gdzie składać wnioski na dotacje

ms, IAR

Generator składania wniosków o dotacje roi się od błędów

Generator składania wniosków o dotacje roi się od błędów

W generatorze wniosków o unijne dotacje roi się od groźnych w skutkach błędów - alarmuje "Rzeczpospolita". Część z nich utrudnia życie beneficjentom, a część może doprowadzić nawet do odrzucenia ich projektów.

Puszcza Białowieska. Mikrodotacje wesprą lokalną przedsiębiorczość

Po około 20 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą dostać osoby z okolic Puszczy Białowieskiej w ramach programu "Razem możemy więcej". Jego cel to wspieranie przedsiębiorczości w rejonie. Do końca lipca można składać wnioski o dotacje.

Podlaskie. 104,6 mln zł unijnych dotacji na drogi lokalne

104,6 mln zł dotacji z UE mogą łącznie dostać podlaskie samorządy na drogi lokalne na wsi w konkursie, który ogłosił urząd marszałkowski województwa podlaskiego. Pieniądze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Wnioski można składać do 17 marca.

Grynkiewicz: Internetowy biznes jak papier toaletowy w PRL-u

Grynkiewicz: Internetowy biznes jak papier toaletowy w PRL-u

Białystok. Do 22 tys. złotych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

to maksymalnie sześciokrotne przeciętne wynagrodzenie. Osoba, która dostanie dotację musi prowadzić swoją firmę minimum przez rok - wyjaśniła rzeczniczka PUP Białystok. Trzeba też spełnić szereg szczegółowych warunków, np. na rok przed złożeniem wniosku o dotację nie wolno m.in. bez uzasadnionych

Unia daje dotacje na badania, ale fundusze się kończą

następnie wdrożenie wyników tych badań w życie w konkretnej firmie. Założenie było szczytne (dotacja miała zachęcać przedsiębiorców do współpracy z naukowcami), jednak bardzo szybko się okazało, że przedsiębiorcy w kreatywny sposób podeszli do reguł. Wielu z nich składa wnioski o dotację z PO IG 1.4-4.1, w

Eurodotacje rozpatrywane są szybciej. Urzędy likwidują zatory

W ostatnich tygodniach kilkakrotnie opisywaliśmy problemy, jakie odbiorcy dotacji - przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, samorządy - mają z wypłatą unijnych pieniędzy. Kasa utknęła w zatorach. Urzędnicy odrzucali wnioski o wypłatę dotacji, bo doszukiwali się w nich błędów. Odbiorcy dotacji nie

Szansa na dotację dla małych innowacyjnych firm

. PARP wyciągnął wnioski z kłopotów z przeszłości, gdy wnioski o dotacje trzeba było składać osobiście, a przed placówkami je przyjmującymi ustawiały się kolejki. Tym razem składanie wniosków odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.parp.gov.pl, a dodatkowe dokumenty trzeba dosłać pocztą.

ARiMR: od 15 maja młodzi rolnicy mogą starać się o 100 tys. zł dotacji

której znajduje się gospodarstwo. Punkty mają być przyznane w ciągu 50 dni od zakończenia naboru, a decyzja w sprawie przyznania pomocy wydana w terminie 150 dni od dnia złożenia wniosku. Dotychczas w ramach PROW 2007-2013 odbyły się cztery nabory wniosków w latach 2008, 2009, 2010 i 2011 na program

ARiMR: 2 mld zł na tworzenie małych firm na wsi

Wnioski na działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Agencja będzie przyjmowała w 15 województwach, z wyjątkiem woj. wielkopolskiego, gdzie pieniądze na ten cel zostały już wykorzystane. O unijne dofinansowanie mogą

Kolejki po unijną pomoc dla e-przedsiębiorców

przedsiębiorcy otrzymają z unijnej kasy 385,6 mln euro. W ciągu dwóch lat działania programu wydano już na innowacyjne wnioski 375 mln zł, a agencja mówi, że w przyszłym roku zorganizuje przynajmniej dwa kolejne nabory. W prowadzonym aktualnie przedsiębiorcy mogą liczyć na dotacje z puli 144 mln zł. Kolejki

Na co musisz zwrócić uwagę, wypełniając wniosek o dotację z PUP

dofinansowanie, nie może posiadać na swoim koncie innej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku (z tym że niektóre urzędy wyznaczają dłuższy okres). Dotacje nie są przyznawane także osobom, które w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku bez uzasadnienia odmówiły przyjęcia

Pierwsze wnioski firm o unijne dofinansowanie prac badawczo- rozwojowych

-rozwojowe oraz inwestycje polegające na wdrożeniu ich wyników. "Teraz działania te zostały otwarte dla MSP. Duże firmy szykują się na nabór w 2009 roku" ś zapowiedziała rzecznika PARPśu. Pierwsze wnioski będzie można składać do 26 września br. "Jednak w zależności od ilości i wartości

Pomorskie.255 km dróg lokalnych chcą przebudować samorządy w 2016

przebudowę ok. 86 km dróg gminnych. Wnioski o dotacje na 2016 rok mogły być składane do końca października. Rzecznik podał, że do końca listopada potrwają prace Komisji ds. oceny projektów o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Wstępna

ARiMR: koniec naboru wniosków na inwestycje w produkcję prosiąt i bydła

wniosku wymagało m.in. przygotowania dokumentacji planowanej inwestycji. Dlatego rolnicy z dostarczeniem dokumentów czekali niemal do ostatniej chwili. Na początku listopada w Agencji było jedynie kilka wniosków. Dotacja będzie wypłacana w formie refundacji kosztów danej inwestycji. Dopłata wynosi 50

Samorządy mogą już składać wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych

niezmienionej kwocie maksymalnego dofinansowania 3 mln zł na zadanie. Wniosków na realizację zadań przeznaczonych do wykonania w 2016 r. można składać do 30 października 2015 r. W kolejnych latach nabór wniosków będzie prowadzony w dniach 1-15 września. Wnioski będą rozpatrywane przez komisje powoływane przez

Zarudzki: w marcu nabór wniosków na modernizację

wnioski w ubiegłym roku, jak i ci, którzy będą składać wnioski w marcu, będą uwzględnieni i będą mogli zostać beneficjentami" - powiedział Zarudzki. Potwierdził, że wysokość premii nie zmieni się. Będzie można otrzymać 100 tys. zł. Podkreślił, że w celu uzyskania pełnej informacji na temat

Pomorskie.305 km dróg lokalnych chcą przebudować samorządy w 2015

Jak podaje Pomorski Urząd Wojewódzki, na realizację programu jest ponad 54,3 mln zł. To siódma edycja rządowego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wnioski o dotacje na 2015 rok mogły być składane do końca września. Jak poinformował rzecznik prasowy wojewody pomorskiego, Roman Nowak do

Do 17 XI można starać się o dofinansowanie do produkcji prosiąt i bydła

na "Modernizacja gospodarstw rolnych". Wtedy będzie można składać wnioski także o dofinansowanie zakupu ciągników i innych maszyn rolniczych.

Ogłoszono nabór na prezesa oraz wiceprezesów NFOŚiGW

priorytetowych zadań Narodowego Funduszu należą: ochrona atmosfery, zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi, racjonalne gospodarowanie odpadami, ochrona powierzchni ziemi oraz ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów. Fundusz dysponuje środkami krajowymi, na które składają się wpływy z

BGK zrealizował już ponad 16,5 tys. lokali i miejsc dla najuboższych

, niespełniających kryteriów formalnych jest śladowa. Jeden, czy dwa nieprawidłowe wnioski na średnio 70, składanych w poszczególnych edycjach to wartość marginalna" - podkreślił Bogusław Białowąs. "Program jest korzystny dla samorządów, gdyż przewiduje bezzwrotną dotację w zależności od rodzaju

Małopolska. Dzięki dotacjom z EFS najczęściej powstają firmy budowlane

skutkuje zgłaszaniem się - już jako pracodawcy - po stażystów, składaniem ofert zatrudnienia czy wniosków o dofinansowanie stanowiska pracy dla nowych pracowników. Raport powstał na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji.(PAP)

KE przyznała wstępnie 13,1 mld euro dotacji w ramach 'Łącząc Europę'

2015 r. umowy te zostaną podpisane przez beneficjentów projektów. PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały w osobnym komunikacie, że KE pozytywnie oceniła wszystkie ich wnioski złożone w konkursie CEF. Oznacza to, że PKP PLK otrzymają ponad 7,5 mld zł dotacji na realizację 7 projektów kolejowych

Ponad 31 mln zł z programu "Inteligentny Rozwój" na usługi proinnowacyjne

zgłoszone do akredytacji" - zaznaczył resort rozwoju. Nabór wniosków potrwa od poniedziałku do 18 marca 2016 r. Należy je składać drogą elektroniczną; aplikacja dostępna jest na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. "Dotacje na usługi proinnowacyjne to de facto wsparcie procesu

Można składać wnioski w BGK o kredyt na innowacje technologiczne

BGK uruchomił nabór wniosków o dotację w programie "Kredyt na innowacje technologiczne" w poniedziałek. Jak informuje bank w komunikacie, "Kredyt na innowacje technologiczne" to nowe wcielenie znanego przedsiębiorcom "Kredytu technologicznego", z którego w poprzedniej

Od 1 grudnia przetwórcy mogą się starać o dotację z ARiMR

beneficjentów na realizację inwestycji. Maksymalny poziom dotacji wynosi 50 proc. Wysokość wsparcia finansowego, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, zależy od rodzaju działalności beneficjenta. Gdy jest nim przedsiębiorstwo zajmujące się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu

Od 1 grudnia przetwórcy mogą starać się o dotację z ARiMR

przez beneficjentów na realizację inwestycji. Maksymalny poziom dotacji wynosi 50 proc. Wysokość wsparcia finansowego, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, zależy od rodzaju działalności beneficjenta. Gdy jest nim przedsiębiorstwo zajmujące się przetwarzaniem i wprowadzaniem

Lublińska-Kasprzak odchodzi z PARP

pierwsza instytucja centralna w kraju, zrealizowała nabór wniosków na unijne dotacje dla przedsiębiorców on-line. Obecnie wnioski we wszystkich wdrażanych programach przyjmowane są przez Agencję w wersji elektronicznej" - zaznaczył Marczuk. (planujemy kontynuację tematu)(PAP)

Kazimierz Kujda nowym prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

, zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi, racjonalne gospodarowanie odpadami, ochrona powierzchni ziemi oraz ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów. Fundusz dysponuje środkami krajowymi, na które składają się wpływy z różnego rodzaju opłat i kar środowiskowych, dotacje z budżetu państwa

Lubelskie.Samorządy chcą przebudować 388 km dróg lokalnych

"Program cieszy się ogromną popularnością, zwłaszcza w gminach, gdzie inwestycje takie mają duże znaczenie dla lokalnych społeczności" - powiedział PAP rzecznik prasowy wojewody lubelskiego Marcin Bielesz. 30 września upłynął termin składania wniosków przez samorządy gminne i powiatowe o

Śląskie. Dotacje na opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla 30 gmin

. Pieniądze pozwolą na rozpisanie konkursów oraz wybranie specjalistycznych firm, które zajmą się przygotowaniem programów związanych z gospodarką niskoemisyjną. Łącznie WFOŚiGW przeznaczył (w formie dotacji) ponad 765 tys. zł na opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w 30 gminach woj. śląskiego

Podkarpackie. Ponad 68 mln zł na dotacje na założenie firmy

Jak poinformował PAP dyrektor WUP Tomasz Czop, oprócz dotacji na założenie firmy, pieniądze mogą być wydane również na wsparcie szkoleniowo-doradcze. "Ogłaszając ten konkurs wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Podkarpacia. Bardzo wiele osób czekało bowiem na uruchomienie projektów

Ponad 2 tys. wniosków o wymianę pieców węglowych w Krakowie

W tym roku na wymianę systemów ogrzewania na proekologiczne Kraków pozyskał ponad 24 mln zł. Tymczasem złożone wnioski (ok. 2,2 tys.) opiewają na kwotę ponad 60 mln zł. "Zakładając, że wszyscy wnioskodawcy, którym przyznano dotacje, podpiszą umowy, rozliczą zadania i wykonają je zgodnie z tym

Łódzkie. 20 mln zł dotacji na drogi dojazdowe do gruntów rolnych

), poddębickiego (2,1 mln zł), tomaszowskiego (1,55 mln zł), opoczyńskiego (1,5 mln zł) i zgierskiego (1,33 mln zł). Co roku ok. 70 proc. gmin składa mniej więcej 140 wniosków o przyznanie środków na ten cel z budżetu województwa, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych. W ostatnich latach

Lubelskie. Prawie 75 mln zł dotacji na przebudowę dróg lokalnych

środę na konferencji prasowej wojewoda lubelski Wojciech Wilk. Łącznie zgłoszono 138 wnioski, dwa zostały odrzucone ze względów formalnych. Samorządy chciałyby łącznie przebudować ponad 380 km dróg, wystąpiły o 144,5 mln zł dotacji. "Ten program to najlepsze narzędzie wspomagające inwestycje

ARiMR: od 19 października nabór wniosków na modernizację gospodarstw

podane do publicznej wiadomości przez prezesa Agencji w ciągu 90 dni od zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy. W ramach poprzedniego PROW 2007-2013 podpisano prawie 75 tys. umów dot. "modernizacji gospodarstw rolnych" i przyznano pomoc na kwotę 10 mld 730 mln zł. Trafiła

Lublińska-Kasprzak odchodzi z PARP

dokumentów wymaganych do umowy, uproszczenia załączników do umów czy systemu rozliczania projektów. "PARP, jako pierwsza instytucja centralna w kraju, zrealizowała nabór wniosków na unijne dotacje dla przedsiębiorców on-line. Obecnie wnioski we wszystkich wdrażanych programach przyjmowane są przez

BGK ma umowy na 'Kredyt na innowacje technologiczne' dla MŚP z 17 bankami

Warszawa, 03.11.2015 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ogłosił konkurs "Kredyt na innowacje technologiczne" i podpisał umowy z 17 bankami, które będą go udzielać przedsiębiorstwom z sektora MŚP. Wnioski będzie można składać od 7 grudnia 2015 r. do 20 stycznia 2016 r. Do

Więcej unijnych pieniędzy dla przedsiębiorców w regionach

niestety jeszcze możliwości składania wniosków o dotacje. Do programów operacyjnych muszą powstać tzw. uszczegółowienia. Będą to pierwsze dokumenty, które bardziej dokładnie określą typy projektów, tego, kto może składać wniosek (np. tylko małe i średnie przedsiębiorstwo czy też wszystkie) oraz czy

Podlaskie. 50 mln zł z UE na inwestycje w energię odnawialną

Wnioski będzie można składać do urzędu marszałkowskiego od 30 listopada do 30 grudnia. Konkurs ogłoszono już teraz, by zainteresowani zdobyciem dotacji mogli się do niego odpowiednio przygotować - poinformował we wtorek PAP urząd. Rozstrzygnięcie planowane jest na kwiecień 2016 r. Pieniądze

ARiMR: ponad 2 tys. wniosków o premię dla młodych rolników

300 hektarów. ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków 20 sierpnia. Był to pierwszy nabór z nowej unijnej perspektywy finansowej. Pierwotnie nabór miał trwać dwa tygodnie, prezes jednak wydłużył go do miesiąca. Dotacja dla młodego rolnika na start w prowadzeniu gospodarstwa wynosi 100 tys. zł. Będzie

ARMiR: od 14 listopada wnioski o pomoc na wznowienie produkcji rolnej

, wymarznięcia upraw, suszy, deszczu nawalnego, obsunięcia się ziemi, lawiny czy huraganu mogą składać wnioski o przyznanie pomocy na wznowienie produkcji. Wnioski można składać do 19 grudnia 2014 r. Warunkiem otrzymania wsparcia jest powstanie w gospodarstwie wskutek działania jednego z wyżej wymienionych

Podkarpackie. Ponad 50,2 mln zł na drogi lokalne w przyszłym roku

Jak poinformowała PAP rzeczniczka wojewody podkarpackiego Małgorzata Oczoś-Błądzińska, samorządy mogą składać wnioski od 30 października br. "Gmina, w tym miasto na prawach powiatu, może skorzystać z dofinansowania nie więcej niż jednego zadania, a powiat ziemski - nie więcej niż dwóch zadań

Podlaskie. 240 m dróg lokalnych chcą przebudować samorządy w 2015 r.

To siódma edycja rządowego programu. Z końcem września minął termin na składanie wniosków o dotacje na 2015 r. W Podlaskiem jest do podziału 57,1 mln zł - o 17 mln zł więcej niż w 2014 r. Zgodnie z przyjętymi zasadami, połowa pieniędzy trafi na inwestycje na drogach gminnych, połowa na powiatowych

NFOŚiGW: 400 mln zł na termomodernizację domów jednorodzinnych

pozarządowe czy związki wyznaniowe posiadające prawo własności do jednorodzinnego budynku mieszkalnego dopuszczonego do użytkowania (np. plebania). "Mam nadzieję, że w pierwszych dniach stycznia będzie można składać wnioski, czy to w bankach czy w WFOŚiGW. Do tego czasu prowadzić będziemy dużą kampanię

ARiMR: od 10 lutego nabór na dotacje do inwestycji OSN

soczystych w całości kosztów kwalifikowanych operacji (max. 5 pkt). Na dodatkowe 2 punkty będą mogli liczyć młodzi rolnicy. Minimalna liczba punktów, które kwalifikują rolnika do przyznanie pomocy, wynosi 3. Prezes ARiMR, nie później niż w terminie 50 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o

Refleks kluczem na zdobycie unijnych pieniędzy. Rejestracja wniosków na Dolnym Śląsku trwała 57 s.

Wnioski można było składać od ósmej rano. Rejestracja miała skończyć się w chwili, gdy suma wnioskowanych pieniędzy osiągnie 2,5-krotność wszystkich funduszy przeznaczonych na ten cel. Zajęło to niespełna minutę. - To skandal - komentuje dla TVP Artur Skrzyszewski z firmy Enwar, która nie zdążyła

BGK z 17 bankami uruchamia kredyt na innowacje technologiczne

sektora MŚP. Nabór wniosków konkursowych potrwa od 7 grudnia 2015 r. do 20 stycznia 2016 r. - W nowym programie wprowadzonych zostało wiele usprawnień: skrócony czas oceny wniosków, więcej pieniędzy na każdy projekt i rozszerzenie możliwości finansowania kosztów wdrożenia innowacji. Bardzo ważna zmiana

Podkarpackie. 40 mln zł na wsparcie sektora ekonomii społecznej

działania i chęć realnej pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem, w tym osobom niepełnosprawnym"- dodał. W ramach ogłoszonego naboru pieniądze będą mogły być przeznaczone m.in. na projekty pozwalające uzyskać wiedzę konieczną do założenia przedsiębiorstwa społecznego np. spółdzielni socjalnej. Dotacje

Lubelskie. Rusza nabór wniosków o bezpłatne usunięcie azbestu

Od poniedziałku rusza kolejny nabór wniosków o usunięcie azbestu. Można je składać w urzędach gminy do 27 listopada. "Szacowana ilość wyrobów oraz odpadów azbestowych do usunięcia w 2016 r. to ok. 15 tys. ton" - powiedział dyrektor biura projektu usuwania azbestu w Urzędzie

Lublin. Węzeł komunikacyjny za 86 mln zł usprawni ruch w mieście

Wschodnia. Konkurs na projekty drogowe został już ogłoszony, wnioski można składać do końca pierwszego kwartału przyszłego roku. Według Żuka unijna dotacja może pojawić się dopiero, gdy inwestycja będzie już na ukończeniu. "Zakładamy niewielkie finansowanie w przyszłym roku, do 20 mln zł, a reszta po

Lubuskie. W tym roku z RPO ponad 261 mln zł na rozwój gospodarki i innowacje

gospodarki. Pierwsze z tegorocznych konkursów w tym obszarze będą ogłoszone w marcu, kolejne zaplanowano na wrzesień, październik i grudzień br. Firmy będą mogły ubiegać się m.in. o dofinansowanie projektów w zakresie badań i innowacji, a także tzw. voucherów na innowacje, czyli dotacje na opracowywanie i

300 tys. zł na granty dla dziennikarzy

. Wnioski o granty można składać od dziś, a komisje ocenią je przed końcem września. Jeden grantobiorca może dostać od 1 do 5 tys. zł, choć w dobrze uzasadnionych przypadkach Fundusz przewiduje przyznawanie wyższych dotacji. W tym roku Fundusz ma do wydania około 100 tys. zł. W przyszłym zamierza zebrać 300

Naciąganie na ekogrzanie? Będzie kontrola wniosków

udzielają błędnych informacji dotyczących zasad przyznawania dotacji, oferują, że za opłatą pomogą przy wypełnianiu i składaniu dokumentów. - Niedawno do punktu informacyjnego zgłosiła się pani z pytaniem, czy jej wniosek już został rozpatrzony. Okazało się, że kobieta zaufała jakiemuś domokrążcy, który

Olsztyn. Prokuratura umorzyła śledztwo ws. dotacji z UE dla fabryki mebli

Olsztynie Joanna Kruszewska-Papuszka mówiła wcześniej PAP, że powstały wątpliwości, czy osoby, które reprezentowały spółkę Favorit Furniture, w momencie składania wniosku o wypłatę dotacji unijnej znały sytuację finansową zakładu i wiedziały o planach jego likwidacji. Mówiła, że "w grudniu ubiegłego

Jak wydawaliśmy unijne fundusze? Z każdym rokiem coraz lepiej

. Wnioski o fundusze składają się z dwóch części - twardych danych i "poezji". I od tej "poezji" wszystko zależy - tłumaczy Łubiński. Można powiedzieć, że przez 10 lat zmieniały się "gusta literackie" oceniających wnioski. Na początku ostatniej perspektywy dotacje na założenie

Instytut reaktywacji filmu. Ile kosztują polskie produkcje? Niektóre za dużo

przekazują one 1,5 proc. przychodu na rzecz Instytutu. W ubiegłym roku najwięcej przekazali operatorzy telewizji cyfrowych, nadawcy telewizyjni oraz operatorzy telewizji kablowych. Na budżet PISF składają się jeszcze Ministerstwo Kultury czy dotacje celowe z budżetu państwa - ich udział w całym budżecie

Zakładamy firmę. Gdzie szukać dofinansowania?

dofinansowanie i złożyć wniosek o przyznanie dotacji lub pożyczki. Do wniosku koniecznie dołączamy biznesplan. Warto przyłożyć się porządnie do jego opracowania, ponieważ to właśnie od niego będzie zależało, czy uzyskamy zgodę na otrzymanie dofinansowania. Liczy się nie tylko pomysł, ale i dokładna analiza

Ponad trzysta małych przedsiębiorstw otrzyma 233 mln zł na e-biznes

, z czego tylko 31 było poprawnych formalnie i spełniało kryteria merytoryczne! - dodaje szefowa PARP. Agencja przyznaje jednak, że wnioski składane np. trzeciego dnia naboru już na dotację się nie załapały - bo cała dostępna pula pieniędzy była wtedy wyczerpana. Żeby podobnego zamieszania uniknąć w

Pomorskie. 150 mln euro na wsparcie innowacji w latach 2014-2020

projektów inwestycyjnych w poddziałaniu 2.2.1 "Inwestycje Profilowane - wsparcie dotacyjne". W tym konkursie do dyspozycji jest ok. 64 mln złotych, a wnioski o dotacje można składać od 1 lutego 2016. Natomiast ponad 101 mln zł jest do dyspozycji w konkursie na aktywność badawczo-rozwojową

Dodatkowych pieniędzy nie będzie

działaniu 4.4 (dotacje na innowacyjne inwestycje), czas złożenia wniosku nie będzie już miał żadnego znaczenia. - Wprowadzamy dodatkowe kryterium oceny jakości. Wnioski będą składane tylko przez internet, oceniane i ustawiane w kolejności, od najlepszego do najgorszego - tłumaczył "Gazecie"

Zachodniopomorskie. 55 mln zł na remonty dróg lokalnych w 2015 r.

ministrowi administracji i cyfryzacji. Jak powiedział PAP Pieleszek, są gminy, które co roku wnioskują o dofinansowanie dróg lokalnych, np. Goleniów, który trzy razy z rzędu otrzymał na ich modernizacje pieniądze z programu. Podobnie Koszalin, który co roku składa kilka wniosków, najczęściej bardzo dobrze

NFOŚiGW: 400 mln zł na termomodernizację domów jednorodzinnych

, organizacje pozarządowe czy związki wyznaniowe posiadające prawo własności do jednorodzinnego budynku mieszkalnego dopuszczonego do użytkowania (np. plebania). "Mam nadzieję, że w pierwszych dniach stycznia będzie można składać wnioski, czy to w bankach czy w WFOŚiGW. Do tego czasu prowadzić będziemy

Naukowców pospolite ruszenie po 79 mld euro

swojego potencjału. Z Polską jest jedna sprawa - składacie za mało wniosków - mówi Peter Härtwich z Komisji Europejskiej. Polscy naukowcy czasami boją się stawać w szranki z kolegami z Zachodu, czasami nie wiedzą, jak to zrobić, albo nawet nie wiedzą, że mogą zdobyć dotację. Tylko 10 proc. badaczy

MIR: kolejne kryteria dla projektów z programu "Polska Wschodnia"

resort. Wnioski w konkursie "Platformy startowe dla nowych pomysłów" można składać od 30 października do 27 listopada br. Do wzięcia jest 25 mln zł. Konkurs jest skierowany do młodych, którzy mają pomysł na innowacyjny biznes i chcą go prowadzić w Polsce wschodniej. Realizatorami "

Kompromitująca prowokacja MUP. Rzecznik podszył się pod pannę młodą

zupełnie inny adres e-mailowy - Rafała Szweda, rzecznika Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach. Poszło o wizytówki Bezrobotny kielczanin to pan Karol, którego historię opisaliśmy kilka dni temu. Dwukrotnie próbował otrzymać z pośredniaka dotację. Za pierwszym razem jego wniosek został odrzucony, bo nie

Warszawa. Podwyższone stężenia zanieczyszczeń powietrza notowane od lat

tego programu będzie można uzyskać dotację na kompleksową termomodernizację domu, czyli ocieplenie dachu, ścian, okien, czy modernizację systemu centralnego ogrzewania. Dotacja wyniesie 40 proc. Wnioski będą mogły składać osoby indywidualne, inaczej niż w programie KAWKA, gdzie potrzebna jest

Śledztwo ws. unijnej dotacji dla zakładu produkcji mebli w Szczytnie

-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnej w Olsztynie Joanna Kruszewska-Papuszka mówiła wcześniej PAP, że powstały wątpliwości, czy osoby, które reprezentowały spółkę Favorit Furniture, w momencie składania wniosku o wypłatę dotacji unijnej znały sytuację finansową zakładu i wiedziały o planach jego likwidacji

Podlaskie. Prawie 15 mln zł z UE na inwestycje wodno-kanalizacyjne

, by te pieniądze wykorzystać. Wnioski będzie można składać od 10 do 30 kwietnia. Pieniądze dostaną m.in. gminy: Gródek, Szczuczyn, Mielnik, Bielsk Podlaski, Nowe Piekuty, Grajewo i Krypno. Największą dotację - 2 mln zł - otrzyma gmina Gródek, która za 3,3 mln zł będzie rozbudowywać oczyszczalnię

Ministerstwo wyjaśnia, co zrobić, aby dostać 500 zł na dziecko

dodatku 500 zł nad dziecko Jak dostać pieniądze? Świadczenie będzie wypłacać urząd miasta, gminy, ośrodek pomocy społecznej lub centra do realizacji świadczeń socjalnych. Wniosek trzeba będzie trzeba składać co roku w miejscu zamieszkania (również przez internet, ale w tym ostatnim przypadku nie ma

MIR pracuje nad ułatwieniami ws. instrumentów zwrotnych na lata 2014-2020

unijnych. Dostęp do placówek bankowych, gdzie takie wnioski będzie można składać, powinien być duży. Kontrola związana z wydawaniem tych środków nie powinna być bardziej skomplikowana od tej obecnie prowadzonej przez banki inwestycyjne" - tłumaczyła. Dobrzyńska wyjaśniła, że "dotacjami unijnymi

Podlaskie. Blisko 2 mln zł z UE na rozwój rybactwa

, które wpłyną na ochronę środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego, takie jak inwestycje melioracyjne, budowa czy odbudowa szlaków wodnych oraz zachowanie bioróżnorodności wód. Wnioski mogą też dotyczyć rozwoju rybactwa i ochrony ryb. Można też składać projekty dotyczące turystyki wędkarskiej i

Okazja? Możesz mieć tańszą energię, a nawet na niej zarabiać

standardowej. Wnioski do 30 listopada 2015 r. Wniosek wraz ze szczegółami programu jest dostępny na www.wfos.szczecin.pl w zakładce PROSUMENT. Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście lub drogą pocztową. Będzie to można zrobić najpóźniej do 30 listopada 2015 r. lub do wyczerpania puli przeznaczonych

Śledztwo ws. unijnej dotacji dla producenta mebli w Szczytnie

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, gdyż powstały wątpliwości, czy osoby, które reprezentowały spółkę Favorit Furniture, w momencie składania wniosku o wypłatę dotacji unijnej znały sytuację finansową zakładu i wiedziały o planach jego likwidacji. Mówiła, że "w grudniu ubiegłego roku

Firmy mogą się starać o dotacje na poprawę efektywności energetycznej

efektywności energetycznej, ograniczanie szkodliwych emisji do atmosfery, energetyczne wykorzystanie odpadów przemysłowych czy wykonanie audytu energetycznego. Program składa się z trzech części. W ramach pierwszej, na audyty energetyczne przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dotacje do 70 proc. kosztów. W

Firmy szturmem po unijne dotacje

-rozwojową (47 wniosków na ponad 244 mln zł). Przedsiębiorcy nie są jedyną grupą, która składa wnioski o dotację. Tak samo szybko przyrasta liczba wniosków od samorządów, uczelni, organizacji pozarządowych itp. Jak informuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, łączna kwota wszystkich poprawnych wniosków o

Przepychanki w kolejce po dotacje. Podstawieni ochroniarze

W poniedziałek ruszyła kolejna tura składania wniosków o dotacje unijne na inwestycję w przedsiębiorstwo innowacyjne - do wzięcia są 53 mln zł. Mimo zapewnień PARP, że kolejność zgłoszeń nie będzie miała wpływu na przyznanie dotacji, przedsiębiorcy stworzyli listy społeczne i już od tygodnia stoją

Kujawsko-Pomorskie. 7 mln euro z RPO na inwestycje firm

trzech nowych miejsc pracy. Poziom dotacji będzie zależeć od wielkości firm. Małe przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie w wysokości 70 proc., średnie - 60 proc., a duże - 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Wnioski będzie można składać od 17 do 28 marca. "Ogłoszenie konkursu było możliwe dzięki

Unijne pieniądze na firmę

się pospieszyć. W najbliższych tygodniach trzeba będzie podpisać wszystkie umowy na dotacje. W wypadku instrumentów zwrotnych, np. pożyczek, jest trochę więcej czasu. Dziś pokazujemy, gdzie szukać środków na założenie firmy. Jutro - gdzie jeszcze jest szansa na zdobycie pomocy finansowej na rozwój już

ARiMR: blisko 800 mln zł na wsparcie dla młodych rolników

restrukturyzacji (wsi - PAP). Tam, gdzie jest młodość, zwykle jest dynamizm i odwaga podejmowania działań i wyzwań" - powiedział Gross na konferencji prasowej. Przypomniał, że Polska ma najwyższy w UE odsetek młodych rolników (osób do 40 lat) - ok. 13 proc.; średnia w UE - to 7,5 proc. Wiceprezes Agencji

Nie masz pracy? Możesz dostać prawie 22 tys. zł!

Pracy w Łodzi" na rok 2014. Bo choć jak zwykle decyduje kolejność zgłoszeń, to jednak wnioski z uchybieniami formalnymi zostaną odrzucone. Preferowane są: produkcja, usługi i handel.- Jednorazowe dotacje na działalność od lat cieszą się dużym zainteresowaniem bezrobotnych - mówi Bogusław Dąbrowski

Czy uda się dokończyć 40 km A4 w 14 miesięcy?

spowodowaną przekroczeniem terminu rozliczenia dotacji unijnych z perspektywy 2007-2013. Dotacje można rozliczać do końca 2015 roku. GDDKiA właśnie w 2015 roku planuje zakończyć budowę odcinka A4 Rzeszów - Jarosław. PZPB w imieniu wykonawców wnosił o to, by GDDKiA wydłużyła czas na wykonanie zadania z 14 do

Lubelskie.Kolejny nabór wniosków o bezpłatne usunięcie azbestu

Wnioski o usunięcie azbestu można składać w urzędach gminy do 28 listopada. "Spodziewamy się, że w obecnym naborze wpłynie ok. 12 tys. wniosków i w przyszłym roku możemy usunąć kolejne 18-20 tys. ton azbestu" - powiedział PAP dyrektor biura projektu usuwania azbestu w Urzędzie

MIR: w tym roku 1,2 mld zł na konkursy z programu "Polska Wschodnia"

w przedsiębiorstwie działań rekomendowanych na podstawie audytu" - zaznaczył resort. Resort zapowiedział też, że pod koniec września ruszy konkurs "Platformy startowe dla nowych pomysłów". Wnioski będzie można składać od 30 października do 27 listopada br. Do wzięcia jest 25 mln zł

Mniej chętnych na e-dotacje

W październiku 2009 roku o dotacjach na e-biznes zrobiło się głośno w całej Polsce - desperacko walczący o unijne fundusze przedsiębiorcy tworzyli kilometrowe kolejki. Dochodziło do przepychanek i awantur, każdy chciał pierwszy złożyć wniosek. Nie przekonywały ich komunikaty, że kolejność nie ma

"Rz": ": Ostatnie dotacje na badania

Konkurs, którego budżet wynosi 199,03 mln zł, rozpocznie się 29 sierpnia. To najpopularniejsze obecnie unijne dotacje z programu operacyjnego "Innowacyjna gospodarka". W poprzednich konkursach, firmy składały po kilkaset wniosków, w sumie o wartości ponad miliarda, przy kilkuset

"Rzeczpospolita": Ostatnie dotacje na badania

Konkurs, którego budżet wynosi 199,03 mln zł, rozpocznie się 29 sierpnia. To najpopularniejsze obecnie unijne dotacje z programu operacyjnego "Innowacyjna gospodarka". W poprzednich konkursach, firmy składały po kilkaset wniosków, w sumie o wartości ponad miliarda, przy kilkuset

Kolejka po dotację na otwarcie własnej firmy

swojej stronie internetowej informację o tym, ile osób złożyło dotąd taki wniosek. To już ponad 250 osób. - Podziałało. Ludzie potrafią liczyć, zdają sobie sprawę z tego, że szansa na zdobycie dotacji jest w tym roku naprawdę mała. Teraz składają po 20-30 wniosków dziennie, nie ma już takich kolejek

Ponad 4 mld euro na inwestycje transportowe dla Polski

W zeszłym tygodniu Komisja Europejska ogłosiła pierwszy konkurs na dofinansowanie transportowych inwestycji infrastrukturalnych z programu Connecting Europe Facility (CEF). Do podziału w tym konkursie jest 12 mld euro, a wnioski o dotacje należy składać do 26 lutego przyszłego roku. To szansa, ale

Listopadowe dotacje dla firm z Mazowsza

, które już działają na rynku.   Jeden przedsiębiorca może złożyć tylko 1 wniosek o dofinansowanie, dlatego tak bardzo ważne jest jego dobre przygotowanie. Wnioski będzie można składać elektronicznie w terminie do 18 listopada 2011 roku. Wysłany wniosek w formie papierowej powinien zostać dostarczony

Pożegnanie z kolejkami po unijne dotacje

) rozszarpano przez pierwsze dwa dni. W każdym kolejnym naborze wniosków, np. w działaniu 8.1, albo w równie popularnym działaniu 4.4 (dotacje na innowacyjne inwestycje) czas złożenia wniosku nie będzie już miał żadnego znaczenia. - Wprowadzamy dodatkowe kryterium oceny jakości. Wnioski będą składane tylko

Warmińsko-Mazurskie. Blisko 1,3 mln zł na rozwój wsi

Jak powiedziała PAP sekretarz LGD "Południowa Warmia" Iwona Hudź, są to prawdopodobnie ostatnie konkursy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w dniach 2-16 czerwca w biurze stowarzyszenia w Barczewie. Do konkursu na odnowę i

MIR pracuje nad ułatwieniami ws. instrumentów zwrotnych na lata 2014-2020

, gdzie takie wnioski będzie można składać, powinien być duży. Kontrola związana z wydawaniem tych środków nie powinna być bardziej skomplikowana od tej obecnie prowadzonej przez banki inwestycyjne" - tłumaczyła. Dobrzyńska wyjaśniła, że "dotacjami unijnymi będą finansowane projekty tzw

Resort rozwoju chce przykręcić kurek z dotacjami na e-biznes

., że urzędnicy nie promują innowacyjnych pomysłów, tylko tych ludzi, którzy dobrze wypełnią wnioski. I że część wniosków jest składanych tylko po to, by wyciągnąć unijną kasę. Teraz resort rozwoju chce przykręcić kurek z dotacjami. Co się zmieni? Wcześniej można było składać wnioski opiewające na

NIK: gigantyczne nieprawidłowości przy przebudowie DK 91

wykonawca w ramach gwarancji musiał usuwać deformacje. Dotacją z Brukseli na budowę zarządzało Centrum Unijnych Projektów Transportowych. MZD chciał je prosić m.in. o wydłużenie terminu realizacji inwestycji. Do napisania stosownego wniosku najął firmę doradczą z Sopotu. NIK twierdzi, że niepotrzebnie, bo

Rząd wydał rozporządzenia ws. pomocy państwa dla przedsiębiorców

pośrednictwem koordynatora - wniosek o dofinansowanie i ubiegać się o dotację, np. na organizację udziału w zagranicznych targach. W ramach takiego programu promocji branżowej muszą być zrealizowane co najmniej dwa działania promocyjne, np. konferencja prasowa, prezentacja, budowa stoiska informacyjnego

500 zł na dziecko. Minister finansów odmawia akceptacji, samorządy czeka paraliż

będzie wypłat wstecz. Uprawnionych będzie 2,7 mln rodzin. Wnioski można składać przez trzy miesiące od startu programu. Już jednak wiadomo, że samorządy czeka paraliż. - Obsługujemy dziś 12 tys. świadczeniobiorców, kolejnych 10 tys. będzie nam trudno przyjąć. Zatrudnienie ludzi i dostarczenie sprzętu

Wrocław. Wymienionych może zostać tysiąc pieców węglowych

przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Natomiast wykonaniem zadania zajmuje się Urząd Miejski Wrocławia. Wnioski należy składać w Wydziale Środowiska i Rolnictwa UM Wrocławia do 30 września. W

Po unijną dotację z urzędu tylko z Windowsem

Pan Krzysztof chciał wystartować w konkursie na unijne dotacje dla przedsiębiorców, organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Informację o naborze znalazł na urzędowej stronie, jest tam też kompletna dokumentacja i generator wniosków do ściągnięcia i zainstalowania na komputerze. I pojawił

Warmińsko-mazurskie. 3,7 mln zł do rozdysponowania w programie mikropożyczek

, którzy nie ukończyli 27. roku życia. "Weterynarze, geodeci, projektanci terenów zielonych, logopedzi, kosmetyczki, fryzjerzy - to są te profesje, gdzie trzeba założyć działalność gospodarczą, by zarabiać" - podkreśliła Bąkowska. Oceniła, że początkowo, gdy program startował, to 1/3 wniosków

"Nasz Dziennik": Młodzi rolnicy jako pierwsi

To pierwsze działanie uruchamiane w tym roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, nie licząc dwóch programów, na które wnioski można składać od 16 marca wraz z podaniami o płatności bezpośrednie. Dotacje mają być wypłacane tym młodym rolnikom, którzy dopiero planują

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery