grajkowski

Państwowo-prywatny wyścig po start-upy

Rząd PiS chce przeznaczyć 3 mld zł na rozwój start-upów. Jednak założyciele młodych innowacyjnych firm mogą też liczyć na prywatnych inwestorów z funduszy venture capital czy aniołów biznesu.

Auto Partner chce uruchomić centra w Warszawie i Wrocławiu w ciągu 2 lat

oraz Zygmunt Grajkowski) wyłącznie, gdy w ramach oferty zostaną objęte wszystkie zaoferowane nowe akcje. W 2015 r. spółka miała 518,6 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec 425,1 mln zł rok wcześniej, 30,1 mln zł EBITDA wobec 27,7 mln zł w 2014 r. oraz 16,3 mln zł zysku netto wobec 15,1 mln zł rok