formularze zamówień

Piotr Skwirowski

PIT 2008: Formularze podatkowe zamiast chudnąć, tyją

PIT 2008: Formularze podatkowe zamiast chudnąć, tyją

Do rozliczeń z podatku od dochodów osobistych za 2008 r. Ministerstwo Finansów zamówiło w sumie 111 mln różnych formularzy i broszur informacyjnych. Zapłaci za to przeszło 4,6 mln zł.

Kiedy błędy w postępowaniu o zamówienie publiczne skutkują koniecznością unieważnienia procedury przetargowej?

Pytanie: Ogłosiłam przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych, z podziałem na 2 części (wartość zamówienia poniżej 14.000 euro). Przed terminem składania ofert otrzymałam pytania do siwz, gdzie w udzielonych wyjaśnieniach opisałam wszystkie pozycje formularza cenowego, których dotyczyły pytania. Do wyjaśnień dołączyłam formularz cenowy w części I po zmianach. Pominęłam w nim jedną pozycję. Podczas badania ofert okazało się, że jeden wykonawca skorzystał z zamieszczonego na stronie internetowej formularza cenowego po zmianach, bez tej jednej pozycji. Czy w tej sytuacji mogę unieważnić postępowanie w części I na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp? Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego, gdyż zamawiający w takiej sytuacji nie może porównać ofert i dokonać ich oceny. Nadmieniam, iż wartość złożonych ofert w tej części wynosi 23.450,10 zł, 26.171,45 zł i 27.462,96 zł.

Licytacja elektroniczna - tryb nie do końca elektroniczny

Licytacja elektroniczna to tryb udzielenia zamówienia, w którym za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia), podlegające automatycznej klasyfikacji.

Biedronka w przyszłym roku uruchomi swój sklep internetowy

Biedronka w przyszłym roku uruchomi swój sklep internetowy

, a w sklepowych kasach można płacić jedynie gotówką. Jak wybrną z tego Portugalczycy? Według wp.pl Biedronka nie chce dowozić zamówień do domu, a jedynie udostępnić klientom formularz na stronie internetowej, gdzie ludzie będą mogli składać zamówienia. Zrealizowane zamówienie będzie zaś można odebrać

Tryb z wolnej ręki a możliwość składania ofert częściowych

Tryb z wolnej ręki a możliwość składania ofert częściowych

wykorzystania w sekcji IV Udzielenie zamówienia formularza ogłoszenia tyle razy, ile to jest konieczne, tylko gdy zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych - w konsekwencji zostały zawarte odrębne umowy na poszczególne części. Mimo to ewentualnie zamawiający może wyjątkowo rozważyć w tym

Nowy zakres sprawozdania z zamówień udzielonych w 2013 r.

Nowy zakres sprawozdania z zamówień udzielonych w 2013 r.

internetowej www.uzp.gov.pl, na której umieszczony jest formularz dotyczący składania on-line sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych.W stosunku do uprzednio obowiązującego rozporządzenia nowym rozwiązaniem jest określenie wzoru jednego uniwersalnego załącznika, który będzie wykorzystywany przez

Można opublikować jedno ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla wielu umów

Można opublikować jedno ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla wielu umów

33. Czy istnieje sposób zbiorczego ogłoszenia wszystkich umów, czy każda jest odrębnym zamówieniem i trzeba ją ogłaszać oddzielnie?OdpowiedźIstnieje możliwość opublikowania jednego ogłoszenia i wykorzystania sekcji IV formularza ogłoszenia pt.: Udzielenie zamówienia - tyle razy ile to jest konieczne

Kupił gwiazdkowy prezent na Grouponie. Czeka na niego do dzisiaj

Kupił gwiazdkowy prezent na Grouponie. Czeka na niego do dzisiaj

biurem obsługi klienta. Po kilku dniach otrzymał odpowiedź, że formularz jego zamówienia został wypełniony poprawnie i zgodnie z warunkami realizacja zamówienia powinna nastąpić w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia. "Partner zapewnił nas, że dołoży wszelkich starań, aby

1 marca upływa termin przesyłania do UZP sprawozdania z zamówień publicznych udzielonych w 2012 r.

1 marca upływa termin przesyłania do UZP sprawozdania z zamówień publicznych udzielonych w 2012 r.

ogłoszonych w 2012 r., ale nie zakończonych podpisaniem umowy do dnia 31 grudnia 2012 r.Zasady składania sprawozdania z udzielonych zamówień publicznychSprawozdanie wypełniane jest i przesyłane przy wykorzystaniu formularza zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem

Czy musisz udzielić zamówienia publicznego na brakujący asortyment?

Czy musisz udzielić zamówienia publicznego na brakujący asortyment?

PytanieNasza szkoła prowadziła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy żywności. W jednej z części przez pomyłkę wprowadzono błędnie ilość dostarczanego nam makaronu (zamiast 1200 paczek wpisano do formularza 200, podobnie rzecz się miała dla galaretek - wpisano za małą

Polują na naiwnych z Facebooka. Jak to robią?

Polują na naiwnych z Facebooka. Jak to robią?

. Następnie użytkownik proszony jest o wypełnienie stosownego formularza, gdzie wpisuje się dane personalne oraz numer karty kredytowej, zgadzając się na obciążenie swojego rachunku kosztami transportu zamówionych próbek. Po kilku dniach na wskazany adres zostaje dostarczona przesyłka z próbkami zamówionych

Ubezpiecz zakupy w internecie z nowym mTransferem

odsłonę mTransferu z wbudowanym ubezpieczeniem - mówi Andrzej Chechliński, specjalista eCommerce w mBanku. Wybierając płatność za pośrednictwem mTransferu, klient zostaje automatycznie przeniesiony na stronę logowania do nowej bankowości elektronicznej banku. Nie trzeba wypełniać formularzy, podawać

Kalkulacja kosztów udostępniania specyfikacji przetargowej

Kalkulacja kosztów udostępniania specyfikacji przetargowej

pytania zadane do treści specyfikacji. Tymczasem uwzględnianie w cenie formularza SIWZ elementów które nie mieszczą się w normie art. 42 ust. 2, stanowi naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający, który nie jest w stanie na podstawie kalkulacji kosztów uzasadnić ustalonej w treści

UOKiK nakłada kolejną karę - 2 mln zł dla dwóch operatorów za naciąganie klientów

UOKiK nakłada kolejną karę - 2 mln zł dla dwóch operatorów za naciąganie klientów

do odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni oraz wręczyć wzór takiego formularza. A jednym z zarzutów wobec Telekomunikacji Novum było to, że ich agenci nie przekazywali konsumentom formularza odstąpienia.O fatalnych praktykach TelePolski pisaliśmy też na stronach serwisu pieniadze.gazeta.plPostępowanie

Czy można opublikować w Biuletynie ZP ogłoszenia o zamówieniu poniżej 14.000 euro?

Czy można opublikować w Biuletynie ZP ogłoszenia o zamówieniu poniżej 14.000 euro?

możliwość poprawy omyłkowo podanych w opublikowanym ogłoszeniu o zamówieniu informacji, w drodze zamieszenia w Biuletynie ZP ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, stanowiącego załącznik nr 7 do rozporządzenia w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Formularz przedmiotowego

Gdy oferta nie odpowiada siwz...

Gdy oferta nie odpowiada siwz...

dokumentu, o ile jego treść merytoryczna jest zgodna z siwz.Poprawianie innych omyłekGdyby jednak powyższe dane były w ofercie prawidłowo podane (w innym miejscu niż przedmiotowy formularz) zamawiający ma obowiązek zastosować art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z nim zamawiający

Jak wypełnić ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie ZP?

Jak wypełnić ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie ZP?

ramowej nie jest niezbędna?Wybierając w formularzu elektronicznym formułę dotyczącą udzielenia zamówienia automatycznie pomijane są informacje dotyczące umowy ramowej oraz dynamicznego systemu zakupów. Żądanie informacji o zamiarze zawarcia umowy ramowej w przypadku wszczęcia postępowania, które

Skutki błędu w dacie potwierdzenia dokumentu

Skutki błędu w dacie potwierdzenia dokumentu

, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z uwzględnieniem celu ich wprowadzenia. Za sytuację gdy treść oferty przetargowej jest niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia przykładowo można uznać np. pominięcie w formularzu oferty jednego z parametrów oferowanego urządzenia

Aprobata techniczna tajemnicą przedsiębiorstwa ?

Aprobata techniczna tajemnicą przedsiębiorstwa ?

- na wniosek podmiotu kompletującego zestaw. Rozpoczęcie postępowania aprobacyjnego, zmierzającego do udzielenia lub zmiany aprobaty technicznej uwarunkowane jest: - złożeniem wniosku na odpowiednim formularzu wraz z wymaganymi załącznikami, - uiszczeniem przez wnioskodawcę opłaty za wydanie aprobaty

Dwie firmy telekomunikacyjne zostaną ukarane przez UOKiK?

Dwie firmy telekomunikacyjne zostaną ukarane przez UOKiK?

wzór takiego formularza. Jednym z zarzutów wobec Telekomunikacji Novum jest nieprzekazywanie konsumentom formularza odstąpienia.To nie koniec. Firmy pobierają od konsumentów opłaty wyrównawcze w sytuacji np. wycofania przez konsumenta zamówienia na usługę przed rozpoczęciem jej świadczenia. Tutaj

Apple otworzył polską wersję swojego sklepu online

można kupić od osób prywatnych za 1800 zł.Przy zamówieniu powyżej 500 zł dostawa jest darmowa. Płatności można dokonywać kartą kredytową i przelewem bankowym. Samo zamówienie będzie można złożyć albo przez specjalny formularz na witrynie firmy, albo telefonicznie pod numerem 800 702 322.Strona polskiego

KIO o zasadach opisu przedmiotu zamówienia i kryteriach oceny ofert

KIO o zasadach opisu przedmiotu zamówienia i kryteriach oceny ofert

globalna odpadów do odebrania (czyli MG). W tym zakresie Zamawiający podał ilość planowaną odpadów, stanowiących podstawę do obliczenia ceny zarówno w opisie przedmiotu zamówienia, jak i w formularzu ofertowym. Ponadto Zamawiający wskazał w załączniku do opisu przedmiotu zamówienia podstawowe informacje o

Płacisz kartą w Tesco? Możesz wpaść w pułapkę

Płacisz kartą w Tesco? Możesz wpaść w pułapkę

pod tym względem mamy wypas totalny, bo zakupy przez sieć można zamawiać w Tesco, Auchan, Almie, Piotrze i Pawle etc. I jeszcze do tego dochodzą gracze czysto internetowi, jak choćby Frisco. Pana Macieja skusiła jednak oferta Tesco. - Wygodnie, z dostawą do domu za niecałe 9 zł. Złożyłem zamówienie za

Nie każdą pomyłkę można poprawić

PytanieWykonawca w kosztorysie ofertowym popełnił omyłkę, która nie powoduje zmian wartości kosztorysowej zamówienia. W kolumnie gdzie są ilości "zakrzaczyła" się jedna ilość, ponieważ wykonawca nie rozszerzył kolumny. Jednakże wartość całej tej pozycji jest dobrze obliczona. Zamawiający

Czy uzupełnienie kosztorysu oferty jest zgodne z Prawem zamówień publicznych?

opracować ,,w oparciu o dokumentację techniczną i opis przedmiotu zamówienia" (załącznik III do SIWZ, str. 38). O zakresie prac do wykonania decyduje tylko i wyłącznie dokumentacja techniczna. Wykonawca składając ofertę wyraźnie oświadczył (pkt 8.3 formularza ofertowego), że za kwotę podaną w ofercie

Jak oszacować ilość zamawianego paliwa do samochodów służbowych?

treść siwz, a w szczególności wzór umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego powinien wskazywać na rozliczanie się wykonawcy z zamawiającym w oparciu o ustalone na podstawie formularza ofertowego ceny jednostkowe.Podstawa prawna: art. 29, art. 30, art. 32 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Forma oferty nie stanowi podstawy do jej odrzucenia

wykonaniu zamówienia, parametrów jakościowych itp. Forma oferty to elementy odnoszące się w szczególności do sposobu jej opakowania, numeracji stron, kolejności załączanych dokumentów, wzorów formularzy, spisu załączanych dokumentów. Powyższe potwierdza np. wyrok z dnia 21 lutego 2007 r. sygn. akt UZP/ZO

Zasady sporządzania sprawozdania z udzielonych w 2010 r. zamówień

zamówienia publicznego (bez względu na tryb) o wartości wyższej niż równowartość 14.000 .Zasady sporządzania sprawozdaniaWypełniając obowiązujący na podstawie wyżej wskazanych rozporządzeń formularz sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych należy przestrzegać poniższych zasad:- sprawozdanie musi

Wykonawca zarzucił Tobie błędne odrzucenie oferty? Sprawdź, czy miał rację

przypisania im różnych stawek VAT. Izba stwierdziła, że dokonana przez wykonawcę zmiana formularza cenowego nie modyfikuje treści oferty. Wykonawca nadal zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem za określoną cenę brutto (wyrok KIO z 28 czerwca 2010 r., sygn. akt KIO 1124/10

Jak podpisać bezpieczną umowę [PIENIĄDZE EKSTRA]

podzielonej na kilka części. U góry strony znajdą się dane pożyczkodawcy i klienta. W pozostałych boksach: informacje o kosztach pożyczki, wysokość raty, terminy płatności itd., przypomnienie o prawie do odstąpienia od umowy. Szczegółowo opisano też konsekwencje niespłacenia pożyczki. Pomysł 2. Formularz

Rażąco niska cena - poznaj definicję

Rażąco niska cena - definicjaUstawa Prawo zamówień publicznych nie definiuje pojęcia rażąco niskiej ceny. Również przepisy dyrektyw Unii Europejskiej będące podstawą wprowadzenia regulacji dotyczących rażąco niskiej ceny nie zawierają jej definicji.Biorąc pod uwagę cel wprowadzenia pojęcia rażąco

Nauka robienia przetargów - część druga polemiczna

poniżej wartości progowej. () W znanej mi instytucji zakup pudelka zapałek wymagał badań rynku, sporządzenia z tych badań notatki, wypełnienia sześciu stron formularza i podpisu dyrektora na owym formularzu przed dokonaniem zakupu!".Za "najbardziej spektakularne przykłady absurdów Prawa zamówień

Kielce w programie "Moje miasto bez elektrośmieci"

Piekoszowie - w siedzibie firmy, która pośredniczy w odbiorze urządzeń. Mieszkańcy Kielc będą mogli także bezpłatnie pozbyć się wielkogabarytowych elektrośmieci, które będą odbierane bezpośrednio z domów. Muszą zgłosić taką potrzebę pod numerem telefonu 2222 333 00 lub wypełnić formularz na stronie www

Brak ceny realizacji zamówienia

zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 89 ust. 1 pkt. 1 - 8 wskazanej ustawy.W odniesieniu do sytuacji, w której wykonawca nie wpisał słownie ceny realizacji zamówienia pomimo postawienia takiego wymogu przez zamawiającego (np. poprzez odpowiednie sformułowanie wzoru formularza oferty) rozważenia wymaga

Deloitte: sklepy internetowe muszą przygotować się na więcej obowiązków

składania zamówienia wyraźnie przyjął do wiadomości, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Dodatkowo dyrektywa nakazuje wprowadzenie jednolitego dla całej UE formularza odstąpienia od umowy, wyeliminowanie opłat za korzystanie z kart kredytowych i infolinii prowadzonych przez przedsiębiorców

Jawna wartość szacunkowa zamówienia.

. U. z 2008 r. Nr 188 poz. 1154).Formularze protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarte w wyżej wskazanym rozporządzeniu wymagają od zamawiającego określenia wartości zamówienia. Ważne dla ustalenia momentu udostępnienia informacji o wartości szacunkowej zamówienia jest

Karta kredytowa i Kindle? Kliknął nie tę co trzeba i nie dostał

zamówienia, domyślnie miał zablokowaną opcję wyboru innych kart i dostępna była tylko ta, której dotyczyła oferta. Najprawdopodobniej na skutek błędu po stronie mBanku osoby, które były już klientami tego banku, miały odblokowaną opcję wyboru innych kart (formularz zaczynał się od pytania: czy jesteś już

01 marca mija termin składania sprawozdania z udzielonych zamówień

sprawozdanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych jedynie w formie elektronicznej. Sprawozdanie wypełniane jest i przesyłane przy wykorzystaniu formularza zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: www.portal.uzp.gov.plPodstawa prawna:- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r

Wykonawcy zaoferowali takie same ceny jednostkowe, ale inaczej obliczyli wartość brutto zamówienia - którą ofertę wybrać?

PytanieZamawiający w przetargu nieograniczonym na dostawy wymagał dołączenia do oferty jedynie formularza asortymentowego zawierającego rodzaj oferowanego asortymentu, jego ilość oraz ogólną wartość brutto. Wykonawcy dołączyli również przygotowane przez siebie formularze zawierające ceny

Czy brak informacji o rękojmi może spowodować odrzucenie oferty?

PytanieCzy mogę odrzucić ofertę z powodu braku wpisu o złożonej rękojmi? Kryteria oceny ofert to 90% cena i 10 % rękojmia. Czy po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych mam obowiązek wezwać wykonawcę w celu uzupełnienia dokumentów?Odpowiedź W Twoim przypadku nie możesz wezwać wykonawcy

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz.15

relacyjną bazą danych), organizowany przez Centralny Ośrodek Informatyki - wynika z suplementu do Dziennika Urzędowego UE. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania RDBMS wraz z 36 miesięcznym wsparciem technicznym. Przetarg organizowany był w procedurze otwartej, a oferta Comarchu była jedyną

Jak nie dać się oszukać przez e-sklep? Pan Adam postraszył cwaniaczków

Adam Zając z Parczewa w kwietniu ubiegłego roku znalazł w internecie reklamę sklepu Xtreme-mobiles.pl. A w nim Nokię 6300 za 279 zł. Sklep wydawał mu się w porządku, zamówił więc telefon. Trzy tygodnie później otrzymał paczkę i... bardzo się zdziwił. - Paczka była obklejona nalepkami z jakimiś

Zaliczka na poczet wykonania zamówienia

Możliwość wypłacania przez zamawiającego zaliczki na poczet wykonania zamówienia publicznego obowiązuje od 22 grudnia 2009 r. Przepisy zawarte w art. 151a ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszczające możliwość wypłacenia zaliczki zostały wprowadzone między innymi w celu ułatwienia, zwłaszcza

Płyta na PIT-a 2009

Z "Gazetą Wyborczą" płyta z programem do rocznego rozliczenia podatków za 2009 rok.Program pomaga w wypełnieniu rocznego zeznania podatkowego nawet bez znajomości formularzy - wystarczy wpisać dane, o które pyta program, zapisać je i wydrukować gotowe formularze. Program umożliwia też

Unijny bat na e-sklepy, czyli łatwiejsze zakupy w sieci

którym mieszka kupujący. Jeśli więc zamówimy płytę w Anglii czy koszulkę w Szwecji, nie będziemy się musieli martwić tamtejszymi paragrafami.Więcej czasu na zwroty i reklamacjeKlienci będą mieli 14 dni (od momentu dostarczenia towaru) na jego zwrot bez podawania przyczyny - do tej pory było to 10 dni

Matematyczna pomyłka Solarisa. Ile kosztują 3 autobusy?

"formularza cenowego" swojej oferty firma zaoferowała się wykonać zamówienie za łączną cenę brutto 5.516.550,00 zł. Tymczasem w punkcie drugim oferty cenę każdego z trzech autobusów wycenił na 1.495.000,00 zł."Podsumowanie cen jednostkowych 3 oferowanych w dostawie autobusów zamyka się

Obowiązuje nowy wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

, które określają wzory formularzy protokołu w zależności od trybu udzielanego zamówienia. Wzory w wersji edytowalnej można pobrać ze strony: www.uzp.gov.pl lub z serwisu www.komunikaty.pl (załączniki zostały umieszczone poniżej artykułu)Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Jak opracować formularz ofertowy na przewóz dzieci zarówno gimbusem szkolnym, jak i należącym do prywatnego przewoźnika?

OdpowiedźMusisz opracować formularz oferty w taki sposób, aby wykonawca określił jedną cenę ofertową za całość wykonanej usługi. Twoja propozycja wskazania cen za poszczególne elementy usługi jest prawidłowa. Natomiast jeżeli chcesz mieć możliwość zmiany ceny w trakcie realizacji zamówienia, możesz

Jeśli uwierzysz sprzedawcy i nie przeczytasz umowy możesz dużo zapłacić

wpisać w formularzu imię, nazwisko, nazwę firmy, adres, telefon etc. i następnie kliknąć "wyślij zamówienie". Przyjdzie hasło i login umożliwiający dostęp do portalu. - Przedstawiciel powiedział, że to do niczego nie zobowiązuje, i dodał, że po upływie 30 dni skontaktuje się z nami, aby

Nadchodzą zmiany w handlu internetowym, wzrosną koszty prowadzenia biznesu

musieli wyeliminować praktykę automatycznego zaznaczania pól przy zamówieniach na stronach internetowych. Aby zrezygnować z określonych postanowień, konsument dokonując zakupu musi każdorazowo odznaczyć wypełnione wcześniej pole. Dyrektywa zakazuje stosowania tego typu praktyk - tylko konsumenci będą

Nowelizacja przepisów dla e-commerce. Najważniejsze zmiany o jakich powinien wiedzieć przedsiębiorca

zamówienia oznaczony przy użyciu słów "zamówienie z obowiązkiem zapłaty". Ma to uchronić konsumenta przed ukrytymi opłatami i kosztami w Internecie. Kupujący nie będzie także zobowiązany do ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów, jeżeli nie został o nich prawidłowo powiadomiony przez usługodawcę

Zamawiający ma wątpliwości, czy ofertę złożyło konsorcjum - co powinien zrobić?

firma R Bożena S. Lider posiada uprawnianie w zakresie: uzyskania zamówienia, ustalenia warunków oraz podpisania umowy o zamówienie.Konsorcjum złożyło formularz ofertowy, odpowiadający treści wzoru ustalonego przez zamawiającego w załączniku do siwz. Wzorzec ten przewidywał na pierwszej stronie złożenie

Co to jest marketing afiliacyjny

, wypełnienie ankiety, wypełnienie formularza, kliknięcie w baner, złożenie zamówienia, zakup.   Stawka CPA dla wydawcy określa wielkość prowizji dla wydawcy w przypadku kiedy użytkownik wykona daną akcję:   Model Cost Per Click (CPC) określa stawkę dla reklamodawcy i dla wydawcy. W

Ustawili przetarg w starostwie. Sąd ich skazał

przed otwarciem oferty ówczesna prezes banku Leokadia M. porozumiała się ze starostą Marianem W., że o pół godziny zostanie przesunięte otwarcie kopert. Tyle czasu potrzebowano na podrobienie jednego z formularzy przetargowych i zmianę zaproponowanej przez bank ceny ofertowej za jeden przelew z 23 na 80

Brak podpisu

Należy pamiętać, że formularz cenowy jest elementem stricte oferty, nie zaś jednym z dokumentów wymienionych w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków przedmiotowych

Termin składania sprawozdań z udzielonych zamówień mija 1 marca

zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. z 2007 r. Nr 175 poz. 1226). Rozporządzenie z 2007 r. zawiera obowiązujące aktualnie wzory formularzy, które wypełnia zamawiający w celu spełnienia wymogu sporządzenia sprawozdania z udzielonych

ING uruchamia platformę handlowo-aukcyjną dla firm

gdy na Allegro firmy sprzedają towary klientom (B-to-C) albo ci handlują między sobą (C-to-c).Kolejna różnica jest taka, że na aukcjach Aleo można wystawiać towary do sprzedania, ale też zgłaszać zamówienia na towary lub usługi. Wyobraźmy sobie cukiernię, która chce kupić tonę cukru. Wystawia więc

"Rz": Złapani w telefoniczną pułapkę

Gazeta podaje przykłady takich działań i ostrzega przed nieuczciwymi firmamii portalami działającymi w sieci. Oto np. do właściciela pewnej firmy architektonicznej przyszedł nieoczekiwanie rachunek za banner reklamowy, jaki rzekomo zamówił na portalu Promowanefirmy.pl. Sęk w tym, że architekt

Nieczytelny podpis wykonawcy

następnie jeżeli wykonawca potwierdzi, że to nie jego podpis, wezwać do uzupełnienia dokumentów lub pełnomocnictw? Inne załączniki zostały podpisane imieniem i nazwiskiem (w tym formularz ofertowy), natomiast parafka podpisu znajduje się na zaświadczeniu z US oraz ZUS i raczej te parafki nie identyfikują

Pracodawcy RP ocenili plany rządu na 2014 r.

, że od 1 października przedsiębiorcy będą mogli szybciej rozpocząć działalność, bo już w dniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, bez konieczności oczekiwania na NIP czy REGON. "W końcu odejdziemy od niepotrzebnego wielokrotnego wypełniania tych samych danych w wielu formularzach

Ustawili przetarg w starostwie myszkowskim. Pozostaną bezkarni?

instytucji powiatowych. Jednak tuż przed otwarciem oferty ówczesna prezes banku Leokadia M. miała uzgodnić ze starostą, że zawartość koperty zostanie odkryta pół godziny później, niż planowano. Tyle czasu - zdaniem śledczych - potrzebowano na podrobienie jednego z formularzy przetargowych i zmianę

W BIK łatwiej sprawdzisz swoją historię kredytową

swoją historię, można uniknąć niemiłych niespodzianek. Negatywny wpis w BIK może być też efektem błędu.Jak sprawdzić historię kredytową w BIK? Pierwszy sposób - raz na pół roku każdy ma prawo bezpłatnie zamówić raport na swój temat. Do tej pory nie było to jednak łatwe, bo trzeba było pofatygować się do

Co nagle, to po diable. Jak bezpiecznie kupować w sieci

promocjach w sklepie Retrobut.pl. - Od dawna robię zakupy w sieci i nigdy nie zdarzyło mi się nic złego. To uśpiło moją czujność, a oferta była tak atrakcyjna, że nie chciałam stracić szansy - wspomina Ewa z Warszawy, która w Retrobucie za 320 zł zamówiła buty firmy New Balance. Towar w ogóle nie doszedł.Daj

Darmowy internet Aero2. Tylko dla wytrwałych

mogą zamówić usługę pocztą. Sprawdziliśmy, jak to wygląda.- Na początek trzeba wypełnić formularz na stronie internetowej.- Później dostaje się mailem potwierdzenie złożenia wniosku i wypełniony formularz.- Formularz trzeba wysłać tradycyjną pocztą. Opłacić depozyt (przelewem na rachunek bankowy) oraz

10 przykazań zakupów online według specjalisty od e-commerce

cegieł zamiast zamówionego towaru, ale szczerze mówiąc, nie znam nikogo, kto by znał kogoś, kto tę mityczną "cegłę" dostał.1. Patrz, gdzie kupujeszPrzede wszystkim sprawdzamy sprzedawcę, czyli szukamy na stronie regulaminu oraz danych rejestrowych firmy. Najczęściej taki sklep będzie prowadzony

Księga wieczysta bez tajemnic

, że przez internet będziesz mógł zamówić przez internet odpis lub - to nowość - wyciąg z księgi wieczystej i wydrukować go np. w domu. Obecnie po taki odpis należy udać się do sądu wieczystoksięgowego lub zamówić drogą pocztową. Jest to dość kłopotliwe zwłaszcza dla mieszkańców mniejszych

Bank oferuje 900 zł pożyczki internetowej - gratis! Prześwietlamy

dostępna tylko dla klientów ING, którzy mają w tym banku konto osobiste - bo można ją zamówić jedynie za pośrednictwem systemu bankowości internetowej - ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie takie konto założyć i od razu pójść po dziewięć setek bez odsetek. W ING deklarują, że warunki oceny

Można zmienić formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy

W sytuacji gdy zamawiający uzna, że żądanie wniesienia przez wykonawcę zamówienia publicznego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest konieczne dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z tytułu nie wykonania lub niewłaściwego wykonania umowy, może wymagać jego wniesienia jednak wyłącznie w

Klient nasz pan. Ale tylko w sieci. Duże zmiany od czerwca

na swej stronie specjalnego formularza odstąpienia od umowy. Będzie on taki sam dla wszystkich klientów w Europie. Nie jest jeszcze znana dokładna jego treść, ale można się spodziewać, że nie będzie się istotnie różnił od dostępnych obecnie formularzy. Rewolucja w zwracaniu towarów Przy zwrocie

Zasady sporządzania planów zamówień publicznych

grupy zamówień, których wartość przekroczyła 750.000 Euro.Powyższe zamówienia należy zestawić zgodnie z formularzem ogłoszenia, pamiętając przy tym, aby zamieścić informację o wszystkich zamówieniach, których grupa podlega publikacji.W przypadku zamówień, których przedmiotem są usługi, obowiązkowi

Płyta na PIT-a 2009

do końca stycznia. Rozlicz PIT 2009 z Gazetą Wyborczą Program pomaga w wypełnieniu rocznego zeznania podatkowego nawet bez znajomości formularzy - wystarczy wpisać dane, o które pyta program, zapisać je i wydrukować gotowe formularze. Program umożliwia też przekazanie 1 proc. podatku na wybraną

Konkurencja dla Polskiego Busa? Szybciej, bardziej komfortowo, czasami taniej

zdradzać, jakie jest obecnie średnie obłożenie na tej linii, choć przyznaje, że lepiej jest zarezerwować bilet, żeby mieć pewność miejsca. Można to zrobić, wypełniając formularz na stronie lub wysyłając SMS.Czy właściciel bardzo popularnego PolskigoBusa ma się czego obawiać? Miesiąc temu pisaliśmy, że

Do przetargu można przystąpić przez Internet

zamówienia i wyboru wykonawcy w oparciu o kryterium ceny. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie licytacji elektronicznej tylko w sytuacji, gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż tzw. progi unijne. Aukcja elektroniczna może zostać zorganizowana, jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu

Jak ocenić ofertę, która nie zawiera kosztorysu ofertowego?

rozliczenia takiej inwestycji. Tym samym podania ceny jedynie na formularzu ofertowym, nie można uznać za wystarczające.Oferta podlega odrzuceniu!Ponieważ treść oferty nie odpowiada treści siwz, a nie jest możliwa poprawa tzw. innej omyłki w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, to należy ją odrzucić. Brak

Uwaga na firmy sprzedające monety. Chcesz kupić jedną, zamawiasz całą kolekcję

Samcik. Skarbnica Narodowa działa tak zresztą do dziś, co można zobaczyć, zapoznając się z regulaminem zamówienia kolekcji Złoty Futbol.W formularzach Polskiego Kantoru Narodowego, zamawiając jeden egzemplarz okolicznościowego medalu, także domyślnie zapisujemy się na całą kolekcję. Spytaliśmy więc, co

Opolanka zdemaskowała kolejny duży przekręt w sieci? Wielkie problemy ze sklepem Retrobut.pl

został zarejestrowany pod koniec sierpnia tego roku. Abonentem, który opłacił domenę jest firma Retrobut LLC z Nowego Jorku.Kanciaste logo NikeFanpage "Oszukani retrobut.pl" założyła Natalia Kicyła z Opola. Zaczęło się od tego, że na początku września w retrobut.pl zamówiła w promocji Nike Air

Katalog naciągniętych. "Darmowa" reklama dla firm za 500 zł

nie służy określaniu podstawowych obowiązków stron, takich jak zapłata ceny. Te elementy powinny się znaleźć już w ofercie, a poza tym - w formularzu służącym do zawarcia umowy" - czytamy w poradniku prawniczym.Ponadto, jak podkreślają mecenasi, "w ślad za dodaniem firmy do katalogu nie

Klient kontra przedsiębiorca. Jakie zmiany szykuje nowa ustawa o prawach konsumenta?

to umożliwić konsumentowi świadome zawieranie umów i możliwość odstępowania od nich. Ponadto konsumenci będą mogli korzystać z ujednoliconego formularza, by odstąpić od tych umów. Przedsiębiorcy będą zobowiązani udostępniać go konsumentowi" - zaznacza Marta Tuzimek. Nowa ustawa będzie również

Tańsza energia w roku 2013? Zobacz jak to wykorzystać w firmie

gdy cena giełdowa energii na rok 2013 wynosiła blisko 215 zł za MWh mają pokusę zerwania umów i poszukiwania okazji na rynku.Część firm zabezpiecza swoje portfolio zamówień energetyczne poprzez oparcie ceny w umowie sprzedaży energii o indeks Towarowej Giełdy Energii. Dzięki temu firmy mają pewność że

Łatwa kasa w kilka minut

Użytkownicy wprost zasypywani byli ofertami pracy przychodzącymi na e-maile służbowe i prywatne. Pisane łamaną polszczyzną, obiecywały imponujący zarobek w zaledwie kilka minut. Wystarczyło tylko wypełnić formularz, podając swoje dane osobowe i czekać na zlecenia, które miały polegać na "

Fiskus: Uwaga, firmy! Nowy rodzaj oszustwa

urlopach wypoczynkowych czy zwolnieniach lekarskich. Firmy zatrudniają zewnętrznych pracowników do prac administracyjnych czy biurowych. Albo przy sezonowym wzroście zamówień. Ale można też podnająć pracowników do zarządzania całością czy częścią przedsiębiorstwa. Takie podnajęcie może być dla firmy tańsze

Nowy wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

szacunkowa zamówienia.Obowiązujący dotychczas wzór protokołu postępowania umożliwiał zamawiającemu podanie wartości szacunkowej zamówienia dopiero po otwarciu złożonych ofert. Nowy wzór formularza protokołu z postępowania (druki ZP-1, ZP-2) wprowadzany wskazanym na wstępie Rozporządzeniem Prezesa Rady

Gospodarka, głupcze: Wiarygodność, później cena, a nie numery stron

Przyczynkiem do dyskusji o zamówieniach publicznych może być rozstrzygnięty w minionym tygodniu przetarg na częstotliwość 1800 MHz. W pierwszym etapie komisja Urzędu Komunikacji Elektronicznej badała 16 ofert. Do drugiego etapu nie dostało się sześć ofert. Powód? "Niezgodności z dokumentacją

Błędy formalne nie powodują odrzucenia oferty

W art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawa Prawo zamówień publicznych zawiera normę na podstawie, której zamawiający zobowiązany jest do odrzucenia oferty jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Zamawiający niewłaściwie stosując wskazany przepis podejmują

Dzwoni telemarketer? Nigdy nie mów "tak", bo to kosztuje. Będzie zmiana przepisów?

: "Usługodawca potwierdza przyjęcie Zlecenia poprzez przesłanie faktury pro forma na adres e-mail lub korespondencyjnie na adres podany w formularzu zgłoszeniowym". - Przedstawicielka Fioletowej również twierdziła, że moje rzekome zamówienie telefoniczne jest równoznaczne ze zleceniem usługi i

Coraz więcej ofiar internetowych oszustów

lub skopiuj zamówienie, zasady i warunki zakupu, które przedstawione były na stronie internetowej. - Zatrzymaj korespondencję ze sprzedającym. Wszystko to będzie bardzo przydatne w razie dochodzenia roszczeń od sprzedawcy. - Chroń swoje dane. Jeżeli na formularzu nie ma pytania dotyczącego zgody na

Nokaut bez Opineo i Skąpca? Ale na pewno z planami

e-sklepu nie chcą wypełniać kolejnego formularza - tłumaczył niedawno zarząd Nokautu. Potencjał jest. Bo to, co Nokaut dopiero zapowiada, jego największy rywal Ceneo już wprowadził w życie. - To nie był łatwy projekt. Zanim ruszyliśmy z pilotażem, prace nad przygotowaniem systemu trwały osiem

Nowa opcja: zakupy w porównywarce

-sklepu nie chcą wypełniać kolejnego formularza - tłumaczył niedawno zarząd Nokautu. Potencjał jest. Bo to, co Nokaut dopiero zapowiada, jego największy rywal Ceneo już wprowadził w życie. - To nie był łatwy projekt, zanim ruszyliśmy z pilotażem, prace nad przygotowaniem systemu trwały osiem miesięcy

Na co uważać w zakupach grupowych? UOKiK odpowiada na pytania konsumentów

może polegać na okazaniu jego wydruku sprzedawcy w lokalu przedsiębiorcy, przekazaniu informacji zawartych w kuponie (np. kodu) w trakcie rozmowy telefonicznej ze sprzedawcą, w sklepie internetowym, na specjalnie dedykowanej w tym celu stronie internetowej, formularzu itp.Przystąpiłem do

Absurdalne prawo zamówień publicznych niszczy naukę

Klasyczny amerykański Polish joke: "Ilu Polaków potrzeba, aby wkręcić żarówkę? Pięciu: jeden stoi na stole i trzyma żarówkę, a czterech kręci stołem". Jako pracownik instytutu Polskiej Akademii Nauk poddanego rygorom ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) dochodzę do wniosku, że to nie

Doręczenia i ciągłe emocje, czyli jak to jest z przesyłkami sądowymi

warunkach przetargu jasno było napisane, że "jedynym kryterium oceny ofert w danej części jest cena ofertowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia...". Oferta Grupy była tańsza o 80 mln zł od Poczty Polskiej. Przy takich warunkach inne czynniki - jak skuteczność czy wygoda odbiorców - nie były

Do przetargu można przystąpić przez Internet

samodzielnym trybem udzielenia zamówienia i wyboru wykonawcy w oparciu o kryterium ceny. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie licytacji elektronicznej tylko w sytuacji, gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż tzw. progi unijne. Aukcja elektroniczna może zostać zorganizowana

Wyłudzanie pieniędzy za ogłoszenia w katalogach

, drobnym drukiem zawarte jest to, czego na tym etapie zagraniczna spółka stara się nie eksponować. Ukryty jest tam mianowicie zapis, że podpisując i odsyłając formularz składa się odpłatne zamówienie na publikację danych firmy w katalogu lub rejestrze, za kwotę 890 euro rocznie. Przy czym

Inwestowanie w monety w praktyce

niższą niż cena wywoławcza. Uczestnik aukcji podaje również liczbę monet, które chce zakupić - osoby fizyczne mogą zamówić do 5 sztuk. W przypadku użytkowników instytucjonalnych obowiązują inne limity licytowanych monet. Ich liczba może ulec zmianie na każdej aukcji. W ramach jednej aukcji licytujący

Polowanie na słupy

Do skrzynek mailowych Polaków codziennie napływają atrakcyjne zagraniczne oferty pracy. Odpowiedziałam na jedną z nich.Oficjalnie jako agentka handlowa rosyjskiej kliniki chirurgii plastycznej miałam zbierać zamówienia na usługi od pacjentów z Unii Europejskiej. Za godzinę proponowano nawet 90 euro

Czy zamawiający może żądać od wykonawcy wpisu do ewidencji działalności gospodarczej?

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych - oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2, to co mam rozumieć poprzez ten zapis? Chciałabym, aby wykonawcy załączyli

Nowe zasady udostępniania ofert.

ZP) a także sposób oraz formę udostępniania wszystkim zainteresowanym protokołu wraz z załącznikami, którymi między innymi są złożone oferty przetargowe. W zakresie nowych formularzy protokołu z postępowania rozporządzenie dotyczy zamówień wszczętych od dnia 24 października 2008 r. Natomiast nowe

Konkurs "Pomysł na firmę". 100 tysięcy złotych na Twój biznes

oryginalne buty obklejone ozdobnymi akrylowymi pomponami Zalety? Na rynku jeszcze takich nie ma. Wada? Cena. Nawet 850 zł. Ma zamówienia ze Stanów Zjednoczonych. W butach Bubble Shoes chodzą także już panie m.in. w Australii, Brazylii, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Podstawą misternej konstrukcji jest bardzo

ePIT-37 bez podpisu. To działa!

stali w kolejkach na pocztach, by wysłać PIT listem poleconym) i urzędników (nie będą wklepywać do komputerów danych z papierowych formularzy). To także oszczędność pieniędzy i papieru. Do rozliczeń z podatku od dochodów osobistych za 2008 r. Ministerstwo Finansów zamówiło w sumie 111 mln różnych

Wykaz osób jako tajemnica przedsiębiorstwa w świetle najnowszych orzeczeń

Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa. Takie dane można uznać za tajemnice przedsiębiorstwa, bowiem niewątpliwie przedstawiają one pewną wartość dla wykonawcy, a biorąc pod uwagę profil przedsiębiorstwa

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

ITCube CRM

oraz zleceniami serwisowymi. Ułatwia także zarządzanie wypożyczeniami sprzętu. RAPORTY – środowisko raportujące wykorzystujące technologię Crystal Reports. FORMULARZE – moduł umożliwiający tworzenie własnych formularzy oraz kalkulacji. INTEGRATOR – moduł odpowiedzialny za integrację z programami

LimeSurvey

i farmacja: kwestionariusze badań pacjentów, kwestionariusze wspomagające badania kliniczne, Sprzedaż i obsługa klienta: formularze zamówień, zgłaszanie problemów i reklamacji, Organizacje konferencji i imprez: gromadzenie danych uczestników, ankiety imprez, Testowanie wiedzy: testy językowe, testy teorii

Zakłady Graficzne w Bydgoszczy

Pruskiej Rejencji w Bydgoszczy, ukazujący się w języku polskim i niemieckim w latach 1815-1848, druki szkolne i formularze urzędowe. Od 1850 r. tradycją zakładów był także druk kolejowych rozkładów jazdy.W XIX wieku zakład podlegał dalszej rozbudowie i modernizacji technicznej. W latach 1845-1874

Enterprise Content Management

klienta – gdzie można połączyć zarządzanie obrazami, skanowanie, zarządzanie dokumentami i przepływ pracy, aby umożliwić pracownikom lepsze rozwiązywanie problemów klienta. Podobnie księgowość może uzyskać dostęp do faktur dostawcy z systemu ERM, do zamówień z systemu zarządzania obrazami

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.