fundusze z urzędu pracy

sprawdź też:

urząd pracy

KATARZYNA M.WIŚNIEWSKA

Ponad 500 tys. zł nagrody dla pośredniaka za jakość pracy

Ponad 500 tys. zł nagrody dla pośredniaka za jakość pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu dostał 532 tys. zł nagrody za skuteczną walkę z bezrobociem w 2014 r. - Pieniądze pochodzą z Funduszu Pracy i były przeznaczone na nagrody specjalne oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników - mówi Dariusz Strzelec, rzecznik PUP.

Podkarpackie.Pracownicy fabryki w Gniewczynie dostaną zaległe pensje

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przekazał syndykowi pierwszą transzę pieniędzy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla prawie 600-osobowej załogi Fabryki Wagonów w Gniewczynie (Podkarpackie). Zakład od października jest w likwidacji układowej.

MPiPS: do urzędów pracy skierowano 350 mln zł na walkę z bezrobociem

Już 350 spośród dodatkowych 500 mln zł uruchomionych z Funduszu Pracy zostało skierowanych do Powiatowych Urzędów Pracy na walkę z bezrobociem - poinformował w środę minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.

"DzP": Bez pieniędzy na przekwalifikowanie

bezrobotni.Jednak już od marca w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie brakuje funduszy na ten cel, więc wstrzymano dofinansowanie - zaznacza gazeta.O pomoc starają się głównie osoby z wykształceniem pedagogicznym. Największym zainteresowaniem cieszą się studia w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i

Mazowsze: Prawie 400 mln zł na walkę z bezrobociem

do 25 lat i powyżej 45 lat, mieszkańcy wsi, niepełnosprawni, kobiety powracające na rynek pracy, długotrwale bezrobotni i zagrożeni wykluczeniem społecznym".Według danych WUP, w 2008 r. mazowieckie powiatowe urzędy pracy wydały na ograniczenie bezrobocia ok. 345 mln zł z Funduszu Pracy oraz z

Pomoc w zakładaniu firm

doświadczenia zawodowego oraz niezbędnego zabezpieczenia finansowego nie są atrakcyjni dla banków, dlatego trudno im uzyskać kredyt. Warto więc szukać pomocy finansowej w urzędach pracy, poprzez dotacje pochodzące z Funduszu Pracy czy też ze środków unijnych.W nowym roku osoby bezrobotne, również te, które

"DGP": Pracownikom urzędów pracy grozi... bezrobocie

"DGP": Pracownikom urzędów pracy grozi... bezrobocie

aktywizować bezrobotnych.Jednak szef resortu pracy obiecuje też pomoc - na dofinansowanie pensji z FP mogą liczyć tylko te urzędy, które najbardziej efektywnie pomagają osobom bez pracy. - Te, które mają słabe wyniki, nie dostaną wsparcia lub otrzymają je, lecz w minimalnym wymiarze - mówi Kosiniak-Kamysz

Stażysta w firmie finansowany przez Unię Europejską

Pracodawcy, którzy chcą skorzystać z takiego dofinansowania powinni zwrócić się o informację w tej sprawie do właściwego urzędu pracy. Tylko w ten sposób mogą sprawdzić, czy dany urząd pozyskał unijne środki na sfinansowanie danego projektu, oraz na jakie formy wsparcia mogą liczyć

Bezrobotni stworzyli już 200 tys. miejsc pracy

Coraz więcej bezrobotnych korzysta z dotacji urzędu pracy na na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jak informuje gazeta, zdecydowana większość biznesów prowadzona jest do dziś. Część byłych bezrobotnych zatrudnia pracowników."GP" przypomina, że bezrobotni mogą ubiegać się o dotację od

Bydgoszcz. Prawie 41 mln zł na aktywizację zawodową bezrobotnych

Jak powiedział w środę PAP dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy Tomasz Zawiszewski, na kwotę zarezerwowaną w tym roku na aktywizację osób bezrobotnych w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim składają się pieniądze z trzech źródeł. "25 mln zł pochodzi z Funduszu Pracy, 15 mln zł stanowią

Park rozrywki jednak powstanie. Będzie nowy przetarg

Park rozrywki jednak powstanie. Będzie nowy przetarg

dokończenie budowy labiryntu, strzelnicy, budowę ogródków jordanowskich, miejsc do rekreacji. - Gotowe są boiska i górka saneczkowa - mówi Kulej. Pieniądze na budowę Rodzinnego Parku Rozrywki pochodzą z funduszy unijnych. - W listopadzie w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach złożyliśmy wniosek o przedłużenie

Pomorskie.Informacje nt. funduszy unijnych w sześciu stałych punktach

W poniedziałek w Gdańsku zainaugurowano działalność sieci lokalnych punktów informacyjnych. Główny punkt informacyjny funduszy europejskich uruchomiono w gmachu urzędu marszałkowskiego przy ul. Augustyńskiego 2. Marszałek województwa Mieczysław Struk podczas inauguracji zaznaczył, że "sukces

Opolskie. Ponad 83,5 mln zł na aktywizację bezrobotnych w regionie

wyjaśnił, że pula pieniędzy na działania w ramach POWER zostanie podzielona na wszystkie opolskie urzędy pracy. Program ten ma ruszyć na przełomie lutego i marca. Z kolei w ramach środków z RPO będzie można podejmować działania aktywizacyjne przewidziane w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego

Bliżej do reformy urzędów pracy. Ustawa czeka na podpis prezydenta

Bliżej do reformy urzędów pracy. Ustawa czeka na podpis prezydenta

specjalne bony, m.in. szkoleniowy, zatrudnieniowy, na zasiedlenie oraz stażowy. Pracodawcy zatrudniający skierowanych przez urząd bezrobotnych w wieku do trzydziestu lat zostaną zwolnieni z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Będą również mieli

Nie stać nas, żeby firmy zatrudniające młodych płaciły niższe składki?

Nie stać nas, żeby firmy zatrudniające młodych płaciły niższe składki?

"doprowadzaniu" bezrobotnych do zatrudnienia. Najlepsze urzędy pracy otrzymają z Funduszu Pracy więcej pieniędzy na wynagrodzenia dla tych pracowników. To nie wszystko. Pracodawcy albo przedsiębiorcy zatrudniający bezrobotnych pracowników w wieku 50 plus będą mogli otrzymać dofinansowanie do

Mazowieckie. Bezrobocie w Płocku spada, ale wciąż większe niż 5 lat temu

pracy urzędy pracy zyskały nowe narzędzia do aktywizacji osób bezrobotnych, nie mniej jednak brakuje wciąż środków. "W Funduszu Pracy, który gromadzi środki na aktywizacje bezrobotnych, gdzie wpływają one od wszystkich pracodawców i każdego zatrudnionego, jest aż 14 mld zł" - zauważył

W warmińsko-mazurskim rośnie ilość niesubsydiowanych miejsc pracy

W porównaniu z resztą kraju sytuacja na rynku pracy w woj. warmińsko-mazurskim nadal jest najgorsza w kraju; pośredniaki w regionie mają zarejestrowanych ok. 95 tys. osób (stan na 15 września). Mimo to, jak zauważył w rozmowie z PAP dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie Zdzisław

Masz więcej niż 45 lat? Opłaca się dać ci pracę

Masz więcej niż 45 lat? Opłaca się dać ci pracę

Do końca tego roku w kasie Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu czeka ponad 300 tys. zł na wsparcie osób 45+. Z pieniędzy skorzystać mogą pracodawcy, którzy chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników lub zatrudnić nowe osoby w sile wieku. Fundusze, które uruchomił we wrześniu Powiatowy Urząd

Rząd przyjął założenia reformy pośredniaków. Premie za skuteczność

Rząd przyjął założenia reformy pośredniaków. Premie za skuteczność

; bezrobotnych do zatrudnienia. Najlepsze urzędy pracy otrzymają z Funduszu Pracy więcej pieniędzy na wynagrodzenia dla tych pracowników. To rozwiązanie ma funkcjonować na początek przez cztery lata.W projekcie proponuje się również odejście od zasady, w myśl której instrumenty rynku pracy, takie jak prace

Pół miliarda więcej na walkę z bezrobociem

Pół miliarda więcej na walkę z bezrobociem

. PKB w I kw. 2013 r. wobec 3,5 proc. w I kw. 2012 r. - przekłada się na rosnącą liczbę zwolnień grupowych, a co za tym idzie, wzrost bezrobocia. Na koniec czerwca stopa bezrobocia rejestrowanego przez urzędy pracy wyniosła 13,2 proc.To ostatni dzwonek na uwolnienie pieniędzy z funduszu, bo niektórym

MPiPS: w listopadzie stopa bezrobocia wyniosła 11,4 proc.

, jeśli chodzi o poziom bezrobocia, to efekt tego, że "urzędy pracy mocniej wzięły się za aktywizację poprzez oferty pracy niesubsydiowanej". "Na koniec roku patrzymy optymistycznie - biorąc pod uwagę liczbę ofert pracy, która cały czas jest do zagospodarowania oraz środki funduszu pracy

Podkarpackie. Zarząd woj. planuje m.in. utworzyć fundusz kolejowy

nowe przystanki kolejowe np. przy zakładach pracy, tam gdzie są duże skupiska ludzi" - mówił Buczak. Na piątek związki zawodowe działające na kolei planowały pikietę pod urzędem wojewódzkim w Rzeszowie. Jak powiedział Buczak, po rozmowie z zarządem związkowcy zrezygnowali z tych planów. W

Minister motywuje urzędników z pośredniaków. Duże premie finansowe

Minister motywuje urzędników z pośredniaków. Duże premie finansowe

pamiętam dokładnie uzasadnienia, ale generalnie było to związane z przygotowaniami urzędu i procedur do wdrożenia od 27 maja znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - mówi Włodzimierz Korona, dyrektor MUP. Nie wie jeszcze, jak pieniądze zostaną rozdzielone. - Będę chciał

Podkarpackie. Rok 2014 przyniósł mniejsze bezrobocie

. wyższa niż średnia dla kraju, ale znacznie niższa niż na koniec 2013 r. - kiedy wynosiła 16,4 proc. (dla kraju było to 13,4 proc.). Dobrą sytuację w podkarpackiej gospodarce potwierdzają też dane z Urzędu Statystycznego w Rzeszowie. Wynika z nich, że na koniec września na 1 ofertę pracy przypadało 41

Opole. Pierwsze ogłoszenie o naborze z nowego RPO - na początku marca

to konkretne działanie. Marszałek woj. opolskiego Andrzej Buła dodał, że pierwszy ma być nabór wojewódzkiego urzędu pracy na projekty dot. aktywizacji osób bezrobotnych, realizowane przez powiatowe urzędy pracy. Bedrunka zapowiedziała, że w 2015 r. łącznie dla wszystkich instytucji będzie

Urzędy dają radę. Ponad 60 proc. bezrobotnych znalazło pracę po stażach

obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Będą również mieli możliwość refundacji składki na ubezpieczenia społeczne i dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnionego bezrobotnego. - Skróciliśmy również czas, z 6 do 4 miesięcy, w którym urzędy muszą

Dla kogo Fundusz Alimentacyjny [PORADNIK]

dochodowe. Przykład. Barbara samotnie wychowuje córkę. Dotąd żyły z zasiłku rodzinnego i alimentów z Funduszu. Teraz jednak kobieta dostała pracę. Będzie zarabiać najniższą krajową, czyli 1750 zł brutto miesięcznie. Czy zachowa prawo do świadczenia z Funduszu? Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego należy

MPiPS: Stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła do 14,0% w styczniu

Warszawa, 07.02.2014 (ISBnews) - Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 14,0% na koniec stycznia br., czyli wzrosła o 0,6 pkt proc. wobec poprzedniego miesiąca, podało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS), powołując się na dane z urzędów pracy. Resort podkreśla, że ten sezonowy

"Rzeczpospolita": Bon na pracę młodych

Ponad 70 tys. zł pożyczki z BGK na założenie firmy, zwolnienie firm zatrudniających młode osoby ze składek do Funduszu Pracy, bon stażowy, szkoleniowy, na zmianę kwalifikacji. Do tego zobowiązanie urzędu pracy, by szybko przedstawił ofertę etatu. Takie rozwiązania wspierające młodych zawiera pakiet

MIR: pieniądze z EFS na lata 2014-2020 powinny trafiać na rynek pracy

się wynegocjować regionalne programy operacyjne. "Urzędy marszałkowskie wykonują bardzo ciężką, solidną pracę. Teraz wszystko jest w rękach Komisji Europejskiej. To od niej zależy, kiedy zakończą się negocjacje" - powiedział we wtorek PAP Zdziebło. Jak mówił, problemem w rozmowach z KE nie

Separatyści nie mają pieniędzy. Będą płacili za pracę jedzeniem

Prorosyjscy separatyści oświadczyli we wtorek, że w związku z trudnościami finansowymi i kłopotami z zaopatrzeniem zakładają fundusz spożywczy, a wobec deficytu środków płatniczych "przewidziano częściowe wprowadzenie naturalnej formy opłaty pracy artykułami spożywczymi pierwszej potrzeby"

NFOŚiGW przedstawił program wsparcia inwestycji na lata 2015-2020

kieruje przede wszystkim do samorządów, osób fizycznych, przedsiębiorców i urzędów. Obecny na konferencji prasowej wiceminister środowiska Janusz Ostapiuk powiedział, że w czasie prac nad nową ofertą brano pod uwagę nowe trendy w inwestycjach i aktywności proekologicznej. "Jednocześnie (chcieliśmy

Aż 114 mln euro pójdzie na walkę z bezrobociem u młodych

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) to nowe przedsięwzięcie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Składa się z tzw. osi priorytetowych, ukierunkowanych na: zatrudnienie, przystosowanie przedsiębiorstw i pracowników do zmian w gospodarce, edukację oraz

Opolskie. W 2014 roku poprawiła się sytuacja na rynku pracy

urzędu pracy i złożyć wniosek o przyznanie środków na przeszkolenie lub uzupełnienie kwalifikacji dla swojej kadry. Dodała, że środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2014 i 2015 są przeznaczone wyłącznie dla osób powyżej 45 roku życia. "W roku 2014 powiatowe urzędu pracy w naszym

Podkarpackie. Ponad 3 mln zł na zabezpieczenie potoku Fugas

Jak poinformowała w czwartek Monika Konopko z biura prasowego urzędu marszałkowskiego w Rzeszowie, w ramach prac przeciwpowodziowych wykonana zostanie m.in. regulacja potoku, przebudowany zostanie również przepust drogowy. "Powstanie też rurociąg odprowadzający nadmiar wód powodziowych do

Lubuskie. W 2015 roku 369 mln zł na walkę z bezrobociem

poprawę sytuacji na rynku pracy będą finansowane zarówno z funduszy unijnych, jak i pieniędzy krajowych. Na lubuskim rynku pracy widać ożywienie, a w gospodarce polepszenie koniunktury, co dobrze rokuje na następne miesiące. Z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy wynika, że miniony rok przyniósł znaczący

Kujawsko-Pomorskie. Bezrobocie spadło, ale ciągle wysokie

utratą pracy z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego, przy mniejszym bezrobociu, pozwalają z ostrożnym optymizmem patrzeć na 2015 r. Jednak ciągle wysokie bezrobocie w regionie, jedno z największych kraju, jest dużym wyzwaniem" - ocenił Janas. Województwo kujawsko-pomorskie zajmuje

15 mln zł na aktywizację osób długotrwale bezrobotnych

powiatach tych stopa bezrobocia wynosi od ponad 12 do 22,6 proc. (dane na koniec listopada 2014 r.). Czop zaznaczył, że 900 uczestników programu będą to osoby z tzw. drugiego profilu, pozostałe 600 - z trzeciego. Według wprowadzonej w ubiegłym roku reformy urzędów pracy wszystkie osoby bezrobotne są

Podkarpackie. 15 mln zł na aktywizację osób długotrwale bezrobotnych

, niżańskiego, sanockiego. W powiatach tych stopa bezrobocia wynosi od ponad 12 proc. do 22,6 proc. (dane na koniec listopada 2014 r.). Czop zaznaczył, że 900 uczestników programu będą to osoby z tzw. drugiego profilu, pozostałe 600 - z trzeciego. Według wprowadzonej w ubiegłym roku reformy urzędów pracy

Podlaskie. Gminy zrekultywują wspólnie wysypiska śmieci

Główny cel projektu to poprawa stanu środowiska naturalnego, przywrócenie zdegradowanym terenom wartości przyrodniczych. W zrekultywowanych miejscach po wysypiskach powstaną ścieżki edukacyjne - poinformowała PAP Monika Stachelek z Urzędu Miasta w Kolnie. Kolno jest liderem projektu. Rekultywacji

Kopacz będzie kontynuować rozmowy ze związkami ws. planu dla Kompanii Węglowej

których pracy mam olbrzymi szacunek. Rozstaliśmy się w atmosferze, że propozycja, którą złożyliśmy, pozostaje nadal na stole" - powiedziała po spotkaniu Kopacz, cytowana w komunikacie. Szefowa rządu rozmawiała w poniedziałek w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach także z przedstawicielami lokalnych

W Łódzkiem stopa bezrobocia spadła o prawie 2 procent

Pod koniec 2013 r. w Łódzkiem było 149,7 tys. bezrobotnych. Liczba osób bez pracy zarejestrowanych w analogicznym okresie bieżącego roku jest niższa o ponad 24 tys. - wynika z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, przekazanych PAP przez analityk Justynę Kaczmarzyk. Stopa bezrobocia w regionie

2,8 mld euro. Małopolska zakończyła negocjacje z Komisją Europejską

Na realizację całego programu Małopolska otrzyma 2,879 mld euro z funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, co stanowi niemal 10 proc. wszystkich środków UE dostępnych dla regionów. Jest to drugi pod względem wielkości program spośród

Małopolska zakończyła negocjacje z Komisją Europejską w sprawie RPO

Na realizację całego programu Małopolska otrzyma 2,879 mld euro z funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, co stanowi niemal 10 proc. wszystkich środków UE dostępnych dla regionów. Jest to drugi pod względem wielkości program spośród

Nie masz pracy? Możesz dostać prawie 22 tys. zł!

To już kolejna edycja takiego jednorazowego wsparcia finansowanego z funduszy unijnych. Od poniedziałku (3 lutego) wnioski o pieniądze należy składać w urzędach pracy przy ul. Milionowej 91 lub w kancelarii przy ul. Kilińskiego 102/102a. Mogą z niego skorzystać bezrobotni: *powyżej 50. roku życia

Wieczna stażystka w urzędzie pracy. Od trzech lat ta sama bezrobotna

różnych stanowiskach Pieniądze z Funduszu Pracy kierowane są do pośredniaków w całym kraju na aktywizację osób bezrobotnych. To od urzędów pracy zależy, w jaki sposób będą je rozdzielać i komu z chętnych przyznają np. staż. - Jeśli chodzi o długość stażu, zwykle kierujemy na sześć miesięcy. Choć zdarza

Fundusze unijne w latach 2014-2020. Katowice wycięły Częstochowie pieniądze na "gierkówkę"

Choć nie wydaliśmy jeszcze wszystkich funduszy z puli na lata 2007-2013 - wre budowa węzła na DK1, a prace na ul. Warszawskiej ledwie wystartowały - to właśnie teraz rozstrzyga się, ile i na co dostanie Częstochowa z eurobudżetu 2014-2020. Fundusze rozdysponuje, tak jak poprzednio, urząd

Ubywa młodych bezrobotnych. Pomagają staże?

" Józef Bakuła, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu. - Ale to fikcja. Co prawda firmy chętnie zatrudniają młodych na staże, ale później te osoby wracają z powrotem do urzędu, kiedy tylko minie czas na obowiązkowe przedłużenie umowy. Niekiedy po dosłownie kilku dniach. Niedługo dojdzie do

Rynek pracy prawie jak przed kryzysem

bezrobocia spadła do 11,7 proc. z 11,9 proc. wedle lipcowych danych. Jednocześnie firmy chcą zatrudniać nowych pracowników. Do urzędów pracy pracodawcy zgłosili w ubiegłym miesiącu zapotrzebowanie na 93 tys. pracowników i stażystów. Czyli o blisko jedną piątą więcej niż w sierpniu 2013 r. - To najlepszy

Rząd przyjął projekt: 500 mln zł dla firm poszkodowanych przez embargo

składek na ubezpieczenia, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy i zaległości podatkowych. Są jednak od tego wyjątki - np. gdy zadłużony przedsiębiorca zawarł umowę z ZUS lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z

Śląskie. Bytom z projektami na ponad 100 mln euro w ramach OSI

woj. śląskiego. W czwartek śląski RPO ostatecznie zatwierdziła komisarz ds. rozwoju regionalnego Corina Cretu. Jak powiedziała PAP tego dnia kierująca wydziałem strategii i funduszy europejskich w bytomskim magistracie Izabela Domogała, pierwsze projekty pod kątem OSI Bytom złożył do urzędu

Urzędy pracy do remontu

: aktywnych bezrobotnych, osoby wymagające pomocy oraz długotrwale bezrobotnych i - co kluczowe - dostosować do ich potrzeb oferty wsparcia. Zmianie ma także ulec algorytm ustalania wysokości kwoty środków z Funduszu Pracy, które będą otrzymywały województwa. W 75 proc. wielkość środków będzie uzależniona od

Pięć mitów o funduszach unijnych

: do tej pory unijne wsparcie na założenie firmy dostały 160 593 osoby. Z tej grupy 107 597 osób będzie przedsiębiorcami przez minimum dwa i pół roku.Skąd zatem ta fatalna opinia o unijnych dotacjach na założenie firmy? Zapewne psują ją dotacje z Funduszu Pracy. FP to środki w 100 proc. krajowe. Nie ma

Rozstrzygnięto pięć przetargów na umocnienie brzegu Pobrzeża Koszalińskiego

Dofinansowany z unijnych funduszy projekt obejmuje niemal 4 km wybrzeża w Jarosławcu, Unieściu, Chłopach, Sianożętach i Dźwirzynie (Zachodniopomorskie). Koszt realizacji całego przedsięwzięcia oszacowano na 92,8 mln zł. Unijne wsparcie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi

Rekomendacje dla agencji pracy tymczasowej, by podnieść poziom usług

Chcą one także, by agencje pracy tymczasowej przedkładały gwarancje finansowe. Postulują utworzenie przez tego typu agencje Funduszu Gwarancyjnego, który zapewniałby ochronę wypłat świadczeń pracownikom tymczasowym, głównie tym z umowami cywilno-prawnymi. Chcą też, by w momencie ogłoszenia

Tyska fabryka Fiata kończy proces zwolnień grupowych

szkoleń.- Jak dotąd ponad 30 osób podjęło pracę, kolejnych ok. 20 jest w trakcie rekrutacji. Kilka osób zamierza podjąć działalność gospodarczą - powiedziała dyrektor.Na takie i inne formy wsparcia dla zwalnianych pracowników tyski urząd pracy dostał z ministerialnej rezerwy Funduszu Pracy dodatkowe ok

Pośredniaki będą współpracować z prywatnymi firmami. Na razie pilotażowo

zarejestrowanych jest prawie 37,5 tys. bezrobotnych. Wkrótce 250 bezrobotnych z Radomia i okolic będzie mogło skorzystać z pomocy prywatnych agencji zatrudnienia. W najbliższych dniach zostaną podpisane umowy z dyrektorami wojewódzkich urzędów pracy umowy w sprawie realizacji programu resortu pracy, który ma na

Opole. Zarząd województwa przyjął harmonogram naborów dla RPO

dotyczące tzw. projektów miękkich z Europejskiego Funduszu Społecznego. W pierwszym półroczu tego roku planowane jest także ogłoszenie naborów na projekty o charakterze strategicznym m.in. dotyczące infrastruktury drogowej czy pieniędzy przeznaczonych np. na stypendia dla młodzieży. Urząd marszałkowski

Były wysypiska, będą ścieżki edukacyjne. Zmiany na Podlasiu

- Główny cel projektu to poprawa stanu środowiska naturalnego, przywrócenie zdegradowanym terenom wartości przyrodniczych. W zrekultywowanych miejscach po wysypiskach powstaną ścieżki edukacyjne - mówi Monika Stachelek z Urzędu Miasta w Kolnie. Kolno jest liderem projektu. Rekultywacji będą poddane

W Pomorskiem największy w kraju wzrost pracujących w minionej dekadzie

województwo ma swoje biuro w Chinach Według marszałka województwa Mieczysława Struka na poprawę sytuacji wpływ miał m.in. sposób wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Urząd Marszałkowski i Wojewódzki Urząd Pracy. Ponad 46 tys. osób bezrobotnych w regionie zostało objętych kompleksową

Będzie pomoc dla zwolnionych przez Fiata w Polsce

Na przyznanie Polsce dotacji z Funduszu Dostosowania do Globalizacji na pokrycie wydatków na wsparcie dla pracowników zwolnionych przez tyską fabrykę Fiat Auto Poland i jej kooperantów zgodziła się już Komisja Europejska, a w zeszłym tygodniu - także komisja budżetowa Parlamentu Europejskiego. Na

Bezrobocie: najgorsze za nami, za cztery lata poniżej 12 proc.

Słowacji poprawa na rynku pracy również zacznie się od 2015 r. Jedynie na Węgrzech bezrobotnych ma zacząć ubywać - podobnie jak w Polsce - już w tym roku.W ostatnich miesiącach spadek bezrobocia wynika głównie z uwolnienia dodatkowych środków z Funduszu Pracy. Urzędy pracy na walkę z bezrobociem dostały o

Wspólne inwestycje stolicy z gminami z pieniędzy unijnych

Wspólne projekty stolicy z gminami metropolii będą prowadzone w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Jak powiedział PAP dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego z Urzędu m.st. Warszawy Maciej Fijałkowski, przyjęta pod koniec października Strategia ZIT dla

Urząd pracy w Tychach dostanie 5,2 mln zł dla zwalnianych z Fiata

pozwoli na objęcie wsparciem znacznie większej liczby osób, niż gdyby nie udało się pozyskać dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy. Na razie zwalniani pracownicy nie zgłaszają się jeszcze masowo do urzędu pracy, głównie dlatego, że zwolnienia są w początkowej fazie. Dopiero w końcu obecnego

Kampania wyborcza do samorządów za pieniądze urzędników

komitety z wyjątkiem komitetów partii politycznych, bo te są finansowane z funduszu wyborczego partii, a nie przez osoby prywatne. A kto wpłacał na fundusz wyborczy, można sprawdzić dopiero w sprawozdaniach finansowych publikowanych już po kampanii - tłumaczy Paulina Sobiesiak-Penszko z ISP. Opublikowane

Warmia i Mazury cały czas w czołówce bezrobocia

tej pory nie zrealizowano tych planów" - podał Szczepkowski. Według dyrektora WUP w 2014 roku w porównaniu z 2013 r. o 8 tys. zwiększyła się liczba ofert pracy, którymi dysponowały urzędy pracy. W 2013 r. było ich 42 tys., a w 2014 r. ponad 50 tys. "Blisko połowę tych ofert zgłosili sami

Warmia i Mazury wciąż w czołówce bezrobocia

zgłosili sami pracodawcy; udział ofert niesubsydiowanych z pieniędzy Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego zwiększył się o 4 proc. To świadczy o polepszającej się sytuacji na rynku pracy"- podkreślił dyrektor Szczepkowski. W przyszłym roku w regionie zakończy się realizacja dwóch dużych

Podlaskie. Ruszają przygotowania do modernizacji linii kolejowych

gospodarczego" - powiedziała PAP Urszula Arter z urzędu marszałkowskiego w Białymstoku. "Głównym celem planowanych prac na trasach Łapy-Śniadowo, Śniadowo-Łomża będzie usprawnienie transportu kolejowego między Łomżą a Białymstokiem. Oznacza to możliwość reaktywacji ruchu pasażerskiego i towarowego. Z

MPiPS: stopa bezrobocia w październiku wyniosła 13 proc.

Na koniec października w urzędach pracy było zarejestrowanych 2 mln 76 tys. bezrobotnych. W porównaniu z wrześniem br. liczba ta zmniejszyła się o 6,7 tys. osób.Jak wskazał resort pracy, to kolejny, już ósmy miesiąc spadku bezrobocia. "W ciągu ośmiu miesięcy liczba zarejestrowanych

Bieńkowska pewna Brukseli. Który urząd obejmie?

pozostaje rynek wewnętrzny. - Stanowisko komisarza ds. rozwoju regionalnego nie jest dla Polski kluczowe. Pieniądze zostały już podzielone, negocjacje są na ukończeniu, a Polska udowodniła, że dobrze wykorzystuje fundusze unijne - komentuje dr Jerzy Kwieciński, ekspert ds. UE z Business Centre Club

Miliardy idą na bezrobotnych. Do końca roku skorzysta pół miliona osób

samym czasie. Najwięcej trafiło na Mazowsze - 66 mln zł. Po 47 mln dostały urzędy pracy w Małopolsce, na Śląsku i na Podkarpaciu. Tak wynika z zestawienia resortu pracy, do którego dotarła "Gazeta". Czy przeszkoleni znajdą pracę? W sumie z różnych programów robionych przez pośredniaki od

Jacek Rostowski pękł. Będzie 500 mln zł dla bezrobotnych

. I to właśnie 500 mln zł z tej sumy przekaże resortowi pracy minister finansów. To ostatni dzwonek na uwolnienie pieniędzy z funduszu. Pracy nie ma prawie dwa miliony Polaków. To najwięcej o tej porze roku od sześciu lat. Od wybuchu kryzysu w 2008 r. w urzędach pracy zarejestrowało się pół miliona

Szokujące dane z rynku pracy. Firmy zwalniają na potęgę!

Podyskutuj także na Facebooku Gazeta.pl Kielce - porozmawiaj z nami Na koniec czerwca w rejestrach świętokrzyskich urzędów pracy takich osób było 3890. Rok temu o tej samej porze - 1833. Dane z poprzednich lat przygotowane dla nas przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach potwierdzają, że ten skok

Ministerstwo Pracy: Powstanie fundusz szkoleń dla pracowników

Krajowego Funduszu Szkoleniowego. "Gazeta" ustaliła, że minister pracy chce go uruchomić w przyszłym roku. Będą z niego finansowane m.in. szkolenia, kursy, warsztaty, seminaria czy studia dla pracowników. Może to być kurs języków obcych czy kurs dla księgowej. Ale nie tylko. Fundusz pokryje też

Ekonomiści: Rok 2015 wróży dalszą poprawę na krajowym rynku pracy

Zgodnie z wtorkowymi danymi Głównego Urzędu Statystycznego w listopadzie br. stopa bezrobocia wyniosła 11,4 proc., wobec 11,3 proc. miesiąc wcześniej. Dane pokryły się z szacunkami resortu pracy, przedstawionymi na początku grudnia. Wiceminister pracy Jacek Męcina przekonywał wówczas, że "z

Ekonomiści: rok 2015 wróży dalszą poprawę na krajowym rynku pracy

Zgodnie z wtorkowymi danymi Głównego Urzędu Statystycznego, w listopadzie br. stopa bezrobocia wyniosła 11,4 proc., wobec 11,3 proc. miesiąc wcześniej. Dane pokryły się z szacunkami resortu pracy, przedstawionymi na początku grudnia. Wiceminister pracy Jacek Męcina przekonywał wówczas, że "z

Mało błędów przy wydawaniu unijnych funduszy

szkolenia dla urzędników, pokazujemy dobre praktyki, organizujemy spotkania z urzędami kontrolnymi, cały czas monitorujemy wdrażanie funduszy - wylicza Paweł Orłowski, wiceminister rozwoju regionalnego.Dowodem na skuteczność polskiego systemu ma być, zdaniem ministrów, nawet sytuacja sprzed roku, kiedy

Rostowski pękł. Jest pół miliarda na walkę ze wzrostem bezrobocia

urzędu pracy. Dodatkowe 0,5 mld zł z Funduszu Pracy to i tak rozwiązanie doraźne. Rząd zapisał w budżecie na ten rok, że bezrobocie wyniesie 12,3 proc. - Cel budżetowy jest mało prawdopodobny do osiągnięcia. Dzięki dodatkowym środkom powinniśmy zamknąć rok z bezrobociem poniżej 13 proc. - powiedział

10 tys. zł kosztuje znalezienie bezrobotnemu pracy przez urząd pracy

pieniądze powinni otrzymać lepszych pracowników niż ci, których mogą zatrudniać obecnie. W ubiegłym roku poza planowymi czterema miliardami na aktywizację bezrobotnych wydano poza planem 170 mln zł oraz 500 mln zł z odmrożonego Funduszu Pracy. Z tej pomocy skorzystało 100 tys. osób, z czego według danych

Pomorskie. W br. 8 inwestorów zadeklarowało ok. 2 tys. miejsc pracy

m.in. przez sektor publiczny do usprawnienia zarządzania procesami biznesowymi i administracyjnymi. Thomas Ottosen, Co-Founder and Partner Openflow poinformował podczas konferencji prasowej, że z platformy korzystają m.in. urząd miasta w Kopenhadze, supermarkety i fundusze. Platforma m.in. pozwala na

Przegląd informacji ze spółek

podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych serii C o wartości 45,3 mln zł, podał fundusz. Mariner Capital Limited z siedzibą w St. Julian's (Malta) złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (OUKiK) wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad Port Gdański Eksploatacja S.A. z

Jest projekt: dopłacą firmom do postojowego

mogło skorzystać jak najwięcej firm. Przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o dopłaty u marszałków województw. Odpowiedź dostaną najpóźniej w ciągu 7 dni. Środki na dopłaty do wynagrodzeń będą pochodzić z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Pracy. Rząd zarezerwował na ten cel

Instytut Staszica chce zmian prawnych ws. kontroli, które ułatwią pracę firmom

Warszawa, 14.01.2015 (ISBnews) - Instytut Staszica będzie rozmawiał z parlamentarzystami różnych opcji na temat konkretnych pomysłów prawnych, mających ucywilizować procesy kontrolne w Polsce. Proponuje m.in. obowiązek precyzyjnego uzasadnienia wszczęcia kontroli, szczególnie takiej, która

Rząd chce pomóc młodym bezrobotnym. Przekaże 500 mln zł

wsparcie młodych osób szukających pracy. Z unijnego programu "Kapitał ludzki" rząd przesunie co najmniej 500 mln zł na wsparcie młodych. Pozwoli to dodatkowo pomóc ok. 83 tys. osób. Pieniądze będą w urzędach Fundusze unijne będą przeznaczone m.in. na aktywizację zawodową (staże i szkolenia) i

Pośredniak: masz staż. A jednak nie za bardzo

Michalina Kwiecień z Zielonej Góry ukończyła technologię żywienia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Długo nie mogła znaleźć pracy. W lutym zarejestrowała się w zielonogórskim powiatowym urzędzie pracy. Wkrótce dostała odpowiedź od PGNiG: zapraszamy na staż. Firma złożyła wniosek do

Work Service podtrzymuje prognozę stopy bezrobocia w wys. 13,25% na koniec br.

dotyczącą poziomu bezrobocia w Polsce. Powinniśmy zamknąć rok z bezrobociem rejestrowanym na poziomie około 13,25%. Kolejne miesiące przyniosą dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy" - napisał Inglot w komentarzu do danych GUS. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 13,9

Fundusze unijne nie tworzą miejsc pracy. To mit

dostają najwięcej pieniędzy z Unii w przeliczeniu na mieszkańca, na co je wydają oraz jak te wydatki wpłynęły na rozwój gospodarczy w poszczególnych częściach Polski, np. na regionalne PKB czy liczbę miejsc pracy. Okazuje się, że prorozwojowy efekt funduszy europejskich w słabiej rozwiniętych regionach to

Zabezpieczenie dla klientów upadających biur podróży dopiero po wakacjach?

- Prace nad funduszem gwarancyjnym trwają od ubiegłego roku. Formuła funduszu ulega zmianom, ale te prace cały czas trwają. Myślę, że nie będziemy w stanie opracować tej ustawy tak, aby obowiązywała już na ten sezon turystyczny, czyli na lato - powiedziała dziennikarzom Mucha. Nowa ustawa o

200 mln zł więcej na walkę z bezrobociem

W poszukiwaniu oszczędności budżetowych minister finansów Jacek Rostowski postanowił w budżecie na 2011 r. okroić wydatki Funduszu Pracy o połowę. Dzięki temu na papierze udało się obniżyć poziom deficytu budżetowego. To mały sukces nowego ministra pracy Władysława Kosiniaka-Kamysza z PSL. Gdy jego

Urzędy pracy szykują się na młodych bezrobotnych

. osób przed trzydziestką. Pilotaż obejmie jednak jedynie 200. Na więcej ministerstwo nie ma pieniędzy. - Żeby program wypalił, potrzeba znacznie więcej środków - mówi Bocheński. Na cały pilotaż w 23 urzędach pracy ministerstwo ma 40 mln zł. Potrzebuje 300 mln. Pieniądze są w Funduszu Pracy, na który

GUS: w październiku powstało 7,3 tys. miejsc pracy. Średnia pensja to 3981 zł

(comiesięczna statystyka nie obejmuje najmniejszych firm, budżetówki i sektora finansowego) zwiększyło się w październiku o 0,8 proc. w porównaniu z październikiem 2013 roku. Między wrześniem a październikiem firmy utworzyły 7,3 tys. miejsc pracy. W lipcu było to 5 tys., a w sierpniu powstało 3,5 tys. etatów

Wakacje z biurem podróży będą droższe, ale bezpieczniejsze

Blisko 7 tys. turystów wyrzuconych z hoteli w trakcie urlopów i naprędce sprowadzanych do kraju - to ponury bilans ubiegłorocznych wyjazdów organizowanych przez biura podróży. W tym roku tylko w czerwcu oświadczenie o niewypłacalności w urzędzie marszałkowskim województwa mazowieckiego złożyły dwa

Skąd rząd weźmie pieniądze na restrukturyzację Kompanii Węglowej?

związane z bieżącą produkcją. To m.in. koszty pracownicze, jak świadczenia socjalne i ekwiwalenty za deputat węglowy, podziemne prace zabezpieczające wynikające z zamknięcia, likwidacja szkód górniczych spowiadanych przez zamykane kopalnie. Jeśli powstanie nowa spółka na miejsce KW, pracownicy będą mieli

Były deweloper na czele największej spółki PGNiG

Przed pracą w Wikanie - jednej z największych i notowanej na warszawskiej giełdzie firm deweloperskich w południowo-wschodniej Polsce - Sylwester Bogacki przez siedem lat pracował w spółce Lubelskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i przeszedł w tej firmie kolejne szczeble kariery, od

Nawet tysiąc wierzycieli Polbudu. Syndyk już działa

. Cała załoga otrzymała wypowiedzenia, problemy z wypłatami były już od lutego. Urząd Pracy w Bielsku Podlaskiem dostał w związku z tą sytuacją pół miliona dodatkowych środków na walkę z bezrobociem z resortu pracy i polityki społecznej. Syndyk pytana o to, co stanowi majątek Polbudu, który można

"DGP": Będzie więcej pieniędzy dla bezrobotnych

Gazeta wyjaśnia, że urzędy pracy otrzymają dodatkowe 464 mln zł na opłacenie aktywnych form pomocy bezrobotnym dzięki przesunięciu środków w ramach Funduszu Pracy. Dziennik zwraca uwagę, że przesunięcie środków wynika z braku zainteresowania tymi formami pomocy. Minister pracy i polityki społecznej

Szczecin.1300 pieców kaflowych do likwidacji

Jak poinformował Tomasz Klek z biura prasowego urzędu miasta, program ma objąć około 4 tys. mieszkańców. Ogólnopolski program Kawka umożliwia poprawę jakości powietrza w mieście. Dzięki niemu można otrzymać dotację np. na wymianę pieca węglowego na bardziej ekologiczny, przyłączyć się do miejskiej

Bezrobocie spada na wiosnę. W maju 13,5 proc.

pracy zarejestrowanych było na koniec maja 2,18 mln bezrobotnych. To o 78,2 tys. mniej niż miesiąc wcześniej. To jednak aż o 20 tys. osób więcej niż rok wcześniej. Najwięcej bezrobotnych ubyło z urzędów pracy w województwie opolskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim i lubuskim. Maj jest już

Podwyżki wynagrodzeń rosną ślamazarnie. Nasze portfele ratuje jednak spadek cen

Najnowsze dane, które właśnie ogłosił Główny Urząd Statystyczny, pokazują, że sytuacja na rynku pracy ciągle się poprawia. Jednak ci, którzy liczyli, że tempo tej poprawy będzie coraz lepsze - zawiedli się. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (comiesięczna statystyka nie obejmuje

MŚ: nowe Prawo wodne trafiło do konsultacji społecznych

wodnej. Zlikwidowanych ma zostać obecnych osiem urzędów żeglugi śródlądowej i siedem regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Zarządy dorzeczy mają się utrzymywać z części wpływów z opłat i kar środowiskowych. Pieniądze na inwestycje w gospodarce wodnej będą też płynęły do zarządów z Narodowego Funduszu

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Fundusze unijne dla oświaty

Fundusze unijne dla oświaty (http://www.efs.men.gov.pl) - witryna internetowa porządkująca dane o projektach edukacyjnych finansowanych z wykorzystaniem funduszy unijnych.Strona jest podzielona na pięć głównych sekcji: Fundusze dla edukacji można dowiedzieć się, które priorytety Programu

Fundusz Pracy

Fundusz Pracy – powstała w 1933 roku w PolsceUstawa z dnia 16 marca 1933 r. o Funduszu Pracy () instytucja, której celem było łagodzenie skutków bezrobocia. W 1935 roku został połączony z Funduszem Pomocy Bezrobotnym. Jego dochody stanowiła składka w wysokości 2% pensji pobieranej

Budynek Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

i Telegrafów, Okręgowy Urząd Skarbowy, powiatowy Inspektorat Szkolny oraz Inspektorat Pracy. Przez cały niemal okres międzywojenny trwały starania u umieszczenie w Bydgoszczy Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, które do 1939 r. przyniosły tylko połowiczny skutek w postaci przejścia w 1938 r. miasta

Państwowy Fundusz Kombatantów

Państwowy Fundusz Kombatantów - podlega bezpośrednio Kierownikowi Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, nie posiada osobowości prawnej. Fundusz tworzy się prawie wyłącznie z dotacji budżetowych (w 99%). Plan finansowy Państwowego Funduszu Kombatantów jest częścią ustawy

Urząd Pracy w Poznaniu

Urząd Pracy w Poznaniu – zabytkowy budynek Powiatowego Urzędu Pracy, zlokalizowany na poznańskiej Wildzie, przy ul. Czarnieckiego 9, wybudowany już pierwotnie z przeznaczeniem na urząd pośrednictwa pracy.Obiekt usytuowany przy wschodniej pierzei ulicy, na niewielkim spadku w kierunku

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.