gpw w warszawie charakterystyka

Getin Holding ostrożnie optymistyczny ws. wpływu pandemii na portfele kredytowe

Warszawa, 26.05.2020 (ISBnews) - Getin Holding jest ostrożnie optymistyczny co do wpływu pandemii koronawirusa na portfele kredytowe swoich banków na Białorusi, Ukrainie i w Rumunii, poinformował prezes Piotr Kaczmarek. Holding dostrzega już ożywienie akcji kredytowej klientów, w największym

NCBR wybrało 27 projektów do dofinansowania w ramach programu GAMEINN

Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach programu sektorowego GAMEINN wybrało 27 projektów do dofinansowania na łączną kwotę dofinansowania 104 652 946,38 zł. Dofinansowanie na projekty otrzyma m.in. 7 spółek notowanych na GPW. "Narodowe

ZA Puławy mają umowę na budowę bloku węglowego 90-100 MWe za 1,16 mld zł netto

Warszawa, 25.09.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" - spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej Grupy Azoty - zawarła z konsorcjum w składzie: Polimex Mostostal, Polimex Energetyka i SBB Energy umowę o kompleksową realizację pod klucz inwestycji pod nazwą "

Fasing ma kontrakt na dostawę sprzętu górniczego do Rosji

sprzętu górniczego, którego wykaz, charakterystyki techniczne, termin dostawy i ceny będą uzgadniane przez strony w odpowiednich specyfikacjach, które będą stanowiły nieodłączną część niniejszego kontraktu. Cena sprzętu po podpisaniu przez strony specyfikacji na kolejną partię sprzętu jest stała i nie

Tauron pracuje nad projektem wirtualnej elektrowni

węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka jest notowana

Dino Polska miało 105,49 mln zł zysku netto, 181,23 mln zł EBITDA w II kw. 2019

Warszawa, 20.08.2019 (ISBnews) - Dino Polska odnotowało 105,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 70,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 142,23 mln zł wobec 97,69 mln zł zysku

Tauron ma umowy z EBI ws. emisji obligacji hybrydowych na 400 mln zł

, podano także. Zgodnie z umową subskrypcyjną obligacje będą emitowane w ramach jednej serii. Data emisji obligacji została ustalona na 17 grudnia 2018 r. Termin wykupu został określony na 12 lat od daty emisji, przy czym zgodnie z charakterystyką finansowania hybrydowego zdefiniowano pierwszy okres

PTEZ proponuje zmiany prawne dla branży ciepłowniczej

Warszawa, 14.01.2019 (ISBnews) - Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ) opracowało propozycje zmian legislacyjnych dotyczących ciepłownictwa, w szczególności proponując możliwość tworzenia grup taryfowych, wprowadzenie cen jednoczłonowych, premii i upustów, poinformował Wojciech

Famur spodziewa się pozytywnej dynamiki przychodów w II półroczu

Warszawa, 02.09.2019 (ISBnews) - Famur spodziewa się pozytywnej dynamiki przychodów w II połowie 2019 dzięki pozyskanym wcześniej nowym kontraktom, przy marży EBITDA kształtującej się na średnioterminowych poziomach 23-25%, poinformował prezes Mirosław Bendzera. Ponadto grupa szykuje

Tauron wyemituje obligacje hybrydowe o wartości 190 mln euro na rzecz EBI

;Zgodnie z umową subskrypcyjną obligacje będą emitowane w ramach jednej serii. Data emisji obligacji została ustalona na dzień 16 grudnia 2016 r. Termin wykupu będzie przypadał 18 lat od daty emisji, przy czym zgodnie z charakterystyką finansowania hybrydowego zdefiniowano pierwszy okres finansowania na 8

Famur miał 50,47 mln zł zysku netto z działalności kont. w III kw. 2019 r.

Warszawa, 27.11.2019 (ISBnews) - Famur odnotował 50,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2019 r. wobec 64,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany akcjonariuszom jednostki

Zysk netto Torpolu spadł r/r do 1,36 mln zł w III kw. 2016 r.

Warszawa, 10.11.2016 (ISBnews) - Torpol odnotował 1,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 19,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 2,32 mln zł wobec 24,73 mln zł zysku rok

PZU chce mieć aktywa bankowe o wartości 140 mld zł w 2020 r.

Warszawa, 24.08.2016 (ISBnews) -  Ze względu na potencjał generowania zysku w sektorze bankowym, celem Grupy PZU jest zbudowanie grupy bankowej o dużej skali działania, tj. mieszczącej się w pierwszej piątce banków w Polsce, co przekłada się na cel w postaci minimum 140 mld zł aktywów w 2020

Quercus TFI chce zwiększyć aktywa r/r, wprowadza nowe fundusze

Warszawa, 03.01.2019 (ISBnews) - Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) oczekuje wzrostu wartości aktywów pod zarządzaniem r/r w 2019 roku. Spółka rozszerza obszary inwestycyjne o obligacje skarbowe i inwestycje globalne i wprowadza do oferty 5 nowych funduszy, w których chce

Cena maksymalna w ofercie publicznej Lokum Deweloper obniżona do 15 zł

Warszawa, 19.11.2015 (ISBnews) - Lokum Deweloper obniżył cenę maksymalną w ofercie publicznej akcji do 15 zł z 20 zł ustalonych wcześniej, podała spółka. Zapisy na akcje w transzy inwestorów indywidualnych potrwają od 20 do 24 listopada br. "Konsekwentnie realizujemy nasz plan debiutu

ML System chce dzięki IPO rozwijać m.in. Quantum Glass z kropkami kwantowymi

technologii. Wierzymy, że oferta publiczna oraz debiut na GPW pomogą nam w realizacji celów strategicznych, co przyczyni się do wzrostu wartości spółki" – powiedział także prezes.   W jego ocenie, atutem oferty publicznej ML System jest fakt, że trudno na warszawskiej giełdzie odnaleźć