gus pkb roczne

PAP

GUS: PKB w III kwartale wzrósł o 3,3 proc. w ujęciu rocznym

GUS: PKB w III kwartale wzrósł o 3,3 proc. w ujęciu rocznym

PKB w III kw. 2014 r. wzrósł o 3,3 proc. rdr, w porównaniu ze wzrostem - po korekcie - o 3,5 proc. w drugim kwartale - poinformował w piątek Główny Urząd Statystyczny. To dane zgodne w wstępnymi szacunkami urzędu opublikowanymi w połowie października.

W poniedziałek GUS poda zrewidowane dane o PKB za lata 2002-13

W poniedziałek GUS poda zrewidowane dane o rocznej dynamice PKB za lata 2002-13, wyliczonej według nowego Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych. Po raz pierwszy w historii uwzględnione będą dochody m.in. z handlu narkotykami oraz prostytucji.

MG oczekuje wzrostu PKB w drugiej połowie roku na poziomie ok. 2 proc.

Ekonomiści Ministerstwa Gospodarki, po czwartkowych danych GUS dot. wzrostu PKB, oczekują, że w drugiej połowie tego roku tempo wzrostu gospodarczego spowolni do ok. 2 proc. w ujęciu rocznym.

GUS w II połowie września zrewiduje PKB według nowej metodologii

, ogólnoświatowego Systemu Rachunków Narodowych SNA2008. Pełne przejście z ESA1995 na ESA2010 we wszystkich państwach członkowskich UE nastąpi we wrześniu br. wraz z wejściem w życie programu transmisji danych określonego ww. rozporządzeniem" - czytamy w komunikacie. GUS wskazał, że rewizja danych z tytułu

Wzrost polskiego PKB liczony kwartał do kwartału najwyższy w UE

W ujęciu rocznym, tylko Cypr odnotował wyższy wzrost gospodarczy.Z danych GUS wynika, że głównym czynnikiem wzrostu pozostaje popyt krajowy. Nakłady inwestycyjne wzrosły w I kwartale o 1,2 proc. Spożycie ogółem wzrosło o 3,9 proc., w tym spożycie indywidualne o 3,3 proc., a publiczne o 6,1

MF: Polska jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w UE

Główny ekonomista Ministerstwa Finansów poinformował w komentarzu do danych GUS, że z obecnego kwartalnego profilu zmian PKB wynika, iż od II kwartału 2013 r. gospodarka polska utrzymuje się na ścieżce wyraźnie wyższego wzrostu (licząc kwartał do kwartału, po wyrównaniu sezonowym danych), rosnąc w

Eurostat: PKB bez zmian kw/kw strefie euro, wzrósł o 0,2% w UE28 w II kw. 2014

0,1% wzrostu w ujęciu kwartalnym. W ujęciu rocznym, PKB wzrósł w II kw. 2014 r. o 0,7% w strefie euro i o 1,2% w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,7% wzrostu w tym ujęciu. W przypadku Polski w tym ujęciu PKB wzrósł w II kw. o 0,6% kw/kw i o 3,2% r/r, jak podał dziś wcześniej

Ekonomiści:dynamika PKB w III kw. raczej nie przekroczy 3 proc.

tego roku i pierwszy kwartał przyszłego roku także mogą być słabe dla gospodarki, PKB będzie rósł o ok. 2,5 proc. lub nawet mniej w ujęciu rocznym. "Natomiast kwartalne tempo wzrostu powinno się nieco poprawiać już może od czwartego kwartału tego roku. Może wynieść 0,5 proc., a na początku

Piechociński: utrzymajmy ponad 3 proc. wzrostu PKB w tym roku

W piątek GUS podał, że produkcja przemysłowa we wrześniu wzrosła o 4,2 proc. rok do roku, a w porównaniu z sierpniem była wyższa o 16,5 proc. Rynek w tzw. konsensusie spodziewał się wzrostu produkcji o 2,6 proc. w ujęciu rocznym i o 14 proc. wobec sierpnia. "Takie wahania będą występowały

GUS: Wzrost PKB wg nowej metodologii ESA2010 wyniósł 1,7% w 2013 r.

Warszawa, 29.09.2014 (ISBnews) - Wzrost PKB Polski liczony według nowej unijnej metodologii wyniósł 1,7% w 2013 r. wobec 1,8% rok wcześniej (w cenach stałych), podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). GUS przedstawił także po raz pierwszy szacunki udziału w PKB działalności nielegalnej (m.in

GUS skorygował wzrost PKB za I kw. 2013 r. do 0,4% r/r i za III kw. do 2,0% r/r

to, że zmieniły się dynamiki wzrostu w I kw. (spadek o 0,1 pkt proc. wobec poprzednich szacunków) i w III kw. (wzrost o 0,1 pkt proc.). GUS podał także, że wzrost PKB wyrównany sezonowo wyniósł 0,4% kw/kw w I kw., 0,6% kw/kw w II kw., 0,7% kw/kw w III kw. i 0,5% w IV kw., natomiast w ujęciu

MG oczekuje powrotu do wzrostu produkcji przemysłowej we IX - o blisko 1% r/r

Warszawa, 18.09.2014 (ISBnews) - Produkcja sprzedana przemysłu powróci do wzrostów w ujęciu rocznym we wrześniu, kiedy może się ona zwiększyć o blisko 1%, prognozują eksperci Ministerstwa Gospodarki. "Analitycy MG oczekują nieznacznego wzrostu produkcji we wrześniu, która w porównaniu z

MG: wzrost gospodarki pozostanie zrównoważony, ryzyka poza Polską

proc. rok do roku w porównaniu ze wzrostem o 3,4 proc. w ujęciu rocznym w I kwartale. Wcześniej GUS podał w szacunkach "flash", że w II kwartale rdr PKB wzrósł o 3,2 proc. "Perspektywy wzrostu w drugiej połowie roku pozostają dobre, istnieją jednak ryzyka, które leżą poza naszą

Mizerny, ale drugi z rzędu wzrost PKB w strefie euro

Mizerny, ale drugi z rzędu wzrost PKB w strefie euro

proc. (-5,7 proc.). Warto też zwrócić uwagę na dane z Wielkiej Brytanii i Węgier, gdzie PKB był o 0,8 proc. wyższy niż w drugim kwartale (rocznie odpowiednio 1,5 i 1,6 proc.). PKB Polski według Eurostatu wzrósł odpowiednio o 0,6 i 1,7 proc. Według GUS było to 1,9 proc. w ujęciu rocznym i 0,6 proc. w

Ile dla polskiej gospodarki warta jest czarna strefa?

Ile dla polskiej gospodarki warta jest czarna strefa?

GUS liczył PKB od nowa w związku z nowelizacją unijnych przepisów dotyczących obliczania rachunków narodowych. Jedną ze zmian jest właśnie wliczanie do PKB czarnej strefy. To nie to samo, co strefa szara - do niej zalicza się działania legalne, ale ukrywane przed państwem np. po to, by uniknąć

GUS: ceny w październiku spadły o 0,6 proc.

płacono za usługi finansowe świadczone przez banki i inne instytucje (o 11,7 proc.) oraz artykuły papierniczo-higieniczne i pozostałe (o 0,1 proc.)" - poinformował GUS. Według GUS największy wpływ na ukształtowanie się wskaźnika inflacji na poziomie minus 0,6 proc. (w ujęciu rocznym) miały niższe

Kotecki: MinFin nadal szacuje deficyt 'general government' na 7,9% PKB w 2010 r.

Warszawa, 12.04.2011 (ISB) - Ministerstwo Finansów podtrzymuje szacunek deficytu sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) w 2010 r. na poziomie 7,9% PKB, poinformował we wtorek wiceminister finansów Ludwik Kotecki. Tymczasem Główny Urząd Statystyczny (GUS) szacuje jego poziom na

GUS: PKB wzrósł o 4,4% r/r w IV kw. 2010 r., zgodnie z oczekiwaniami

. Wzrost PKB wyrównany sezonowo wyniósł w IV kw. 0,8% kw/kw oraz 3,9% w ujęciu rocznym, podał też GUS. Dziesięciu ankietowanych przez agencję ISB ekonomistów oczekiwało, że PKB zwiększył się w IV kw. 2010 roku o 4,4%. Prognozy mieściły się w przedziale od 4,3% do 4,5% przy średniej na poziomie 4,36%. GUS

Dane za IV kw. napawają optymizmem co do wzrostu PKB w 2014 r. wg analityków

Warszawa, 28.02.2014 (ISBnews) - Drugi szacunek dynamiki PKB w czwartym kwartale 2013 r. okazał się zgodny ze wstępnymi wyliczeniami GUS i wyniósł 2,7% r/r (wobec 1,9% r/r w poprzednim kwartale). Także struktura wzrostu okazała się zgodna z przewidywaniami - cieszy dalsze umocnienie popytu

GUS: PKB wzrósł o 3,5% r/r w II kw. 2010 r., powyżej oczekiwań

. Wzrost PKB wyrównany sezonowo wyniósł w II kw. 1,1% kw/kw oraz 3,8% w ujęciu rocznym, podał też GUS. Źródło: GUS Dziesięciu ankietowanych przez agencję ISB ekonomistów oczekiwało, że PKB zwiększył się w II kw. br. roku o 3,3%. Prognozy mieściły się w przedziale 3,1-3,8%. Resorty finansów i gospodarki

Ekonomiści rozczarowani wynikami sprzedaży detalicznej

GUS podał w czwartek, że sprzedaż detaliczna we wrześniu wzrosła o 1,6 proc. licząc rok do roku, lecz spadła o 0,9 proc. w porównaniu z sierpniem br. Ekonomiści liczyli jednak, że Polacy kupowali we wrześniu więcej. W tzw. konsensusie rynek spodziewał wzrostu sprzedaży w ujęciu rocznym o 2,4 proc

GUS: PKB w IV kwartale w górę o 2,7 proc. W Unii 0,4 proc.

GUS: PKB w IV kwartale w górę o 2,7 proc. W Unii 0,4 proc.

przedsiębiorstw, danych o wpływach podatkowych, cłach, dotacjach dla rolników. Na wszelkie szczegóły musimy poczekać dwa tygodnie. Ekonomiści już od kilkunastu dni czuli, że dane GUS mogą być bardzo dobre. Powód? GUS ogłosił niedawno, że w całym roku 2013 wzrost PKB wyniósł 1,6 proc. Spodziewali się więc, że

GUS: PKB wzrósł o 4,4% r/r w I kw. 2011 r.,zgodnie z oczekiwaniami

4,3% w ujęciu rocznym, podał też GUS.   Dane: GUS Dwunastu ankietowanych przez agencję ISB ekonomistów oczekuje, że PKB zwiększył się w I kw. 2011 roku o 4,4%. Prognozy mieszczą się w przedziale od 4,2% do 4,5% przy średniej na poziomie 4,41%. W ich ocenie utrzymanie równie dobrego wyniku jak w

Bank of America podnosi prognozy PKB dla Polski

proc. w stosunku rocznym. Według danych GUS PKB Polski w II kwartale wzrosło o 1,1 proc.

GUS: PKB wzrósł o 4,2% r/r w III kw. 2010 r., powyżej oczekiwań

. Wzrost PKB wyrównany sezonowo wyniósł w II kw. 1,3% kw/kw oraz 4,7% w ujęciu rocznym, podał też GUS.   Źródło: GUS Dziesięciu ankietowanych przez agencję ISB ekonomistów oczekiwało, że PKB zwiększył się w III kw. br. roku o 3,8% (prognozy w przedziale 3,6-3,9% przy średniej na poziomie 3,76

Dane o PKB pokazują brak spowolnienia w gospodarce, małe szanse na cięcie stóp

zwiększały szanse na ciąg dalszy obniżek stóp, być może już w grudniu, to dzisiejsze dane o PKB tę perspektywę wyraźnie oddalają. Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dziś w szybkim (eksperymentalnym) szacunku, że Produkt Krajowy Brutto (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany sezonowo

MG spodziewa się przyspieszenia wzrostu produkcji przem. do ponad 6,0% r/r w III

produkcji przemysłowej w pierwszym kwartale" - czytamy w komentarzu resortu do danych GUS. Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych zwiększyła się w lutym br. o 5,3% r/r. Konsensus 17 analityków ankietowanych przez agencję ISBnews wynosił 6,3% r/r. Resort

Dochody z prostytucji i handlu narkotykami będą wliczane do PKB

całości lub częściowo (np. by uniknąć płacenia podatku lub cła). Mission impossible GUS-u Oszacowaniem czarnej i szarej strefy ma się zająć GUS. PKB nie wykona jednak dzięki temu tygrysiego skoku, bo według szacunków ekonomistów i samego GUS-u wzrost wyniesie 0,5-1 proc. Czy GUS zdąży z szacunkami do

Spadek bezrobocia odzwierciedla realną poprawę na rynku pracy

poprawy koniunktury gospodarczej lub też wzrostu niezależnej od niej strukturalnej skłonności przedsiębiorstw do zatrudniania nowych pracowników. Warto zauważyć, że w 2011 r., przy dynamice PKB przekraczającej 4 proc., stopa bezrobocia - w ujęciu rocznym - wciąż rosła. Teraz, przy wyraźnie słabszym tempie

IBnGR: Wzrost PKB przyspieszy do 2,8% w 2014 r. i 3,5% w 2015 r.

. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), w całym 2013 roku tempo wzrostu gospodarczego wyniosło 1,6%. Jak podkreśla IBnGR, było to najniższe tempo wzrostu gospodarczego od czterech lat. Takie samo roczne tempo wzrostu odnotowano bowiem wcześniej w 2009 roku. Według oceny Instytutu, PKB w IV

Przegląd prasy

Warszawa, 22.12.2014 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Prezes PGP: Koszt monopolu Poczty tylko w samych cenach usług pocztowych wynosi 2,2 mld zł rocznie --Holandia, Polska i Norwegia mają negocjować z Airbusem kupno 4 samolotów

PKB w drugim kwartale wzrósł o 0,8 proc. Dołek za nami!

W pierwszej chwili mogłoby się wydawać, że wszystko się GUS-owi pokręciło. Bo to PKB miało nas pozytywnie zaskoczyć, a inflacja pozostać umiarkowana. Seria dobrych sygnałów na temat naszego handlu zagranicznego i ożywienia w Europie sprawiła, że w środę rano na rynku finansowym jeszcze godzinę

KUKE: Liczba upadłości wzrosła o 30,0% r/r w V, prognoza na cały rok: -11,2%

większy o 27,1%, podało KUKE. "W ciągu dwóch ostatnich miesięcy widać wyraźny wzrost upadłości wśród spółek prawa handlowego. Biorąc pod uwagę roczne wyniki dynamiki PKB za pierwszy kwartał 2014r. (3,4%), w tym w szczególności rozpoczętych inwestycji (10,7%) jak również kwietniowe roczne dynamiki

Ekonomiści: deflacja utrzyma się w Polsce co najmniej do połowy roku

Z opublikowanych danych przez GUS wynika, że największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w grudniu niższe ceny transportu (o 2,4 proc.), a także odzieży i obuwia (o 1,1 proc.), które obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,21 pkt proc. i 0,05 pkt. proc. Ponadto z danych

'Minutes' RPP: Dane wskazują na kontynuację stopniowego ożywienia w gospodarce

Warszawa, 20.03.2013 (ISBnews) - Dane miesięczne z początku br. wskazują na kontynuację stopniowego ożywienia w gospodarce, stwierdzili członkowie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) podczas marcowego posiedzenia. Członkowie RPP zwrócili uwagę na przyspieszenie dynamiki PKB w IV kw. 2013 r. (do

KE podwyższa prognozy PKB dla Polski. W 2015 roku - wzrost o 3,4 proc.

w 2014 r. oraz roczne transfery aktywów osób odchodzących na emeryturę w ciągu 10 lat od 2014 r. Bez OFE polski sektor finansów publicznych miałby 3,6 proc. deficytu. W 2015 r. Polska deficyt ma wynieść 2,9 proc. PKB (wg metodologii ESA95). Komisja przypomina, że zgodnie z aktualną metodologią taki

Dołek za nami! Polski PKB odbił się od dna

pierwszegoPrognozy wzrostu PKB były zmieniane nawet w ostatniej chwili. Niektórzy analitycy spodziewali się 1 proc.- Wstępne dane o PKB za II kw. dla Niemiec i Francji, opublikowane dziś rano, zaskoczyły pozytywnie. W największej gospodarce strefy euro dynamika PKB przyspieszyła do 0,9 proc. w ujęciu rocznym (po

Wzrost PKB może ponownie pozytywnie zaskoczyć w 2014 r. wg analityków

przyśpieszył wzrost wszystkich filarów PKB: popytu konsumpcyjnego, inwestycyjnego oraz zagranicznego. GUS podał dziś pierwszy szacunek wzrostu PKB za 2013 r., według którego wzrost sięgnął 1,6% (wobec 1,9% w 2012 r.). Konsensus analityków ankietowanych przez agencję ISBnews wynosił 1,5%. GUS wskazał, że

GUS: produkcja przemysłowa w październiku wzrosła o 1,6 proc. rdr

20.11. Warszawa (PAP) - Produkcja przemysłowa w październiku wzrosła o 1,6 proc. rdr, a w porównaniu z wrześniem była wyższa o 3,5 proc. - poinformował w czwartek GUS. Rynek w tzw. konsensusie spodziewał się wzrostu produkcji o 1,7 proc. w ujęciu rocznym i o 3,4 proc. wobec września. "Według

Nowy złoty wiek Polski? Ekonomiści mierzą poziom życia i rozwoju

wyprzedzamy?Na dodatek ten trend będzie nadal trwał, a w 2030 roku PKB na głowę mieszkańca zbliży się do poziomu 80 proc. średniej dla krajów strefy euro.Według autorów raportu opublikowanego przez PWC na początku tego roku będziemy wciąż rozwijać się średnio po 2,5 proc. rocznie aż do 2050 roku. Szybciej niż

Przegląd prasy

netto w I półr. --Bio Planet: Przez najbliższe kilkanaście lat sprzedaż detaliczna żywności ekologicznej może rosnąć w Polsce o co najmniej 20% rocznie Parkiet --Aplisens liczy na powtórzenie w tym roku wyniku z 2013 r. Dziennik Gazeta Prawna --Sprzedaż dużego AGD to 2,5 mln sztuk w I-VII

Wzrost PKB w całym 2014 r. może sięgnąć 3,3-3,4% wg analityków

III kw. 2014 r. (wobec 3,5% r/r w poprzednim kwartale i 3,4% wzrostu w I kw. br.), przy czym popyt krajowy odnotował wzrost o 4,9% (wobec 5,6% w II kw. 2014 r.). W połowie listopada GUS podał w szybkim (eksperymentalnym) szacunku, że PKB wzrósł także o 3,3% r/r w III kw. br. W III kwartale 2014 r

Przegląd prasy

polskiego PKB w III kw. tego roku była poniżej tempa notowanego w pierwszej połowie roku Parkiet --Herkules liczy na wzrost w dziale energetyki wiatrowej, prawdopodobnie wypłaci dywidendę z tegorocznego zysku netto Dziennik Gazeta Prawna --Przeciętna rodzina zamierza wydać na święta 1160 zł, tj. o 3

GUS: stopa bezrobocia liczona wg BAEL w III kw. wyniosła 8,2 proc.

pracy było 23,1 proc. badanych. Zgodnie z BAEL na koniec trzeciego kwartału pracy szukało 1 mln 426 tys. osób. Polaków, wobec 1 mln 585 tys. na koniec drugiego kwartału. Według GUS zgodnie z polską metodologią stopa bezrobocia rejestrowanego (dotycząca zarejestrowanych w urzędach pracy) w październiku

Ekonomiści: odbicie produkcji silniejsze od oczekiwań rynku

proc. w ujęciu rocznym i o 14 proc. wobec sierpnia, choć prognozy poszczególnych ekonomistów znacznie od siebie odbiegały. Według danych GUS produkcja budowlano-montażowa była we wrześniu br. o 5,6 proc. wyższa niż przed rokiem (wobec spadku o 4,8 proc. we wrześniu ub. roku) i o 19,8 proc. wyższa w

GUS: PKB wzrósł o 4,3% r/r w II kw. 2011 dzięki popytowi krajowemu i inwestycjom

Warszawa, 30.08.2011 (ISB) - Produkt Krajowy Brutto (PKB, niewyrównany sezonowo; ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w II kw. 2011 roku o 4,3% r/r wobec 4,4% w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). "W II kwartale 2011 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach

Inflacja w styczniu niższa od oczekiwań

zapłacić o 0,8 proc. więcej niż w grudniu ubiegłego roku. Mniej aż o 3,9 proc. płaciliśmy za to za obuwie i odzież. Mniej niż w grudniu płaciliśmy też za usługi telekomunikacyjne. Jeśli czytasz nas na smartfonie powyższy wykres znajdziesz pod tym linkiem. GUS zaznacza, że "prezentowane dane mają

JP Morgan obniżył prognozy PKB dla Polski

Głównym powodem obniżki prognoz - w ocenie banku - jest gorsza perspektywa dla inwestycji w dobra trwałe. Bank przewiduje, że PKB w trzecim kw. 2012 r. wyniesie 2,0 proc. w ujęciu rocznym, a w czwartym kwartale spadnie o 1,5 proc. rok do roku. "Duże obciążenie wyniku PKB redukcją zapasów

Połowa oszczędności w rękach 10 proc. Polaków

UE PKB na głowę Polaka wynosiło blisko 30 proc. średniej unijnej). Mimo to Polak na lokatach czy funduszach uzbierał do tej pory tylko jedną piątą tego, co przeciętnie inni mieszkańcy UE. Kto w Polsce bogaci się najszybciej? Okazuje się, że... rolnicy. Na podstawie danych GUS BGŻ Optima wyliczył, że

Będzie lepiej. GUS będzie zaliczał do PKB wartość nielegalnej produkcji

budownictwie, handlu, obsłudze nieruchomości i firm oraz usługach hotelowych i restauracyjnych.Krótkoterminowe szacunki PKB uwzględniają wartość legalnej szarej strefy, ale szczegółowe dane na ten temat są publikowane z 1,5-rocznym opóźnieniem. Dlatego najnowsze, precyzyjne informacje, jakimi dysponuje GUS na

Biernat: Polskę w tym roku odwiedzi 16,5 mln turystów

r. "Wydatki turystów zagranicznych odpoczywających w Polsce to ok. 5 mld zł rocznie - to jest potężna kwota zasilająca nie tylko firmy turystyczne, ale wszystkie te, które działają wokół turystyki" - dodał szef resortu sportu, który w czwartek uczestniczył w konferencji poświęconej 10

Przegląd prasy

--Dom Development realizuje warszawską Willę Lindego na 121 mieszkań --Wzrost sprzedaży detal. ustabilizuje się w kolejnych miesiącach wg analityków --Dmochowska z GUS: Tempo wzrostu PKB z I kw. będzie co najmniej utrzymane w II kw --PTE PZU wnioskuje o wypłatę 0,24 zł na akcję dywidendy przez

GUS: PKB wzrósł o 4,4% r/r w IV kw., głównym czynnikiem wzrostu popyt krajowy

. Wzrost PKB wyrównany sezonowo wyniósł w IV kw. 0,8% kw/kw oraz 3,9% w ujęciu rocznym, podał też GUS. Źródło: GUS "W IV kwartale 2010 r. czynnikiem wzrostu PKB był popyt krajowy (wpływ na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł 5,6 pkt proc.). Wpływ spożycia ogółem wyniósł 3,2 pkt. proc., a akumulacji

"Misie" zatrudniają, nie wzrastają. Koszty pracy? Polska liderem

" w małym stopniu odpowiadają za wzrost gospodarczy (średnia unijna to 48 proc.). Według obliczeń GUS ponad 71 proc. PKB wytworzyły firmy, ale te największe wytworzyły co trzecią złotówkę, średnie firmy, co dziesiątą, a małe, co trzynastą. W sumie małe i średnie firmy wytwarzają mniej niż 47 proc

Gospodarka bierze rozbieg. Rośnie PKB

tryskali optymizmem. Dane o PKB są lepsze od oczekiwań większości z nich. Rynek spodziewał się o wzrostu 1,6 proc.- Wstępny szacunek PKB w trzecim kwartale jest kolejnym dowodem na to, że polska gospodarka przyspiesza. Tempo wzrostu zbliżyło się już do 2 proc. w ujęciu rocznym i spodziewamy się, że w

Firmy płacą nieco więcej, nasze wydatki będą wspierać gospodarkę

wypłacie premii, ale skalę tego efektu ciężko było oszacować. GUS właśnie podał, że średnie wynagrodzenie w kwietniu wyniosło 3977 zł. To mniej niż w marcu - wówczas lekko przekroczyło 4 tys. złotych. Więcej jednak niż przed rokiem - o 3,8 proc. Ekonomiści spodziewali się lepszego wyniku, bo w marcu wzrost

Mundial nie nakręcił zakupów w naszych sklepach

sprzętu RTV kupowanego na mistrzostwa świata w piłce nożnej. Tymczasem Polacy okazali się dużo mniej skłonni do wydawania pieniędzy. Sprzedaż wzrosła o 1,2 proc. w ujęciu rocznym, a miesiąc do miesiąca spadła o 1,1 proc. Gorsze wyniki zanotowano we wszystkich rodzajach sklepów. Jedynym wyjątkiem były

Rynek pracy w styczniu: wiadomo, że jest źle, nie wiadomo, jak bardzo

Niczego innego nie należało się spodziewać - dane GUS potwierdzają, że sytuacja w naszej gospodarce jest coraz trudniejsza, wzrost PKB zwalnia, firmy stają się ostrożniejsze. Styczeń jest jednak tym miesiącem, którego wyniki najtrudniej interpretować. GUS zmienia bowiem zbiór firm, które raportują

GUS: PKB wzrósł o 4,4% r/r w I kw., m. in. dzięki odbudowie inwestycji

wyrównany sezonowo wyniósł w I kw. 1,0% kw/kw oraz 4,3% w ujęciu rocznym, podał też GUS.   Źródło: GUS "W I kwartale 2011 r. głównym czynnikiem wzrostu PKB był popyt krajowy, którego wpływ na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł 4,5 pkt proc. Wpływ spożycia ogółem wyniósł 2,9 pkt proc., a

Kiedy będzie bez problemu miejsce w żłobku i przedszkolu?

Na politykę rodzinną rząd wydaje rocznie 34 mld zł. Z tego najwięcej, bo 8 mld zł, idzie na świadczenia rodzinne. Prawie tyle samo (7,8 mld zł) wydawana jest na rodzinne ulgi podatkowe. Kolejne 7,5 mld zł trafia do przedszkoli. W ubiegłym roku na żłobki i przedszkola poszło z budżetu państwa 508

Przegląd prasy

800 tys. zł zysku netto w 2014 r. --Comarch spodziewa się istotnego wzrostu sprzedaży ERP w II poł. 2014 i 2015 r. --Oxford Economics/ HSBC: Polski eksport będzie rósł o ok. 9% rocznie w 2014-2016 --OECD obniżyła prognozy wzrostu PKB na 2014 r. dla USA i strefy euro --Dane makro z Polski nie

Przegląd prasy

rocznego harmonogramu --Kurs akcji Comperia.pl spadł o 1% na debiucie na rynku głównym GPW --GUS: Liczba udzielonych noclegów wzrosła o 1,5%, w tym w hotelach o 8,4% w 2013 --ZBP:Liczba klientów indyw. z dostępem do e-bankingu wzrosła do 21,86 mln w IV kw --TNS Polska: Bankowcy oczekują

GUS: PKB wzrósł o 4,2% r/r w III kw., głównym czynnikiem wzrostu popyt krajowy

. Wzrost PKB wyrównany sezonowo wyniósł w II kw. 1,3% kw/kw oraz 4,7% w ujęciu rocznym, podał też GUS.   Źródło: GUS "W III kwartale 2010 r. czynnikiem wzrostu PKB był popyt krajowy (wpływ na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł 4,2 pkt proc.). Wpływ spożycia ogółem wyniósł 2,9 pkt proc., a

Słaba sprzedaż detaliczna w czerwcu. Najgorzej od miesięcy

4355,56 zł. W sektorze prywatnym: 3617,16 zł, czyli o 3,8 proc. więcej. Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych wzrosła w czerwcu o 1,3 proc. w ujęciu rocznym, po wzroście w poprzednim miesiącu o 4,6 proc., a liczona miesiąc do miesiąca spadła o 0,2 proc. - podał w czwartek GUS. Sprzedaż hurtowa

Ekonomiści czekają na dane o sprzedaży we wrześniu, liczą na wzrost

Najwięksi optymiści spodziewają się nawet wzrostu sprzedaży o 4 proc. w ujęciu rocznym (1,1 proc. wzrostu mdm), a pesymiści wzrostu o 1 proc. (spadku o 1,5 proc. mdm). Ekonomista z BZ WBK Piotr Bielski powiedział w rozmowie z PAP, że jego zdaniem sprzedaż wzrosła we wrześniu o 2,5 proc. rdr. "

Nadzieje i koszmary kryzysowej Europy [MAPA RECESJI w UE]

PKB nawet o 10 proc. rocznie. Tylko że gospodarkę napędzała głównie konsumpcja finansowana z kredytów udzielonych przez zagraniczne banki. Gdy przyszedł światowy kryzys finansowy, gospodarka Łotwy się posypała. W 2009 r. jej PKB spadł o 17,7 proc. (obecny wzrost nie pozwolił odrobić jeszcze tamtych

Złoty będzie dziś pod wpływem danych GUS i czynników globalnych

Warszawa, 25.11.2014 (ISBnews/ Admiral Markets) - Wydarzeniem wtorku na krajowym rynku walutowym będzie publikacja najnowszych danych o sprzedaży detalicznej i stopie bezrobocia w Polsce. Główny Urząd Statystyczny opublikuje je o godzinie 10:00. Rynek prognozuje, że w październiku roczna

Deficyt, bezrobocie, demografia. Tymi danymi Tusk na odchodne się nie pochwali [SPRAWDZAMY]

proc. PKB danego kraju. W przypadku przekroczenia tego pułapu kraj musi wdrożyć program naprawy, a brak realizacji tego programu może oznaczać nałożenie przez Komisję Europejską kar finansowych na ten kraj. Deficyt Polski, liczony metodologią unijną, wyniósł w 2013 roku 4,4 proc. PKB. Zobacz, jak

Przegląd prasy

Katowice najtańsza na projekt A2 z Warszawy do Mińska Maz. --Szczurek zadowolony z wzrostu PKB w 2013 r. wyższego od zapisu w budżecie --KHW uruchamia Program Dobrowolnych Odejść po raz trzeci --Akcenta: Ponad 3/4 importerów i eksporterów przewiduje zyski w 2014 r. --GUS: Wzrost PKB sięgnął 1,6

Przegląd prasy

dla bezrobotnych wyniosła 304 tys. w USA --Średnia dzienna produkcja Serinus wzrosła o 2% kw/kw w II kw. 2014 r. --GUS: Udział Niemiec w polskim eksporcie wzrósł r/r do 26,1% w I-V 2014 r. --GUS: Eksport wzrósł o 7,0% r/r, import wzrósł o 4,8% w I-V 2014 r. --Aktywa TFI przekroczyły 200 mld zł w

Przegląd prasy

Prawna --Rząd pracuje nad ustawą zwiększającą wydatki na obronę do średnio 2% PKB rocznie, tj. o ok. 800 mln zł więcej niż obecnie --Prezes Grupy Aviva: Liczba OFE może zmniejszyć się o połowę, do 7-8 funduszy Puls Biznesu --Rosjanie cierpią z powodu zakazu importowania żywności, ale bardziej

GUS: PKB wzrósł o 3,5% r/r w II kw., głównym czynnikiem wzrostu popyt krajowy

. Wzrost PKB wyrównany sezonowo wyniósł w II kw. 1,1% kw/kw oraz 3,8% w ujęciu rocznym, podał też GUS. Źródło: GUS "W II kwartale 2010 r. głównym czynnikiem wzrostu PKB był popyt krajowy, którego wpływ na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł  3,8  pkt. proc. Wpływ spożycia ogółem wyniósł 2,2

Kotecki: w 2009 r. dług publiczny nie przekroczy 55 proc. PKB

, ministerstwo podwyższyło tę relację do 51,5 proc. PKB.W czwartek GUS poinformował m.in., że sprzedaż detaliczna w czerwcu wzrosła o 0,9 proc. w ujęciu rocznym, a o 2,2 w ujęciu miesięcznym. Zdaniem wiceprezes GUS Haliny Dmochowskiej, wzrost PKB w II kwartale może "nie odbiegać znacząco" od tego, co

Przegląd prasy

spadają --Wysoki kurs praw do emisji CO2 winduje ceny energii w hurcie; możemy to odczuć już w przyszłym roku --Cyfrową prasę kupuje już 10% czytających Polaków --MF: Działania rządu w celu obniżenia deficytu w 2015 r. do poziomu 3% PKB uwzględnią zmianę metody liczenia deficytu w UE --MF

Pawlak liczy na ponad 4% wzrostu PKB i poniżej 4% inflacji na koniec 2011 r.

wzrost PKB na koniec roku utrzyma się powyżej 4%" - powiedział Pawlak dziennikarzom. Na początku sierpnia Ministerstwo Gospodarki obniżyło prognozę wzrostu PKB za cały 2011 rok do 4,0% z 4,2% (wobec 3,8% w ub.r.). Resort szacuje, że w I połowie 2011 r. wzrost PKB wyniósł 4,2%. Z kolei dziś minister

Czy to już dno spowolnienia? Są sygnały, że Polska wychodzi na prostą

gospodarki w oczach wiceprezes GUS Haliny Dmochowskiej. Dwa tygodnie temu urząd podał, że w I kwartale wzrost PKB wyniósł 0,4 proc. Wyliczenia były oparte na ograniczonej ilości danych, m.in. niepełnych wynikach finansowych przedsiębiorstw i o wpływach podatkowych, cłach, dotacjach dla rolników. W środę

Dane makroekonomiczne: Europa już wychodzi z kryzysu. Polska też?

. Zgodnie z oczekiwaniami Dziś GUS podał, że PKB Polski w drugim kwartale 2013 w stosunku do drugiego kwartału 2012 wzrósł o 0,8 proc. To dokładnie tyle, ile wynosiły oczekiwania rynku, choć tuż przed publikacją tych danych wzrosło oczekiwanie na pozytywne zaskoczenie. To dlatego, że wzrosty PKB Niemiec i

Dmochowska z GUS: Wzrost PKB w II kw. będzie zbliżony do 4,4% z I kw. 2011 r.

Warszawa, 22.06.2011 (ISB) - Tempo wzrostu PKB w II kw. 2011 r. nie będzie znacząco odbiegać od 4,4% r/r odnotowanych w I kwartale br., uważa wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) Halina Dmochowska. "Na podstawie dostępnych obecnie danych, można się spodziewać, że wzrost gospodarczy

GUS: W marcu inflacja wzrośnie nawet do 4,2 proc.

obowiązki prezesa GUS Janusz Witkowski, ceny jeszcze wzrosną. - W lutym i marcu inflacja CPI nadal będzie rosła, jednak jej wzrost w ujęciu rocznym będzie niższy niż w styczniu. Myślę, że w marcu dojdziemy z inflacją do poziomu 4,1 proc., być może do 4,2 proc. - powiedział Witkowski. Jego zdaniem wpływ

Dane o produkcji sugerują słabe PKB za III kw, możliwość cięcia stóp o 50 pb w X

więc trend spowolnienie aktywności w polskiej gospodarce, głównie za sprawą spadku zamówień eksportowych (co sugerowały dane o PMI). Podtrzymujemy naszą prognozę tempa wzrostu PKB o 2,8% w III kwartale i spodziewamy się, że rynkowy konsensus (obecnie 3,1% wg Bloomberga) wkrótce się obniży. GUS podał

MinGosp: Produkcja będzie rosła po ok. 10% w II i III, PKB - o 4,2% w I kw.

w pierwszym kwartale 2011 r. poziom 4,2%" - napisali analitycy w komentarzu do danych GUS. W piątek Główny Urząd Statystyczny podał, że produkcja sprzedana przemysłu zmniejszyła się o 6,4% m/m w styczniu, zaś w ujęciu rocznym wzrosła o 10,3%. Resort podał, że wyniki te były zbliżone do prognozy

Łupki mogą powstrzymać wzrost cen autogazu

wzrostu chińskiego PKB o 1 pkt proc. rocznie przekłada się na wzrost PKB Polski o 0,16 pkt proc. I w sumie w ciągu najbliższych trzech lat chińskie spowolnienie może zwiększyć PKB Polski o 1,1 pkt proc. Drugim pozytywnym szokiem dla polskiej gospodarki jest gaz z łupków. Wprowadzenie w USA na masową

Europa coraz bardziej uzależniona od eksportu do krajów BRIC. To błąd?

przede wszystkim zasługą eksportu poza Unię, głównie do krajów BRIC.Brazylia, Rosja, Indie, Chiny - te cztery najbardziej pożądane dla państw Unii kierunki. Wartość eksportu do nich rośnie o ponad 20 proc. rocznie. Kto się cieszy najbardziej? Niemcy. Jak przewidują eksperci Deloitte, w 2016 roku nasi

Hiszpańska gospodarka wzrasta po raz pierwszy od 2011 r.

ujęciu rocznym o 0,1 proc. Był to pierwszy ich spadek od października 2009 r. Przyczyniły się do tego słaba konsumpcja i cięcia płac.W zeszłym roku PKB Hiszpanii zmalał o 1,4 proc. Problemem kraju wciąż jest jednak bardzo wysokie, sięgające 27 proc. bezrobocie. Według rządowych prognoz gospodarczych dla

Przegląd prasy

Poznaniu za 115 mln zł --GUS: Najlepszą koniunkturę w usługach odnotowała sekcja finanse i ubezp. w IV --GUS: Wskaźnik koniunktury w handlu detalicznym wzrósł o 4 pkt do 4 pkt w kwietni --GUS: Wskaźnik koniunktury w budownictwie wzrósł o 5 pkt do -7 pkt w kwietniu --GUS: Wskaźnik koniunktury w

GUS: stopa bezrobocia liczona wg BAEL w III kw. wyniosła 8,2 proc.

wyniosła 7,5 proc., a wśród kobiet 9 proc. Wśród osób w wieku 15-24 lat bez pracy było 23,1 proc. badanych. Zgodnie z BAEL na koniec trzeciego kwartału pracy szukało 1 mln 426 tys. osób. Polaków, wobec 1 mln 585 tys. na koniec drugiego kwartału. Według GUS zgodnie z polską metodologią stopa bezrobocia

MinGosp: Produkcja przem. wzrośnie w marcu o ok. 10%, a PKB w I kw. o ponad 4,2%

Warszawa, 18.03.2011 (ISB) - Wzrost produkcji przemysłowej w marcu wyniesie ok. 10%, szacują analitycy resortu gospodarki. W ich ocenie, dobre wyniki przemysłu przełożą się na wysoki wzrost PKB w I kw., który powinien przekroczyć 4,2% zanotowane w II poł. 2010 r. "Produkcja sprzedana

Mimo nieco słabszych danych, analitycy oczekują dalszej poprawy na rynku pracy

zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw okazało się gorsze od oczekiwań, a jego roczna dynamika wyniosła 0,0% wobec oczekiwań na poziomie 0,6%.  W porównaniu z grudniem przedsiębiorstwa mające powyżej 9 pracowników zwiększyły zatrudnienie o 15,1 tys. W styczniu GUS dokonuje jednak corocznej rewizji próby

Budownictwo zaczyna się budzić. Przemysł o 6,3 proc. w górę

kalendarz Wczoraj GUS opublikował najświeższe dane dotyczące kondycji przemysłu w lipcu. Produkcja w fabrykach zwiększyła się aż o 6,3 proc. W maju mieliśmy spadek produkcji przemysłowej o 1,8 proc., a w czerwcu już wzrost o 3 proc. Te dane jednak wahają się w górę i w dół w rytm kalendarza - im więcej dni

Nasze produkty eksportowe są mało nowoczesne

pod uwagę udział eksportu w PKB (42 proc.), to jest on wyższy niż w USA czy Japonii (tam wynosi odpowiednio 13 i 15 proc. PKB). Ale eksport przypadający na firmę jest w Polsce dwukrotnie niższy niż w USA i trzykrotnie niższy niż w Japonii. Z badań AT Kearney wynika, że przeciętnie polska firma rocznie

Dane o produkcji pokazują dalsze spowolnienie wzrostu PKB w III kw wg analityków

Warszawa, 20.08.2014 (ISBnews) - Dane o produkcji przemysłowej za lipiec, choć nieco lepsze od oczekiwań, zapowiadają dalsze spowolnienie wzrostu PKB w Polsce w III kw. tego roku - być może do poniżej 3,0% r/r z 3,2% w II kw. (według eksperymentalnego szacunku GUS) i 3,4% w I kw., uważają

Nasze zakupy jeszcze ratują gospodarkę. W lipcu w górę o prawie 7 proc.

Nasze pieniądze to siła napędowa gospodarki. To co wydajemy w sklepach, na stacjach benzynowych, bazarkach i zakładach usługowych decyduje o dwóch trzecich PKB. Gdyby nie nasze zakupy, nie mielibyśmy ponad 4-procentowego wzrostu gospodarczego w ubiegłym roku. To ważne, zwłaszcza gdy cała Europa

Przegląd prasy

Erbudu z umową na stan surowy hotelu w Świnoujściu za 57 mln zł netto --Liczba paczek wysłanych przez Pocztę Polską wzrosła o 20% r/r w III kw. --MG oczekuje dalszego spowolnienia wzrostu PKB – do 2,8% r/r w III kw. 2014 r. --GUS: Ok. 94% przedsiębiorstw ma komputer, 93% - dostęp do internetu

Przegląd prasy

wierzytelności bankowych wartości 35,9 mln zł --Rank Progress sprzeda GH Piła na rzecz Immofinanz Group za 56 mln zł --GUS skorygował wzrost PKB za I kw. 2013 r. do 0,4% r/r i za III kw. do 2,0% r/r --GUS: Deficyt sektora 'general government' wzrósł do 4,3% PKB w 2013 r. --GUS: Wynagrodzenia w

Związkowcy i pracodawcy sceptycznie o prognozach Ministerstwa Finansów

Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych uważa, że przyjęte przez rząd wskaźniki makroekonomiczne nie napawają optymizmem. - PKB w kontekście ostatnich danych GUS ma bardzo niską dynamikę i to będzie przekładało się na wynagrodzenia pracownicze. Generalnie klimat do tego, żeby negocjować wysokie

Inflacja znów ostro hamuje. Ceny powoli zastygają

inflacja kolejny raz okazała się niższa od oczekiwań. Tym razem w styczniu oczekiwano wzrostu poniżej 2 proc. (w grudniu inflacja wynosiła 2,4 proc.). GUS jednak znów wprawił prognostów w osłupienie: ceny były tylko o 1,7 proc. wyższe niż rok temu. Ostatni raz tak umiarkowane tempo wzrostu cen widzieliśmy

Niska sprzedaż detaliczna efektem osłabienia nastrojów konsumentów wg analityków

kwartałach konsumpcja prywatna powinna nadal być jednym z głównych czynników wzrostu gospodarczego" - analityk Banku Pekao Piotr Piękoś "Wciąż uważamy, że dane o PKB za drugi kwartał (publikacja tzw. szybkiego szacunku 14 sierpnia) pokażą delikatne spowolnienie, ale tempo wzrostu gospodarczego

Gospodarka wciąż kuleje. Zdaniem GUS wciąż nie ma przełomu

sygnałów na przyszłość. Dwa dni temu GUS zrewidował w dół dane o wzroście PKB w IV kwartale 2012 roku. Wyniósł on 0,7, a nie 1,1 proc. Teraz wiceprezes Halina Dmochowska mówi: "W I kwartale nie oczekiwałabym przełomu, jeśli chodzi o wzrost PKB. Nie wydarzyło się nic, co zmieniłoby obraz gospodarki

Dziura w kasie państwa rośnie szybciej, niż zakładano. Inflacja nie pomaga

(we wtorek GUS podał, że PKB w pierwszym kwartale wzrósł zaledwie o 0,4 proc.) i marnymi danymi na temat deficytu budżetowego skłoni Radę Polityki Pieniężnej do kolejnego cięcia stóp procentowych. - Już na najbliższym posiedzeniu w czerwcu - uważa główna ekonomistka Lewiatana. - Rada

Inflacja będzie nadal niska, na koniec roku zbliży się do 2,0% r/r wg analityków

mają charakter wstępny - w przyszłym miesiącu GUS przedstawi ich aktualizację, na podstawie nowego koszyka inflacyjnego. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły w styczniu o 1,4% m/m (wzrost cen ogółem w ujęciu miesięcznym wyniósł 0,1%). Za napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe  należało

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Wskaźniki wzrostu gospodarczego kraju

ubóstwa ludzkiego Większość z powyższych mierników można znaleźć w rocznikach statystycznych, w Polsce opracowywanych i wydawanych przez GUS. Ważnymi wskaźnikami są także, te które pokazują strukturę wytwarzanego PKB. Porównania między krajami dowodzą, że kraje wysoko rozwinięte posiadają duży udział

Abdurrahman Wahid

Abdurrahman Wahid, znany także jako Gus Dur (ur. 7 września 1940, zm. 30 grudnia 2009 w Dżakarcie, Indonezja) – prezydent Indonezji w latach 1999 do 2001, przywódca „Partii Przebudzenia Narodowego” (Partai Kebangkitan Bangsa – PKB), którą założył po upadku Suharto.Kształcił

Szara strefa

do 28,9% w 2011 roku). Według GUS w 2010 roku udział pracujących w „szarej strefie” wynosił 4,9% ogółu pracujących, a jako udział w PKB – 13,1% w 2009 roku. Straty dla skarbu państwa szacowane są na ok. 6 mld zł rocznie. Z badań CBOS przeprowadzonych w 2013 roku wynikało, że 47% badanych

Bielski Okręg Przemysłowy

przemysłowym (po warszawskim, górnośląskim i poznańskim), biorąc pod uwagę wielkość produkcjiŹródło danych: GUS, Bank Danych Regionalnych, Produkcja sprzedana przemysłu ogółem, wg powiatów, dane za 2007 r.. Wyniosła ona 32,9 mld zł, co dawało 4,7% PKB kraju.Główne ośrodki przemysłowe BOP to: Andrychów Bielsko

Zadłużenie krajowe PRL

. W efekcie, pod koniec roku 1989, osiągnął poziom odpowiadający ok. 4,5% PKB. Deficyt budżetowy Polski w latach 1980-1989 w % PKB (do 1982% DN): Rok 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 I-VI.1989 1989 Deficyt 1,3 5,8 1,7 1,8 2,2 1,5 1,1 1,8 0,2 12,0 4,3 Rocznik Statystyczny GUS 1986

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.