g. e. banku

MSiG: Przeciwko obniżce stóp w III głosowali Hardt, Kropiwnicki i Zubelewicz

"w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej i stopy dyskontowej weksli w Narodowym Banku Polskim" głosowali: - A. Glapiński, - G. Ancyparowicz, - C. Kochalski, - E. Łon, - R. Sura, - J. Żyżyński

NBP: Za obniżką stóp proc. o 25 pb w lutym głosował E. Łon

Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Podczas lutowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP) za wnioskiem o obniżkę stóp procentowych o 25 pb opowiedział się jedynie jeden członek RPP - Eryk Łon, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Przeciwko wnioskowi opowiedzieli się: A. Glapiński, G

NBP: Za obniżką stóp proc. o 25 pb w październiku głosował E. Łon

, G. Ancyparowicz, Ł. Hardt, J. Kropiwnicki, J. Osiatyński, R. Sura, K. Zubelewicz i J. Żyżyński. E. Gatnar był nieobecny. Według publikowanych wcześniej "minutes", na październikowym posiedzeniu złożono wniosek obniżkę stóp proc. o 25 pb, ale nie został on przyjęty. Ekonomiści

NBP: Za obniżką stóp proc. o 25 pb we wrześniu głosował E. Łon

Warszawa, 24.10.2019 (ISBnews) - Podczas wrześniowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP) za wnioskiem o obniżkę stóp procentowych o 25 pb opowiedział się jedynie jeden członek RPP - Eryk Łon, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Przeciwko wnioskowi opowiedzieli się: A. Glapiński, G

NBP: Za obniżką stóp o 25 pb w I - 1 członek RPP, za podwyżką o 15 pkb - 3 osoby

Hardt, Kamil Zubelewicz, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Przeciwko wnioskowi o obniżkę stóp procentowych opowiedzieli się: A. Glapiński, G. Ancyparowicz, E. Gatnar, Ł. Hardt, C. Kochalski, J. Kropiwnicki, R. Sura, K. Zubelewicz i J. Żyżyński. Przeciwko wnioskowi o podwyżkę stóp procentowych

Akcjonariusze Santander BP zdecydują 16 V o wypłacie dywidendy

walne. Oznacza to wypłatę w wysokości 19,72 zł na akcję (serii: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L) i 14,68 zł na akcję (seria M), podał bank. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 30 maja 2019 roku. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 14 czerwca 2019 roku, czytamy także. "Zarząd uważa, że

Akcjonariusze Santander BP zdecydowali o wypłacie dywidendy

2016, podał bank. "Wartość dywidendy przypadającej na 1 akcję serii: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L oraz N wynosi 19,72 zł. Wartości dywidendy przypadającą na 1 akcję serii M wynosi 14,68 zł" - czytamy w komunikacie. Dzień dywidendy wyznaczono na 30 maja br., a dzień jej wypłaty - na

NBP: Za podwyżką stóp proc. o 25 pb w VII głosowali Gatnar i Zubelewicz

się: A. Glapiński, G. Ancyparowicz, Ł. Hardt, E. Łon, J. Osiatyński, R. Sura i J. Żyżyński. Jerzy Kropiwnicki był nieobecny, podano w komunikacie. W opublikowanych dziś "minutes" z lipcowego posiedzenia RPP podano, że "na posiedzeniu zgłoszono wniosek o podwyższenie podstawowych stóp

Santander BP rekomenduje 19,72 zł dywidendy/ akcję serii A-L i N; 14,68 zł - M

wypłatę w wysokości 19,72 zł na akcję (serii: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L) i 14,68 zł na akcję (seria M), podał bank. "Zarząd Santander Bank Polska S.A. informuje, że stosując się w pełni do indywidualnego zalecenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 lutego 2019 r. w

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny XTPL

Warszawa, 25.01.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Sescom, sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L oraz M, podała Komisja. "Z upoważnienia

KNF zatwierdziła prospekt DataWalk w związku ofertą publiczną akcji

ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M oraz praw do akcji serii M" - czytamy w komunikacie. Oferującym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. W sierpniu br. ISBnews członek zarządu DataWalk (dawniej PiLab) Sergiusz

Akcjonariusze BZ WBK zdecydowali o 3,1 zł dywidendy na akcję z zysku za 2016 r. 

niepodzielonego zysku netto banku za rok 2016. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 99 234 534 akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K oraz L. [...] Wartość dywidendy przypadającej na 1 akcję wynosi 3,10 zł" - czytamy w uchwale walnego zgromadzenia.  Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień

Elektrobudowa ma umowę ujednolicającą finansowanie działalności spółki

przysługiwałyby bankowi wobec spółki w razie wypłaty którejkolwiek z tych gwarancji (wierzytelności banku). E. Bank Polska Kasa Opieki złożył spółce, Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu, Wiener, Generali oraz stronom umowy ujednolicającej oświadczenie zmieniające oświadczenie z dnia 28 maja

Elektrobudowa wydłużyła termin uzgodnienia termsheet do 10 X br.

Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - Banki i ubezpieczyciele podpisali umowę zmieniającą i ujednolicającą do umowy w sprawie finansowania działalności Elektrobudowy z 28 maja 2019 r., podała spółka. Zgodnie z umową termin na uzgodnienie termsheet został wydłużony zostanie do 10 października 2019 r

Przegląd informacji ze spółek

40,54 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 24,98 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Rada nadzorcza Idea Banku powołała na stanowisko członka zarządu Jaromira Frankowicza, podała spółka. Rada nadzorcza Polnordu

Akcjonariusze BZ WBK zdecydują 17 maja o wypłacie 5,4 zł dywidendy na akcję

następujący sposób: - na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę 535 866 483,60 zł, - na kapitał rezerwowy przeznacza się kwotę 4 841 154,49 zł" - czytamy w projektach. W podziale dywidendy uczestniczy 99 234 534 akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K oraz L. Dywidenda na 1 akcję

Przegląd prasy

Polsce obowiązkowej podzielonej płatności VAT -- Ministerstwo Infrastruktury zapowiada zmianę przepisów dla kandydatów na kierowców i tych, którzy już nimi są -- Wnioski o e-dowód można składać już od marca -- Należy stworzyć mechanizm wiążący pensje nauczycieli z sytuacją gospodarczą, uważa

Przegląd informacji ze spółek

Fitch Ratings dokonał zmiany ratingu przyznanego hipotecznym listom zastawnym wyemitowanym przez Pekao Bank Hipoteczny do A- wobec A wcześniej. Jednocześnie perspektywa tego ratingu uległa podwyższeniu z negatywnej na stabilną, podał bank. Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI

Przegląd informacji ze spółek

Ratings podwyższył długoterminowy rating ING Banku Śląskiego do A+ z A oraz krótkoterminowy rating IDR do F1+ z F1 i umieścił je na liście obserwacyjnej, podał Fitch. Plantwear uruchomił nową platformę e-commerce Giftbay.pl, za pośrednictwem której będzie oferować spersonalizowane prezenty oraz gadżety

BZ WBK ma umowę ws. nabycia części Deutsche Bank Polska za 1,29 mld zł

zakładowego w związku z podziałem będzie „Dniem podziału".  (e) w rezultacie obniżenia kapitału zakładowego w związku z podziałem wszystkie nabyte akcje przestaną istnieć w dacie obniżenia kapitału zakładowego w związku z podziałem a Deutsche Bank AG stanie się jedynym akcjonariuszem DBPL

Columbus Energy chce przenieść notowania na główny rynek GPW w kilka miesięcy

. Firma liczy na przeniesienie notowań na główny rynek w ciągu kilku miesięcy. "Podpisana przez emitenta umowa dotyczy przygotowania przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. prospektu emisyjnego dla akcji serii A, B, C, D, E oraz F, dopuszczanych i wprowadzanych do obrotu regulowanego

Przegląd prasy

miejsc w UE  -- Nie ma szans, by nowe taryfy G za energię dla gospodarstw domowych weszły w życie 1 stycznia  -- Dziś ostatnie posiedzenie KNF w tym roku i ostatnia szansa na zielone światło dla startu Polskiego Banku Apeksowego  -- Bruksela chce mieć nadzór nad handlem online - za 3

Przegląd informacji ze spółek

Poland powołała Sławomira Szmytkowskiego na stanowisko wiceprezesa po rezygnacji z tej funkcji Tadeusza Dyrgi, podała spółka. Sławomir Szmytkowski będzie pełnić funkcję wiceprezesa od 1 lipca br. do końca obecnej kadencji zarządu. Akcjonariusze Banku Millennium zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto

Przegląd informacji ze spółek

za 2018 r. oraz odpowiednio 957,59 mln zł i 514,03 mln zł z niepodzielonych zysków za 2017 i 2016 r., wynika z projektów na walne. Oznacza to wypłatę w wysokości 19,72 zł na akcję (serii: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L) i 14,68 zł na akcję (seria M), podał bank. Dekpol sprzedał (na podstawie

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Polskiego Banku Komórek Macierzystych

Warszawa, 01.04.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez Polski Bank Komórek Macierzystych SA z siedzibą w Warszawie, w związku z ofertą publiczną akcji serii A, B, D, E, F, G, H oraz I oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do

PSPA: Samochód elektryczny można już kupić za ok. 50 tys. zł

ładowania" - powiedział Jan Wiśniewski z ORPA, cytowany w komunikacie. Ceny pojazdów w pełni elektrycznych zaczynają się od 53 200 zł. Tyle trzeba zapłacić za dwuosobowe Renault TWIZY. W środku zestawienia, po smartach (od 94 500 do 108 300 zł) i Volkswagenie e-up! (115 190 zł), plasują się liderzy

Przegląd prasy

. 2019 mógł spowolnić nawet do 3,5% r/r wg analityków --W e-bankowości Banku Millennium udostępniono konta z różnych banków --URE prowadzi 10 postępowań w sprawie cofnięcia koncesji na obrót gazem ziemnym --Santander BP: Sektor transportowy będzie inwestował w digitalizację --MR: Zaświadczenie o

Przegląd prasy

apteczny wzrósł o 7,6% r/r do 3,37 mld zł w XII --T-Bull wchodzi w segment premium gier mobilnych z nową produkcją: 'InfiniteCorp' --BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane z Polski, posiedzenie EBC --MPK Poznań ogłosiło przetarg na zakup 37 autobusów elektrycznych --Rada nadzorcza PGG

KNF zezwoliła na utworzenie oddziału HSBC France w Polsce

; danych teleadresowych umożliwiających klientowi bezpośredni – fizyczny kontakt z oddziałem,  e)    sposobie gwarantowania gromadzonych depozytów,  f)    miejscu przechowywania i przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę bankową,  g)  

Razem przeciw COVID-19 - tygodniowy przegląd działań firm i organizacji

. WEEKEND Ponad 15 tys. osób dołączyło do organizowanej przez Santander Bank Polska i Fundację Santander zbiórki charytatywnej, której celem było zebranie środków na zakup, niezbędnego podczas pandemii, sprzętu medycznego i odzieży ochronnej do 23 szpitali w Polsce. Inaugurując akcję bank przekazał 2

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

internet. Dla 65% przedsiębiorców najważniejszą usługą wspierającą płynność finansową jest monitoring płatności.  Źródło: ISBnews E-commerce: Sprzedaż w e-commerce wzrosła w ostatnich tygodniach między 23-35%, szacuje prezes InPost Rafał Brzoska w rozmowie z ISBnews.TV. Jednak - według niego - takie

Przegląd informacji ze spółek

, w tym 5 mln akcji serii A, 840 tys. akcji serii B, 1 mln akcji serii C, 1 mln akcji serii D, 1 mln akcji serii E, 6 mln akcji serii F oraz nie więcej niż 15 mln akcji serii G, podała spółka. Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 6,96 USD/baryłkę w grudniu 2016 r. wobec 8,59 USD/baryłkę w

Przegląd prasy

pobudzić gospodarkę UE --Sun & Snow Real Estate uruchamia sprzedaż apartamentów w Szklarskiej Porębie --Unibep rekomenduje wypłatę 0,22 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r. --Konferencje online 'KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii' ruszą od 21 maja --Kopeć z MEN: Będzie rozporządzenie ws

Przegląd prasy

Union Investment TFI --KNF obniżyła bufor na ryzyko kredytów walutowych BOŚ Banku do 0,52 pkt proc. --KNF obniżyła bufor na ryzyko kredytów walutowych PKO BP do 0,47 pkt proc. --Inno-Gene i CEGC zrealizują część projektu pn. Genomiczna Mapa Polski --Fitch potwierdził ratingi A- oraz AA+(pol

Przegląd informacji ze spółek

publiczną akcji serii A, B, D, E, F, G, H oraz I oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I oraz J, podał urząd. Europejskie Centrum Odszkodowań (EuCO) wnioskuje o wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2015 w kwocie niemal 20,05 mln zł, to

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

: Rozszerzył ofertę pakietów telewizyjnych dla użytkowników Play Now i Play Now TV o pakiet "News" z kanałami informacyjnymi, podał operator. Źródło: ISBnews Pekao: Jako pierwszy bank w Polsce umożliwił obsługę e-dowodu, czyli nowego dowodu osobistego zawierającego specjalną warstwę cyfrową (tzw

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

załatwić online ponad 300 różnych procedur dotyczących zakładania i prowadzenia firmy, podało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT). Źródło: ISBnews E-bankowość: Prawie dwie trzecie klientów banków w Polsce deklaruje chęć korzystania z usług finansowych oferowanych przez firmy

Sco-Pak wyemituje obligacje serii H o wartości nominalnej do 25 mln zł

obligacji serii E, obligacji serii F oraz obligacji serii G wyemitowanych przez spółkę oraz na finansowanie bieżącej działalności spółki. "W związku z zawarciem umowy wspólnych warunków w dniu 24 lipca 2015 r. spółka jako kredytobiorca oraz bank jako kredytodawca zawarli umowę kredytów, na podstawie

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Warszawa, 14.06.2019 (ISBnews/ISBtech) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 10-14 czerwca br. BIZNES I FINANSE: RYNEK E-podróże: Odsetek Polaków, którzy samodzielnie zaplanują sobie tegoroczne wakacje - korzystając z

Legg Mason o GPW: Umiarkowane wyceny, ale i spadek zysków banków i energetyki

przepływu kapitału m.in. na rynki akcji, d) ekstremalnie ekspansywna polityka pieniężna banków centralnych: rekordowo niskie stopy procentowe oraz drukowanie pieniędzy, e) proces naprawy finansów publicznych w Europie (redukcja deficytów budżetowych, restrukturyzacja gospodarek - Grecja, Portugalia

Przegląd prasy

, których podróż koleją opóźni się o ponad 2 godziny, otrzymali pełen zwrot ceny biletu Puls Biznesu --Przy trasach GDDKiA powstanie prawie 160 punktów ładowania e-aut --Podobnie jak kiedyś bankowość, dziś elektromobilność - korzystając z "renty niedorozwoju" - ma szansę na szybki

Przegląd prasy

zamknięciu w środę --Gobarto rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2016 r. --PZU i PFR bezpośrednio nabędą 32,8% akcji Banku Pekao --Zysk netto Gobarto wzrósł r/r do 24,67 mln zł w 2016 r. --Biomed-Lublin ma umowy objęcia akcji serii H i G --Lux Med otworzył szpital onkologiczny Magodent w

Przegląd prasy

wzrósł do 22 tys. ton w ciągu 11 miesięcy 2018 r. 2 tys. ton rok wcześniej Parkiet --Po połączeniu Getin Noble i Idea Banku rozważana jest zmiana nazwy i marki powstałego w ten sposób podmiotu wg gazety --i2 Development nie wyklucza skupu akcji własnych Dziennik Gazeta Prawna --Rząd planował

Przegląd informacji ze spółek

jedyną ofertą złożoną w postępowaniu przetargowym pt. "Modernizacja i wdrożenie nowych rozwiązań oraz e-usług w Systemie Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej numeru 112" prowadzonym przez Komendę Główną Policji, podało Atende. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Warszawa, 16.08.2019 (ISBnews/ISBtech) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 12-16 sierpnia br. BIZNES I FINANSE: RYNEK E-bankowość: W ciągu pięciu miesięcy 2019 r. system Euro Elixir rozliczył 3,4 mln komunikatów

Przegląd prasy

Lotos wzrosła r/r do 7,68 USD/bbl w lutym --Tauron ponownie wybrał ofertę Kopeksu i Famuru na budowę szybu Grzegorz --Obligacje PBG serii B, C, D, E, F, G, H, I zadebiutują jutro na Catalyst --Cyfrowy Polsat: Propozycja ws. abonamentu wbrew zasadzie równości wobec prawa --KNF zatwierdziła

Przegląd informacji ze spółek

wraz z podmiotami dominującymi osiągnie min. 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Tarczyńskiego, rozważy przeprowadzenie buy-backu. Wirtualna Polska podpisała nową umowę kredytową na kwotę 500 mln zł, podała spółka. W ten sposób zdobywa środki na kolejne akwizycje, głównie w e-commerce

Przegląd prasy

 350 000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii M z wyłączeniem w całości prawa poboru; ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie istniejących akcji serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L do obrotu na rynku regulowanym, podała spółka. --Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) 

Przegląd informacji ze spółek

Newag na mocy zawartej na okres dwóch lat umowy dzierżawy, poinformowała spółka zależna PKN Orlen. Vistal Gdynia w restrukturyzacji zawarł umowę sprzedaży 1 000 udziałów, stanowiących 100% kapitału spółki zależnej Vistål AB w Göteborgu za 123 tys. SEK, podała spółka. Bumech w

Przegląd informacji ze spółek

emisji w pierwszej połowie czerwca. Pozbud naruszył w I kwartale 2019 roku kowenant finansowy, wynikający z umów kredytowych zawartych pomiędzy Pozbud T&R a PKO Bankiem Polskim, podała spółka. Zapisy w wezwaniu na akcje ABC Data zostały ponownie przedłużone, tym razem do 13 czerwca, podał

Przegląd informacji ze spółek

zakład, podała spółka. Akcjonariusze Santander Bank Polska zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu na dywidendy kwoty 541,09 mln zł z zysku netto za 2018 rok, 957,59 mln zł z niepodzielonego zysku netto za rok 2017 oraz 514,03 mln zł z niepodzielonego zysku netto za rok 2016, podał bank

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

. PolishCloud. Dokument stanowi kompleksowy przewodnik po procedurach, niezbędnej dokumentacji oraz poszczególnych etapach procesów wdrożeniowych cloud computingu w bankach.  Źródło:  spółka Cyberbezpieczeństwo: Niemal 60 proc. internautów, którzy padli ofiarą ataku hakerskiego w przeszłości

Vistal Stocznia Remontowa zawarła z PKO BP porozumienie ws. wierzytelności

Warszawa, 11.12.2017 (ISBnews) - Vistal Stocznia Remontowa, spółka zależna Vistalu Gdynia, zawarła z PKO Bankiem Polskim porozumienie związane z postępowaniem o zapłatę na rzecz PKO BP 9,02 mln zł, podała spółka. "Porozumienie przewiduje, co następuje: a) intencją stron porozumienia jest

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

. Aby ułatwić dostęp do rozwiązania jak najszerszej grupie klientów, do końca kwietnia br. KIR oferuje 30 proc. rabat na dowolny pakiet podpisów mSzafir. Klienci PKO Banku Polskiego jako pierwsi mogą zdalnie kupić podpis elektroniczny. Jest to możliwe dzięki usłudze e-Tożsamości, która online

Przegląd informacji ze spółek

poboru; ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie istniejących akcji serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L do obrotu na rynku regulowanym, podała spółka. Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) odnotowało 16,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki

Przegląd prasy

podporządkowanych przez banki w ofertach do inwestorów indywidualnych wg gazety --Prezes Enei: Przymierzamy się do wybudowania bloku na zgazowanie węgla koło Bogdanki w latach 2020-2023 Dziennik Gazeta Prawna --Żuchowski z MIB: Decyzje o warunkach zabudowy mogłyby być wydawane na podobnych zasadach jak

Przegląd prasy

: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L) i 14,68 zł na akcję (seria M) --Vivid Games zapowiedział nową grę własnej produkcji "Zombie Blast Crew", podała spółka. Premierę planuje w III kwartale. --Rada nadzorcza Ferro zdecydowała o zwiększeniu liczby członków zarządu do pięciu i powołała

Przegląd prasy

r. --EuroRating podtrzymał rating BB GetBacku z perspektywą stabilną --Fadesa Polnord sfinalizowała zakup działek we Wrocławiu pod 144 mieszkania --BOŚ Bank: Najważniejsze dla rynków w tym tygodniu będą dane z USA i Polski --Koleje Dolnośląskie i GDDKiA otrzymają 271 mln zł z POIiŚ na swoje

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Goldberg & Johnson (G&J), poinformował prezes Arkadiusz Mikłasz.   Źródło: ISBnews Alior Bank: W drugiej edycji programu RBL_START rozpoczął 4 projekty pilotażowe z Logic AI, Luna, Zappy AI oraz Domove, podał bank.    Źródło: ISBnews Wasko: Miasto Katowice odstąpiło od umowy na

KNF zatwierdziła prospekt Auto Partner, publikacja 5 maja

Warszawa, 29.04.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Auto Partner sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii B, D, E i H oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E, F, G i H oraz

Przegląd informacji ze spółek

Wartościowych w Warszawie (GPW) wyznaczył piątek, 10 marca na pierwszy dzień notowania na Catalyst obligacji spółki PBG serii B, C, D, E, F, G, H i I, podała spółka. Cyfrowy Polsat uznaje propozycję zmian legislacyjnych dotyczących poboru abonamentu za niezgodną z zasadą konstytucyjnej równości obywateli

Przegląd informacji ze spółek

. 25%. Cena maksymalna w ofercie Master Pharm została ustalona na 8 zł, podała spółka. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez Labo Print w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, C, D, E, podała KNF

Przegląd prasy

br., wynika z projektów uchwał na NWZ.  --Zarząd Dekpolu podjął uchwałę w sprawie emisji niezabezpieczonych, kuponowych i nie mających formy dokumentu obligacji na okaziciela serii G o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 50 mln zł, podała spółka.  --PKO Bank Polski udostępnił

Przegląd informacji ze spółek

, kuponowych i nie mających formy dokumentu obligacji na okaziciela serii G o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 50 mln zł, podała spółka.  PKO Bank Polski udostępnił klientom przelewy natychmiastowe Express Elixir, podała instytucja. Libet ocenia, że formą zapłaty z planowaną akwizycję

Przegląd prasy

prowizji kwartalnie w 2017 r. --P&G: Technologie cyfrowe wymuszają poprawę jakości w budowaniu marek --Po wyborach we Francji spokojnie na rynku ropy naftowej --DM BOŚ obniżył rekomendację LPP do 'trzymaj', wycena 6 846 zł --Alior Bank nie prowadzi obecnie żadnych rozmów w sprawie M&A --Haitong

Przegląd informacji ze spółek

osiągniętego w 2018 r., a jednocześnie - o rekomendowaniu przeznaczenia z niepodzielonego zysku netto banku za rok 2016, 2017 i 2018 na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 19,72 zł na akcję (serii: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L) i 14,68 zł na akcję (seria M), podał bank. Vivid Games zapowiedział

Cena emisyjna akcji PBKM ustalona na 47 zł, liczba walorów - na 1,2 mln szt.

Warszawa, 13.04.2016 (ISBnews) - Cena akcji oferowanych w ofercie publicznej Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) ustalona została na 47 zł za akcję, a liczba akcji oferowanych na 1 200 000 szt., podała spółka. "Akcjonariusze sprzedający, na podstawie rekomendacji menadżerów oferty

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Play w grupie Travel & Hospitality, podała spółka. Warszawska firma dołączyła do 17 startupów i przedsiębiorstw w ramach 3-miesięcznego programu, który zakończy Summer Summit 2019.Źródło: ISBnews PKO Bank Polski: Wdrożył pilotażowo kolejne rozwiązanie dla małych i średnich firm e-Prawnik. Narzędzie

Przegląd prasy

Venture Inc ustalona na 2 zł --Oferty Famuru warte 74 mln zł wybrane w przetargu PGG na przenośniki --Wikana sprzeda nieruchomość w Krakowie za 8 mln zł netto --Atal wyemitował obligacje serii AF na łącznie 80 mln zł --KNF zdecydowała o przejęciu Lubuskiej SKOK przez Bank Spółdzielczy we Wschowie

Przegląd informacji ze spółek

;podała spółka. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez PGS Software, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym GPW akcji serii B, C, D, E, F, G, H i J, podała Komisja. Choć Mercator Medical w strategii na lata 2016-2018

Przegląd informacji ze spółek

dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L oraz M, podała Komisja. Przewozy PKP Cargo wzrosły w ujęciu masy o 3,2% r/r do niemal 111 mln ton w 2018 r., podała spółka. Praca przewozowa wyniosła w ub.r. 28,9 mld tkm, czyli o 2,2% więcej r/r. Spółka zależna

Przegląd prasy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Obowiązki prezesa na razie będzie pełnił Jakub Skiba --Znany holenderski bank Rabobank zgodził się zapłacić USA prawie 369 mln dol. kary za wypranie setek milionów dolarów gangów narkotykowych z Meksyku i ukrywanie tego procederu przed władzami Stanów

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Rzeczy (IIoT). Systemy e-commerce natomiast z każdą chwilą ewoluują i stają się inteligentniejsze, co spowoduje, że postarają się nam jeszcze więcej sprzedać. Rok 2020 to kontynuacja rozpędzonego nurtu prekursorskich rozwiązań opierających się na zastosowaniu sztucznej inteligencji (SI). Dalszy rozwój

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Warszawa, 04.10.2019 (ISBnews/ISBtech) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 30 września - 4 października br. BIZNES I FINANSE: RYNEK Innowacje: Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) rozpocznie 15 października br

OT Logistics miało 8,05 mln zł straty netto, 6,01 mln zł straty EBIT w III kw. 2018 r.

poprawę wyników w następnych kwartałach"- wskazał prezes. Grupa pracuje nad refinansowaniem swojego zadłużenia, terminowo obsługując dotychczasowe zobowiązania. W III kw. spółka dokonała w terminie wykupu obligacji serii E o wartości 10 mln zł, a także przedterminowego wykupu części obligacji serii

Vistal Gdynia zaktualizowa dodatek do planu restrukturyzacyjnego

) bezpodstawnego wzbogacenia lub świadczenia nienależnego, d) szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym, e) odpowiedzialności za niewykonanie, nienależyte wykonanie zobowiązania umownego przez osobę trzecią, innego niż gwarancja lub poręczenie, f) odpowiedzialności za czyny niedozwolone osoby trzeciej, g

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

internetowej wyniosła 34,6 mln na koniec II kw. 2017 r., co oznacza wzrost o 9,77% w skali roku. Jednocześnie o 3,8% r/r - do 15,8 mln zwiększyła się liczba aktywnych klientów (w ujęciu kwartalnym nastąpił wzrost o 1,03%), podał Związek Banków Polskich (ZBP) w raporcie NetB@nk.  Źródło: ISBnews E

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

.  Źródło: spółka   GIEŁDA, EMISJE, M&A MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty: Z subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0 zawarł z Broker Bidco Acquisitions Korlátolt Felelősségű Társaság umowę sprzedaży 75,57% udziałów Netrisk.hu Első Online

Przegląd prasy

przeszkodzie dalszej ekspansji branży mogą jednak stanąć coraz wyższe ceny gruntów i koszty budowy --Rozkręcają się inwestycje w zwiększenie zdolności przeładunkowych polskich portów na Bałtyku --W piątek w Siedlcach i Skierniewicach ruszył pilotaż e-recepty. W 2020 r. wszystkie mają już być elektroniczne

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

, wynika z badania zrealizowanego przez Kantar TNS dla Związku Banków Polskich i KIR.  Źródło: ISBnews E-commerce: W Polsce działa około 23 tys. sklepów internetowych, z których ogromna większość to podmioty średniej wielkości lub po prostu małe. Dzięki uruchomieniu handlu międzynarodowego e

Przegląd informacji ze spółek

sprawie wyznaczenia 18 listopada 2016 r. jako dnia pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 15 000 obligacji na okaziciela serii LCC007100521 spółki LC Corp o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł, podało LC Corp. CI Games zdecydowało o zwiększeniu liczby akcji serii G

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

milenialsów robi zakupy w internecie, wynika z badania przeprowadzonego przez Kantar TNS na zlecenie Krajowej Izby Rozliczeniowej (KIR) i Związku Banków Polskich (ZBP). Wśród młodszego pokolenia, tzw. pokolenia Z, jest 67% klientów e-sklepów, z kolei wśród 40-latków (pokolenie X) w sieci kupuje co druga osoba

Przegląd informacji ze spółek

zysku netto za 2014 r. w całości na kapitał rezerwowy i przeprowadzeniu skupu akcji własnych w liczbie do 1 mln szt. za maksymalnie 0,5 mln USD, wynika z projektów uchwał ZWZ. Obligacje serii G Alior Banku o łącznej wartości nominalnej 192,95 mln zł zadebiutują jutro na rynku Catalyst, podała giełda.

Przegląd prasy

--Getin Noble Bank sprzeda 10,93% akcji BIK Idea Bankowi --Spółka z Grupy Recykl ma porozumienie z partnerem branżowym --Prawa do akcji serii G CI Games wejdą do obrotu w środę --FAMMU/ FAPA: Eksport wieprzowiny wzrósł wolumenowo o 8% r/r w I-IX --PGNiG spodziewa się studium wykonalności

Przegląd informacji ze spółek

. Akcjonariusze Fachowcy.pl Ventures zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 7 lutego br. m.in. o przyjęciu uchwały ws. ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L oraz M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW

Przegląd informacji ze spółek

. Wynik ten jest pozytywny, podała spółka.  Akcjonariusze Vivid Games zdecydowali o emisji 1,5 mln warrantów subskrypcyjnych uprawniających do akcji serii G w ramach porozumienia z GPV I, wynika z uchwał walnego. ING Bank Śląski oraz Twisto Payments a.s. z siedzibą w Czechach złożyły wniosek do

Przegląd prasy

Warszawa, 22.06.2016 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Jasiński z MF: Rozważamy opodatkowanie e-papierosów - prace trwają, bo rząd musi zadbać o budżetowe dochody --W ostatnich miesiącach na rynku fuzji i przejęć w Polsce

Przegląd informacji ze spółek

, że jego udział w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców wyniesie poniżej 25mln zł i wpływ tego na wynik banku będzie "nieznaczący", poinformował prezes Mateusz Morawiecki. Oferty Gülermak oraz Astaldi zostały uznane za najkorzystniejsze w przetargu na budowę dwóch nowych odcinków II linii

Przegląd prasy

r. --JLL: Transakcje inwestycyjne w magazynach osiągnęły ok. 770 mln euro w 2016 r. --MC: pl.ID musi umożliwić rozpoczęcie wydawania e-Dowodów do końca marca 2019 r. --JLL: Rynek magazynowy ma szansę na kolejny rekord w 2017 r. --Lewiatan: Monitoring transportu drogowego towarów zaszkodzi

Przegląd prasy

badawczej QuintilesIMS. Przejmowane są głównie apteki indywidualne lub niewielkie sieci.  -- Jeśli zainwestujemy w rodzący się rynek e-busów, możemy zostać liczącym się graczem na świecie. Rząd chce zaprząc wiele instytucji do wsparcia prac -- Trzy z siedmiu związków zawodowych Lotniska Chopina nie

Przegląd prasy

sklepów w 2019 r. --Play rozpoczyna współpracę z Netflix w ramach rozwoju oferty telewizyjnej --PKO Bank Polski, PGNiG OD i KIR podpisały list intencyjny dot. usług cyfrowych --Instytut Jagielloński: Domniemany zakup fregat nie służyłby obronności Polski --Tobiszowski: Projekt ustawy dot. farm

Przegląd prasy

serii G o łącznej wartości 215 mln zł --Spółka Kruka wygrała przetarg we Włoszech na wierzytelności na ok. 750 mln euro --Grupa Kęty szacuje 45 mln zł zysku netto w IV kw. 2016 r. --Indeks WIG20 wzrósł o 0,82% na zamknięciu w czwartek --CEZ przejął farmy wiatrowe w Niemczech o łącznej mocy 85,25

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBtech z sektora TMT

Warszawa, 10.05.2019 (ISBnews/ISBtech) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu  6-10 maja br. BIZNES I FINANSE: RYNEK E-commerce: Jedna trzecia klientów e-commerce używa narzędzi cyfrowych podczas tradycyjnych

Przegląd informacji ze spółek

chińskich banków, poinformował wiceprezes PD Co. (polskiej spółki Prairie) Artur Kluczny. Według niego, z Chin będzie pochodzić "znakomita większość" środków na budowę kopalni. Comarch rozpoczyna realizację projektu "Miasto Zdrowia" w Łodzi, podała spółka Zarząd Getin Noble Banku

Przegląd informacji ze spółek

. Wartość umowy to 578 mln zł netto. PKO Bank Polski wdrożył - w ramach Centrum Bankowości Przedsiębiorstw - nowy model obsługi klientów firmowych o przychodach rocznych od 5 do 30 mln zł. Centrum zapewnia sieć mobilnych doradców bankowych oraz merytoryczne wsparcie ekspertów z zakresu leasingu

Przegląd informacji ze spółek

regulowany GPW, podała spółka. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zgodziła się na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 banku BGŻ BNP Paribas zysku netto, wypracowanego w okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r., w kwocie 42,14 mln zł, podał bank. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police"

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

-Tech w 2018 roku, wynika wynika z badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE). Barierę w podejmowaniu takiej współpracy stanowi biurokracja i niewystarczające wsparcie finansowe.  Źródło: ISBnews e-Bankowość: Liczba klientów indywidualnych, posiadających dostęp do bankowości internetowej