gałęzie przemysłu

Spadki produkcji przemys. mogą się utrzymać w kolejnych miesiącach wg analityków

Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Produkcja sprzedana przemysłu zanotowała spadek zdecydowanie głębszy od oczekiwań rynkowych w kwietniu, który był pierwszym pełnym miesiącem pod wpływem lockdownu spowodowanego pandemią COVID-19. Ekonomiści oczekują, że aktywność polskiego sektora przemysłowego

Dane o produkcji sugerują, że wzrost PKB sięgnie ok. 3% w I kw. wg analityków

; - analitycy PKO Banku Polskiego "Znajdujemy się w trendzie spadkowym, co ujawnia się także spoglądając na sekcje i gałęzie przemysłu. Styczniowy wynik w horyzoncie rocznym in minus ciągnęły górnictwo i zaopatrzenie w energię, gaz itp. Trudno jednak nie zauważyć rosnącej liczby i znaczenia sektorów o

Zadłużenie przemysłu gwałtownie rośnie. Przedsiębiorcy z tej branży są winni kontrahentom niemal miliard złotych

Zadłużenie przemysłu gwałtownie rośnie. Przedsiębiorcy z tej branży są winni kontrahentom niemal miliard złotych

to, że przemysł, bardziej niż inne branże, jest odporny na nierzetelne praktyki swoich kontrahentów - mówi Adam Łącki. Stosunkowo niedługi jest też przeciętny czas oczekiwania na zapłatę przeterminowanej faktury. Przedsiębiorstwa przemysłowe czekają krócej niż inne gałęzie gospodarki - 2 miesiące i

Sprzedaż detaliczna może zanotować spadek o ok. 20% r/r w kwietniu wg analityków

polski przemysł i PKB w 2kw20" - główny ekonomista ING Banku Śląskiego Rafał Benecki "Biorąc pod uwagę obowiązujący przez cały miesiąc (a nie połowę jak w marcu) restrykcje administracyjne, w kwietniu oczekujemy głębszego spadku sprzedaży w kierunku -20% r/r. Być może w kolejnych

IGSMiE PAN: Spadająca produkcja węgla kam. zagraża konkurencyjności gospodarki

. Przemysł ten od wielu lat odgrywa znaczącą rolę w rozwoju gospodarczym kraju. Sektor stalowy w Polsce istotnie oddziałuje na inne gałęzie przemysłu, które determinują rozwój całej krajowej gospodarki, np.: branżę motoryzacyjną, budownictwo, przemysł metalowy i maszynowy" - powiedział prof. Piotr

XIX Konferencja IDM w Bukowinie 7-10 III nt. rynku kapitałowego wobec innowacji

finansowania najbardziej dynamicznych i innowacyjnych firm – co jest kluczowe dla zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych. "Rynek kapitałowy jest głównie po to, by zwiększać innowacyjność polskiej gospodarki, budować gałęzie przemysłu, które oferują

Coface: PKN Orlen, właściciel Biedronki i PGNiG w top-5 największych firm CEE

% generowanych przychodów. "Niemniej jednak w 2017 r. wzrost łącznych obrotów napędzały wszystkie gałęzie przemysłu. W liczbach bezwzględnych największy udział miały: energetyka, motoryzacja i handel – również najliczniej reprezentowane w rankingu branż. Dla większości podmiotów zysk netto również

Prawie 70 proc. czeskich firm należy do cudzoziemców

jeden procent mniej. Pozostała część firm jest własnością cudzoziemców z państw europejskich i Azji. Najważniejsze gałęzie eksportowe, takie jak przemysł motoryzacyjny i elektroniczny, oraz większość banków niemal w całości należą do inwestorów zagranicznych. Natomiast firmy działające na rynku

Elektrownie dostaną drewno wraz z dopłatami

Elektrownie dostaną drewno wraz z dopłatami

biomasy, np. gałęzie z sadów, drewno z kornikami, drewno popowodziowe. Ono nie nadaje się w żaden sposób na przerób. Nadaje się tylko na spalenie - tłumaczył Marek Suski (PiS), przewodniczący komisji energii. - Wprowadzona w ustawie definicja drewna energetycznego jest nieprecyzyjna. Poprawka może być

Dane za marzec wskazują na solidny wzrost PKB w I kw. bliski 5% wg analityków

31,4% r/r miesiąc wcześniej. Wzrost dynamiki produkcji przemysłowej w marcu br. zanotowano w 17 działach z 34 działów przemysłu.  Analitycy wskazują, że na znaczący spadek dynamiki produkcji przemysłu wpływ miały negatywne efekty statystyczne (marzec liczył jeden dzień roboczy mniej niż przed

Kolejny objaw koronawirusa - kryzys zaufania. Twarde lądowanie biznesów współdzielonych

Kolejny objaw koronawirusa - kryzys zaufania. Twarde lądowanie biznesów współdzielonych

z wiodących firm w tej branży - WeWork, obecna również w Warszawie, jest bliska bankructwa. „Financial Times” donosi, że tysiące firm, start-upów i freelancerów rozwiązuje z nią umowy. Inne gałęzie przemysłu również ucierpiały na skutek pandemii. Przedsiębiorcy zmagają się z przerwanymi

Polskie firmy przyszłości. Jakie branże w Małopolsce?

Polskie firmy przyszłości. Jakie branże w Małopolsce?

będzie się rozwijała polska gospodarka. Przemysł i budownictwo Najwięcej z wyróżnionych firm działa w branży przemysłowej, która obok handlu jest najczęstszym polem działalności firm z sektora MSP. Na uwagę zasługuje fakt, że w dużej mierze są to firmy o wąskiej specjalizacji, zajmujące się produkcją

Dzień pełen danych z Wielkiej Brytanii

w podziale na poszczególne gałęzie przemysłu i regiony. W poprzednim miesiącu odczyt wyniósł 44,8 tys. O 14:30 jak co tydzień poznamy liczbę wniosków od osób, które ubiegają się o zasiłek dla bezrobotnych w gospodarce Stanów Zjednoczonych. Prognozy co do dzisiejszego odczytu oscylują wokół poziomu

KRD: Zadłużenie przedsiębiorstw budowlanych wobec innych firm wynosi 2,2 mld zł

zobowiązania zaciągnięte kilka lat wcześniej z tytułu kredytów lub leasingów. "Ostatnie lata były dla branży budowlanej bardzo trudne, jednak wraz z początkiem bieżącego roku budownictwo powoli odbija się od dna. Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że rośnie produkcja sprzedana przemysłu i

Ratujmy UE. Mapa Drogowa Nowego Renesansu Europejskiego

Ratujmy UE. Mapa Drogowa Nowego Renesansu Europejskiego

. Europejczycy zaakceptują jednak tę politykę tylko wtedy, kiedy ich własny los ulegnie poprawie. 4. Trzeba przedłużyć i poszerzyć plan Junckera, by przywrócić wzrost gospodarczy. Mówimy o inwestowaniu w kluczowe, przyszłościowe gałęzie przemysłu, które stworzą nowe miejsca pracy, trwale zmodernizują gospodarkę