fundraising

Przegląd informacji ze spółek

zakłada, że mogą one podlegać negocjacji, gdy dojdzie do złożenia oferty, poinformował prezes Dariusz Lubera. Private Equity Managers (PEManagers) zainwestował dotychczas w tym roku 400 mln zł i pracuje nad kolejnymi znaczącymi projektami, poinformował prezes Cezary Smorszczewski. Fundraising może

fundraising

Fundraising - proces zdobywania funduszy poprzez proszenie o wsparcie osób indywidualnych, firm, fundacji dobroczynnych lub instytucji rządowych. Zajmują się tym zawodowi fundraiserzy. Fundraising jest związany zasadniczo z działalnością charytatywną. Fundusze bywają zbierane na różne cele społeczne, przez organizacje religijne, naukowe, sportowe, młodzieżowe, domy dziecka, szpitale, hospicja,

więcej o fundraising na pl.wikipedia.org