giełda papierów wartościowych w belgradzie

GTC ustaliło cenę emisyjną akcji serii K na poziomie 5,47 zł za sztukę

komunikacie. Prospekt emisyjny sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii K oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie 351.310.288 jednostkowych praw poboru akcji serii K, praw do akcji serii K oraz akcji serii K do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Przegląd prasy

. --Vabun - firma założona przez Radosława Majdana oraz MBF Group - decyzją Giełdy Papierów Wartościowych wkrótce zadebiutuje na rynku alternatywnym NewConnect, podała spółka. --Akcjonariusze PMPG Polskie Media zdecydują o przeznaczeniu zysku za 2017 r. w całości na kapitał zapasowy i rezerwowy, wynika z

Przegląd informacji ze spółek

maja, na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała giełda. Akcjonariusze Sare zdecydują na zwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 9 czerwca o przeznaczeniu  zysku netto za rok obrotowy 2015 na kapitał zapasowy i pokrycie strat lat ubiegłych, co oznacza

Przegląd informacji ze spółek

strategię, która zakłada koncentrację na działalności integratorskiej, wynika z wypowiedzi prezesa Bolesława Zająca dla ISBnews. Spółka jest zadowolona ze wzrostu marż w I kwartale, podtrzymuje też zamiar przejścia na rynek główny, co byłoby możliwe w przyszłym roku. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w