gus druki pit o

Zapłać mniej za wieczyste użytkowanie

Do końca marca powinieneś uregulować opłatę roczną z tego tytułu za 2015 r. Ale wcześniej upewnij się, czy urzędnicy dobrze ci ją policzyli. Możesz też spróbować się od niej uwolnić

Opłata za użytkowanie wieczyste 2013

Czy jest sposób, by płacić mniej za użytkowanie wieczyste gminnego lub państwowego gruntu, a najlepiej - raz na zawsze pozbyć się tej opłaty? Spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie

Jak płacić mniej za wieczyste

Jak płacić mniej za wieczyste

rozliczenia na druku PIT. Emeryci i renciści muszą dołączyć do wniosku druk PIT-40A lub decyzję ZUS o wysokości przyznanej emerytury za rok poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek. Jeśli chcesz dołączyć do wniosku o bonifikatę odcinek emerytury lub renty, urząd zażąda dodatkowo oświadczenia, że

Najczęściej zadawane pytania

. 11. Jakie dokumenty są wymagane przy rejestracji w GUS? Potrzebne dokumenty: dowód osobisty, oryginał (do wglądu) i kopia Zaświadczenia o Wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej. 12. Jakie dane należy podać przy rejestracji w GUS? W GUS należy złożyć wniosek RG-1 o wydanie numeru