gus przeciętne wynagrodzenie

GUS: Przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 3,4% r/r w 2014 r.

Warszawa, 10.02.2015 (ISBnews) - Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2014 r. wyniosło 3783,46 zł i wzrosło o 3,4% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 3942,67 zł w IV kw. 2014 r. i było wyższe o 4,3% kw/kw, wynika z danych opublikowanych

GUS: Przeciętne wynagrodzenie wzrosło o ponad 4 proc.

GUS: Przeciętne wynagrodzenie wzrosło o ponad 4 proc.

Główny ekonomista X-Trade Brokers Przemysław Kwiecień powiedział PAP, że dynamika wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale była szybsza niż w poprzednich kwartałach, ale nie jest to niebezpieczne dla inflacji. "Realny wzrost wynagrodzeń jest w tej chwili dość duży, ale to wynika

GUS: przeciętne wynagrodzenie w trzecim kw. 2014 r. - 3781,14 zł brutto

GUS wskazał, że podana wysokość wynagrodzenia służy do celów określonych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z poprzednimi danymi urzędu statystycznego w drugim kwartale tego roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło 3 tys. 739,97 zł, a w pierwszym kwartale

GUS: W IV kwartale wzrosło przeciętne wynagrodzenie

3690,3 zł oznacza wzrost w ujęciu rocznym o 2,9 proc., zaś w ujęciu kwartalnym wzrost o 5,1 proc. - podał GUS. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2012 roku wyniosło 3,521,67 zł i jest to o 3,6 proc. więcej, licząc rok do roku.

GUS: przeciętne wynagrodzenie wzrosło w lipcu o 3,3 proc. rdr

W ujęciu miesięcznym wynagrodzenie w lipcu wzrosło o 1,4 proc. Jak podał Urząd przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 2015 r. wyniosło 4 tys. 093,38 zł.(PAP)

GUS: Przeciętne wynagrodzenie w maju 3193,90 zł

Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach w maju 2009 roku spadło w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,3 proc., natomiast w ujęciu rocznym spadło o 1,7 proc. i wyniosło 5292,3 tys. osób, podał GUS. Ekonomiści bankowi oczekiwali, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w maju wzrosło średnio o

GUS: w III kwartale br. przeciętne wynagrodzenie 3 tys. 895,33 zł

To nieco więcej niż w drugim kwartale br., kiedy przeciętne wynagrodzenie wyniosło 3 tys. 854,88 zł.(PAP)

GUS: w 2014 roku wynagrodzenia wzrosły o 3,4 proc.

Przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2013 r. wyniosło 3823,32 zł. W trzecim kwartale 2014 r. przeciętne wynagrodzenie wyniosło 3781,14 zł - podał GUS. Oznacza to wzrost w ujęciu kwartalnym o 4,3 proc. Z kolei przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w całym 2014 roku wyniosło

GUS: w 2014 roku wynagrodzenia wzrosły o 3,4 proc.

Z kolei przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2014 roku wyniosło 3783,46 zł - podał GUS. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale ubiegłego roku wyniosło natomiast 3939,84 zł - wynika z komunikatu urzędu.

GUS: Przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 1,5% do 3224,98 zł w 2010 r.

Warszawa, 09.02.2011 (ISB) - Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2010 roku wyniosło 3224,98 zł i wzrosło (w ujęciu realnym) o 1,5% wobec poprzedniego roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w środowym komunikacie. Natomiast przeciętne wynagrodzenie w IV kw. 2010 r. wyniosło

GUS: Przeciętne wynagrodzenie to już prawie 3 tys. zł

W ujęciu kwartalnym przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 2,9 proc. Wcześniej GUS podał, że w całym 2007 roku wartość przeciętnego wynagrodzenia wyniosła 2691,03 zł. Oznacza to wzrost o 6,3% porównaniu z rokiem 2006 i 10,5% w stosunku do roku 2005.Przeciętne wynagrodzenie brutto w marcu 2008 roku

W pogoni za średnią krajową. Kto zarabia "przeciętną"

W pogoni za średnią krajową. Kto zarabia "przeciętną"

pracodawca płaci za lata doświadczenia, a nie za metrykę. Znaczenie ma również lokalizacja. Przykładowo: przeciętne wynagrodzenie w lutym tego roku wyniosło w woj. mazowieckim 4,9 tys. zł brutto, a w sąsiadującym z nim świętokrzyskim było jednym z najniższych w kraju - 3,3 tys. zł brutto. Płaca jawna czy

GUS: Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale - 3,2 tys. zł

Oznacza to, że wynagrodzenie wzrosło o 3,8 proc. rok do roku - przeciętne wynagrodzenie w II kw. 2009 r. wyniosło 3081,48 zł. Mowa o kwocie brutto. To oznacza, że po potrąceniu z pensji składek na ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz podatków przeciętna pensja "na rękę", czyli

Rośnie zatrudnienie i pensje w sektorze przedsiębiorstw. GUS podaje dane za maj

Rośnie zatrudnienie i pensje w sektorze przedsiębiorstw. GUS podaje dane za maj

W miesięcznym ujęciu przeciętne wynagrodzenie spadło o 2,5 proc. i wynosiło 3878,31 zł według danych GUS. Na tym samym poziomie utrzymało się zatrudnienie w przedsiębiorstwach. W ujęciu miesięcznym nadal wynosi ono 5514,7 tys. osób. Jednak widać poprawę w stosunku do tego samego okresu w poprzednim

GUS: wynagrodzenie brutto w czerwcu wzrosło do 3 tys. 943,01 zł

Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że wynagrodzenie w czerwcu rdr wzrosło o 4,6 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosło o 2,7 proc. Przeciętne wynagrodzenie bez wypłat z zysku wyniosło 3 tys. 940,3 zł i rdr wzrosło o 3,6 proc., a wobec poprzedniego miesiąca wzrosło o 1,7 proc. GUS podał

Eksport może łagodzić spadek zatrudnienia

Eksport może łagodzić spadek zatrudnienia

Informacji o wyraźnym wzroście przeciętnego wynagrodzenia w ujęciu rok do roku nie należy przeceniać. Istotny wpływ na ten wzrost mogą mieć nieregularne wypłaty rocznych premii w kilku sektorach, zaburzające porównanie lipiec do lipca w różnych latach. Ponadto podany przez GUS wzrost wynagrodzeń w

"Puls Biznesu": Kryzys napompował wiele portfeli

Według GUS dekoniunkturę najmocniej odczuli w portfelach pracownicy branży magazynowej - ich przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 0,1 proc. Na przeciwnym biegunie są: energetyka (wzrost o 25,7 proc.) i górnictwo (24,4 proc.). Kryzys zdetronizował też instytucje finansowe jako branżę najlepiej

GUS: w czerwcu wynagrodzenia w firmach wzrosły o 2,5 proc. rdr

. roku były przeciętne płace w górnictwie i wydobywaniu (o 11,4 proc., co było związane m.in. z przesunięciem terminu wypłat nagród) oraz nieznacznie - w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 0,1 proc.). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze

"Puls Biznesu": Kryzys napompował wiele portfeli

Według GUS dekoniunkturę najmocniej odczuli w portfelach pracownicy branży magazynowej - ich przeciętne wynagrodzenie wzrosło tylko o 0,1 proc. Na przeciwnym biegunie są: energetyka (wzrost o 25,7 proc.) i górnictwo (24,4 proc.). Kryzys zdetronizował też instytucje finansowe jako branżę najlepiej

GUS: siła nabywcza wynagrodzenia w sierpniu wzrosła o 3,7 proc. rdr

W okresie styczeń-sierpień płaca realna brutto była wyższa niż przed rokiem o 3,7 proc. wobec wzrostu o 1,7 proc. w analogicznym okresie ubiegłego roku.

GUS: W styczniu zatrudnienie wzrosło o 1,2 proc., a wynagrodzenie o 3,6 proc.

Analitycy oceniają te wyniki pozytywnie. Podkreślają, że korzystna sytuacja na rynku pracy powinna być czynnikiem wspierającym konsumpcję. Z komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego wynika też, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu

GUS: Wynagrodzenia wzrosły o 5,7%, a zatrudnienie spadło o 0,9%

Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach w marcu 2009 roku spadło w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,5%, natomiast w ujęciu rocznym spadło o 0,9% i wyniosło 5325,3 tys. osób, podał GUS. Ekonomiści bankowi oczekiwali, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w marcu wzrosło średnio o 3,7% rok

GUS: Wynagrodzenie we wrześniu wzrosło o 10,9 proc.

Natomiast przeciętne wynagrodzenie bez wypłat z zysku wyniosło we wrześniu 2008 roku 3.170,83 zł i wzrosło rdr o 11 proc., a wobec sierpnia 2008 roku wzrosło o 0,3 proc. GUS podał także, że w przedsiębiorstwach we wrześniu 2008 roku było zatrudnionych 5.403,5 tysiąca osób czyli o 4,1 procent więcej

GUS: zatrudnienie we wrześniu wzrosło o 0,1 proc., a wynagrodzenie o 0,9 proc.

"We wrześniu 2015 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 1 proc. r/r i wyniosło 5593,5 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 4,1 proc. r/r i wyniosło 4059,19 zł" - napisał GUS. W porównaniu z sierpniem tego roku zatrudnienie

GUS: zatrudnienie w sierpniu wzrosło o 1 proc. rdr, płace o 3,4 proc.

Zarabialiśmy średnio 4024,95 zł, czyli 3,4 proc. więcej niż w sierpniu 2014 r. - napisano w komunikacie Urzędu. GUS podał też, że przeciętne wynagrodzenie bez wypłat z zysku wyniosło 4022,23 zł(PAP)

W styczniu przeciętna płaca wzrosła o 0,5 proc. rok do roku

Analitycy prognozowali wzrost rzędu 2,7 proc. GUS poinformował ponadto, że w styczniu przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadło o 1,4 procent rok do roku, a miesiąc do miesiąca wzrosło o 0,9 procent do 5,3 miliona osób.

GUS: Wydajność w przemyśle wzrosła o 3% w styczniu-wrześniu

Warszawa, 23.10.2015 (ISBnews) - Wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego, wzrosła o 3% r/r w okresie styczeń-wrzesień br., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W tym czasie zatrudnienie wzrosło o 1,5%, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

Kalendarium ISBnews

CZWARTEK, 16 lipca  --09:00: Debiut Esotiq & Henderson na GPW --11:00: Konferencja PKP Intercity nt. I półrocza --14:00: NBP: Inflacja bazowa za czerwiec  --14:00: GUS: Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu   PIĄTEK, 17

GUS: Wydajność w przemyśle wzrosła o 3% w styczniu-sierpniu

Warszawa, 23.09.2015 (ISBnews) - Wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego, wzrosła o 3% r/r w okresie styczeń-sierpień br., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W tym czasie zatrudnienie wzrosło o 1,5%, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

GUS: Wynagrodzenia wzrosły w sierpniu o 3,0 proc.

Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach w sierpniu 2009 roku spadło w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,1 proc., natomiast w ujęciu rocznym spadło o 2,2 proc. i wyniosło 5270,3 tys. osób, podał GUS.Ekonomiści bankowi oczekiwali, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sierpniu wzrosło

GUS: Wydajność w przemyśle wzrosła o 2,8% w styczniu-lipcu

Warszawa, 25.08.2015 (ISBnews) - Wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego, wzrosła o 2,8% r/r w okresie styczeń-lipiec br., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W tym czasie zatrudnienie wzrosło o 1,6%, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

GUS: Wydajność w przemyśle wzrosła o 3% w styczniu-czerwcu

Warszawa, 23.07.2015 (ISBnews) - Wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego, wzrosła o 3% r/r w okresie styczeń-czerwiec br., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W tym czasie zatrudnienie wzrosło o 1,6%, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

GUS: Przeciętna pensja w maju wyniosła 4002 zł

Z danych GUS wynika, że w maju br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5,58 mln osób. Miesiąc do miesiąca się nie zmieniło. Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w maju wyniosło 4002,16 zł. To oznacza, że wzrosło o 3,2 proc., licząc rok do roku. Wobec

GUS: Wydajność w przemyśle wzrosła o 2,4% w styczniu-maju

Warszawa, 24.06.2015 (ISBnews) - Wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego, wzrosła o 2,4% r/r w okresie styczeń-maj br., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W tym czasie zatrudnienie wzrosło o 1,7%, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

Kalendarium ISBnews

czerwiec  --14:00: GUS: Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu   PIĄTEK, 17 lipca  --14:00: GUS: Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa w czerwcu  --14:00: GUS: Wskaźnik PPI za czerwiec  --14:00: GUS: Budownictwo

Kalendarium ISBnews

; CZWARTEK, 16 lipca  --14:00: NBP: Inflacja bazowa za czerwiec  --14:00: GUS: Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu   PIĄTEK, 17 lipca  --14:00: GUS: Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa w czerwcu  --14:00: GUS

GUS: W styczniu zatrudnienie wzrosło o 1,2 proc., a wynagrodzenie o 3,6 proc.

Z komunikatu GUS wynika też, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2015 r. wyniosło 3942,35 zł. Natomiast w 2014 roku przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na

GUS: Wydajność w przemyśle wzrosła o 2,7% w I-IV 2015 r.

Warszawa, 26.05.2015 (ISBnews) - Wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego, wzrosła o 2,7% r/r w okresie styczeń-kwiecień br., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie. W tym czasie zatrudnienie wzrosło o 1,7%, a przeciętne miesięczne

Kalendarium ISBnews

--14:00: GUS: Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sekt. przeds. w sierpniu --14.00: NBP: Inflacja bazowa za sierpień   (ISBnews)

Kalendarium ISBnews

PKP Intercity nt. I półrocza --14:00: NBP: Inflacja bazowa za czerwiec  --14:00: GUS: Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu   PIĄTEK, 17 lipca  --14:00: GUS: Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa w czerwcu  --14:00: GUS

GUS: Płace w firmach wzrosły o 3,3% r/r, zatrudnienie - o 1,1% w październiku

Warszawa, 18.11.2015 (ISBnews) - Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku wzrosło o 3,3% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 1,1% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 1,3% i

GUS: Wydajność w przemyśle nie zmieniła się r/r w styczniu

Warszawa, 24.02.2015 (ISBnews) - Wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego, w styczniu br. pozostała na tym samym poziomie, co przed rokiem, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W tym czasie zatrudnienie wzrosło o 1,7%, a przeciętne miesięczne

GUS: Płace w firmach wzrosły o 4,1% r/r, zatrudnienie - o 1% we wrześniu

Warszawa, 16.10.2015 (ISBnews) - Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu wzrosło o 4,1% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 1% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 0,9% i wyniosło

GUS: Wydajność w przemyśle wzrosła o 2,2% w styczniu-grudniu

Warszawa, 27.01.2015 (ISBnews) - Wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego, wzrosła o 2,2% r/r w okresie styczeń-grudzień ub.r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W tym czasie zatrudnienie wzrosło o 1,1%, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie

Kalendarium ISBnews

. wyników  --14:00: NBP: Inflacja bazowa   WTOREK, 18 sierpnia --11:30: Debiut Geotrans na NewConnect --11:45: Konferencja Alumetalu nt. wyników  --14:00: GUSPrzeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipiec 2015 r.   ŚRODA, 19

GUS: Płace w firmach wzrosły o 3,4% r/r, zatrudnienie - o 1,1% w sierpniu

Warszawa, 16.09.2015 (ISBnews) - Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu wzrosło o 3,4% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 1,1% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie spadło o 1,7% i wyniosło

GUS: Wydajność w przemyśle wzrosła o 2,0% w styczniu-listopadzie

Warszawa, 23.12.2014 (ISBnews) - Wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego, wzrosła o 2,0% r/r w okresie styczeń-listopad br., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W tym czasie zatrudnienie wzrosło o 1,0%, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie

GUS: Wydajność w przemyśle wzrosła o 1,3% w I-II 2015 r.

% r/r. W tym czasie zatrudnienie wzrosło o 1,8%, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zwiększyło się o 1,2%, podano w komunikacie. (ISBnews)

GUS: w grudniu zatrudnienie i wynagrodzenia poszły w górę

Z danych GUS wynika, że w ujęciu miesięcznym wynagrodzenia wzrosły w minionym miesiącu o 9,4 proc. Dane w obu przypadkach okazały się lepsze od rynkowych prognoz, które mówiły, że w grudniu wynagrodzenia urosną o 3,2 proc. rdr oraz o 8,9 proc. w ujęciu miesięcznym. Lepiej wypadły też dane

GUS: Wydajność w przemyśle wzrosła o 2,3% w I-X 2014 r.

Warszawa, 25.11.2014 (ISBnews) - Wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego, wzrosła o 2,3% r/r w okresie styczeń-październik br., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W tym czasie zatrudnienie wzrosło o 1,0%, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie

GUS: Płace w firmach wzrosły o 3,3% r/r, zatrudnienie - o 0,9% w lipcu

Warszawa, 18.08.2015 (ISBnews) - Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu wzrosło o 3,3% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 0,9% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).    W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 1,4

Kalendarium ISBnews

PONIEDZIAŁEK, 17 sierpnia --11:30: Konferencja Porr nt. połączenia z Bilfinger Infrastructure   WTOREK, 18 sierpnia --11:30: Debiut Geotrans na NewConnect --11:45: Konferencja Alumetalu nt. wyników --14:00: GUSPrzeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze

GUS: Płace w firmach wzrosły o 2,5% r/r, zatrudnienie - o 0,9% w czerwcu

Warszawa, 16.07.2015 (ISBnews) - Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu wzrosło o 2,5% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 0,9% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).  W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 0,9% i

Kalendarium ISBnews

:00: GUS: CPI w VIII   ŚRODA, 16 września --10:00: Konferencja Inno-Gene nt. planów rozwoju --10:00: Śniadanie prasowe Fortum pt. "Inwestycje w polskim sektorze energetycznym: scena zarezerwowana wyłącznie dla państwowych przedsiębiorstw" --14:00: GUS: Przeciętne

Kalendarium ISBnews

: przeciętne wynagrodzenie w IV kw.   ŚRODA, 11 lutego --09:00: Konferencja Focus Telecom Polska nt. Nowe trendy i strategie w sprzedaży    --14:00: GUS: Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów I-XII 2014   PIĄTEK, 13 lutego --10:00: GUS: Szybki szacunek

GUS: Płace w firmach wzrosły o 3,2% r/r, zatrudnienie - o 1,1% w maju

Warszawa, 17.06.2015 (ISBnews) - Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju wzrosło o 3,2% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 1,1% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).  W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie spadło o 2,9% i

Kalendarium ISBnews

rynku --11:00: Spotkanie Grupy Kęty nt. strategii na lata 2015 - 2020 i prognoz na 2015 rok --14:00: GUS: przeciętne wynagrodzenie w IV kw.   ŚRODA, 11 lutego --09:00: Konferencja Focus Telecom Polska pt. "Nowe trendy i strategie w sprzedaży" --09:00: Konferencja prasowa

Kalendarium ISBnews

PolskiBus.com nt. rozwoju marki   WTOREK, 15 września --10:00: Konferencja IDC nt. Internetu Rzeczy --14:00: GUS: CPI w sierpniu   ŚRODA, 16 września --14:00: GUS: Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sekt. przeds. w sierpniu --14.00: NBP: Inflacja bazowa za sierpień

Kalendarium ISBnews

PIĄTEK, 17 kwietnia --14:00: GUS: Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2015 r. --14:00: GUS: Budownictwo mieszkaniowe w marcu 2015 r.   PONIEDZIAŁEK, 20 kwietnia --14:00: GUS: Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji

Kalendarium ISBnews

--14:00: NBP: Inflacja bazowa   WTOREK, 18 sierpnia --11:30: Debiut Geotrans na NewConnect --14:00: GUSPrzeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipiec 2015 r.   ŚRODA, 19 sierpnia --10:00: Spotkanie prasowe Pharmeny nt. wyników 

GUS: Płace w firmach wzrosły o 3,7% r/r, zatrudnienie - o 1,1% w kwietniu

Warszawa, 19.05.2015 (ISBnews) - Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu wzrosło 3,7% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 1,1% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie spadło o 2,2% i wyniosło 4

GUS: Wynagrodzenia w firmach wzrosły o 3,2% r/r, zatrud. - o 1,2% w lutym

Warszawa, 17.03.2015 (ISBnews) - Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym wzrosło o 3,2% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 1,2% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 1,0% i wyniosło

GUS: Płace w firmach wzrosły o 4,9% r/r, zatrudnienie - o 1,1% w marcu

Warszawa, 17.04.2015 (ISBnews) - Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu wzrosło 4,9% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 1,1% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 5,8% i wyniosło

Kalendarium ISBnews

. wyników za I półr. --14:00: GUS: Informacja nt. przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2015 r.   ŚRODA, 12 sierpnia --10:00: Konferencja Vivid Games nt. przejścia na GPW   --10:00: Konferencja prasowa grupy Energa nt wyników za I półr. --11:00: Spotkanie prasowe Opoka

Kalendarium ISBnews

: Konferencja Feerum nt. wyników  --12:00: Konferencja Comarchu nt. wyników   --14:00: GUS poda dane o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw w październiku    CZWARTEK, 19 listopada  --10:00: Konferencja APS Energia nt. wyników  --10

Kalendarium ISBnews

: Konferencja Kredyt Inkaso nt. wyników --11:00: Konferencja PGNiG nt. wyników --12:00: Konferencja KGHM nt. wyników --14:00: NBP: Inflacja bazowa   WTOREK, 18 sierpnia --14:00: GUSPrzeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipiec 2015 r.  

Kalendarium ISBnews

konsumpcyjnych w styczniu --14:00: NBP: Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji w styczniu --14:00: NBP: Bilans płatniczy w grudniu   WTOREK, 17 lutego --14:00: GUS: Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu   ŚRODA, 18 lutego --11:00

GUS: Wynagrodzenia w firmach wzrosły o 3,6% r/r, zatrud. - o 1,2% w styczniu

Warszawa, 17.02.2015 (ISBnews) - Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu wzrosło o 3,6% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 1,2% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie spadło o 10,0% i wyniosło

Kalendarium ISBnews

ŚRODA, 17 czerwca --10:00: Konferencja KPMG i REAS nt. rynku luksusowych nieruchomości w Polsce --10:00: Konferencja prasowa Deloitte pt. „Nowy świat pracy" dot. prezentacji raportu „Trendy HR 2015". --14:00: GUSPrzeciętne zatrudnienie i

Kalendarium ISBnews

pieniądza M3 za czerwiec    ŚRODA, 15 lipca --14:00: GUS: Wskaźnik cen konsumpcyjnych za czerwiec    CZWARTEK, 16 lipca  --14:00: NBP: Inflacja bazowa za czerwiec  --14:00: GUS: Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu

Kalendarium ISBnews

prasowa, na której zaprezentowany zostanie raport „Kierunki 2015: globalne wyzwania, krajowe szanse, prognozy sektorowe", opracowany przez DNB i Deloitte --10:00: Briefing prasowy 2C Partners nt. emisji akcji, strategii spółki i sytuacji rynku --14:00: GUS: przeciętne wynagrodzenie w IV

Kalendarium ISBnews

;   ŚRODA, 15 lipca --14:00: GUS: Wskaźnik cen konsumpcyjnych za czerwiec    CZWARTEK, 16 lipca  --14:00: NBP: Inflacja bazowa za czerwiec  --14:00: GUS: Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu   PIĄTEK, 17 lipca

GUS: Wynagrodzenia w firmach wzrosły o 3,7% r/r, zatrud. - o 1,1% w XII 2014 r.

Warszawa, 20.01.2015 (ISBnews) - Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2014 r. wzrosło o 3,7% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 1,1% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 9,4% i

Kalendarium ISBnews

PKP SA na temat I półrocza w pionie nieruchomości --11:00: Konferencja prasowa Play  --13:00: Konferencja prasowa Grupy Lotos nt. wyników za I półr. --14:00: GUS: Informacja nt. przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2015 r.   ŚRODA, 12 sierpnia  --10:00

Kalendarium ISBnews

WTOREK, 10 listopada --09:30: Konferencja prasowa PZU nt. wyników po III kw. --10:30: Konferencja prasowa Banku Pekao nt. wyników po III kw.  --14:00: GUS poda dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w III kw.    CZWARTEK, 12 listopada -- 09:30: Konferencja

Kalendarium ISBnews

REAS nt. rynku luksusowych nieruchomości w Polsce --14:00: GUSPrzeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2015 r.   CZWARTEK, 18 czerwca --14:00: GUS:  Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w maju 2015

GUS: Wynagrodzenia w firmach wzrosły o 2,7% r/r, zatrudnienie - o 0,9% w XI

Warszawa, 16.12.2014 (ISBnews) - Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie br. wzrosło o 2,7% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 0,9% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 0,6% i

Kalendarium ISBnews

prasowe Fortum pt. Inwestycje w polskim sektorze energetycznym: scena zarezerwowana wyłącznie dla państwowych przedsiębiorstw --11:30: Pierwszy dzień konferencji "Bankowość, finanse, ubezpieczenia. Teoria i praktyka" --14:00: GUS: Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sekt. przeds. w

GUS: wynagrodzenie w lutym rdr wzrosło o 4 proc., do 3 tys. 856,56 zł

Przeciętne wynagrodzenie bez wypłat z zysku wyniosło 3 tys. 856,37 zł i rdr wzrosło o 4,0 proc., a wobec poprzedniego miesiąca wzrosło o 1,3 proc. GUS podał także, że w przedsiębiorstwach w lutym było zatrudnionych 5 mln 508,2 tys. osób, czyli rdr zatrudnienie wzrosło o 0,2 proc., a w ujęciu

Kalendarium ISBnews

:00: Śniadanie prasowe poświęcone prezentacji i analizie wyników Światowego Raportu Amway na temat Przedsiębiorczości 2015  --11:00: Konferencja Feerum nt. wyników --12:00: Konferencja Comarchu nt. wyników  --14:00: GUS poda dane o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu w sektorze

Kalendarium ISBnews

; ŚRODA, 17 czerwca --10:00: Konferencja KPMG i REAS nt. rynku luksusowych nieruchomości w Polsce  --10:00: Konferencja prasowa Deloitte pt. „Nowy świat pracy" dot. prezentacji raportu „Trendy HR 2015" --14:00: GUSPrzeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie

Kalendarium ISBnews

„Kierunki 2015: globalne wyzwania, krajowe szanse, prognozy sektorowe", opracowany przez DNB i Deloitte  --14:00: GUS: przeciętne wynagrodzenie w IV kw.   ŚRODA, 11 lutego --09:00: Konferencja Focus Telecom Polska nt. Nowe trendy i strategie w sprzedaży   

Kalendarium ISBnews

Polsce --10:00: Konferencja prasowa Deloitte pt. „Nowy świat pracy" dot. prezentacji raportu „Trendy HR 2015" --14:00: GUSPrzeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2015 r.   CZWARTEK, 18 czerwca -- Konferencja

Kalendarium ISBnews

WTOREK, 17 lutego --10:00: Konferencja prasowa Sfinksa nt. wyników --10:00: Konferencja Pharmeny nt. wyników za 2014 r. i planów  --14:00: GUS: Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu --14:00: Podpisanie umowy sponsorskiej Grupa Lotos

Kalendarium ISBnews

krajowego brutto w cenach stałych za lata 2009-2014 --14:00: NBP Inflacja bazowa za marzec   PIĄTEK, 17 kwietnia --14:00: GUS: Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2015 r. --14:00: GUS: Budownictwo mieszkaniowe w marcu 2015 r.  

Kalendarium ISBnews

. przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2015 r.   ŚRODA, 12 sierpnia  - 14:00: GUS: Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów I -VI 2015 r.  

Kalendarium ISBnews

kreacji w styczniu --14:00: NBP: Bilans płatniczy w grudniu WTOREK, 17 lutego --10:00: Konferencja prasowa Sfinksa nt. wyników --14:00: GUS: Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu ŚRODA, 18 lutego --11:00: Konferencja Orbisu nt. wyników 

Kalendarium ISBnews

: GUS: Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu   ŚRODA, 18 lutego --11:00: Konferencja Orbisu nt. wyników --14:00: GUS: Budownictwo mieszkaniowe w styczniu --14:00: GUS: Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w styczniu --14:00

Ile naprawdę zarabia Polak? Zaskakujące dane GUS

W poniedziałkowej "Wyborczej" pisaliśmy o złudnej magii GUS-owskiego średniego wynagrodzenia. Według statystyków przeciętna płaca wynosi obecnie 4,2 tys. zł brutto, czyli 3 tys. zł na rękę. Problem w tym, że dwie trzecie Polaków zarabia mniej lub dokładnie tyle, więc termin "

GUS: Wynagrodzenie w sierpniu rok do roku wzrosło o 3,5 proc.

Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że wynagrodzenie w sierpniu rdr wzrosło o 3,9 proc., a w ujęciu miesięcznym spadło o 1,4 proc. Przeciętne wynagrodzenie bez wypłat z zysku wyniosło 3.890,67 zł i rdr wzrosło o 3,6 proc., a wobec poprzedniego miesiąca spadło o 1,8 proc. GUS podał także

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Zdjęcia - gus przeciętne wynagrodzenie

Bestsellery