gus przeciętne wynagrodzenie

PAP

GUS: w trzech kw. br. wzrosło przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie

GUS: w trzech kw. br. wzrosło przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie

Przeciętne zatrudnienia w okresie trzech kwartałów br. wyniosło 8 mln 255,2 tys. osób i było o 0,8 proc. wyższe niż przed rokiem - podał w czwartek GUS. O 3,4 proc, wyższe było też przeciętne miesięczne wynagrodzenie.

GUS: w trzech kw. br. wzrosło przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie

# Dochodzą szczegółowe dane dot. wynagrodzeń #

GUS: Przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 1,1% kw/kw do 3895,33 zł w III kwartale

Warszawa, 12.05.2015 (ISBnews) - Przeciętne wynagrodzenie w III kw. 2015 r. wyniosło 3895,33 zł, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Oznacza to wzrost o 1,05% wobec poprzedniego kwartału. Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 3781,14 zł w III kw. 2014 r. GUS wyjaśnia, że podana wysokość

GUS: Przeciętne wynagrodzenie spadło o 4,9% kw/kw do 3854,88 zł w II kwartale

Warszawa, 11.08.2015 (ISBnews) - Przeciętne wynagrodzenie w II kw. 2015 r. wyniosło 3854,88 zł, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Oznacza to spadek o 4,9% wobec poprzedniego kwartału i wzrost o 3,1% r/r. "Główny Urząd Statystyczny informuje, iż przeciętne wynagrodzenie w drugim

GUS: Przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 2,85% kw/kw do 4054,89 zł w I kwartale

Warszawa, 12.05.2015 (ISBnews) - Przeciętne wynagrodzenie w I kw. 2015 r. wyniosło 4054,89 zł, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Oznacza to wzrost o 2,85% wobec poprzedniego kwartału i o 4,1% r/r. "Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach

GUS: Przeciętne wynagrodzenie wzrosło o ponad 4 proc.

GUS: Przeciętne wynagrodzenie wzrosło o ponad 4 proc.

Główny ekonomista X-Trade Brokers Przemysław Kwiecień powiedział PAP, że dynamika wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale była szybsza niż w poprzednich kwartałach, ale nie jest to niebezpieczne dla inflacji. "Realny wzrost wynagrodzeń jest w tej chwili dość duży, ale to wynika

GUS: przeciętne wynagrodzenie w trzecim kw. 2014 r. - 3781,14 zł brutto

GUS wskazał, że podana wysokość wynagrodzenia służy do celów określonych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z poprzednimi danymi urzędu statystycznego w drugim kwartale tego roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło 3 tys. 739,97 zł, a w pierwszym kwartale

GUS: W IV kwartale wzrosło przeciętne wynagrodzenie

3690,3 zł oznacza wzrost w ujęciu rocznym o 2,9 proc., zaś w ujęciu kwartalnym wzrost o 5,1 proc. - podał GUS. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2012 roku wyniosło 3,521,67 zł i jest to o 3,6 proc. więcej, licząc rok do roku.

GUS: Przeciętne wynagrodzenie w maju 3193,90 zł

Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach w maju 2009 roku spadło w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,3 proc., natomiast w ujęciu rocznym spadło o 1,7 proc. i wyniosło 5292,3 tys. osób, podał GUS. Ekonomiści bankowi oczekiwali, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w maju wzrosło średnio o

GUS: w III kwartale br. przeciętne wynagrodzenie 3 tys. 895,33 zł

To nieco więcej niż w drugim kwartale br., kiedy przeciętne wynagrodzenie wyniosło 3 tys. 854,88 zł.(PAP)

GUS: w październiku 2014 r. przeciętne zarabialiśmy ponad 4 tys. zł

Dane pochodzą z zaprezentowanego w piątek badania "struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2014 r.". Zastępca dyrektora w departamencie badań demograficznych i rynku pracy w GUS Hanna Strzelecka wyjaśniła, że taka analiza jest przeprowadzana co dwa lata, a pełne dane zostaną

GUS: w 2014 roku wynagrodzenia wzrosły o 3,4 proc.

Przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2013 r. wyniosło 3823,32 zł. W trzecim kwartale 2014 r. przeciętne wynagrodzenie wyniosło 3781,14 zł - podał GUS. Oznacza to wzrost w ujęciu kwartalnym o 4,3 proc. Z kolei przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w całym 2014 roku wyniosło

GUS: w 2014 roku wynagrodzenia wzrosły o 3,4 proc.

Z kolei przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2014 roku wyniosło 3783,46 zł - podał GUS. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale ubiegłego roku wyniosło natomiast 3939,84 zł - wynika z komunikatu urzędu.

GUS: Przeciętne wynagrodzenie to już prawie 3 tys. zł

W ujęciu kwartalnym przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 2,9 proc. Wcześniej GUS podał, że w całym 2007 roku wartość przeciętnego wynagrodzenia wyniosła 2691,03 zł. Oznacza to wzrost o 6,3% porównaniu z rokiem 2006 i 10,5% w stosunku do roku 2005.Przeciętne wynagrodzenie brutto w marcu 2008 roku

W pogoni za średnią krajową. Kto zarabia "przeciętną"

W pogoni za średnią krajową. Kto zarabia "przeciętną"

pracodawca płaci za lata doświadczenia, a nie za metrykę. Znaczenie ma również lokalizacja. Przykładowo: przeciętne wynagrodzenie w lutym tego roku wyniosło w woj. mazowieckim 4,9 tys. zł brutto, a w sąsiadującym z nim świętokrzyskim było jednym z najniższych w kraju - 3,3 tys. zł brutto. Płaca jawna czy

GUS: Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale - 3,2 tys. zł

Oznacza to, że wynagrodzenie wzrosło o 3,8 proc. rok do roku - przeciętne wynagrodzenie w II kw. 2009 r. wyniosło 3081,48 zł. Mowa o kwocie brutto. To oznacza, że po potrąceniu z pensji składek na ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz podatków przeciętna pensja "na rękę", czyli

Rośnie zatrudnienie i pensje w sektorze przedsiębiorstw. GUS podaje dane za maj

Rośnie zatrudnienie i pensje w sektorze przedsiębiorstw. GUS podaje dane za maj

W miesięcznym ujęciu przeciętne wynagrodzenie spadło o 2,5 proc. i wynosiło 3878,31 zł według danych GUS. Na tym samym poziomie utrzymało się zatrudnienie w przedsiębiorstwach. W ujęciu miesięcznym nadal wynosi ono 5514,7 tys. osób. Jednak widać poprawę w stosunku do tego samego okresu w poprzednim

GUS: wynagrodzenie brutto w czerwcu wzrosło do 3 tys. 943,01 zł

Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że wynagrodzenie w czerwcu rdr wzrosło o 4,6 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosło o 2,7 proc. Przeciętne wynagrodzenie bez wypłat z zysku wyniosło 3 tys. 940,3 zł i rdr wzrosło o 3,6 proc., a wobec poprzedniego miesiąca wzrosło o 1,7 proc. GUS podał

Eksport może łagodzić spadek zatrudnienia

Eksport może łagodzić spadek zatrudnienia

Informacji o wyraźnym wzroście przeciętnego wynagrodzenia w ujęciu rok do roku nie należy przeceniać. Istotny wpływ na ten wzrost mogą mieć nieregularne wypłaty rocznych premii w kilku sektorach, zaburzające porównanie lipiec do lipca w różnych latach. Ponadto podany przez GUS wzrost wynagrodzeń w

"Puls Biznesu": Kryzys napompował wiele portfeli

Według GUS dekoniunkturę najmocniej odczuli w portfelach pracownicy branży magazynowej - ich przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 0,1 proc. Na przeciwnym biegunie są: energetyka (wzrost o 25,7 proc.) i górnictwo (24,4 proc.). Kryzys zdetronizował też instytucje finansowe jako branżę najlepiej

"Puls Biznesu": Kryzys napompował wiele portfeli

Według GUS dekoniunkturę najmocniej odczuli w portfelach pracownicy branży magazynowej - ich przeciętne wynagrodzenie wzrosło tylko o 0,1 proc. Na przeciwnym biegunie są: energetyka (wzrost o 25,7 proc.) i górnictwo (24,4 proc.). Kryzys zdetronizował też instytucje finansowe jako branżę najlepiej

GUS: siła nabywcza wynagrodzenia w sierpniu wzrosła o 3,7 proc. rdr

W okresie styczeń-sierpień płaca realna brutto była wyższa niż przed rokiem o 3,7 proc. wobec wzrostu o 1,7 proc. w analogicznym okresie ubiegłego roku.

GUS: W styczniu zatrudnienie wzrosło o 1,2 proc., a wynagrodzenie o 3,6 proc.

Analitycy oceniają te wyniki pozytywnie. Podkreślają, że korzystna sytuacja na rynku pracy powinna być czynnikiem wspierającym konsumpcję. Z komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego wynika też, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu

GUS: Wynagrodzenia wzrosły o 5,7%, a zatrudnienie spadło o 0,9%

Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach w marcu 2009 roku spadło w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,5%, natomiast w ujęciu rocznym spadło o 0,9% i wyniosło 5325,3 tys. osób, podał GUS. Ekonomiści bankowi oczekiwali, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w marcu wzrosło średnio o 3,7% rok

GUS: Wynagrodzenie we wrześniu wzrosło o 10,9 proc.

Natomiast przeciętne wynagrodzenie bez wypłat z zysku wyniosło we wrześniu 2008 roku 3.170,83 zł i wzrosło rdr o 11 proc., a wobec sierpnia 2008 roku wzrosło o 0,3 proc. GUS podał także, że w przedsiębiorstwach we wrześniu 2008 roku było zatrudnionych 5.403,5 tysiąca osób czyli o 4,1 procent więcej

GUS: zatrudnienie we wrześniu wzrosło o 0,1 proc., a wynagrodzenie o 0,9 proc.

"We wrześniu 2015 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 1 proc. r/r i wyniosło 5593,5 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 4,1 proc. r/r i wyniosło 4059,19 zł" - napisał GUS. W porównaniu z sierpniem tego roku zatrudnienie

W styczniu przeciętna płaca wzrosła o 0,5 proc. rok do roku

Analitycy prognozowali wzrost rzędu 2,7 proc. GUS poinformował ponadto, że w styczniu przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadło o 1,4 procent rok do roku, a miesiąc do miesiąca wzrosło o 0,9 procent do 5,3 miliona osób.

GUS: Wydajność w przemyśle wzrosła o 3,2% w styczniu-listopadzie

Warszawa, 23.12.2015 (ISBnews) - Wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego, wzrosła o 3,2% r/r w okresie styczeń-listopad br., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W tym czasie zatrudnienie wzrosło o 1,5%, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie

GUS: Wydajność w przemyśle wzrosła o 2,8% w styczniu-październiku

Warszawa, 25.11.2015 (ISBnews) - Wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego, wzrosła o x,x% r/r w okresie styczeń-październik br., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W tym czasie zatrudnienie wzrosło o 1,5%, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie

GUS: zatrudnienie w sierpniu wzrosło o 1 proc. rdr, płace o 3,4 proc.

Zarabialiśmy średnio 4024,95 zł, czyli 3,4 proc. więcej niż w sierpniu 2014 r. - napisano w komunikacie Urzędu. GUS podał też, że przeciętne wynagrodzenie bez wypłat z zysku wyniosło 4022,23 zł(PAP)

GUS: Wynagrodzenia wzrosły w sierpniu o 3,0 proc.

Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach w sierpniu 2009 roku spadło w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,1 proc., natomiast w ujęciu rocznym spadło o 2,2 proc. i wyniosło 5270,3 tys. osób, podał GUS.Ekonomiści bankowi oczekiwali, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sierpniu wzrosło

GUS: Wydajność w przemyśle wzrosła o 3% w styczniu-wrześniu

Warszawa, 23.10.2015 (ISBnews) - Wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego, wzrosła o 3% r/r w okresie styczeń-wrzesień br., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W tym czasie zatrudnienie wzrosło o 1,5%, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

Kalendarium ISBnews

CZWARTEK, 16 lipca  --09:00: Debiut Esotiq & Henderson na GPW --11:00: Konferencja PKP Intercity nt. I półrocza --14:00: NBP: Inflacja bazowa za czerwiec  --14:00: GUS: Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu   PIĄTEK, 17

GUS: Wydajność w przemyśle wzrosła o 3% w styczniu-sierpniu

Warszawa, 23.09.2015 (ISBnews) - Wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego, wzrosła o 3% r/r w okresie styczeń-sierpień br., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W tym czasie zatrudnienie wzrosło o 1,5%, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

GUS: Wydajność w przemyśle wzrosła o 2,8% w styczniu-lipcu

Warszawa, 25.08.2015 (ISBnews) - Wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego, wzrosła o 2,8% r/r w okresie styczeń-lipiec br., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W tym czasie zatrudnienie wzrosło o 1,6%, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

GUS: Przeciętna pensja w maju wyniosła 4002 zł

Z danych GUS wynika, że w maju br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5,58 mln osób. Miesiąc do miesiąca się nie zmieniło. Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w maju wyniosło 4002,16 zł. To oznacza, że wzrosło o 3,2 proc., licząc rok do roku. Wobec

GUS: Wydajność w przemyśle wzrosła o 3% w styczniu-czerwcu

Warszawa, 23.07.2015 (ISBnews) - Wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego, wzrosła o 3% r/r w okresie styczeń-czerwiec br., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W tym czasie zatrudnienie wzrosło o 1,6%, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

GUS: Wydajność w przemyśle wzrosła o 2,4% w styczniu-maju

Warszawa, 24.06.2015 (ISBnews) - Wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego, wzrosła o 2,4% r/r w okresie styczeń-maj br., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W tym czasie zatrudnienie wzrosło o 1,7%, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

GUS: W styczniu zatrudnienie wzrosło o 1,2 proc., a wynagrodzenie o 3,6 proc.

Z komunikatu GUS wynika też, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2015 r. wyniosło 3942,35 zł. Natomiast w 2014 roku przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na

Kalendarium ISBnews

czerwiec  --14:00: GUS: Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu   PIĄTEK, 17 lipca  --14:00: GUS: Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa w czerwcu  --14:00: GUS: Wskaźnik PPI za czerwiec  --14:00: GUS: Budownictwo

Kalendarium ISBnews

; CZWARTEK, 16 lipca  --14:00: NBP: Inflacja bazowa za czerwiec  --14:00: GUS: Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu   PIĄTEK, 17 lipca  --14:00: GUS: Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa w czerwcu  --14:00: GUS

GUS: Wydajność w przemyśle wzrosła o 2,7% w I-IV 2015 r.

Warszawa, 26.05.2015 (ISBnews) - Wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego, wzrosła o 2,7% r/r w okresie styczeń-kwiecień br., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie. W tym czasie zatrudnienie wzrosło o 1,7%, a przeciętne miesięczne

GUS: Płace w firmach wzrosły o 3,1% r/r, zatrudnienie - o 1,4%% w grudniu

 Warszawa, 20.01.2016 (ISBnews) - Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu wzrosło o 3,1% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 1,4% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 8,4% i

Kalendarium ISBnews

--14:00: GUS: Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sekt. przeds. w sierpniu --14.00: NBP: Inflacja bazowa za sierpień   (ISBnews)

GUS: Płace w firmach wzrosły o 4% r/r, zatrudnienie - o 1,2% w listopadzie

Warszawa, 16.12.2015 (ISBnews) - Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie wzrosło o 4% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 1,2% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 1,3% i

Kalendarium ISBnews

PKP Intercity nt. I półrocza --14:00: NBP: Inflacja bazowa za czerwiec  --14:00: GUS: Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu   PIĄTEK, 17 lipca  --14:00: GUS: Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa w czerwcu  --14:00: GUS

GUS: w X 2014 r. przeciętne zarabialiśmy ponad 4 tys. zł brutto

11.12. Warszawa (PAP) - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w październiku 2014 r. wynosiło ponad 4,1 tys. zł, a przeciętne wynagrodzenie godzinowe blisko 23 zł brutto - poinformowało GUS. Mężczyźni zarabiali średnio o ok. 770 zł więcej od kobiet. Dane pochodzą z

GUS: Płace w firmach wzrosły o 3,3% r/r, zatrudnienie - o 1,1% w październiku

Warszawa, 18.11.2015 (ISBnews) - Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku wzrosło o 3,3% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 1,1% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 1,3% i

GUS: Wydajność w przemyśle nie zmieniła się r/r w styczniu

Warszawa, 24.02.2015 (ISBnews) - Wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego, w styczniu br. pozostała na tym samym poziomie, co przed rokiem, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W tym czasie zatrudnienie wzrosło o 1,7%, a przeciętne miesięczne

Kalendarium ISBnews

przedstawicieli banków na temat podwyżek stóp procentowych, marż, prowizji i innych opłat bankowych, do których doszło w ostatnich miesiącach lub które są zapowiadane w najbliższym czasie  --14:00: GUS poda dane o przeciętnym wynagrodzeniu w gospodarce narodowej w 2015 r.  --15:30: Prezentacja

GUS: Płace w firmach wzrosły o 4,1% r/r, zatrudnienie - o 1% we wrześniu

Warszawa, 16.10.2015 (ISBnews) - Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu wzrosło o 4,1% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 1% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 0,9% i wyniosło

Kalendarium ISBnews

. wyników  --14:00: NBP: Inflacja bazowa   WTOREK, 18 sierpnia --11:30: Debiut Geotrans na NewConnect --11:45: Konferencja Alumetalu nt. wyników  --14:00: GUSPrzeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipiec 2015 r.   ŚRODA, 19

GUS: Wydajność w przemyśle wzrosła o 1,3% w I-II 2015 r.

% r/r. W tym czasie zatrudnienie wzrosło o 1,8%, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zwiększyło się o 1,2%, podano w komunikacie. (ISBnews)

GUS: Płace w firmach wzrosły o 3,4% r/r, zatrudnienie - o 1,1% w sierpniu

Warszawa, 16.09.2015 (ISBnews) - Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu wzrosło o 3,4% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 1,1% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie spadło o 1,7% i wyniosło

GUS: w grudniu zatrudnienie i wynagrodzenia poszły w górę

Z danych GUS wynika, że w ujęciu miesięcznym wynagrodzenia wzrosły w minionym miesiącu o 9,4 proc. Dane w obu przypadkach okazały się lepsze od rynkowych prognoz, które mówiły, że w grudniu wynagrodzenia urosną o 3,2 proc. rdr oraz o 8,9 proc. w ujęciu miesięcznym. Lepiej wypadły też dane

GUS: Płace w firmach wzrosły o 3,3% r/r, zatrudnienie - o 0,9% w lipcu

Warszawa, 18.08.2015 (ISBnews) - Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu wzrosło o 3,3% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 0,9% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).    W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 1,4

Kalendarium ISBnews

PONIEDZIAŁEK, 17 sierpnia --11:30: Konferencja Porr nt. połączenia z Bilfinger Infrastructure   WTOREK, 18 sierpnia --11:30: Debiut Geotrans na NewConnect --11:45: Konferencja Alumetalu nt. wyników --14:00: GUSPrzeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze

GUS: Płace w firmach wzrosły o 2,5% r/r, zatrudnienie - o 0,9% w czerwcu

Warszawa, 16.07.2015 (ISBnews) - Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu wzrosło o 2,5% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 0,9% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).  W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 0,9% i

Kalendarium ISBnews

:00: GUS: CPI w VIII   ŚRODA, 16 września --10:00: Konferencja Inno-Gene nt. planów rozwoju --10:00: Śniadanie prasowe Fortum pt. "Inwestycje w polskim sektorze energetycznym: scena zarezerwowana wyłącznie dla państwowych przedsiębiorstw" --14:00: GUS: Przeciętne

GUS: Płace w firmach wzrosły o 3,2% r/r, zatrudnienie - o 1,1% w maju

Warszawa, 17.06.2015 (ISBnews) - Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju wzrosło o 3,2% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 1,1% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).  W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie spadło o 2,9% i

Kalendarium ISBnews

PIĄTEK, 17 kwietnia --14:00: GUS: Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2015 r. --14:00: GUS: Budownictwo mieszkaniowe w marcu 2015 r.   PONIEDZIAŁEK, 20 kwietnia --14:00: GUS: Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji

Kalendarium ISBnews

PolskiBus.com nt. rozwoju marki   WTOREK, 15 września --10:00: Konferencja IDC nt. Internetu Rzeczy --14:00: GUS: CPI w sierpniu   ŚRODA, 16 września --14:00: GUS: Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sekt. przeds. w sierpniu --14.00: NBP: Inflacja bazowa za sierpień

GUS: Płace w firmach wzrosły o 3,7% r/r, zatrudnienie - o 1,1% w kwietniu

Warszawa, 19.05.2015 (ISBnews) - Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu wzrosło 3,7% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 1,1% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie spadło o 2,2% i wyniosło 4

Kalendarium ISBnews

--14:00: NBP: Inflacja bazowa   WTOREK, 18 sierpnia --11:30: Debiut Geotrans na NewConnect --14:00: GUSPrzeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipiec 2015 r.   ŚRODA, 19 sierpnia --10:00: Spotkanie prasowe Pharmeny nt. wyników 

Komu pensje rosną najszybciej? Radość lekarzy

" - czytamy w raporcie GUS. GUS podaje m.in. szczegółowe wynagrodzenia brutto w rozbiciu na zawody i wykonywane prace. Porównaliśmy najnowsze dane z października 2014 r. z tymi sprzed 10 lat. W tym czasie średnie wynagrodzenie w Polsce wzrosło z 2369 zł do 4108 zł brutto, czyli o 73,4 proc. Nasza

Kalendarium ISBnews

  --14:00: GUS poda dane o przeciętnym wynagrodzeniu w gospodarce narodowej w 2015 r.  --15:30: Prezentacja Selvity nt. wyników i celów podczas BIO CEO & Investor Conference 2016 w Nowym Jorku  --16:30: Sejm: Komisja Finansów Publicznych: Zaopiniowanie wniosków w sprawie

GUS: Wynagrodzenia w firmach wzrosły o 3,2% r/r, zatrud. - o 1,2% w lutym

Warszawa, 17.03.2015 (ISBnews) - Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym wzrosło o 3,2% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 1,2% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 1,0% i wyniosło

GUS: Płace w firmach wzrosły o 4,9% r/r, zatrudnienie - o 1,1% w marcu

Warszawa, 17.04.2015 (ISBnews) - Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu wzrosło 4,9% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 1,1% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 5,8% i wyniosło

Kalendarium ISBnews

konsumpcyjnych w styczniu --14:00: NBP: Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji w styczniu --14:00: NBP: Bilans płatniczy w grudniu   WTOREK, 17 lutego --14:00: GUS: Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu   ŚRODA, 18 lutego --11:00

Kalendarium ISBnews

. wyników za I półr. --14:00: GUS: Informacja nt. przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2015 r.   ŚRODA, 12 sierpnia --10:00: Konferencja Vivid Games nt. przejścia na GPW   --10:00: Konferencja prasowa grupy Energa nt wyników za I półr. --11:00: Spotkanie prasowe Opoka

Kalendarium ISBnews

: Konferencja Kredyt Inkaso nt. wyników --11:00: Konferencja PGNiG nt. wyników --12:00: Konferencja KGHM nt. wyników --14:00: NBP: Inflacja bazowa   WTOREK, 18 sierpnia --14:00: GUSPrzeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipiec 2015 r.  

GUS: Wynagrodzenia w firmach wzrosły o 3,6% r/r, zatrud. - o 1,2% w styczniu

Warszawa, 17.02.2015 (ISBnews) - Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu wzrosło o 3,6% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 1,2% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie spadło o 10,0% i wyniosło

Kalendarium ISBnews

: Konferencja Feerum nt. wyników  --12:00: Konferencja Comarchu nt. wyników   --14:00: GUS poda dane o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw w październiku    CZWARTEK, 19 listopada  --10:00: Konferencja APS Energia nt. wyników  --10

Kalendarium ISBnews

ŚRODA, 17 czerwca --10:00: Konferencja KPMG i REAS nt. rynku luksusowych nieruchomości w Polsce --10:00: Konferencja prasowa Deloitte pt. „Nowy świat pracy" dot. prezentacji raportu „Trendy HR 2015". --14:00: GUSPrzeciętne zatrudnienie i

Kalendarium ISBnews

pieniądza M3 za czerwiec    ŚRODA, 15 lipca --14:00: GUS: Wskaźnik cen konsumpcyjnych za czerwiec    CZWARTEK, 16 lipca  --14:00: NBP: Inflacja bazowa za czerwiec  --14:00: GUS: Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu

Kalendarium ISBnews

;   ŚRODA, 15 lipca --14:00: GUS: Wskaźnik cen konsumpcyjnych za czerwiec    CZWARTEK, 16 lipca  --14:00: NBP: Inflacja bazowa za czerwiec  --14:00: GUS: Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu   PIĄTEK, 17 lipca

Ogromna różnica między zarobkami kobiet i mężczyzn w Polsce [Grafika tygodnia]

Według GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółem brutto to ok. 4108 zł, przy czym mężczyźni zarabiają 374 zł powyżej średniej, a kobiety o 390 zł mniej. Różnica między zarobkami wynosi więc aż 20,6 proc., czyli 764 zł. Skąd więc to 7,7 proc.? GUS zastosował się do wytycznych Eurostatu i jego

Kalendarium ISBnews

PKP SA na temat I półrocza w pionie nieruchomości --11:00: Konferencja prasowa Play  --13:00: Konferencja prasowa Grupy Lotos nt. wyników za I półr. --14:00: GUS: Informacja nt. przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2015 r.   ŚRODA, 12 sierpnia  --10:00

Kalendarium ISBnews

REAS nt. rynku luksusowych nieruchomości w Polsce --14:00: GUSPrzeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2015 r.   CZWARTEK, 18 czerwca --14:00: GUS:  Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w maju 2015

Kalendarium ISBnews

WTOREK, 10 listopada --09:30: Konferencja prasowa PZU nt. wyników po III kw. --10:30: Konferencja prasowa Banku Pekao nt. wyników po III kw.  --14:00: GUS poda dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w III kw.    CZWARTEK, 12 listopada -- 09:30: Konferencja

GUS: wynagrodzenie w lutym rdr wzrosło o 4 proc., do 3 tys. 856,56 zł

Przeciętne wynagrodzenie bez wypłat z zysku wyniosło 3 tys. 856,37 zł i rdr wzrosło o 4,0 proc., a wobec poprzedniego miesiąca wzrosło o 1,3 proc. GUS podał także, że w przedsiębiorstwach w lutym było zatrudnionych 5 mln 508,2 tys. osób, czyli rdr zatrudnienie wzrosło o 0,2 proc., a w ujęciu

Kalendarium ISBnews

prasowe Fortum pt. Inwestycje w polskim sektorze energetycznym: scena zarezerwowana wyłącznie dla państwowych przedsiębiorstw --11:30: Pierwszy dzień konferencji "Bankowość, finanse, ubezpieczenia. Teoria i praktyka" --14:00: GUS: Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sekt. przeds. w

Niemal 3,9 tys. zł - tyle wyniosła średnia pensja w 2015 r. W ciągu siedmiu lat wzrosła o 1/3

kwartał. W końcówce 2015 roku przeciętnie zarabialiśmy w Polsce 4066,95 zł brutto. W ciągu roku, między IV kwartałem 2014 a IV kwartałem 2015 r., średnie wynagrodzenie w gospodarce wzrosło o 3,1 proc. Gdy policzyć średnią ze wszystkich miesięcy roku, to okaże się, że taka "średnia krajowa"

GUS: zatrudnienie w grudniu 2015 r. było o 1,4 proc. wyższe niż rok wcześniej

20.01. Warszawa (PAP) - W grudniu 2015 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 1,4 proc. niż rok wcześniej i wyniosło 5 mln 625,8 mln, przeciętne miesięczne wynagrodzenie było wyższe o 3,1 proc. (rdr) i wyniosło 4 515,28 zł - podał w środę w komunikacie GUS. Ekonomiści

Kalendarium ISBnews

:00: Śniadanie prasowe poświęcone prezentacji i analizie wyników Światowego Raportu Amway na temat Przedsiębiorczości 2015  --11:00: Konferencja Feerum nt. wyników --12:00: Konferencja Comarchu nt. wyników  --14:00: GUS poda dane o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu w sektorze

Kalendarium ISBnews

WTOREK, 17 lutego --10:00: Konferencja prasowa Sfinksa nt. wyników --10:00: Konferencja Pharmeny nt. wyników za 2014 r. i planów  --14:00: GUS: Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu --14:00: Podpisanie umowy sponsorskiej Grupa Lotos

Kalendarium ISBnews

; ŚRODA, 17 czerwca --10:00: Konferencja KPMG i REAS nt. rynku luksusowych nieruchomości w Polsce  --10:00: Konferencja prasowa Deloitte pt. „Nowy świat pracy" dot. prezentacji raportu „Trendy HR 2015" --14:00: GUSPrzeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie

Kalendarium ISBnews

Polsce --10:00: Konferencja prasowa Deloitte pt. „Nowy świat pracy" dot. prezentacji raportu „Trendy HR 2015" --14:00: GUSPrzeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2015 r.   CZWARTEK, 18 czerwca -- Konferencja

Kalendarium ISBnews

krajowego brutto w cenach stałych za lata 2009-2014 --14:00: NBP Inflacja bazowa za marzec   PIĄTEK, 17 kwietnia --14:00: GUS: Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2015 r. --14:00: GUS: Budownictwo mieszkaniowe w marcu 2015 r.  

Kalendarium ISBnews

. przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2015 r.   ŚRODA, 12 sierpnia  - 14:00: GUS: Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów I -VI 2015 r.  

Kalendarium ISBnews

kreacji w styczniu --14:00: NBP: Bilans płatniczy w grudniu WTOREK, 17 lutego --10:00: Konferencja prasowa Sfinksa nt. wyników --14:00: GUS: Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu ŚRODA, 18 lutego --11:00: Konferencja Orbisu nt. wyników 

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Zdjęcia - gus przeciętne wynagrodzenie

Bestsellery