gospodarka w polsce

sprawdź też:

polska

PAP

Eksperci: decyzja EBC wpłynie pozytywnie na polską gospodarkę

Eksperci: decyzja EBC wpłynie pozytywnie na polską gospodarkę

Ogłoszony przez Europejski Bank Centralny program na rzecz ożywienia gospodarki, m.in. przez skup obligacji, pozytywnie wpłynie na europejską i polską gospodarkę - ocenili w piątek uczestnicy konferencji zorganizowanej przez Konfederację Lewiatan oraz Europejskie Forum Nowych Idei.

Polska jest gotowa udzielić Armenii kredytu na rozwój gospodarki

Polska jest gotowa udzielić Armenii kredytu na rozwój gospodarki; nie jest jeszcze znana jego kwota. Na razie omawiamy warunki pożyczki - poinformował w czwartek wiceminister gospodarki Tomasz Tomczykiewicz.

Szczurek: Polska jest otwartą gospodarką

Polska jest otwartą gospodarką; optymizm w Europie przekłada się na sytuację naszych przedsiębiorstw i pracowników - ocenił minister finansów Mateusz Szczurek na Światowym Forum Gospodarczym w Davos.

Min. Gospodarki chce stworzyć bank finansujący polski eksport [Newseria]

Min. Gospodarki chce stworzyć bank finansujący polski eksport [Newseria]

Raport PwC: Polska do '50 najszybciej rozwijającą się gospodarką UE

Indonezja może nawet osiągnąć czwartą pozycję w rankingach światowych, jeśli utrzyma prowzrostową politykę. Zgodnie z przewidywaniami PwC Polska osiągnie najwyższą średnią stopę wzrostu spośród wszystkich dużych gospodarek UE, a także wyprzedzi Rosję pod względem długoterminowej stopy wzrostu. "

Prof. Hausner: polska gospodarka raczej korzysta z deflacji

"Żeby (deflacja) stała się niebezpieczna dla polskiej gospodarki musiałoby się pojawić zjawisko spirali deflacyjnej, gdy konsumenci powstrzymują się od zakupów licząc, że ceny będą jeszcze niższe. Zwracam uwagę, że w Polsce konsumenci w reakcji na niższe ceny zwiększają konsumpcję i są z tego

Komorowski: polska gospodarka musi stawać się coraz bardziej konkurencyjna

przekonywał, że w Polsce wykształcił się bardzo dobry etos pracy. Jak zaznaczył, badania wskazują, że "Polacy pracują ciężko i coraz bardziej wydajnie". "To, co Polska będzie musiała zrobić na następnym etapie, to zwiększanie konkurencyjności własnej gospodarki i jej zdolności do skutecznego

Haker może odciąć prąd i sparaliżować polską gospodarkę

Haker może odciąć prąd i sparaliżować polską gospodarkę

(IK), dzięki której państwo i gospodarka funkcjonują codziennie, czyli ciepłowni, elektrowni, wodociągów, rafinerii, bazy danych, systemów zarządzania transportem, dostaw surowców. IK to nie tylko samo oprogramowanie i systemy informatyczne, ale też urządzenia, budynki, instalacje. W uproszczeniu

MF: Polska jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w UE

Główny ekonomista Ministerstwa Finansów poinformował w komentarzu do danych GUS, że z obecnego kwartalnego profilu zmian PKB wynika, iż od II kwartału 2013 r. gospodarka polska utrzymuje się na ścieżce wyraźnie wyższego wzrostu (licząc kwartał do kwartału, po wyrównaniu sezonowym danych), rosnąc w

Bieńkowska: mechanizm przyjęty na szczycie UE zabezpiecza polską gospodarkę

w stosunku do największych gospodarek - obu Ameryk i Azji" -powiedziała. Porozumienie z Brukseli przewiduje m.in., że niektóre kraje UE - wśród nich Polska - będą mogły przekazywać darmowe pozwolenia na emisję CO2 elektrowniom do 2030 r. O taki zapis walczyła premier Ewa Kopacz. Bez takiej

Przerwy w dostawach prądu kosztują polską gospodarkę 1,3 mld zł rocznie

Przerwy w dostawach prądu kosztują polską gospodarkę 1,3 mld zł rocznie

ponad 400 min. Dla porównania w Danii jest to mniej niż 50 minut, we Francji 100 min, a w Czechach 350 minut. Polska gospodarka z powodu przerw w dostawach prądu traci w sumie 1,3 mld zł rocznie. Rzeczywistych strat nie sposób jednak obliczyć - to koszty utraty danych, ale też zastojów w produkcji

BNP Paribas. Sprzedaż potwierdza, że polska gospodarka hamuje

BNP Paribas polski PKB za III kw. może być poniżej 3,0 proc. rdr wobec 3,2 proc. rdr za II kw. i 3,4 proc. za I kw. 2014 r. "Przy perspektywie utrzymania się niskiej presji inflacyjnej w najbliższych miesiącach i negatywnymi dla perspektywy wzrostu polskiej gospodarki obciążonej sankcjami UE

Skowrońska: recesja w zachodniej Europie wpłynęła na polską gospodarkę

wzrost bezrobocia i pogorszenie nastrojów konsumenckich" - powiedziała Skowrońska. Jak tłumaczyła, recesja w zachodniej Europie była zjawiskiem o kluczowym znaczeniu. "W ciągu minionych 20 lat polska gospodarka tak silnie zintegrowała się z gospodarką zachodnioeuropejską, że praktycznie nie

Bieńkowska: polska gospodarka morska przetrwała i rozwija się

W czwartek z udziałem blisko tysiąca uczestników z kraju i m.in. Skandynawii, Niemiec, Belgii rozpoczęło się spotkanie przedstawicieli branży morskiej, naukowców, polityków, samorządowców. "Polska gospodarka morska przetrwała i rozwija się. Szczególnie ostatnie lata to bardzo widoczny dowód

Obama: Polska jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek

Obama: Polska jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek

- powiedział Obama. Jego zdaniem "Polska jest krajem z jedną z najszybciej i najlepiej rozwijających się gospodarek w Europie", charakteryzujący się doskonałym lokalnym przemysłem i innowacjami technologicznymi. "Unia energetyczna to dobry pomysł" W czasie spotkania z amerykańskim

MG: Polska nie boi się TTIP, bo otwarty handel napędza naszą gospodarkę

Zastrzegł jednak, że trzeba wpływać na negocjowane rozwiązania w tej umowie. Jednocześnie Polska opowiada się za pełną przejrzystością negocjacji między UE i USA, zainicjowała pomysł umieszczenia w TTIP rozdziału energetycznego oraz popiera umieszczenie w umowie mechanizmu rozwiązywania sporów na

Polska musi wzmocnić gospodarkę, żeby odnieść sukces po przyjęciu euro, podaje raport NBP

Polska musi wzmocnić gospodarkę, żeby odnieść sukces po przyjęciu euro, podaje raport NBP

Polski do strefy euro, to wniosek jest taki, że powinna ona uwzględniać to, co się dzieje w strefie euro (...), a także być poprzedzona dostosowaniem polskiej gospodarki do realiów funkcjonowania w tej strefie - powiedział. W raporcie wskazano np., że obecnie Polska jest krajem o relatywnie niskim

KE: Polska poprawia konkurencyjność swojej gospodarki

KE: Polska poprawia konkurencyjność swojej gospodarki

za ustawę dotyczącą procedur rejestrowania działalności gospodarczej przez internet.- Jeżeli Polska pragnie osiągnąć swoje cele w ramach strategii Europa 2020, musi w większym stopniu przekształcić się w gospodarkę opartą na wiedzy, co będzie wymagało znacznych postępów w obszarach innowacji

MF: MFW potwierdziła, że polska gospodarka jest stabilna

Kredytowej przyznanej na okres 24 miesięcy w styczniu 2013 r. w wysokości 22 mld SDR (równowartość ok. 33,9 mld USD) potwierdził stabilność polskiej gospodarki oraz jej silne fundamenty. Fundusz pozytywnie ocenił politykę makroekonomiczną Polski, co jest warunkiem kontynuacji dostępu do środków Funduszu"

Ekonomiści. Rok 2014 dla gospodarki Polski lepszy, ale bez fajerwerków

Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz powiedział, że na sytuację polskiej gospodarki pozytywnie wpływa sektor bankowy. "20 Lat temu 31 proc. kredytów było zagrożonych, 10 lat temu 21 proc., a obecnie to ok. 7,5 proc. W czasie kryzysu polska bankowość nie tyko nie zaprzestała gwałtownie kredytowania

Polska dostała 700 mln euro kredytu na kluczowe inwestycje, które wesprą gospodarkę

Polska dostała 700 mln euro kredytu na kluczowe inwestycje, które wesprą gospodarkę

angażuje się w zwiększanie konkurencyjności polskiej gospodarki i lepsze wykorzystanie dotacji unijnych przez Polskę. Dzięki znakomitej współpracy z polskimi władzami będziemy mogli pomagać wspólnie z Komisją Europejską w realizacji wielu przedsięwzięć, które przyczynią się do trwałego wzrostu

Polska gospodarka w fazie wyraźnego spowolnienia

Polska gospodarka w fazie wyraźnego spowolnienia

Według wstępnych danych GUS tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w pierwszym kwartale wyniosło 0,4 proc. rok do roku. Jest to wynik gorszy do średnich oczekiwań rynku. Analitycy liczyli na 0,7 proc. wzrostu.Kolejne kwartały powinny przynieść niewielką poprawę tempa wzrostu PKB, niemniej jednak

Mateusz Szczurek w Davos: Polska jest otwartą gospodarką

Mateusz Szczurek w Davos: Polska jest otwartą gospodarką

oraz polityki walutowej Chin i USA. Podczas sesji szef polskiego Ministerstwa Finansów zaznaczył, że strefa euro podlega ciągłej przebudowie, która przebiega we właściwym kierunku, ale czasem w zbyt wolnym tempie. Dlatego decyzja o dacie członkostwa Polski w Unii Gospodarczej i Walutowej musi być

Ile kosztuje depresja? "Tylko na zmniejszeniu produktywności polska gospodarka traci rocznie 1-2,6 mld zł"

Ile kosztuje depresja? "Tylko na zmniejszeniu produktywności polska gospodarka traci rocznie 1-2,6 mld zł"

Naukowcy z Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego przygotowali raport pt. "Depresja - choroba śmiertelna i nawracająca generująca ogromne koszty społeczne". Wyniki badań pokazują, że depresja to nie tylko problem społeczny, ale także gospodarczy. Polska gospodarka

Rostowski: W drugim półroczu polska gospodarka przyspieszy

Sejm budżet przewiduje, że deficyt w przyszłym roku nie przekroczy 35 mld 565 mln 500 tys. zł, a dochody w przyszłym roku wyniosą 299 mld 385 mln 300 tys. zł, natomiast wydatki nie będą wyższe niż 334 mld 950 mln 800 tys. zł. Zgodnie z ustawą w przyszłym roku polska gospodarka będzie rozwijać się w

MG: wzrost gospodarki pozostanie zrównoważony, ryzyka poza Polską

gospodarką. Niepewność związana z sytuacją polityczną oraz reakcjami podmiotów gospodarczych, choć pozostaje na wysokim poziomie, to wciąż nie odbija się znacząco na konsumpcji i procesach inwestycyjnych w naszej gospodarce" - napisano.

Polska gospodarka zwolni, ale bez ostrego hamowania

Bank Pekao prognozuje, że w tym roku polska gospodarka wzrośnie o 3 proc., a w 2012 r. - o 2,6 proc. Według ekonomisty banku Piotr Piękosia powodem spowolnienia będzie m.in. niższa konsumpcja wewnętrzna spowodowana kiepską sytuacją na rynku pracy oraz zastój w inwestycjach. - W tym momencie nie

Polska gospodarka silna w kryzysie. Co dalej?

Raport zostanie zaprezentowany podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy. W liczbach pokazuje polską gospodarkę oraz kondycję sektora bankowego na tle innych państw Unii Europejskiej w latach 2006-13. Prezentuje też prognozy dla unijnych gospodarek do 2019 r. Opiera się głównie o dane Międzynarodowego

Każdy stan USA ma gospodarkę wielkości całego kraju. PKB Polski odpowiada Pensylwanii [MAPA]

Phaenthi umieścił Polskę obok stanów, których gospodarki odpowiadają poziomem Sri Lance i Finlandii. Najbogatsze stany - Kalifornia, Teksas i Nowy Jork - zostały porównane do Kanady, Meksyku i Korei Południowej. Gospodarki podobne, ale zamożność już nie Użytkownicy Reddita szybko skrytykowali mapę

Deloitte: Polska gospodarka urośnie dzięki rozwojowi internetu

między rozwojem internetu a gospodarką. Teza, że wzrost dostępu do sieci stymuluje rozwój kraju, nie jest nowa. Jak przekonywał rok temu w Paryżu Johan Wibergh, szef działu sieci w firmie Ericsson, internet szerokopasmowy może pobudzać rozwój gospodarczy przez zwiększanie efektywności społeczeństwa

Pioneer: Globalny wzrost gospodarczy w 2015 r. wesprze polską gospodarkę

prasowej.   Poprawa sytuacji w USA i zapowiadane w połowie 2015 roku podwyższenie stóp procentowych przez Fed, połączone ze wzrostem cen surowców i lekkim spowolnieniem gospodarki chińskiej będą oczywiście rzutować na rynki wschodzące, w tym Polskę.   "Polska skorzysta na tym, że

Polska gospodarka na ścieżce ożywienia

Wzrost wskaźnika PMI do najwyższego poziomu od kwietnia 2011 r. i fakt, że trzeci miesiąc z rzędu wskazuje on na poprawę sytuacji gospodarczej w przemyśle, utwierdzają rynek w przekonaniu, że polska gospodarka jest na ścieżce ożywienia. W związku z dużą niepewnością co do tempa oraz trwałości

Komisja Europejska: w kwietniu spadł wskaźnik nastrojów w gospodarce Polski

Gospodarczych (Economic Sentiment Indicator - ESI) dla 27 państw UE. W przypadku Polski oparty jest on na ankietach przeprowadzanych przez GUS.

Pięć firm, które zmieniają polską gospodarkę

. Jak doceniliśmy i wykorzystaliśmy naszą wolność? Co jeszcze powinniśmy zrobić, żeby nam wszystkim było z tą wolnością lepiej? W poniedziałek rozpoczynamy debatę o polskim biznesie. Jakie firmy najbardziej zmieniły polską gospodarkę po transformacji? Jakie decyzje gospodarcze okazały się najważniejsze

KE chwali polską gospodarkę i wskazuje: czas na reformy

polskiej gospodarki" - oceniła KE. Jej eksperci uważają, że wzrost w Polsce byłby znacznie wyższy, gdyby struktura naszej gospodarki była inna. Wskazano przy tym, że od 2000 do 2013 r. Polska utrzymywała swoją przewagę konkurencyjną przez wytwarzanie towarów opartych o niższą technologię. W

EY: polska gospodarka ruszy szybciej niż oczekiwano

We wtorkowym komunikacie na temat kwartalnej "Prognozy dla rynków szybkiego wzrostu" (ang. Rapid Growth Markets Forecast) napisano, że eksperci z firmy doradczej EY i Oxford Economics oczekują wzrostu PKB Polski w 2014 r. w wysokości 2,8 proc. wobec 2,4 proc. z poprzedniej edycji raportu

Polska gospodarka się rozpędza. Dowód? Sprzedaż detaliczna

użytku, takich jak sprzęt RTV, AGD czy meble (wzrost o 10,6 proc.). Dane sugerują, że polska gospodarka przyspieszyła w końcówce zeszłego roku. - Zakładamy, że w IV kw. wzrost sięgnął 2,8 proc. W całym 2014 r. wyniesie 3,1 proc. - mówi Piotr Kalisz, główny ekonomista Citi Handlowego. W III kw. 2013 r

Prezes BZ WBK: Polska gospodarka włącza silniki

MACIEJ SAMCIK: Jest pan dużym optymistą, jeśli chodzi o najbliższe lata w polskiej gospodarce. Czy to wieści z komitetów kredytowych nastrajają pana tak optymistycznie? MATEUSZ MORAWIECKI: Tak, również one. Bardzo wyraźnie ożywiły się inwestycje wśród eksporterów. Wykorzystanie mocy produkcyjnych w

"FT": Polska najlepiej rozwijającą się gospodarką w UE

proc. PKB, czyli najszybszy z całej Unii. Od 2008 do 2011 roku polska gospodarka odnotowała skumulowany wzrost 15,8 proc., podczas gdy w tym samym czasie PKB całej UE skurczyło się o 0,5 proc. "FT" tłumaczy, że - jak wykazało niedawne badanie francuskiego instytutu Coe-Rexecode - Polacy

"PB": Polska gospodarka w 2014 r. - ożywienie gwarantowane

Według ekspertów gospodarka urośnie o 3,1 proc. (to mediana prognoz zebranych przez "PB"). Szału nie ma, ale na tle ostatnich sześciu lat to i tak niezły wynik i pewnie będzie jednym z najlepszych w UE - komentuje gazeta.Analitycy przewidują, że lekkie ożywienie na rynku pracy (wzrost

BNP Paribas: polska gospodarka odczuje skutki rosyjskich sankcji

. Gorsze otoczenie dla eksportu może ograniczyć popyt na siłę roboczą, wywierając negatywny wpływ na spożycie gospodarstw i inwestycje firm" - wskazano. BNP Paribas przewiduje, że polski eksport spadnie o 1,3 proc. w 2014 r. i o 2,6 proc. w 2015 r. Według banku lekkie wyhamowanie polskiej gospodarki

Saxo Bank: Podkopanie wiarygodności NBP ugodzi w polską gospodarkę

Warszawa, 24.06.2014 (ISBnews) - Saxo Bank Polska uważa, że "afera taśmowa" już zachwiała wiarygodnością Narodowego Banku Polskiego (NBP) w oczach międzynarodowych inwestorów, a to wpłynie z kolei negatywnie na kondycję polskiej gospodarki, poinformował agencję ISBnews prezes

Polska gwiazdą regionu. Gospodarka pędzi dzięki Euro 2012

". Ekonomiści zwracają uwagę na to, że od lipca do listopada 2011 r. banki strefy euro wycofały z Polski ok. 4,8 mld euro. Mimo to gospodarka osiągnęła lepsze wskaźniki od prognozowanych dzięki inwestycjom infrastrukturalnym oraz jednemu z najwyższych poziomów wzrostu konsumpcji w UE.  - Nasz

Chmal: sankcje UE dot. ropy bez większego wpływu na polską gospodarkę

spodziewa się, żeby na ograniczeniach stracił polski przemysł, bo nie eksportujemy ogromnych ilości sprzętu wydobywczego i technologii do Rosji. "Jest kilka firm z polskim kapitałem, które prowadzą tam operacje. To nie jest jednak tak, że my jesteśmy krajem znaczącym w tej kwestii. Najwięcej tych

Kobiety napędzają gospodarkę. Ale nie w Polsce

Japonia czy Stany Zjednoczone, w rankingu osuwa się niżej. Nie inaczej Polska - z 53. na 54. miejsce.Skandynawia na czele zestawieniaNa czele zestawienia po raz kolejny widzimy kraje skandynawskie, kolejno są to: Islandia, Finlandia, Norwegia i Szwecja. - To są małe gospodarki z niewielką populacją

Merrill Lynch przewiduje, że PO wygra wybory w Polsce. Jak to wpłynie na gospodarkę?

najszybciej rozwijających się krajów zaliczanych do grupy rynków wschodzących, ale nie najszybszym. W tym roku szybciej od nas będą rozwijały się między innymi Węgry (3,9 proc.) i Turcja (3,7 proc.). Pomoże druk euro i tania ropa Co będzie napędzać głównie polską gospodarkę w tym i przyszłym roku? Uruchamiany

Gospodarka Polski w zadyszce. Zwijamy się i będzie dołek?

przyspieszenie tempa wzrostu będzie trudniejsze. Nie ma jednak powodu, by wieszczyć dziś krach naszej gospodarce. Choć danym o spowolnieniu towarzyszą zapowiedzi deflacji w Polsce, to nie trzeba się bać, że ujemna dynamika cen jakoś naszą gospodarkę pogrąży. Z definicji deflacja jest zła, bo powstrzymuje ludzi

KE: Polska gospodarka liderem UE w 2012 roku

AGD - dóbr trwałych, które kupujemy, gdy stać nas na więcej. Po fali mocnej rewizji prognoz w dół jesienią ubiegłego roku dziś wielu ekonomistów trzyma kciuki za polską gospodarkę - ma być lepiej niż w prognozach. Tak mówi sam rząd, a także Narodowy Bank Polski, który spodziewa się około 3-proc. tempa

KE: Wskaźnik nastrojów w gospodarce Polski w maju '14 nie zmienił się

Gospodarczych (Economic Sentiment Indicator - ESI) dla 27 państw UE. W przypadku Polski oparty jest on na ankietach przeprowadzanych przez GUS.

S&P: Polska gospodarka może znacznie wrosnąć, jeśli się zreformuje

głowę mieszkańca wśród porównywalnych krajów naszego regionu (Czechy, Słowacja, Węgry, Estonia), a tym samym przestrzeń do nadrabiania zaległości. Zdaniem S&P polska gospodarka czerpie korzyści z dużego rynku wewnętrznego i w mniejszym stopniu niż w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej opiera

Przedsiębiorca wierzy w siebie. Nie w gospodarkę. A polski w szczególności

. W Polsce rozstrzał tych ocen jest większy. O powodzeniu gospodarki w najbliższym roku przekonanych jest ledwie 14 proc. pytanych. To ogromne załamanie nastrojów, bo w poprzednim raporcie pozytywne opinie o przyszłym wzroście gospodarczym wyrażało aż 41 proc. pytanych prezesów. Natomiast o sukcesie

Polska gospodarka hamuje, ale ciągle rośnie

warunki zewnętrzne. A te w gospodarce światowej są trudne. Można śmiało powiedzieć - zimowe. Unia Europejska jako całość, strefa euro zresztą też, pogrążyła się w trzecim kwartale w recesji. Gospodarki większości krajów nie rosną, lecz się zwijają. Nasz wzrost, choć daleki od marzeń, wygląda na tym tle

OECD o gospodarce Polski: Bez reform ani rusz

Wczoraj w obecności prezydenta Bronisława Komorowskiego został przedstawiony raport OECD dotyczący sytuacji w polskiej gospodarce. OECD to światowa elita, organizacja skupia 34 wysoko rozwinięte i demokratyczne państwa. Polska jest jej członkiem od 1996 roku. Ekonomiści OECD zauważają w raporcie

MF: PKB w górę, polska gospodarka podkręci tempo

W kolejnych dwóch latach nasza gospodarka jeszcze podkręci tempo. W 2016 i 2017 r. będzie się rozwijać o 4,3 proc. Za tym wzrostem podążać ma konsumpcja. Z 0,8 proc. w zeszłym roku poprzez 2,2 w tym ma systematycznie rosnąć do 4 proc. w 2017 r. Wzrost eksportu ma w tym roku i każdym z trzech

OECD chwali polską gospodarkę. Doganiamy unijny standard życia

deficyt sektora finansów publicznych poniżej wymaganego w UE poziomu 3 proc. PKB. Dzięki temu z Polski mogła by być zdjęta unijna procedura nadmiernego deficytu. A to otwierałoby nam drogę do ewentualnego przyjęcia euro. Raport OECD: Polska gospodarka potrzebuje uproszczenia podatków i przyspieszenia

Polska gospodarka wysoko w rankingu konkurencyjności

Raport opublikował w czwartek Instytut Ekonomiczny NBP. Z dokumentu wynika, że w ciągu ostatnich dwóch lat bardzo trudnych dla światowej gospodarki pozycja Polski w rankingu cały czas rosła. Wyprzedziliśmy inne kraje z naszego regionu, m.in. Rosję, Słowację, Litwę, Słowenię, Czechy i Estonię."

BŚ: gospodarka niskoemisyjna w Polsce jest możliwa, ale wymaga wysiłku

przeliczeniu na jednego na mieszkańca w Polsce, wynosząca dziesięć ton, jest teraz na poziomie średniej dla krajów UE, co jest konsekwencją gwałtownego spadku wielkości emisji gazów cieplarnianych podczas transformacji polskiej gospodarki w latach 90-tych. Jednak biorąc pod uwagę niższy poziom dochodów na

Komorowski: w 2015 r. polska gospodarka zdolna do wejścia do strefy euro

jest fundusz inwestycji w polską gospodarkę, który się zwróci". "Włochy, które są płatnikiem netto, podzielają nasz punkt widzenia, że dla dalszego wzrostu gospodarczego nie tylko Polski, ale całej UE, ważne jest utrzymanie odpowiedniego finansowania i funduszu rolnego i funduszu spójności

Polska gospodarka - rośniemy, więc importujemy

W handlu zagranicznym najczęściej mówi się o tym, ile towarów sprzedaliśmy, ile na tym zarobiliśmy, jak bardzo eksport jest ważny dla gospodarki. Import wydaje się mniej ważny, kupujemy bowiem towary, które wyprodukował kto inny i kto inny zarabia na naszym apetycie. Na dodatek w ujęciu makro

"Puls Biznesu": Polska gospodarka za rzadko rusza głową

Tymczasem średnia unijna to 2,7 proc., a w Skandynawii czy Irlandii ponad 4-5 proc. zatrudnionych w czterech gałęziach gospodarki: działalności badawczo-rozwojowej, farmacji, programowaniu i telekomunikacji. Polska wyprzedza w tym względzie tylko Rumunię, Portugalię, Grecję i Chorwację. Nie jest to

"Puls Biznesu": Polska gospodarka za rzadko rusza głową

Tymczasem średnia unijna to 2,7 proc., a w Skandynawii czy Irlandii ponad 4-5 proc. zatrudnionych w czterech gałęziach gospodarki: działalności badawczo-rozwojowej, farmacji, programowaniu i telekomunikacji. Polska wyprzedza w tym względzie tylko Rumunię, Portugalię, Grecję i Chorwację. Nie jest

Włosi zainwestują w polski rynek. PAIiIZ: Włochy są jedną z najbardziej perspektywicznych gospodarek w UE

najbardziej perspektywicznych gospodarek Włochy są piątym największym inwestorem zagranicznym w Polsce. - Udział włoski inwestycji w całkowitej wartość inwestycji zagranicznych w Polsce to około 6 proc. Ich całkowita wartość to ponad 10 mld euro i spodziewam się, że ta liczba będzie rosła - twierdzi. W opinii

"Gazeta Polska Codziennie": Zwolnienia w największych sektorach gospodarki

przekracza 10 proc., zapala się czerwone światło. Bezrobocie na poziomie 15 czy 17 proc. to już jest rewolucja" - mówi senator Jan Rulewski z Platformy Obywatelskiej. Senator wskazuje również na fakt, że bezrobocie w Polsce jest niedoszacowane. "Według niektórych ekspertów poziom bezrobocia to 15

"Puls Biznesu": Polska gospodarka w 2014 r. - ożywienie gwarantowane

Według ekspertów gospodarka urośnie o 3,1 proc. (to mediana prognoz zebranych przez "PB"). Szału nie ma, ale na tle ostatnich 6 lat to i tak niezły wynik, i pewnie będzie jednym z najlepszych w UE - komentuje gazeta. Analitycy przewidują, że lekkie ożywienie na rynku pracy (wzrost

KE: Wskaźnik nastrojów w gospodarce Polski w grudniu 2013 wzrósł do 94,6 pkt

publikuje zharmonizowany Wskaźnik Nastrojów Gospodarczych (Economic Sentiment Indicator - ESI) dla 27 państw UE. W przypadku Polski oparty jest on na ankietach przeprowadzanych przez GUS.

Ministerstwo Gospodarki: Polska nie potrzebuje więcej gazu

dostawach gazu i eksploatacji gazociągu jamalskiego. Zamierzano to uczynić podczas wrześniowej wizyty premiera Rosji Władimira Putina w Polsce. Ale pod koniec lipca rosyjska strona nagle zamroziła negocjacje. Brak dodatkowych dostaw nie stanowi problemu - uważa Ministerstwo Gospodarki odpowiedzialne za

Polska: Gospodarka starzejącego się społeczeństwa

spodziewanych 32 mln w 2050 r. Czy w takich warunkach Polska będzie mogła utrzymać swoje mocne wyniki gospodarcze? Innymi słowy, co trzeba zrobić, aby złagodzić wpływ średnioterminowych trendów demograficznych na gospodarkę Polski?Czy można łagodzić efekt zmian demograficznych? Liczba ludności Polski zmniejsza

Polska gospodarka wciąż mocna. W IV kw. 2011 plus 4,3 proc.

pomiędzy 4,5 proc. (w pierwszym kwartale) do 4,2 (w trzecim kwartale). W sumie w całym 2011 roku polska gospodarka urosła o 4,3 proc. Konsumpcja maleje. Inwestycje rosną Choć czwartkowe dane GUS nie zaskoczyły ekonomistów, podkreślają, że to dobre wyniki. - Jest to bardzo pozytywna informacja z punktu

Obligacje poniżej 3 proc., Polska w "pierwszej lidze gospodarek rozwijających się"

ubiegłego roku inwestorzy za pożyczanie nam pieniędzy kazali sobie płacić ponad 5 proc. rocznie. EBC w grze Powód korzystnej zmiany? - "Japonizacja" niemieckiego rynku długu oraz awans Polski do pierwszej ligi gospodarek rozwijających się - mówi Rafał Benecki, główny ekonomista ING Banku

Marek Belka: Stopniowe ożywienie w gospodarce Polski niezagrożone

Szef banku centralnego mówił, że zgadza się z premierem Donaldem Tuskiem ws. diagnozy sytuacji gospodarczej naszego kraju.- Zgadzam się z tym, że najgorsze w Polsce minęło - powiedział dziennikarzom w Sopocie podczas Europejskiego Forum Nowych Idei Belka. Przyznał jednak, że sytuacja ekonomiczna

Rosyjski dziennik: Gospodarka Polski demonstruje wzrost

"W czasie, gdy pozostałe kraje Europy Wschodniej ciężko przeżywają skutki światowego kryzysu, gospodarka Polski demonstruje wzrost" - podkreśla "RBK-daily", partner niemieckiego "Handelsblatt".Podając, że w I kwartale wzrost ten wyniósł 0,8 proc. PKB, gazeta zauważa

MFW: polska gospodarka wpadnie w recesję

regionu Europy Środkowo-Wschodniej mamy lepszą opinię na temat Polski, jej wiarygodności kredytowej i stabilności waluty, niż wielu innych krajów - mówił "Gazecie" Trudel. Ekonomiści MFW potwierdzają w całości jego opinię: co prawda polska gospodarka wpadnie w recesję, ale na poziomie 0,7 proc

HSBC: Polska gospodarka zwolni mocniej od prognoz

Bank po raz kolejny obniżył swoje prognozy wzrostu dla naszej gospodarki: z 2,7 do 2,5 proc. na ten rok, z kolei na 2013 rok z 3,1 do tylko 2 proc. Analitycy banku uważają, że choć tempo wzrostu gospodarczego Polski w pierwszej połowie 2012 roku było zgodne z prognozami, to ostatnie wskaźniki

Bank Światowy i OECD wierzą w polską gospodarkę

Ekonomiści Banku Światowego przewidują, że w tym roku polska gospodarka urośnie o 3,5 proc., a w przyszłym o 4,1 proc. To jedna z lepszych prognoz dla Polski opublikowana w ostatnim czasie. W projekcie budżetu rząd zakłada przyszłoroczny wzrost PKB na poziomie 3,5 proc. Optymizmowi Banku Światowego

Polska wśród najsilniejszych gospodarek świata w 2050 roku. Kto jeszcze będzie rozdawał karty?

liderem już wkrótce. Rok temu eksperci Citi orzekli, że Chiny wyprzedzą USA już za dziesięć lat, a w 2050 roku na fotelu lidera wśród światowych gospodarek znajdą się Indie. W raporcie HSBC Polska znalazła się na 25. miejscu. Zdaniem Karen Ward w roku 2050 utrzymamy pozycję z poprzedniej edycji rankingu

HSBC: Polska gospodarka zwolni stopniowo, uniknie najgorszego

"Polska nie tylko ma szczególnie mocną bazę, ale w 2009 r. będzie korzystać z kilku czynników będących wsparciem dla wzrostu" - napisali w opracowaniu Economics Europe. "Podczas, gdy sektor przemysłowy osłabł w III kw. 2008 r., reszta gospodarki była co najmniej prężna"

Gospodarka USA przyhamowała. Polska giełda w dół

Gospodarka USA kurczy się w szybszym tempie, niż zakładali ekonomiści. Według ostatecznych szacunków produkt krajowy brutto za oceanem spadł w pierwszym kwartale o 2,9 proc. w stosunku do ostatnich trzech miesięcy 2013 r. - podał w komunikacie Departament Handlu. Poprzednie szacunki wskazywały na 1

Pawlak: Polska gospodarka bardziej odporna na kryzys, niż region

; - powiedział Pawlak podczas konferencji prasowej.Wicepremier odpowiedział w ten sposób na pytanie o wczorajsze prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który podał m.in., że w 2009 r. polska gospodarka skurczy się o 0,7 proc., gospodarka Czech o 3,5 proc., słowacka o 2,1 proc., a węgierska o 3,3

Skrzypek: Polska gospodarka jest w wyjątkowej sytuacji

; - powiedział Skrzypek. "Podczas spotkania podkreślałem fundamenty polskiej gospodarki, wszystkie dane makroekonomiczne, które świadczą, że nasza pozycja jest lepsza, zdrowsza od innych krajów regionu" - dodał. Zdaniem Skrzypka, Polska powinna znaleźć się w grupie krajów "lepiej ocenianych"

Brytyjczycy chwalą Polskę za gospodarkę. "Warto wejść na ten rynek"

warto wejść na ten rynek. Mamy dobrą prasę Ostatnio Polska ma dobrą prasę jeśli chodzi o publikacje w światowych mediach. W styczniu analitycy banku na łamach opiniotwórczego amerykańskiego magazynu "Barron's" zachęcali do inwestowania w akcje firm z GPW i wyróżnili naszą gospodarkę na tle

Polska gospodarka rozpoczęła hamowanie. Wyniki coraz słabsze

pracowników, realnie pensje stoją w miejscu, więc naszej gospodarki nie niesie już ani popyt zewnętrzny, ani wewnętrzny i wzrost PKB zwalnia (patrz infografiki). We wczorajszej "Gazecie" pisaliśmy, że na rynku pracy mamy praktycznie zastój. Nie przybywa etatów, realnie nie zarabiamy więcej, mizerne

Rostowski: w tym roku polska gospodarka zaczyna się oddłużać

, mimo że według Komisji Europejskiej, Polska będzie liderem wzrostu gospodarczego - wyjaśnił minister. W tym tygodniu minister Jacek Rostowski napisał list otwarty do Leszka Balcerowicza. Wzywa go, by zdjął słynny licznik długu zawieszony w samym centrum Warszawy - na budynku Cepelii. Ale Balcerowicz

Belka: Polska gospodarka najgorsze ma już za sobą

- Prawdopodobnie już teraz jesteśmy w fazie stopniowego, podkreślam stopniowego, odbicia - powiedział Belka w rozmowie z agencją Bloomberg. - Moim zdaniem najgorsze już za nami. Według moich prognoz w tym roku tempo wzrostu polskiej gospodarki wyniesie około dwóch procent, jednak mogę się mile

Prognoza dla Polski: Gospodarka mocno nie wyhamuje

Z najnowszego raportu analityków banku wynika, że w obliczu słabszych nastrojów na świecie polską gospodarkę wspierać będzie lepszy, niż się spodziewano, wzrost gospodarczy Niemiec i wydatki inwestycyjne firm. - Ryzykiem dla naszej prognozy (wzrostu stóp procentowych) jest nagły, negatywny impuls

Gospodarka pełza. Budżet Polski do rewizji, nie będzie obniżki VAT?

się wprawdzie, że wzrost PKB będzie coraz wolniejszy, jednak 2,2 proc. zaplanowane na ten rok pozostaje już tylko mrzonką. W końcówce ubiegłego roku wynosił tylko 1,1 proc. Na ten rok optymistyczne prognozy mówią o 1,7-1,8 proc. wzrostu. Ale są i dużo gorsze. Ostatnio Narodowy Bank Polski przedstawił

Eksport ratuje polską gospodarkę. Sąsiedzi kupują naszą odzież

, jest jeszcze lepiej - wzrost o 6,9 proc. Gdy słyszymy, co dzieje się z gospodarkami bogatego Zachodu, to można mieć obawy o nasz eksport, bo to właśnie do Unii trafia aż 75 proc. sprzedaży zagranicznej z Polski. Na dodatek jesteśmy uwikłani w subtelną sieć zależności: często nie jesteśmy dostawcami

Polska gospodarka słabnie - widać to na rynku magazynowym

spowolnienia gospodarczego. Zmusza przedsiębiorców do poszukiwania oszczędności i optymalizacji kosztów, dlatego częściej decydują się oni m.in. na outsourcing logistyki i dystrybucji - mówi Tomasz Olszewski. Najpopularniejsze lokalizacje: centrum Polski i Górny Śląsk Oprócz operatorów logistycznych, którzy w

"Dz:" - Polska gospodarka wychodzi na plus

w rozmowie z gazetą profesor Jan Winiecki, doradca ekonomiczny WestLB Bank Polska. Jak pisze "Dziennik" - to o tyle istotne opinie, że jeśli się sprawdzą, to łatwiej będzie zrealizować budżet, który ze względu na sytuację w gospodarce rząd miał ostro ciąć. Scenariusz wyższego wzrostu za

IBnGR: polska gospodarka w tym roku przyspieszy do 3,2 proc.

Z raportu IBnGR opublikowanego w środę wynika, że tempo wzrostu popytu krajowego w 2014 roku wyniesie 3,8 proc., spożycie indywidualne wzrośnie o 3 proc., natomiast wartość nakładów brutto na środki trwałe zwiększy się o 6,5 proc. "W 2015 roku popyt krajowy wzrośnie o 4,1 proc. zarówno za

BofA ML: Polska gospodarka może się najszybciej odbić

akcyjnych. - Naszą odpowiedzią jest Polska, która w dłuższym okresie oferuje stosunkowo najlepszą perspektywę wzrostu napędzaną przez rynek wewnętrzny - zaznacza komentarz.

Prezydent Komorowski reklamował polską gospodarkę w Chinach

szóstą gospodarką co do wielkości - podkreślił prezydent w oświadczeniu dla prasy. - Po pierwsze Polska jest sama w sobie dużym rynkiem, jak na realia europejskie - bardzo dużym rynkiem. Ma też silną pozycję w wymiarze politycznym i gospodarczym. Polska powinna być postrzegana jako brama do 500

"Rz": Polska gospodarka nabierze prędkości

Wynika to z zebranych przez gazetę prognoz 20 instytucji finansowych. Np. PKB ma wzrosnąć w przyszłym roku o 3 proc., czyli dwa razy bardziej niż w tym roku.Wyraźne przyspieszenie nastąpi w 2015 roku - wynika z prognoz.

"Rzeczpospolita": Polska gospodarka nabierze prędkości

Wynika to z zebranych przez gazetę prognoz 20 instytucji finansowych. Np. PKB ma wzrosnąć w przyszłym roku o 3 proc., czyli dwa razy bardziej niż w tym roku. Wyraźne przyspieszenie nastąpi w 2015 roku - wynika z prognoz. Więcej na http://www.rp.pl

"New York Times" publikuje duży artykuł o gospodarce Polski. "Jeśli są tu Amazon i Google, to oznacza wielki sukces"

trudnej i niestabilnej sytuacji blisko swoich granic, Polska, z silną i stabilną gospodarką, bardzo dobrze potrafiła w ostatnich latach sprostać pojawiającym się w Europie wyzwaniom" pisze gazeta i dodaje, że "Polska zdołała przebrnąć przez światowy kryzys finansowy z niewielkimi otarciami

Instytut Globalizacji: Świat rośnie, polska gospodarka słabnie

Niemcy (2), Holandia (5) i Szwajcaria (8)" - wyliczył Instytut. Ranking obejmuje 50 najważniejszych gospodarek świata. "Pozycja Polski jest stabilna, ale nasz kraj nie wykorzystuje w pełni potencjału jakim jest wolny handel i swoboda gospodarcza" – ocenia ekonomista Marek Łangalis

Majman: Polska gospodarka jest przewidywalna dzięki członkostwu w UE

nieszczęście, które ją paraliżuje" - podkreślił.Ocenił, że Polska na tle innych rozwiniętych gospodarek przechodzi kryzys łagodniej. "Kluczowym słowem promocji naszego kraju wobec świata jest stabilizacja ekonomiczna. Nie mamy ani krachu systemu finansowego, ani załamania w wydatkach gospodarstw

KUKE ocenia gospodarki: Polska na A+, Hiszpania na BBB

. Podobnie zbyt wielki krytycyzm spotyka ze strony gigantów gospodarkę Polski. Obecnie agencja Moody's ocenia naszą wypłacalność dla zadłużenia w walucie obcej na A2 (czyli A w skali innych agencji), a Fitch i S&P na A-. Ocena KUKE jest o dwa stopnie wyższa - A+. - Nasz główny atut to fakt, że nie możemy się

Polska gospodarka spowolni

wyższego wzrostu - w granicach 7-8 proc. Dane te wpisują się w oczekiwane spowolnienie wzrostu polskiej gospodarki w kolejnych kwartałach.

Ekonomiści ostrzegają: Polska gospodarka zwalnia, czas zapiąć pasy

Od trzech lat pytamy się piątki wybitnych ekonomistów o ich prognozy dla Polski i świata. Dziś "Gazetowa piątka na kryzys" ocenia, na ile Polska gospodarka będzie odporna na to, co dzieje się w strefie euro, i co czeka nas w drugiej połowie roku. Niemiec, nasz brat w niedoli To nie mit

Firmy szukające gazu łupkowego w Polsce przekazały swoje uwagi do resortu gospodarki

Stworzyliśmy platformę wymiany informacji, która łączy wszystkich zainteresowanych gazem łupkowym w Polsce - powiedział Kaliski. Wśród nich są firmy poszukujące gazu łupkowego w Polsce, polskie spółki wykonujące badania geologiczne i wiercenia oraz administracja publiczna.-Efektem mają być

Belka: Polska gospodarka może radzić sobie lepiej niż w projekcji NBP

, że polska gospodarka może radzić sobie lepiej - powiedział prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) w wywiadzie dla agencji Reuters. - Mój umiarkowany optymizm co do perspektyw gospodarczych Polski wynika zarówno z pewnych danych statystycznych, ale także z przekonania, że nasza gospodarka ma zdrowe

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Gospodarka Rzeszowa

%Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Katowicach, Produkt Krajowy Brutto – Rachunki regionalne w 2007 r., Warszawa X 2009, [1].Gospodarka miasta najszybciej rozwijała się w XVII wieku, kiedy właścicielem włości rzeszowskiej był Mikołaj Spytek Ligęza, tuż przed I wojną światową, w okresie

Budy (gospodarka)

Budy, także majdany – w dawnej Polsce położone w głębi lasów zakłady, w których wytwarzano z surowców leśnych smołę, dziegieć, popiół, potaż, itp. Nazwa prawdopodobnie pochodzi od bud – zabudowań otaczających czworokątny plac, majdan, stanowiący ośrodek zakładu. Niejednokrotnie budy

Współczesna Gospodarka

Współczesna Gospodarka (ISSN 2082-677X) – elektroniczne czasopismo naukowe z otwartym dostępem wydawane przez Uniwersytet Gdański, Instytut Transportu i Handlu Morskiego w Sopocie, skierowane do pracowników naukowych oraz praktyków gospodarczych. W 2013 roku Współczesna Gospodarka została

Gospodarka Koła

Gospodarka Koła – miasto już od lokacji w 1362 r. było ośrodkiem handlu i drobnego przemysłu. W XIX wieku powstała pierwsza fabryka fajansu. Najbardziej dynamiczny rozwój gospodarczy miał miejsce w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i na przełomie XX i XXI wieku. HistoriaPrzed

Gospodarka przestrzenna

dysponowanie przestrzenią Od początku lat 90. w Polsce funkcjonuje kierunek studiów: gospodarka przestrzenna. Przygotowuje on do zawodów związanych z administracją regionalną i instytucjami samorządowymi (planiści, urbaniści, specjaliści do spraw gospodarki gruntami, rozwoju regionalnego). Kształci

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.