gus inflacja współczynnik

Dane za II wskazują na nieco mniejszy optymizm dot. perspektyw gospodarki w 2017

optymizm co do perspektyw polskiej gospodarki niż wynikający z danych styczniowych. Jednak sytuacja pozostaje stabilna.   Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła w lutym o 1,2% r/r (w cenach bieżących). Analitycy

Zbuduj dom z programem "Mieszkanie dla młodych"

aneksu do umowy. Inflacja w budownictwie Niestety, w tym roku budowa jest też obarczona sporym ryzykiem wzrostu kosztów, na które mają wpływ przede wszystkim ceny materiałów. Może to oznaczać konieczność zaciągnięcia większego kredytu, niż wynika to z kosztorysu planowanej inwestycji, albo proszenie

Ernst&Young: Koszty administracyjne banków wyniosły ok. 360 mln zł

kosztów przestrzegania przepisów, wraz z uwzględnieniem współczynników korygujących dokonano, ekstrapolacji na kolejne lata. Zdaniem autorów raportu w latach 2004-2008 roczne koszty obowiązków administracyjnych w sektorze bankowym mogły wzrosnąć z 272,5 mln zł w 2004 r. do 358,9 mln zł w 2008 r

Ile trzeba zarabiać na minimalną emeryturę

Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, wynika, że jeżeli 67-latka/latek przez 25 lat nie zarabiał 2,6 tys zł brutto, nie wypracuje sobie sam emerytury minimalnej (obliczenia podajemy bez uwzględnienia inflacji i wzrostu PKB, wszystko na dzisiejsze pieniądze). Takiej osobie będzie

Brakuje pieniędzy na emerytury

przewidzenia. Mało kto się jednak spodziewał, że deficyt będzie tak wielki. Zakład na podstawie danych GUS o stopie bezrobocia, inflacji i demografii przygotował trzy warianty rozwoju sytuacji. W najbardziej optymistycznym na wypłaty w latach 2009-13 zabraknie ok. 217 mld zł. W drugim wariancie deficyt sięgnie