gus przeciętne wynagrodzenie

PAP, kataza

GUS: W IV kwartale wzrosło przeciętne wynagrodzenie

GUS: W IV kwartale wzrosło przeciętne wynagrodzenie

Przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2012 roku wyniosło 3690,3 zł - podał Główny Urząd Statystyczny.

GUS: Przeciętne wynagrodzenie w maju 3193,90 zł

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju br. spadło o 3,1 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca, a w ujęciu rocznym wzrosło o 3,8 proc. i wyniosło 3193,90 zł - podał we wtorkowym komunikacie Główny Urząd Statystyczny (GUS).Oznacza to, że dynamika wzrostu wynagrodzeń spadła do najniższego poziomu od jesieni 2006, a realnych płac do poziomu ostatni raz widzianego 4 lata temu.

GUS: Przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 1,5% do 3224,98 zł w 2010 r.

Warszawa, 09.02.2011 (ISB) - Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2010 roku wyniosło 3224,98 zł i wzrosło (w ujęciu realnym) o 1,5% wobec poprzedniego roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w środowym komunikacie. Natomiast przeciętne wynagrodzenie w IV kw. 2010 r. wyniosło

GUS: Przeciętne wynagrodzenie to już prawie 3 tys. zł

W ujęciu kwartalnym przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 2,9 proc. Wcześniej GUS podał, że w całym 2007 roku wartość przeciętnego wynagrodzenia wyniosła 2691,03 zł. Oznacza to wzrost o 6,3% porównaniu z rokiem 2006 i 10,5% w stosunku do roku 2005.Przeciętne wynagrodzenie brutto w marcu 2008 roku

GUS: Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale - 3,2 tys. zł

Oznacza to, że wynagrodzenie wzrosło o 3,8 proc. rok do roku - przeciętne wynagrodzenie w II kw. 2009 r. wyniosło 3081,48 zł. Mowa o kwocie brutto. To oznacza, że po potrąceniu z pensji składek na ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz podatków przeciętna pensja "na rękę", czyli

Eksport może łagodzić spadek zatrudnienia

Eksport może łagodzić spadek zatrudnienia

Informacji o wyraźnym wzroście przeciętnego wynagrodzenia w ujęciu rok do roku nie należy przeceniać. Istotny wpływ na ten wzrost mogą mieć nieregularne wypłaty rocznych premii w kilku sektorach, zaburzające porównanie lipiec do lipca w różnych latach. Ponadto podany przez GUS wzrost wynagrodzeń w

GUS: siła nabywcza wynagrodzenia w listopadzie wzrosła o 2,5 proc. rdr

W okresie jedenastu miesięcy tego roku płaca realna brutto była wyższa niż przed rokiem o 1,9 proc.(PAP)

"Puls Biznesu": Kryzys napompował wiele portfeli

Według GUS dekoniunkturę najmocniej odczuli w portfelach pracownicy branży magazynowej - ich przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 0,1 proc. Na przeciwnym biegunie są: energetyka (wzrost o 25,7 proc.) i górnictwo (24,4 proc.). Kryzys zdetronizował też instytucje finansowe jako branżę najlepiej płacącą

"Puls Biznesu": Kryzys napompował wiele portfeli

Według GUS dekoniunkturę najmocniej odczuli w portfelach pracownicy branży magazynowej - ich przeciętne wynagrodzenie wzrosło tylko o 0,1 proc. Na przeciwnym biegunie są: energetyka (wzrost o 25,7 proc.) i górnictwo (24,4 proc.).Kryzys zdetronizował też instytucje finansowe jako branżę najlepiej

Wynagrodzenia w firmach wzrosły w kwietniu o 4,8 proc.

Wynagrodzenia w firmach wzrosły w kwietniu o 4,8 proc.

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu br. spadło o 1,1 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca, a w ujęciu rocznym wzrosło o 4,8 proc. i wyniosło 3294,76 zł, podał we wtorkowym komunikacie Główny Urząd Statystyczny (GUS). Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach w

W styczniu przeciętna płaca wzrosła o 0,5 proc. rok do roku

Analitycy prognozowali wzrost rzędu 2,7 proc. GUS poinformował ponadto, że w styczniu przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadło o 1,4 procent rok do roku, a miesiąc do miesiąca wzrosło o 0,9 procent do 5,3 miliona osób.

GUS: Wynagrodzenia wzrosły w sierpniu o 3,0 proc.

Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach w sierpniu 2009 roku spadło w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,1 proc., natomiast w ujęciu rocznym spadło o 2,2 proc. i wyniosło 5270,3 tys. osób, podał GUS.Ekonomiści bankowi oczekiwali, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sierpniu wzrosło

GUS: Wynagrodzenia wzrosły o 5,7%, a zatrudnienie spadło o 0,9%

Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach w marcu 2009 roku spadło w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,5%, natomiast w ujęciu rocznym spadło o 0,9% i wyniosło 5325,3 tys. osób, podał GUS.Ekonomiści bankowi oczekiwali, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w marcu wzrosło średnio o 3,7% rok

GUS: Wydajność w przemyśle wzrosła o 4,3% w I-II 2014 r.

Warszawa, 25.03.2014 (ISBnews) - Wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego, wzrosła o 4,3% r/r w okresie styczeń-luty br., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie. W tym czasie zatrudnienie wzrosło o 0,4%, a przeciętne miesięczne

GUS: Wydajność w przemyśle wzrosła o 3,8% w styczniu

Warszawa, 24.02.2014 (ISBnews) - Wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego, wzrosła o 3,8% r/r w styczniu br., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie. W tym czasie zatrudnienie wzrosło o 0,3%, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

GUS: wynagrodzenie w lutym rdr wzrosło o 4 proc., do 3 tys. 856,56 zł

Przeciętne wynagrodzenie bez wypłat z zysku wyniosło 3 tys. 856,37 zł i rdr wzrosło o 4,0 proc., a wobec poprzedniego miesiąca wzrosło o 1,3 proc. GUS podał także, że w przedsiębiorstwach w lutym było zatrudnionych 5 mln 508,2 tys. osób, czyli rdr zatrudnienie wzrosło o 0,2 proc., a w ujęciu

GUS: Wynagrodzenia w firmach wzrosły o 3,4% r/r, zatrudnienie bez zmian r/r w I

Warszawa, 18.02.2014 (ISBnews) - Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu br. wzrosło o 3,4% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach nie zmieniło się w ujęciu rocznym, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie spadło o 9,9

GUS: Wynagrodzenia w firmach wzrosły o 4,8% r/r, zatrudnienie - o 0,5% r/r w III

Warszawa, 16.04.2014 (ISBnews) - Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu br. wzrosło o 4,8% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 0,5% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 4,2% i

GUS: Wynagrodzenia w firmach wzrosły o 2,7% r/r, zatrudnienie: +0,3% w XII

Warszawa, 20.01.2014 (ISBnews) - Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2013 r. wzrosło o 2,7% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 0,3% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 8,3% i

GUS: Wydajność w przemyśle wzrosła o 2,8% w styczniu-listopadzie

Warszawa, 23.12.2013 (ISBnews) - Wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego, wzrosła o 2,8% r/r w okresie styczeń-listopad br., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie. W tym czasie zatrudnienie spadło o 1,0%, a przeciętne miesięczne

GUS: Wynagrodzenia w firmach wzrosły o 4,0% r/r, zatrudnienie - o 0,2% r/r w II

Warszawa, 18.03.2014 (ISBnews) - Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym br. wzrosło o 4,0% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 0,2% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 1,3% i

GUS: Wydajność w przemyśle wzrosła o 2,8% w styczniu-październiku

Warszawa, 26.11.2013 (ISBnews) - Wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego, wzrosła o 2,8% r/r w okresie styczeń-październik br., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie. W tym czasie zatrudnienie spadło o 1,1%, a przeciętne miesięczne

GUS: Wynagrodzenie we wrześniu wzrosło o 10,9 proc.

Natomiast przeciętne wynagrodzenie bez wypłat z zysku wyniosło we wrześniu 2008 roku 3.170,83 zł i wzrosło rdr o 11 proc., a wobec sierpnia 2008 roku wzrosło o 0,3 proc.GUS podał także, że w przedsiębiorstwach we wrześniu 2008 roku było zatrudnionych 5.403,5 tysiąca osób czyli o 4,1 procent więcej

GUS: Wydajność w przemyśle wzrosła o 2,5% w styczniu-wrześniu

Warszawa, 22.10.2013 (ISBnews) - Wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego, wzrosła o 2,5% r/r w okresie styczeń-wrzesień br., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie. W tym czasie zatrudnienie spadło o 1,1%, a przeciętne miesięczne

GUS: Wydajność w przemyśle wzrosła o 1,9% w styczniu-sierpniu

Warszawa, 24.09.2013 (ISBnews) - Wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego, wzrosła o 1,9% r/r w okresie styczeń-sierpień br., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie. W tym czasie zatrudnienie spadło o 1,1%, a przeciętne miesięczne

GUS: wynagrodzenie w marcu rdr wzrosło o 4,8 proc.

Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że wynagrodzenie w marcu rdr wzrosło o 4,1 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosło o 3,5 proc. Przeciętne wynagrodzenie bez wypłat z zysku wyniosło 4 tys. 17,38 zł i rdr wzrosło o 4,8 proc., a wobec poprzedniego miesiąca wzrosło o 4,2 proc. GUS podał

GUS: Wynagrodzenia w firmach wzrosły o 3,1% r/r, zatrudnienie: +0,1% w XI

Warszawa, 17.12.2013 (ISBnews) - Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie br. wzrosło o 3,1% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 0,1% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 1,7% i

GUS: Wydajność w przemyśle wzrosła o 1,7% w styczniu-lipcu

Warszawa, 26.08.2013 (ISBnews) - Wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego, wzrosła o 1,7% r/r w okresie styczeń-lipiec br., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie. W tym czasie zatrudnienie spadło o 1,2%, a przeciętne miesięczne

GUS: Wynagrodzenia w firmach wzrosły o 3,1% r/r, zatrudnienie spadło o 0,2% w X

Warszawa, 19.11.2013 (ISBnews) - Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku br. wzrosło o 3,1% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zmniejszyło się o 0,2% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 1,7% i

GUS: Wydajność w przemyśle wzrosła o 0,7% w styczniu-czerwcu

Warszawa, 23.07.2013 (ISBnews) - Wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego, wzrosła o 0,7% r/r w okresie styczeń-czerwiec br., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie. W tym czasie zatrudnienie spadło o 1,1%, a przeciętne miesięczne

GUS: wydajność pracy w przemyśle wyższa o 3,2 proc. rdr

30.01. Warszawa (PAP) - Wydajność pracy w przemyśle w okresie styczeń-grudzień 2013 r. wzrosła o 3,2 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2012 r., przy mniejszym o 1,0 proc. zatrudnieniu i wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 3,2 proc.- podał GUS. Z danych na koniec

GUS: Wynagrodzenie w styczniu rdr wzrosło o 3,4 proc.

Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że wynagrodzenie w styczniu rdr wzrosło o 3,3 proc., a w ujęciu miesięcznym spadło o 10,1 proc. Przeciętne wynagrodzenie bez wypłat z zysku wyniosło 3 tys. 805,11 zł i rdr wzrosło o 3,4 proc., a wobec poprzedniego miesiąca spadło o 9,8 proc. GUS podał

GUS: Wynagrodzenia w firmach wzrosły o3,6% r/r, zatrudnienie spadło o 0,3% w IX

Warszawa, 16.10.2013 (ISBnews) - Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu br. wzrosło o 3,6% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zmniejszyło się o 0,3% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 0,3% i

Kalendarium ISBnews

Komputronika nt. wyników --14:00: GUS poda dane o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw w styczniu --14:00: GUS poda dane o budownictwuie mieszkaniowym za styczeń   ŚRODA, 19 lutego --11:00: Konferencja prasowa mBanku nt. nowych rozwiązań w bankowości

GUS: wynagrodzenie w grudniu wzrosło o 2,7 proc. rdr

rok do roku wzrosło o 3,1 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosło o 8,8 proc. Przeciętne wynagrodzenie bez wypłat z zysku wyniosło 4217,67 zł i w ujęciu rocznym wzrosło o 2,7 proc., a wobec poprzedniego miesiąca wzrosło o 8,2 proc. GUS podał także, że w przedsiębiorstwach w grudniu było zatrudnionych

GUS: Wydajność w przemyśle wzrosła o 0,1% w styczniu-maju

Warszawa, 25.06.2013 (ISBnews) - Wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego, wzrosła o 0,1% r/r w okresie styczeń-maj br., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie. W tym czasie zatrudnienie spadło o 1,1%, a przeciętne miesięczne

GUS: wynagrodzenie w grudniu wzrosło o 2,7 proc. rdr

Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że wynagrodzenie w grudniu rok do roku wzrosło o 3,1 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosło o 8,8 proc. Przeciętne wynagrodzenie bez wypłat z zysku wyniosło 4217,67 zł i w ujęciu rocznym wzrosło o 8,2 proc., a wobec poprzedniego miesiąca wzrosło o 2,7

GUS: Wynagrodzenia w firmach wzrosły o 2% r/r, zatrudnienie spadło o 0,5% w VIII

Warszawa, 17.09.2013 (ISBnews) - Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu br. wzrosło o 2,0% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zmniejszyło się o 0,5% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie spadło o 1,8% i

Kalendarium ISBnews

;   WTOREK, 18 lutego --10:00: Konferencja Qumaka nt. wyników  --11:30: Konferencja Komputronika nt. wyników  --14:00: GUS poda dane o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw w styczniu --14:00: GUS poda dane o budownictwuie mieszkaniowym za

Kalendarium ISBnews

inflacji CPI za listopad --14:00: NBP opublikuje dane o podaży pieniądza M3 za listopad --14:00: NBP opublikuje dane o bilansie płatniczym za październik   WTOREK, 17 grudnia --14:00: GUS opublikuje dane o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie

GUS: Wynagrodzenia w firmach wzrosły o 3,5% r/r, zatrudnienie spadło o 0,7% w VI

Warszawa, 19.08.2013 (ISBnews) - Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu br. wzrosło o 3,5% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zmniejszyło się o 0,7% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 0,6% i

GUS: wynagrodzenie w listopadzie rdr wzrosło o 3,1 proc.

Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że wynagrodzenie w listopadzie rdr wzrosło o 3,1 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosło o 1,4 proc. Przeciętne wynagrodzenie bez wypłat z zysku wyniosło 3.897,12 zł i rdr wzrosło o 3,1 proc., a wobec poprzedniego miesiąca wzrosło o 1,7 proc. GUS podał

GUS: Wynagrodzenia w firmach wzrosły o 1,4% r/r, zatrudnienie spadło o 0,8% w VI

Warszawa, 16.07.2013 (ISBnews) - Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu br. wzrosło o 1,4% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zmniejszyło się o 0,8% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 2,9% i

Kalendarium ISBnews

WTOREK, 17 grudnia  --10:30: Konferencja prasowa ZBP nt. raportu NetB@nk i badania konkuntury bankowej Pengab  --10:30: Debiut obligacji Banku Millennium na Catalyst --11:30: Ogłoszenie nowego składu indeksu Respect Index na GPW --14:00: GUS opublikuje dane o przeciętnym

Kalendarium ISBnews

. raportu NetB@nk i badania konkuntury bankowej Pengab  --14:00: GUS opublikuje dane o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie --14:00: GUS opublikuje dane o budownictwie mieszkaniowym w listopadzie   ŚRODA, 18 grudnia --12:00: Spotkanie

GUS: Wynagrodzenia w firmach wzrosły o 2,3% r/r, zatrudnienie spadło o 0,9% w V

Warszawa, 18.06.2013 (ISBnews) - Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju br. wzrosło o 2,3% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zmniejszyło się o 0,9% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie spadło o 3,4% i wyniosło

W styczniu zarabialiśmy więcej niż rok temu, ale mniej niż w grudniu

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w styczniu 2014 o 3,4 proc. w stosunku do tego samego miesiąca 2013 r. i wyniosło 3805,28 zł brutto. Zła wiadomość jest taka, że wysokość wynagrodzeń spadła w stosunku do grudnia ubiegłego roku o 9,9 proc. Pod koniec ubiegłego roku

Kalendarium ISBnews

zostaną czynniki warunkujące sukces inwestowania w Polsce --11:00: Konferencja prasowa Faktorama nt. rynku faktoringu w Polsce  --14:00: GUS poda dane o handlu zagranicznym za I-XII 2013 r.  --14:00: GUS poda dane o przeciętnym wynagrodzeniu w IV kw. i w całym 2013 r. --14:00

Kalendarium ISBnews

: Konferencja prasowa Amica  --14:00: GUS poda dane o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw w październiku --14:00: GUS poda dane o budownictwie mieszkaniowym w październiku   ŚRODA, 20 listopada --10:30: Konferencja prasowa Azoty Puławy nt. planów 

Kalendarium ISBnews

pt. "Jak przeżyć za 503 złote na emeryturze?"  --14:00: GUS poda dane o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw w październiku --14:00: GUS poda dane o budownictwie mieszkaniowym w październiku   ŚRODA, 20 listopada --10:30: Konferencja

GUS: Wynagrodzenia w firmach wzrosły o 3,0% r/r, zatrudnienie spadło o 1,0% w IV

Warszawa, 20.05.2013 (ISBnews) - Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu br. wzrosło o 3,0% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zmniejszyło się o 1,0% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie spadło o 0,1% i

Kalendarium ISBnews

PIĄTEK, 9 sierpnia --14:00: GUS poda dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu za II kw.   PONIEDZIAŁEK, 12 sierpnia --10:00: Konferencja prasowa Grupy JSW nt. wyników  --11:00: Konferencja prasowa Feerum nt. wyników  --14:00: NBP poda dane o bilansie

Kalendarium ISBnews

--14:00: GUS poda dane o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw w styczniu --14:00: GUS poda dane o budownictwuie mieszkaniowym za styczeń   ŚRODA, 19 lutego --11:00: Konferencja prasowa mBanku nt. nowych rozwiązań w bankowości detalicznej --14:00

Kalendarium ISBnews

przez Biuro Informacji Kredytowej  --11:00: Konferencja prasowa PAIiIZ, na której zaprezentowane zostaną czynniki warunkujące sukces inwestowania w Polsce  --11:00: Konferencja prasowa Faktorama nt. rynku faktoringu w Polsce  --14:00: GUS poda dane o przeciętnym

Kalendarium ISBnews

zaprezentowane zostaną czynniki warunkujące sukces inwestowania w Polsce  --11:00: Konferencja prasowa Faktorama nt. rynku faktoringu w Polsce  --14:00: GUS poda dane o przeciętnym wynagrodzeniu w IV kw. i w całym 2013 r.   ŚRODA, 12 lutego --14:00: NBP poda dane o bilansie

Kalendarium ISBnews

prasowa PAIiIZ, na której zaprezentowane zostaną czynniki warunkujące sukces inwestowania w Polsce  --14:00: GUS poda dane o przeciętnym wynagrodzeniu w IV kw. i w całym 2013 r.   ŚRODA, 12 lutego --14:00: NBP poda dane o bilansie płatniczym za grudzień   CZWARTEK, 13

Kalendarium ISBnews

;, organizowane przez Biuro Informacji Kredytowej  --11:00: Konferencja prasowa PAIiIZ, na której zaprezentowane zostaną czynniki warunkujące sukces inwestowania w Polsce  --14:00: GUS poda dane o przeciętnym wynagrodzeniu w IV kw. i w całym 2013 r.   ŚRODA, 12 lutego --14:00

Kalendarium ISBnews

finansowych SKOK-ów za 2012 r.   WTOREK, 12 listopada --14:00: NBP poda dane o bilansie płatniczym we wrześniu   ŚRODA, 13 LISTOPADA --14:00: GUS poda dane o przeciętnym wynagrodzeniu miesięcznym w III kw.   CZWARTEK, 14 listopada --10:00: GUS poda szybki szacunek PKB

Dlaczego denerwują nas dane o przeciętnym wynagrodzeniu?

W Polsce zarabia się nie tylko całkiem nieźle, ale i coraz lepiej - tak przynajmniej wynika z danych podawanych przez Główny Urząd Statystyczny. W komunikacie GUS opublikowanym 19 listopada czytamy np., że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w październiku o 3,1 proc

Kalendarium ISBnews

: Konferencja wynikowa PGE  --11:00: Konferencja prasowa ZUE nt. wyników po III kw. --11:30: Konferencja prasowa Neuca nt. wyników po III kw. --12:00: Konferencja prasowa Emperia Holding nt. wyników po III kw. --14:00: GUS poda dane o przeciętnym wynagrodzeniu miesięcznym w III kw.  

Kalendarium ISBnews

pieniądza M3 za listopad --14:00: NBP opublikuje dane o bilansie płatniczym za październik   WTOREK, 17 grudnia --14:00: GUS opublikuje dane o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie --14:00: GUS opublikuje dane o budownictwie mieszkaniowym w

Kalendarium ISBnews

  ŚRODA, 13 LISTOPADA --14:00: GUS poda dane o przeciętnym wynagrodzeniu miesięcznym w III kw.   CZWARTEK, 14 listopada --10:00: GUS poda szybki szacunek PKB za III kw. --14:00: GUS poda dane o inflacji CPI w październiku --14:00: NBP poda dane o podaży pieniądza M3 w

Kalendarium ISBnews

--14:00: GUS poda dane o wynikach finansowych SKOK-ów za 2012 r.   WTOREK, 12 listopada --14:00: NBP poda dane o bilansie płatniczym we wrześniu   ŚRODA, 13 listopada --14:00: GUS poda dane o przeciętnym wynagrodzeniu miesięcznym w III kw.   CZWARTEK, 14 listopada

Kalendarium ISBnews

listopada --14:00: NBP poda dane o bilansie płatniczym we wrześniu   ŚRODA, 13 LISTOPADA --14:00: GUS poda dane o przeciętnym wynagrodzeniu miesięcznym w III kw.   CZWARTEK, 14 listopada --10:00: GUS poda szybki szacunek PKB za III kw. --14:00: GUS poda dane o inflacji CPI

Kalendarium ISBnews

LISTOPADA --14:00: GUS poda dane o przeciętnym wynagrodzeniu miesięcznym w III kw.   CZWARTEK, 14 listopada --10:00: GUS poda szybki szacunek PKB za III kw. --14:00: GUS poda dane o inflacji CPI w październiku --14:00: NBP poda dane o podaży pieniądza M3 w październiku  

GUS: Wynagrodzenie w sierpniu wzrosło o 2,7 proc.

To nieco mniejszy wzrost płac od oczekiwań - analitycy spodziewali się wzrostu wynagrodzeń na poziomie 3,05 proc. w skali roku. GUS poinformował także, że w sierpniu przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw nie zmieniło się rok do roku, zaś w skali miesiąca spadło o 0,1 proc. do 5,52 mln

Kalendarium ISBnews

Warsaw   WTOREK, 17 września --14:00: GUS poda dane o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw za sierpień --14:00: GUS poda dane o budownictwie mieszkaniowym za sierpień -- 2gi dzień 1st Global Life Sciences Conference in Warsaw    ŚRODA, 18

Kalendarium ISBnews

: NBP poda dane o inflacji bazowej za sierpień -- 1szy dzień 1st Global Life Sciences Conference in Warsaw   WTOREK, 17 września --14:00: GUS poda dane o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw za sierpień --14:00: GUS poda dane o budownictwie

Kalendarium ISBnews

: NBP poda dane o inflacji bazowej za lipiec   PONIEDZIAŁEK, 19 sierpnia --10:30: Konferencja Ergis-Eurofilms nt. wyników --14:00: GUS poda dane o przeciętnym wynagrodzeniu i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw w lipcu --14:00: GUS poda dane o budownictwie mieszkaniowym za

Kalendarium ISBnews

; --14:00: GUS poda dane o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw w styczniu --14:00: GUS poda dane o budownictwie mieszkaniowym za styczeń   ŚRODA, 19 lutego --10:30: Konferencja Apatora nt. wyników, strategii i prognoz  --11:00: Konferencja prasowa

Kalendarium ISBnews

PONIEDZIAŁEK, 19 sierpnia --10:30: Konferencja Ergis-Eurofilms nt. wyników --12:00: Otwarcie pierwszej „półki" na Dworcu Centralnym przez PKP S.A. w ramach międzynarodowego ruchu BOOKCROSSING --14:00: GUS poda dane o przeciętnym wynagrodzeniu i zatrudnieniu w sektorze

Kalendarium ISBnews

PONIEDZIAŁEK, 16 września --14:00: NBP poda dane o inflacji bazowej za sierpień -- 1szy dzień 1st Global Life Sciences Conference in Warsaw   WTOREK, 17 września --14:00: GUS poda dane o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw za sierpień --14

Kalendarium ISBnews

poda dane o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw w październiku --14:00: GUS poda dane o budownictwie mieszkaniowym w październiku   ŚRODA, 20 listopada --10:30: Konferencja prasowa Azoty Puławy nt. planów  --11:00:  Debata ekspercka ISBnews

Kalendarium ISBnews

Online pt. "Jak przeżyć za 503 złote na emeryturze?" --14:00: GUS poda dane o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw w październiku --14:00: GUS poda dane o budownictwie mieszkaniowym w październiku   ŚRODA, 20 listopada --10:30: Konferencja

GUS: wynagrodzenie w marcu rdr wzrosło o 4,8 proc.

16.04. Warszawa (PAP) - Przeciętne wynagrodzenie brutto w marcu wyniosło 4 tys. 17,75 zł, co oznacza, że rdr wzrosło o 4,8 proc., a w ujęciu mdm o 4,2 proc. - podał GUS. Zdaniem ekspertów dzięki ożywieniu w gospodarce firmy coraz chętniej zwiększają zatrudnienie i wynagrodzenia. Ekonomiści

Kalendarium ISBnews

  WTOREK, 17 września --14:00: GUS poda dane o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw za sierpień --14:00: GUS poda dane o budownictwie mieszkaniowym za sierpień -- 2gi dzień 1st Global Life Sciences Conference in Warsaw    ŚRODA, 18

Kalendarium ISBnews

PIĄTEK, 16 sierpnia --14:00: NBP poda dane o inflacji bazowej za lipiec   PONIEDZIAŁEK, 19 sierpnia --10:00: Konferencja prasowa Marvipolu nt. wyników i planów   --10:30: Konferencja Ergis-Eurofilms nt. wyników  --14:00: GUS poda dane o przeciętnym

Kalendarium ISBnews

. wyników za II kw.  --11:30: Konferencja prasowa Netii  --12:00: Konferencja prasowa Asseco SEE nt. wyników za II kw. --12:00: Konferencja prasowa Grupy Kęty nt. wyników za II kw.   PIĄTEK, 9 sierpnia --14:00: GUS poda dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu za II kw

Kalendarium ISBnews

: Konferencja prasowa Asseco SEE nt. wyników    PIĄTEK, 9 sierpnia --14:00: GUS poda dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu za II kw.   PONIEDZIAŁEK, 12 sierpnia --14:00: NBP poda dane o bilansie płatniczym za czerwiec   ŚRODA, 14 sierpnia --14:00: GUS poda

Kalendarium ISBnews

pieniądza M3 za styczeń   WTOREK, 18 lutego --10:00: Konferencja Qumaka nt. wyników  --11:30: Konferencja Komputronika nt. wyników  --14:00: GUS poda dane o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw w styczniu --14:00: GUS poda dane o budownictwie

Kalendarium ISBnews

prasowa Asseco BS nt. wyników  --11:30: Konferencja prasowa Netii    PIĄTEK, 9 sierpnia --14:00: GUS poda dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu za II kw.   PONIEDZIAŁEK, 12 sierpnia --14:00: NBP poda dane o bilansie płatniczym za czerwiec   ŚRODA

Kalendarium ISBnews

dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu za II kw.   PONIEDZIAŁEK, 12 sierpnia --14:00: NBP poda dane o bilansie płatniczym za czerwiec   ŚRODA, 14 sierpnia --14:00: GUS poda dane o inflacji CPI za lipiec --14:00: NBP poda dane o podaży pieniądza M3 za lipiec  

Kalendarium ISBnews

kredytowym – III kw. 2013 r."   ŚRODA, 7 sierpnia --NBP poda dane o oficjalnych aktywach rezerwowych za lipiec   PIĄTEK, 9 sierpnia --14:00: GUS poda dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu za II kw.   PONIEDZIAŁEK, 12 sierpnia --14:00: NBP poda dane

Kalendarium ISBnews

dane o podaży pieniądza M3 za sierpień   PONIEDZIAŁEK, 16 września --14:00: NBP poda dane o inflacji bazowej za sierpień   WTOREK, 17 września --14:00: GUS poda dane o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw za sierpień --14:00: GUS poda dane o

Kalendarium ISBnews

: GUS poda dane o przeciętnym wynagrodzeniu i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw w lipcu --14:00: GUS poda dane o budownictwie mieszkaniowym za lipiec   WTOREK, 20 sierpnia --14:00: GUS poda dane o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej za lipiec --14:00: GUS poda dane o

Kalendarium ISBnews

  WTOREK, 17 grudnia --14:00: GUS opublikuje dane o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie --14:00: GUS opublikuje dane o budownictwie mieszkaniowym w listopadzie   ŚRODA, 18 grudnia --14:00: GUS opublikuje dane o produkcji

GUS: Wynagrodzenia wzrosły o 5,4% r/r, zatrudnienie - o 3,1% r/r w sierpniu

Warszawa, 16.09.2011 (ISB) - Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2011 r. zmniejszyło się się o 0,6% w stosunku do poprzedniego miesiąca, a w ujęciu rocznym zwiększyło się o 5,4% i wyniosło 3591,23 zł, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Przeciętne zatrudnienie w

Kalendarium ISBnews

:00: Konferencja prasowa Asseco SEE nt. wyników   PIĄTEK, 9 sierpnia --14:00: GUS poda dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu za II kw.  

Kalendarium ISBnews

  WTOREK, 17 grudnia --14:00: GUS opublikuje dane o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie --14:00: GUS opublikuje dane o budownictwie mieszkaniowym w listopadzie   ŚRODA, 18 grudnia --14:00: GUS opublikuje dane o produkcji

Kalendarium ISBnews

, 17 września --14:00: GUS poda dane o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw za sierpień --14:00: GUS poda dane o budownictwie mieszkaniowym za sierpień   ŚRODA, 18 września --MF może zorganizować przetarg zamiany obligacji w zależności od sytuacji

GUS: Wynagrodzenia wzrosły o 5,8% r/r, zatrudnienie - o 3,6% r/r w czerwcu

Warszawa, 18.07.2011 (ISB) - Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2011 r. zmniejszyło się o 3,3% w stosunku do poprzedniego miesiąca, a w ujęciu rocznym zwiększyło się o 5,8% i wyniosło 3600,47 zł, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Przeciętne zatrudnienie w

GUS: Wydajność w przemyśle wzrosła o xx% r/r w I-VIII

Warszawa, 23.09.2011 (ISB) - Wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego, wzrosła o 4,3% r/r w okresie styczeń-ierpień br., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie. W tym czasie zatrudnienie wzrosło o 2,5%, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie

GUS: bezrobocie w lutym wyniosło 13,9 proc.

rokiem. W końcu lutego urzędy pracy dysponowały ofertami pracy dla 56,2 tys. osób. Z danych GUS wynika, że wydajność pracy w przemyśle w okresie styczeń-luty wzrosła o 4,3 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku przy większym o 0,4 proc. zatrudnieniu i wzroście przeciętnego miesięcznego

GUS: Wynagrodzenia wzrosły o 4,1% r/r, zatrudnienie - o 3,6% r/r w maju

Warszawa, 16.06.2011 (ISB) - Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2011 r. zmniejszyło się o 3,2% w stosunku do poprzedniego miesiąca, a w ujęciu rocznym zwiększyło się o 4,1% i wyniosło 3483,99 zł, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Przeciętne zatrudnienie w

Kalendarium ISBnews

: Konferencja prasowa Poczty Polskiej nt. wyników finansowych grupy i planów rozwojowych --11:00:Debata ekspercka ISBnews pt. "Liberalizacja skuteczna czy skutecznie blokowana? Pół roku po zmianach na polskim rynku pocztowym" --14:00: GUS poda dane o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu w

"Rzeczpospolita": Pensje rosną tak jak biznes

pracować, pracę znajdzie, mówi Piotr Bożko, wicestarosta powiatu bielskiego w woj. podlaskim. Przeciętne wynagrodzenie wzrosło tam od 2002 r. o 111 proc. W powiecie jest wiele szybko rozwijających się firm. Jedną z fabryk ma tu Hoop Polska (jeden z liderów na rynku napojów; średnia płaca w tej branży

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

Główny Urząd Statystyczny

zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 6259 osób, a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 3 620 złInformacja o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu państwa w części 58 - Główny Urząd Statystyczny Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2012, s. 20-22 [dostęp: 13 lipca 2012

Średnia krajowa

Średnia płaca – termin z ekonomii, określający przeciętne wynagrodzenie (przeciętny poziom płac) w danym kraju czy sektorze gospodarki.Przeciętne miesięczne wynagrodzenie oblicza się dzieląc naliczone wynagrodzenia za okres sprawozdawczy przez liczbę pracowników, z wyłączeniem osób

Krajowe Biuro Wyborcze

wydatki Biura wyniosły 48,1 mln zł. Przeciętne zatrudnienie w KBW w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 376 osób, a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 5 318 złW ustawie budżetowej na 2013 wydatki Krajowego Biura Wyborczego zaplanowano w wysokości 47,4 mln zł.

Izba skarbowa

do spraw finansów publicznych, wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach. W 2011 przeciętne zatrudnienie w izbach skarbowych w Polsce przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 3 806 osób, a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 5 015 złInformacja o wynikach kontroli wykonania w 2011

Powiat szczecinecki

GospodarkaW końcu kwietnia 2012 liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie szczecineckim obejmowała ok. 7,3 tys. mieszkańców, co stanowi stopę bezrobocia na poziomie 26,2% do aktywnych zawodowo.Przeciętne wynagrodzenie pracownicze w październiku 2008 r. wynosiło 2471,05 zł, przy liczbie

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Zdjęcia - gus przeciętne wynagrodzenie