gus sprawozdania

Marta Stefanowicz - Wasilewska

Sprawozdawczość firm dla urzędu statystycznego

Sprawozdawczość firm dla urzędu statystycznego

Każda z działających na rynku firm może zostać losowo wybrana do badania statystycznego przeprowadzanego przez Główny Urząd Statystyczny. GUS nie przesyła już ankiet w wersji papierowej, powiadamia ewentualnie o obowiązku złożenia danego sprawozdania. Obecnie obowiązki statystyczne przedsiębiorcy realizują za pośrednictwem Portalu Sprawozdawczego GUS.

We wtorek rząd zajmie się ułatwieniami dla mikrofirm

Najmniejsze przedsiębiorstwa, tzw. mikrofirmy, będą mogły sporządzać uproszczone sprawozdania finansowe, co będzie dla nich tańsze. Odpowiednie zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości, którym we wtorek ma zająć się rząd.

Przegląd prasy

banków --Labo Print zadebiutuje na GPW we wtorek 22 grudnia --Produkcja i handel det. dają szanse na szybszy wzrost PKB w IV kw. wg analityków --KNF nałożyła na Solar Company 800 tys. zł kary za naruszenia w sprawozdaniach --Indeks wskaźników wyprzedzających Conference Board wzrósł o 0,4% m/m w XI

Średnia krajowa nie mówi, ile naprawdę zarabiamy

Średnia krajowa nie mówi, ile naprawdę zarabiamy

brutto. Każdy z nas chciałby zarabiać powyżej średniej. Niestety, matematyka mówi nam, że jest to niemożliwe. A na dodatek statystyka, którą dysponujemy co miesiąc, jest bardzo okrojona. Nie mamy w niej sprawozdań z najmniejszych firm, sfery budżetowej i sektora finansowego. Jeśli chcemy dokładnie

"Rz": Znowu pijemy więcej

"Rz": Znowu pijemy więcej

W Polsce został zahamowany krótki okres spadku spożycia alkoholu. Znów zaczęło ono rosnąć - ostrzega Ministerstwo Zdrowia w sprawozdaniu z wykonania ustawy o wychowaniu w trzeźwości, którego treść poznała "Rzeczpospolita". Każdy mieszkaniec Polski, wliczając w to starców i niemowlaki

"Jesteśmy po prostu biedni", czyli ile naprawdę zarabiają Polacy

"Jesteśmy po prostu biedni", czyli ile naprawdę zarabiają Polacy

mną a sąsiadem nadal byłyby takie same - mówi prof. Maria Drozdowicz-Bieć ze Szkoły Głównej Handlowej. - Jedynym efektem takiej podwyżki byłaby inflacja - dodaje. Na dodatek statystyka, którą dysponujemy co miesiąc, jest bardzo okrojona. Nie mamy w niej sprawozdań z najmniejszych firm, sfery

Sejm przyjął sprawozdanie Państwowej Inspekcji Pracy za 2014 r.

zapowiedzi "na legitymację" radykalnie zwiększyłoby skuteczność kontroli. Obecnie PIP musi informować o tym, że skontroluje firmę. Ze sprawozdania z działalności PIP wynika, że inspektorzy pracy przeprowadzili w 2014 r. 90,1 tys. kontroli u ponad 72,7 tys. pracodawców i innych podmiotów, na rzecz

Płace w Polsce rosły w kwietniu wyraźnie wolniej niż w marcu

Płace w Polsce rosły w kwietniu wyraźnie wolniej niż w marcu

dostaliśmy. GUS podał, że w kwietniu średnia płaca wynosiła 4122 zł i była o 3,7 proc. wyższa niż rok wcześniej. To dane z sektora przedsiębiorstw, skąd sprawozdania dostajemy co miesiąc. Nie uwzględnia on jednak najmniejszych firm, budżetówki i sektora finansowego. Średnia pensja to też nie jest wielkość

Tak pracuje się w Polsce: prawie 2000 wypadków w pracy. Zginęło 315 osób, 735 doznało ciężkich obrażeń ciała

Tak pracuje się w Polsce: prawie 2000 wypadków w pracy. Zginęło 315 osób, 735 doznało ciężkich obrażeń ciała

GUS, które są nieco niższe niż dane PIP, co wynika z faktu, że nie wszyscy pracodawcy przestrzegają obowiązku zgłaszania sprawozdań statystycznych. Według GUS w 2013 roku w Polsce poszkodowanych w wypadkach przy pracy zostało ponad 88 tys. pracowników, 276 osób poniosło śmierć. Przypadający dziś

MF: tegoroczny deficyt budżetowy będzie większy o 3,9 mld zł

proc. PKB w jesiennej notyfikacji)" - napisano. MF przypomniało, że pierwszy szacunek wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych za 2015 r. zostanie podany przez GUS w kwietniu 2016 r., po uzyskaniu sprawozdań finansowych lub wstępnych danych o wykonaniu od większości jednostek

Zysk netto Emperii spadł r/r do 10,26 mln zł w II kw. 2015 r.

wpływ miała deflacja cen artykułów spożywczych (wg GUS za II kwartał 2015 r. żywność i napoje bezalkoholowe – 2,1%) oraz silna konkurencja cenowa w segmencie detalicznym. Wynik netto za II kwartał 2015 roku wyniósł 10 261 tys. zł i był niższy od osiągniętego w roku ubiegłym o 27,36%. Należy jednak

Przegląd prasy

spadł do 56,4 pkt w V wg wstępnych danych --Rząd przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu 2014: Deficyt wyniósł 28,98 mld zł --Wskaźnik cen nieruchomości FHFA wzrósł o 0,3% m/m w marcu --Wskaźnik cen domów w USA wg S&P Case Shiller wzrósł o 5% w marcu --Akcjonariusze PZU zdecydują 30 VI o splicie

"Rz": Mniej papierologii

"Rz": Mniej papierologii

Mniej druczków, formularzy, sprawozdań - takie ułatwienia dla firm szykuje Ministerstwo Gospodarki. Jeśli wejdą w życie, przedsiębiorcom ubędzie sporo biurokracji. Zmiany znalazły się w projekcie ustawy, który ma trafić wkrótce pod obrady Rady Ministrów. Według projektu mikroprzedsiębiorcy zostaną

"Rzeczpospolita": Mniej papierologii

Mniej druczków, formularzy, sprawozdań - takie ułatwienia dla firm szykuje Ministerstwo Gospodarki. Jeśli wejdą w życie, przedsiębiorcom ubędzie sporo biurokracji. Zmiany znalazły się w projekcie ustawy, który ma trafić wkrótce pod obrady Rady Ministrów. Według projektu mikroprzedsiębiorcy zostaną

Maleje liczba poszkodowanych przy pracy. Bez ZUS nie ma wypadku?

Maleje liczba poszkodowanych przy pracy. Bez ZUS nie ma wypadku?

pracodawcy składają sprawozdania statystyczne w tej sprawie. Według GUS w 2012 r. poszkodowanych było 91 tys. pracowników, w tym śmierć poniosło 348 osób, a w 2001 r. - 97 tys. poszkodowanych i 404 przypadki śmierci. Z danych PIP wynika, że w 2011 r. aż 97 tys. pracowników było poszkodowanych w pracy

Zmiany na EUR/USD mogą nadal wyznaczać ścieżkę dla złotego

pojawi się prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP), który przedstawi sprawozdanie z działalności banku centralnego w roku 2014, ale nie będzie to miało najmniejszego wpływu na notowania złotego. Podobnie jak ewentualne komentarze Marka Belki nt. polityki monetarnej, jakie mogą paść podczas rozmowy z

MF: Deficyt w budżecie na 2015 r. zwiększy się o 3,9 mld zł do 49,98 mld zł

przez GUS w kwietniu 2016 r., po uzyskaniu sprawozdań finansowych lub wstępnych danych o wykonaniu od większości jednostek wchodzących w skład sektora oraz po dokonaniu konsolidacji przepływów pomiędzy nimi, jak również po przekształceniu ww. danych na układ zgodny z ESA'2010" – podkreślił

Polska bez etatów. Ponad milion osób ma tylko umowy o dzieło lub zlecenia

Polska bez etatów. Ponad milion osób ma tylko umowy o dzieło lub zlecenia

Pierwszy raz instytucja rządowa zajmująca się sprawami pracowników podała konkretne liczby. Dotąd były tylko szacunki na podstawie danych z PIT-ów, kontroli inspekcji pracy, badań GUS czy Komisji Europejskiej. Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz, która przedstawiła wczoraj sejmowej komisji ds

Ile naprawdę zarabia Polak? Połowa z nas powyżej 3115 zł brutto

Ile naprawdę zarabia Polak? Połowa z nas powyżej 3115 zł brutto

niemożliwe. A na dodatek statystyka, którą dysponujemy co miesiąc, jest bardzo okrojona. Nie mamy w niej sprawozdań z najmniejszych firm, sfery budżetowej i sektora finansowego. Jeśli chcemy dokładnie dowiedzieć się, co w pensjach piszczy, musimy uzbroić się w cierpliwość. Jedynie raz na dwa lata GUS

Prezes GUS - profesor o idealnej kindersztubie czy niewygodny ekonomista?

Prezes GUS - profesor o idealnej kindersztubie czy niewygodny ekonomista?

Nad prezesem Głównego Urzędu Statystycznego chmury zbierały się od kilkunastu miesięcy. Ale nawałnica uderzyła dopiero po kontroli, jaką kancelaria premiera przeprowadziła w sprawie wynagradzania osób zaangażowanych w spis powszechny. - W GUS od dawna coś działo się źle - twierdzi minister ds

NBP: większa sprzedaż krajowa pomogła złagodzić skutki kryzysu na Wschodzie

kryzysu zdołała złagodzić spadek dynamiki eksportu przyspieszonym wzrostem sprzedaży krajowej" - ocenił NBP. Według NBP na podstawie danych GUS można oszacować, że eksport do Rosji spadł w drugim kwartale o około 12,9 proc., a udział eksportu do Rosji w eksporcie ogółem obniżył się z ok. 5,3 proc

MŚ proponuje sposób wyliczania maksymalnych stawek za odbiór śmieci

, maksymalna stawka przy tej metodzie została ustalona w wysokości 2 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem, publikowanego przez GUS w ostatnim Roczniku Statystycznym. Według Rocznika 2013, w 2012 roku przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę ogółem

"Rz": Mit umów śmieciowych. Może jednak nie mit?

przymusu. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej odsyła do GUS. GUS bada głównie sytuację firm. Próbujemy inaczej policzyć liczbę osób utrzymujących się z pracy bez etatu. Zaczynamy od zeznań podatkowych. Jak wynika z danych resortu finansów, 3,9 mln osób wykazało w zeznaniach podatkowych za 2011 r

Firmy nie chcą inwestować. Gdzie to ożywienie?

danych GUS o rachunkach narodowych w II kwartale inwestycje spadały o 3,8 proc. Jednak można zgadywać, że to "zasługa" projektów finansowanych ze środków publicznych. Bo gdy spojrzeć na inwestycje prywatne, to widać pierwsze sygnały ożywienia. Wczoraj NBP opublikował raport dotyczący sytuacji

Ustawianie prezydencji - firma bliska PO wygrała przetarg wart 34 mln zł

, że dotyczy ważnego ministerstwa. Warszawska firma CAM Media obsługiwała ostatnią kampanię wyborczą PO, w jej ramach organizowała m.in. akcję "Polska w budowie", projektowała i drukowała ulotki, plakaty, banery i foldery. Ze sprawozdania dla Państwowej Komisji Wyborczej wynika, że Platforma

Milionerzy na państwowej posadzie. Ile zarabiają szefowie paliwowych spółek?

już trzecią kadencję kieruje Orlenem, jak wynika ze sprawozdań koncernu od 2010 r., wynosi ok. 3 mln zł rocznie (równowartość ok. 0,8-1 mln dol.). Jak na polskie warunki to szczodra płaca. Według GUS w zeszłym roku średnia płaca w polskiej gospodarce wynosiła średnio 3 tys. 783 zł. Zarabiając tyle

Czy przedsiębiorcom rzuca się kłody pod nogi?

na wszystkie obowiązki publiczno-prawne, a nie tylko na podatki. Przedsiębiorcy nie wolno ukarać, jeśli zastosował się do otrzymanej interpretacji prawa. - Zmniejszyliśmy obciążenia sprawozdawcze. Zastąpiliśmy comiesięczne sprawozdania RMUA ZUS i FUZ sprawozdaniami składanymi tylko raz w roku

E-administracja złapie drugi oddech

2012 już 9,5 mln. Łącznie było to przez te lata 20,4 mln deklaracji. Za pośrednictwem systemu ewidencji działalności gospodarczej złożono ponad 1,4 mln wniosków w ciągu roku od udostępnienia usługi. Ponad 3 mln elektronicznych sprawozdań przedsiębiorcy złożyli do GUS. Dokonano ponad 67 mln wglądów do

RPP: Stopy procentowe nie powinny na razie być zmieniane

dotyczących stóp procentowych w kolejnych miesiącach, Rada wskazywała, że wobec niskiej presji inflacyjnej oraz utrzymujących się zagrożeń dla trwałości ożywienia gospodarczego w Polsce, stopy procentowe NBP powinny pozostać w najbliższym okresie na niezmienionym poziomie - czytamy w sprawozdaniu. W czwartek

Wynajem mieszkań 2016. Musisz wybrać formę opodatkowania

. Rynek wynajmu mieszkań Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości na Wynajem "Mieszkanicznik" szacuje na podstawie sprawozdań Ministerstwa Finansów dotyczących zeznań podatników, że w całym kraju wynajmowanych na zasadach rynkowych jest ok. 440 tys. mieszkań. Oczywiście nie wszyscy wynajmujący

PARP zdiagnozuje przedsiębiorców. Oprogramowanie jak szklana kula

rzutowało na wyniki dla całej branży. Teraz zastanawiamy się, jak tego uniknąć. Może będziemy prosić firmy o przesyłanie skanów swoich sprawozdań finansowych - mówi Anna Świebodzka z PARP. Początkowo narzędzie do autodiagnozy miało być dostępne jeszcze w tym roku. - Mamy problem ze zdobyciem informacji od

MF: Rząd przyjmie projekt nowelizacji budżetu do 7 lipca

Harmonogram przedstawia sposób dochodzenia do nowelizacji i daty istotne z punktu widzenia przygotowań do jej opracowania. Wynika z niego, że 2 czerwca MF opublikuje tzw. operatywne sprawozdanie z wykonania budżetu do 30 kwietnia 2009 r. Jak tłumaczy MF, dane te pozwolą na bardziej szczegółową

UE. Kobiety obowiązkowo w zarządach firm?

stanowiskach, a kierownicy - o tysiąc złotych. I to mimo że kodeks pracy gwarantuje jednakową płacę za tę samą pracę. Dlatego Kozłowska-Rajewicz zaapelowała do ministra pracy o wprowadzenie do kodeksu zapisu, który zobowiązałby firmy do składania w GUS sprawozdań o płacach kobiet i mężczyzn. Powinny

Hewlett-Packard przekupywał polskich urzędników. Zapłaci 108 mln dol. kary

śledztwo objęło przetargi organizowane przez policję, MSWiA, GUS czy MSZ. W sumie 41 osób ma zarzuty łapownictwa, zmowy przetargowej czy przekroczenia uprawnień. Najwyżej postawioną osobą jest Witold D., b. wiceszef MSWiA. Postawiono mu zarzut przekroczenia uprawnień. Nie przyznał się. Wynikami polskiego

Tajny audyt SKOK-ów. KNF i Ministerstwo Finansów milczą

według sprawozdania finansowego spółdzielni wartość jej aktywów nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich zobowiązań, zarząd powinien niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie, na którego porządku obrad zamieszcza sprawę dalszego istnienia spółdzielni". W zeszłym tygodniu zadzwoniliśmy do SKOK-u Jowisz

Przegląd mediów

--KNF zatwierdziła prospekt emisyjny producenta instalacji gazowych AC --ZA Puławy kupią od Skarbu Państwa prawie 9% akcji 'Fosforów' za 10,7 mln zł --PMR: rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce sięgnie 34,4 mld zł w 2013 r. --Prezydent przyjął sprawozdanie, KRRiT nie zostanie rozwiązana --ZA Puławy

Rynki na bezdechu. Będzie podatek bankowy

dane GUS o bezrobociu, ani o sprzedaży detalicznej. Zupełnie bez echa przeszły też słowa prezesa Marka Belki o możliwych interwencjach na rynku walutowym. Trwająca niepewność osłabia rynki wschodzące i ponownie pompuje ceny bezpiecznych aktywów. Cena złota nie schodzi poniżej 1,6 tys. dol. za uncję, a

Jakie są największe problemy naszej e-administracji?

poprawnie. Na tym jednak lista sukcesów polskiej e-administracji praktycznie się kończy. W tegorocznym rankingu ONZ E-Government Survey polska e-administracja znalazła się na 42. miejscu na świecie i 22. w Europie. Litwa, Łotwa, Słowenia, a nawet Rosja są wyżej od nas. A jak wynika danych GUS, odsetek

Firma krok po kroku: Jaką formę prawną wybrać (część 1.)

potwierdzeniem wpisu do rejestru idą do GUS-u, urzędu skarbowego i ZUS-u. Wady podobne jak w jednoosobowej działalności - za zobowiązania spółki odpowiadają wszyscy wspólnicy, zarówno majątkiem spółki, jak i osobistym. To oznacza, że bank może zażądać od ciebie spłaty kredytu, który wziął twój partner

Jak kupić nowe mieszkanie?

deweloperskiej oraz rzut kondygnacji z zaznaczeniem mieszkania. W swoim biurze sprzedaży firma musi zapewnić ci wgląd m.in. do projektu architektoniczno-budowlanego oraz sprawozdania finansowego za ostatnie dwa lata (a w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę celową - do sprawozdania spółki dominującej

Polska bez etatu. Miliony pracują na śmieciowych umowach

rozjaśniają obraz dane GUS. W I kwartale 2012 mieliśmy ok. 2,4 mln samozatrudnionych, którzy nie byli jednocześnie pracodawcami (czyli firmy jednoosobowe). Ale GUS uwzględnia tu ok. 1,25 mln rolników (a ci w większości nie składają zeznań PIT). Bez rolników mieliśmy zatem ok. 1,15 mln jednoosobowych firm. W

Rządy prezesa spółdzielni czy właściciela - jak obniżyć opłaty

spółdzielczego prawa do lokalu przekształcili je w prawo odrębnej własności. W spółdzielni bezpieczniej... Jednak z danych GUS wynika, że właściciele najwyraźniej nie palą się do tego (lokatorzy nie mają wyboru, gdyż mogą przekształcić swoje lokatorskie prawo do lokalu tylko w pełną własność). Pod koniec 2011 r

Polacy nie rzucili się na abolicję

było sprawiedliwie. Ministerstwo Finansów wstępnie podliczyło abolicję. Wedle danych, które widziała "Gazeta", fiskus dostał 99 tys. 525 wniosków o abolicję (ale jedna osoba mogła złożyć kilka wniosków). Według szacunków GUS w samej tylko Wielkiej Brytanii w 2007 r. pracowało blisko 690 tys

Małe spółki trzymają cenę. MSP ma chętnych na akcje PGE

mocny wzrost teraz to efekt słabych wyników w zeszłym roku - ocenił analityk. Więcej: Dane GUS wyglądają dobrze, ale wcale dobre nie są. 16.29 Kolejne doniesienia z PGE: 641 pracowników PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA (PGE GiEK) przystąpiło do Programu Dobrowolnych

Kredyt konsumencki po raz drugi

wewnętrznego, a w szczególności transgranicznych kredytów konsumenckich. Ten stan rzeczy wymagał zmiany. Zwróciła na to uwagę Komisja Europejska w sprawozdaniu przygotowanym w 1995 r.W rezultacie władze UE podjęły działania zmierzające do unifikacji mechanizmów ochrony konsumenta kredytu konsumenckiego

Alimenty na dzieci - jak się o nie starać

trwać dłużej niż miesiąc. Od momentu zajęcia nieruchomości dłużnik staje się jej zarządcą. Obowiązkiem zarządcy jest wpuścić biegłego i tak zarządzać nieruchomością, by jej stan się nie pogorszył. Jego obowiązkiem jest też składać komornikowi sprawozdania z zarządu. Jeśli zarząd jest prowadzony

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery