się

Dane o produkcji i sprzedaży detal. pomogą decyzji o cięciu stóp wg analityków

najbliższym posiedzeniu na początku marca. Przede wszystkim skłania nas do tego pogłębiająca się i silniejsza od oczekiwań około 3%-owa presja deflacyjna widoczna i w cenach producentów, i w cenach sprzedaży detalicznej. Złoty nieznacznie stracił po tym jak wszystkie wskaźniki uplasowały się gorzej od prognoz

Niepoważny SNB. Rynek daje mu nauczkę

, co jest zgodne z oczekiwaniami. Z kolei inflacja HICP (zarmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych )w Polsce wg europejskiego biura wyniosła w lipcu w ujęciurocznym 3,6 proc., wobec 3,7 proc. w czerwcu - podał w środę Eurostat. W ujęciu miesięcznym ceny spadły o 0,2 proc. GUS nie podaje jeszcze danych

Komisja Europejska: polski PKB jednak urośnie o 1 proc.

Rostowski. Okazuje się, że to on miał rację. Według najnowszej prognozy Komisji polski PKB w tym roku urośnie o 1 proc. "Polska będzie prawdopodobnie jedynym krajem w UE ze wzrostem PKB" - napisali ekonomiści KE w raporcie. Wskaźniki polskiej gospodarki w pierwszej połowie roku okazały się lepsze

GUS: PKB w górę o 2,9 proc., powyżej oczekiwań

przewidzieć, co będzie działo w naszej gospodarce się w najbliższych miesiącach i jakie będą wskaźniki na koniec roku. Jego zdaniem, wszelkie prognozy to wróżenie w fusów. Piotr Kuczyński dodaje, że dość niepokojące są prognozy resortu finansów o tym, że inflacja w lutym wzrosła o 3,4 procent. Ma to związek z

GUS poinformuje o zmianach cen domów i mieszkań

Takie wskaźniki będą ogłaszane odrębnie dla każdego województwa. Wymaga tego od nas Unia Europejska. Od 2014 r. unijny urząd statystyczny Eurostat publikuje indeksy cen mieszkań i domów w poszczególnych krajach wspólnoty w rozbiciu na rynek wtórny i pierwotny. - Polska jest jedynym krajem, który

Rynki pod wpływem melisy

CHF, WIG20 rośnie 1,5 proc., a giełdy amerykańskie notują ponad jednoprocentowe wzrosty. Godz. 15 W sierpniu wskaźniki koniunktury w przemyśle utrzymały się na poziomie z lipca, natomiast pogorszyły się w handlu detalicznym i w budownictwie, poinformował w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny. W

Sprzedaż detaliczna spadła o 1,6 proc. Handel przeżywa nieszczęścia

zarabiamy więcej nie tylko dzięki podwyżkom, ale też spadkowi inflacji. Potwierdzają to wyniki badań koniunktury konsumenckiej. Zarówno dane instytutu Ipsos, jak i GUS pokazują wzrost optymizmu w maju (choć to znów badania sprzed powodzi). Dziś najlepiej oceniamy finansowe perspektywy naszych gospodarstw

Koniec gwałtownych spadków produkcji przemysłowej i koniec obniżek stóp

Podane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) wyniki za czerwiec okazały się zaskakująco pozytywne w odniesieniu do produkcji sprzedanej przemysłu (spadek o 4,3% r/r wobec oczekiwanych 6,9%). Natomiast zaskakująco negatywne okazały się dane o inflacji producentów (wzrost PPI o 4,0% r/r wobec

Rogowiecki: sprzedaż detaliczna powinna rosnąć

wyniki tej branży. Z drugiej strony wszystkie wskaźniki makroekonomiczne wskazują na stabilne już ożywienie gospodarcze, tym bardziej, że bardzo dobre wyniki odnotowano w kategorii +sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych+, co w naturalny sposób przekłada się na zwiększoną chęć przedsiębiorców do

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery