funduszu rekompensacyjnego

Duża Ustawa Reprywatyzacyjna będzie skutkować 10-15 mld zł wydatków z budżetu

budżecie państwa na zaspokajanie tych praw z Funduszu Rekompensacyjnego, mając na uwadze skalę roszczeń oraz możliwość ich zaspokojenia z uwzględnieniem stanu finansów publicznych" - czytamy dalej. Według projektu, wysokość zadośćuczynienia pieniężnego ma stanowić 20% wartości nieruchomości

Przegląd informacji ze spółek

komercyjnych indywidualny narzut (ST), mierzący wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny na 1,80%, podał bank.  Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła Bankowi Millennium utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka

Przegląd prasy

;indywidualny narzut (ST), mierzący wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny na 1,80%, podał bank.  --Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła Bankowi Millennium utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z