głębokość recesji

mbank oczekuje spadku PKB o 4,2% w 2020 roku

Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - Ekonomiści mBanku zrewidowali prognozy wzrostu gospodarczego i oczekują spadku PKB o 4,2% r/r w 2020 roku, zaś w przyszłym roku - wzrostu o 3,5% r/r. "Rewidujemy po raz kolejny prognozy makroekonomiczne. Oczekujemy recesji o średniorocznej głębokości 4,2% i

Złoty mocniejszy, inwestorzy czekają na dane z Polski

gospodarczej. Zostaną one opublikowane o godzinie 10:00. Nie są to może najważniejsze publikowane w tym tygodniu dane, bo inwestorzy poznają jeszcze m.in. raporty o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej, ale będą ważną wskazówką co do głębokości spodziewanej recesji w Polsce w II kwartale br. Stąd też

Bank Pekao: NBP może skupić jeszcze obligacje o wartości 33-50 mld zł

" na rynkach o zupełnie innej głębokości i płynności, co oznacza, że wpływ jednego miliarda zakupionych obligacji może być zupełnie inny. Wg naszych szacunków, udział NBP jest największy dla papierów wartościowych serii FPC emitowanych przez BGK, a dla jednego z nich (FPC0427) wynosi 68%. Na liście

Benecki z ING: Działania antykryzysowe ograniczyły spadek PKB o 2-3 pkt proc.

w 2020 roku o około 2 pkt proc., zaznaczono. Benecki podkreślił, że COVID-19 wywołał silną recesję w polskiej i światowej gospodarce. Istnieje duża niepewność odnośnie głębokości recesji w roku 2020 i tempa odbicia w 2021. "W naszych punktowych prognozach zakładamy spadek PKB w tym roku o

Inflacja może spowolnić do poniżej 3% r/r na koniec tego roku wg analityków

czasie na obecnym poziomie, ale pojawiają się również opinie, iż jeśli recesja pogłębi się wobec bieżących prognoz może nastąpić kolejne cięcie stóp w tym roku. Poniżej przedstawiamy najciekawsze komentarze analityków: "Po publikacji dzisiejszych danych prognozujemy średni CPI w 2020 na poziomie

PKO BP: Stopy procentowe mogą pozostać bez zmian do 2022 roku

niekorzystnych okoliczności, np. znacznym pogorszeniu perspektyw wzrostu PKB, aprecjacji PLN i zaistnieniu istotnego ryzyka deflacji. Zdaniem ekonomistów banku, obecny poziom stóp procentowych może zagrażać stabilności małych banków. Główne czynniki ryzyka dla prognozy stóp procentowych to: głębokość recesji