gus koszalin

Prof.Kotowska: 500 zł na dziecko to nie wszystko

wiedzieć, jak to policzyło. Zapytaliśmy. "Sumaryczne zwiększenie liczby urodzeń o 278 tys. w latach 2017-26 stanowi różnicę pomiędzy prognozowaną liczbą urodzeń wg wariantu wysokiego przedstawionego przez GUS a prognozowaną liczbą urodzeń wg wariantu bardzo wysokiego ". Czyli resort wziął

Jak wyważyć miasta - od żłobka do obwodnicy

Jak wyważyć miasta - od żłobka do obwodnicy

Warszawy biorą się zaś z wysokiego poziomu edukacji oraz stabilnego rynku pracy. Wartości wskaźnika rozwoju politycznego są najwyższe w Krakowie (563,5), Koszalinie (538,9) i Bielsku-Białej (522,6). Te wyniki są efektem rozwinięcia e-administracji: największej w Polsce liczby spraw urzędowych, które można

Ile zarabiają prezesi spółdzielni mieszkaniowych?

. Poszło o artykuł w lokalnej prasie. "Głos Koszaliński" napisał, że prezes "Przylesia" w 2012 r. miał pięciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. "Wynagrodzenie jest przeliczane raz na kwartał. Z naszych szacunków, opierając się na danych GUS za 2012 r