fundusze z urzędu pracy

sprawdź też:

urząd pracy

PAP

Świętokrzyskie. Więcej pieniędzy na aktywizację bezrobotnych w 2016 r.

Świętokrzyskie. Więcej pieniędzy na aktywizację bezrobotnych w 2016 r.

Ponad 161 mln zł otrzyma w 2016 r. województwo świętokrzyskie z Funduszu Pracy na realizację programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych. To o 17,5 mln zł więcej niż obecnie - poinformował w piątek PAP Paweł Lulek z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

Mazowieckie urzędy pracy dostały 8,8 mln zł na pomoc młodym bezrobotnym

Prawie 8,8 mln zł otrzymały mazowieckie powiatowe urzędy pracy na aktywizację zawodową bezrobotnych do 25. roku życia - poinformowała rzeczniczka Wojewódzkiego Urzędu Pracy Wiesława Lipińska. Środki pochodzą z rezerwy Funduszu Pracy.

Opolskie. Subsydiowane oferty dominują w urzędach pracy

Ponad połowa ofert pracy w opolskich urzędach pracy to oferty subsydiowane, czyli takie, w których kosztów zatrudnienia pracownika nie ponosi pracodawca, tylko są one pokrywane z Funduszu Pracy czy Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dolnośląskie. Ponad 10 mln zł na szkolenia i kształcenie ustawiczne w regionie

Jak poinformowała PAP dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy Monika Kwil-Skrzypińska, zainteresowanie tą formą wsparcia jest duże i wielu pracodawców poprzez powiatowe urzędy pracy złożyło już wnioski. "To nowy instrument wprowadzony dopiero w ubiegłym roku po nowelizacji ustawy o

Warmińsko-mazurskie. W tym roku 186 mln zł na aktywizację bezrobotnych

Pracy przez pracodawców oraz 130,5 mln zł, pochodzących z Europejskiego Funduszu Pracy. W ubiegłym roku urzędy pracy na Warmii i Mazurach wydały najwięcej, bo 65 mln zł, na stypendia dla podejmujących pracę na stażach. 43 mln zł otrzymali w formie dotacji bezrobotni, którzy zdecydowali się na założenie

Opolskie. 54,3 mln zł na aktywizowanie bezrobotnych

Pieniądze rozdzielono pomiędzy wszystkie 11 Powiatowych Urzędów Pracy (PUP). Najwięcej z puli przypadło urzędom pracy w Opolu (11,3 mln zł) oraz w Nysie (9,9 mln zł); najmniej urzędom pracy w Strzelcach Opolskich i Oleśnie (po 2,1 mln zł). W piątek w Wojewódzkim Urzędzie Pracy (WUP) podpisano umowy

Podkarpackie.Pracownicy fabryki w Gniewczynie dostaną zaległe pensje

Jak poinformował PAP dyrektor rzeszowskiego WUP Tomasz Czop, pierwsza transza wyniosła 80 tys. zł. "Dla pozostałych osób kolejne środki będą przekazane w najbliższych dniach" - dodał. Według szacunków wydziału Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych rzeszowskiego urzędu pracy

Opole. Syndyk i urząd pracy deklarują szybkie procedury ws. Taboru Szynowego

wypełnione wykazy będą mogły być przekazane Funduszowi nawet w przyszłym tygodniu. Warunkiem jednak jest, że prace będzie można prowadzić bez przeszkód, bo istnieje m.in. zagrożenie odcięcia prądu w budynkach likwidowanej spółki w związku z jej zaległościami wobec zakładu energetycznego. Pałys podał, że

Śląskie. Ponad 6,3 mln zł na aktywizację bezrobotnych do lat 30

Dofinansowanie na aktywizację osób bezrobotnych, decyzją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej otrzyma dwanaście urzędów pracy z Cieszyna, Jastrzębia Zdroju, Kłobucka, Lublińca, Mikołowa, Pszczyny, Raciborza, Tarnowskich Gór, Rudy Śląskiej, Rybnika, Wodzisławia Śląskiego i Żor. "Przy

"DzP": Bez pieniędzy na przekwalifikowanie

bezrobotni. Jednak już od marca w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie brakuje funduszy na ten cel, więc wstrzymano dofinansowanie - zaznacza gazeta. O pomoc starają się głównie osoby z wykształceniem pedagogicznym. Największym zainteresowaniem cieszą się studia w zakresie zintegrowanej edukacji

Mazowsze: Prawie 400 mln zł na walkę z bezrobociem

wieku do 25 lat i powyżej 45 lat, mieszkańcy wsi, niepełnosprawni, kobiety powracające na rynek pracy, długotrwale bezrobotni i zagrożeni wykluczeniem społecznym". Według danych WUP, w 2008 r. mazowieckie powiatowe urzędy pracy wydały na ograniczenie bezrobocia ok. 345 mln zł z Funduszu Pracy oraz

Pomorskie. Przebudowa ok. 30 km dróg wojewódzkich za ponad 54 mln zł

zatoki autobusowe" - wyjaśnił Stachowiak. Prace na wspomnianych odcinkach trzech dróg wojewódzkich pochłoną 54,3 mln zł. Trzy czwarte tej kwoty pochodzi z funduszy unijnych - Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Pozostała część to środki samorządu

Pomoc w zakładaniu firm

doświadczenia zawodowego oraz niezbędnego zabezpieczenia finansowego nie są atrakcyjni dla banków, dlatego trudno im uzyskać kredyt. Warto więc szukać pomocy finansowej w urzędach pracy, poprzez dotacje pochodzące z Funduszu Pracy czy też ze środków unijnych.W nowym roku osoby bezrobotne, również te, które

"DGP": Pracownikom urzędów pracy grozi... bezrobocie

"DGP": Pracownikom urzędów pracy grozi... bezrobocie

aktywizować bezrobotnych. Jednak szef resortu pracy obiecuje też pomoc - na dofinansowanie pensji z FP mogą liczyć tylko te urzędy, które najbardziej efektywnie pomagają osobom bez pracy. - Te, które mają słabe wyniki, nie dostaną wsparcia lub otrzymają je, lecz w minimalnym wymiarze - mówi Kosiniak-Kamysz

Bezrobotni stworzyli już 200 tys. miejsc pracy

Coraz więcej bezrobotnych korzysta z dotacji urzędu pracy na na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jak informuje gazeta, zdecydowana większość biznesów prowadzona jest do dziś. Część byłych bezrobotnych zatrudnia pracowników. "GP" przypomina, że bezrobotni mogą ubiegać się o dotację

Stażysta w firmie finansowany przez Unię Europejską

Pracodawcy, którzy chcą skorzystać z takiego dofinansowania powinni zwrócić się o informację w tej sprawie do właściwego urzędu pracy. Tylko w ten sposób mogą sprawdzić, czy dany urząd pozyskał unijne środki na sfinansowanie danego projektu, oraz na jakie formy wsparcia mogą liczyć

Podkarpackie. Ponad 95 mln zł z RPO na walkę z bezrobociem

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełni rolę instytucji pośredniczącej dla RPO i odpowiada za realizację trzech z jego osi, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny rynek pracy, Integracja społeczna, Jakość edukacji i kompetencji w regionie.

Podkarpackie. 60 mln zł na integrację osób zagrożonych ubóstwem

marszałkowski. Natomiast Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełni rolę instytucji pośredniczącej dla RPO i odpowiada za realizację trzech z jego osi, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny rynek pracy, Integracja społeczna, Jakość edukacji i kompetencji w regionie.(PAP)

Podkarpackie. 20 mln zł na szkolenia językowa dla dorosłych

marszałkowski. Natomiast Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełni rolę instytucji pośredniczącej dla RPO i odpowiada za realizację trzech z jego osi, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny rynek pracy, Integracja społeczna, Jakość edukacji i kompetencji w regionie.

Podkarpackie. 40 mln zł z RPO na poprawę kształcenia zawodowego

dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. W jego ramach Podkarpacie otrzyma ponad 2,1 mld euro. Instytucją zarządzającą programem jest podkarpacki urząd marszałkowski. Natomiast Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełni rolę instytucji

Rzeszów. 35 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego na walkę z ubóstwem

mld euro. Instytucją zarządzającą programem jest podkarpacki urząd marszałkowski. Natomiast Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełni rolę instytucji pośredniczącej dla RPO i odpowiada za realizację trzech z jego osi, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny rynek pracy

Śląskie. Ponad 57 mln zł dla bezrobotnych na założenie działalności

, które chcą założyć własną działalność gospodarczą, mogą korzystać z różnorodnych form i funduszy wsparcia, w tym projektów realizowanych przez WUP. Jeden z nich realizowany przez WUP z 30 powiatowymi urzędami pracy (projekt "Kierunek przedsiębiorczość" od czerwca 2013 do 30 czerwca 2015 r. - w

Podkarpackie. 40 mln zł na wsparcie sektora ekonomii społecznej

finansowany z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. W jego ramach Podkarpacie otrzyma ponad 2,1 mld euro. Instytucją zarządzającą programem jest podkarpacki urząd marszałkowski. Natomiast Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełni rolę instytucji

Dolnośląskie. 46,4 mln zł w 2016 r. na refundację zatrudnienia młodych osób

bezrobotnych i stanowią one jedną z największych grup tuż po długotrwale bezrobotnych oraz bezrobotnych, którzy mają więcej niż 50 lat. Augustyn dodał, że w 2016 r. na refundację zatrudnienia młodych bezrobotnych przeznaczono 46,4 mln zł i podzielono te pieniądze pomiędzy poszczególne powiatowe urzędy pracy

Podkarpackie. Ponad 68 mln zł na dotacje na założenie firmy

podkarpacki urząd marszałkowski. Natomiast Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełni rolę instytucji pośredniczącej dla RPO i odpowiada za realizację trzech z jego osi, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny rynek pracy, Integracja społeczna, Jakość edukacji i kompetencji w regionie

Kosiniak- Kamysz : spadek bezrobocia to trwały trend

GUS podał w piątek, że w końcu września 2015 r. stopa bezrobocia wyniosła 9,7 proc. wobec 9,9 proc. w sierpniu br. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1 mln 539,4 tys. osób (w tym 817,1 tys. kobiet) i była niższa zarówno w porównaniu z sierpniem, jak i analogicznym

Podkarpackie. 40 mln zł m.in. na tworzenie nowych przedszkoli

finansowany z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. W jego ramach Podkarpacie otrzyma ponad 2,1 mld euro. Instytucją zarządzającą programem jest podkarpacki urząd marszałkowski. Natomiast Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełni rolę instytucji

Stołeczny urząd skarbowy obsłuży prawie 4 tys. największych firm

Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, który zostanie przekształcony w KWUS. Wskazała, że teraz urząd ten zatrudnia 217 pracowników, z których 66 proc. ma ponad 10-letni staż pracy w administracji podatkowej, ponad 80 proc. ma wyższe wykształcenie. Przekonywała, że mają oni doświadczenie w obsłudze dużych firm. Już

JSW odprowadziła niemal 1,4 mld zł w podatkach i opłatach w 2015 r.

Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Spółka odprowadziła w 2015 r. prawie 921 mln złotych z tytułu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także niemal 27,5 mln zł na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pozostałe podatki i opłaty, takie jak  opłata za

Bezrobocie ciągle w dół. Jednocyfrowy wynik coraz bliżej

mniej. Kosiniak-Kamysz zaapelował do pracodawców o poprawę warunków płacowych pracowników i większą stabilizację ich zatrudnienia. Zaznaczył, że w najbliższym czasie z rezerwy Funduszu Pracy trafi do urzędów pracy 150 mln zł, oprócz już przekazanych wcześniej 100 mln zł. W razie klęsk żywiołowych

Bydgoszcz. Prawie 41 mln zł na aktywizację zawodową bezrobotnych

Jak powiedział w środę PAP dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy Tomasz Zawiszewski, na kwotę zarezerwowaną w tym roku na aktywizację osób bezrobotnych w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim składają się pieniądze z trzech źródeł. "25 mln zł pochodzi z Funduszu Pracy, 15 mln zł stanowią

Dolnośląskie. Duże inwestycje sprawiają, że brakuje rąk do pracy

bezrobotnych najczęściej jest ten sam - pracodawcy chętniej zatrudniają, bo gospodarka jest w lepszej kondycji. Rośnie liczba osób pracujących, a także korzystających z programów wsparcia w urzędach pracy. Suma tych działań i konsekwencja dają dobre efekty" - powiedziała PAP Monika Kwil-Skrzypińska

Spięcie między resortem pracy a NIK: "Nieaktualne dane w raporcie"

nie koniec. Od maja ubiegłego roku pracownicy pośredniaków są wreszcie rozliczani z efektów pracy. Zamiast 7 proc. z Funduszu Pracy urzędy dostają na pensje tylko 5 proc. Pozostałe 2 proc. jest przeznaczane na nagrody tylko w najlepszych pośredniakach. Zmienił się też sposób przyznawania specjalnych

Nie stać nas, żeby firmy zatrudniające młodych płaciły niższe składki?

"doprowadzaniu" bezrobotnych do zatrudnienia. Najlepsze urzędy pracy otrzymają z Funduszu Pracy więcej pieniędzy na wynagrodzenia dla tych pracowników. To nie wszystko. Pracodawcy albo przedsiębiorcy zatrudniający bezrobotnych pracowników w wieku 50 plus będą mogli otrzymać dofinansowanie do

Miliardy na wsparcie młodych osób na rynku pracy

ubieganiem się o subwencje zwolniły pracowników. Ten zapis miał ograniczyć sytuację, w której firmy zastępują pracowników młodymi bezrobotnymi do trzydziestki. Cały program przez 3 lata ma kosztować 3 mld zł, a pieniądze mają pochodzić głównie z Funduszu Pracy. Część środków będzie też pochodzić z funduszy

Bliżej do reformy urzędów pracy. Ustawa czeka na podpis prezydenta

specjalne bony, m.in. szkoleniowy, zatrudnieniowy, na zasiedlenie oraz stażowy. Pracodawcy zatrudniający skierowanych przez urząd bezrobotnych w wieku do trzydziestu lat zostaną zwolnieni z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Będą również mieli

Opolskie. Stopa bezrobocia w regionie najniższa od 15 lat

, takie jak skierowany do osób do 30 roku życia program POWER; także projekty z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa opolskiego oraz środki z Funduszu Pracy np. na popularne staże" - powiedziała. Dodała, że nie bez znaczenia jest również praca pośredników urzędów pracy, którzy zbierają

Blisko 1,4 mln zł z FGŚP na ochronę miejsc pracy w Wielkopolsce

Jak poinformowała PAP Bernadeta Ignasiak z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu do 8 maja br. o pomoc w ramach funduszu wystąpiło czternastu pracodawców z branż krawieckiej, budowlanej, handlu i usług. Wnioski o dofinansowanie złożyli przedsiębiorcy z Krotoszyna i Obornik Wlkp., a także Jarocina

Park rozrywki jednak powstanie. Będzie nowy przetarg

dokończenie budowy labiryntu, strzelnicy, budowę ogródków jordanowskich, miejsc do rekreacji. - Gotowe są boiska i górka saneczkowa - mówi Kulej. Pieniądze na budowę Rodzinnego Parku Rozrywki pochodzą z funduszy unijnych. - W listopadzie w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach złożyliśmy wniosek o przedłużenie

Rząd przyjął założenia reformy pośredniaków. Premie za skuteczność

; bezrobotnych do zatrudnienia. Najlepsze urzędy pracy otrzymają z Funduszu Pracy więcej pieniędzy na wynagrodzenia dla tych pracowników. To rozwiązanie ma funkcjonować na początek przez cztery lata. W projekcie proponuje się również odejście od zasady, w myśl której instrumenty rynku pracy, takie jak prace

GUS weryfikuje dane. Wzrost PKB w 2014 r. nieco słabszy od wcześniejszych szacunków

Główny Urząd Statystyczny zweryfikował w piątek wcześniejsze szacunki dotyczące PKB, wysokości deficytu sektora finansów publicznych oraz długu publicznego w relacji do PKB. Urząd wyjaśnił, że rewizja PKB za lata 2010-14 wynika z kontynuacji prac nad wdrożeniem nowych międzynarodowych standardów

Pół miliarda więcej na walkę z bezrobociem

. PKB w I kw. 2013 r. wobec 3,5 proc. w I kw. 2012 r. - przekłada się na rosnącą liczbę zwolnień grupowych, a co za tym idzie, wzrost bezrobocia. Na koniec czerwca stopa bezrobocia rejestrowanego przez urzędy pracy wyniosła 13,2 proc. To ostatni dzwonek na uwolnienie pieniędzy z funduszu, bo niektórym

Opolskie. Ponad 83,5 mln zł na aktywizację bezrobotnych w regionie

wyjaśnił, że pula pieniędzy na działania w ramach POWER zostanie podzielona na wszystkie opolskie urzędy pracy. Program ten ma ruszyć na przełomie lutego i marca. Z kolei w ramach środków z RPO będzie można podejmować działania aktywizacyjne przewidziane w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomorskie.Informacje nt. funduszy unijnych w sześciu stałych punktach

W poniedziałek w Gdańsku zainaugurowano działalność sieci lokalnych punktów informacyjnych. Główny punkt informacyjny funduszy europejskich uruchomiono w gmachu urzędu marszałkowskiego przy ul. Augustyńskiego 2. Marszałek województwa Mieczysław Struk podczas inauguracji zaznaczył, że "sukces

Świętokrzyskie. Ponad 123 mln zł na aktywizację młodych bezrobotnych

wydawały poprzez Powiatowe Urzędy Pracy - w oparciu o kryteria opracowane przez WUP. "Wysokość kwoty zależy m.in. od liczby bezrobotnych do 30 roku życia w powiecie, stopy i struktury tamtejszego bezrobocia oraz wysokości pozostałych środków Funduszu Pracy, jakie otrzymał powiat na realizację

Mazowieckie. Bezrobocie w Płocku spada, ale wciąż większe niż 5 lat temu

pracy urzędy pracy zyskały nowe narzędzia do aktywizacji osób bezrobotnych, nie mniej jednak brakuje wciąż środków. "W Funduszu Pracy, który gromadzi środki na aktywizacje bezrobotnych, gdzie wpływają one od wszystkich pracodawców i każdego zatrudnionego, jest aż 14 mld zł" - zauważył

W warmińsko-mazurskim rośnie ilość niesubsydiowanych miejsc pracy

W porównaniu z resztą kraju sytuacja na rynku pracy w woj. warmińsko-mazurskim nadal jest najgorsza w kraju; pośredniaki w regionie mają zarejestrowanych ok. 95 tys. osób (stan na 15 września). Mimo to, jak zauważył w rozmowie z PAP dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie Zdzisław

Podkarpacie. Wybrano konsorcjum, które będzie aktywizować bezrobotnych

Jak poinformował PAP w czwartek kierownik wydziału rynku pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) w Rzeszowie Antoni Urban, jeśli od wyniku przetargu nie będzie odwołań, umowa z konsorcjum zostanie podpisana do 26 lutego br. "Wówczas też podana zostanie informacja o wysokości umowy" - dodał

Małopolskie. Nabór do programu dla bezrobotnych "Konserwator Bis"

Jak wyjaśniła PAP w piątek rzeczniczka Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Katarzyna Nyklewicz, wybrane podmioty otrzymają dofinansowanie na organizację 80 staży zawodowych. WUP przeznaczy w tym roku na ten cel blisko 1 mln zł. Wśród wyłonionych w konkursie podmiotów są samorządowe instytucje

Masz więcej niż 45 lat? Opłaca się dać ci pracę

Do końca tego roku w kasie Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu czeka ponad 300 tys. zł na wsparcie osób 45+. Z pieniędzy skorzystać mogą pracodawcy, którzy chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników lub zatrudnić nowe osoby w sile wieku. Fundusze, które uruchomił we wrześniu Powiatowy Urząd

Zmiany w ustawie o innowacyjności - pobudzenie venture capital

okres i nieadekwatny do realiów biznesowych, ponieważ fundusze tego typu zakłada się, z co najmniej 6-8-mio letnią perspektywą okresu inwestowania. Ponadto, zwolnienie ma przysługiwać wówczas, gdy fundusz zainwestuje 75% aktywów w "ryzykowne" aktywa. Dodatkowo musi on składać do urzędów

Częstochowa. 600 tys. zł w kolejnym programie wsparcia dla hutników

Program "Pomoc dla hutników II" przygotowany przez częstochowski urząd pracy ruszy na początku czerwca. "Jest adresowany do 70 osób bezrobotnych, zwolnionych w tym roku - z przyczyn niedotyczących pracowników - z ISD Huta Częstochowa oraz osób, które straciły pracę w firmach

Sejm za uregulowaniem mienia Funduszu Wczasów Pracowniczych

Związków Zawodowych. Zakłada trzy stadia przekształceń uprawnień do mienia Funduszu. W dniu wejścia w życie ustawy sąd rejestrowy z urzędu dokona wykreślenia dotychczasowych wspólników w FWP sp. z o.o., następnie ustanowi współwłasność łączną wszystkich reprezentatywnych organizacji związkowych, czyli

Sejm.Wszystkie kluby za uregulowaniem mienia Funduszu Wczasów Pracowniczych

tylko Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych. Mówiła, że projekt zakłada trzy stadia przekształceń uprawnień do mienia Funduszu. W dniu wejścia w życie ustawy sąd rejestrowy z urzędu dokona wykreślenia dotychczasowych wspólników w FWP sp. z o.o., sąd następnie ustanowi współwłasność łączną

Podkarpackie. W 2015 r. mniejsze bezrobocie, ale wciąż dużo problemów na rynku pracy

pracuje" - powiedział dyrektor WUP. Na Podkarpaciu, obok spadku liczby bezrobotnych, zmniejszyła się również grupa osób objętych wypłatą świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Fundusz wypłaca pieniądze osobom, które pracują w firmach niewypłacalnych lub zagrożonych

Dolnośląskie. Ponad 31 mln zł na aktywizację zawodową młodych bezrobotnych

pieniądze będą do wykorzystania do końca marca 2018 r. "To pomoc dla młodych mieszkańców Dolnego Śląska, którzy nie muszą być zarejestrowani w urzędach pracy. Działaniami w ramach PO WER są objęte osoby, które mają mniej niż 30 lat i nie mają pracy. Dodatkowo nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu

Częstochowa. Ruszył drugi program wsparcia dla zwalnianych hutników

W ubiegłym roku w programie "Pomoc dla hutników I" pomoc uzyskało blisko 290 osób, w tym roku ma ona trafić do kolejnych 70. Program "Pomoc dla hutników II", przygotowany przez częstochowski urząd pracy, adresowany jest do hutników zwolnionych w tym roku - z przyczyn

Podlaskie. 24 mln zł na dotacje na ekonomię społeczną

ukierunkowane przede wszystkim na tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych, a także zakładanie nowych przedsiębiorstw społecznych" - poinformowała PAP wicedyrektor departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku Małgorzata Kukor

Koszt obniżenia wieku emerytalnego dla finansów publicznych - 40 mld zł

generuje dodatkowe koszty wynikające z konieczności wypłaty zasiłków dla bezrobotnych, opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne osób zarejestrowanych w urzędach pracy, obsługi osób bezrobotnych w urzędach pracy, nakładów na aktywne instrumenty rynku pracy np. szkolenia, programy umożliwiające

Łatwiej będzie można dostać emeryturę pomostową

charakterze To ułatwi życie pracownikowi. Jeżeli bowiem pracownik spełni inne przewidziane w prawie warunki, będzie mógł ubiegać się o emeryturę pomostową. Skargę do Państwowej Inspekcji Pracy będzie mógł złożyć każdy pracownik. Kontrolę firmy inspektorzy pracy będą też mogli przeprowadzać z urzędu. Zmian w

"Rzeczpospolita": Bon na pracę młodych

Ponad 70 tys. zł pożyczki z BGK na założenie firmy, zwolnienie firm zatrudniających młode osoby ze składek do Funduszu Pracy, bon stażowy, szkoleniowy, na zmianę kwalifikacji. Do tego zobowiązanie urzędu pracy, by szybko przedstawił ofertę etatu. Takie rozwiązania wspierające młodych zawiera pakiet

MPiPS: w listopadzie stopa bezrobocia wyniosła 11,4 proc.

, jeśli chodzi o poziom bezrobocia, to efekt tego, że "urzędy pracy mocniej wzięły się za aktywizację poprzez oferty pracy niesubsydiowanej". "Na koniec roku patrzymy optymistycznie - biorąc pod uwagę liczbę ofert pracy, która cały czas jest do zagospodarowania oraz środki funduszu pracy

Urzędy dają radę. Ponad 60 proc. bezrobotnych znalazło pracę po stażach

obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Będą również mieli możliwość refundacji składki na ubezpieczenia społeczne i dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnionego bezrobotnego. - Skróciliśmy również czas, z 6 do 4 miesięcy, w którym urzędy muszą

GUS: w 2014 r. PKB wzrosło o 3,3 proc., deficyt wyniósł 3,3 proc. PKB

Główny Urząd Statystyczny zweryfikował w piątek wcześniejsze szacunki dotyczące PKB, wysokości deficytu sektora finansów publicznych oraz długu publicznego w relacji do PKB. Urząd wyjaśnił, że rewizja PKB za lata 2010-2014 wynika kontynuacji prac nad wdrożeniem nowych międzynarodowych standardów

Podkarpackie. W ramach RPO ogłoszono konkursy o wartości ponad 1,3 mld zł

Podkarpacie w ramach RPO otrzyma ponad 2,1 mld euro. Budżet programu składa się z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Ortyl zaznaczył, że do końca tego roku ogłoszonych zostanie jeszcze kilka naborów m.in. na bezpośrednie dotacje dla

Śmieciówki. Nie wylewajmy dziecka z kąpielą

. Ułatwiłoby to młodym osobom przejście z systemu edukacji na rynek pracy i zdobywanie doświadczenia zawodowego w większym stopniu niż działania aktywizujące urzędów pracy (koszt ok. 1 mld zł). W wariancie maksimum proponujemy zwolnienie wszystkich pracujących z obowiązku płacenia składek na Fundusz Pracy i

Minister motywuje urzędników z pośredniaków. Duże premie finansowe

pamiętam dokładnie uzasadnienia, ale generalnie było to związane z przygotowaniami urzędu i procedur do wdrożenia od 27 maja znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - mówi Włodzimierz Korona, dyrektor MUP. Nie wie jeszcze, jak pieniądze zostaną rozdzielone. - Będę chciał

Podkarpackie. Rok 2014 przyniósł mniejsze bezrobocie

. wyższa niż średnia dla kraju, ale znacznie niższa niż na koniec 2013 r. - kiedy wynosiła 16,4 proc. (dla kraju było to 13,4 proc.). Dobrą sytuację w podkarpackiej gospodarce potwierdzają też dane z Urzędu Statystycznego w Rzeszowie. Wynika z nich, że na koniec września na 1 ofertę pracy przypadało 41

Podkarpackie. Zarząd woj. planuje m.in. utworzyć fundusz kolejowy

nowe przystanki kolejowe np. przy zakładach pracy, tam gdzie są duże skupiska ludzi" - mówił Buczak. Na piątek związki zawodowe działające na kolei planowały pikietę pod urzędem wojewódzkim w Rzeszowie. Jak powiedział Buczak, po rozmowie z zarządem związkowcy zrezygnowali z tych planów. W

"Szansa na pracę dla 100 tys. młodych ludzi". Jest projekt ustawy

ma dać szanse na zatrudnienie 100 tys. młodych osób od stycznia 2016 r. Jest to - mówił - "szansa na stałe zatrudnienie i umowę na etat, a także na obniżenie kosztów pracy ze środków funduszu pracy". Szef resortu pracy przypomniał, że program ten był zapowiadany przez prezydenta Bronisława

Pomorskie.1,864 mld euro w latach 2014-2020 w ramach RPO

2007-2013, wsparcie w ramach nowego Programu będzie udzielane z dwóch funduszy strukturalnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. W ten sposób Urząd Marszałkowski zarządza pieniędzmi przeznaczonymi zarówno na infrastrukturę, jak i działania związane z

Zachodniopomorskie.175 mln z zł z programu "Ryby"

;Hortulus" w Dobrzycy, oznakowano pomniki przyrody w Międzyzdrojach. Program przyczynił się także do powstawania ponad 1200 nowych miejsc pracy, głównie z turystyce, usługach i handlu - informuje urząd. Z pieniędzy korzystali m.in. za pośrednictwem siedmiu lokalnych grup rybackich przedstawiciele

"Puls Biznesu": Warszawa zrobi z działek rarytasy

"Zdiagnozowaliśmy pewną lukę i zdecydowaliśmy, aby w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych część unijnych funduszy wykorzystać, we współpracy z 39 gminami metropolii warszawskiej, na rozwój terenów inwestycyjnych" - mówi Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy. Miasto ma spory

Opole. Pierwsze ogłoszenie o naborze z nowego RPO - na początku marca

to konkretne działanie. Marszałek woj. opolskiego Andrzej Buła dodał, że pierwszy ma być nabór wojewódzkiego urzędu pracy na projekty dot. aktywizacji osób bezrobotnych, realizowane przez powiatowe urzędy pracy. Bedrunka zapowiedziała, że w 2015 r. łącznie dla wszystkich instytucji będzie

Gór-Stal otworzyła fabrykę paneli PIR w Bochni zbudowaną kosztem 55 mln zł

produkcyjnych. Są to produkty najwyższej jakości o wysokich parametrach termoizolacyjnych, mechanicznych i ognioodpornych, podano również. Inwestycja była współfinansowana z funduszy europejskich ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Firma Gór-Stal Sp. z o.o działa na

Małopolski urząd marszałkowski: KE zatwierdziła RPO na lata 2014-2020

ogłoszone w połowie tego roku. Na realizację całego programu Małopolska otrzyma 2,879 mld euro z funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, co stanowi niemal 10 proc. wszystkich środków UE dostępnych dla regionów. Jest to drugi pod względem

Śląskie. Grudniowy wzrost bezrobocia mniejszy niż w poprzednich latach

zwolnień grupowych. W ubiegłym roku urzędy pracy z woj. śląskiego otrzymały w sumie z Funduszu Pracy blisko 272 mln zł oraz ponad 32 mln zł dodatkowych środków z rezerwy ministra pracy. Plan na 2014 r. dla woj. śląskiego zakłada ponad 292,7 mln zł z Funduszu Pracy na aktywne formy wsparcia osób

Bezrobocie w marcu 11,7 proc., aż 115 tys. nowych miejsc pracy

płacy minimalnej, potrzebny jest też wzrost średniej płacy, bo jakość miejsc pracy ma coraz większe znaczenie, a rywalizacja o pracownika w pierwszej kolejności będzie dotyczyła wynagrodzeń. 120 mln zł na wsparcie urzędów Kosiniak-Kamysz podał, że uruchomione zostanie 120 mln zł rezerwy z Funduszu Pracy

KE zaakceptowała wszystkie programy na perspektywę 2014-2020

) województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego oraz podlaskiego. "Pierwszy konkurs na lata 2014-2020 został już ogłoszony z Programu Polska Cyfrowa. W resorcie oraz regionach trwają prace nad

UE zatwierdziła wszystkie programy rozwojowe dla Polski

- Pierwszy konkurs, na lata 2004-20, został już ogłoszony z programu "Polska cyfrowa". W resorcie i regionach trwają prace nad organizacją systemu wdrażania pozostałych programów, tak by konkursy mogły być ogłaszane jak najszybciej - podkreśla minister infrastruktury i rozwoju Maria

Dla kogo Fundusz Alimentacyjny [PORADNIK]

dochodowe. Przykład. Barbara samotnie wychowuje córkę. Dotąd żyły z zasiłku rodzinnego i alimentów z Funduszu. Teraz jednak kobieta dostała pracę. Będzie zarabiać najniższą krajową, czyli 1750 zł brutto miesięcznie. Czy zachowa prawo do świadczenia z Funduszu? Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego należy

NFOŚiGW przedstawił program wsparcia inwestycji na lata 2015-2020

kieruje przede wszystkim do samorządów, osób fizycznych, przedsiębiorców i urzędów. Obecny na konferencji prasowej wiceminister środowiska Janusz Ostapiuk powiedział, że w czasie prac nad nową ofertą brano pod uwagę nowe trendy w inwestycjach i aktywności proekologicznej. "Jednocześnie (chcieliśmy

Sopot. Oddano do użytku kompleks na terenach przydworcowych

Realizowana przez dwa lata inwestycja prowadzona była w pionierskiej formule partnerstwa publiczno-prywatnego z udziałem funduszy unijnych (Jessica), a uczestniczyli w niej: Polskie Koleje Państwowe S.A., Gmina Miasta Sopotu oraz inwestor prywatny Bałtycka Grupa Inwestycyjna S.A. Szacuje się, że w

MPiPS: liczba bezrobotnych w czerwcu najniższa od dwóch lat

komunikatem resortu w stosunku do maja br. w urzędach pracy wyrejestrowało się prawie 71,9 tys. osób. Oznacza to, że stopa bezrobocia spadła o 0,4 pkt proc. "Czerwiec zakończył się z najniższym od dwóch lat bezrobociem. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami od początku roku dynamika spadku bezrobocia się

Separatyści nie mają pieniędzy. Będą płacili za pracę jedzeniem

Prorosyjscy separatyści oświadczyli we wtorek, że w związku z trudnościami finansowymi i kłopotami z zaopatrzeniem zakładają fundusz spożywczy, a wobec deficytu środków płatniczych "przewidziano częściowe wprowadzenie naturalnej formy opłaty pracy artykułami spożywczymi pierwszej potrzeby"

Kto z budżetówki zarobi więcej?

, teraz trafiałyby do funduszu wynagrodzeń. Część z tych środków szefowie poszczególnych urzędów mogliby przeznaczać na nagrody. To też ma zachęcać do lepszej pracy; - zmianę zasad wypłacania nagrody jubileuszowej. "Istotą tych propozycji jest reforma obecnego systemu wynagrodzeń w służbie cywilnej w

Warmińsko-mazurskie. Lepsza sytuacja na rynku pracy - więcej ofert z wolnego rynku

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Zdzisław Szczepkowski powiedział PAP, że aktualnie sytuacja na rynku pracy w regionie jest relatywnie dobra. "Wróciliśmy do stanu bezrobocia z 2008 r. czyli do okresu przed kryzysem. Na koniec sierpnia w Powiatowych Urzędach Pracy zarejestrowano 82 tys

Sejmowa komisja o finansowaniu nadzoru górniczego

środki na współfinansowanie projektów z udziałem funduszy UE (20 tys. zł - 0,03 proc. budżetu). W tej drugiej puli kryją się elementy programu współpracy INTERREG Polska-Saksonia, w ramach których chodzi o wymianę doświadczeń w obrębie górnictwa miedziowego. W budżecie WUG przewidziano 1,087 mln zł

Aż 114 mln euro pójdzie na walkę z bezrobociem u młodych

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) to nowe przedsięwzięcie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Składa się z tzw. osi priorytetowych, ukierunkowanych na: zatrudnienie, przystosowanie przedsiębiorstw i pracowników do zmian w gospodarce, edukację oraz

Komorowski i 100 tys. miejsc pracy? Prezydent się "podpiął" [SPRAWDZAMY FAKTY]

od 2016 r. będą mogli już korzystać z nich wszyscy. A preferencje będą mieli pracodawcy zatrudniający z państwową subwencją. Wszystko ma kosztować 2,7 mld zł, a pieniądze mają pochodzić głównie z Funduszu Pracy. Mniejsza część środków będzie też pochodzić z kasy UE. W pierwszej kolejności rząd chce

Opolskie. W 2014 roku poprawiła się sytuacja na rynku pracy

urzędu pracy i złożyć wniosek o przyznanie środków na przeszkolenie lub uzupełnienie kwalifikacji dla swojej kadry. Dodała, że środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2014 i 2015 są przeznaczone wyłącznie dla osób powyżej 45 roku życia. "W roku 2014 powiatowe urzędu pracy w naszym

Pięć mitów o funduszach unijnych

życie: do tej pory unijne wsparcie na założenie firmy dostały 160 593 osoby. Z tej grupy 107 597 osób będzie przedsiębiorcami przez minimum dwa i pół roku. Skąd zatem ta fatalna opinia o unijnych dotacjach na założenie firmy? Zapewne psują ją dotacje z Funduszu Pracy. FP to środki w 100 proc. krajowe

Tyska fabryka Fiata kończy proces zwolnień grupowych

szkoleń. - Jak dotąd ponad 30 osób podjęło pracę, kolejnych ok. 20 jest w trakcie rekrutacji. Kilka osób zamierza podjąć działalność gospodarczą - powiedziała dyrektor. Na takie i inne formy wsparcia dla zwalnianych pracowników tyski urząd pracy dostał z ministerialnej rezerwy Funduszu Pracy dodatkowe ok

Urzędy pracy do remontu

: aktywnych bezrobotnych, osoby wymagające pomocy oraz długotrwale bezrobotnych i - co kluczowe - dostosować do ich potrzeb oferty wsparcia. Zmianie ma także ulec algorytm ustalania wysokości kwoty środków z Funduszu Pracy, które będą otrzymywały województwa. W 75 proc. wielkość środków będzie uzależniona od

Nie masz pracy? Możesz dostać prawie 22 tys. zł!

To już kolejna edycja takiego jednorazowego wsparcia finansowanego z funduszy unijnych. Od poniedziałku (3 lutego) wnioski o pieniądze należy składać w urzędach pracy przy ul. Milionowej 91 lub w kancelarii przy ul. Kilińskiego 102/102a. Mogą z niego skorzystać bezrobotni: *powyżej 50. roku życia

Byli pracownicy fabryki kuchenek bez pieniędzy i bez pracy

pracowników złożyła wniosek o wypłatę 5,8 mln zł z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy utrzymuje jednak, że odpraw nie może wypłacić. - Zgodnie z przepisami wypłata odpraw dla pracowników zwalnianych przez pracodawcę z przyczyn ekonomicznych nie jest możliwa

Podkarpackie. Ponad 3 mln zł na zabezpieczenie potoku Fugas

Jak poinformowała w czwartek Monika Konopko z biura prasowego urzędu marszałkowskiego w Rzeszowie, w ramach prac przeciwpowodziowych wykonana zostanie m.in. regulacja potoku, przebudowany zostanie również przepust drogowy. "Powstanie też rurociąg odprowadzający nadmiar wód powodziowych do

Lubuskie. W 2015 roku 369 mln zł na walkę z bezrobociem

poprawę sytuacji na rynku pracy będą finansowane zarówno z funduszy unijnych, jak i pieniędzy krajowych. Na lubuskim rynku pracy widać ożywienie, a w gospodarce polepszenie koniunktury, co dobrze rokuje na następne miesiące. Z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy wynika, że miniony rok przyniósł znaczący

Kujawsko-Pomorskie. Bezrobocie spadło, ale ciągle wysokie

utratą pracy z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego, przy mniejszym bezrobociu, pozwalają z ostrożnym optymizmem patrzeć na 2015 r. Jednak ciągle wysokie bezrobocie w regionie, jedno z największych kraju, jest dużym wyzwaniem" - ocenił Janas. Województwo kujawsko-pomorskie zajmuje

Fundusze unijne w latach 2014-2020. Katowice wycięły Częstochowie pieniądze na "gierkówkę"

Choć nie wydaliśmy jeszcze wszystkich funduszy z puli na lata 2007-2013 - wre budowa węzła na DK1, a prace na ul. Warszawskiej ledwie wystartowały - to właśnie teraz rozstrzyga się, ile i na co dostanie Częstochowa z eurobudżetu 2014-2020. Fundusze rozdysponuje, tak jak poprzednio, urząd

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery