giełda transportowa trans

Przegląd informacji ze spółek

Paribas na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Termin zwiększenia płynności do co najmniej 12,5% został przesunięty do końca 2018 roku wobec pierwotnego terminu obowiązującego do połowy 2016 roku, zaś osiągnięcie progu 25% plus jedna akcja zostało opóźnione do końca 2020 roku wobec terminu do

Przegląd informacji ze spółek

6,1%. Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) jednogłośnie podjęła uchwałę o powołaniu Tomasza Gawlika na stanowisko prezesa VIII kadencji JSW, podała spółka. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) dopuścił począwszy od 22 grudnia do obrotu giełdowego na rynku równoległym łącznie

Paweł Olechnowicz: menedżer w politycznym gąszczu

doprowadzona jest restrukturyzacja w Jaśle. Szybciej niż wstępnie to było zaplanowane, trzeba było zakończyć przetwarzanie paliwa w Czechowicach, ponieważ o rok szybciej zlikwidowana została przez Ministerstwo Finansów ulga transportowa. No i do tej listy trzeba dodać największą porażkę - w strukturach GL