gęstość sieci kolejowej

Edyta Bryła

Newag przekazał Małopolsce pociągi Impuls 2. Ale ten region to kolejowe peryferia

Newag przekazał Małopolsce pociągi Impuls 2. Ale ten region to kolejowe peryferia

Od grudnia mieszkańcy Małopolski jako pierwsi będą mogli jeździć najnowszymi pociągami nowosądeckiej fabryki Newag. Ale nie wiadomo, czy będą chcieli, bo oferta kolejowa w tym regionie jest jedną z najgorszych w Polsce.

Strategia transportowa rządu, czyli jak wjedziemy w rok 2020

Ponad dwa lata rząd pracował nad strategią rozwoju Polski do 2020 r. Niestety, z tego dokumentu nie wynika, które konkretnie inwestycje rząd uznał za priorytet, a przede wszystkim - ile będą kosztować. Można za to odnieść wrażenie, że Polska powinna być rajem dla firm budowlanych

Polska 2030: jakie będą miary naszego sukcesu?

każdej osoby jej potrzebującej na etapie przedsądowym i sądowym, - wzrost pozytywnych ocen wymiaru sprawiedliwości z 9% dziś do 50% w 2030 roku. 2. Produktywność, mobilność i adaptacyjność gospodarki - W obszarze potencjału infrastruktury: - zwiększenie udziału linii kolejowych dostosowanych w ruchu

gęstość sieci kolejowej

Gęstość sieci kolejowej - miara ilościowa sieci transportu kolejowego. Stosunek długości szlaków kolejowych do pola powierzchni obszaru dla którego bada się gęstość (powierzchnia państwa, województwa itp.). Jednostką gęstości jest najczęściej liczba kilometrów torów w przeliczeniu na 100 kilometrów kwadratowych powierzchni.

więcej o gęstość sieci kolejowej na pl.wikipedia.org