fundusze strukturalne z zakresu rolnictwa

Szczyt UE-Afryka: Bruksela chce wprowadzić wolny rynek w Afryce

do podejmowania tego typu decyzji" - napisało w liście skierowanym do Unii Afrykańskiej 15 organizacji rolniczych z kontynentu. Nowa fala krytyki pojawiła się w lutym, gdy dziesięć krajów Afryki zgodziło się zliberalizować swoje regulacje prawne w zakresie podatków, ziemi i nasion. Nowe

Dostaniemy w skórę ekonomicznie, finansowo i wizerunkowo

Dostaniemy w skórę ekonomicznie, finansowo i wizerunkowo

incydentalna. Problem z uchodźcami polega na tym, że bardzo trudno uzgodnić wspólne stanowisko, bo państwa nie zgadzają się co do mechanizmu automatycznych kwot rozdzielania uchodźców, co do zakresu i sposobów ochrony granicy zewnętrznej, co do zasad readmisji, co do skali kwot, jakie mamy dać Turcji, aby

Fundusze UE: plan Marshalla bis

należy patrzeć optymistycznie. Barbara Daniel, wiceprezes Górnośląskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego (GARR), uważa, że przedsiębiorcy sięgną po unijne środki pomocowe z tego programu. - W ramach nowych funduszy strukturalnych, programowanych na lata 2007-13, przewidziano znaczne kwoty na dotacje