gazociąg baltic pipe 2014

Andrzej Kublik

Baltic Pipe w budowie. Są już wszystkie kontrakty

Baltic Pipe w budowie. Są już wszystkie kontrakty

"Harmonogram projektu nie jest zagrożony" - zapewnia prezes Gaz-Systemu Tomasz Stępień. Skompletowano już umowy na budowę gazociągu Baltic Pipe, którym za dwa lata ma płynąć norweski gaz do Polski.

Gaz-System ma 237 mln zł dofinansowania na gazociąg Strachocina-Pogórska Wola

projektowany gazociąg Baltic Pipe z planowanym terminalem LNG w Chorwacji. "Gazociąg poprawi warunki techniczne i bezpieczeństwo przesyłania gazu w rejonie południowo-wschodniej Polski. Umożliwi przesył gazu na Podkarpacie oraz Słowację z wykorzystaniem projektowanego połączenia międzysystemowego Polska

Prezes PGNiG: Doprowadzenie gazu z Jamału do Ostrołęki nie zwiększy bezp. energ.

kontynuować tranzyt gazu z Rosji przez Polskę do Niemiec po maju 2020 r. "Najbliższe trzy lata będą newralgiczne. Trzeba zmierzyć się z budową gazociągu Baltic Pipe z Norwegii przez Danię do Polski, rozbudową zdolności regazyfikacyjnych terminala LNG w Świnoujściu, zakupem złóż w Norwegii i zawarciem

KE potwierdziła wsparcie w max. wys. 472,96 mln zł dla Gazociągu Lwówek-Odolanów

docelowo połączy Terminal LNG w Świnoujściu oraz Gazociąg Bałtycki/Baltic Pipe, przez południową Polskę, Republikę Czeską, Słowację i Węgry z Chorwacją. Inwestycja zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Polski i regionu, podano również. „Jest to 40. decyzja Brukseli dla dużych przedsięwzięć

Przegląd prasy

, jednak najważniejsza jest wola polityczna rządzących, a tej w obliczu spowolnienia może zabraknąć wg ekonomistów --W czwartek Gaz-System chce podpisać umowę z firmą Europipe na dostawę rur dla odcinka gazociągu Baltic Pipe Parkiet --Rezerwy banków na pokrycie portfeli frankowych na razie nie będą

Gaz-System i Amber Grid wybudują gazowe połączenie Polska-Litwa

podpisaniem umowy o dofinansowanie (Grant Agreement) dla projektu Baltic Pipe to swoistego rodzaju krok milowy w stronę rozszerzenia europejskiego rynku gazu ziemnego na region Morza Bałtyckiego. Jest to również element realizacji planu działań BEMIP w zakresie połączeń międzystemowych na rynku energii państw

PGNiG Upstream Norway pozyska udziały w złożu Alve Nord

z wolumenami wynikającymi z wcześniejszych akwizycji w latach 2017-2019, trafi do Polski po uruchomieniu gazociągu Baltic Pipe. W wyniku transakcji udziały PGNiG Upstream Norway w złożu Gina Krog zwiększą się o 3,3 pkt. proc. do 11,3%. W zamian PGNiG przekaże do Aker BP 5% w niedawno odkrytym

Wojna gazociągów w Europie

Wojna gazociągów w Europie

wykonania" pomysł na dostawy norweskiego gazu, który przewiduje wykorzystanie norweskich i duńskich gazociągów na Morzu Północnym. Z Danii norweski gaz byłby dostarczany do Polski podmorskim gazociągiem Baltic Pipe, który znajduje się na ogłoszonej pod koniec zeszłego roku liście priorytetowych

ME: Konieczny dalszy rozwój sieci przesyłowej gazu i dywersyfikacja dostaw

raporcie. Zdaniem ME, kluczowe znaczenie w tym kontekście ma połączenie polskiego systemu z norweskim szelfem kontynentalnym, z wykorzystaniem duńskiego systemu oraz gazociągu Baltic Pipe (Dania-Polska) oraz dalsza analiza zwiększenia zdolności regazyfikacyjnych dla gazu LNG. Kolejnym kluczowym

Przegląd informacji ze spółek

wyniku zawartych umów ramowych) na dostawy izolowanych rur stalowych DN1000 dla zadań towarzyszących gazociągowi Baltic Pipe, o długości 55 km, podała spółka. Asbis oczekuje dobrych wyników za I kwartał mimo trwającej pandemii na większości rynkach, na których funkcjonuje, natomiast II kwartał dla

Komitet Stały RM przyjął projekt ustawy dot. dywersyfikacji źródeł gazu ziemnego

uwzględniające specyfikę projektu Baltic Pipe, dotyczące m.in. objęcia polską taryfą przesyłową inwestycji realizowanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz relacji pomiędzy pozwoleniami przewidzianymi w ustawie oraz w ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i

KE uznała projekty Gaz-Systemu za kluczowe dla integracji energetycznej UE

państw bałtyckich dla gazu (BEMIP): •          połączenie międzysystemowe Polska – Litwa; •          gazociąg Baltic Pipe; •          rozbudowa

Przegląd prasy

mld zł --PSE: Krajowe zużycie energii elektrycznej wzrosło o 5,99% r/r w grudniu --UOKiK wszczął 2 postępowania - sprawdza, czy doszło do zmowy na rynku pasz --Gaz-System: Zakończono konsultacje regulaminu open season dla Baltic Pipe --Inpro sprzedało wszystkie mieszkania na osiedlu Wróbla

Przegląd prasy

rosyjski gaz będzie płynął Baltic Pipe Gazeta Wyborcza --Stany Zjednoczone są głęboko zaniepokojone projektem gazociągu Nord Stream 2 jako zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego --Po pierwszych czterech miesiącach tego roku do kin poszło o 10% więcej widzów niż w analogicznym okresie ubiegłego