garaż podziemny

Marek Wielgo

Trzy poprawki mieszkaniowe korzystne dla mieszkających w blokach

Trzy poprawki mieszkaniowe korzystne dla mieszkających w blokach

Uchwalone w piątek przez Sejm nowelizacje ustaw dotyczą spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz komunalnych czynszówek. Z poprawek powinni się ucieszyć zwłaszcza właściciele mieszkań w blokach, w których są garaże podziemne.

Unibep ma umowę na budynek mieszkalny w Warszawie za ok. 42 mln zł netto

Warszawie. Przedmiotem umowy jest realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną. W budynku o wysokości 17 kondygnacji nadziemnych znajdzie się 180 lokali mieszkalnych, 3 lokale usługowe oraz 86 stanowisk parkingowych w garażu podziemnym"

JHM Development zleciło realizację budynków w Gdańsku za 21,87 mln zł netto

), wielorodzinnych z usługami, podziemnym garażem, niezbędną infrastrukturą wraz z uzyskaniem ostatecznej i bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynków przy ulicy Wielkopolskiej w Gdańsku" - czytamy w komunikacie. Termin zakończenia prac wymienionych w umowie ustalono na 31 października 2021 r

Erbud ma umowę na wykonawstwo bloku mieszkal. we Wrocławiu za 54,4 mln zł

Warszawa, 04.12.2019 (ISBnews) - Erbud podpisał umowę o wartości 54,4 mln zł na generalne wykonanie robót polegających na budowie na nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i kompletną infrastrukturą towarzyszącą, podała spółka

Unibep ma umowę na inwest. mieszkaniową w Warszawie za 26 mln zł netto

jest wybudowanie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych o wysokości 4 kondygnacji nadziemnych, w którym znajdzie się 90 lokali mieszkalnych, 1 lokal usługowy oraz 115 miejsc w garażu podziemnym" - czytamy w komunikacie. Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi w II kwartale 2020 r., a

Spółka Vantage Dev. i Rank Progress zleciła Erbudowi prace za 104 mln zł netto

spółki. "Na podstawie umowy 1 wykonawca został zobowiązany do całkowitego i kompletnego wykonania budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym (Budynek G) w inwestycji Port Popowice etap II [...]. W budynku planowane jest 157 mieszkań. Zakończenie całości robót zostało przewidziane w

Erbud ma umowę na budynek mieszkalny w Dusseldorfie za 11,15 mln euro

Warszawa, 02.12.2019 (ISBnews) - Erbud podpisał umowę z Instone Real Estate Development GmbH na realizację stanu surowego budynku mieszkalnego wraz z garażem podziemnym w Düsseldorfie, podała spółka. Wartość umowy wynosi 11 152 387,08 euro netto (ok. 48 218 460,77 zł netto). Wykonawcą

Unibep wybuduje budynek mieszkalny w Warszawie za 98,8 mln zł netto

budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną i infrastrukturą drogową. W budynku o wysokości 11 kondygnacji nadziemnych znajdzie się 281 lokali mieszkalnych, 12 lokali usługowych oraz 342 stanowiska parkingowe w garażu podziemnym. Przedmiot umowy

Erbud ma umowę na wykonanie domu studenckiego we Wrocławiu za 167,7 mln zł netto

inwestycji obejmującej: remont z przebudową, rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania poprzemysłowych budynków dawnej piekarni 'Mamut' dla potrzeb budynku zamieszkania zbiorowego - domu studenckiego z usługami, niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu

Erbud ma umowę na realizację hotelu we Wrocławiu za 69,9 mln zł netto

: budowę budynku zamieszkania zbiorowego - hotelu z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu, na nieruchomości położonej we Wrocławiu, przy ul. H. Sienkiewicza 18-22. Zakończenie całości robót zostało przewidziane w terminie 22 miesięcy od daty

Erbud wybuduje 'Dom Mehoffera' w stolicy dla YIT Development za 37,96 mln zł

Warszawa, 22.01.2020 (ISBnews) - Erbud podpisał z YIT Development umowę na realizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Mehoffera w Warszawie, podała spółka. Podstawowa wartość kontraktu to 37,96 mln zł netto. "Umowa dotyczy budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego z garażem

Mirbud ma umowę na budowę budynku biurowego w Warszawie za 26,4 mln zł brutto

Warszawa, 26.07.2019 (ISBnews) - Mirbud podpisał umowę ze spółką EQlibrium II na budowę budynku biurowego EQlibrium II w Warszawie, podała spółka. Wartość umowy to 26,4 mln zł brutto. Budynek biurowy EQlibrium II z lokalami usługowymi w części parteru, garażem podziemnym oraz

Unibep zrealizuje inwestycję mieszkaniową w Warszawie za 41 mln zł netto

częścią mieszkaniową z usługami i handlem w parterze oraz garażem podziemnym. W budynku o wysokości od 4 do 6 kondygnacji nadziemnych znajdzie się 40 lokali mieszkalnych, lokale biurowe na 3 kondygnacjach, 9 lokali usługowych oraz 134 miejsca parkingowe w garażu podziemnym" – czytamy w

Spółka zależna Ronsona zleciła budowę IV etapu osiedla za 37,2 mln zł netto

Warszawa, 05.12.2019 (ISBnews) - Ronson Development Partner 2 - spółka zależna Ronson Development - zawarła z Danya Cebus Poland  umowę o generalne wykonawstwo IV etapu inwestycji Miasto Moje, na który składa się realizacja budynków (176 lokali) wraz z garażem podziemnym

Unibep ma umowę na realizację inwestycji w Warszawie za ok. 69,4 mln zł

jest budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną. W trzech budynkach o wysokości do 6 kondygnacji znajdą się łącznie 333 lokale mieszkalne oraz 336 miejsc postojowych w garażu podziemnym" - czytamy w komunikacie. Zamawiającym jest

Mostostal Warszawa ma umowę na budynek w Warszawie za ponad 60 mln zł brutto

Warszawa, 28.10.2019 (ISBnews) - Mostostal Warszawa zawarł z Acciona Nieruchomości Wilanów Sp. z o.o. umowę na realizację zadania pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego "B6" z garażami podziemnymi i towarzyszącymi usługami przy al. Rzeczypospolitej w Warszawie, podała

Unibep ma umowę na budynki mieszkalne w Warszawie za ok. 65 mln zł netto

należąca do grupy kapitałowej Okam Capital, tj. European Property Spot. "Przedmiotem umowy jest realizacja w ramach etapu A trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym oraz częścią usługową. W budynkach o wysokości od 5 do 7 kondygnacji nadziemnych znajdą się łącznie 303 lokale

Unibep zbuduje w Warszawie zespół mieszkaniowy za ok. 118,6 mln zł netto

mieszkaniowego składającego się z 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z usługami, niezbędną infrastrukturą oraz garażem podziemnym. W budynkach o wysokości od 6 do 9 kondygnacji nadziemnych znajdzie się łącznie 314 lokali mieszkaniowych, 25 lokali usługowych oraz 479 miejsc w garażu podziemnym"

Erbud ma umowę na budowę budynku usługowo-hotelowego za 40 mln zł netto

Warszawa, 20.12.2018 (ISBnews) - Erbud zawarł z Equal Real Estate umowę o wartości 40 mln zł netto na budowę budynku usługowo-hotelowego zamieszkania zbiorowego z biurami oraz garażem podziemnym oraz z instalacjami wewnętrznymi, podała spółka. Terminy realizacji od 21.12.2018 do 31.08.2020

Unibep ma umowę na budynki mieszkalne w Warszawie za ok. 50 mln zł netto

. Przedmiotem umowy jest realizacja dwóch 11-kondygnacyjnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych (budynek C i budynek B) z usługami w parterze wraz z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym. W budynku C znajdą się 93 lokale mieszkalne, 5 lokali usługowych oraz 101 miejsc parkingowych w garażu podziemnym. Z kolei

Unibep zrealizuje inwestycję mieszkaniową w Warszawie za 22,5 mln zł netto

usługami. W budynku o wysokości 9 kondygnacji nadziemnych znajdą się 82 lokale mieszkalne, 4 lokale usługowe i 72 miejsca parkingowe w garażu podziemnym. Termin realizacji inwestycji wynosi 19 miesięcy od dnia rozpoczęcia prac, co powinno nastąpić w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy" - czytamy

Erbud może rozpocząć prace dla Vantage w Porcie Popowice we Wrocławiu

wydany w lutym. Jak podawano wcześniej, na podstawie umowy wykonawca jest zobowiązany do całkowitego i kompletnego wykonania budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym w inwestycji Port Popowice etap II wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, w tym małą architekturą i zielenią

Unibep ma umowę na inwestycję mieszkaniową w Warszawie za 27,6 mln zł netto

zakończenia - na III kwartał 2020 roku. "Przedmiotem umowy jest budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną. W 4 budynkach o wysokości 4 kondygnacji nadziemnych znajdzie się łącznie 100 lokali mieszkalnych" - czytamy w komunikacie

Unibep wybuduje osiedle na 251 mieszkań w Poznaniu za 67,6 mln zł netto

wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu. W dwóch budynkach o wysokości 8 kondygnacji nadziemnych znajdzie się łącznie 251 lokali mieszkalnych, 11 lokali usługowych oraz 259 miejsc garażowych (Inwestycja)" - czytamy w komunikacie. Termin rozpoczęcia realizacji inwestycji został

Unibep ma umowę na budynek mieszkalny w Warszawie za 34,6 mln zł netto

towarzyszącą. W budynku o wysokości 7 kondygnacji nadziemnych znajdą się 124 lokale mieszkalne, 5 lokali usługowych oraz 138 miejsc postojowych w garażu podziemnym [...] Zakończenie realizacji inwestycji nastąpi w II kwartale 2020 r." - czytamy w komunikacie. Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa

Unibep ma umowę na podwykonawsto budynku w Warszawie za 49,75 mln zł netto

Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - Unibep zawarł umowę na podwykonawstwo budynku biurowo-usługowo-apartamentowego z garażem podziemnym, położonego w kwartale ulic Tamka, Elektryczna, Zajęcza i Wybrzeże Kościuszkowskie w Warszawie za 49,75 mln zł netto, podała spółka. "W budynku o wysokości 7

Erbud ma umowę na budynek handlowo-usługowy w Krakowie za 41,9 mln zł netto

Warszawa, 14.08.2018 (ISBnews) - Erbud podpisał umowę na roboty budowlane o wartości 41,9 mln zł netto, polegające na realizacji budynku handlowo – usługowego z garażem podziemnym i drogą dojazdową w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej, podała spółka. Inwestorem jest ASO MR. Termin realizacji

Atlas Estates sprzeda działkę za 147 mln zł netto na rzecz GGH Atlas Tower

pomiędzy spółkami zależnymi od spółki - Properpol oraz CAA Finance - a GGH Atlas Tower na sprzedaż udziału we współwłasności wielkostanowiskowego garażu podziemnego oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 63 wraz z wybudowanym garażem podziemnym. Łączna

Mostostal Warszawa ma umowę na budowę budynku mieszkalnego za 51,57 mln zł

Warszawa, 20.11.2018 (ISBnews) - Mostostal Warszawa podpisał umowę z Acciona Nieruchomości Wilanów Sp. z o.o. budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami podziemnymi i towarzyszącymi usługami w Warszawie, podała spółka. Wartość umowy wynosi 51,57 mln zł brutto. "Spółka

Wikana ma dwie umowy na roboty budowlane za łącznie 60,5 mln zł netto

29,6 mln zł netto dla budynku A i 30,9 mln zł netto dla budynku B. Roboty budowlane polegają na "wykonaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego stanowiącego budynek mieszkalny wielorodzinny 'A' z wielostanowiskowym garażem podziemnym, wraz z przyłączami, jako pierwszego etapu inwestycji realizowanej w

Ronson ma umowę na realizację etapu IIA Ursusa Centralnego za 60,25 mln zł

lokali użytkowych, o łącznej powierzchni sprzedażowej 13 500 m2) wraz z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną" - czytamy w komunikacie. Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy wynosi 60 250 000 złotych, do którego zostanie doliczony należny podatek VAT. "Strony uzgodniły również

Unibep zbuduje w Warszawie dwa budynki za łączną kwotę ok. 61,9 mln zł netto

jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, garażem podziemnym, urządzeniami infrastruktury technicznej oraz elementami zagospodarowania terenu. W budynku o wysokości 8 kondygnacji nadziemnych znajdzie się 139 lokali mieszkalnych, 1 lokal usługowy oraz 148 miejsc postojowych

Lokum kupiło grunt we Wrocławiu za 51,66 mln zł brutto pod ok. 500 lokali

Lokum Deweloper planuje realizację przedsięwzięcia deweloperskiego dla ok. 500 lokali, standardowo realizowanego przez spółki z grupy kapitałowej Lokum Deweloper, w postaci budynków wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi i usługami, podano również. Zakup nieruchomości został sfinansowany ze

Unibep wykona etap inwestycji mieszkaniowej w Warszawie za ok. 35,7 mln zł netto

Idea [...] z siedzibą w Warszawie, w której udziały ma Unidevelopment " - czytamy w komunikacie. Przedmiotem umowy jest budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. W 5 budynkach o wysokości 4

Lokum kupuje grunt we Wrocławiu za 25 mln zł netto na ok. 350 lokali

uzyskania przez spółkę pod firmą Olczyk Sp. z o. o. Lokum 16 S.K.A. ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę zespołu budynków wielomieszkaniowych (wielorodzinnych) z towarzyszącymi lokalami niemieszkalnymi (usługowymi), garażem podziemnym wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu, jednak

Pozbud T&R wybuduje budynek w Mielnie za 19,96 mln zł netto

Warszawa, 23.08.2017 (ISBnews) - Pozbud T&R podpisał ze spółką GN Jantaris umowę na budowę budynku usługowo-mieszkalnego z garażem podziemnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Mielnie, poinformowała spółka. Wynagrodzenie ryczałtowe ma ma wynieść nie więcej niż 19,96 mln zł netto, podano także

Polnord ma przedwstępne umowy ws. nieruchomości pod 258 mieszkań w Warszawie

realizację przedsięwzięcia deweloperskiego, polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą, o powierzchni użytkowej ok 16 815 m2, w ramach których wybudowanych zostanie łącznie 258 lokali mieszkalnych oraz 276 miejsc postojowych"

Marvipol zlecił wykonanie inwestycji Dwie Motławy w Gdańsku ze 105 lokalami

netto. "Przedmiotem umowy jest kompleksowa realizacja przez generalnego wykonawcę Inwestycji, polegającej na wybudowaniu budynku usługowo-mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną, na będącej w dyspozycji zamawiającego nieruchomości zlokalizowanej w Gdańsku

J.W. Construction rozpocznie 4 inwestycje na Białołęce w Warszawie w 2020 r.

cichej okolicy przy ulicy Mikołaja Trąby na warszawskim Tarchominie. [...] Parter kameralnej inwestycji przeznaczony jest na usługi. Pozostałe piętra zajmą mieszkania o powierzchni od 28 do 52 m2. W garażu podziemnym i na parkingu przed budynkiem zaprojektowano 146 miejsc parkingowych, przewidziano też

Mostostal Warszawa wybuduje budynek mieszkalny dla Henniger za 34 mln zł netto

Warszawa, 11.10.2016 (ISBnews) - Mostostal Warszawa podpisała z Henniger Investment na umowę na budowę budynku mieszkalnego z funkcją usługową w parterze i garażem podziemnym za 34,25 mln zł netto, podała spółka.  "Zarząd Mostostal Warszawa podpisała z Henniger Investment umowę

Spółka zależna Soho Development zleciła budowę w Krakowie za 33,37 mln zł

dwupoziomowym garażem podziemnym, z 12 kondygnacjami naziemnymi z ilością: 238 lokali mieszkalne, 167 stanowisk parkingowych w garażu podziemnym, 97 komórek lokatorskich" - czytamy w komunikacie.  Spółka jako datę zakończenia budowy budynku wskazała grudzień 2018 r. "Wynagrodzenie

Atal wprowadził do oferty 226 lokali w ramach Apartamenty Drewnowska 43 w Łodzi

kawalerki, jak i mieszkania 2-, 3- oraz 4-pokojowe od 25,25 do 95,66 m2. Ponadto przewidziano 95 komórek lokatorskich oraz 225 miejsc parkingowych w garażu podziemnym oraz 10 miejsc postojowych naziemnych, poinformowano. "Osiedle wyróżnia wysoka jakość wykonania oraz

Budimex zbuduje osiedle w Warszawie za 37,16 mln zł netto

Warszawa, 03.08.2018 (ISBnews) -  Budimex podpisał umowy z Budimeksem Nieruchomości Sp. z o.o.- swoją spółką zależną - na realizację zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, przynależną infrastrukturą, położonego w Warszawie, przy ul. Ananasowej, IV etap osiedla

JHM Development ma 45 mln zł kredytu z Aliora na inwestycje w Zakopanem

umowy do 31 maja 2023 r.; cel kredytowania: finansowanie projektu deweloperskiego – wybudowanie budynku mieszkalno – usługowego wielorodzinnego z garażem podziemnym w Zakopanem przy ul. Szymony; […] zabezpieczenia kredytu: hipoteka łączna z najwyższym pierwszeństwem do kwoty 68

Robyg wybuduje 3 kolejne budynki na osiedlu Robyg Jagodno - na 118 mieszkań

;Tym razem Robyg zapowiedział budowę 3 kameralnych budynków wielorodzinnych. Każdy z nich 3-piętrowy, z reprezentacyjnym lobby, balkonami, tarasami, ogródkami i garażem podziemnym. Łącznie znajdzie się w nich 118 mieszkań: jednopokojowych (od 26 mkw.), dwupokojowych (od 38 mkw.) i 

GWI z grupy Erbud wybuduje wieżowiec w Düsseldorfie za 23,98 mln euro

Warszawa, 06.05.2019 (ISBnews) - GWI, spółka zależna od Erbudu, podpisała umowę na realizację wielofunkcyjnego budynku UNT UpperNord Tower w Düsseldorfie, wraz z hotelem, częścią mieszkaniową, częścią biurową, częścią dla usług gastronomicznych i garażem podziemnym, podała spółka

Unibep zrealizuje inwestycję mieszkaniową w Warszawie za ok. 90 mln zł netto

dwóch budynków wielorodzinnych wraz z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną. W budynkach o wysokości 8 kondygnacji nadziemnych znajdą się 294 lokale mieszkalne oraz 4 lokale usługowe i 394 miejsca parkingowe (Inwestycja)" – czytamy w komunikacie. Termin

Spółka zal. i2 Dev. ma pozwolenie na budowę bloku przy ul. Śrutowej we Wrocławiu

Warszawa, 12.12.2017 (ISBnews) - i2 Development Sp. z o.o. Pomorska 44 Sp. k. uzyskała zaświadczenie o ostateczności decyzji prezydenta Wrocławia zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego z garażem podziemnym na inwestycji

Dom Dev. rozpoczął sprzedaż 115 mieszkań w Domu na Kurkowej we Wrocławiu

Wrocław rozpoczął sprzedaż 115 mieszkań o metrażach od 25 do 67 m2. Większość z nich posiadać będzie taras, loggię lub balkon. W ofercie dostępne są również mniejsze wnętrza typu studio oraz 2- i 3- pokojowe mieszkania. W  budynku zaplanowano 3 lokale usługowe zlokalizowane na parterze oraz garaż

Lokum Deweloper nabył dwie nieruchomości we Wrocławiu pod 500 lokali

ok. 500 lokali, w postaci budynków wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi, lokalami usługowymi oraz niezbędnym zagospodarowaniem terenu. "Olczyk Sp. z o. o. Lokum 15 S.K.A. - spółka w 100% zależna od emitenta, której przedmiotem działalności jest realizowanie przedsięwzięć deweloperskich

Spółka Erbudu zrealizuje budynek mieszkalno-biurowy w Niemczech za ok. 29 mln zł

-biurowy z garażem podziemnym i przedszkolem. Termin realizacji wyznaczono na luty 2019 roku. Inwestorem jest Wilma DW GmbH" - czytamy w komunikacie.  GWI Bauunternehmung GmbH z siedzibą w Düsseldorfie jest spółką w 85% zależną od Erbud S.A., realizującą projekty z zakresu budownictwa

Unibep ma umowę na budynek mieszkalno-usługowy w Warszawie za ok. 42 mln zł

. Zamawiającym jest Dantex. "Przedmiotem umowy jest realizacja budynku mieszkalno – usługowego o wysokości 7 kondygnacji nadziemnych, w którym znajdzie się 149 lokali mieszkalnych, 11 lokali usługowych oraz 171 miejsc postojowych w dwupoziomowym garażu podziemnym (Inwestycja)" - czytamy w

Dom Development rozpoczął sprzedaż 200 lokali na osiedlu Piękna 21 we Wrocławiu

miejsc parkingowych w garażu podziemnym oraz 34 miejsca parkingowe naziemne, czytamy dalej. Dom Development - jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. (ISBnews)  

Soho Development ma pozwolenie na użytkowanie budynku Wars ze 159 lokalami

mieszkalny wielorodzinny z jednokondygnacyjnym garażem podziemnym oraz z 6-11 kondygnacjami naziemnymi. W ramach budynku Wars wyodrębniono 143 lokale mieszkalne, 16 lokali usługowych oraz garaże i komórki lokatorskie" - czytamy w komunikacie. Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. w budynku

Erbud ma umowę ze spółką Vantage Dev. na budynek mieszkalny za 67,2 mln zł netto

zobowiązany do budowy i oddania do użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym w inwestycji Legnicka 33, wraz z wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, w tym małą architekturą i zielenią, budowlami towarzyszącymi, a także układem

i2 Development wprowadził do sprzedaży 89 lokali we Wrocławiu

Warszawa, 12.03.2018 (ISBnews) - i2 Development wprowadził do oferty 89 lokali o łącznej powierzchni 5,6 tys. m2 w I etapie inwestycji Ogrody Grabiszyńskie we Wrocławiu, poinformowała spółka. "W pierwszym etapie projektu powstanie 7- kondygnacyjny budynek z garażem podziemnym, w

Marvipol zlecił wykonanie inwestycji W Apartments z 210 mieszkaniami

wykonawcy ustalono w umowie na 77,8 mln zł netto. "Przedmiotem umowy jest kompleksowa realizacja przez generalnego wykonawcę inwestycji, polegającej na wybudowaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z częścią usługowo-handlową i biurową oraz wielopoziomowym garażem podziemnym wraz z dojazdami i

Marvipol wprowadził do oferty 67 mieszkań na Kłopotowskiego No11 w Warszawie

inwestycji zalicza się m.in. parking w garażu podziemnym wraz z miejscem do ładowania aut elektrycznych, miejsca postojowe dla rowerów, wózkarnia oraz rowerownia. Cały kompleks zostanie objęty monitoringiem oraz nadzorem pracowników ochrony, a przy wejściu do budynku obowiązywała będzie tzw. kontrola dostępu

Mostostal Warszawa ma umowę na budynki mieszkalne dla PHN za 52,59 mln zł

Warszawa, 28.07.2017 (ISBnews) - Mostostal Warszawa zawarł ze spółką PHN SPV 13 umowę na realizację zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami oraz garażami podziemnymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Warszawie za 52,59 mln zł netto, podała spółka.  "Termin

Unibep wybuduje Osiedle 360 Etap II na 116 mieszkań za 28,68 mln zł

do grupy kapitałowej spółka zależna Unidevelopment, tj. Unibalaton, podano także. "Przedmiotem umowy jest kompleksowe wykonanie zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami i garażem podziemnym pn. Osiedle 360 Etap II, obejmującego budowę dwóch budynków wraz z garażem podziemnym

Erbud ma umowę na dwa etapy inwestycji Polnordu w Gdańsku za 52 mln zł netto

zł netto, podała spółka. "Zgodnie z umową Erbud S.A. wykona budynki mieszkalne B4, B5, B6 (w ramach etapu II), B7 i B8 (w ramach etapu III) wraz z garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną, a także parkingami naziemnymi i osiedlowym układem drogowym. Spółka Erbud wybuduje też fragment

Spółka Marvipolu ma umowę na generalne wykonawstwo za 26 mln zł

ustalone na 26 mln zł netto. "Przedmiotem umowy jest kompleksowa realizacja przez generalnego wykonawcę inwestycji, polegającej na wybudowaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną, na będącej w dyspozycji zamawiającego nieruchomości

Murapol wprowadził do sprzedaży 96 lokali w II etapie Os. Parkowego w Gliwicach

wprowadziła do sprzedaży pierwszą pulę - 93 lokale - z II etapu. W najnowszej ofercie drugiego etapu projektu znajduje się kolejne 96 mieszkań, kawalerek oraz mieszkań 2-, 3- i 4- pokojowych o metrażach od 25 do 58 m2. Powstaną one w 8-kondygnacyjnym budynku z garażem podziemnym" - czytamy w komunikacie

Erbud ma dwie umowy na budynki w Krakowie za łącznie 81 mln zł netto

wielokondygnacyjnych budynków mieszkalnych wraz z garażem podziemnym, wewnętrznymi instalacjami [...] i oświetleniem terenu oraz placem zabaw, a także wewnętrznego układu drogowego wraz z odwodnieniem, ciągów pieszych i małej architektury o nazwie Apartamenty Novum II przy ul. Rakowickiej i ul. Wita Stwosza w Krakowie

Marvipol zlecił konsorcjum Aldesy generalne wykonawstwo Central Park Ursynów

podstawie odrębnych umów lub zleceń, na będącej w dyspozycji zamawiającego nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie w rejonie ulicy Kłobuckiej" - czytamy w komunikacie. W ramach inwestycji powstanie siedem budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, w których zostaną wybudowane

Awbud ma umowę na realizację dwóch budynków w Warszawie za 69,3 mln zł netto

Warszawa, 17.01.2019 (ISBnews) - Awbud zawarł umowę, na mocy której Murapol Westini Sp. z o.o. powierzył spółce wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami na parterze, garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi wraz z miejscami

Unibep ma umowę na budowę 3 budynków w Warszawie za 84,8 mln zł netto

mln zł netto. "Przedmiotem umowy jest realizacja przez emitenta przedsięwzięcia 2 (w rozumieniu umowy inwestycyjnej) polegającego na budowie osiedla mieszkaniowego obejmującego budowę 3 budynków mieszkalnych wraz z garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu. Prace wykonywane będą w dwóch

Dom Development zaoferował 132 lokale w inwestycji Księże Nowe we Wrocławiu

Warszawa, 23.10.2017 (ISBnews) - Dom Development rozpoczął sprzedaż 132 lokali w inwestycji Księże Nowe we Wrocławiu, podała spółka. Termin planowanego przekazania gotowych mieszkań to III kwartał 2019 r. "Projekt ten, to kameralny 4-piętrowy budynek z garażem podziemnym położony we

Unibep zbuduje budynek mieszkalny w Warszawie dla Ochnik za 37,99 mln zł netto

usługami, garażem podziemnym oraz przyłączem do budynku i sieci wraz z niezbędną infrastrukturą. W budynku o wysokości od 6 do 11 kondygnacji naziemnych oraz 2 kondygnacjach podziemnych znajdą się 152 mieszkania, 11 lokali usługowych oraz 148 miejsc postojowych" - czytamy w komunikacie Wynagrodzenie

Budimex zainaugurował budowę gmachu Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej

części podziemnej będzie dostępny garaż i pomieszczenia techniczne takie jak rozdzielnie elektryczne, stacje transformatorowe, agregat prądotwórczy, węzeł cieplny i serwerownie. W budynek będzie wkomponowany także fragment budynku pofabrycznego Szaji Rosenblatta z XIX wieku. Drugi etap to w głównej

Spółka zależna Polnordu wybuduje Studio Morena w Gdańsku

Warszawa, 04.09.2017 (ISBnews) - Polnord Apartamenty, spółka w 100% zależną od Polnordu, zawarła z Korporacją Budowlana Dom (generalny wykonawca) umowę na wybudowanie dwóch budynków 12-piętrowych i jednej 15-piętrowej dominanty wraz z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym w Gdańsku przy ul

Karmar wybuduje dla Marvipolu IV etap Riviera Park z 289 mieszkaniami

generalnego wykonawcę inwestycji, polegającej na wybudowaniu 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych i 2 budynków usługowych z garażami podziemnymi wraz z przynależną infrastrukturą, na będącej w dyspozycji zamawiającego nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie w rejonie ulic Krzyżówki i Płochocińskiej

Marvipol zlecił Warbudowi budowę 'Topiel No 18' w Warszawie za 45 mln zł netto

znajdą się 52 lokale mieszkalne oraz 2 lokale niemieszkalne. "Przedmiotem umowy jest kompleksowa realizacja przez generalnego wykonawcę inwestycji, polegającej na wybudowaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym wraz z przynależną infrastrukturą techniczną, na będącej w

Strabag wykona II etap hotelu we Wrocławiu dla Tacit Invest. za 54 mln zł netto

mln zł netto spółka wykona stan deweloperski, podał Strabag. "Hotel z garażem podziemnym i infrastrukturą towarzyszącą powstanie na Ostrowie Tumskim obok archikatedry. W 7-kondygnacyjnym obiekcie o pow. użytkowej 12 633 m2 i kubaturze 57 042 m3 znajdą się sale konferencyjne, sala balowa

Mostostal Warszawa ma umowę na budowę 3 budynków mieszkalnych za 73,39 mln zł

etapu inwestycji polegającego na budowie zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami oraz garażami podziemnymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zielenią, zlokalizowanych przy ul. Juliusza Ordona 5D, 5E, 5F w Warszawie, działka nr ewidencyjny 5/6 obręb 6-05-05, wraz z uzyskaniem

Unibep wybuduje blok mieszkalny przy ul. Mołdawskiej w Warszawie za 29,5 mln zł

garażem podziemnym. W budynku o wysokości 6 kondygnacji znajdzie się 114 lokali mieszkalnych, 6 lokali usługowych oraz 129 miejsc parkingowych" - czytamy w komunikacie. Generalnym realizatorem inwestycji jest Osiedle Młodych, natomiast inwestorem jest Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa "

Dom Development rozpoczął sprzedaż 81 lokali na osiedlu 'Wille Taneczna'

zróżnicowanej strukturze i powierzchni - od 38,83 m2 do 98,16 m2. Lokale będą posiadać ogródki (z tarasem) lub balkony w cenie mieszkania. W garażu podziemnym przewidziano 91 miejsc postojowych oraz miejsce postojowe na terenie inwestycji z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.  Dom Development

Unibep ma umowę na budynek mieszkaniowy w Warszawie za 33,6 mln zł

;Przedmiotem umowy jest wykonanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną, stanowiącego kolejny etap inwestycji pod nazwą 'Mozaika Mokotów'. W budynku o wysokości od 6 do 9 kondygnacji znajdą się 162 lokale mieszkalne. Terminy realizacji inwestycji został

Unibep wybuduje budynek mieszkalny w Warszawie za 42 mln zł netto

umowy jest realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegająca na kompleksowym wykonaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym, wraz z układem komunikacyjnym i infrastrukturą techniczną, przy ul. Kondratowicza w Warszawie" - czytamy w komunikacie. W budynku o

Vantage ma umowę z Tom-Instal na inwestycję we Wrocławiu za 15,7 mln zł netto

całkowitego i kompletnego wykonania zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem nadziemnym i podziemnym, wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, w tym małą architekturą i zielenią, budowlami towarzyszącymi, a także wewnętrznym i

Ronson podpisał umowę ze Strabagiem wartą 81,1 mln zł na kolejny etap City Link

wielopoziomowym garażem podziemnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą, dojazdami oraz zagospodarowaniem terenu w ramach kolejnego etapu inwestycji o nazwie City Link przy ul. Wolskiej i Skierniewickiej w Warszawie, podała spółka. "Wynagrodzenie dla spółki Strabag Sp. z o.o. z tytułu realizacji przedmiotu

Unibep ma umowę na wybudowanie I etapu Ursa Park za 40,2 mln zł

ww. umowie inwestycyjnej" - czytamy w komunikacie. Zamawiającym jest 4/113 Gaston Investments, który jest podmiotem z Grupy CPD, podano także. "Przedmiotem umowy jest realizacja inwestycji tj. budowa osiedla mieszkaniowego obejmującego 3 budynki mieszkalne wraz z garażem podziemnym i

Erbud ma umowę na budynek mieszkalny w Krakowie za 38,5 mln zł netto

garażem podziemnym i naziemnymi miejscami parkingowymi wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastruktura podziemną i naziemną, drogą dojazdową i chodnikami wraz z wjazdem i oświetleniem, sieciami i przyłączami: wodociągowymi i kanalizacyjnymi, realizowanych w tzw. standardzie developerskim" - czytamy w

Erbud zbuduje 'Grójecką 216' dla spółki z Grupo Lar za 17,31 mln zł

Warszawa, 02.06.2017 (ISBnews) -  Erbud zawarł z CGL VIII spółka z o.o. spółka komandytowa, umowę na budowę zespołu mieszkaniowo-usługowego z garażem podziemnym "Grójecka 216" przy ul. Grójeckiej w Warszawie, podała spółka. Wartość kontraktu wynosi 17,31 mln zł. "Jest to

Unidevelopment ma przedwstępną war. umowę dot. działki w Poznaniu za 13 mln zł

planowane jest zrealizowanie inwestycji mieszkaniowej z usługami i garażem podziemnym. Organizacja całego procesu inwestycji będzie należała do Unidevelopment, podano również. Unidevelopment S.A. jest deweloperem z grupy giełdowego Unibepu. Obligacje spółki są notowane na rynku Catalyst. (ISBnews)

Mostostal Warszawa ma umowę z Henniger Investment za 34,86 mln zł netto

;Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz towarzyszącą infrastrukturą przy ulicy Katowickiej w Krakowie" - czytamy w komunikacie. Termin realizacji przedmiotu umowy zaplanowano na 5 listopada 2018 r., podano także. Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich

PA Nova nabyła działkę pod planowaną inwestycję mieszkaniową w Niemczech

wielorodzinnych, o której spółka informowała w lutym br., wynika z komunikatu. W lutym P.A. Nowa podała, że planowana jest budowa czterech czterokondygnacyjnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi oraz jednego trzykondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z miejscami

Unibep ma umowę na budynek mieszkalny w Poznaniu za ok. 82,9 mln zł netto

Unibepu. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi łącznie ok. 82,9 mln zł netto. "Przedmiotem umowy jest realizacja w dwóch etapach budynku mieszkalnego wielorodzinnego, składającego się z trzech segmentów nadziemnych, z częścią handlowo-usługową na wspólnej płycie garażu podziemnego. W

Atal wprowadził do oferty 250 lokali w Baltica Towers w Gdańsku

czteropokojowe. Doskonałym uzupełnieniem przestrzeni lokali będą przestronne balkony oraz zielone tarasy, z których roztaczać się będzie widok na panoramę miasta oraz Zatokę Gdańską. W budynku powstanie również podziemny garaż z 97 miejscami postojowymi, a parking naziemny zmieści kolejnych 29 aut. Klienci będą

Dom Development zlecił Unibepowi wykonawstwo 2 inwestycji za łącznie 166 mln zł

spółka. "Przedmiotem umowy I jest budowa w ramach trzech etapów zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażami podziemnymi oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą, instalacjami oraz urządzeniami. W ramach przedmiotowej umowy wybudowanych zostanie 621 mieszkań

P.A. Nova rozpoczęła inwestycję mieszkaniową w Niemczech

mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi oraz jednego trzykondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z miejscami parkingowymi w parterze budynku. Szacowana wartość inwestycji wynosi 7 mln euro" - czytamy w komunikacie. W celu realizacji wyżej opisanej inwestycji spółka

Erbud zrealizuje III etap Dorzecza Legnickiej dla Vantage za 47 mln zł netto

zobowiązany do całkowitego i kompletnego wykonania zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym w inwestycji Dorzecze Legnickiej etap III wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu [...] Etap III inwestycji obejmować będzie 204 mieszkania" - czytamy w komunikacie. Zakończenie

Marvipol ma umowę z Karmarem na generalne wykonawstwo III etapu Riviera Park

inwestycji, polegającej na wybudowaniu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z przynależną infrastrukturą na będącej w dyspozycji zamawiającego nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie w rejonie ulic Krzyżówki i Płochocińskiej, stanowiącej III etap projektu Riviera Park"

Hochtief Polska zbuduje dla Ronsona 268 mieszkań w Poznaniu za 59,5 mln zł netto

netto "Przedmiotem umowy jest wybudowanie i uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z jednym lokalem usługowym, dwukondygnacyjnym garażem podziemnym, naziemnymi miejscami postojowymi wraz z dojazdami, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą

Unibep wybuduje blok na 313 mieszkań w Warszawie za ok. 70 mln zł netto

podziemnym. W budynku o wysokości 7 kondygnacji znajdzie się 313 lokali mieszkalnych, 9 lokali usługowych oraz 302 miejsca w garażu podziemnym i 9 zewnętrznych miejsc postojowych" - czytamy w komunikacie. Termin rozpoczęcia realizacji Inwestycji ustalony został na III kwartał 2016 r., zaś zakończenia

Unibep ma umowę na zespół budynków w Warszawie za 127,5 mln zł netto

umowy jest budowa zespołu budynków mieszkalno-usługowych pod nazwą 'Rondo Wiatraczna' z galerią, lokalami usługowymi, lokalami biurowymi, lokalami mieszkaniowymi, garażem podziemnym na kondygnacji -1, garażem nadziemnym zlokalizowanym na kondygnacji +2 i +3 i infrastrukturą techniczną" - czytamy w

Unidevelopment ma przedwstępną umowę nabycia działki w Poznaniu pod 75 mieszkań

2017 r. Na przedmiotowej nieruchomości planowane jest zrealizowanie inwestycji mieszkaniowej z usługami i garażem podziemnym. Emitent szacuje, iż nieruchomość daje możliwość wybudowania ok. 75 mieszkań" - czytamy w komunikacie. Organizacja całego procesu inwestycji będzie należała do spółki

Unidevelopment kupił za 13,5 mln zł spółkę z działką na 300 mieszkań w Warszawie

Unidevelopment. "Na przedmiotowej nieruchomości planowane jest zrealizowanie inwestycji mieszkaniowej z usługami i garażem podziemnym. Unidevelopment szacuje, iż nieruchomość daje możliwość wybudowania ok. 300 mieszkań. Organizacja całego procesu inwestycji będzie należała do spółki Unidevelopment S.A"