fundusze z urzędu pracy

sprawdź też:

urząd pracy

PAP

Mazowieckie urzędy pracy dostały 8,8 mln zł na pomoc młodym bezrobotnym

Mazowieckie urzędy pracy dostały 8,8 mln zł na pomoc młodym bezrobotnym

Prawie 8,8 mln zł otrzymały mazowieckie powiatowe urzędy pracy na aktywizację zawodową bezrobotnych do 25. roku życia - poinformowała rzeczniczka Wojewódzkiego Urzędu Pracy Wiesława Lipińska. Środki pochodzą z rezerwy Funduszu Pracy.

Podkarpackie. Prawie 13 mln zł z Funduszu Pracy na walkę z bezrobociem

Powiatowe urzędy pracy z województwa podkarpackiego otrzymały z Funduszu Pracy dodatkowo prawie 13 mln zł na aktywizację różnych grup osób bezrobotnych. Pieniądze przeznaczone będą m.in. na staże i szkolenia dla osób do 25. i po 50. roku życia.

Ponad 500 tys. zł nagrody dla pośredniaka za jakość pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu dostał 532 tys. zł nagrody za skuteczną walkę z bezrobociem w 2014 r. - Pieniądze pochodzą z Funduszu Pracy i były przeznaczone na nagrody specjalne oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników - mówi Dariusz Strzelec, rzecznik PUP.

Opolskie. Subsydiowane oferty dominują w urzędach pracy

;Duże firmy często korzystają też ze swoich baz osób chętnych do zatrudnienia się w tych przedsiębiorstwach" - dodała wicedyrektor opolskiego WUP. Cygan dodała też, że początek roku, gdy pojawiają się w dyspozycji urzędów pracy pieniądze z Funduszu Pracy, to czas gdy przybywa ofert subsydiowanych

Dolnośląskie. Ponad 10 mln zł na szkolenia i kształcenie ustawiczne w regionie

Jak poinformowała PAP dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy Monika Kwil-Skrzypińska, zainteresowanie tą formą wsparcia jest duże i wielu pracodawców poprzez powiatowe urzędy pracy złożyło już wnioski. "To nowy instrument wprowadzony dopiero w ubiegłym roku po nowelizacji ustawy o

Warmińsko-mazurskie. W tym roku 186 mln zł na aktywizację bezrobotnych

Pracy przez pracodawców oraz 130,5 mln zł, pochodzących z Europejskiego Funduszu Pracy. W ubiegłym roku urzędy pracy na Warmii i Mazurach wydały najwięcej, bo 65 mln zł, na stypendia dla podejmujących pracę na stażach. 43 mln zł otrzymali w formie dotacji bezrobotni, którzy zdecydowali się na założenie

Opolskie. 54,3 mln zł na aktywizowanie bezrobotnych

Pieniądze rozdzielono pomiędzy wszystkie 11 Powiatowych Urzędów Pracy (PUP). Najwięcej z puli przypadło urzędom pracy w Opolu (11,3 mln zł) oraz w Nysie (9,9 mln zł); najmniej urzędom pracy w Strzelcach Opolskich i Oleśnie (po 2,1 mln zł). W piątek w Wojewódzkim Urzędzie Pracy (WUP) podpisano umowy

Podkarpackie.Pracownicy fabryki w Gniewczynie dostaną zaległe pensje

Jak poinformował PAP dyrektor rzeszowskiego WUP Tomasz Czop, pierwsza transza wyniosła 80 tys. zł. "Dla pozostałych osób kolejne środki będą przekazane w najbliższych dniach" - dodał. Według szacunków wydziału Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych rzeszowskiego urzędu pracy

Opole. Syndyk i urząd pracy deklarują szybkie procedury ws. Taboru Szynowego

wypełnione wykazy będą mogły być przekazane Funduszowi nawet w przyszłym tygodniu. Warunkiem jednak jest, że prace będzie można prowadzić bez przeszkód, bo istnieje m.in. zagrożenie odcięcia prądu w budynkach likwidowanej spółki w związku z jej zaległościami wobec zakładu energetycznego. Pałys podał, że

Śląskie. Ponad 6,3 mln zł na aktywizację bezrobotnych do lat 30

Dofinansowanie na aktywizację osób bezrobotnych, decyzją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej otrzyma dwanaście urzędów pracy z Cieszyna, Jastrzębia Zdroju, Kłobucka, Lublińca, Mikołowa, Pszczyny, Raciborza, Tarnowskich Gór, Rudy Śląskiej, Rybnika, Wodzisławia Śląskiego i Żor. "Przy

"DzP": Bez pieniędzy na przekwalifikowanie

bezrobotni. Jednak już od marca w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie brakuje funduszy na ten cel, więc wstrzymano dofinansowanie - zaznacza gazeta. O pomoc starają się głównie osoby z wykształceniem pedagogicznym. Największym zainteresowaniem cieszą się studia w zakresie zintegrowanej edukacji

Pomorskie. Przebudowa ok. 30 km dróg wojewódzkich za ponad 54 mln zł

zatoki autobusowe" - wyjaśnił Stachowiak. Prace na wspomnianych odcinkach trzech dróg wojewódzkich pochłoną 54,3 mln zł. Trzy czwarte tej kwoty pochodzi z funduszy unijnych - Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Pozostała część to środki samorządu

Mazowsze: Prawie 400 mln zł na walkę z bezrobociem

wieku do 25 lat i powyżej 45 lat, mieszkańcy wsi, niepełnosprawni, kobiety powracające na rynek pracy, długotrwale bezrobotni i zagrożeni wykluczeniem społecznym". Według danych WUP, w 2008 r. mazowieckie powiatowe urzędy pracy wydały na ograniczenie bezrobocia ok. 345 mln zł z Funduszu Pracy oraz

Pomoc w zakładaniu firm

doświadczenia zawodowego oraz niezbędnego zabezpieczenia finansowego nie są atrakcyjni dla banków, dlatego trudno im uzyskać kredyt. Warto więc szukać pomocy finansowej w urzędach pracy, poprzez dotacje pochodzące z Funduszu Pracy czy też ze środków unijnych.W nowym roku osoby bezrobotne, również te, które

"DGP": Pracownikom urzędów pracy grozi... bezrobocie

"DGP": Pracownikom urzędów pracy grozi... bezrobocie

aktywizować bezrobotnych. Jednak szef resortu pracy obiecuje też pomoc - na dofinansowanie pensji z FP mogą liczyć tylko te urzędy, które najbardziej efektywnie pomagają osobom bez pracy. - Te, które mają słabe wyniki, nie dostaną wsparcia lub otrzymają je, lecz w minimalnym wymiarze - mówi Kosiniak-Kamysz

Bezrobotni stworzyli już 200 tys. miejsc pracy

Coraz więcej bezrobotnych korzysta z dotacji urzędu pracy na na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jak informuje gazeta, zdecydowana większość biznesów prowadzona jest do dziś. Część byłych bezrobotnych zatrudnia pracowników. "GP" przypomina, że bezrobotni mogą ubiegać się o dotację

Stażysta w firmie finansowany przez Unię Europejską

Pracodawcy, którzy chcą skorzystać z takiego dofinansowania powinni zwrócić się o informację w tej sprawie do właściwego urzędu pracy. Tylko w ten sposób mogą sprawdzić, czy dany urząd pozyskał unijne środki na sfinansowanie danego projektu, oraz na jakie formy wsparcia mogą liczyć

Podkarpackie. Ponad 95 mln zł z RPO na walkę z bezrobociem

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełni rolę instytucji pośredniczącej dla RPO i odpowiada za realizację trzech z jego osi, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny rynek pracy, Integracja społeczna, Jakość edukacji i kompetencji w regionie.

Podkarpackie. 60 mln zł na integrację osób zagrożonych ubóstwem

marszałkowski. Natomiast Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełni rolę instytucji pośredniczącej dla RPO i odpowiada za realizację trzech z jego osi, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny rynek pracy, Integracja społeczna, Jakość edukacji i kompetencji w regionie.(PAP)

Podkarpackie. 20 mln zł na szkolenia językowa dla dorosłych

marszałkowski. Natomiast Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełni rolę instytucji pośredniczącej dla RPO i odpowiada za realizację trzech z jego osi, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny rynek pracy, Integracja społeczna, Jakość edukacji i kompetencji w regionie.

Podkarpackie. 40 mln zł z RPO na poprawę kształcenia zawodowego

dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. W jego ramach Podkarpacie otrzyma ponad 2,1 mld euro. Instytucją zarządzającą programem jest podkarpacki urząd marszałkowski. Natomiast Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełni rolę instytucji

Rzeszów. 35 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego na walkę z ubóstwem

mld euro. Instytucją zarządzającą programem jest podkarpacki urząd marszałkowski. Natomiast Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełni rolę instytucji pośredniczącej dla RPO i odpowiada za realizację trzech z jego osi, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny rynek pracy

Śląskie. Ponad 57 mln zł dla bezrobotnych na założenie działalności

, które chcą założyć własną działalność gospodarczą, mogą korzystać z różnorodnych form i funduszy wsparcia, w tym projektów realizowanych przez WUP. Jeden z nich realizowany przez WUP z 30 powiatowymi urzędami pracy (projekt "Kierunek przedsiębiorczość" od czerwca 2013 do 30 czerwca 2015 r. - w

Podkarpackie. 40 mln zł na wsparcie sektora ekonomii społecznej

finansowany z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. W jego ramach Podkarpacie otrzyma ponad 2,1 mld euro. Instytucją zarządzającą programem jest podkarpacki urząd marszałkowski. Natomiast Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełni rolę instytucji

Kosiniak-Kamysz: stopa bezrobocia w czerwcu - 10,4 proc.

zarejestrowanych było o 228 tys. osób mniej. Kosiniak-Kamysz apelował do pracodawców o poprawę warunków płacowych pracowników i większą stabilizację ich zatrudnienia. Zaznaczył, że w najbliższym czasie z rezerwy Funduszu Pracy trafi do urzędów pracy 150 mln zł, oprócz już przekazanych wcześniej 100 mln zł. W

Kosiniak- Kamysz : spadek bezrobocia to trwały trend

GUS podał w piątek, że w końcu września 2015 r. stopa bezrobocia wyniosła 9,7 proc. wobec 9,9 proc. w sierpniu br. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1 mln 539,4 tys. osób (w tym 817,1 tys. kobiet) i była niższa zarówno w porównaniu z sierpniem, jak i analogicznym

Podkarpackie. Ponad 68 mln zł na dotacje na założenie firmy

podkarpacki urząd marszałkowski. Natomiast Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełni rolę instytucji pośredniczącej dla RPO i odpowiada za realizację trzech z jego osi, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny rynek pracy, Integracja społeczna, Jakość edukacji i kompetencji w regionie

Podkarpackie. 40 mln zł m.in. na tworzenie nowych przedszkoli

finansowany z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. W jego ramach Podkarpacie otrzyma ponad 2,1 mld euro. Instytucją zarządzającą programem jest podkarpacki urząd marszałkowski. Natomiast Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełni rolę instytucji

Podkarpackie. Pierwszy nabór wniosków z nowego RPO

Nabór wniosków ogłosił Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Rzeszowie; do rozdysponowania jest prawie 40 mln zł. Zdaniem dyrektora WUP Tomasza Czopa, powiatowe urzędy pracy przecierają szlak nowej perspektywie finansowej na Podkarpaciu. Dodał on, że już na początku sierpnia ogłoszony zostanie drugi

Stołeczny urząd skarbowy obsłuży prawie 4 tys. największych firm

Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, który zostanie przekształcony w KWUS. Wskazała, że teraz urząd ten zatrudnia 217 pracowników, z których 66 proc. ma ponad 10-letni staż pracy w administracji podatkowej, ponad 80 proc. ma wyższe wykształcenie. Przekonywała, że mają oni doświadczenie w obsłudze dużych firm. Już

Na Podkarpaciu powstanie Wojewódzki Fundusz Kolejowy

W czwartek w podkarpackim urzędzie marszałkowskim w Rzeszowie podpisany został list intencyjny ws. powołania WFK. Pod dokumentem podpisało się ponad 40 samorządowców - wójtów, burmistrzów i starostów z całego Podkarpacia. Jak powiedział PAP wicemarszałek województwa Wojciech Buczak, samorządy

Dolnośląskie. Złożono 248 wniosków dotyczących pomocy młodym bezrobotnym

pojawiły się nowe propozycje zatrudnienia, ale gdzie też sporą aktywnością wykazują się pracodawcy korzystający z refundacji, ze wsparcia rządowego, czy też unijnego. To w połączeniu z dobrą współpracą z urzędami pracy przynosi pozytywne efekty" - ocenił Wojciech Murdzek, wicedyrektor ds. rynku pracy

Podkarpackie. Ponad 21 mln z programu PO WER na walkę z bezrobociem

sierpnia br. w rzeszowskim urzędzie marszałkowskim. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Podkarpacie ma do wydania na aktywizację bezrobotnych ponad 157 mln euro. Według szacunków WUP z tego programu skorzysta w regionie ok. 60 tys. osób. Na koniec czerwca w podkarpackich urzędach pracy

Podlaskie. W Łomży zainstalowano kilkanaście hotspotów

. Jak powiedział PAP Grzegorz Daniluk z Urzędu Miejskiego w Łomży, wcześniej w mieście działało kilka punktów do bezprzewodowego łączenia się z internetem, ale dzięki nowym funduszom można było zamienić je na nowocześniejsze, a także dołączyć nowe. Hotspoty zamontowano m.in. przy urzędzie miejskim

Rząd zajmie się Kontraktami Terytorialnymi dla pięciu województw

środki Funduszu Pracy na realizację współfinansowanych z EFS projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy w wysokości 1,3 mld euro.

Bezrobocie ciągle w dół. Jednocyfrowy wynik coraz bliżej

mniej. Kosiniak-Kamysz zaapelował do pracodawców o poprawę warunków płacowych pracowników i większą stabilizację ich zatrudnienia. Zaznaczył, że w najbliższym czasie z rezerwy Funduszu Pracy trafi do urzędów pracy 150 mln zł, oprócz już przekazanych wcześniej 100 mln zł. W razie klęsk żywiołowych

Bydgoszcz. Prawie 41 mln zł na aktywizację zawodową bezrobotnych

Jak powiedział w środę PAP dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy Tomasz Zawiszewski, na kwotę zarezerwowaną w tym roku na aktywizację osób bezrobotnych w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim składają się pieniądze z trzech źródeł. "25 mln zł pochodzi z Funduszu Pracy, 15 mln zł stanowią

Dolnośląskie. Duże inwestycje sprawiają, że brakuje rąk do pracy

bezrobotnych najczęściej jest ten sam - pracodawcy chętniej zatrudniają, bo gospodarka jest w lepszej kondycji. Rośnie liczba osób pracujących, a także korzystających z programów wsparcia w urzędach pracy. Suma tych działań i konsekwencja dają dobre efekty" - powiedziała PAP Monika Kwil-Skrzypińska

Spięcie między resortem pracy a NIK: "Nieaktualne dane w raporcie"

nie koniec. Od maja ubiegłego roku pracownicy pośredniaków są wreszcie rozliczani z efektów pracy. Zamiast 7 proc. z Funduszu Pracy urzędy dostają na pensje tylko 5 proc. Pozostałe 2 proc. jest przeznaczane na nagrody tylko w najlepszych pośredniakach. Zmienił się też sposób przyznawania specjalnych

Sejm: obywatelski projekt ws. emerytur po 40 latach pracy ponownie do komisji

policyjnej, renty z tytułu niezdolności do pracy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, wojskowej renty inwalidzkiej, albo do policyjnej renty inwalidzkiej - wypłacać się będzie jedno świadczenie w całości a drugie w wysokości 25 proc. tego świadczenia. Anna

Miliardy na wsparcie młodych osób na rynku pracy

ubieganiem się o subwencje zwolniły pracowników. Ten zapis miał ograniczyć sytuację, w której firmy zastępują pracowników młodymi bezrobotnymi do trzydziestki. Cały program przez 3 lata ma kosztować 3 mld zł, a pieniądze mają pochodzić głównie z Funduszu Pracy. Część środków będzie też pochodzić z funduszy

Łódź. Magistrat oferuje bezrobotnym pomoc w otwarciu własnej firmy

do Powiatowego Urzędu Pracy. Około 250 takich osób będzie mogło liczyć na wsparcie ze środków funduszu pracy na otworzenie własnej działalności. Wsparcie wynosi ok. 25 tys. zł, ale przed jego uzyskaniem oferujemy szkolenie z ABC przedsiębiorczości, które pokaże jak firmę prowadzić. Zapraszamy

Podlaskie. 118 mln zł z UE do podziału w pierwszych konkursach z RPO

przyszłości wyciągać wnioski i ogłaszać odpowiednie konkursy" - dodał Górski. Maciej Żywno zachęcał wszystkich zainteresowanych zdobyciem dotacji z nowego RPO do kontaktu z punktem informacji o funduszach europejskich w urzędzie marszałkowskim. W ramach RPO na lata 2014-2020 Podlaskie ma mieć do

Opolskie. Stopa bezrobocia w regionie najniższa od 15 lat

, takie jak skierowany do osób do 30 roku życia program POWER; także projekty z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa opolskiego oraz środki z Funduszu Pracy np. na popularne staże" - powiedziała. Dodała, że nie bez znaczenia jest również praca pośredników urzędów pracy, którzy zbierają

Nie stać nas, żeby firmy zatrudniające młodych płaciły niższe składki?

"doprowadzaniu" bezrobotnych do zatrudnienia. Najlepsze urzędy pracy otrzymają z Funduszu Pracy więcej pieniędzy na wynagrodzenia dla tych pracowników. To nie wszystko. Pracodawcy albo przedsiębiorcy zatrudniający bezrobotnych pracowników w wieku 50 plus będą mogli otrzymać dofinansowanie do

Bliżej do reformy urzędów pracy. Ustawa czeka na podpis prezydenta

specjalne bony, m.in. szkoleniowy, zatrudnieniowy, na zasiedlenie oraz stażowy. Pracodawcy zatrudniający skierowanych przez urząd bezrobotnych w wieku do trzydziestu lat zostaną zwolnieni z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Będą również mieli

GUS weryfikuje dane. Wzrost PKB w 2014 r. nieco słabszy od wcześniejszych szacunków

Główny Urząd Statystyczny zweryfikował w piątek wcześniejsze szacunki dotyczące PKB, wysokości deficytu sektora finansów publicznych oraz długu publicznego w relacji do PKB. Urząd wyjaśnił, że rewizja PKB za lata 2010-14 wynika z kontynuacji prac nad wdrożeniem nowych międzynarodowych standardów

Park rozrywki jednak powstanie. Będzie nowy przetarg

dokończenie budowy labiryntu, strzelnicy, budowę ogródków jordanowskich, miejsc do rekreacji. - Gotowe są boiska i górka saneczkowa - mówi Kulej. Pieniądze na budowę Rodzinnego Parku Rozrywki pochodzą z funduszy unijnych. - W listopadzie w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach złożyliśmy wniosek o przedłużenie

Blisko 1,4 mln zł z FGŚP na ochronę miejsc pracy w Wielkopolsce

Jak poinformowała PAP Bernadeta Ignasiak z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu do 8 maja br. o pomoc w ramach funduszu wystąpiło czternastu pracodawców z branż krawieckiej, budowlanej, handlu i usług. Wnioski o dofinansowanie złożyli przedsiębiorcy z Krotoszyna i Obornik Wlkp., a także Jarocina

Rząd przyjął założenia reformy pośredniaków. Premie za skuteczność

; bezrobotnych do zatrudnienia. Najlepsze urzędy pracy otrzymają z Funduszu Pracy więcej pieniędzy na wynagrodzenia dla tych pracowników. To rozwiązanie ma funkcjonować na początek przez cztery lata. W projekcie proponuje się również odejście od zasady, w myśl której instrumenty rynku pracy, takie jak prace

Opolskie. Ponad 83,5 mln zł na aktywizację bezrobotnych w regionie

wyjaśnił, że pula pieniędzy na działania w ramach POWER zostanie podzielona na wszystkie opolskie urzędy pracy. Program ten ma ruszyć na przełomie lutego i marca. Z kolei w ramach środków z RPO będzie można podejmować działania aktywizacyjne przewidziane w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego

Pół miliarda więcej na walkę z bezrobociem

. PKB w I kw. 2013 r. wobec 3,5 proc. w I kw. 2012 r. - przekłada się na rosnącą liczbę zwolnień grupowych, a co za tym idzie, wzrost bezrobocia. Na koniec czerwca stopa bezrobocia rejestrowanego przez urzędy pracy wyniosła 13,2 proc. To ostatni dzwonek na uwolnienie pieniędzy z funduszu, bo niektórym

Pomorskie.Informacje nt. funduszy unijnych w sześciu stałych punktach

W poniedziałek w Gdańsku zainaugurowano działalność sieci lokalnych punktów informacyjnych. Główny punkt informacyjny funduszy europejskich uruchomiono w gmachu urzędu marszałkowskiego przy ul. Augustyńskiego 2. Marszałek województwa Mieczysław Struk podczas inauguracji zaznaczył, że "sukces

Małopolskie. Młodzi bez pracy otrzymają wsparcie z programu POWER

szczególności niezarejestrowanych w urzędach pracy, w tym osób niepełnosprawnych. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój to nowe przedsięwzięcie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W latach 2014-20 Małopolska ma otrzymać ponad 190 mln euro, a pomocą z tego programu objętych ma być

Mazowieckie. Bezrobocie w Płocku spada, ale wciąż większe niż 5 lat temu

pracy urzędy pracy zyskały nowe narzędzia do aktywizacji osób bezrobotnych, nie mniej jednak brakuje wciąż środków. "W Funduszu Pracy, który gromadzi środki na aktywizacje bezrobotnych, gdzie wpływają one od wszystkich pracodawców i każdego zatrudnionego, jest aż 14 mld zł" - zauważył

Podkarpacie. Wybrano konsorcjum, które będzie aktywizować bezrobotnych

Jak poinformował PAP w czwartek kierownik wydziału rynku pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) w Rzeszowie Antoni Urban, jeśli od wyniku przetargu nie będzie odwołań, umowa z konsorcjum zostanie podpisana do 26 lutego br. "Wówczas też podana zostanie informacja o wysokości umowy" - dodał

Małopolskie. Nabór do programu dla bezrobotnych "Konserwator Bis"

Jak wyjaśniła PAP w piątek rzeczniczka Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Katarzyna Nyklewicz, wybrane podmioty otrzymają dofinansowanie na organizację 80 staży zawodowych. WUP przeznaczy w tym roku na ten cel blisko 1 mln zł. Wśród wyłonionych w konkursie podmiotów są samorządowe instytucje

W warmińsko-mazurskim rośnie ilość niesubsydiowanych miejsc pracy

W porównaniu z resztą kraju sytuacja na rynku pracy w woj. warmińsko-mazurskim nadal jest najgorsza w kraju; pośredniaki w regionie mają zarejestrowanych ok. 95 tys. osób (stan na 15 września). Mimo to, jak zauważył w rozmowie z PAP dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie Zdzisław

Zmiany w ustawie o innowacyjności - pobudzenie venture capital

okres i nieadekwatny do realiów biznesowych, ponieważ fundusze tego typu zakłada się, z co najmniej 6-8-mio letnią perspektywą okresu inwestowania. Ponadto, zwolnienie ma przysługiwać wówczas, gdy fundusz zainwestuje 75% aktywów w "ryzykowne" aktywa. Dodatkowo musi on składać do urzędów

Masz więcej niż 45 lat? Opłaca się dać ci pracę

Do końca tego roku w kasie Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu czeka ponad 300 tys. zł na wsparcie osób 45+. Z pieniędzy skorzystać mogą pracodawcy, którzy chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników lub zatrudnić nowe osoby w sile wieku. Fundusze, które uruchomił we wrześniu Powiatowy Urząd

Sejm za uregulowaniem mienia Funduszu Wczasów Pracowniczych

Związków Zawodowych. Zakłada trzy stadia przekształceń uprawnień do mienia Funduszu. W dniu wejścia w życie ustawy sąd rejestrowy z urzędu dokona wykreślenia dotychczasowych wspólników w FWP sp. z o.o., następnie ustanowi współwłasność łączną wszystkich reprezentatywnych organizacji związkowych, czyli

Sejm.Wszystkie kluby za uregulowaniem mienia Funduszu Wczasów Pracowniczych

tylko Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych. Mówiła, że projekt zakłada trzy stadia przekształceń uprawnień do mienia Funduszu. W dniu wejścia w życie ustawy sąd rejestrowy z urzędu dokona wykreślenia dotychczasowych wspólników w FWP sp. z o.o., sąd następnie ustanowi współwłasność łączną

Kosiniak-Kamysz: stopa bezrobocia w czerwcu - 10,4 proc.

roku zarejestrowanych było o 228 tys. osób mniej. Kosiniak-Kamysz apelował do pracodawców o poprawę warunków płacowych pracowników i większą stabilizację ich zatrudnienia. Zaznaczył, że w najbliższym czasie z rezerwy Funduszu Pracy trafi do urzędów pracy 150 mln zł, oprócz już przekazanych wcześniej

Częstochowa. 600 tys. zł w kolejnym programie wsparcia dla hutników

Program "Pomoc dla hutników II" przygotowany przez częstochowski urząd pracy ruszy na początku czerwca. "Jest adresowany do 70 osób bezrobotnych, zwolnionych w tym roku - z przyczyn niedotyczących pracowników - z ISD Huta Częstochowa oraz osób, które straciły pracę w firmach

Świętokrzyskie. Ruszył nabór do konkursów z nowego RPO

Do rozdysponowania w pierwszym konkursie - dotyczącym szkolnictwa zawodowego - jest 15 mln zł. W drugim, dotyczącym edukacji przedszkolnej - siedem mln zł. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). "To fundusz, który pod względem oprzyrządowania prawnego, koniecznego do

Koszt obniżenia wieku emerytalnego dla finansów publicznych - 40 mld zł

generuje dodatkowe koszty wynikające z konieczności wypłaty zasiłków dla bezrobotnych, opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne osób zarejestrowanych w urzędach pracy, obsługi osób bezrobotnych w urzędach pracy, nakładów na aktywne instrumenty rynku pracy np. szkolenia, programy umożliwiające

Częstochowa. Ruszył drugi program wsparcia dla zwalnianych hutników

W ubiegłym roku w programie "Pomoc dla hutników I" pomoc uzyskało blisko 290 osób, w tym roku ma ona trafić do kolejnych 70. Program "Pomoc dla hutników II", przygotowany przez częstochowski urząd pracy, adresowany jest do hutników zwolnionych w tym roku - z przyczyn

Łatwiej będzie można dostać emeryturę pomostową

charakterze To ułatwi życie pracownikowi. Jeżeli bowiem pracownik spełni inne przewidziane w prawie warunki, będzie mógł ubiegać się o emeryturę pomostową. Skargę do Państwowej Inspekcji Pracy będzie mógł złożyć każdy pracownik. Kontrolę firmy inspektorzy pracy będą też mogli przeprowadzać z urzędu. Zmian w

GUS: w 2014 r. PKB wzrosło o 3,3 proc., deficyt wyniósł 3,3 proc. PKB

Główny Urząd Statystyczny zweryfikował w piątek wcześniejsze szacunki dotyczące PKB, wysokości deficytu sektora finansów publicznych oraz długu publicznego w relacji do PKB. Urząd wyjaśnił, że rewizja PKB za lata 2010-2014 wynika kontynuacji prac nad wdrożeniem nowych międzynarodowych standardów

MPiPS: w listopadzie stopa bezrobocia wyniosła 11,4 proc.

, jeśli chodzi o poziom bezrobocia, to efekt tego, że "urzędy pracy mocniej wzięły się za aktywizację poprzez oferty pracy niesubsydiowanej". "Na koniec roku patrzymy optymistycznie - biorąc pod uwagę liczbę ofert pracy, która cały czas jest do zagospodarowania oraz środki funduszu pracy

Urzędy dają radę. Ponad 60 proc. bezrobotnych znalazło pracę po stażach

obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Będą również mieli możliwość refundacji składki na ubezpieczenia społeczne i dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnionego bezrobotnego. - Skróciliśmy również czas, z 6 do 4 miesięcy, w którym urzędy muszą

Śmieciówki. Nie wylewajmy dziecka z kąpielą

. Ułatwiłoby to młodym osobom przejście z systemu edukacji na rynek pracy i zdobywanie doświadczenia zawodowego w większym stopniu niż działania aktywizujące urzędów pracy (koszt ok. 1 mld zł). W wariancie maksimum proponujemy zwolnienie wszystkich pracujących z obowiązku płacenia składek na Fundusz Pracy i

Minister motywuje urzędników z pośredniaków. Duże premie finansowe

pamiętam dokładnie uzasadnienia, ale generalnie było to związane z przygotowaniami urzędu i procedur do wdrożenia od 27 maja znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - mówi Włodzimierz Korona, dyrektor MUP. Nie wie jeszcze, jak pieniądze zostaną rozdzielone. - Będę chciał

"Rzeczpospolita": Bon na pracę młodych

Ponad 70 tys. zł pożyczki z BGK na założenie firmy, zwolnienie firm zatrudniających młode osoby ze składek do Funduszu Pracy, bon stażowy, szkoleniowy, na zmianę kwalifikacji. Do tego zobowiązanie urzędu pracy, by szybko przedstawił ofertę etatu. Takie rozwiązania wspierające młodych zawiera pakiet

W '14 w administracji rządowej 8,5 tys. osób na umowach cywilnoprawnych

Zdrowia - głównie z konsultantami krajowymi z poszczególnych dziedzin medycznych; Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - w ramach prac Komisji ds. Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców; a wśród urzędów centralnych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego - głównie na przeprowadzenie egzaminów w Lotniczej

Podkarpackie. Rok 2014 przyniósł mniejsze bezrobocie

. wyższa niż średnia dla kraju, ale znacznie niższa niż na koniec 2013 r. - kiedy wynosiła 16,4 proc. (dla kraju było to 13,4 proc.). Dobrą sytuację w podkarpackiej gospodarce potwierdzają też dane z Urzędu Statystycznego w Rzeszowie. Wynika z nich, że na koniec września na 1 ofertę pracy przypadało 41

Podkarpackie. Zarząd woj. planuje m.in. utworzyć fundusz kolejowy

nowe przystanki kolejowe np. przy zakładach pracy, tam gdzie są duże skupiska ludzi" - mówił Buczak. Na piątek związki zawodowe działające na kolei planowały pikietę pod urzędem wojewódzkim w Rzeszowie. Jak powiedział Buczak, po rozmowie z zarządem związkowcy zrezygnowali z tych planów. W

Zachodniopomorskie.175 mln z zł z programu "Ryby"

;Hortulus" w Dobrzycy, oznakowano pomniki przyrody w Międzyzdrojach. Program przyczynił się także do powstawania ponad 1200 nowych miejsc pracy, głównie z turystyce, usługach i handlu - informuje urząd. Z pieniędzy korzystali m.in. za pośrednictwem siedmiu lokalnych grup rybackich przedstawiciele

"Szansa na pracę dla 100 tys. młodych ludzi". Jest projekt ustawy

ma dać szanse na zatrudnienie 100 tys. młodych osób od stycznia 2016 r. Jest to - mówił - "szansa na stałe zatrudnienie i umowę na etat, a także na obniżenie kosztów pracy ze środków funduszu pracy". Szef resortu pracy przypomniał, że program ten był zapowiadany przez prezydenta Bronisława

Gór-Stal otworzyła fabrykę paneli PIR w Bochni zbudowaną kosztem 55 mln zł

produkcyjnych. Są to produkty najwyższej jakości o wysokich parametrach termoizolacyjnych, mechanicznych i ognioodpornych, podano również. Inwestycja była współfinansowana z funduszy europejskich ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Firma Gór-Stal Sp. z o.o działa na

Pomorskie.1,864 mld euro w latach 2014-2020 w ramach RPO

2007-2013, wsparcie w ramach nowego Programu będzie udzielane z dwóch funduszy strukturalnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. W ten sposób Urząd Marszałkowski zarządza pieniędzmi przeznaczonymi zarówno na infrastrukturę, jak i działania związane z

Podlaskie. Pierwsze konkursy w ramach RPO - 31 sierpnia

Podlaskie w nowym unijnym rozdaniu otrzyma w sumie 5,1 mld zł z dwóch funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytetami tego RPO są m.in. wspieranie przedsiębiorczości, nowe miejsca pracy, wykorzystanie położenia geograficznego regionu

"Puls Biznesu": Warszawa zrobi z działek rarytasy

"Zdiagnozowaliśmy pewną lukę i zdecydowaliśmy, aby w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych część unijnych funduszy wykorzystać, we współpracy z 39 gminami metropolii warszawskiej, na rozwój terenów inwestycyjnych" - mówi Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy. Miasto ma spory

Opole. Pierwsze ogłoszenie o naborze z nowego RPO - na początku marca

to konkretne działanie. Marszałek woj. opolskiego Andrzej Buła dodał, że pierwszy ma być nabór wojewódzkiego urzędu pracy na projekty dot. aktywizacji osób bezrobotnych, realizowane przez powiatowe urzędy pracy. Bedrunka zapowiedziała, że w 2015 r. łącznie dla wszystkich instytucji będzie

Bezrobocie w marcu 11,7 proc., aż 115 tys. nowych miejsc pracy

płacy minimalnej, potrzebny jest też wzrost średniej płacy, bo jakość miejsc pracy ma coraz większe znaczenie, a rywalizacja o pracownika w pierwszej kolejności będzie dotyczyła wynagrodzeń. 120 mln zł na wsparcie urzędów Kosiniak-Kamysz podał, że uruchomione zostanie 120 mln zł rezerwy z Funduszu Pracy

Małopolski urząd marszałkowski: KE zatwierdziła RPO na lata 2014-2020

ogłoszone w połowie tego roku. Na realizację całego programu Małopolska otrzyma 2,879 mld euro z funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, co stanowi niemal 10 proc. wszystkich środków UE dostępnych dla regionów. Jest to drugi pod względem

KE zaakceptowała wszystkie programy na perspektywę 2014-2020

) województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego oraz podlaskiego. "Pierwszy konkurs na lata 2014-2020 został już ogłoszony z Programu Polska Cyfrowa. W resorcie oraz regionach trwają prace nad

UE zatwierdziła wszystkie programy rozwojowe dla Polski

- Pierwszy konkurs, na lata 2004-20, został już ogłoszony z programu "Polska cyfrowa". W resorcie i regionach trwają prace nad organizacją systemu wdrażania pozostałych programów, tak by konkursy mogły być ogłaszane jak najszybciej - podkreśla minister infrastruktury i rozwoju Maria

Śląskie. Grudniowy wzrost bezrobocia mniejszy niż w poprzednich latach

zwolnień grupowych. W ubiegłym roku urzędy pracy z woj. śląskiego otrzymały w sumie z Funduszu Pracy blisko 272 mln zł oraz ponad 32 mln zł dodatkowych środków z rezerwy ministra pracy. Plan na 2014 r. dla woj. śląskiego zakłada ponad 292,7 mln zł z Funduszu Pracy na aktywne formy wsparcia osób

Warmińsko-mazurskie. Lepsza sytuacja na rynku pracy - więcej ofert z wolnego rynku

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Zdzisław Szczepkowski powiedział PAP, że aktualnie sytuacja na rynku pracy w regionie jest relatywnie dobra. "Wróciliśmy do stanu bezrobocia z 2008 r. czyli do okresu przed kryzysem. Na koniec sierpnia w Powiatowych Urzędach Pracy zarejestrowano 82 tys

Dla kogo Fundusz Alimentacyjny [PORADNIK]

dochodowe. Przykład. Barbara samotnie wychowuje córkę. Dotąd żyły z zasiłku rodzinnego i alimentów z Funduszu. Teraz jednak kobieta dostała pracę. Będzie zarabiać najniższą krajową, czyli 1750 zł brutto miesięcznie. Czy zachowa prawo do świadczenia z Funduszu? Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego należy

MPiPS: liczba bezrobotnych w czerwcu najniższa od dwóch lat

komunikatem resortu w stosunku do maja br. w urzędach pracy wyrejestrowało się prawie 71,9 tys. osób. Oznacza to, że stopa bezrobocia spadła o 0,4 pkt proc. "Czerwiec zakończył się z najniższym od dwóch lat bezrobociem. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami od początku roku dynamika spadku bezrobocia się

NFOŚiGW przedstawił program wsparcia inwestycji na lata 2015-2020

kieruje przede wszystkim do samorządów, osób fizycznych, przedsiębiorców i urzędów. Obecny na konferencji prasowej wiceminister środowiska Janusz Ostapiuk powiedział, że w czasie prac nad nową ofertą brano pod uwagę nowe trendy w inwestycjach i aktywności proekologicznej. "Jednocześnie (chcieliśmy

Separatyści nie mają pieniędzy. Będą płacili za pracę jedzeniem

Prorosyjscy separatyści oświadczyli we wtorek, że w związku z trudnościami finansowymi i kłopotami z zaopatrzeniem zakładają fundusz spożywczy, a wobec deficytu środków płatniczych "przewidziano częściowe wprowadzenie naturalnej formy opłaty pracy artykułami spożywczymi pierwszej potrzeby"

Komorowski i 100 tys. miejsc pracy? Prezydent się "podpiął" [SPRAWDZAMY FAKTY]

od 2016 r. będą mogli już korzystać z nich wszyscy. A preferencje będą mieli pracodawcy zatrudniający z państwową subwencją. Wszystko ma kosztować 2,7 mld zł, a pieniądze mają pochodzić głównie z Funduszu Pracy. Mniejsza część środków będzie też pochodzić z kasy UE. W pierwszej kolejności rząd chce

Byli pracownicy fabryki kuchenek bez pieniędzy i bez pracy

pracowników złożyła wniosek o wypłatę 5,8 mln zł z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy utrzymuje jednak, że odpraw nie może wypłacić. - Zgodnie z przepisami wypłata odpraw dla pracowników zwalnianych przez pracodawcę z przyczyn ekonomicznych nie jest możliwa

Aż 114 mln euro pójdzie na walkę z bezrobociem u młodych

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) to nowe przedsięwzięcie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Składa się z tzw. osi priorytetowych, ukierunkowanych na: zatrudnienie, przystosowanie przedsiębiorstw i pracowników do zmian w gospodarce, edukację oraz

Opolskie. W 2014 roku poprawiła się sytuacja na rynku pracy

urzędu pracy i złożyć wniosek o przyznanie środków na przeszkolenie lub uzupełnienie kwalifikacji dla swojej kadry. Dodała, że środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2014 i 2015 są przeznaczone wyłącznie dla osób powyżej 45 roku życia. "W roku 2014 powiatowe urzędu pracy w naszym

Kapica: Krajowy Wyspecjalizowany US mógłby ściągać podatek bankowy

Kapica, który jest szefem administracji podatkowej wziął udział w czwartek w konferencji poświęconej zmianom w tej administracji, które mają nastąpić 1 stycznia 2016 r. Jedna z nich polega na przekształceniu stołecznego Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w tzw. Krajowy Wyspecjalizowany

Podkarpackie. Ponad 3 mln zł na zabezpieczenie potoku Fugas

Jak poinformowała w czwartek Monika Konopko z biura prasowego urzędu marszałkowskiego w Rzeszowie, w ramach prac przeciwpowodziowych wykonana zostanie m.in. regulacja potoku, przebudowany zostanie również przepust drogowy. "Powstanie też rurociąg odprowadzający nadmiar wód powodziowych do

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery