główny urząd skarbowy

Artur Kiełbasiński

Nadgorliwy fiskus zapłaci. A kto ukarze posłów?

Nadgorliwy fiskus zapłaci. A kto ukarze posłów?

Skarb państwa musi zapłacić spółce MCI Management SA ponad 40 mln zł. Tak wycenił w czwartek straty spółki Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. To odszkodowanie za działania Urzędu Kontroli Skarbowej, które doprowadziły do upadku spółki JTT Computer. MCI Management było głównym akcjonariuszem JTT.

Fiskus oskarża: piekarz z Legnicy oszukiwał

Politycy prześcigają się w obietnicach pomocy dla piekarza z Legnicy, któremu Urząd Kontroli Skarbowej kazał zapłacić ponad 230 tys. zł zaległego podatku za pieczywo. Tymczasem piekarz został ukarany głównie za to, że sprzedawał je na lewo

Skarbówka podsumowuje akcję. 458 mandatów na przeszło 121 tys. zł

458 mandatów na łączną kwotę przeszło 121 tys. zł nałożyli pracownicy świętokrzyskich urzędów skarbowych podczas kontroli przeprowadzonych w ramach akcji "Nie bądź jeleń, weź paragon".

Mikrofirmy wciąż mają utrudniony dostęp do kredytów. Pożyczki dla firm wypełniają lukę w ofercie banków [Newseria]

Mikrofirmy wciąż mają utrudniony dostęp do kredytów. Pożyczki dla firm wypełniają lukę w ofercie banków [Newseria]

Szczurek: zdecydowałem o uchyleniu tajemnicy skarbowej ws. Moniki Nowak

2013 r. "Ta analiza została przeprowadzona w listopadzie i w jej wyniku sprawa została przekazana 3 grudnia do I Urzędu Skarbowego w Gdańsku, zgodnie z podziałem kompetencji w Ministerstwie Finansów" - powiedział Szczurek. Dodał, że od tego momentu, od 3 grudnia kontrola skarbowa przestała

MF: ws. żony Nowaka wszczęto kontrolę wewnętrzną w gdańskim UKS

"Wczoraj zdecydowałam o wszczęciu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Gdańsku" - powiedziała na konferencji prasowej Królikowska, nadzorująca Urząd Kontroli Skarbowej. Kontrola będzie dotyczyła "prawidłowości działania Urzędu Kontroli Skarbowej, również w innych

Fiskus nas nie gnębi. Zazwyczaj. Skomplikowane przepisy powodują spory

Fiskus nas nie gnębi. Zazwyczaj. Skomplikowane przepisy powodują spory

dyrektorów urzędów kontroli skarbowej została uchylona po odwołaniach podatników. W 2012 r. dyrektorzy izb skarbowych (druga instancja) po rozpatrzeniu prawie 24 tys. odwołań podatników uchylili więcej niż co trzecią decyzję pokontrolną wydaną przez szefów urzędów skarbowych i UKS-ów. Głównie z powodu braków

"Puls Biznesu": Hurtownie i apteki dostały po łapach

"Puls Biznesu": Hurtownie i apteki dostały po łapach

Farmaceutyczny (GIF), wspólnie z policja, prokuraturą, urzędami kontroli skarbowej, a nawet samorządowcami przeprowadził ponad 4 tys. kontroli hurtowni i aptek. Okazało się, że blisko co dziesiąta brała udział w nielegalnym procederze. Od 2009 r. inspekcja odebrała zezwolenia 42 hurtowniom, a w przypadku

"Dziennik Polski": I jak tu robić biznes, panie wicepremierze?

"Dziennik Polski": I jak tu robić biznes, panie wicepremierze?

ich kompetencji oraz sankcji". Przedsiębiorców w Polsce mogą kontrolować: urzędy skarbowe i urzędy kontroli skarbowej, ZUS, inspekcja pracy, inspekcja handlowa, sanepid, inspektorzy jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, urząd miar, inspektorzy ochrony środowiska, inspektorzy ochrony

"Dziennik Polski": I jak tu robić biznes

zakresu ich kompetencji oraz sankcji". Przedsiębiorców w Polsce mogą kontrolować: urzędy skarbowe i urzędy kontroli skarbowej, ZUS, inspekcja pracy, inspekcja handlowa, sanepid, inspektorzy jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, urząd miar, inspektorzy ochrony środowiska, inspektorzy ochrony

Fiskus wypełni PIT za podatnika. I zwolni swoich urzędników?

Fiskus wypełni PIT za podatnika. I zwolni swoich urzędników?

fiskusowi w formie papierowej czy elektronicznej. Rząd zakłada, że w 2015 r. urzędy skarbowe przygotują wstępne zeznania roczne dla podatników, którzy rozliczają się na formularzu PIT-37 (głównie pracownicy, zleceniobiorcy, emeryci i renciści). Od 2016 r. nowe zasady mają objąć także PIT-36 (głównie

NIK: MF niewystarczająco skutecznie zwalczał oszustwa podatkowe

. Kontrolerzy wykazali m.in., że organy kontroli skarbowej oraz podatkowej odzyskały niewielką część kwot zaniżeń podatku VAT, gdyż urzędy skarbowe często wydawały decyzje wymiarowe (określające wysokość zobowiązania podatkowego) tzw. "słupom". Zastrzeżenia dotyczyły też malejącej liczby kontroli

Fiskus słabo sobie radzi z oszustami. Zaległości w VAT rosną

Fiskus słabo sobie radzi z oszustami. Zaległości w VAT rosną

15,1 proc. decyzji wydanych w 2011 r., 19,6 proc. w 2012 r. oraz 20,7 proc. w I półroczu 2013 r. Tymczasem w urzędach skarbowych odsetek uchylonych decyzji wyniósł 10,3 proc. w 2011 r., 11,9 proc. w 2012 r. oraz 7,5 proc. w I półroczu 2013 r. - Głównymi przyczynami uchylania decyzji organów pierwszej

Darowizna lub pożyczka dla osoby bliskiej

Opisana sytuacja może zostać zakwalifikowana jako darowizna albo jako pożyczka, co zależy od ustaleń między ojcem i synem.W obu przypadkach powstanie obowiązku zapłaty podatku zależy od wysokości przekazanej kwoty. Do wysokości 9.637 zł nie trzeba zgłaszać opisanej transakcji w urzędzie skarbowym

Nowy pomysł dotyczący zwrotu VAT. Pieniądze szybciej wrócą do firm

Nowy pomysł dotyczący zwrotu VAT. Pieniądze szybciej wrócą do firm

Od 1 stycznia 2012 r. zwrot różnicy podatku na rachunek bankowy następuje - co do zasady - w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika.- Jeżeli jednak urząd skarbowy ma wątpliwości co do prawidłowości rozliczenia, termin zwrotu może być przez ten urząd przedłużony do czasu

Fiskus szykuje się do wypełniania PIT-ów za podatników

Fiskus szykuje się do wypełniania PIT-ów za podatników

będzie wymagany. Płatnicy, którzy nie będą mieli dostępu do sieci, wymagane dane będą mogli wysłać internetowo w siedzibie urzędu skarbowego. Gotowi za rok Rząd zakłada, że od 2015 r. urzędy skarbowe przygotują wstępnie przygotowane zeznania roczne dla podatników rozliczających PIT-37 (składany głównie

Fiskus wymusi na firmach e-deklaracje

Fiskus wymusi na firmach e-deklaracje

rocznie; - nie zanieczyścić 374 mln litrów wody; - ograniczyć emisję C02 o 850 ton rocznie. Rząd zakłada, że w 2015 r. urzędy skarbowe przygotują wstępnie zeznania roczne dla podatników, którzy rozliczają się na formularzu PIT-37 (składają go głównie pracownicy, zleceniobiorcy, emeryci i renciści). Od

NIP i Regon w dniu wpisu do KRS. Ułatwienia od grudnia

NIP i Regon w dniu wpisu do KRS. Ułatwienia od grudnia

. danych uzupełniających - obowiązek zgłoszeniowy po stronie przedsiębiorców. Są to dane, które nie podlegają wpisowi do KRS, a są niezbędne dla Urzędu Skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Prowadzący firmy będą mogli uzupełnić te informacje w późniejszym terminie

Prezydent podpisał nowelę dotyczącą tzw. jednego okienka

zgłoszeniowy po stronie przedsiębiorców. Są to dane, które nie podlegają wpisowi do KRS, a są niezbędne dla Urzędu Skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Prowadzący firmy będą mogli uzupełnić te informacje w późniejszym terminie, już po rozpoczęciu działalności. Chodzi o

Sejm uchwalił nowelę dotyczącą tzw. jednego okienka

dane dotyczące przedsiębiorcy. Zgodnie z nowelą zostanie też ograniczony - do tzw. danych uzupełniających - obowiązek zgłoszeniowy po stronie przedsiębiorców. Są to dane, które nie podlegają wpisowi do KRS, a są niezbędne dla Urzędu Skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego i Zakładu Ubezpieczeń

NIK: MF niewystarczająco skutecznie zwalczał oszustwa podatkowe

jednak popełniano liczne błędy i zaniechania. Kontrolerzy wykazali m.in., że organy kontroli skarbowej oraz podatkowej odzyskały niewielką część kwot zaniżeń podatku VAT, gdyż Urzędy Skarbowe często wydawały decyzje wymiarowe (określające wysokość zobowiązania podatkowego) tzw. "słupom"

Każdy pracownik fiskusa wypracował dla budżetu średnio 5 mln zł

Każdy pracownik fiskusa wypracował dla budżetu średnio 5 mln zł

2013 r. izby i urzędy skarbowe "zarobiły" dla budżetu państwa niemal 202,7 mld zł. Inaczej mówiąc - tyle zebrały do budżetu w formie podatków. Podatki to aż 72,4 proc. dochodów budżetu. Jego łączne dochody w zeszłym roku sięgnęły prawie 279,2 mld zł. Ministerstwo Finansów policzyło więc, że

Nowy pomysł dotyczący zwrotu VAT

Od 1 stycznia 2012 r. zwrot różnicy podatku na rachunek bankowy następuje - co do zasady - w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika. Jeżeli jednak urząd skarbowy ma wątpliwości co do prawidłowości rozliczenia, termin zwrotu może być przez ten urząd przedłużony

Rząd przyjął projekt ustawy o elektronicznym składaniu deklaracji

. W przypadku płatników będących osobami fizycznymi, nie będzie wymagany bezpieczny podpis elektroniczny. Założono, że od 2015 r. usługę PFR urzędy skarbowe udostępnią dla podatników rozliczających PIT-37 (składany głównie przez pracowników, zleceniobiorców, emerytów i rencistów), a od 2016 r

Ruszył rządowy portal podatkowy. Tu znajdziesz wypełniony przez fiskusa PIT

"po staremu", czyli tak jak do tej pory. Portal ma ułatwić życie podatnikom, ale tylko tym, którzy będą tego chcieli. Rząd zakłada, że w 2015 r. urzędy skarbowe przygotują wstępnie zeznania roczne dla podatników, którzy rozliczają się na formularzu PIT-37 (składają go głównie pracownicy

Fiskusowi brakuje na bieżące działania, szefowie skarbówek mają premie

Fiskusowi nie domyka się budżet. Urzędom i izbom skarbowym brakuje pieniędzy na rachunki za telefony, paliwo, delegacje, zakup papieru, badania okresowe pracowników, czynsze i podatek od nieruchomości. Izbom brakuje 326 tys. zł na płatności obligatoryjne dotyczące wydatków bieżących pozapłacowych

MF zbiera informacje o rozliczeniach podatkowych siatkarzy reprezentacji

postępowaniach, które były toczone przez urzędy kontroli skarbowej w całym kraju wobec osób, które w jakikolwiek sposób były związane z reprezentacją Polski w siatkówce" - powiedziała Królikowska. Dodała, że nie wyklucza podjęcia dalszych kroków, jeśli zostaną wykryte jakieś nieprawidłowości. "W tej

Portugalia: Na nazwisko premiera tysiące faktur, które nie są jego

formie SMS-a. Przypuszcza się, że sprawcy dowcipu mogli wejść w posiadanie numeru identyfikacji podatkowej Passosa Coelho za pośrednictwem któregoś z pracowników urzędu skarbowego w podlizbońskiej Sintrze, gdzie premier składa zeznania podatkowe.Według prawników Ministerstwa Finansów Passos Coelho będzie

MF chce, by za dwa lata urzędy skarbowe same wypełniły nam roczny PIT

- zmierzający do tego, by w 2015 r. urzędy skarbowe same wstępnie wypełniły podatnikom zeznanie PIT za 2014 r. Skarbówka sama wypełni PIT-37 Chodzi o zeznanie PIT-37, składane głównie przez pracowników, emerytów i rencistów. Natomiast PIT-36 i PIT-36L, składane zwłaszcza przez przedsiębiorców, byłyby na razie

Ministerstwo Finansów chce upublicznić dane dłużników podatkowych

. Jakie informacje będą ujawniane? W pierwszym etapie będą ujawniani dłużnicy w zakresie należności podatkowych, celnych oraz wynikających z Kodeksu karnego skarbowego pobieranych przez urzędy skarbowe i organy Służby Celnej. Ujawnieniu w rejestrze będą podlegali dłużnicy

Fiskus wykańcza jego firmę. Zwalnia ludzi, może upaść

zaczęła mieć problemu dopiero w ub.r. Urząd skarbowy wstrzymał jej wypłatę aż 30 milionów złotych. Przyczyna? Jak pisze "Dziennik Wschodni", kontrolerzy skarbówki zasłonili się "koniecznością przeprowadzenia dalszego postępowania dowodowego i wyjaśniającego". Lubelski Urząd Skarbowy i

Rząd: 'Papierowy' PIT będą mogli składać tylko płatnicy rozliczający do 5 osób

materiale. W przypadku płatników będących osobami fizycznymi, nie będzie wymagany bezpieczny podpis elektroniczny, zaznacza też CIR. "Założono, że od 2015 r. usługę PFR urzędy skarbowe udostępnią dla podatników rozliczających PIT-37 (składany głównie przez pracowników, zleceniobiorców, emerytów i

Uprzejmie donoszę, że... Świętokrzyskie pisze coraz więcej donosów. Na sąsiada, rodzinę

donosu do II Urzędu Skarbowego w Kielcach. Takich informacji, głównie anonimowych, napływających do fiskusa jest coraz więcej. Tylko w ubiegłym roku do świętokrzyskich urzędów skarbowych złożono 1086 donosów. To niemal tyle samo co w 2011 roku, ale o ponad 350 więcej niż w 2009 roku i 266 więcej niż w

Polski wątek w największej hiszpańskiej aferze korupcyjnej

Informacje o transakcji przekazał prokuraturze hiszpański urząd skarbowy. Przelew z konta w banku Pekao miał miejsce w 2009 roku, niedługo po wybuchu afery. Były skarbnik konserwatywnej partii rządzącej wykonywał w tym okresie liczne operacje finansowe w wielu krajach. Jak podejrzewają śledczy

NIK: kwota nieściągniętych składek ZUS przekroczyła w 2013 r. 55 mld zł

ZUS, jak i urzędy skarbowe w okresie kontroli (lata 2012-13) odnotowały wzrost przychodów z egzekucji, ale nadal kwota, jaką udało się im ściągnąć, stanowiła niewielki ułamek należności. W I półroczu 2013 r. było to zaledwie 2 proc. z kwoty 55,4 mld zł. NIK podkreśliła, że rzetelna ocena efektywności

Portugalski fiskus codziennie sprzedaje 95 domów po bankrutach

. Dynamika przejmowania przez urzędy skarbowe domów i mieszkań niewypłacalnych rodzin oraz spółek stale rośnie. Do marca br. fiskus zawłaszczał każdą nową posiadłość z częstotliwością 12 godzin - oszacował INR. Tymczasem jak dowiedział się lizboński dziennik "Correio da Manha", w pierwszym kwartale

We wtorek w Sejmie o elektronicznych deklaracjach podatkowych

odbioru. W przypadku płatników będących osobami fizycznymi, nie będzie wymagany bezpieczny podpis elektroniczny. W projekcie założono, że od 2015 r. usługę PFR urzędy skarbowe udostępnią dla podatników rozliczających PIT-37 (składany głównie przez pracowników, zleceniobiorców, emerytów i rencistów), a

Projekt dot. elektronicznych deklaracji podatkowych - do dalszych prac

uzyska poświadczenie jego odbioru. W przypadku płatników - osób fizycznych - nie będzie wymagany bezpieczny podpis elektroniczny. W projekcie założono, że od 2015 r. z usługi wstępnie wypełnionych deklaracji urzędy skarbowe udostępnią dla podatników rozliczających PIT-37 (składany głównie przez

"Puls Biznesu": Sprawny fiskus z ludzką twarzą

, rzetelną i szybką pomoc klientom urzędu. Drugi zespół ma poprawić efektywność zwalczania oszustw finansowych. Chodzi głównie o szybkość działania i wyłapywanie nowych trendów wśród podatkowych oszustów - mówi wiceminister, który liczy, że komórka ta pomoże też w szybkim przygotowywaniu przepisów

Zmiany w Ministerstwie Finansów. Agnieszka Królikowska wiceministrem

Warszawskiego. W latach 2002-10 była pracownikiem naukowym w Szkole Głównej Handlowej w Instytucie Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich. Od 2003 roku związana z administracją publiczną. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Ministerstwie Finansów, Urzędzie Kontroli Skarbowej w Warszawie oraz Ministerstwie

Fiskus coraz bardziej przyjazny, to już 78 urzędów

kryli zadowolenia. - Nigdzie na świecie podatnicy nie kochają urzędników skarbowych. Rzadko się zdarza, że ktoś nas chwali. Tym bardziej cieszy nagroda od przedsiębiorców, naszych głównych klientów - mówiła w imieniu wyróżnionych skarbowców Maria Pierzchała-Bandolet, naczelnik II Mazowieckiego Urzędu

Portugalski fiskus zorganizuje loterię dla posiadaczy faktur

, zakładów gastronomicznych, salonów fryzjerskich oraz warsztatów samochodowych.W Portugalii szara strefa, mimo licznych kontroli skarbowych, nadal jest duża. Według danych resortu finansów w ub.r. 43 tys. spółek zostało przyłapanych przez urzędy skarbowe na zaniechaniu emisji faktur, z kolei 8 tys

Mało brakowało, a stypendia studenckie Erasmusa+ byłyby opodatkowane

- zaznacza Gąsior. Niestety, kwota, którą wyjeżdżający w wakacje mieli otrzymać, została pomniejszona przez uczelnie o podatek dochodowy. - Pieniądze te zostały już przekazane urzędom skarbowym - podkreśla Gąsior. I dodaje, że beneficjanci programu, którym zaliczka na poczet podatku dochodowego została

Obniżyli ceny biletów, a podatników niewielu

należy rozliczać się w miejscu zamieszkania. Na pewno pomagają w tym zachęty urzędu miasta - komentuje Mirosław Kucharczyk, rzecznik Izby Skarbowej. Ratusz wprowadził od 1 stycznia kartę warszawiaka dla składających PIT-y w stolicy. Oznaczało to uniknięcie przegłosowanej wcześniej podwyżki (miały zdrożeć

"GP" Wakacyjne kontrole dały fiskusowi zarobić

Inspektorzy kontroli skarbowej, którzy sprawdzali przedsiębiorców działających sezonowo wystawili mandaty karne, opiewające łącznie na kilkaset tysięcy złotych. Kontrole nasiliły się głównie w regionach wypoczynkowych, na przykład nad morzem czy w górach.Według sondy dziennika, przeprowadzonej w

Stolarek: pomysł z Kartą Rzetelnego Podatnika - nieco kontrowersyjny

atrakcyjna dla podatników, to z drugiej strony wypada zauważyć, że niektóre +przywileje+ wymienione przez Ministerstwo Gospodarki (np. prawo do załatwiania spraw w urzędzie w terminie uprzednio uzgodnionym, brak sankcji karnych skarbowych będących wynikiem niecelowego działania podatnika) powinny być prawem

"Dziennik Polski": Godzina pracy za... 2,50 zł

Izby Ochrony zrzeszającej większość firm ochroniarskich. Nędznie zarabiają też ludzie chroniący czy sprzątający urzędy skarbowe, siedziby magistratów, uczelnie, a nawet obiekty wojskowe. Wśród tych gazeta znalazła... rencistę po dwóch zawałach. Takie stawki dyktowane są przez publiczne instytucje, z

Eksperci: fiskus kontroluje i kwestionuje wydatki na opcje walutowe

terminu przedawnienia urzędy skarbowe kwestionują koszty, które firmy poniosły z tytułu zamknięcia umów opcyjnych. Fiskus doszedł bowiem do wniosku, że nadszedł dobry moment, by pobrać podatek od przedsiębiorstw, którym udało się przetrwać kryzys" - ocenił Krawczyk. Radca prawny wyjaśnił, że podatek

Wyciekły numery znanych dziennikarzy. Telefon niektórych dzwonił w nocy ponad 100 razy

Ten przedsiębiorca to Zbigniew Stonoga. O nim i jego problemach Polska dowiedziała się przed dwoma laty. W maju 2012 roku internauci masowo udostępniali sobie zdjęcie salonu Fiata w Zamościu z transparentem: "Wypier...ił nas urząd skarbowy W-wa Targówek na 1 900 000 zł. Dziękujemy ci, zasrana

MF: inspektorzy skarbowi wykrywają coraz więcej oszustw w VAT

w VAT. Średnia kwota wykrytych wyłudzeń na jedną kontrolę wyniosła blisko 7 mln zł. Wiceminister podkreśliła, że głównym zadaniem kontrolerów skarbowych nie jest zwiększenie ściągalności podatków, ale walka z przestępstwami skarbowymi. Rozbicie grupy przestępczej nie oznacza bowiem, że taka grupa

MF: inspektorzy skarbowi wykrywają coraz więcej oszustw w VAT

zakończonych kontroli firm korzystających z wirtualnych biur doprowadziło do wykrycia oszustw w VAT. Średnia kwota wykrytych wyłudzeń na jedną kontrolę wyniosła blisko 7 mln zł. Wiceminister podkreśliła, że głównym zadaniem kontrolerów skarbowych nie jest zwiększenie ściągalności podatków, ale walka z

Jedna firma i jedno życie

sto procent pewni. To, że nie łamaliśmy przepisów, we wrześniu 1993 r. potwierdził Urząd Skarbowy w Kartuzach. W czasie kontroli urzędnicy stwierdzili: wszystko jest w porządku. Ale trzy miesiące później, w grudniu, zmienili zdanie: Cristhine jest jednak producentem kosmetyków. Trzeba akcyzę płacić

Kto musi mieć NIP? Przedsiębiorca na pewno

(firma), adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej. A potem czekać na potwierdzenie nadania numeru. Urząd skarbowy ma je wydać nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do naczelnika urzędu skarbowego poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego. Kto kiedy składa wniosek

Kolejna transza deregulacji. Rząd przyjął m.in. pakiet portowy

rozliczyć VAT z tytułu importu w deklaracji składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy. Powinno to zwiększyć atrakcyjność odpraw dokonywanych w polskich portach. - Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą nie będzie musiał uzyskiwać w urzędzie skarbowym potwierdzenia

Zatrzymano 10 osób z kierownictwa dużej spółki węglowej. Poważne zarzuty

. policjantów CBŚ, bydgoskiej prokuratury okręgowej, generalnego inspektora informacji finansowej, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy. Do zatrzymań doszło w czwartek rano w siedzibach spółki na terenie kilku województw. - Zatrzymaliśmy 10 osób ze ścisłego

"Rz": Podatkiem w artystów i sportowców

urzędy skarbowe mówią inaczej - zyski z tantiem i honorariów to odrębne źródło przychodów dla tysięcy artystów, sportowców i trenerów sportowych. Wtedy twórcy mogą wpaść w 32-proc. PIT. Dotyczy to zresztą także np. trenerów czy sportowców. Jednocześnie twórcom ograniczono przywilej w postaci możliwości

NIK: kwota nieściągniętych składek ZUS przekroczyła w 2013 r. 55 mld zł

i urzędy skarbowe w okresie kontroli (lata 2012-13) odnotowały wzrost przychodów z egzekucji, ale nadal kwota, jaką udało się im ściągnąć, stanowiła niewielki ułamek należności. W I półroczu 2013 r. było to zaledwie 2 proc. z kwoty 55,4 mld zł. NIK podkreśliła, że rzetelna ocena efektywności

Ludzie ślą donosy do fiskusa. Skąd on na to wszystko ma?

Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach w ubiegłym roku dostał 208 doniesień. To o 30 więcej niż w roku 2012, ale też UKS ma teraz większy teren, bo kontroluje nie tylko Świętokrzyskie, ale i powiaty mazowieckie: białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński oraz Radom

Strajk w budżetówce. Powołano komitet protestacyjny

Sądownictwa NSZZ Solidarność, w najbliższym tygodniu do komitetu dołączą przedstawiciele Solidarności z urzędów skarbowych, urzędów celnych oraz Lasów Państwowych. ?   źródło: NSZZ Solidarność

Będziesz uczciwy? W urzędzie skarbowym będziesz VIP-em

Cichonia podobne problemy ma większość krajów UE, a na ich tle Polska nie wygląda najgorzej. Centralny Rejestr Dłużników i VIP-y w urzędach skarbowych Wiceminister uważa, że w polskim systemie podatkowym brakuje zachęt do tego, żeby być "dobrym podatnikiem". Także administracja skarbowa ma tutaj

"DGP": Konfidenci policji kosztują 51 mln zł

mln zł. To wprawdzie zaledwie promil całości kosztów policji, ale sposób gospodarowania tą kwotą budzi emocje, bo okryty jest tajemnicą państwową.Aby zagwarantować bezpieczeństwo policyjnym współpracownikom wypłaty z funduszu operacyjnego nie podlegają opodatkowaniu. To sól w oku urzędów skarbowych

Ozusowanie śmieciówek? Nie od razu

ratowania ZUS-u - a nie rusza się "grupy uprzywilejowanej": rolników czy emerytów mundurowych. Stawki w rozstrzygniętych już, długoterminowych przetargach (w tym publicznych, organizowanych m.in. przez ZUS, urzędy skarbowe, prokuratury i sądy) często wręcz wymuszają zatrudnianie osób nie na etaty

CBOS: Co trzeci Polak źle ocenia skarbówkę, ale wypełnianie PIT łatwe

Z badania CBOS wynika, że zdanie Polaków na temat działalności urzędów skarbowych jest podzielone. Co prawda 41 proc. ma o działalności fiskusa pozytywne zdanie, ale aż 35 proc. respondentów źle ocenia ich pracę, a 24 proc. nie ma na ten temat zdania. Jednak z drugiej strony wśród podatników

USA. Lekkie wzrosty na Wall Street, S&P 500 z nowym rekordem

akcji jest wyprzedany. Prawdopodobnie w tym tygodniu zobaczymy jakąś formę realizacji zysków" - ocenił Keith Rosendahl, główny strateg inwestycyjny w Interactive Portfolio. Indeks S&P 500 zakończył wzrostami ostatnie trzy tygodnie z rzędu. Od lokalnego dołka z kwietnia benchmarkowy indeks

Tusk: łatwy i szybki zarobek niemal zawsze oznacza oszustwo

się od Skarbu Państwa pokrycia swych szkód. W pozwie wymieniono 23 podmioty reprezentujące Skarb Państwa, m.in. prokuratury, w tym generalną; sądy, urzędy skarbowe, ministrów: sprawiedliwości, finansów i skarbu; ABW. W czwartek sąd wysłuchał w tej sprawie argumentów stron. Premier podczas konferencji

W Szwecji zatrzymano byłych szefów koncernu samochodowego Saab

podatkowych koncernu Saab w latach 2010-11. "Podjęto próbę, by ukryć pewne sprawy przed urzędem skarbowym" - powiedział w szwedzkim radiu inspektor policji skarbowej, nie ujawniając konkretów.Po przesłuchaniu byli menedżerowie zostali zwolnieni. Nie przyznają się oni do winy - poinformowali ich

Czy uda się ściągnąć prawie milion złotych kary za garnki?

wpłaty wystawiany jest tytuł wykonawczy przekazywany do urzędu skarbowego przedsiębiorcy, który to urząd ściąga należność - również z firmy w upadłości lub likwidacji - tłumaczy Ratyński. Eco-Vital jest już znany UOKiK-owi. - I dlatego wiedzieliśmy, jak się z nimi skontaktować - dodaje Ratyński. - Tak

Można zaoszczędzić 200 zł, czyli promocja, o której nikt nic nie wie

- ocenia dr Magdalena Florek z Uniwersytetu Ekonomicznego, specjalistka od marketingu terytorialnego. Nie zająknął się Osób, które w Poznaniu mieszkają, ale nie są tu zameldowane, jest ok. 30-40 tys. Większość z nich już dawno złożyła PIT-y w urzędzie skarbowym (trzeba to zrobić do 30 kwietnia). O

Oszustwa podatkowe przy budowach m.in. autostrad A1 i A2

malały dochody firm-oszustów. Firmy te, rozliczając się w urzędach skarbowych, wykazywały więc duże koszty i małe dochody, a co za tym idzie, wyliczały sobie mniejsze podatki. Prokuratorzy oszacowali, że skarb państwa stracił na tych machinacjach ponad 4,6 mln zł, które powinny być uiszczone jako podatek

"Zostałem z długami, nie mam nic!" - dramatyczny apel podwykonawcy autostrad A2 [WIDEO]

przedsiębiorcy puszczają nerwy. - Już zapłaciłem podatki, sprzedałem całą swoją firmę i zostałem z niczym! Zostałem z długami, jestem 150 tysięcy ludziom winien! Nie mam nawet domu! Wstyd! - krzyczy i rzuca teczką. - Chcecie, to służby na nas nasyłajcie, urzędy skarbowe, policję, wszystko!Jeden z członków

Wkrótce GUS będzie wliczał do PKB szacunki dotyczące prostytucji

szacunki wartości tzw. legalnej szarej strefy. Chodzi o usługi, których prawo nie zabrania, ale które są ukrywane przed administracją państwa - m.in. urzędem skarbowym, celnym, ZUS-em czy GUS-em. Może być to praca na czarno czy niezaksięgowane oficjalnie dochody firm. Według szacunków GUS w 2009 r. szara

Plusy i minusy prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie karty podatkowej

działalności gospodarczej, oraz jego współmałżonek również nie może prowadzić działalności gospodarczej w takim samym zakresie. Jednak może współpracować z przedsiębiorcą.   Obowiązki podatnika Przedsiębiorca, który wybrał kartę podatkową i na jej podstawie rozlicza się z urzędem skarbowym ma mało

MF: prace nad zmianą ustawy o NBP zaczęły się w marcu 2013 r.

deflacją pozostawało, zagrożenie stabilności finansowej również. I w takich przypadkach wszystkie co do jednego głównie banki centralne decydowały się na tego rodzaju akcje. W ostatnich latach to wcale nie były nadzwyczajne działania - zakup papierów czy to skarbowych, czy komercyjnych na rynku"

Najwyższa Izba Kontroli: ZUS nie ściągnął 55 mld zł. Wzrost deficytu realny

kwoty zaległości. I to mimo ponoszenia względnie wysokich kosztów związanych z egzekucją. Z kontroli wynika, że co prawda zarówno ZUS, jak i urzędy skarbowe w okresie kontroli - czyli w latach 2012-13 - odnotowały wzrost przychodów z egzekucji, ale nadal kwota, jaką udało się im ściągnąć, stanowiła

Przegląd informacji ze spółek

zapisów na sprzedaż akcji Nordea Bank Polska na skutek nieziszczenia się warunku określonego w wezwaniu, poinformował bank w komunikacie. Termin zakończenia przyjmowania zapisów na akcje Nordei został ustalony na 1 kwietnia 2014 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na

Niemcy tropią finansowy szmugiel na granicy ze Szwajcarią

trzecim samochodzie jadącym ze Szwajcarii znajdujemy banknoty - mówi dziennikarzom "Wirtschaftswoche" Hagen Kohlmann, szef głównego urzędu celnego w Ulm, któremu podlega całe szwajcarsko-niemieckie pogranicze. Dlatego jego ludzie nie stosują już formułki "czy macie państwo coś do oclenia

Urząd Statystyczny żąda od firm danych, które ma

rozpoczęcia działalności. Zna, ale pyta - dziwi się ekspert. Czytaj też: Hinc: GUS: Główny Urząd Sam to zrób Pisma o symbolu SP-3 dostało kilku jego klientów. - Na wypełnienie jednego potrzeba półtorej, dwóch godzin. A mam wszystkie dokumenty pod ręką. Przedsiębiorca, który nie korzysta z usług doradcy, może

Rząd przyjął założenia do noweli ustawy o VAT i Prawa zamówień publicznych

naczelnikiem urzędu skarbowego sposobu obliczania proporcji wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów opodatkowania. Doprecyzowano też zasady postępowania w przypadku zmiany zakresu wykorzystywania zakupionych towarów i usług do działalności podlegającej VAT (korekta). 2. Wprowadzono zmiany

Pracodawcy rozmawiali z premierem. Bez związków bardziej konstruktywnie?

współpracy urzędów skarbowych z firmami - chodzi o to, by za drobne błędy nie karać przedsiębiorców tak samo jak za ogromne wyłudzenia VAT. Ma też dojść do kolejnego spotkania pracodawców z premierem na temat procedur stanowienia prawa. - Rozmowy z rządem mogą być bardzo konstruktywne - komentował

Opole. Wypowiedzenia dla 320 pracowników Taboru Szynowego

. upadłość układową. We wrześniu zawarty został układ między spółką a wierzycielami ws. spłaty zadłużenia. Gdy Tabor nie wywiązywał się z zawartych w nim zobowiązań, urząd skarbowy złożył w grudniu do sądu wniosek o upadłość likwidacyjną. W styczniu większościowy pakiet akcji spółki kupiła Grupa Leo Maks

MF chce utworzyć rejestr dłużników państwa

byłoby w nim odnotowywane. Na odmowę uwzględnienia sprzeciwu dłużnik mógłby złożyć zażalenie, a następnie skargę do sądu administracyjnego. Zgodnie z projektem w pierwszym etapie tworzenia rejestru, będą do niego trafiać dłużnicy zalegający z zapłatą podatków i cła. Urzędy skarbowe i celne dysponują

Grecy utopili 42 mld euro. Unikanie płacenia podatków to ich narodowy sport

kwitkach i opasłych księgach.Oszustwa? Aż mnie ręce boląDziennikarze "Telegraph" opisują wizytę w jednym z urzędów skarbowych, gdzie urzędnicy mają na biurkach kilkudziesięciocentymetrowe stosy dokumentów do przejrzenia. - Bolą mnie ręce za każdym razem, gdy kończę pracę - skarży się jeden z

Na co zabraknie pieniędzy, gdy Mazowsze zbankrutuje

, czyli połowę wpływów z podatków. Niezapłacona rata za grudzień wynosiła 60 mln zł. Ministerstwo Finansów nie chciało jej darować. Na prośbę resortu Urząd Skarbowy Warszawa-Praga postanowił zająć konto województwa. We wtorek urzędnicy zażądali od banku zablokowania finansów samorządu. Wczoraj wciąż

Kolejny zatrzymany ws. podsłuchów to Marek Falenta, milioner od Składów Węgla

policja zatrzymała 10 osób zajmujących kierownicze stanowiska w firmie Falenty, jednej z największych w kraju spółek węglowych - Od pewnego czasu policjanci CBŚ i prokuratura okręgowa wraz z m.in. Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, urzędem skarbowym i

NIK zbadała fiskusa. Zaleca zwiększenie liczby kontroli u podatników

W drugim półroczu zeszłego roku NIK kontrolowała proces poboru podatku od dochodów osobistych w Ministerstwie Finansów i 19 urzędach skarbowych. Pod lupę wzięła lata 2007, 2008 i pierwszą połowę 2009 r.Ustaliła, że dochody z PIT w pierwszych dwóch kontrolowanych latach były wyższe od kwot

Czy odpowiedzialność solidarna ograniczy wyłudzenia w VAT?

uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Polega on na tym, że podatek płaci i odprowadza do urzędu skarbowego nabywca, a nie sprzedawca.Na czym polega solidarna odpowiedzialność?Odpowiedzialność solidarna dłużników to instytucja uregulowana w kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 366 kilku dłużników może być

Fundusze emerytalne po zmianach. Czy będą bardziej ryzykowne?

słyszałem, żeby jakiekolwiek fundusze emerytalne nie mogłyby inwestować w papiery skarbowe - mówi radca prawny Paweł Pelc, wiceprezes Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi działającego w latach 1998-2002. - Tak ryzykowne fundusze nie powinny funkcjonować w powszechnym systemie emerytalnym. Mam nadzieję

Co się dzieje wokół Ganta?

Polsce nadal brakuje, które uchroniłyby przeciętnego obywatela przed taką sytuacją. Duży wierzyciel poradzi sobie bez problemu, zwłaszcza, gdy jest to Urząd Skarbowy. Sprawa wrocławskiego dewelopera powinna być wyraźnym sygnałem dla odpowiednich w Polsce instytucji i służb, że problem wciąż istnieje, a

Firmy mogą kupować jabłka. Fiskus nie protestuje

kosza czy skrzynki jabłek można wpisać w koszty uzyskania przychodu? - Można. I firmy wpisują. Oczywiście znaczenie ma to, ile tych jabłek wystawiamy w firmowej kuchni. Jeżeli codziennie będziemy stawiać 100 kg, a pracowników jest 10, to wzbudzi to niepokój urzędu skarbowego? - To musi się odbywać w

ZUS kontruje wyniki kontroli NIK: "To zupełnie nie tak!"

ponoszenia względnie wysokich kosztów związanych z egzekucją. Z kontroli wynika, że co prawda zarówno ZUS, jak i urzędy skarbowe w okresie kontroli - czyli w latach 2012-13 - odnotowały wzrost przychodów z egzekucji, ale nadal kwota, jaką udało się im ściągnąć, stanowiła niewielki ułamek należności. W I

Marchew i urzędy. Anonim nie zabije wielkiej firmy?

uzyskali, była taka sama jak ta, którą niemal pół roku temu otrzymała "Gazeta": postępowanie toczy się "w sprawie", nikomu nie postawiono zarzutów. Marchwią w urząd Kłopoty z ARiMR to niejedyny problem Agro North. W lutym przed Urzędem Skarbowym w Wejherowie pracownicy spółki wysypali

Jak oszczędzać w czasie deflacji?

Takiej sytuacji nie pamiętają chyba najstarsi górale. A w każdym razie nie pamięta jej większość oszczędzających. Główny Urząd Statystyczny podał, że w Polsce... nie ma inflacji. Ceny dóbr i usług są dziś o 0,2 proc. niższe od tych sprzed roku. Co to oznacza dla naszych portfeli? Na pierwszy rzut

MF: klauzula przeciw unikaniu opodatkowania konieczna, bo są nadużycia

skonstruowało klauzulę. Jest ona po pierwsze zbyt uznaniowa, bo urząd skarbowy za każdym razem ma oceniać działania podatnika. Czytając te propozycje, nie wiem, czy minister finansów uzna, że założenie spółki na Cyprze stanowi nadmiernie skomplikowaną konstrukcję prawną, czy nie - dodał Piekarz. Jak zauważył

MF: klauzula przeciw unikaniu opodatkowania konieczna, bo są nadużycia

konsultacji do projektu, że klauzula przeciw unikaniu opodatkowania jest dla nich bardzo niekorzystna i może negatywnie wpłynąć na stan polskiej gospodarki. Klauzula stanowi, że "unikaniem opodatkowania jest zastosowanie w sposób zamierzony sztucznej konstrukcji prawnej, której głównym celem było

Sposób na kryzys. Nie zapłaciłeś za autostradę, stracisz samochód

Jak poinformował tygodnik "Expresso", rząd Pedra Passosa Coelho wydał już instrukcje portugalskim urzędom skarbowym w sprawie egzekucji niezapłaconych mandatów za korzystanie z dotychczas bezpłatnych autostrad, tzw. SCUT (skrót od słów "bez opłat dla podróżujących"

"DGP": Zniknie NIP, ale pojawi się ZAP

Według planów, od 2012 roku głównym identyfikatorem osób, które nie mają firmy i nie są płatnikami VAT stanie się PESEL. I choć numer identyfikacji podatkowej (NIP) będzie przyznawany węższej grupie osób to nie przestaniemy podawać urzędom skarbowym informacji obecnie wpisywanych na drukach NIP

"Dziennik Gazeta Prawna": Zniknie NIP, ale pojawi się ZAP

Według planów, od 2012 roku głównym identyfikatorem osób, które nie mają firmy i nie są płatnikami VAT stanie się PESEL. I choć numer identyfikacji podatkowej (NIP) będzie przyznawany węższej grupie osób to nie przestaniemy podawać urzędom skarbowym informacji obecnie wpisywanych na drukach NIP

Przedsiębiorcy proszą o dekalog. Co powinno się zmienić w polskim prawie?

głównych przyczyn kłopotów wielu przedsiębiorców, np. z fiskusem, jest przede wszystkim kiepska jakość prawa podatkowego, które jest nieprecyzyjne i może być na wiele sposobów interpretowane przez organy skarbowe - twierdzi Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu PKPP Lewiatan. Mordasewicz zwraca uwagę na

Rewolucja w rządzie Tuska. Bieńkowska wicepremierem, Szczurek za Rostowskiego [ZMIANY W RZĄDZIE]

. Z kolei nowym ministrem środowiska został Maciej Grabowski, wcześniej podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, odpowiedzialny za rozliczenia podatkowe, urzędy skarbowe i tworzenie prawa podatkowego, a także m.in. podatek od miedzi. - Wierzę, że nasze bogactwa naturalne mogą być jeszcze

Czy opodatkowanie kontrolowanych spółek zagranicznych ograniczy swobodę działalności?

. Jeżeli podatnik nie zastosuje się do tego żądania albo ustalenie dochodu na podstawie prowadzonych ewidencji i rejestrów nie będzie możliwe, dochód będzie ustalony w drodze oszacowania.Podatnicy będą także obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu

Wiceszef MF: wzrasta przestępczość podatkowa, będziemy z nią walczyć

płacący uczciwie podatki, czuł się jak VIP w urzędzie skarbowym. Najlepiej, jakby w ogóle nie musiał do niego przychodzić, a jeśli już tu trafi, by miał w nim oparcie, a nie wroga" - powiedział. Resort finansów zamierza utworzyć Centralny Rejestr Dłużników. Wiceminister powiedział, że związane jest

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Urząd skarbowy

Urząd skarbowy – państwowa jednostka budżetowa obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów, a zarazem organem podatkowym pierwszej instancji. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego

Wywiad Skarbowy

Wywiad Skarbowy – powstały w 1998 urząd w Polsce, podlega Generalnemu Inspektorowi Kontroli Skarbowej, w Ministerstwie Finansów. Wcześniej działał pod nazwą Biuro Dokumentacji Skarbowej (BDS), następnie w ramach Departamentu Kontroli Skarbowej II i dalej jako Departament Kontroli Resortowej

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny, GUS – centralny organ administracji rządowej podległy Prezesowi Rady Ministrów zajmujący się zbieraniem i udostępnianiemBank Danych Lokalnych elektroniczna przeglądarka informacji statystycznych. informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia

Główny Urząd Ceł

Główny Urząd Ceł – nieistniejący obecnie centralny urząd administracji rządowej powołany w 14.02.1954 r., wykonujący zadania z zakresu administracji celnej. Likwidacja GUCNa podstawie Ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw.(Dz

Główny Urząd Miar

Główny Urząd Miar – instytucja powołana 1 kwietnia 1919 roku podpisanym przez Józefa Piłsudskiego 8 lutego 1919 roku dekretem o miarachDekret o miarach z dnia 8 lutego 1919 r. (). jako jedna z pierwszych instytucji administracji państwowej w odrodzonej Polsce. Historia II RPZadaniem

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.