fundusze z urzędu pracy

sprawdź też:

urząd pracy

PAP

Opolskie. Subsydiowane oferty dominują w urzędach pracy

Opolskie. Subsydiowane oferty dominują w urzędach pracy

Ponad połowa ofert pracy w opolskich urzędach pracy to oferty subsydiowane, czyli takie, w których kosztów zatrudnienia pracownika nie ponosi pracodawca, tylko są one pokrywane z Funduszu Pracy czy Europejskiego Funduszu Społecznego.

MPiPS: do urzędów pracy skierowano 350 mln zł na walkę z bezrobociem

Już 350 spośród dodatkowych 500 mln zł uruchomionych z Funduszu Pracy zostało skierowanych do Powiatowych Urzędów Pracy na walkę z bezrobociem - poinformował w środę minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.

"DzP": Bez pieniędzy na przekwalifikowanie

W Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie brakuje funduszy na studia podyplomowe dla 45-latków, którzy chcieliby zdobyć nowe wykształcenie - pisze "Dziennik Polski".

Mazowsze: Prawie 400 mln zł na walkę z bezrobociem

do 25 lat i powyżej 45 lat, mieszkańcy wsi, niepełnosprawni, kobiety powracające na rynek pracy, długotrwale bezrobotni i zagrożeni wykluczeniem społecznym".Według danych WUP, w 2008 r. mazowieckie powiatowe urzędy pracy wydały na ograniczenie bezrobocia ok. 345 mln zł z Funduszu Pracy oraz z

Pomoc w zakładaniu firm

doświadczenia zawodowego oraz niezbędnego zabezpieczenia finansowego nie są atrakcyjni dla banków, dlatego trudno im uzyskać kredyt. Warto więc szukać pomocy finansowej w urzędach pracy, poprzez dotacje pochodzące z Funduszu Pracy czy też ze środków unijnych.W nowym roku osoby bezrobotne, również te, które

"DGP": Pracownikom urzędów pracy grozi... bezrobocie

"DGP": Pracownikom urzędów pracy grozi... bezrobocie

aktywizować bezrobotnych.Jednak szef resortu pracy obiecuje też pomoc - na dofinansowanie pensji z FP mogą liczyć tylko te urzędy, które najbardziej efektywnie pomagają osobom bez pracy. - Te, które mają słabe wyniki, nie dostaną wsparcia lub otrzymają je, lecz w minimalnym wymiarze - mówi Kosiniak-Kamysz

Stażysta w firmie finansowany przez Unię Europejską

Pracodawcy, którzy chcą skorzystać z takiego dofinansowania powinni zwrócić się o informację w tej sprawie do właściwego urzędu pracy. Tylko w ten sposób mogą sprawdzić, czy dany urząd pozyskał unijne środki na sfinansowanie danego projektu, oraz na jakie formy wsparcia mogą liczyć

Bezrobotni stworzyli już 200 tys. miejsc pracy

Coraz więcej bezrobotnych korzysta z dotacji urzędu pracy na na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jak informuje gazeta, zdecydowana większość biznesów prowadzona jest do dziś. Część byłych bezrobotnych zatrudnia pracowników."GP" przypomina, że bezrobotni mogą ubiegać się o dotację od

Bliżej do reformy urzędów pracy. Ustawa czeka na podpis prezydenta

Bliżej do reformy urzędów pracy. Ustawa czeka na podpis prezydenta

specjalne bony, m.in. szkoleniowy, zatrudnieniowy, na zasiedlenie oraz stażowy. Pracodawcy zatrudniający skierowanych przez urząd bezrobotnych w wieku do trzydziestu lat zostaną zwolnieni z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Będą również mieli

Nie stać nas, żeby firmy zatrudniające młodych płaciły niższe składki?

Nie stać nas, żeby firmy zatrudniające młodych płaciły niższe składki?

"doprowadzaniu" bezrobotnych do zatrudnienia. Najlepsze urzędy pracy otrzymają z Funduszu Pracy więcej pieniędzy na wynagrodzenia dla tych pracowników. To nie wszystko. Pracodawcy albo przedsiębiorcy zatrudniający bezrobotnych pracowników w wieku 50 plus będą mogli otrzymać dofinansowanie do

Blisko 1,4 mln zł z FGŚP na ochronę miejsc pracy w Wielkopolsce

Jak poinformowała PAP Bernadeta Ignasiak z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu do 8 maja br. o pomoc w ramach funduszu wystąpiło czternastu pracodawców z branż krawieckiej, budowlanej, handlu i usług. Wnioski o dofinansowanie złożyli przedsiębiorcy z Krotoszyna i Obornik Wlkp., a także Jarocina

Częstochowa. 600 tys. zł w kolejnym programie wsparcia dla hutników

Program "Pomoc dla hutników II" przygotowany przez częstochowski urząd pracy ruszy na początku czerwca. "Jest adresowany do 70 osób bezrobotnych, zwolnionych w tym roku - z przyczyn niedotyczących pracowników - z ISD Huta Częstochowa oraz osób, które straciły pracę w firmach

Rząd przyjął założenia reformy pośredniaków. Premie za skuteczność

Rząd przyjął założenia reformy pośredniaków. Premie za skuteczność

; bezrobotnych do zatrudnienia. Najlepsze urzędy pracy otrzymają z Funduszu Pracy więcej pieniędzy na wynagrodzenia dla tych pracowników. To rozwiązanie ma funkcjonować na początek przez cztery lata.W projekcie proponuje się również odejście od zasady, w myśl której instrumenty rynku pracy, takie jak prace

Częstochowa. Ruszył drugi program wsparcia dla zwalnianych hutników

W ubiegłym roku w programie "Pomoc dla hutników I" pomoc uzyskało blisko 290 osób, w tym roku ma ona trafić do kolejnych 70. Program "Pomoc dla hutników II", przygotowany przez częstochowski urząd pracy, adresowany jest do hutników zwolnionych w tym roku - z przyczyn

Pół miliarda więcej na walkę z bezrobociem

Pół miliarda więcej na walkę z bezrobociem

. PKB w I kw. 2013 r. wobec 3,5 proc. w I kw. 2012 r. - przekłada się na rosnącą liczbę zwolnień grupowych, a co za tym idzie, wzrost bezrobocia. Na koniec czerwca stopa bezrobocia rejestrowanego przez urzędy pracy wyniosła 13,2 proc.To ostatni dzwonek na uwolnienie pieniędzy z funduszu, bo niektórym

Urzędy dają radę. Ponad 60 proc. bezrobotnych znalazło pracę po stażach

Urzędy dają radę. Ponad 60 proc. bezrobotnych znalazło pracę po stażach

obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Będą również mieli możliwość refundacji składki na ubezpieczenia społeczne i dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnionego bezrobotnego. - Skróciliśmy również czas, z 6 do 4 miesięcy, w którym urzędy muszą

MPiPS: Stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła do 14,0% w styczniu

Warszawa, 07.02.2014 (ISBnews) - Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 14,0% na koniec stycznia br., czyli wzrosła o 0,6 pkt proc. wobec poprzedniego miesiąca, podało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS), powołując się na dane z urzędów pracy. Resort podkreśla, że ten sezonowy

"Rzeczpospolita": Bon na pracę młodych

"Rzeczpospolita": Bon na pracę młodych

Ponad 70 tys. zł pożyczki z BGK na założenie firmy, zwolnienie firm zatrudniających młode osoby ze składek do Funduszu Pracy, bon stażowy, szkoleniowy, na zmianę kwalifikacji. Do tego zobowiązanie urzędu pracy, by szybko przedstawił ofertę etatu. Takie rozwiązania wspierające młodych zawiera pakiet

MPiPS: liczba bezrobotnych w czerwcu najniższa od dwóch lat

komunikatem resortu w stosunku do maja br. w urzędach pracy wyrejestrowało się prawie 71,9 tys. osób. Oznacza to, że stopa bezrobocia spadła o 0,4 pkt proc. "Czerwiec zakończył się z najniższym od dwóch lat bezrobociem. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami od początku roku dynamika spadku bezrobocia się

Wieczna stażystka w urzędzie pracy. Od trzech lat ta sama bezrobotna

Wieczna stażystka w urzędzie pracy. Od trzech lat ta sama bezrobotna

różnych stanowiskach Pieniądze z Funduszu Pracy kierowane są do pośredniaków w całym kraju na aktywizację osób bezrobotnych. To od urzędów pracy zależy, w jaki sposób będą je rozdzielać i komu z chętnych przyznają np. staż. - Jeśli chodzi o długość stażu, zwykle kierujemy na sześć miesięcy. Choć zdarza

Fundusze unijne w latach 2014-2020. Katowice wycięły Częstochowie pieniądze na "gierkówkę"

Fundusze unijne w latach 2014-2020. Katowice wycięły Częstochowie pieniądze na "gierkówkę"

Choć nie wydaliśmy jeszcze wszystkich funduszy z puli na lata 2007-2013 - wre budowa węzła na DK1, a prace na ul. Warszawskiej ledwie wystartowały - to właśnie teraz rozstrzyga się, ile i na co dostanie Częstochowa z eurobudżetu 2014-2020. Fundusze rozdysponuje, tak jak poprzednio, urząd

Nie masz pracy? Możesz dostać prawie 22 tys. zł!

To już kolejna edycja takiego jednorazowego wsparcia finansowanego z funduszy unijnych. Od poniedziałku (3 lutego) wnioski o pieniądze należy składać w urzędach pracy przy ul. Milionowej 91 lub w kancelarii przy ul. Kilińskiego 102/102a. Mogą z niego skorzystać bezrobotni: *powyżej 50. roku życia

Podlaskie. Będzie więcej pieniędzy na samozatrudnienie

, czy przez urzędy pracy, czy poprzez instytucje, które dzieliły te pieniądze, konkurencja była duża - oceniła Elżbieta Romańczuk z departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w urzędzie marszałkowskim. Zapotrzebowanie było kilkakrotnie wyższe niż możliwości programu. Urząd ocenia, że z programu

Wielkopolska. Pieniądze z Funduszu dla b. pracowników Christianapolu

weszły w życie w lipcu. Jak poinformowała w piątek PAP rzecznik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu Bernadeta Ignasiak, pieniądze z Funduszu zostaną przekazane na konto syndyka masy upadłościowej spółki po sprawdzeniu wszystkich dokumentów. "Następnie syndyk wypłaci świadczenia uprawnionym

Pięć mitów o funduszach unijnych

: do tej pory unijne wsparcie na założenie firmy dostały 160 593 osoby. Z tej grupy 107 597 osób będzie przedsiębiorcami przez minimum dwa i pół roku.Skąd zatem ta fatalna opinia o unijnych dotacjach na założenie firmy? Zapewne psują ją dotacje z Funduszu Pracy. FP to środki w 100 proc. krajowe. Nie ma

Urzędy pracy do remontu

: aktywnych bezrobotnych, osoby wymagające pomocy oraz długotrwale bezrobotnych i - co kluczowe - dostosować do ich potrzeb oferty wsparcia. Zmianie ma także ulec algorytm ustalania wysokości kwoty środków z Funduszu Pracy, które będą otrzymywały województwa. W 75 proc. wielkość środków będzie uzależniona od

Tyska fabryka Fiata kończy proces zwolnień grupowych

szkoleń.- Jak dotąd ponad 30 osób podjęło pracę, kolejnych ok. 20 jest w trakcie rekrutacji. Kilka osób zamierza podjąć działalność gospodarczą - powiedziała dyrektor.Na takie i inne formy wsparcia dla zwalnianych pracowników tyski urząd pracy dostał z ministerialnej rezerwy Funduszu Pracy dodatkowe ok

Sawicki: tanie owoce w skupie - przez konflikt sadowników z przetwórcami

utworzenie funduszu ubezpieczenia od ryzyka rynkowego, czyli Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych. Zaznaczył, że "jest już zgoda ministra finansów na utworzenie takiego funduszu". Założenia do projektu ustawy - powołującego taki fundusz - trafiły pod koniec czerwca do prac

W Pomorskiem największy w kraju wzrost pracujących w minionej dekadzie

województwo ma swoje biuro w Chinach Według marszałka województwa Mieczysława Struka na poprawę sytuacji wpływ miał m.in. sposób wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Urząd Marszałkowski i Wojewódzki Urząd Pracy. Ponad 46 tys. osób bezrobotnych w regionie zostało objętych kompleksową

Małopolski Regionalny Program Operacyjny wysłany do Komisji Europejskiej

W tym czasie Komisja Europejska oceni zgodność programu z rozporządzeniem i przepisami dotyczącymi poszczególnych funduszy, a także zgodność z umową partnerstwa - poinformowała w czwartek Paulina Korbut z biura prasowego urzędu marszałkowskiego. Ewentualne uwagi Brukseli przedstawione zostaną w

Będą zwolnienia pracowników w powiatowych urzędach pracy

, które w powiatowych urzędach pracy zajmowały się pomocą bezrobotnym, same staną w kolejce po zasiłek" - podkreślił Szarek.Starosta powiatu olsztyńskiego Mirosław Pampuch powiedział PAP, że w 2012 roku starostwa powiatowe otrzymają o 50 proc. mniej pieniędzy z tak zwanego funduszu pracy. Z tego

GUS: bezrobocie w kwietniu spadło do 13 proc.

było to odpowiednio: 435 zakładów, 34 tys. pracowników, w tym 6,9 tys. z sektora publicznego. Z danych GUS wynika, że w kwietniu br. do urzędów pracy zgłosiło się 172,5 tys. osób, czyli o 14,1 proc. mniej niż w kwietniu 2013 roku i o 7,7 proc. mniej niż w marcu 2014 roku. GUS poinformował ponadto, że

Pośredniaki będą współpracować z prywatnymi firmami. Na razie pilotażowo

zarejestrowanych jest prawie 37,5 tys. bezrobotnych.Wkrótce 250 bezrobotnych z Radomia i okolic będzie mogło skorzystać z pomocy prywatnych agencji zatrudnienia. W najbliższych dniach zostaną podpisane umowy z dyrektorami wojewódzkich urzędów pracy umowy w sprawie realizacji programu resortu pracy, który ma na

Bezrobocie: najgorsze za nami, za cztery lata poniżej 12 proc.

Słowacji poprawa na rynku pracy również zacznie się od 2015 r. Jedynie na Węgrzech bezrobotnych ma zacząć ubywać - podobnie jak w Polsce - już w tym roku.W ostatnich miesiącach spadek bezrobocia wynika głównie z uwolnienia dodatkowych środków z Funduszu Pracy. Urzędy pracy na walkę z bezrobociem dostały o

UKNF: Zmiany w OFE tworzą z nich agresywny fundusz inwestycyjny

Warszawa, 30.10.2013 (ISBnews) - Proponowane przez rząd zmiany w systemie otwartych funduszy inwestycyjnych (OFE) przekształcą OFE w agresywne fundusze inwestycyjne, a niezamierzoną konsekwencją zmiany polityki inwestycyjnej może stać się likwidacja całego rynku OFE, ostrzega Urząd Komisji

MPiPS: stopa bezrobocia w październiku wyniosła 13 proc.

Na koniec października w urzędach pracy było zarejestrowanych 2 mln 76 tys. bezrobotnych. W porównaniu z wrześniem br. liczba ta zmniejszyła się o 6,7 tys. osób.Jak wskazał resort pracy, to kolejny, już ósmy miesiąc spadku bezrobocia. "W ciągu ośmiu miesięcy liczba zarejestrowanych

Przetarg na umocnienie brzegu morskiego w Chłopach

Umocnienie Pobrzeża Koszalińskiego to szacowany na 92,8 mln zł projekt finansowany w 85 proc. z unijnych funduszy w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ramach inwestycji w Dźwirzynie, Sianożętach, Chłopach, Unieściu i Jarosławcu powstaną umocnienia zapobiegające erozji

Urząd pracy w Tychach dostanie 5,2 mln zł dla zwalnianych z Fiata

pozwoli na objęcie wsparciem znacznie większej liczby osób, niż gdyby nie udało się pozyskać dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy.Na razie zwalniani pracownicy nie zgłaszają się jeszcze masowo do urzędu pracy, głównie dlatego, że zwolnienia są w początkowej fazie. Dopiero w końcu obecnego tygodnia

Miliardy idą na bezrobotnych. Do końca roku skorzysta pół miliona osób

samym czasie. Najwięcej trafiło na Mazowsze - 66 mln zł. Po 47 mln dostały urzędy pracy w Małopolsce, na Śląsku i na Podkarpaciu. Tak wynika z zestawienia resortu pracy, do którego dotarła "Gazeta". Czy przeszkoleni znajdą pracę? W sumie z różnych programów robionych przez pośredniaki od

Szokujące dane z rynku pracy. Firmy zwalniają na potęgę!

Podyskutuj także na Facebooku Gazeta.pl Kielce - porozmawiaj z nami Na koniec czerwca w rejestrach świętokrzyskich urzędów pracy takich osób było 3890. Rok temu o tej samej porze - 1833. Dane z poprzednich lat przygotowane dla nas przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach potwierdzają, że ten skok

Mało błędów przy wydawaniu unijnych funduszy

szkolenia dla urzędników, pokazujemy dobre praktyki, organizujemy spotkania z urzędami kontrolnymi, cały czas monitorujemy wdrażanie funduszy - wylicza Paweł Orłowski, wiceminister rozwoju regionalnego.Dowodem na skuteczność polskiego systemu ma być, zdaniem ministrów, nawet sytuacja sprzed roku, kiedy

Opole. Wypowiedzenia dla 320 pracowników Taboru Szynowego

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu Renata Cygan wyjaśniła, że syndyk może wystąpić do Funduszu o pieniądze na odprawy i odszkodowania. Ma na to cztery miesiące od daty uznania niewypłacalności przedsiębiorstwa. W przypadku Taboru tą datą był 1 kwietnia. To, jak wysokie będą odprawy, zależy od stażu pracy u

Ministerstwo Pracy: Powstanie fundusz szkoleń dla pracowników

Krajowego Funduszu Szkoleniowego. "Gazeta" ustaliła, że minister pracy chce go uruchomić w przyszłym roku. Będą z niego finansowane m.in. szkolenia, kursy, warsztaty, seminaria czy studia dla pracowników. Może to być kurs języków obcych czy kurs dla księgowej. Ale nie tylko. Fundusz pokryje też

Jacek Rostowski pękł. Będzie 500 mln zł dla bezrobotnych

. I to właśnie 500 mln zł z tej sumy przekaże resortowi pracy minister finansów. To ostatni dzwonek na uwolnienie pieniędzy z funduszu. Pracy nie ma prawie dwa miliony Polaków. To najwięcej o tej porze roku od sześciu lat. Od wybuchu kryzysu w 2008 r. w urzędach pracy zarejestrowało się pół miliona

Rostowski pękł. Jest pół miliarda na walkę ze wzrostem bezrobocia

urzędu pracy. Dodatkowe 0,5 mld zł z Funduszu Pracy to i tak rozwiązanie doraźne. Rząd zapisał w budżecie na ten rok, że bezrobocie wyniesie 12,3 proc. - Cel budżetowy jest mało prawdopodobny do osiągnięcia. Dzięki dodatkowym środkom powinniśmy zamknąć rok z bezrobociem poniżej 13 proc. - powiedział

Jest projekt: dopłacą firmom do postojowego

mogło skorzystać jak najwięcej firm. Przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o dopłaty u marszałków województw. Odpowiedź dostaną najpóźniej w ciągu 7 dni. Środki na dopłaty do wynagrodzeń będą pochodzić z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Pracy. Rząd zarezerwował na ten cel

Work Service podtrzymuje prognozę stopy bezrobocia w wys. 13,25% na koniec br.

dotyczącą poziomu bezrobocia w Polsce. Powinniśmy zamknąć rok z bezrobociem rejestrowanym na poziomie około 13,25%. Kolejne miesiące przyniosą dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy" - napisał Inglot w komentarzu do danych GUS. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 13,9

10 tys. zł kosztuje znalezienie bezrobotnemu pracy przez urząd pracy

pieniądze powinni otrzymać lepszych pracowników niż ci, których mogą zatrudniać obecnie.W ubiegłym roku poza planowymi czterema miliardami na aktywizację bezrobotnych wydano poza planem 170 mln zł oraz 500 mln zł z odmrożonego Funduszu Pracy. Z tej pomocy skorzystało 100 tys. osób, z czego według danych

Bezrobocie spada na wiosnę. W maju 13,5 proc.

pracy zarejestrowanych było na koniec maja 2,18 mln bezrobotnych. To o 78,2 tys. mniej niż miesiąc wcześniej. To jednak aż o 20 tys. osób więcej niż rok wcześniej.Najwięcej bezrobotnych ubyło z urzędów pracy w województwie opolskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim i lubuskim.Maj jest już trzecim

Fundusze unijne nie tworzą miejsc pracy. To mit

dostają najwięcej pieniędzy z Unii w przeliczeniu na mieszkańca, na co je wydają oraz jak te wydatki wpłynęły na rozwój gospodarczy w poszczególnych częściach Polski, np. na regionalne PKB czy liczbę miejsc pracy. Okazuje się, że prorozwojowy efekt funduszy europejskich w słabiej rozwiniętych regionach to

Świętokrzyskie. 11,2 mln zł na rewitalizację trzech miast

PAP dyrektor departamentu funduszy strukturalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego Irena Sochacka, na projekty rewitalizacyjne małych miast w RPO na lata 2007-2013 przeznaczono 31 mln euro. Z kolei miasta powiatowe miały do dyspozycji 43 mln euro.

Podlaskie. 1,2 mld euro w Regionalnym Programie Operacyjnym 2014-2020

. Kwota, jaką miało dostać Podlaskie w ramach nowego RPO, miała wynieść 1 mld 088 mln euro, ale została zwiększona przez uwzględnienie inflacji - tłumaczy Górski. Pieniądze pochodzą z dwóch funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Program składa się

Pośredniak: masz staż. A jednak nie za bardzo

Michalina Kwiecień z Zielonej Góry ukończyła technologię żywienia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Długo nie mogła znaleźć pracy. W lutym zarejestrowała się w zielonogórskim powiatowym urzędzie pracy. Wkrótce dostała odpowiedź od PGNiG: zapraszamy na staż. Firma złożyła wniosek do

Dolnośląskie. Nie wybrano operatora szerokopasmowej sieci internetowej

nie możemy wybrać przypadkowej firmy. Po wakacjach ogłosimy kolejne postępowanie, w którym zmienimy opis warunków koncesji i mam nadzieję, że wyłonimy wówczas operatora" - powiedział Okniński. Dodał, że wybór firmy nie jest związany z realizacją projektu finansowanego z funduszy europejskich

Nawet tysiąc wierzycieli Polbudu. Syndyk już działa

. Cała załoga otrzymała wypowiedzenia, problemy z wypłatami były już od lutego. Urząd Pracy w Bielsku Podlaskiem dostał w związku z tą sytuacją pół miliona dodatkowych środków na walkę z bezrobociem z resortu pracy i polityki społecznej. Syndyk pytana o to, co stanowi majątek Polbudu, który można

Były deweloper na czele największej spółki PGNiG

Przed pracą w Wikanie - jednej z największych i notowanej na warszawskiej giełdzie firm deweloperskich w południowo-wschodniej Polsce - Sylwester Bogacki przez siedem lat pracował w spółce Lubelskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i przeszedł w tej firmie kolejne szczeble kariery, od

Przegląd informacji ze spółek

zarządzanych przez Skarbiec TFI przekroczyło poziom 113 mln zł w maju, poinformowała spółka. Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych złożyło w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie kontroli nad Plejada Energia Odnawialna Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów

Zabezpieczenie dla klientów upadających biur podróży dopiero po wakacjach?

- Prace nad funduszem gwarancyjnym trwają od ubiegłego roku. Formuła funduszu ulega zmianom, ale te prace cały czas trwają. Myślę, że nie będziemy w stanie opracować tej ustawy tak, aby obowiązywała już na ten sezon turystyczny, czyli na lato - powiedziała dziennikarzom Mucha. Nowa ustawa o

Wakacje z biurem podróży będą droższe, ale bezpieczniejsze

Blisko 7 tys. turystów wyrzuconych z hoteli w trakcie urlopów i naprędce sprowadzanych do kraju - to ponury bilans ubiegłorocznych wyjazdów organizowanych przez biura podróży. W tym roku tylko w czerwcu oświadczenie o niewypłacalności w urzędzie marszałkowskim województwa mazowieckiego złożyły dwa

Work Service: Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 13,25% w 2014 r.

;Wsparciem do walki z bezrobociem mają być zapowiadane na 2014 r. zmiany w zakresie funkcjonowania urzędów pracy. Jedną z nich ma być wprowadzenie nowych instytucji wsparcia bezrobotnych (np. pożyczka na utworzenie stanowiska pracy lub podjęcie działalności gospodarczej, grant na telepracę, świadczenie

Droga wiedza urzędnika. Ile pośredniaki płacą za szkolenia [RAPORT]

Dane o tym, kto i za ile uczestniczył w szkoleniach finansowanych z Funduszu Pracy, zbiera każdego roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Widać, że z roku na rok wydaje się na to coraz mniej, choć wciąż są to duże pieniądze. Jeszcze w 2010 roku świętokrzyskie pośredniaki przeznaczały na

JSW zapłaciła blisko 1,3 mld zł podatków i opłat w 2013 r.

Warszawa, 17.03.2014 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odprowadziła w 2013 r. prawie 1,3 mld zł z tytułu podatków i opłat, poinformował zastępca prezesa ds. ekonomicznych Robert Kozłowski. Z tej kwoty do budżetu państwa za pośrednictwem urzędu skarbowego trafiło łącznie prawie 300

Kara za brak obowiązkowego OC w górę. Nie masz - zapłacisz 3360 zł

, podstawowa kara za brak OC wzrosła z 1980 do 3 tys. zł (samochód osobowy, brak polisy ponad 14 dni). - Podwyżka ta również przyczyniła się do ubiegłorocznego wzrostu przychodów Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z kar, bowiem odzyskiwanie opłat karnych jest przesunięte w czasie - wyjaśnia Joanna

Urzędy pracy szykują się na młodych bezrobotnych

. osób przed trzydziestką. Pilotaż obejmie jednak jedynie 200. Na więcej ministerstwo nie ma pieniędzy. - Żeby program wypalił, potrzeba znacznie więcej środków - mówi Bocheński. Na cały pilotaż w 23 urzędach pracy ministerstwo ma 40 mln zł. Potrzebuje 300 mln. Pieniądze są w Funduszu Pracy, na który

Małopolska. Prawie 19 mln zł na rekultywację Pustyni Błędowskiej

góry Czubatka - wyjaśniła PAP Agnieszka Walnik z Urzędu Gminy Klucze, która kieruje pracami. Na południowym obszarze pustyni projekt objął ok. 400 ha. Teren ten został rozminowany, usunięto i wykorzeniono na nim drzewa. "Na terenie pustyni, który przez kilkadziesiąt lat był wykorzystywany jako

Rząd może sięgnąć po dodatkowe środki z Funduszu Pracy

"Monitorujemy cały czas sytuację. W razie potrzeby rząd może sięgnąć po więcej środków z Funduszu Pracy. Tak zrobiliśmy w zeszłym roku, gdy spodziewając się trudnej sytuacji, zwiększyliśmy pulę środków dla urzędów o pół miliarda złotych. Dzięki temu - jak szacuje nasz departament analiz

Coraz więcej skarg na pracodawców [RAPORT PIP]

nielegalnego zatrudnienia mogłoby też wpłynąć wprowadzenie regulacji prawnych, w wyniku których pracodawcy i przedsiębiorcy rażąco naruszający prawo nie mogliby korzystać z pomocy publicznej (np. z funduszy unijnych, dotacji czy ulg podatkowych). Do takich podmiotów urzędy pracy nie powinny również kierować

200 mln zł więcej na walkę z bezrobociem

W poszukiwaniu oszczędności budżetowych minister finansów Jacek Rostowski postanowił w budżecie na 2011 r. okroić wydatki Funduszu Pracy o połowę. Dzięki temu na papierze udało się obniżyć poziom deficytu budżetowego.To mały sukces nowego ministra pracy Władysława Kosiniaka-Kamysza z PSL. Gdy jego

594 tys. miejsc pracy dzięki pieniądzom z UE

bez potrzeby wychodzenia z domu. - Takie usługi już istnieją, ale w dalszym ciągu wymagają jednak udoskonalenia - przyznaje Rafał Trzaskowski, minister administracji i cyfryzacji. - W dalszym ciągu się zdarza, że chcąc załatwić sprawę w urzędzie, trzeba jeszcze donieść gdzieś papierowe dokumenty. I

"DGP": Będzie więcej pieniędzy dla bezrobotnych

Gazeta wyjaśnia, że urzędy pracy otrzymają dodatkowe 464 mln zł na opłacenie aktywnych form pomocy bezrobotnym dzięki przesunięciu środków w ramach Funduszu Pracy. Dziennik zwraca uwagę, że przesunięcie środków wynika z braku zainteresowania tymi formami pomocy. Minister pracy i polityki społecznej

Staże i praktyki dla 6 tys. uczniów szkół zawodowych z regionu

odbyło je 2 tys. uczniów. Projekt zakłada również m.in. stworzenie 80 pracowni doradztwa edukacyjno-zawodowego i utworzenie 20 nowych kierunków w szkołach na potrzeby rynku pracy. Wartość projektu wynosi 75 mln zł i w znacznej części jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rząd chce pomóc młodym bezrobotnym. Przekaże 500 mln zł

głównie w pisaniu i rozsyłaniu CV. To frustrujące. Dlatego tak ważne jest rozsądne i dopasowane do potrzeb wsparcie z urzędów pracy - tłumaczy Kosiniak-Kamysz. Resort pracy już przygotował założenia ustawy reformującej urzędy pracy. Zakłada ona m.in. podział bezrobotnych na trzy grupy: aktywnych

Europejskie oblicze stolicy Wielkopolski. Wystawa Urzędu Miasta Poznania w centrum Factory Poznań

Wielkopolsce, Urząd Miasta Poznania przygotował specjalną wystawę, która od 11 do 24 lipca br. zagości w centrum outletowym Factory Poznań.   Dzięki efektywnemu wykorzystaniu środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej, na mapie Poznania pojawiło się wiele innowacyjnych inwestycji, które

Nadchodzi wielka rewolucja w urzędach pracy

jesteśmy w stanie zabezpieczyć ich trwałości, bo o niej zdecyduje gospodarka. Po sytuacji na rynku pracy widać, że spowolnienie jest wyraźne. Jeśli uda nam się namówić pracodawców, żeby dzięki wsparciu środkami z Funduszu Pracy utworzyli nowe miejsca pracy, to możemy utrzymać bezrobocie na koniec roku

Wiceminister pracy: oferty są, ale młodzi przegrywają z doświadczonymi

wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy) - wynagrodzenie w wysokości co najmniej płacy minimalnej. Będzie ono finansowane częściowo przez pracodawcę, częściowo przez FGŚP. Resort finansów szacuje, że w 2013 r. na realizację ustawy zostanie przekazane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń

Turbodoładowanie w pośredniakach

rozliczani z efektów pracy. Zamiast 7 proc. z Funduszu Pracy jak obecnie, urzędy dostaną na pensje tylko 5 proc. Pozostałe 2 proc. będzie przeznaczone na nagrody tylko w najlepszych pośredniakach. Zmieni się też sposób przyznawania specjalnych dodatków do pensji dla kluczowych pracowników. Będą w większym

Krynica: Bezrobocie w sierpniu wzrosło do 12,4 proc.

wolnych miejsc pracy. W sierpniu do urzędów pracy przybyło 10 tys. nowych ofert, a w sumie liczba wolnych miejsc pracy wynosi obecnie ok. 70 tys.Minister pracy ma nadzieję, że 500 mln zł przekazane przez resort finansów na Fundusz Pracy i przekazane do Powiatowych Urzędów Pracy będzie skutecznym

W czwartek upływa termin składania deklaracji ws. OFE

Powszechnych Towarzystw Emerytalnych wydanych przez Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi. To właśnie PTE zajmują się zarządzaniem OFE. Licencje te otrzymały PTE tworzone przez: PZU SA, Pioneer, BIG Bank Gdański, Commercial Union, Nationale Nederlande, PKO/Bank Handlowy. Z czasem funduszy przybywało - w

Łódź.Magistrat promuje Łódź jako ośrodek turystyki biznesowej

z funduszy UE, pozostałe 200 tys. zł z kasy urzędu miasta. Projekt zakończy się w kwietniu 2015 r. Regionalna Organizacja Turystyczna, która jest realizatorem programu, zorganizowała w lipcu pobyt studyjny dla grupy dziennikarzy z Ukrainy. W najbliższym czasie ROT planuje szkolenia dla pracowników

"Nie" dla rzecznika praw przedsiębiorców

, która miała ich "zdyscyplinować" i korzystnie wpłynąć na rzetelność i przejrzystość załatwiania przez nich spraw. Kuriozalny jest pomysł, aby nowy urząd był finansowany z części środków wpłacanych przez przedsiębiorców na Fundusz Pracy.

Targi Nauki i Kooperacji

Warszawskie Centrum Expo XXI już pod koniec czerwca stanie się miejscem spotkania przedsiębiorców oraz przedstawicieli świata nauki z województwa mazowieckiego podczas Targów Nauki i Kooperacji. Wydarzenie, organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, ma na celu zbliżenie tych

MIR: 2,4 mld euro na wspólne projekty miast z gminami

czy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Regionalnymi programami operacyjnymi będą zarządzać urzędy marszałkowskie, które we wdrażaniu funduszy współpracować mają m.in. z wojewódzkimi agencjami rozwoju regionalnego i urzędami pracy. Jeszcze w tym roku mają być powołane Komitety Monitorujące, których

Podlaskie. 2,6 tys. nowych miejsc pracy dzięki dotacjom UE

wsparcia udzielają fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, które były dokapitalizowane pieniędzmi z RPO. Te inwestycje przełożyły się na 800 miejsc pracy. Urząd marszałkowski nie planuje już konkursów dla firm, bo kończą się pieniądze z programu. Na dofinansowanie mogą jedynie liczyć projekty z list

Minister pracy: PUP już w styczniu powinny mieć pieniądze na zwalczanie bezrobocia

- W 2013 r. większe o 1,2 mld zł będą wydatki z Funduszu Pracy na aktywne formy zwalczania bezrobocia - powiedział dziennikarzom minister. W sumie będzie to 4,6 mld zł. - Te pieniądze trafią do Powiatowych Urzędów Pracy, nie tak jak było poprzednio w lutym czy marcu. Już w styczniu będą dostępne w

Szukamy unijnych "naj": najbardziej aktywny powiat

projekty - opowiada Łubiński. Do obecnej siedmiolatki przygotowali się inaczej. Na samym początku, kiedy było wiadomo, że pieniądze z Unii będą, ale nikt jeszcze nie wiedział ile, w starostwie zorganizowano koncert życzeń. Każdy wydział i powiatowy urząd: szkoły, szpital, urząd pracy, domy dziecka

Eksperci do premiera przed nowym expose: Teraz praca

reforma urzędów pracy, które sobie z tym dzisiaj nie radzą. Trzeba je otworzyć na współpracę z organizacjami pozarządowymi i prywatnymi agencjami pośrednictwa zawodowego.Związkowcy i pracodawcy domagają się od premiera odmrożenia Funduszu Pracy finansowanego ze składek firm. Na koniec tego roku minister

Rząd obcina fundusze, bezrobotnym trudniej znaleźć pracę

Braniewo na Warmii, tuż obok granicy z obwodem kaliningradzkim. Bezrobocie: 32 proc., pracy nie ma 4,6 tys. osób. Tyle samo co rok temu. Ludzie utrzymują się głównie z przemytu. - Nie mamy pieniędzy, żeby im pomóc. Dwie trzecie osób odsyłam z niczym - mówi Jerzy Welke, dyrektor braniewskiego urzędu

PAP:Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne z Funduszu Świadczeń Socjalnych

przedsiębiorstwo, ale też zakład budżetowy czy też urząd. Pieniądze z funduszu przysługują pracownikom zatrudnionym na etatach, emerytom i rencistom - byłbym pracownikom firmy. Z pieniędzy mogą korzystać też inne osoby, ale pracodawca musi je wskazać w regulaminie.Miliony wykluczonych już na wstępieWedług danych

Work Service spełnił wszystkie warunki zawieszające, przejmie Work Espress

Warszawa, 02.01.2014 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wyraził zgodę na nabycie przez Work Service niemieckiej spółki Work Ekspress, dzieki czemu spełniony został ostatni warunek zawieszający zawarty w umowie przedwstępnej, podała spółka.  Work Service

Młodzi na rynku pracy. Jak jest w Niemczech, a jak w Polsce?

miesięcy od zarejestrowania w urzędzie pracy uzyskają ofertę pracy lub aktywizacji zawodowej. Osoby poniżej 30. roku życia mają być też objęte opieką indywidualnego doradcy w urzędzie pracy, a pracodawcy zatrudniający młodych mają być zwolnieni z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz

Wielkopolska. B. pracownicy Christianapolu dostali pieniądze od syndyka

Wypłaty z FGŚP nie były wcześniej możliwe ze względu na lukę w prawie. Została ona usunięta dzięki nowelizacji ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych, której zapisy weszły w życie w lipcu tego roku. Jak powiedziała w czwartek PAP rzecznik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu Bernadeta Ignasiak

Przeciętny Polak spędza 13 lat na bezrobociu

, rolnictwie, turystyce. Minister pracy podkreśla jednak, że 13 proc. to wciąż dużo. - Nie mam dla państwa takiej dobrej informacji, jakie chciałbym mieć - mówi dziennikarzom Władysław Kosiniak-Kamysz. Chodzi o wniosek do ministra finansów o odmrożenie 500 mln zł z Funduszu Pracy na wsparcie bezrobotnych

Work Service i Fiege Logistik złożyły wniosek do UOKiK o zgodę na joint venture

Warszawa, 18.03.2014 (ISBnews) - Spółki Work Service oraz Fiege Logistik Stiftung & Co. KG złożyły wniosek do Urzędy Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie powołania wspólnej spółki pod nazwą Work Service GmbH & Co. KG, poinformował Urząd w komunikacie. Pod koniec lutego Work

Polski projekt aktywizacji bezrobotnych wygrał w europejskim konkursie

popularyzację proponowanego modelu oraz wdrożenie go w publicznych służbach zatrudnienia oraz prywatnych agencjach pośrednictwa pracy w Polsce - powiedział Tomasz Szarek, wicedyrektor ds. funduszy europejskich Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie. Konkurs RegioStars ma na celu nagradzanie dobrych praktyk w

Aaa... Ukraińca na budowie zatrudnię. Lub informatyka - za 1,8 tys. brutto

związanych z powierzeniem pracy cudzoziemcom. W przypadku mieszkańców Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Gruzji i od początku 2014 r. także Armenii zezwolenie na pracę nie jest wymagane, jeśli praca trwa nie dłużej niż sześć miesięcy w ciągu roku. Żeby tak się jednak stało, pracodawca musi w urzędzie pracy

Bezrobocie mniejsze na wiosnę. 14 proc. w kwietniu

z zatrudnianiem nowych pracowników - powiedział "Gazecie" minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. Zwraca uwagę, że choć przybywa ofert pracy zgłaszanych do urzędów - w kwietniu było ich 85 tys., o 10 tys. więcej niż przed rokiem - to są to głównie oferty subsydiowane z Funduszu Pracy

Wielkopolska. Nagrody w konkursie na najlepsze unijne inwestycje

. "Dla nas cenne jest każde miejsce pracy. 20 nowych etatów to jak na nasz powiat dobra oferta" - mówiła w środę PAP dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie Łucja Greczyło. Warter zatrudnia w Tarnówce 120 osób. Dla obsługi elektrowni stworzono też dwa kolejne etaty dla energetyków. Spółka

Opole. Pracownicy Taboru Szynowego dostali zaległe pensje

Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) w Opolu Renata Cygan poinformowała w rozmowie z PAP we wtorek, że kwota ponad 2,2 mln zł, która została przelana z Funduszu na konto Taboru Szynowego, objęła zaległe pensje za trzy miesiące oraz kwoty na ubezpieczenie społeczne, które pracodawca

GUS: wynagrodzenie w kwietniu rdr wzrosło o 3,8 proc.

. Według głównego ekonomisty Banku Gospodarstwa Krajowego Tomasza Kaczora dane GUS dotyczące rynku pracy odzwierciedlają pozytywne trendy w gospodarce. "Dynamika wynagrodzeń (...) w połączeniu ze wzrostem zatrudnienia i niską inflacją daje solidny wzrost realnego funduszu wynagrodzeń o 4,1 proc. rok

Bezrobotni ratują deficyt budżetowy

Braniewo na Warmii i Mazurach, tuż obok granicy z obwodem kaliningradzkim. Bezrobocie: prawie 30 proc., bez pracy są ponad 4 tys. osób. Ludzie utrzymują się głównie z przemytu. - Sześć na dziesięć osób, które się do nas zgłaszają, odchodzi z niczym - mówi Jerzy Welke, dyrektor urzędu pracy. Na

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Fundusze unijne dla oświaty

Fundusze unijne dla oświaty (http://www.efs.men.gov.pl) - witryna internetowa porządkująca dane o projektach edukacyjnych finansowanych z wykorzystaniem funduszy unijnych.Strona jest podzielona na pięć głównych sekcji: Fundusze dla edukacji można dowiedzieć się, które priorytety Programu

Fundusz Pracy

Fundusz Pracy – powstała w 1933 roku w PolsceUstawa z dnia 16 marca 1933 r. o Funduszu Pracy () instytucja, której celem było łagodzenie skutków bezrobocia. W 1935 roku został połączony z Funduszem Pomocy Bezrobotnym. Jego dochody stanowiła składka w wysokości 2% pensji pobieranej

Budynek Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

i Telegrafów, Okręgowy Urząd Skarbowy, powiatowy Inspektorat Szkolny oraz Inspektorat Pracy. Przez cały niemal okres międzywojenny trwały starania u umieszczenie w Bydgoszczy Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, które do 1939 r. przyniosły tylko połowiczny skutek w postaci przejścia w 1938 r. miasta

Państwowy Fundusz Kombatantów

Państwowy Fundusz Kombatantów - podlega bezpośrednio Kierownikowi Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, nie posiada osobowości prawnej. Fundusz tworzy się prawie wyłącznie z dotacji budżetowych (w 99%). Plan finansowy Państwowego Funduszu Kombatantów jest częścią ustawy

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

są propozycje reformy systemu emerytalnego w celu poprawienia jego wydolności oraz obniżenia kosztów pracy - Centrum im. Adama Smitha zgłosiło propozycję stworzenia Urzędu Emerytalnego wypłacającego emerytury według stałej, jednakowej dla wszystkich stawki. Model ten bywa porównywany do systemu

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.