gospodarka województwa pomorskiego

PAP

Śląskie nadal najatrakcyjniejsze dla inwestorów - wynika z raportu IBGR

Śląskie nadal najatrakcyjniejsze dla inwestorów - wynika z raportu IBGR

Najatrakcyjniejszymi dla inwestorów województwami są śląskie, mazowieckie i dolnośląskie. Wysoką pozycję pod tym względem zajmują też małopolskie, wielkopolskie, pomorskie, zachodniopomorskie i łódzkie - wynika z raportu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową (IBGR).

Kujawsko-Pomorskie. Żywność wśród inteligentnych specjalizacji

Produkcja bezpiecznej żywności oraz medycyna i turystyka zdrowotna znalazły się wśród tzw. inteligentnych specjalizacji, które będzie rozwijać województwo kujawsko-pomorskie. Wybrane dziedziny gospodarki i nauki otrzymają 154 mln euro wsparcia unijnego.

Kujawsko-Pomorskie. Blisko 1,1 mln zł na wsparcie dla spółek wodnych

Blisko 1,1 mln zł przeznaczy w tym roku zarząd województwa kujawsko-pomorskiego na wsparcie dla spółek wodnych z regionu. Dofinansowaniem objęte zostaną m.in. zadania z zakresu modernizacji sieci melioracyjnej, w tym rowów oraz rurociągów.

Sejmik woj. pomorskiego apeluje o niełączenie Energi z PGE

dużą rolę w obszarze działań społecznych obejmujących partnerską współpracę i wspieranie uczelni wyższych oraz mecenat kultury i sportu na terenie województwa". Sejmik zaznaczył, że "kolosalne znaczenie dla gospodarki Pomorza ma szeroki zakres kooperacji Energa SA z wieloma pomorskimi firmami

Przy Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej powstał klaster edukacyjny

Średnich Przedsiębiorstw, Fundacji Pozytywne Inicjatywy oraz władz samorządowych województwa pomorskiego. Klaster ma charakter otwarty i w każdej chwili mogą do niego dołączyć kolejne podmioty. "Ostatni kryzys pokazał, że to właśnie przemysł i produkcja są tą gałęzią gospodarki, która zapobiega

Toruń.Dzięki projektom w ramach RPO ma spaść bezrobocie i wzrosnąć PKB

Projektom, które w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zamierzają realizować gminy i powiaty regionu, poświęcony jest cykl spotkań organizowanych w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. "Podczas rozmów z przedstawicielami wszystkich

Kujawsko-Pomorskie. Regionalny Program Operacyjny uzgodniony przez Komisję Europejską

"Nasz Regionalny Program Operacyjny opiewa na kwotę 1 903 540 287 euro. Doliczając wkład krajowy, czyli 335 918 874 euro, województwo kujawsko-pomorskie będzie dysponować rekordową kwotą 2 239 459 161 euro. To prawie 9,5 miliarda złotych" - powiedział marszałek. Całbecki dodał, że

Resort gospodarki planuje poszerzyć pomorską strefę ekonomiczną

rozporządzenia w sprawie rozszerzenia strefy. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmuje dwadzieścia dwie podstrefy w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim oraz wielkopolskim. To jedna z czternastu takich stref działających w Polsce.

W Gdańsku utworzono Okręgowy Urząd Górniczy

) oraz trzy koncesje na magazynowanie ropy i gazu. Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Ryszard Świlski zwrócił uwagę, że powołanie OUG w Gdańsku jest bardzo dobrą decyzją dla pomorskiej gospodarki. Jest przekonany, że "wszystkie podmioty działające w szeroko pojętym górnictwie na Pomorzu, będą

Pomorskie.Powstał fundusz kapitałowy dla innowacyjnych firm

W środę w Gdańsku przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego, Pomorskiej Spółki Zarządzającej, Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i samorządu województwa podpisali umowę o utworzeniu Jeremie Seed Capital Województwa Pomorskiego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Nowy produkt

Rząd zdecydował o zmianie granic pomorskiej SSE

Jak podało Centrum Informacyjne Rządu, rozporządzenie dot. strefy przedłożyło Ministerstwo Gospodarki. Zmiana granic pomorskiej SSE uzyskała pozytywną opinię Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zgodę na wejście gruntów do strefy potwierdziły Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim oraz

GUS o polskich regionach. Ogromna siła Mazowsza, recesja w Świętokrzyskiem

GUS o polskich regionach. Ogromna siła Mazowsza, recesja w Świętokrzyskiem

województwie mazowieckim. To 364,5 mld zł, produktywność jest przy tym bardzo wysoka. Wynosi ona na głowę mieszkańca aż 159,1 proc. średniej krajowej, czyli ok. 68,6 tys. zł na mieszkańca. Wyższą wydajnością cechują się też gospodarki Dolnego Śląska (112,1 proc.), Wielkopolski (108 proc.) i Śląska (104,2 proc

Kujawsko-Pomorskie. Wstępny harmonogram konkursów na 2015 r. w ramach RPO

- jeszcze na etapie prac nad ostatecznym kształtem RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jak podkreśliła, samorządowe władze województwa poznały dzięki temu szczegółowe oczekiwania i potrzeby potencjalnych beneficjentów. Zebrane w ten sposób informacje były również pomocne podczas negocjacji RPO z Komisją

Pomorskie. 50 wniosków o dofinansowanie projektów wodno-kanalizacyjnych

Projekty wpłynęły w ramach czwartego i ostatniego konkursu w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", objętego PROW 2007-2013. Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku Justyna Durzyńska

Połowa pracowników spodziewa się podwyżki [RAPORT]

Połowa pracowników spodziewa się podwyżki [RAPORT]

Aż 58 proc. pracowników z zachodniej Polski spodziewa się podwyżki wynagrodzenia w najbliższym czasie. Mniejszymi optymistami są mieszkańcy województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Wśród nich tylko 42 proc. pracujących liczy na wzrost swojej płacy. Średnio wzrostu

Kujawsko-Pomorskie. Prawie 2 mld euro w Regionalnym Programie Operacyjnym

W czwartek w Brukseli zakończyła się trzecia, ostatnia tura negocjacji RPO dla regionu kujawsko-pomorskiego. Jak poinformował marszałek województwa Piotr Całbecki, łączna alokacja dla Kujaw i Pomorza wyniesie 1 903 540 287 euro. W odróżnieniu od poprzedniego okresu programowania, zarządzany przez

Pomorskie.1,864 mld euro w latach 2014-2020 w ramach RPO

Regionalny Program Operacyjny (RPO) Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 jest największym programem finansowym w historii regionu - podkreślono. W porównananiu z latami 2007-2013, kwota RPO w obecnej perspektywie finansowej będzie o 1 miliard euro wyższa. Urząd Marszałkowski poinformował, że

Polskie Inwestycje w drogi wojewódzkie

Polskie Inwestycje w drogi wojewódzkie

wojewódzkich, w 2015 r. ma się dopiero zacząć i pochłonie dużo poniżej 10 mld zł. We wtorek prezes rządowej spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe (PIR) Mariusz Grendowicz i marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki podpisali list intencyjny w sprawie zaangażowania pieniędzy PIR w projekt

Pomorskie.W marcu poznamy inteligentne specjalizacje Pomorza

, pod przewodnictwem Pomorskiego Klastra ICT Interzizon i z udziałem m.in. Intela proponuje np. prace badawcze na rzecz rozwoju nowych technologii w województwie. Celem Partnerstwa Budownictwo Smart 3E (efektywność, ekologia, energetyka) jest m.in. zwiększenie jakości i komfortu życia, poprzez rozwój

Pomorska strefa: inwestycje o wartości ponad 2,5 mld zł w 2014 r.

wniosek o rozszerzenie ma zostać złożony do Ministerstwa Gospodarki na początku 2015 roku i ma dotyczyć lokalizacji w woj. pomorskim i kujawsko-pomorskim. Jedną z największych inwestycji, które będą realizowane na terenie PSSE, na którą wydano pozwolenie w br. jest projekt inwestycyjny Soda Polska Ciech

Kluczowe inwestycje w regionach - Kontrakty Terytorialne na rządzie

rząd ma się zająć projektami dotyczącymi Kontraktów Terytorialnych dla 14 województw (lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, pomorskie, podkarpackie, wielkopolskie, dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie). Kontrakty dla

Kontrakty Terytorialne dla woj. łódzkiego i kujawsko-pomorskiego

operacyjnych na lata 2014-2020, a także z budżetu województw. "W realizację kontraktu mogą być również zaangażowane fundusze prywatne" - dodano w komunikacie CIR. Rząd zatwierdził w środę kontrakty dla województw: łódzkiego i kujawsko-pomorskiego. Wcześniej, w ubiegły wtorek zaakceptował dokumenty

Kujawsko-pomorskie. Przeszło 8,6 mln zł na infrastrukturę w gminach

samorząd województwa rozdzielił prawie 280 mln zł. Zawarto 369 umów, z których 355 dotyczyło gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami i energii odnawialnej, 12-budowy i modernizacji targowisk, a dwie - budowy infrastruktury szerokopasmowego internetu.

Kujawsko-Pomorskie. Sposoby wydatkowania pieniędzy z RPO - do końca marca

. opieki przedszkolnej, edukacji i wsparcia dla bezrobotnych. Całbecki podkreślił też, że woj. kujawsko-pomorskie jest jednym z dwóch województw (obok podlaskiego), które w ramach nowego RPO będą realizować instrument zwany rozwojem lokalnym kierowanym przez społeczność (RLKS). Jego podstawowe założenie

Kujawsko-Pomorskie. Zmodernizowano prawie 14 km wałów przeciwpowodziowych

Jak poinformowała w poniedziałek rzeczniczka marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Beata Krzemińska, największą i najdroższą inwestycją była przebudowa kolejnego odcinka wału przeciwpowodziowego na linii od wsi Sartowice (powiat świecki) do miejscowości Nowe (pow. świecki). "Za kwotę

Aż 114 mln euro pójdzie na walkę z bezrobociem u młodych

- podkreślił marszałek województwa Piotr Całbecki. Zgodnie z przyjętymi założeniami dzięki środkom z PO WER w ciągu ośmiu lat pomoc w podjęciu zatrudnienia ma uzyskać w województwie kujawsko-pomorskim ok. 50 tys. młodych osób. Przypisaną województwu częścią nowego programu będzie zarządzał Wojewódzki Urząd

PAIiIZ: Mazowieckie wciąż najatrakcyjniejsze inwestycyjnie w Polsce

PAIiIZ. Z badań wynika, że polskie województwa poprawiły w ciągu ostatniego roku swoją atrakcyjność inwestycyjną na tle regionów unijnych. Liderami zmian są: dolnośląskie, podlaskie i świętokrzyskie. W porównaniu do innych regionów Polski swoją pozycję poprawiły w 2014 r. województwa: pomorskie (dla

BIEC: BOP wzrósł we IX, pozytywne zmiany na rynku ofert pracy utrzymują się

sygnałów płynących z gospodarki. Zmiany ogłoszeń o zatrudnieniu w województwach, jak i branżach przedsiębiorstw stają się jednak coraz bardziej zróżnicowane, co może być przejawem wygasania wzrostowych tendencji na rynku ofert pracy w niektórych obszarach kraju" - czytamy w raporcie. We wrześniu w

Bydgoskie firmy rozbiły bank pieniędzy na innowacje

-Pomorskiej Agencji Innowacji, będącej własnością samorządu województwa. Działanie FBiW polega na udzielaniu bezzwrotnych dotacji na projekty badawcze regionalnych przedsiębiorstw. Pieniądze z funduszu można tez wydać na wdrożenie nowoczesnych technologii. Lista bydgoskich firm, które tym razem skorzystają ze

MPiPS: w lutym stopa bezrobocia wyniosła 12 proc.

W pięciu województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, w mazowieckim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim - bezrobocie spadło. Resort we wtorkowym komunikacie podkreśla, że jeszcze rok temu stopa bezrobocia w lutym wynosiła 13,9 proc. "To już pewne, mamy długo oczekiwane ożywienie na

Samorządowcy przeciw konsolidacji energetyki: "Zostawcie Energę w Gdańsku"

rynku energii. Już wtedy przeciwko konsolidacji obu firm opowiadali się pomorscy politycy wszystkich opcji, również rządzącej Platformy Obywatelskiej. We wtorek prezydenci Gdańska, Gdyni i Sopotu oraz marszałek województwa pomorskiego wystosowali list otwarty do premier Ewy Kopacz, w którym stanowczo

Janusz Lewandowski i SLD w obronie Energi

pomorska PO sprzeciwiła się planom włączenia Energi do PGE. Nawiązał do listu, który wysłali do niego prezydenci Trójmiasta i marszałek województwa, oraz oficjalnych krytycznych wypowiedzi polityków PO. Prosił też o dyskrecję. Pisaliśmy, że chciał uspokoić nastroje na Pomorzu, proponując przeniesienie do

Halicki: w Polsce ma powstać ok. 45 tys. km sieci szerokopasmowej

Operacyjnego "Innowacyjna Gospodarka" są realizowane 32 projekty, dzięki którym ma powstać ponad 4 tys. km sieci informatycznej. Marszałek województwa, Mieczysław Struk mówił, że zakończony projekt "ma fundamentalne znaczenie w budowie społeczeństwa informacyjnego województwa pomorskiego"

Bezrobocie znowu w dół, tak dobrego roku nie było od sześciu lat

. W województwach łódzkim i dolnośląskim zarejestrowanych bezrobotnych jest mniej o prawie 4 tys., a w województwach śląskim i kujawsko-pomorskim o niemal 3 tys. Najniższy procentowo, bo o 0,4 proc., spadek liczby osób pozostających bez pracy odnotowano w województwach świętokrzyskim i kujawsko

Kujawsko-Pomorskie po 25 latach. Silna pozycja rolnictwa i wiele nowoczesnych firm

"Region kujawsko-pomorski, podobnie jak inne województwa, ogromnie zmienił się w ciągu 25-lecia, żyjemy rzeczywiście w innym świecie. Widać to w nas samych, w naszych aspiracjach i dążeniach" - powiedział PAP socjolog dr Grzegorz Kaczmarek z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

KE przyjęła kolejne plany wydawania środków UE przez polskie regiony

Przyjęte programy operacyjne dotyczą województw: lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. "Każdy z programów dostosowany jest do konkretnych potrzeb i problemów w danym regionie. Mają

Kujawsko-Pomorskie. Podzielono ponad 28,6 mln zł z Programu Ryby

gospodarka zasobami wód i poprawa efektywności sektora rybackiego, podniesienie konkurencyjności polskiego rybołówstwa i poprawa jakości życia na obszarach zależnych od rybactwa. Partnerami samorządów województw w realizacji programu są lokalne grupy rybackie, które obejmują swoim zasięgiem kilka

KE potwierdza 20,2 mln euro dofinansowania na terminal w Porcie Lotniczym Gdańsk

. polityki regionalnej UE Johannes Hahn uważa, że rozwój gdańskiego lotniska będzie miał pozytywny wpływ na rozwój województwa pomorskiego. Jego zdaniem, region ten stanie się jeszcze bardziej atrakcyjny dla turystyki i gospodarki, a samo lotnisko jako element sieci TEN-T ułatwi funkcjonowanie jednolitego

Kosiniak-Kamysz: bezrobocie w październiku spadło o 0,2 do 11,3 proc.

6 tys. osób. O prawie 4 tys. mniej bezrobotnych jest w województwach łódzkim i dolnośląskim, a o ponad 3 tys. w śląskim i kujawsko-pomorskim. W procentowo spadek jest najmocniejszy w woj. świętokrzyskim i kujawsko-pomorskim - o 0,4 proc. Pracodawcy zgłosili w październiku do urzędów pracy 97 tys

Unia nieugięta: Za dużo pieniędzy zamierzamy wydać na drogi

Nasze województwo porozumiało się już Komisją co do tego, na co może wydać większość z 1,9 mld euro, które trafi do kujawsko-pomorskiego w latach 2014-20 w ramach RPO. Jednak wciąż nie ma ostatecznych rozstrzygnięć, jak dokładnie RPO będzie wyglądało. Wszystko przez to, że urzędnicy marszałka mają

Inwestycyjny ranking regionów: najlepszy Śląsk, awans Mazowsza

tyle mazowieckie i dolnośląskie utraciły część przewag. Gdy zaczęliśmy budować sieć dróg i autostrad, inne regiony zyskały na atrakcyjności, a wynikająca z położenia przewaga Dolnego Śląska stopniała. Ponadto nieco gorzej wypada tam bezpieczeństwo. Dwóm województwom - pomorskiemu i zachodniopomorskiemu

Konsorcjum Energi-Operator ma 19,5 mln zł dofinansowania na 'Smart Toruń'

2015 r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego powstanie jeden z najbardziej nowoczesnych elementów systemu elektroenergetycznego w Polsce. Projekt "Smart Toruń" obejmuje rozwój aplikacji do komunikacji z licznikami zdalnego odczytu oraz przygotowanie specjalnych systemów

Kujawsko-Pomorskie. Ponad 30 mln zł na inwestycje wodno-ściekowe

"Dzięki środkom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Regionalnego Programu Operacyjnego w ciągu kilku lat udało nam się odmienić oblicze kujawsko-pomorskiej wsi, która jest dziś bardziej nowoczesna i przyjazna mieszkańcom. Efekty realizacji projektów widać w każdej, nawet najmniejszej

Poufny plan rozbioru Energi. "To taki zabór z bonusem i obietnicami bez pokrycia"

lokomotywą gospodarki Pomorza i nie będziemy przyjmowali ogólnych obietnic. Dlatego zaprosiliśmy ministra Karpińskiego na posiedzenie zarządu pomorskiej Platformy w połowie lutego. Chcemy usłyszeć od niego, jakie ma plany - mówi Jan Kozłowski, były marszałek województwa, szef pomorskiej PO. - Rozumiemy

21 mld zł na pomoc publiczną, w tym ponad 2 mld zł dla kolei

2,72 mld zł, przez marszałków województw - 2,48 mld zł, a przez ministra gospodarki - 1,33 mld zł. W ramach pomocy horyzontalnej rozdysponowano 4,99 mld zł. W 2012 r. było to 5,81 mld zł. Największe środki przeznaczono na zatrudnienie - 3,37 mld zł, prace badawczo-rozwojowe - 0,93 mld zł, szkolenia

KE zaakceptowała wszystkie programy na perspektywę 2014-2020

) województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego oraz podlaskiego. "Pierwszy konkurs na lata 2014-2020 został już ogłoszony z Programu Polska Cyfrowa. W resorcie oraz regionach trwają prace nad

Resort gospodarki uruchamia specjalny fundusz pożyczkowy dla kobiet

Ministerstwo Gospodarki planuje objąć programem pięć województw o najwyższym wskaźniku bezrobocia, a w każdym z nich po sześć powiatów o najwyższym wskaźniku bezrobocia wśród kobiet. Chodzi o województwa: zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie, podkarpackie i warmińsko-mazurskie. To

Euler Hermes: w sierpniu zbankrutowały w Polsce 62 firmy

; - wskazano. Podobną tendencję odnotowano w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie za wzrostem liczby opublikowanych upadłości nie stała recesja w jednej konkretnej branży. Autorzy raportu zwrócili uwagę, że w kujawsko-pomorskim w odróżnieniu od wcześniejszych miesięcy tym razem nie odnotowano upadłości firm

Najlepsze inwestycje komunalne w Polsce. Pięć z Małopolski

ha pod nowoczesną produkcję i usługi. W ramach inwestycji powstały też nowe drogi, co pomogło w skomunikowaniu tego terenu. Koszta przedsięwzięcia to 45,7 mln zł. Z województwa pomorskiego pochodzą cztery inwestycje, które mają szansę zwyciężyć w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2015. Są to: 1

BIEC: BOP spadł w XII, mniej ofert pracy we wszystkich województwach

ogłaszane wolne miejsca pracy, spadła we wszystkich województwach. Zimowy przestój w części gospodarki przyczynił się do głębszego niż w miesiącu poprzednim spadku liczby ofert dotyczących prac o charakterze sezonowym. Ograniczeniu uległa również liczba ogłoszeń pochodzących z zagranicy. "W sektorze

DGP: Śląsk i Podkarpacie tracą mieszkańców. Przyjeżdżają do Warszawy?

motywację do wyjazdu z regionu. Przyciąga Mazowsze i Małopolska Gdzie mieszkańców przybywa? Ich liczba rośnie tylko w czterech województwach: mazowieckim, małopolskim, pomorskim i wielkopolskim. Do Warszawy i Krakowa, będących najsilniejszymi magnesami w swoich regionach, przyjeżdżają przede wszystkim

Podlaskie. Innowacje, przedsiębiorczość, OZE priorytetami w nowym RPO

odnawialnych źródeł energii. Jesienią powinny być uruchomione pierwsze konkursy dla firm - dodał wicemarszałek Maciej Żywno. W środę na Politechnice Białostockiej zaprezentowano podlaski Regionalny Program Operacyjny (RPO). Około 1 mld zł trafi na wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki, 355,5

Pomorskie. Samorządowcy zaniepokojeni planami konsolidacji energetyki

Eneą. Ministerstwo nie komentowało tych doniesień. W liście otwartym do premier Ewy Kopacz i ministra skarbu państwa Włodzimierza Karpińskiego pomorscy samorządowcy: marszałek województwa, Mieczysław Struk, prezydenci Gdańska i Sopotu - Paweł Adamowicz i Jacek Karnowski - oraz wiceprezydent Gdyni

Halicki: przełamaliśmy impas w zapewnieniu dostępu do szybkiego internetu

powstała w oparciu o istniejącą infrastrukturę w ramach Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej (MSS) - 1,9 tys. km. Budowa sieci w ramach RPO do końca 2014 r., została ukończona w województwach: lubuskim, pomorskim, łódzkim i wielkopolskim. Łącznie od początku realizacji projektów powstało 17 247 km sieci, w

KE przyjęła kolejne plany wydawania środków UE przez polskie regiony

programy operacyjne dotyczą województw: lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju poinformowało w komunikacie, że Komisja Europejska oprócz przyjęcia dziewięciu

Pomorskie. 1,864 mld euro w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

W czwartek w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim uroczyście zainaugurowano Regionalny Program Operacyjny województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Obecny RPO o wartości prawie 1,9 mld euro, po raz pierwszy tworzą dwa fundusze: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego o wartości 1,3 mld euro i

KUKE: w kwietniu br. zbankrutowało 70 firm

: wielkopolskim (0,96 proc.), łódzkim (0,91 proc.), podkarpackim (0,89 proc.), podlaskim (0,83 proc.), lubelskim (0,72 proc.), warmińsko - mazurskim (0,71 proc.) oraz pomorskim (0,61 proc.). "Pogorszenie sytuacji w ciągu miesiąca zanotowano w sześciu województwach. Największy wzrost natężenia zanotowano w

Halicki: przełamaliśmy impas w zapewnieniu dostępu do szybkiego internetu

wykorzystaniem istniejącej infrastruktury. Budowa została już zakończona w województwach: lubuskim, opolskim, pomorskim i wielkopolskim, a w województwie dolnośląskim jest na ukończeniu. Minister zaznaczył też, że cztery Regionalne Programy Operacyjne (RPO) - ze względu na opóźnienia w budowie sieci - znajdują

Pomorskie. Ok. 1,1 mld zł z UE na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Dyrektor departamentu rozwoju regionalnego pomorskiego urzędu wojewódzkiego Radosław Matczak poinformował PAP, że według przyjętego przez zarząd województwa projektu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na ZIP przeznaczone będzie ok. 1,1 mld zł (255 mln euro). Dokument ma być w

Ranking atrakcyjności województw

W klasie regionów o niskiej atrakcyjności znalazły się: woj. podkarpackie, lubelskie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie i podlaskie - wynika z raportu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową "Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2012".Ocena atrakcyjności

Uzgodnienia z KE ws. wydawania funduszy UE - na ostatniej prostej

funduszy dla Polski, przeznaczonym na inwestycje, jest wart 27,4 mld euro, program "Infrastruktura i Środowisko". Będzie on wspierał rozwój infrastruktury transportowej, ochronę środowiska, energetykę i gospodarkę niskoemisyjną oraz przedsięwzięcia związane z ochroną zdrowia i kulturą. Komisja

270 tys. miejsc pracy dzięki strefom ekonomicznym

. zwrotu kosztów inwestycji będzie mógł liczyć przedsiębiorca z łódzkiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, opolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego i lubelskiego. 25 proc. ulgi to oferta dla firm w wielkopolskim, dolnośląskim i śląskim. Z powodu dużych dysproporcji w gospodarce

Kończy się kampania cukrownicza

średni plon był wyniósł ok. 68 ton/ha, przy czym wystąpiły duże różnice plonowania w poszczególnych regionach. W południowych województwach plony wyniosły ok. 80 ton/ha, a w województwie kujawsko-pomorskim ok. 50 ton/ha. Burakami zostało obsiane ok. 190 tys. hektarów. Według Związku, zawartość cukru w

Jan Kulczyk i jego córka Dominika chcą pomóc Bydgoszczy

. Chińczycy. Mają też być przedstawiciele Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych, przedstawiciele resortów gospodarki i rozwoju regionalnego, władze miasta i województwa. Konferencja "Inwestycje - od gospodarki lokalnej do gospodarki globalnej" odbędzie się 20 i 21 maja. W ciągu najbliższego

MIR oczekuje, że KE zatwierdzi większość programów dla regionów do końca grudnia

. Zdziebło zauważył, że duża część wsparcia z RPO trafi na rozwój przedsiębiorczości, a także na inwestycje drogowe czy związane z ochroną środowiska. Najwięcej pieniędzy w ramach RPO otrzyma województwo śląskie - ponad 3,4 mld euro. Znaczące środki trafią też do woj. małopolskiego - 2,8 mld euro. Pozostałe

KPSI, czyli zapętleni w sieci za 76 mln zł

Dzięki KPSI instytucje publiczne ze wszystkich kujawsko-pomorskich gmin miały dysponować szybkim i tanim łączem, by świadczyć rozbudowane e-usługi dla mieszkańców. Z mapy województwa miały zniknąć białe plamy - miejsca, do których nie dociera komercyjny internet. Spółkę stworzył w 2003 r. poprzedni

Nowe inwestycje w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

powierzchnia PSSE powiększyła się z 1452 do 1863 ha. Tereny te znajdują się na obszarze czterech województw i podzielone są na ponad 20 podstref. Jedną z mniejszych spośród nich jest liczący 12,5 ha teren w Sztumie (pomorskie). W sobotę podstrefę tę zwiedził, w towarzystwie prezes Kamińskiej, wicepremier i

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

Mochocki.   Energa ma porozumienie ws. nowego stopnia na Wiśle za 3,5 mld zł Prezydent Włocławka Marek Wojtowski podpisał z Energą porozumienie w sprawie złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy stopnia na Wiśle w Siarzewie w województwie kujawsko-pomorskim

Ale w turystyce ruch! Goście dziennie wydają nawet 245 zł

województwie pomorskim. Dodatkowym atutem województwa są obszary pojezierzy, jednak aby przyciągnąć turystów wymagają one zróżnicowanych działań w sferze infrastrukturalnej i promocyjnej.

Specjalne strefy specjalizacji. Tu AGD, tam motoryzacja, gdzie indziej usługi?

klastra rolno-spożywczego w województwie kujawsko-pomorskim. Zarządy spółek zarządzających strefami starają się podejmować też działania, które pomogą inwestorom. Np. strefa pomorska oferuje doradztwo biznesowe w zakresie wejścia na rynki rosyjskojęzyczne czy też program wsparcia przedsiębiorców przez

"DGP": Ostra rywalizacja o elektrownię atomową

Trojanowska, podsekretarz stanu w ministerstwie gospodarki.Na swoim terenie nową elektrownię chętnie widziałoby siedem województw: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie i świętokrzyskie.Jak tłumaczy gazeta, oceną lokalizacji zajmują się pracownicy warszawskiego

Sawicki apeluje do hodowców wieprzowiny o wspólne działanie

W piątek Sawicki spotkał się z organizacjami hodowców trzody chlewnej, przetwórcami, organizacjami rolniczymi działającymi w COPA-COCEGA, a także z przedstawicielami lokalnych komitetów protestacyjnych z województwa kujawsko - pomorskiego oraz wielkopolskiego. Podczas rozmów poruszono m.in. temat

Marek Belka na WSB mówił o sytuacji gospodarczej Polski

Na sali poza właścicielami firm i dyrektorami banków i instytucji finansowych znaleźli się przedstawiciele władz, m.in. prezydenci Bydgoszczy i Inowrocławia Rafał Bruski i Ryszard Brejza, wojewoda kujawsko-pomorski Ewa Mes i wicemarszałek województwa Edward Hartwich. Uczelnię reprezentowali

Pomorskie po 25 latach. Siłą regionu było i jest nadmorskie położenie

Skandynawów. Pod względem liczby turystów Pomorskie wyprzedzają tylko województwa mazowieckie i małopolskie. "Ale to właśnie nasz region jest w ostatnich latach krajowym liderem jeśli chodzi o pobyty długoterminowe, czyli powyżej trzech dni" - wyjaśniła dyrektor biura Pomorskiej Regionalnej

10 lat w UE. Koszalin i Słupsk szukają dla siebie nowej roli

Polski do UE samorząd skorzystał z możliwości dofinansowania rozwoju praktycznie każdej dziedziny - od kultury, przez sport i edukację, po rewitalizację Parku Książąt Pomorskich, przebudowę Rynku Staromiejskiego (główny plac miasta) oraz wielomilionowe inwestycje drogowe. Lista koszalińskich inwestycji

GUS: bezrobocie w maju spadło do 12,5 proc.

urzędach pracy w końcu maja wyniosła 1 mln 986,7 tys. osób. Najwyższe bezrobocie utrzymywało się w województwach: warmińsko-mazurskim (19,6 proc.), kujawsko-pomorskim (16,8 proc.) i zachodniopomorskim (16,4 proc.). Jak podał GUS, najniższe bezrobocie odnotowano w woj. wielkopolskim (8,7 proc.), woj

MIR oczekuje, że KE zatwierdzi większość programów dla regionów do końca roku

województwo śląskie - ponad 3,4 mld euro. Znaczące środki trafią też do woj. małopolskiego - 2,8 mld euro. Pozostałe regiony będą miały odpowiednio: dolnośląskie - ponad 2,2 mld euro; kujawsko-pomorskie - ponad 1,9 mld euro; lubelskie - ponad 2,2 mld euro; lubuskie - 906 mln euro; łódzkie - ponad 2,2 mld euro

Znacznie mniej Rosjan przyjeżdża do Polski. Zakupy mniej opłacalne

odczuwalny w branży usługowej, gastronomicznej i handlowej - mówi Krystyna Hartenberger-Pater, dyrektor Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. - Największy spadek odnotowaliśmy w lutym i marcu 2014 r. Latem różnica nie była drastyczna, bo Trójmiasto nie było nigdy dla Rosjan priorytetową destynacją

Specjalne strefy ekonomiczne do 2026 roku. Czemu to świetna decyzja?

firmy zależy od zamożności województwa. Najmniej, bo 30 proc., otrzymają firmy z Mazowieckiego. Przedsiębiorcy z Zachodniopomorskiego, Pomorskiego, Wielkopolskiego, Śląskiego, Małopolskiego, Podkarpackiego i Lubelskiego mogą liczyć na 40 proc. Reszta kraju dostanie zwolnienie z podatku w wysokości 50

Polskie firmy w japońskich halach w strefie ekonomicznej

Japońscy producenci elektroniki inwestujący od 2006 r. w podstrefie ekonomicznej pod Toruniem mieli być nadzieją lokalnej gospodarki. Plany pokrzyżował kryzys w branży. Sharp, największy z zakładów, ograniczył zatrudnienie. Musiał też zrezygnować z oferowanych w strefie przywilejów podatkowych, bo

Wasiak: rozwiązania ws. programu "Wiedza Edukacja Rozwój" - 30 marca

prawdopodobnie już na początku kwietnia br." - podkreśliła. Dotychczas ogłoszono nabory w siedmiu województwach: mazowieckim, małopolskim, świętokrzyskim, łódzkim, lubuskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. "Wkrótce dołączą do nich pozostałe" - zapewniła szefowa MIR. "W ramach

Do Szczecina po piękne zęby i młodszą twarz. Turyści medyczni nas polubili

gałąź gospodarki np. przez wpisanie jej do Inteligentnej Specjalizacji Regionu, czy jak w woj. pomorskim wspieranie rozwoju klastra medycznego. - My prosiliśmy samorządy miasta i województwa o wpieranie tej branży, bo przecież byłaby to jednocześnie promocja regionu i rozwój jego gospodarki. Póki co

NIK: fermy zwierząt uciążliwe dla mieszkańców i środowiska naturalnego

samorządowców i przedstawicieli poszczególnych branż gospodarki" - informuje NIK w wynikach kontroli. NIK informuje, że Ministerstwo Środowiska oceniło, że obecnie nie ma możliwości przeprowadzenia z sukcesem procesu legislacyjnego projektu ustawy "odorowej" i sprawa uciążliwości zapachowej

Dwie twarze Polski. Komu żyje się najlepiej, komu najgorzej

opiekę lekarską, edukację. Z tą zasadą nie ma co polemizować, choć znajdzie wiele odstępstw od niej, niezwykle ciekawych. W województwie pomorskim na szczęśliwców wychodzą mieszkańcy nie Gdańska, ale Sopotu. Gdynia też góruje nad Gdańskiem, jednak różnice pomiędzy wartościami HDI dla Trójmiasta są

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

złożyło najtańszą ofertę, wartą 532,85 mln zł brutto, na budowę autostrady A1 na odcinku "H" pomiędzy węzłem Zawodzie (bez węzła) a węzłem Woźniki (z węzłem) na terenie województwa śląskiego. Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka autostrady o długości 16,7 km z nawierzchnią betonową wraz z

Unijne pieniądze na wzornictwo przemysłowe

proc. liderów wzornictwa wskazuje na jego duży wpływ na wzrost satysfakcji konsumenta i wizerunek firmy. W pięciu województwach (łódzkie, wielkopolskie, małopolskie, zachodniopomorskie i kujawsko-pomorskie) strategiczny przemysł kreatywny, w tym wzornictwo, jest uznany za tzw. inteligentne

Mało chętnych do pracy w branży stoczniowej

W naszym województwie występuje dość wysoki popyt na pracę robotników i operatorów maszyn. To pochodna obecności w gospodarce województwa sektora stoczniowego, który ma duże znaczenie dla pomorskiego rynku pracy. Szacuje się, że jedno dodatkowe miejsce pracy w przemyśle stoczniowym przyczynia się

GUS: bezrobocie w kwietniu spadło do 13 proc.

. Najwyższe bezrobocie utrzymywało się w województwach: warmińsko-mazurskim (20,5 proc.), kujawsko-pomorskim (17,4 proc.) i zachodniopomorskim (17,1 proc.). Jak podał GUS, najniższe bezrobocie odnotowano w woj. wielkopolskim (9,1 proc.), woj. mazowieckim (10,8 proc.) oraz woj. śląskim (10,9 proc.). GUS

Badanie PISM: prawie 64 proc. respondentów za energią jądrową w Polsce

proc., a w Małopolsce, na Lubelszczyźnie oraz w województwie kujawsko-pomorskim jest ono powyżej 80 proc. Komentując rezultat osiągnięty w Zachodniopomorskiem, szefowa projektu Aleksandra Gawlikowska-Fyk przypomniała, że pomysł budowy elektrowni w Gąskach (Zachodniopomorskie) spotkał się z bardzo

Przegląd prasy

spadł o 0,82% na zamknięciu w piątek --Mazowieckie, Dolnośląskie, Śląskie i Pomorskie liderami atrakcyjności województw --Cena emisyjna akcji Dekpolu ustalona na 15 zł, prezes odstąpił od zbycia pakietu --Saldo obrotów bieżących wyniosło -331 mln euro w październiku wg analityków --BM BGŻ obniżyło

Przybywa pracy na czarno, resort pracy chce zmian w przepisach

. W niechlubnym rankingu Państwowej Inspekcji Pracy najwięcej przypadków zatrudnienia na czarno jest w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej. Najwięcej nieuczciwych pracodawców inspektorzy wykryli w województwie śląskim (18,7 proc.), pomorskim (12 proc.) i opolskim (9,5 proc.). Najmniej w lubuskim

Lotos zainwestuje w złoża PGNiG

w województwach pomorskim, zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim oraz lubelskim. Lotos będzie mógł kupić udziały w tych koncesjach, ale PGNiG zastrzegło sobie prawo do zachowania funkcji operatora, czyli zarządzania pracami poszukiwawczymi na każdej z tych koncesji. Szczegóły współpracy ma ustalić

Gaz łupkowy bez tajemnic. Przede wszystkim rozmawiać

"Razem o łupkach" - to tytuł kampanii dialogowo-informacyjnej dotyczącej gazu z łupków, która będzie przez dwa lata prowadzona na terenie województw: pomorskiego, pomorsko-kujawskiego i warmińsko-mazurskiego. Kampania ma ruszyć na początku przyszłego roku. - Chcemy, aby dzięki kampanii w

Wyścig po kredyty z MdM. Ranking najtańszych i najlepszych kredytów

pory - została uszczuplona o ok. 54,9 mln zł. Przyszłoroczna pula, wynosząca 715 mln zł, stopniała o 4,8 mln zł. Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował, że do tej pory najwięcej trafiło ich do województwa pomorskiego. - Pomorzanom pomogły wyjątkowo wysoko ustawione limity cen mieszkań akceptowanych w

Sami swoi na państwowym, cz. III. Szpital, fundusz, dom kultury

Czekamy na Wasze listy. Napisz: listydogazety@gazeta.pl W trzeciej części raportu "Gazety" pokazujemy, jak stanowiska w państwowych i samorządowych spółkach dzielą między siebie działacze PO i PSL w województwach świętokrzyskim, wielkopolskim i zachodnio-pomorskim. Świętokrzyskie - żywią

Pomorscy samorządowcy szkolą biznesmenów, jak uciekać z podatkami z Polski na Cypr

marszałka województwa pomorskiego, samorządowej Agencji Rozwoju Pomorza i programu Innowacyjne Pomorze? I czy powinny być finansowane ze środków Kapitał Ludzki i Innowacyjna Gospodarka? - Temat optymalizacji podatkowej jest nieodzownym elementem rynków kapitałowych, jak również istotnym tematem związanym z

Resort środowiska chce czasowo przywrócić polowania na łosie

. Czasowe polowania miałyby się odbywać na terenie województw: podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, a także na wschód od Wisły: w kujawsko-pomorskim, pomorskim i mazowieckim. Taką możliwość ma wprowadzić zmiana w rozporządzeniu ministra środowiska z 2005 r. w sprawie okresów polowań na

Resort środowiska chce czasowo przywrócić polowania na łosie

. Czasowe polowania miałyby się odbywać na terenie województw: podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, a także na wschód od Wisły: w kujawsko-pomorskim, pomorskim i mazowieckim. Taką możliwość ma wprowadzić zmiana w rozporządzeniu ministra środowiska z 2005 r. w sprawie okresów polowań na

Truskawki stanieją do 3 zł, ale inne owoce będą drogie?

. Wprawdzie, jak podaje minister, na niektórych plantacjach niska temperatura spowodowała straty sięgające nawet 80-100 proc. Jednak największe szkody przymrozki spowodowały w województwach wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim, pomorskim, podlaskim i w północnej części

Po aferze Amber Gold. Przerażonych jest 10 tysięcy prezesów

wbrew przepisom ustawy dopuszcza do (...) niesporządzenia sprawozdania finansowego (...), podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie". Policjant przesłuchuje prezesa Przesłuchania prezesów spółek z województwa pomorskiego właśnie się rozpoczęły. W

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Związek Spółdzielni Wiejskich Województwa Pomorskiego

Związek Spółdzielni Wiejskich Województwa Pomorskiego – jeden z pięciu związków rewizyjnych spółdzielni, należących do mniejszości narodowej niemieckiej w okresie II Rzeczypospolitej.Obok niego były to Związek Spółdzielni Niemieckich w Polsce, Związek Spółdzielni Rolniczych na Polskę, Związek

Podział administracyjny województwa pomorskiego

Strona ta przedstawia podział administracyjny województwa pomorskiego. (stan na dzień 1 I 2010) Powiaty Liczba jednostek administracyjnych miasto na prawach powiatu 4 powiaty 16 gminy miejskie 25 gminy miejsko-wiejskie 17 gminy wiejskie 81 gminy ogółem 123 miasta 42 Podstawowymi

Flaga województwa kujawsko-pomorskiego

Flaga województwa kujawsko-pomorskiego jest prostokątem o proporcjach 5:8, podzielonym na trzy poziome pasy o proporcjach: 1/4 : 1/2 : 1/4, w kolorach czerwonym, białym i czarnym.

Flaga województwa pomorskiego

Flaga województwa pomorskiego przedstawia czarnego gryfa pomorsko-wendyjskiego z podniesionymi skrzydłami na złotym polu flagowym. Głowa gryfa z wysuniętym językiem koloru czerwonego jest skierowana na prawo.Flaga została ustanowiona przez sejmik w dniu 25 marca 2002 r.Uchwała Nr 542/XL/02 Sejmiku

Herb województwa pomorskiego

Herb województwa pomorskiego stanowi wizerunek czarnego gryfa, ze wzniesionymi skrzydłami, z wysuniętym językiem koloru czerwonego, umieszczony w polu tarczy herbowej koloru złotego. Został ustanowiony w 2002 r. Autorem wzoru herbu jest Wawrzyniec SampUchwała Nr 517/XXXVIII/02 Sejmiku

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.