gdzie składać wnioski na dotacje

PAP

Puszcza Białowieska. Mikrodotacje wesprą lokalną przedsiębiorczość

Puszcza Białowieska. Mikrodotacje wesprą lokalną przedsiębiorczość

Po około 20 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą dostać osoby z okolic Puszczy Białowieskiej w ramach programu "Razem możemy więcej". Jego cel to wspieranie przedsiębiorczości w rejonie. Do końca lipca można składać wnioski o dotacje.

Generator składania wniosków o dotacje roi się od błędów

W generatorze wniosków o unijne dotacje roi się od groźnych w skutkach błędów - alarmuje "Rzeczpospolita". Część z nich utrudnia życie beneficjentom, a część może doprowadzić nawet do odrzucenia ich projektów.

Unia daje dotacje na badania, ale fundusze się kończą

Przedsiębiorcy składają wnioski o dotacje. Na badania chcą 2 mln zł, ale na ich wdrożenie już 40 mln. Będą kontrole

Grynkiewicz: Internetowy biznes jak papier toaletowy w PRL-u

Grynkiewicz: Internetowy biznes jak papier toaletowy w PRL-u

Eurodotacje rozpatrywane są szybciej. Urzędy likwidują zatory

W ostatnich tygodniach kilkakrotnie opisywaliśmy problemy, jakie odbiorcy dotacji - przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, samorządy - mają z wypłatą unijnych pieniędzy. Kasa utknęła w zatorach. Urzędnicy odrzucali wnioski o wypłatę dotacji, bo doszukiwali się w nich błędów. Odbiorcy dotacji nie

Szansa na dotację dla małych innowacyjnych firm

. PARP wyciągnął wnioski z kłopotów z przeszłości, gdy wnioski o dotacje trzeba było składać osobiście, a przed placówkami je przyjmującymi ustawiały się kolejki. Tym razem składanie wniosków odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.parp.gov.pl, a dodatkowe dokumenty trzeba dosłać pocztą.

ARiMR: od 15 maja młodzi rolnicy mogą starać się o 100 tys. zł dotacji

której znajduje się gospodarstwo. Punkty mają być przyznane w ciągu 50 dni od zakończenia naboru, a decyzja w sprawie przyznania pomocy wydana w terminie 150 dni od dnia złożenia wniosku. Dotychczas w ramach PROW 2007-2013 odbyły się cztery nabory wniosków w latach 2008, 2009, 2010 i 2011 na program

Kolejki po unijną pomoc dla e-przedsiębiorców

przedsiębiorcy otrzymają z unijnej kasy 385,6 mln euro. W ciągu dwóch lat działania programu wydano już na innowacyjne wnioski 375 mln zł, a agencja mówi, że w przyszłym roku zorganizuje przynajmniej dwa kolejne nabory. W prowadzonym aktualnie przedsiębiorcy mogą liczyć na dotacje z puli 144 mln zł. Kolejki

Na co musisz zwrócić uwagę, wypełniając wniosek o dotację z PUP

dofinansowanie, nie może posiadać na swoim koncie innej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku (z tym że niektóre urzędy wyznaczają dłuższy okres). Dotacje nie są przyznawane także osobom, które w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku bez uzasadnienia odmówiły przyjęcia

Pierwsze wnioski firm o unijne dofinansowanie prac badawczo- rozwojowych

-rozwojowe oraz inwestycje polegające na wdrożeniu ich wyników. "Teraz działania te zostały otwarte dla MSP. Duże firmy szykują się na nabór w 2009 roku" ś zapowiedziała rzecznika PARPśu. Pierwsze wnioski będzie można składać do 26 września br. "Jednak w zależności od ilości i wartości

Pomorskie.255 km dróg lokalnych chcą przebudować samorządy w 2016

przebudowę ok. 86 km dróg gminnych. Wnioski o dotacje na 2016 rok mogły być składane do końca października. Rzecznik podał, że do końca listopada potrwają prace Komisji ds. oceny projektów o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Wstępna

ARiMR: koniec naboru wniosków na inwestycje w produkcję prosiąt i bydła

wniosku wymagało m.in. przygotowania dokumentacji planowanej inwestycji. Dlatego rolnicy z dostarczeniem dokumentów czekali niemal do ostatniej chwili. Na początku listopada w Agencji było jedynie kilka wniosków. Dotacja będzie wypłacana w formie refundacji kosztów danej inwestycji. Dopłata wynosi 50

Samorządy mogą już składać wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych

niezmienionej kwocie maksymalnego dofinansowania 3 mln zł na zadanie. Wniosków na realizację zadań przeznaczonych do wykonania w 2016 r. można składać do 30 października 2015 r. W kolejnych latach nabór wniosków będzie prowadzony w dniach 1-15 września. Wnioski będą rozpatrywane przez komisje powoływane przez

Pomorskie.305 km dróg lokalnych chcą przebudować samorządy w 2015

Jak podaje Pomorski Urząd Wojewódzki, na realizację programu jest ponad 54,3 mln zł. To siódma edycja rządowego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wnioski o dotacje na 2015 rok mogły być składane do końca września. Jak poinformował rzecznik prasowy wojewody pomorskiego, Roman Nowak do

Do 17 XI można starać się o dofinansowanie do produkcji prosiąt i bydła

na "Modernizacja gospodarstw rolnych". Wtedy będzie można składać wnioski także o dofinansowanie zakupu ciągników i innych maszyn rolniczych.

BGK zrealizował już ponad 16,5 tys. lokali i miejsc dla najuboższych

, niespełniających kryteriów formalnych jest śladowa. Jeden, czy dwa nieprawidłowe wnioski na średnio 70, składanych w poszczególnych edycjach to wartość marginalna" - podkreślił Bogusław Białowąs. "Program jest korzystny dla samorządów, gdyż przewiduje bezzwrotną dotację w zależności od rodzaju

KE przyznała wstępnie 13,1 mld euro dotacji w ramach 'Łącząc Europę'

2015 r. umowy te zostaną podpisane przez beneficjentów projektów. PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały w osobnym komunikacie, że KE pozytywnie oceniła wszystkie ich wnioski złożone w konkursie CEF. Oznacza to, że PKP PLK otrzymają ponad 7,5 mld zł dotacji na realizację 7 projektów kolejowych

Małopolska. Dzięki dotacjom z EFS najczęściej powstają firmy budowlane

skutkuje zgłaszaniem się - już jako pracodawcy - po stażystów, składaniem ofert zatrudnienia czy wniosków o dofinansowanie stanowiska pracy dla nowych pracowników. Raport powstał na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji.(PAP)

Lubelskie.Samorządy chcą przebudować 388 km dróg lokalnych

"Program cieszy się ogromną popularnością, zwłaszcza w gminach, gdzie inwestycje takie mają duże znaczenie dla lokalnych społeczności" - powiedział PAP rzecznik prasowy wojewody lubelskiego Marcin Bielesz. 30 września upłynął termin składania wniosków przez samorządy gminne i powiatowe o

Śląskie. Dotacje na opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla 30 gmin

. Pieniądze pozwolą na rozpisanie konkursów oraz wybranie specjalistycznych firm, które zajmą się przygotowaniem programów związanych z gospodarką niskoemisyjną. Łącznie WFOŚiGW przeznaczył (w formie dotacji) ponad 765 tys. zł na opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w 30 gminach woj. śląskiego

Podkarpackie. Ponad 68 mln zł na dotacje na założenie firmy

Jak poinformował PAP dyrektor WUP Tomasz Czop, oprócz dotacji na założenie firmy, pieniądze mogą być wydane również na wsparcie szkoleniowo-doradcze. "Ogłaszając ten konkurs wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Podkarpacia. Bardzo wiele osób czekało bowiem na uruchomienie projektów

Ponad 2 tys. wniosków o wymianę pieców węglowych w Krakowie

W tym roku na wymianę systemów ogrzewania na proekologiczne Kraków pozyskał ponad 24 mln zł. Tymczasem złożone wnioski (ok. 2,2 tys.) opiewają na kwotę ponad 60 mln zł. "Zakładając, że wszyscy wnioskodawcy, którym przyznano dotacje, podpiszą umowy, rozliczą zadania i wykonają je zgodnie z tym

Łódzkie. 20 mln zł dotacji na drogi dojazdowe do gruntów rolnych

), poddębickiego (2,1 mln zł), tomaszowskiego (1,55 mln zł), opoczyńskiego (1,5 mln zł) i zgierskiego (1,33 mln zł). Co roku ok. 70 proc. gmin składa mniej więcej 140 wniosków o przyznanie środków na ten cel z budżetu województwa, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych. W ostatnich latach

Lubelskie. Prawie 75 mln zł dotacji na przebudowę dróg lokalnych

środę na konferencji prasowej wojewoda lubelski Wojciech Wilk. Łącznie zgłoszono 138 wnioski, dwa zostały odrzucone ze względów formalnych. Samorządy chciałyby łącznie przebudować ponad 380 km dróg, wystąpiły o 144,5 mln zł dotacji. "Ten program to najlepsze narzędzie wspomagające inwestycje

ARiMR: od 19 października nabór wniosków na modernizację gospodarstw

podane do publicznej wiadomości przez prezesa Agencji w ciągu 90 dni od zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy. W ramach poprzedniego PROW 2007-2013 podpisano prawie 75 tys. umów dot. "modernizacji gospodarstw rolnych" i przyznano pomoc na kwotę 10 mld 730 mln zł. Trafiła

BGK ma umowy na 'Kredyt na innowacje technologiczne' dla MŚP z 17 bankami

Warszawa, 03.11.2015 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ogłosił konkurs "Kredyt na innowacje technologiczne" i podpisał umowy z 17 bankami, które będą go udzielać przedsiębiorstwom z sektora MŚP. Wnioski będzie można składać od 7 grudnia 2015 r. do 20 stycznia 2016 r. Do

Podlaskie. 50 mln zł z UE na inwestycje w energię odnawialną

Wnioski będzie można składać do urzędu marszałkowskiego od 30 listopada do 30 grudnia. Konkurs ogłoszono już teraz, by zainteresowani zdobyciem dotacji mogli się do niego odpowiednio przygotować - poinformował we wtorek PAP urząd. Rozstrzygnięcie planowane jest na kwiecień 2016 r. Pieniądze

Więcej unijnych pieniędzy dla przedsiębiorców w regionach

niestety jeszcze możliwości składania wniosków o dotacje. Do programów operacyjnych muszą powstać tzw. uszczegółowienia. Będą to pierwsze dokumenty, które bardziej dokładnie określą typy projektów, tego, kto może składać wniosek (np. tylko małe i średnie przedsiębiorstwo czy też wszystkie) oraz czy

ARiMR: ponad 2 tys. wniosków o premię dla młodych rolników

300 hektarów. ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków 20 sierpnia. Był to pierwszy nabór z nowej unijnej perspektywy finansowej. Pierwotnie nabór miał trwać dwa tygodnie, prezes jednak wydłużył go do miesiąca. Dotacja dla młodego rolnika na start w prowadzeniu gospodarstwa wynosi 100 tys. zł. Będzie

W poniedziałek ruszył pierwszy konkurs w programie Polska Wschodnia

, który należy złożyć w celu przystąpienia do niego. Wnioski można składać wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie internetowej PARP (www.popw.parp.gov.pl). Program Polska Wschodnia 2014-2020 (PO PW) to instrument wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego pięciu województw: lubelskiego, podlaskiego

ARMiR: od 14 listopada wnioski o pomoc na wznowienie produkcji rolnej

, wymarznięcia upraw, suszy, deszczu nawalnego, obsunięcia się ziemi, lawiny czy huraganu mogą składać wnioski o przyznanie pomocy na wznowienie produkcji. Wnioski można składać do 19 grudnia 2014 r. Warunkiem otrzymania wsparcia jest powstanie w gospodarstwie wskutek działania jednego z wyżej wymienionych

Podkarpackie. Ponad 50,2 mln zł na drogi lokalne w przyszłym roku

Jak poinformowała PAP rzeczniczka wojewody podkarpackiego Małgorzata Oczoś-Błądzińska, samorządy mogą składać wnioski od 30 października br. "Gmina, w tym miasto na prawach powiatu, może skorzystać z dofinansowania nie więcej niż jednego zadania, a powiat ziemski - nie więcej niż dwóch zadań

Podlaskie. 240 m dróg lokalnych chcą przebudować samorządy w 2015 r.

To siódma edycja rządowego programu. Z końcem września minął termin na składanie wniosków o dotacje na 2015 r. W Podlaskiem jest do podziału 57,1 mln zł - o 17 mln zł więcej niż w 2014 r. Zgodnie z przyjętymi zasadami, połowa pieniędzy trafi na inwestycje na drogach gminnych, połowa na powiatowych

NFOŚiGW: 400 mln zł na termomodernizację domów jednorodzinnych

pozarządowe czy związki wyznaniowe posiadające prawo własności do jednorodzinnego budynku mieszkalnego dopuszczonego do użytkowania (np. plebania). "Mam nadzieję, że w pierwszych dniach stycznia będzie można składać wnioski, czy to w bankach czy w WFOŚiGW. Do tego czasu prowadzić będziemy dużą kampanię

Spółka samorządowa złożyła wniosek o certyfikat dla lotniska w Szymanach

kadra obsługująca ruch na lotnisku. Jak dodał Krawczyk, wniosek o wydanie certyfikatu składa się do ULC w terminie 90 dni roboczych przed planowaną datą rozpoczęcia działalności na lotnisku. Rzeczniczka ULC Marta Chylińska wyjaśniła, że lotniskiem użytku publicznego, zgodnie z ustawą Prawo lotnicze

BGK z 17 bankami uruchamia kredyt na innowacje technologiczne

sektora MŚP. Nabór wniosków konkursowych potrwa od 7 grudnia 2015 r. do 20 stycznia 2016 r. - W nowym programie wprowadzonych zostało wiele usprawnień: skrócony czas oceny wniosków, więcej pieniędzy na każdy projekt i rozszerzenie możliwości finansowania kosztów wdrożenia innowacji. Bardzo ważna zmiana

Podkarpackie. 40 mln zł na wsparcie sektora ekonomii społecznej

działania i chęć realnej pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem, w tym osobom niepełnosprawnym"- dodał. W ramach ogłoszonego naboru pieniądze będą mogły być przeznaczone m.in. na projekty pozwalające uzyskać wiedzę konieczną do założenia przedsiębiorstwa społecznego np. spółdzielni socjalnej. Dotacje

Refleks kluczem na zdobycie unijnych pieniędzy. Rejestracja wniosków na Dolnym Śląsku trwała 57 s.

Wnioski można było składać od ósmej rano. Rejestracja miała skończyć się w chwili, gdy suma wnioskowanych pieniędzy osiągnie 2,5-krotność wszystkich funduszy przeznaczonych na ten cel. Zajęło to niespełna minutę. - To skandal - komentuje dla TVP Artur Skrzyszewski z firmy Enwar, która nie zdążyła

Podkarpackie. Rolnicy dostali ponad 16 mln zł w ramach dopłat do paliwa

Podkreśliła, że przedstawione liczby dotyczą tylko pierwszego okresu za obecny rok. Rolnicy otrzymują bowiem zwrot podatku na podstawie faktur składanych dwa razy w roku. W 2015 r. z dotacji skorzystało na Podkarpaciu już ponad 38,5 tys. rolników, a łączna kwota przyznanego dofinansowania wyniosła

Lublin. Węzeł komunikacyjny za 86 mln zł usprawni ruch w mieście

Wschodnia. Konkurs na projekty drogowe został już ogłoszony, wnioski można składać do końca pierwszego kwartału przyszłego roku. Według Żuka unijna dotacja może pojawić się dopiero, gdy inwestycja będzie już na ukończeniu. "Zakładamy niewielkie finansowanie w przyszłym roku, do 20 mln zł, a reszta po

Lubelskie. Rusza nabór wniosków o bezpłatne usunięcie azbestu

Od poniedziałku rusza kolejny nabór wniosków o usunięcie azbestu. Można je składać w urzędach gminy do 27 listopada. "Szacowana ilość wyrobów oraz odpadów azbestowych do usunięcia w 2016 r. to ok. 15 tys. ton" - powiedział dyrektor biura projektu usuwania azbestu w Urzędzie

MŚ: walka z barszczem Sosnowskiego ma być bardziej skuteczna

terytorialnego województwa małopolskiego, które mogą się ubiegać o dotację w wysokości do 90 proc. kosztów kwalifikowanych zadania. Termin składania wniosków w 2015 r. upływa 31 sierpnia, a budżet programu na ten rok wynosi 0,5 mln zł" - wyjaśniło ministerstwo. Podobny program realizowany jest w woj

Świętokrzyskie. Ruszył nabór do konkursów z nowego RPO

Jarubas. Aplikacje można składać do 30 września. Jak poinformowała PAP dyrektor Departamentu Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach Aleksandra Marcinkowska, w porównaniu z poprzednim okresem unijnego programowania, zmieniły się zasady naboru wniosków. M.in. inaczej wygląda formularz

300 tys. zł na granty dla dziennikarzy

. Wnioski o granty można składać od dziś, a komisje ocenią je przed końcem września. Jeden grantobiorca może dostać od 1 do 5 tys. zł, choć w dobrze uzasadnionych przypadkach Fundusz przewiduje przyznawanie wyższych dotacji. W tym roku Fundusz ma do wydania około 100 tys. zł. W przyszłym zamierza zebrać 300

Można uzyskać pieniądze na walkę z barszczem Sosnowskiego

skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego, które mogą się ubiegać o dotację w wysokości do 90 proc. kosztów kwalifikowanych zadania. Termin składania wniosków w 2015 r. upływa 31 sierpnia, a budżet programu na ten rok wynosi 0,5 mln zł" - wyjaśniło ministerstwo

Olsztyn. Prokuratura umorzyła śledztwo ws. dotacji z UE dla fabryki mebli

Olsztynie Joanna Kruszewska-Papuszka mówiła wcześniej PAP, że powstały wątpliwości, czy osoby, które reprezentowały spółkę Favorit Furniture, w momencie składania wniosku o wypłatę dotacji unijnej znały sytuację finansową zakładu i wiedziały o planach jego likwidacji. Mówiła, że "w grudniu ubiegłego

Naciąganie na ekogrzanie? Będzie kontrola wniosków

udzielają błędnych informacji dotyczących zasad przyznawania dotacji, oferują, że za opłatą pomogą przy wypełnianiu i składaniu dokumentów. - Niedawno do punktu informacyjnego zgłosiła się pani z pytaniem, czy jej wniosek już został rozpatrzony. Okazało się, że kobieta zaufała jakiemuś domokrążcy, który

Instytut reaktywacji filmu. Ile kosztują polskie produkcje? Niektóre za dużo

przekazują one 1,5 proc. przychodu na rzecz Instytutu. W ubiegłym roku najwięcej przekazali operatorzy telewizji cyfrowych, nadawcy telewizyjni oraz operatorzy telewizji kablowych. Na budżet PISF składają się jeszcze Ministerstwo Kultury czy dotacje celowe z budżetu państwa - ich udział w całym budżecie

Jak wydawaliśmy unijne fundusze? Z każdym rokiem coraz lepiej

. Wnioski o fundusze składają się z dwóch części - twardych danych i "poezji". I od tej "poezji" wszystko zależy - tłumaczy Łubiński. Można powiedzieć, że przez 10 lat zmieniały się "gusta literackie" oceniających wnioski. Na początku ostatniej perspektywy dotacje na założenie

MIR: są wytyczne ws. wydawania pieniędzy UE z programu "Polska Wschodnia"

dokumentacji wdrożeniowej, uzyskanie patentu czy też zdobycie certyfikatów" - dodała. W październiku będzie można składać wnioski dotyczące konkursu "Wzór na konkurencję", również organizowanego przez PARP. Do rozdysponowania jest 5 mln zł. "O dofinansowanie będą mogły ubiegać się mikro

Zakładamy firmę. Gdzie szukać dofinansowania?

dofinansowanie i złożyć wniosek o przyznanie dotacji lub pożyczki. Do wniosku koniecznie dołączamy biznesplan. Warto przyłożyć się porządnie do jego opracowania, ponieważ to właśnie od niego będzie zależało, czy uzyskamy zgodę na otrzymanie dofinansowania. Liczy się nie tylko pomysł, ale i dokładna analiza

NFOŚiGW: 400 mln zł na termomodernizację domów jednorodzinnych

, organizacje pozarządowe czy związki wyznaniowe posiadające prawo własności do jednorodzinnego budynku mieszkalnego dopuszczonego do użytkowania (np. plebania). "Mam nadzieję, że w pierwszych dniach stycznia będzie można składać wnioski, czy to w bankach czy w WFOŚiGW. Do tego czasu prowadzić będziemy

Zachodniopomorskie. 55 mln zł na remonty dróg lokalnych w 2015 r.

ministrowi administracji i cyfryzacji. Jak powiedział PAP Pieleszek, są gminy, które co roku wnioskują o dofinansowanie dróg lokalnych, np. Goleniów, który trzy razy z rzędu otrzymał na ich modernizacje pieniądze z programu. Podobnie Koszalin, który co roku składa kilka wniosków, najczęściej bardzo dobrze

Ponad trzysta małych przedsiębiorstw otrzyma 233 mln zł na e-biznes

, z czego tylko 31 było poprawnych formalnie i spełniało kryteria merytoryczne! - dodaje szefowa PARP. Agencja przyznaje jednak, że wnioski składane np. trzeciego dnia naboru już na dotację się nie załapały - bo cała dostępna pula pieniędzy była wtedy wyczerpana. Żeby podobnego zamieszania uniknąć w

MIR: kolejne kryteria dla projektów z programu "Polska Wschodnia"

resort. Wnioski w konkursie "Platformy startowe dla nowych pomysłów" można składać od 30 października do 27 listopada br. Do wzięcia jest 25 mln zł. Konkurs jest skierowany do młodych, którzy mają pomysł na innowacyjny biznes i chcą go prowadzić w Polsce wschodniej. Realizatorami "

Naukowców pospolite ruszenie po 79 mld euro

swojego potencjału. Z Polską jest jedna sprawa - składacie za mało wniosków - mówi Peter Härtwich z Komisji Europejskiej. Polscy naukowcy czasami boją się stawać w szranki z kolegami z Zachodu, czasami nie wiedzą, jak to zrobić, albo nawet nie wiedzą, że mogą zdobyć dotację. Tylko 10 proc. badaczy

Dodatkowych pieniędzy nie będzie

działaniu 4.4 (dotacje na innowacyjne inwestycje), czas złożenia wniosku nie będzie już miał żadnego znaczenia. - Wprowadzamy dodatkowe kryterium oceny jakości. Wnioski będą składane tylko przez internet, oceniane i ustawiane w kolejności, od najlepszego do najgorszego - tłumaczył "Gazecie"

Warszawa. Podwyższone stężenia zanieczyszczeń powietrza notowane od lat

tego programu będzie można uzyskać dotację na kompleksową termomodernizację domu, czyli ocieplenie dachu, ścian, okien, czy modernizację systemu centralnego ogrzewania. Dotacja wyniesie 40 proc. Wnioski będą mogły składać osoby indywidualne, inaczej niż w programie KAWKA, gdzie potrzebna jest

Kompromitująca prowokacja MUP. Rzecznik podszył się pod pannę młodą

zupełnie inny adres e-mailowy - Rafała Szweda, rzecznika Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach. Poszło o wizytówki Bezrobotny kielczanin to pan Karol, którego historię opisaliśmy kilka dni temu. Dwukrotnie próbował otrzymać z pośredniaka dotację. Za pierwszym razem jego wniosek został odrzucony, bo nie

Śledztwo ws. unijnej dotacji dla zakładu produkcji mebli w Szczytnie

-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnej w Olsztynie Joanna Kruszewska-Papuszka mówiła wcześniej PAP, że powstały wątpliwości, czy osoby, które reprezentowały spółkę Favorit Furniture, w momencie składania wniosku o wypłatę dotacji unijnej znały sytuację finansową zakładu i wiedziały o planach jego likwidacji

MŚ: walka z barszczem Sosnowskiego będzie bardziej skuteczna

kwalifikowanych zadania. Termin składania wniosków w 2015 r. upływa 31 sierpnia, a budżet programu na ten rok wynosi 0,5 mln zł" - wyjaśniło ministerstwo. Podobny program realizowany jest w woj. zachodniopomorskim. W 2015 r. na walkę z tą rośliną będzie można uzyskać 300 tys. zł. Maksymalna wysokość

Podlaskie. Prawie 15 mln zł z UE na inwestycje wodno-kanalizacyjne

, by te pieniądze wykorzystać. Wnioski będzie można składać od 10 do 30 kwietnia. Pieniądze dostaną m.in. gminy: Gródek, Szczuczyn, Mielnik, Bielsk Podlaski, Nowe Piekuty, Grajewo i Krypno. Największą dotację - 2 mln zł - otrzyma gmina Gródek, która za 3,3 mln zł będzie rozbudowywać oczyszczalnię

MIR pracuje nad ułatwieniami ws. instrumentów zwrotnych na lata 2014-2020

unijnych. Dostęp do placówek bankowych, gdzie takie wnioski będzie można składać, powinien być duży. Kontrola związana z wydawaniem tych środków nie powinna być bardziej skomplikowana od tej obecnie prowadzonej przez banki inwestycyjne" - tłumaczyła. Dobrzyńska wyjaśniła, że "dotacjami unijnymi

Ponad 200 mln zł na usunięcie odpadów zagrażających środowisku i ludziom

Skłodowska poinformowała w środowym komunikacie, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił nabór wniosków w tej sprawie. Wnioski będzie można składać w trybie ciągłym. "Samorządy często czują się bezradne wobec podmiotu, który unika usunięcia skutków swojej

Okazja? Możesz mieć tańszą energię, a nawet na niej zarabiać

standardowej. Wnioski do 30 listopada 2015 r. Wniosek wraz ze szczegółami programu jest dostępny na www.wfos.szczecin.pl w zakładce PROSUMENT. Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście lub drogą pocztową. Będzie to można zrobić najpóźniej do 30 listopada 2015 r. lub do wyczerpania puli przeznaczonych

Podlaskie. Blisko 2 mln zł z UE na rozwój rybactwa

, które wpłyną na ochronę środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego, takie jak inwestycje melioracyjne, budowa czy odbudowa szlaków wodnych oraz zachowanie bioróżnorodności wód. Wnioski mogą też dotyczyć rozwoju rybactwa i ochrony ryb. Można też składać projekty dotyczące turystyki wędkarskiej i

Śledztwo ws. unijnej dotacji dla producenta mebli w Szczytnie

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, gdyż powstały wątpliwości, czy osoby, które reprezentowały spółkę Favorit Furniture, w momencie składania wniosku o wypłatę dotacji unijnej znały sytuację finansową zakładu i wiedziały o planach jego likwidacji. Mówiła, że "w grudniu ubiegłego roku

Firmy mogą się starać o dotacje na poprawę efektywności energetycznej

efektywności energetycznej, ograniczanie szkodliwych emisji do atmosfery, energetyczne wykorzystanie odpadów przemysłowych czy wykonanie audytu energetycznego. Program składa się z trzech części. W ramach pierwszej, na audyty energetyczne przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dotacje do 70 proc. kosztów. W

MIR: firmy powalczą o 110 mln zł z programu "Polska Wschodnia"

Wschodniej, czyli lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie lub warmińsko-mazurskie. Na sierpień zaplanowano natomiast ogłoszenie konkursu "Wzór na konkurencję", również organizowanego przez PARP. Wnioski będzie można składać w październiku. Jego budżet to 5 mln zł. "O

Przepychanki w kolejce po dotacje. Podstawieni ochroniarze

W poniedziałek ruszyła kolejna tura składania wniosków o dotacje unijne na inwestycję w przedsiębiorstwo innowacyjne - do wzięcia są 53 mln zł. Mimo zapewnień PARP, że kolejność zgłoszeń nie będzie miała wpływu na przyznanie dotacji, przedsiębiorcy stworzyli listy społeczne i już od tygodnia stoją

Firmy szturmem po unijne dotacje

-rozwojową (47 wniosków na ponad 244 mln zł). Przedsiębiorcy nie są jedyną grupą, która składa wnioski o dotację. Tak samo szybko przyrasta liczba wniosków od samorządów, uczelni, organizacji pozarządowych itp. Jak informuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, łączna kwota wszystkich poprawnych wniosków o

MIR: w tym roku 1,2 mld zł na konkursy z programu "Polska Wschodnia"

w przedsiębiorstwie działań rekomendowanych na podstawie audytu" - zaznaczył resort. Resort zapowiedział też, że pod koniec września ruszy konkurs "Platformy startowe dla nowych pomysłów". Wnioski będzie można składać od 30 października do 27 listopada br. Do wzięcia jest 25 mln zł

Kujawsko-Pomorskie. 7 mln euro z RPO na inwestycje firm

trzech nowych miejsc pracy. Poziom dotacji będzie zależeć od wielkości firm. Małe przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie w wysokości 70 proc., średnie - 60 proc., a duże - 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Wnioski będzie można składać od 17 do 28 marca. "Ogłoszenie konkursu było możliwe dzięki

Czy uda się dokończyć 40 km A4 w 14 miesięcy?

spowodowaną przekroczeniem terminu rozliczenia dotacji unijnych z perspektywy 2007-2013. Dotacje można rozliczać do końca 2015 roku. GDDKiA właśnie w 2015 roku planuje zakończyć budowę odcinka A4 Rzeszów - Jarosław. PZPB w imieniu wykonawców wnosił o to, by GDDKiA wydłużyła czas na wykonanie zadania z 14 do

ARiMR: blisko 800 mln zł na wsparcie dla młodych rolników

restrukturyzacji (wsi - PAP). Tam, gdzie jest młodość, zwykle jest dynamizm i odwaga podejmowania działań i wyzwań" - powiedział Gross na konferencji prasowej. Przypomniał, że Polska ma najwyższy w UE odsetek młodych rolników (osób do 40 lat) - ok. 13 proc.; średnia w UE - to 7,5 proc. Wiceprezes Agencji

Nie masz pracy? Możesz dostać prawie 22 tys. zł!

Pracy w Łodzi" na rok 2014. Bo choć jak zwykle decyduje kolejność zgłoszeń, to jednak wnioski z uchybieniami formalnymi zostaną odrzucone. Preferowane są: produkcja, usługi i handel.- Jednorazowe dotacje na działalność od lat cieszą się dużym zainteresowaniem bezrobotnych - mówi Bogusław Dąbrowski

Lubelskie.Kolejny nabór wniosków o bezpłatne usunięcie azbestu

Wnioski o usunięcie azbestu można składać w urzędach gminy do 28 listopada. "Spodziewamy się, że w obecnym naborze wpłynie ok. 12 tys. wniosków i w przyszłym roku możemy usunąć kolejne 18-20 tys. ton azbestu" - powiedział PAP dyrektor biura projektu usuwania azbestu w Urzędzie

Polska Wschodnia. 576 mln zł dla firm na wzornictwo przemysłowe

Wnioski o dotacje w pierwszym konkursie "Wzór na konkurencję" w programie Polska Wschodnia 2014-2020 będzie można składać od 20 października do 30 grudnia 2015 r. do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Do zdobycia jest 5 mln zł - ogłosiło ministerstwo. Program kierowany

Ponad 4 mld euro na inwestycje transportowe dla Polski

W zeszłym tygodniu Komisja Europejska ogłosiła pierwszy konkurs na dofinansowanie transportowych inwestycji infrastrukturalnych z programu Connecting Europe Facility (CEF). Do podziału w tym konkursie jest 12 mld euro, a wnioski o dotacje należy składać do 26 lutego przyszłego roku. To szansa, ale

Mniej chętnych na e-dotacje

W październiku 2009 roku o dotacjach na e-biznes zrobiło się głośno w całej Polsce - desperacko walczący o unijne fundusze przedsiębiorcy tworzyli kilometrowe kolejki. Dochodziło do przepychanek i awantur, każdy chciał pierwszy złożyć wniosek. Nie przekonywały ich komunikaty, że kolejność nie ma

"Rz": ": Ostatnie dotacje na badania

Konkurs, którego budżet wynosi 199,03 mln zł, rozpocznie się 29 sierpnia. To najpopularniejsze obecnie unijne dotacje z programu operacyjnego "Innowacyjna gospodarka". W poprzednich konkursach, firmy składały po kilkaset wniosków, w sumie o wartości ponad miliarda, przy kilkuset

"Rzeczpospolita": Ostatnie dotacje na badania

Konkurs, którego budżet wynosi 199,03 mln zł, rozpocznie się 29 sierpnia. To najpopularniejsze obecnie unijne dotacje z programu operacyjnego "Innowacyjna gospodarka". W poprzednich konkursach, firmy składały po kilkaset wniosków, w sumie o wartości ponad miliarda, przy kilkuset

MIR pracuje nad ułatwieniami ws. instrumentów zwrotnych na lata 2014-2020

, gdzie takie wnioski będzie można składać, powinien być duży. Kontrola związana z wydawaniem tych środków nie powinna być bardziej skomplikowana od tej obecnie prowadzonej przez banki inwestycyjne" - tłumaczyła. Dobrzyńska wyjaśniła, że "dotacjami unijnymi będą finansowane projekty tzw

Warmińsko-Mazurskie. Blisko 1,3 mln zł na rozwój wsi

Jak powiedziała PAP sekretarz LGD "Południowa Warmia" Iwona Hudź, są to prawdopodobnie ostatnie konkursy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w dniach 2-16 czerwca w biurze stowarzyszenia w Barczewie. Do konkursu na odnowę i

Listopadowe dotacje dla firm z Mazowsza

, które już działają na rynku.   Jeden przedsiębiorca może złożyć tylko 1 wniosek o dofinansowanie, dlatego tak bardzo ważne jest jego dobre przygotowanie. Wnioski będzie można składać elektronicznie w terminie do 18 listopada 2011 roku. Wysłany wniosek w formie papierowej powinien zostać dostarczony

NIK: gigantyczne nieprawidłowości przy przebudowie DK 91

wykonawca w ramach gwarancji musiał usuwać deformacje. Dotacją z Brukseli na budowę zarządzało Centrum Unijnych Projektów Transportowych. MZD chciał je prosić m.in. o wydłużenie terminu realizacji inwestycji. Do napisania stosownego wniosku najął firmę doradczą z Sopotu. NIK twierdzi, że niepotrzebnie, bo

Pożegnanie z kolejkami po unijne dotacje

) rozszarpano przez pierwsze dwa dni.W każdym kolejnym naborze wniosków, np. w działaniu 8.1, albo w równie popularnym działaniu 4.4 (dotacje na innowacyjne inwestycje) czas złożenia wniosku nie będzie już miał żadnego znaczenia. - Wprowadzamy dodatkowe kryterium oceny jakości. Wnioski będą składane tylko przez

Rząd wydał rozporządzenia ws. pomocy państwa dla przedsiębiorców

pośrednictwem koordynatora - wniosek o dofinansowanie i ubiegać się o dotację, np. na organizację udziału w zagranicznych targach. W ramach takiego programu promocji branżowej muszą być zrealizowane co najmniej dwa działania promocyjne, np. konferencja prasowa, prezentacja, budowa stoiska informacyjnego

Wrocław. Wymienionych może zostać tysiąc pieców węglowych

przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Natomiast wykonaniem zadania zajmuje się Urząd Miejski Wrocławia. Wnioski należy składać w Wydziale Środowiska i Rolnictwa UM Wrocławia do 30 września. W

Warmińsko-mazurskie. 3,7 mln zł do rozdysponowania w programie mikropożyczek

, którzy nie ukończyli 27. roku życia. "Weterynarze, geodeci, projektanci terenów zielonych, logopedzi, kosmetyczki, fryzjerzy - to są te profesje, gdzie trzeba założyć działalność gospodarczą, by zarabiać" - podkreśliła Bąkowska. Oceniła, że początkowo, gdy program startował, to 1/3 wniosków

Resort rozwoju chce przykręcić kurek z dotacjami na e-biznes

., że urzędnicy nie promują innowacyjnych pomysłów, tylko tych ludzi, którzy dobrze wypełnią wnioski. I że część wniosków jest składanych tylko po to, by wyciągnąć unijną kasę. Teraz resort rozwoju chce przykręcić kurek z dotacjami. Co się zmieni? Wcześniej można było składać wnioski opiewające na

Po unijną dotację z urzędu tylko z Windowsem

Pan Krzysztof chciał wystartować w konkursie na unijne dotacje dla przedsiębiorców, organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Informację o naborze znalazł na urzędowej stronie, jest tam też kompletna dokumentacja i generator wniosków do ściągnięcia i zainstalowania na komputerze. I pojawił

Blisko 280 mln na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza

domowe piece - oraz rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Termin składania wniosków mija 30 czerwca. Po jego upłynięciu nastąpi formalna oraz merytoryczna ocena, a liczba miast, które wezmą udział w programie, będzie znana jesienią. Program nawiązuje do dyrektywy unijnej CAFE (Clean Air for

Zachodniopomorskie. 500 tys. zł na usuwanie barszczu Sosnowskiego

Jak powiedziała w poniedziałek PAP Monika Bochenko z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, wnioski o dotacje na walkę z barszczem Sosnowskiego można składać od kilku dni i są skierowane do bardzo szerokiego grona beneficjentów. Mogą to być m.in.: jednostki

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

Ostróda.   KE przyznała wstępnie 13,1 mld euro dotacji w ramach 'Łącząc Europę'   Komisja Europejska (KE) zaproponowała, by przyznać unijne fundusze w wysokości 13,1 mld euro 276 projektom w dziedzinie transportu wybranym w pierwszym zaproszeniu do składania wniosków

NIK wytyka nieprawidłowości w przetargach i nadzorze nad budową dróg

terminu składania ofert. Z własnej inicjatywy GDDKiA wycofała się też z uznania części robót jako kwalifikowane. W efekcie zwróciła prawie 259 mln zł wypłaconych już dotacji. W sumie te zwroty unijnych dotacji wyniosły ok. 465 mln zł. NIK przyznaje, że te pieniądze będzie można wykorzystać na budowę

Sawicki: potrzebna dobra wola w walce z barszczem Sosnowskiego

priorytetowego "Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego". Program trwać będzie cztery lata (2015-2018), na jego realizację przeznaczono 2 mln zł. Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego - mogą one ubiegać się o dotację w

16 mld euro od UE dla polskich firm i samorządów

średnich przedsiębiorstw. Mogą one składać wnioski do końca tego roku. - Duże przedsiębiorstwa muszą jednak poczekać ze złożeniem projektów do października, bo dla nich zaplanowany jest odrębny nabór wniosków o dofinansowanie, a budżet przewidziano na 750 mln zł - powiedziała Agnieszka Dobrzyńska, prezes

Rząd gra w klasy: Szkolne domino z sześciolatkami

cofnięcia reformy, które składali w Sejmie (nowelizacje ustaw i wniosek o referendum, ze wsparciem PiS), Elbanowscy zebrali w sumie 1,6 mln podpisów. Odrzucała je koalicja PO-PSL. Teraz nowy projekt ustawy ma być gotowy za mniej więcej dziesięć dni. Na razie pewne są w nim tylko dwie rzeczy: obowiązek

"Nasz Dziennik": Młodzi rolnicy jako pierwsi

To pierwsze działanie uruchamiane w tym roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, nie licząc dwóch programów, na które wnioski można składać od 16 marca wraz z podaniami o płatności bezpośrednie. Dotacje mają być wypłacane tym młodym rolnikom, którzy dopiero planują

Lubelskie. Kary więzienia i grzywny za wyłudzanie dopłat do gruntów

latach 2004-2009 wyłudzili łącznie 96 tys. 780 zł dopłat. Jerzy D., który był wtedy pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, w ARiMR składał wnioski o dopłaty - np. do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania - wskazując w nich działki, których nie był właścicielem. Numery tych działek

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery