fundusze unijne 2014 2020

Tomasz Haładyj

Fundusze unijne w latach 2014-2020. Katowice wycięły Częstochowie pieniądze na "gierkówkę"

Fundusze unijne w latach 2014-2020. Katowice wycięły Częstochowie pieniądze na "gierkówkę"

Z listy inwestycji, które marszałek województwa ma zgłosić rządowi, by ten je sfinansował z funduszy unijnych 2014-2020, wyparowały remont miejskiego fragmentu "gierkówki" oraz przebudowa dróg wylotowych na Opole i Kłobuck

KE: ponad 531 mln euro dla Polski w ramach funduszu rybackiego

Na lata 2014-2020 Polska otrzyma w ramach unijnego funduszu rybackiego 531 mln 219 tys. 456 euro - wynika z zestawienia opublikowanego w piątek przez Komisję Europejską.

Autostradę A1 i linię kolejową do Pyrzowic sfinansuje Unia Europejska

Autostradę A1 i linię kolejową do Pyrzowic sfinansuje Unia Europejska

InterCity: TLK i Pendolino, a wybudowane na nowo perony na mniejszych stacjach, takich jak Blachownia, będą zupełnie niewykorzystane. Z unijnych funduszy na lata 2014-2020 remontowana będzie linia Żelisławice - Kielce, co ma stanowić kontynuację obecnie finalizowanych prac między Częstochową a Żelisławicami

Hahn: wkrótce możliwe porozumienie z Polską ws. programów operacyjnych

2014-2020. Jest to sześć krajowych programów operacyjnych (łącznie ponad 45 mld euro) i 16 regionalnych (ponad 31 mld euro). Krajowe programy to: "Infrastruktura i Środowisko" z budżetem 27,45 mld euro, "Inteligentny Rozwój" (ok. 8,6 mld euro), "Wiedza Edukacja Rozwój"

MIR: KE przyjęła Umowę Partnerstwa z Polską ws. funduszy UE

, poręczeń) będzie można wesprzeć więcej projektów realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Umowa Partnerstwa to dokument uzgadniany przez Komisję Europejską i kraje członkowskie określający główne kierunki inwestowania środków unijnych w latach 2014-2020. Polska jako pierwsza - 10 stycznia

Gminy muszą współpracować, żeby dostać unijne pieniądze

Gminy muszą współpracować, żeby dostać unijne pieniądze

W latach 2007-2013 samorządy pozyskiwały większość unijnych pieniędzy startując ze swoimi projektami w konkursach Regionalnego Programu Operacyjnego. W kolejnym okresie programowania (budżet UE 2014-2020) polityka przyznawania funduszy samorządom zostanie wywrócona do góry nogami. Konkursy RPO będą

Bieńkowska: może być osobny program unijny dot. walki z ubóstwem

Bieńkowska: może być osobny program unijny dot. walki z ubóstwem

funduszy unijnych. Resort zakłada, że jeżeli na początku przyszłego roku poznamy ostateczny kształt wieloletniego budżetu UE, to umowa mogłaby być gotowa do połowy 2013 r. Wtedy rozpoczną się negocjacje z Komisją Europejską. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zakłada, że w latach 2014-2020 będzie

MIR: KE przyjęła Umowę Partnerstwa z Polską ws. funduszy UE

Komisję Europejską i kraje członkowskie, określający główne kierunki inwestowania środków unijnych w latach 2014-2020. Polska jako pierwsza przekazała projekt Umowy Partnerstwa do KE (10 stycznia), a jej negocjacje z KE rozpoczęły się 5 marca. Umowę taką Komisja przyjęła już dla Danii.

Andor: 13 mld euro dla Polski z Europejskiego Funduszu Społecznego

gospodarczej. "W najbliższych siedmiu latach Europejski Fundusz Społeczny ponownie będzie skoncentrowany na walce z bezrobociem, szczególnie jeśli chodzi o ludzi młodych, kobiety oraz osoby starsze" - zaznaczył unijny komisarz ds. zatrudnienia. Poinformował, że Polska dostanie dodatkowo 250 mln

"Rz": Marchewka w budżecie Unii na lata 2014-2020

latach 2007-2013 zastosowały go dwa kraje UE - Włochy i Polska. Ale zważywszy na bardzo pozytywne efekty w naszym kraju, można śmiało powiedzieć, że Bruksela naśladuje Polskę.- W Polsce idea nagrody za sprawne wykorzystanie funduszy unijnych się sprawdziła. Krajowa rezerwa wykonania pozwoliła rozpędzić

"Rzeczpospolita": Marchewka w budżecie Unii na lata 2014-2020

latach 2007-2013 zastosowały go dwa kraje UE - Włochy i Polska. Ale zważywszy na bardzo pozytywne efekty w naszym kraju, można śmiało powiedzieć, że Bruksela naśladuje Polskę. "W Polsce idea nagrody za sprawne wykorzystanie funduszy unijnych się sprawdziła. Krajowa rezerwa wykonania pozwoliła

KE może w piątek przyjąć Umowę Partnerstwa z Polską ws. funduszy UE

Komisji Europejskiej z krajami członkowskimi to nowość w funduszach strukturalnych UE, wprowadzona w tej perspektywie finansowej (na lata 2014-2020) po to, by poprawić skuteczność wydatkowania unijnych środków w krajach UE, skoncentrować je na priorytetowych obszarach i wzmocnić warunki wydatkowania

Prezydent podpisał ustawę ws. wydawania funduszy UE

Jak napisano w komunikacie, z uwagi na rozpoczęcie w 2014 r. nowej, siedmioletniej perspektywy finansowania polityki spójności na lata 2014-2020 konieczne stało się opracowanie aktu uwzględniającego nowe podstawy prawne i nowe zasady realizacji polityki spójności określone przepisami unijnymi

Hahn: Polska przykładem w wydatkowaniu środków UE

; dla funduszy strukturalnych: funduszu rozwoju obszarów wiejskich, funduszu rozwoju regionalnego, funduszu społecznego, funduszu spójności i funduszu rybołówstwa. "Gdy wszystko razem podliczymy (dla wszystkich krajów UE), mówimy o inwestycjach rzędu 450 mld euro na okres 2014-2020" - podał

KE może w piątek przyjąć Umowę Partnerską z Polską ws. funduszy UE

Partnerskie Komisji Europejskiej z krajami członkowskimi to nowość w funduszach strukturalnych UE, wprowadzona w tej perspektywie finansowej (na lata 2014-2020) po to, by poprawić skuteczność wydatkowania unijnych środków w krajach UE, skoncentrować je na priorytetowych obszarach i wzmocnić warunki

MIR: pieniądze z EFS na lata 2014-2020 powinny trafiać na rynek pracy

Polska negocjuje z Komisją Europejską programy operacyjne dotyczące wydatkowania unijnych pieniędzy w latach 2014-2020. Chodzi o sześć krajowych programów operacyjnych i 16 regionalnych. Wiceminister infrastruktury i rozwoju Adam Zdziebło wyrażał we wrześniu nadzieję, że do końca października uda

KE może w piątek przyjąć umowę partnerską z Polską ws. funduszy UE

Umowy partnerskie Komisji Europejskiej z krajami członkowskimi to nowość w funduszach strukturalnych UE wprowadzona w tej perspektywie finansowej (na lata 2014-2020) po to, by poprawić skuteczność wydatkowania unijnych środków w krajach UE, skoncentrować je na priorytetowych obszarach i wzmocnić

Rząd przedstawił plan podziału środków z budżetu UE na l. 2014-2020

, zapewniając jednocześnie efektywne korzystanie z zasobów i usuwając przeszkody w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych" - podano dalej. Rząd przyjął też uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Alokacja funduszy unijnych w tym

KE: Polska dobrym wzorem w zakresie wydatkowania środków UE

W piątek KE przyjęła Umowę Partnerstwa z Polską ws. inwestowania środków UE w latach 2014-2020; jest to dokument uzgadniany przez Komisję Europejską i kraje członkowskie, określający główne kierunki inwestowania środków unijnych z funduszy strukturalnych. "Polska jest zdecydowanie największym

NFOŚiGW przedstawił program wsparcia inwestycji na lata 2015-2020

), aby nie było to całkowite zerwanie z tym, co finansowaliśmy w przeszłości" - podkreślił. Wiceminister zaznaczył, że programy krajowe muszą współgrać z funduszami norweskimi i unijnym Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; jednocześnie NFOŚiGW będzie starał się, aby źródła

Inwestycje w infrastrukturę pochłoną lwią część środków UE dla Polski

W piątek Komisja Europejska zaakceptowała uzgodnioną z Polską Umowę Partnerstwa, która określa strategię wykorzystania w latach 2014-2020 przyznanych nam środków z pięciu unijnych funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności, Europejskiego Fundusz Społecznego

MIR: Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa dla Polski

siedem lat" - powiedziała wicepremier i minister infrastruktury i rozwoju Elżbieta Bieńkowska, cytowana w komunikacie. Z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro w ramach unijnej polityki spójności, przypomniano. "Zgodnie z Umową Partnerstwa, fundusze

Podlaskie. W Łomży i Suwałkach powstaną punkty informacji o funduszach unijnych

itp. Likowska-Matys dodała, że zainteresowane osoby pytają m.in. o wytyczne dotyczące konkursów, czy się do nich kwalifikują, o rozliczenie dotacji czy o system pożyczek i poręczeń. Obecnie coraz więcej osób pyta się o nową unijną perspektywę finansową na lata 2014-2020.

MSP: ARP przeznaczy do 80 mln zł rocznie na start-upy

Warszawa, 28.08.2014 (ISBnews) - Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) będzie przeznaczać do 80 mln zł rocznie na start-upy w latach 2014-2020, poinformował minister skarbu Włodzimierz Karpiński. Instytucja pracuje obecnie nad nową strategią, która gotowa będzie w październiku. "Polska myśl

Podlaskie. W Łomży i Suwałkach powstaną punkty informacji o funduszach unijnych

unijną perspektywę finansową na lata 2014-2020.

Zdziebło: konkursy na projekty z nowych funduszy UE możliwe po Nowym Roku

Pytany o to, kiedy Komisja Europejska przyjmie polskie programy operacyjne, określające wydatkowanie funduszy UE z nowego budżetu UE na lata 2014-2020, przypomniał, że Polska bardzo szybko złożyła do KE Umowę Partnerstwa. Jest ona "dokumentem - matką" dla programów operacyjnych. Następnie

UE. Polska dostanie na owoce w szkole 20,5 mln euro

Polityki Rolnej na lata 2014-2020. KE przyjmie formalnie decyzję komitetu zarządzającego w tej sprawie, złożonego z ekspertów z krajów UE, w najbliższych tygodniach. Ponadto po raz pierwszy fundusze z tego programu będą mogły być przeznaczone nie tylko na dystrybucję owoców i warzyw w szkołach, ale także

KE wzywa do zgłaszania projektów transportowych - do podziału jest 11,9 mld euro

zwiększyło się trzykrotnie wobec 8 mld w latach 2007-2013, osiągając poziom 26 mld euro na lata 2014-2020 w ramach nowego instrumentu "Łącząc Europę" (CEF, z ang. Connecting Europe Facility). Kwota 11,9 mld euro to pierwsza transza nowych funduszy, które zostaną udostępnione dla sektora transportu

Eksperci: fundusze z UE zwiększą innowacyjność naszej gospodarki

W piątek Komisja Europejska przyjęła Umowę Partnerstwa z Polską ws. funduszy europejskich na lata 2014-2020. Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro, w tym z Polityki Spójności ok. 82,5 mld euro. Główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek oceniła w rozmowie

Komisje zajmą się projektem ustawy dot. wydawania pieniędzy z UE

wdrażania programów dotyczących polityki spójności na lata 2014-2020. Projekt ustawy określa, w jaki sposób i przez kogo mają być realizowane krajowe i regionalne programy operacyjne. Chodzi m.in. o zasady wyboru projektów czy procedur odwoływania, a także o kwestie rozliczeń funduszy z KE i monitorowania

MIR: 13 mld euro na Europejski Fundusz Społeczny w latach 2014-2020

- choć jeszcze nieformalnie - zdecentralizowany. Jako Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pozostaliśmy instytucją zarządzającą, ale kompetencje regionów bardzo się zwiększyły. W kolejnej perspektywie 2014-2020 system ten można w pełni zdecentralizować, powierzając odpowiedzialność za wykonanie zadań

MIR: 2,4 mld euro na wspólne projekty miast z gminami

infrastrukturę, np. drogową" - ocenił. Celem projektu ustawy jest stworzenie ram prawnych do wydawania unijnych pieniędzy na lata 2014-2020. Określa on, w jaki sposób i przez kogo mają być realizowane krajowe i regionalne programy operacyjne. Chodzi m.in. o zasady wyboru projektów czy procedur odwoławczych

Ok. 15 mld euro do 2020 r. na wsparcie innowacji w Polsce

"w Polsce istnieje potencjał zarówno na uczelniach jak i w przedsiębiorstwach do tego, aby te pieniądze wykorzystać efektywnie". Koordynator Zespołu prasowego NCBR, Kamil Melcer poinformował PAP, że w latach 2014-2020 przedsiębiorcy mają być głównymi beneficjentami funduszy przeznaczonych na

Do 28 lipca nabór wniosków na współfinansowanie LIFE ze środków NFOŚiGW

W unijnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, prośrodowiskowy program LIFE zastąpi dotychczasowy instrument finansowy LIFE +, którego budżet będzie wynosić 3,4 mld euro. Jak szacuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wartość środków, jakie Polska będzie mogła

Jest Umowa Partnerstwa. Czas przygotować się do wydawania funduszy z UE

dostęp do czystej wody, a w celu lepszego połączenia różnych regionów kraju wybudowano lub zmodernizowano prawie 6 tys. km dróg. W obecnym okresie programowania (2014-2020) europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne będą opierały się na tym sukcesie - mówił w piątek Johannes Hahn, unijny

Komisje negatywnie o poprawkach do projektu ws. wydawania funduszy UE

Posłowie - podczas wspólnego posiedzenia komisji ds. UE oraz samorządu terytorialnego - negatywnie zaopiniowali wszystkie poprawki PiS do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Jak mówił wiceminister

Przedsiębiorcy chcą częstszych naborów w nowym rozdaniu funduszy UE

Polsce udało się wywalczyć największy budżet unijny na lata 2014-2020. Nasz kraj otrzyma ok. 119,5 mld euro. Na tę sumę składają się pieniądze: z Polityki Spójności - ok. 82,5 mld euro, Wspólnej Polityki Rolnej - ok. 32,1 mld euro oraz blisko 5 mld euro m.in. z takich programów jak Horyzont 2020

NFOŚiGW: 45 mln zł dla gmin na plany gospodarki niskoemisyjnej

Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości ok. 50 mln zł. Koszułap oceniła, że Fundusz dofinansuje gminy kwotą sięgającą najprawdopodobniej ok. 45 mln zł. Wiceprezes dodała, że stworzenie takich planów jest konieczne po to, by móc sięgnąć po pieniądze unijne na inwestycje w zakresie

PKP PLK zainwestują ponad 7 mld zł w modernizacje linii w 2014 r.

również, że nowa perspektywa unijna to 10,5 mld euro, czyli niemal 44 mld zł dla transportu kolejowego. Dlatego spółka opracowała Krajowy Program Kolejowy (dokument programowy dla perspektywy finansowej 20142020), w którym ujęto projekty inwestycyjne o łącznej wartości 58,6 mld zł

Rząd przyjął założenia do budżetu na 2015 z wzrostem PKB wynoszącym 3,8%

finansowane z perspektywy finansowej 2007-2013 będą realizowane równolegle z projektami finansowanym z nowego budżetu unijnego 2014-2020, podano dalej w materiale. "Oczekiwana jest mniejsza presja na wzrost wynagrodzeń w całej gospodarce, bo nadal zamrożony będzie fundusz wynagrodzeń w podsektorach

V4 o pomocy dla firm w związku z kryzysem rosyjsko-ukraińskim

utratą pracy w rezultacie dużych zmian strukturalnych w kierunkach handlu światowego lub w rezultacie światowych kryzysów finansowych i gospodarczych. Maksymalny roczny budżet tego funduszu (w okresie 2014-2020) wynosi 150 milionów euro. Varga podkreślił, że firmy w każdym z krajów środkowoeuropejskich

Plocke: ponad 530 mln euro z UE na rybołówstwo na lata 2014-2020

ubezpieczania hodowców ryb, szczególnie ich produkcji. Plocke przyznał, że obecnie niewiele firm zainteresowanych jest udzielaniem takich świadczeń. W połowie kwietnia Parlament Europejski zatwierdził Europejski Fundusz Morski i Rybacki na lata 2014-2020 w wysokości ok. 6,5 mld euro. Priorytetem ma być

Polska Wschodnia - 120 mln euro na klastry turystyczne

pomysły turystyczne" - dodał Kożuchowski. Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich prof. Tadeusz Markowski powiedział na konferencji, że miasta muszą dobrze przygotować się do pozyskiwania środków z nowej perspektywy unijnej oraz muszą mieć świadomość, że po 2020 roku już takich funduszy nie będzie

Rząd zajmie się zmianami w programie inwestycji kolejowych do 2015 r.

współfinansowanych z UE, dlatego uchwała rządu musi być zmieniona. Zgodnie z ostatnią aktualizacją z listopada 2013 roku, w latach 2013-2015 na 140 inwestycji kolejowych zostanie wydanych 24,9 mld zł, z tej kwoty 13,2 mld zł ma pochodzić z funduszy unijnych. Ze 140 planowanych inwestycji 63 mają być realizowane w

Kujawsko-Pomorskie. Wartość Kontraktu Terytorialnego między 20 a 25 mld zł

między rządem a samorządem terytorialnym na lata 2014-2020, dotyczącą koordynowania dużych, priorytetowych dla danego województwa inwestycji. Środki na ich wykonanie mają pochodzić z regionalnych programów operacyjnych, zarządzanych na szczeblu krajowym programów unijnych i z budżetu państwa. Do

Pomorskie. Ok. 770 mln zł na inwestycje w 7 obszarach miejskich

Pomorskiego "ma chyba najwięcej do nadrobienia". Liczy, że w latach 2014-2020 uda się pozyskać jak najwięcej pieniędzy z funduszy unijnych i zrealizować jak najwięcej inwestycji. W obszarze Chojnice-Człuchów ma być realizowanych 12 projektów dotyczących m.in. programu na rzecz zwiększenia

Sejm. Komisje zajęły się senackim projektem zmian w ustawie o odpadach

perspektywie budżetowej 2014-2020 jest uporządkowanie wojewódzkich i krajowego planów gospodarki odpadami. "KE nie jest zadowolona z faktu realizowania inwestycji w gospodarce odpadami w dotychczasowym kształcie. Zauważa, że w niektórych regionach występuje przesycenie instalacjami, inne regiony z kolei

Potrzeba więcej funduszy unijnych na ochronę środowiska w regionach

osiągnąć niezależność energetyczną w skali lokalnej. Odpowiedzialność samorządów Jak podkreślają przedstawiciele Stowarzyszenia, jednym z priorytetów wykorzystania funduszy unijnych na lata 2014-20 będzie budowa gospodarki niskoemisyjnej. Na ten cel przeznaczone zostanie 9 mld euro, z czego za ponad połowę

MIR: 13 mld euro na Europejski Fundusz Społeczny w latach 2014-2020

06.10. Warszawa (PAP) - Z ponad 80 mld euro, które Polska otrzyma z polityki spójności UE na lata 2014-2020, blisko 13 mld euro trafi na Europejski Fundusz Społeczny - poinformował wiceminister infrastruktury Paweł Orłowski. Wspierane będą m.in. przedsięwzięcia związane z rynkiem pracy

Moje priorytety: infrastruktura i innowacje

Priorytety nowego ministerstwa to przede wszystkim dokończenie i rozliczenie inwestycji finansowanych z obecnego budżetu oraz dobre przygotowanie systemu wdrażania funduszy europejskich na lata 2014-20, tak byśmy z efektów przedsięwzięć realizowanych w tym czasie mogli korzystać jeszcze długo po

Wielkie pieniądze na rewitalizację. Czy Łódź jest gotowa?

liczyć także na kasę z unijnych funduszy. W najbliższej perspektywie finansowania na lata 2014-2020 na rewitalizację w całym kraju będzie ok. 25 miliardów złotych. Premier Donald Tusk jako głównych beneficjentów tych pieniędzy wskazał właśnie Łódź oraz Bytom i Katowice. To miasta, które są w największej

W Koszalinie spalarnię odpadów ma zbudować prywatny inwestor

. W 2011 r. ratusz podpisał w tej sprawie preumowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Koszt budowy zakładu szacowano wówczas na 342 mln zł. Unijna dotacja miała pochodzić z budżetu na lata 2014 - 2020. W bieżącym roku władze Koszalina zmieniły koncepcję i

Kidawa-Błońska: Bieńkowska kandydatką Polski na komisarza UE

wkład unijny to 283,6 mld zł. Za jej kadencji na stanowisku szefowej resortu ds. funduszy europejskich Polsce udało się wywalczyć największy budżet unijny na lata 2014-20. Polska otrzyma ok. 119,5 mld euro. Na tę sumę składają się pieniądze: z Polityki Spójności - ok. 82,5 mld euro, Wspólnej Polityki

Drugi samorządowy konkurs Eco-Miasto

niskoemisyjnej. Plany te mają pozwolić na sięgnięcie po pieniądze unijne na lata 2014-2020 (1,5 mld euro) na inwestycje prośrodowiskowe. Prezes NFOŚiGW dodała, że w poniedziałek ruszył nabór dla samorządów zainteresowanych rozwijaniem na swoim terenie energetyki prosumenckiej. Program skierowany jest do osób

165 mln euro na inwestycje na terenie metropolii warszawskiej

Mazowieckiego na lata 2014-2020. Porozumienie samorządów ma umożliwić efektywniejsze wydatkowanie środków, realizowanie większych inwestycji oraz wykorzystanie atutów regionu. Unijne środki, jakie zostaną przekazane na realizację zadań wpisanych do strategii ZIT warszawskiego obszaru metropolitalnego, będą

Podkarpacie. Ponad 22,5 mln zł dla regionu na unijny program Ryby

przeprowadzono również kampanię promocyjną gospodarstwa. Według zapowiedzi ministerstwa rolnictwa Polska na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, z którego finansowany jest Program Operacyjny Ryby, otrzyma 531 mln euro.

Korolec: redukcja CO2 w Polsce wynika z poprawy efektywności energetycznej

możliwe m.in. dzięki Norweskiemu Mechanizmowi Finansowemu oraz Mechanizmowi Finansowemu Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. funduszy norweskich i funduszy EOG). W latach 2004-2009 oraz 2009-2014 Polska otrzymała odpowiednio 112 i 180 mln euro. Korolec zaznaczył, że fundusze na lata 2004-2009

Lubelskie. Zarząd województwa wybrał priorytetowe przedsięwzięcia

liście nie przesądza jeszcze o przyznaniu dofinansowania. Każdy projekt będzie musiał być doprecyzowany i spełnić wymogi ustalone dla poszczególnych unijnych funduszy. Lista priorytetów ma być corocznie aktualizowana przez zarząd województwa. Usuwane będą z niej projekty, które nie będą w dobrym tempie

Tramwaje Śląskie przygotowują się do nowych środków unijnych

samorządowi woj. śląskiego kolejny - pod kątem nowych unijnych środków na lata 2014-2020. Według wcześniejszych informacji jego wartość wstępnie oszacowano na ok. 700 mln zł. Jednym z największych nowych przedsięwzięć ma być przedłużenie trasy linii nr 15 w Sosnowcu, która obecnie dociera do pętli w

KE zaprasza państwa UE do wnioskowania o środki na infrastrukturę

- oznacza to, że państwa członkowskie muszą przystąpić do poważniej pracy. Finansowanie ze środków UE dla transportu zwiększyło się trzykrotnie wobec 8 mld w latach 2007-2013, osiągając poziom 26 mld euro na lata 2014-2020 w ramach nowego instrumentu "Łącząc Europę" (CEF, z ang. Connecting Europe

MIR: we wrześniu druga tura negocjacji z KE ws. programów operacyjnych

poszczególnych sektorów jest opisanych w Umowie Partnerstwa, którą KE przyjęła pod koniec maja. Dokument określa strategię wykorzystania nowej puli funduszy europejskich na lata 2014-2020. Opisuje, jak i w co będziemy inwestować. Niezgoda poinformował, że podczas negocjacji dokumentu, KE zwracała uwagę na kilka

Sejm za ustawą dotyczącą wydawania pieniędzy z UE

. Chodzi m.in. o zasady wyboru projektów czy procedur odwoływania, a także o kwestie rozliczeń funduszy z KE i monitorowania efektów inwestowania unijnych pieniędzy. Regulacja ma też ułatwić wymianę informacji z beneficjentami polityki spójności, uprościć rozliczanie się z nimi. W ustawie zapisano

Halicki: w Polsce ma powstać ok. 45 tys. km sieci szerokopasmowej

życiu i zapowiedział, że prace będą kontynuowane. W latach 2014-2020 stały dostęp do internetu ma uzyskać kolejne ok. 240 tys. osób. Koszt realizacji projektu "Szerokopasmowe Pomorskie" to ok. 156 mln zł, z czego spółka Orange zainwestowała ok. 100 mln zł a 36 mln zł pochodziło z funduszy

NCBR: z innowacyjnością polskich firm nie jest tak źle, a ma być lepiej

;Inteligentny Rozwój". NCBR będzie dysponowało większą częścią budżetu tego programu - ponad 5 miliardami euro na lata 2014-2020. Wraz z funduszami, które na konkretne przedsięwzięcia będą wykładać firmy prywatne, wydatki na B+R w najbliższych latach tylko poprzez NCBR mogą sięgnąć 10 mld euro. "

Ponad 100 miliardów euro na innowacje i infrastrukturę

Brukseli? Po pierwsze, jest już pewne, że na lata 2014-20 dostaniemy masę euro do wydania. Jeszcze niedawno mówiono o 105 mld, ale po uwzględnieniu inflacji ta kwota urośnie zapewne do ok. 115 mld euro. Po drugie, znamy już ogólne zasady, jak można wydawać te pieniądze. Do tego powoli kończą się prace nad

MIR: BGK powinien realizować strategiczne zadania rządu

zainwestowaniu, musimy myśleć, co potem. W tej przyszłości widzimy coraz większą rolę banku BGK, żeby nie powiedzieć, że ogromną" - wyjaśniła. Polska otrzyma z budżetu UE na lata 2014-2020 ok. 119,5 mld euro. Na tę sumę składają się pieniądze: z Polityki Spójności - ok. 82,5 mld euro, Wspólnej Polityki

Pesa ma umowę na 36 tramwajów dla MPK Kraków za 291 mln zł netto

. "W kolejnych latach MPK SA planuje kolejne zakupy nowoczesnego taboru przy wykorzystaniu środków unijnych w perspektywie 2014-2020. Chodzi o 36 tramwajów 32 metrowych oraz 10 autobusów elektrycznych. W ramach tych środków miałaby zostać wyremontowana zajezdnia Nowa Huta. Całe zadanie znalazło się

Szczurek: budżet na 2015 r. pozwoli wyjść z procedury nadmiernego deficytu

na realizację inwestycji drogowych określono na prawie 83 miliardy złotych. Przed nami nowy, jeszcze ambitniejszy program budowy dróg, który pozwoli zagospodarować produktywnie środki z perspektywy unijnej na lata 2014-2020. Efektem tych działań będzie spójna sieć szybkiego ruchu o ważnym znaczeniu

Związki zawodowe: założenia budżetu państwa coraz bardziej ogólnikowe

budżetu unijnego 2014-2020. Oczekiwana jest mniejsza presja na wzrost wynagrodzeń w całej gospodarce, bo nadal zamrożony będzie fundusz wynagrodzeń w podsektorach: rządowym i ubezpieczeń społecznych (z wyjątkiem wynagrodzeń pracowników publicznych szkół wyższych). Według założeń stopa bezrobocia na

Fitch potwierdził ratingi A-, A i AA+(pol) Małopolski z perspektywą stabilną

wzrostu wydatków operacyjnych oraz gromadzenie środków, które mogłyby być przeznaczone na inwestycje współfinansowane ze środków unijnych w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. Według szacunków władz województwa w 2013r. marża operacyjna wyniosła 14,7% (15,7% w 2012 r.), co jest zgodne z

NFOŚiGW: deweloperzy zainteresowani dopłatami do domów energooszczędnych

. Zgodnie z prawem unijnym wszystkie nowopowstające budynki po 2020 roku będą musiały się charakteryzować niskim zapotrzebowaniem na energię. Budżet programu Funduszu wynosi 300 mln zł. Dzięki dopłatom do 2018 roku ma powstać ok. 12 tys. domów i mieszkań o niskim zapotrzebowaniu na energię. Specjalnych

Prezydent podpisał nowelę Prawa wodnego

funduszy ochrony środowiska. W trwającej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 na cele związane z gospodarką ściekową przeznaczonych ma zostać ponad 2 mld euro. W noweli Prawa wodnego funkcjonuje pojęcie aglomeracji - czyli terenu, z którego ścieki są zbierane przez kanalizację (na słabo

Unijne pieniądze na wzornictwo przemysłowe

). Projekt obejmuje też seminaria, warsztaty i wystawy. Potrwa on do końca przyszłego roku i jest finansowany ze środków unijnych w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W nowej perspektywie funduszy unijnych (lata 2014-2020) wsparcie wzornictwa jest możliwe m.in. w ramach projektów badawczo

KE wzywa kraje UE do lepszego gospodarowania nakładami na innowacje

we wtorek PAP, że zgodnie z Umową Partnerstwa, zaakceptowaną pod koniec maja przez KE, w latach 2014-2020 na innowacje, prace badawczo-rozwojowe, technologie informacyjno-komunikacyjne i konkurencyjność przedsiębiorstw trafi ponad 18 mld euro z funduszy UE. "Największy nacisk położymy na

Bieńkowska pewna Brukseli. Który urząd obejmie?

pozostaje rynek wewnętrzny. - Stanowisko komisarza ds. rozwoju regionalnego nie jest dla Polski kluczowe. Pieniądze zostały już podzielone, negocjacje są na ukończeniu, a Polska udowodniła, że dobrze wykorzystuje fundusze unijne - komentuje dr Jerzy Kwieciński, ekspert ds. UE z Business Centre Club

MNiSW: Nauka ma być bliżej gospodarki

Sprawa numer jeden - wykorzystanie funduszy europejskich. - Musimy przygotować się do sprawnego i efektywnego wydawania różnych strumieni pieniędzy: z funduszy unijnych i z budżetu państwa. Bardzo istotne więc będzie tworzenie mechanizmów, które pozwolą uczelniom i instytutom badawczym jak

Miliardy euro na transport, innowacje i przedsiębiorczość

Dziś rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie projektu umowy partnerstwa na lata 2014-20. To - obok programów operacyjnych i kontraktu terytorialnego - jeden z kluczowych dokumentów, które będą stanowić podstawę wydawania funduszy europejskich w Polsce. To rodzaj kontraktu pomiędzy Polską a

W woj. pomorskim ma powstać infrastruktura dla turystyki kajakowej

, Słupi i Łeby. Szacuje się, że realizacja projektu może kosztować ok. 50 mln zł. Pieniądze mają pochodzić z funduszy unijnych i budżetów gmin. Planuje się, że projekt zostanie zrealizowany w latach 2014-2020. Marszałek województwa Mieczysław Struk zwrócił uwagę, że turystyka kajakowa może być jednym z

Parlament Europejski przyjął budżet UE na l. 2014-20. 105 mld euro dla Polski

średniej unijnej dopłaty na hektara. Obecnie ta średnia wynosi ok. 268 euro, a w 2020 r. polska i średnia unijna powinny zbliżyć się do 255 euro. *Dziura w funduszach na rozwój wsi Fundusze z tzw. II filaru wspólnej polityki rolnej, czyli na rozwój obszarów wiejskich (m.in. budowa wodociągów i kanalizacji

Podlaskie. Blisko 18 mld zł dla regionu z kontraktu z rządem

będziemy rozmawiać w kolejnych negocjacjach już w grudniu" - dodaje Dworzański, nie podając na razie szczegółów. Z komunikatu po przyjęciu kontraktu na posiedzeniu rządu wynika, że inwestycje zapisane w kontrakcie będą finansowane ze środków unijnych z programów operacyjnych na lata 2014-2020, a

Standard & Poor's podtrzymała ratingi Polski A/A-2 i A/A-1, perspektywa stablina

na rachunku obrotów bieżących do ponad 2% PKB w ciągu najbliższych kilku lat. Jednak ożywienie w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) prawdopodobnie pokryje co najmniej połowę tego deficytu. Co więcej, zwiększona absorpcja funduszy unijnych w nowym cyklu budżetowym na lata 2014-2020

UE wyda w 2015 r. 142 mld euro; priorytetem wzrost i miejsca pracy

płatności z unijnej kasy, które wzrosną o ok. 1,4 proc. w porównaniu do bieżącego roku, co - według komisarza - odpowiada szacowanej inflacji na 2015 r. Zobowiązania UE, przewidziane w projekcie budżetu na 2015 r., mają z kolei wynieść 145,6 mld euro i będą o 2,1 proc. większe w porównaniu do budżetu z 2014

Polskie klastry widzą szansę rozwoju w środkach z UE na innowacyjność

Polsce panuje powszechne przekonanie o deficycie zaufania i braku kapitału społecznego, a klastry są dowodem, że tę sytuację można zmieniać. Uczestnicy kongresu wskazywali na przeznaczone na tworzenie innowacyjnej gospodarki unijne fundusze w perspektywie budżetowej 2014-2020. Podkreślali, że innowacje

Rząd przyjął założenia do projektu budżetu na 2015 r.

poziomie 3,9 proc. Wynika to m.in. z tego, że projekty inwestycyjne finansowane z budżetu UE na lata 2007-2013 będą realizowane równolegle z projektami finansowanym z nowego budżetu unijnego 2014-2020. Oczekiwana jest mniejsza presja na wzrost wynagrodzeń w całej gospodarce, bo nadal zamrożony będzie

Po co nam Parlament Europejski

masowe protesty ACTA wywołała w Polsce. Nowy parlament zdecyduje o pieniądzach Dopiero co zaczęła się nowa budżetowa siedmiolatka UE (2014-20), ale to wybierany już teraz Parlament Europejski zacznie pracować nad konkretnymi ustawami o funduszach spójności oraz polityce rolnej po 2020 r. - czy zachować

Rolnicy naciągają UE na kasę

Z danych opublikowanych przez Prokuraturę Okręgową wynika, że każdego roku przybywa spraw dotyczących prób wyłudzania unijnych funduszy. W 2010 roku toczyło się 1540 postępowań w tym zakresie, rok później już 1718, a w 2012 roku aż 1812. Najwięcej, bo około 80 % wszystkich spraw dotyczyło prób

Śląskie. 23 projekty realizowane dzięki inicjatywie Jessica

stanie się w przypadku nowych środków unijnych. Z nowego RPO (na lata 2014-2020) do mechanizmu ma trafić kwota porównywalna do dotychczasowej.(PAP)

Śląskie. Umowy na 98 proc. środków RPO dla przedsiębiorców

bazę noclegową i gastronomiczną oraz na rozwój parków tematycznych, terenów rekreacyjnych czy obiektów służących aktywnym formom wypoczynku. W większości podobne przedsięwzięcia będą mogły liczyć na unijne wsparcie również ze środków nowego RPO woj. śląskiego - na lata 2014-2020. Choć Program ten

UE: Europarlament i rządy uzgodniły kompromis budżetowy

unijnej kasy, 70 mld euro, przeznaczona zostanie na dokończenie starych programów, finansowanych z unijnych funduszy. Tylko 8 proc., czyli ok. 10 mld euro, trafi na zaliczki na nowe programy. Pojawią się dwie nowe inicjatywy: 6 mld euro na walkę z bezrobociem wśród młodzieży w latach 2014 i 2015 oraz

Wielkopolska zaproponuje 100 projektów do Kontraktu Terytorialnego

Kontrakcie będą negocjowane z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Dokument zawiera te projekty, które są istotne dla rozwoju kraju oraz województwa i mogą być wsparte unijnymi funduszami. Kontrakt może być modyfikowany w trakcie trwania unijnej perspektywy na lata 2014-2020. Projekty z Kontraktu

Tunel pod Świną w 2020 r. Teraz to już możliwe i nawet realne

tej formuły, tunel powstałby prawdopodobnie do 2020 r., a najpóźniej do 2022 r. Chodzi o to, że rozliczenie unijnych funduszy przyznanych Polsce na lata 2014-20 musi się odbyć najpóźniej dwa lata po zakończeniu tej perspektywy finansowej. - Na tak zaprojektowane wydatki na tę inwestycję będzie nas

Orange ma 8 umów z PARP na projekty sieci dostępowych w Polsce Wschodniej

funduszy z nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020" - powiedział Muszyński, cytowany w komunikacie. Dzięki realizacji tych projektów, w zasięgu szybkiego Internetu powyżej 30 Mb/s znajdzie się około 37 tys. gospodarstw domowych w wymienionych miejscowościach. Inwestycja zostanie

MIR: priorytetem inwestycje kolejowe i drogowe

;To wszystko pokazuje skalę zmian, które wszyscy już odczuwamy" - zaznaczył. Zdziebło wskazał, że jego resort równolegle finalizuje przygotowania do uruchomienia 82,5 mld euro z nowego budżetu UE na lata 2014-2020. "Środki te zainwestujemy m.in. w infrastrukturę, wsparcie przedsiębiorczości

Sejm przyjął poprawki Senatu do noweli Prawa wodnego

zapewniał wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski, gminy, które będą prowadzić takie działania, będą mogły liczyć na pożyczki i dotacje m.in. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. W trwającej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 na cele związane

Europarlament: Są już nowe regulacje w polityce spójności

W latach 2014-2020 Polska otrzyma z Unii 72,9 mld euro na politykę spójności. Ta kwota jest już pewna. Wczoraj Parlament Europejski zaakceptował ją i cały budżet Unii na najbliższe siedem lat. Ale same pieniądze to nie wszystko. Potrzebne są jeszcze zasady, jak można je wydawać. Te europosłowie

NBP: w 2013 r. PKB urośnie o 1,3 proc.; w 2014 r. przyspieszy do 2,9 proc.

dodatkowym czynnikiem wspierającym przyspieszenie tempa wzrostu PKB będzie napływ funduszy z nowej unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. "(...) w tym zwłaszcza transferów kapitałowych dla sektora finansów publicznych (przeznaczonych na inwestycje publiczne)" - dodano w raporcie.W latach

Pomorskie. Pożyczki dla wspólnot mieszkaniowych z inicjatywy Jessica

, że Pomorskie w RPO na lata 2014-2020 chce przeznaczyć na ten cel, tj. na docieplenie budynków i zmniejszenie zużycia energii, 135 mln euro. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kartuska 16 w Gdańsku otrzymała 90 tys. pożyczki na termomodernizację wielorodzinnego budynku. Całkowita wartość inwestycji wynosi

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 15

mieliśmy kryzys w branży budowlanej, wiele podmiotów upadło, i teraz mało jest spółek takich jak my, tzn. zdrowych finansowo, które mają kompetencje do realizacji złożonych kontraktów. Mamy dobry backlog, napływają fundusze unijne, które napędzają koniunkturę w branży, więc spodziewam się, że w przyszłym

MSP: więcej przeładunków we wszystkich polskich portach morskich

Janusz Jarosiński. W latach 2014-2016 port planuje wydać przeszło 600 mln zł na inwestycje - zapowiedział. Część z nich będzie współfinansowana z funduszy unijnych - dodał. Wiceprezes portu w Gdańsku Marek Pietruszewski poinformował, że jego firma notuje także w 2014 r. dobre wyniki przeładunkowe i

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Fundusze unijne dla oświaty

Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczą edukacji. Fundusze 2014-2020 znajdują się informacje dotyczące prac nad priorytetami w kolejnej perspektywie finansowej. Projekty systemowe i Projekty konkursowe dotyczą celów i osiągnięć projektów realizowanych ze środków europejskich. Dokumenty i Generatory posłużą

Fundusze unijne

Fundusze unijne to środki finansowe wykorzystywane w celu wspierania i restrukturyzacji gospodarek krajów członkowskich Unii Europejskiej. To z funduszy unijnych (funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności) pochodzi część środków przeznaczonych na realizację Programów Operacyjnych. Obecnie

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 – dokument przyjęty przez Radę Ministrów 8 stycznia 2014 roku, stanowiący krajową implementację polityki spójności Unii Europejskiej w zakresie wzrostu innowacji i działań badawczych. Program w całości będzie realizowany w ramach Europejskiego

Cyberpunk 2020

. Talsorian games, doczekując się 31 suplementów oraz licznych podręczników dodatkowych wydanych w ramach licencji przez inne wydawnictwa. Cyberpunk 2020 przenosi akcję o 7 lat w przód, do tytułowego roku 2020. Oryginalne kalendarium wydarzeń z I edycji gry zostało rozbudowane o wydarzenia z lat 2014-2020

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2020

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2020, oficjalnie UEFA Euro 2020 – szesnasty turniej o mistrzostwo Europy w piłce nożnej mężczyzn. Proces wyboru gospodarza formalnie rozpoczął się w 2012, a oficjalne ogłoszenie zwycięskiej kandydatury zaplanowano na 2014. Wymagania kandydaturyProces

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Zdjęcia - fundusze unijne 2014 2020