formularze w 1 01

Dorota Wyderska

Kiedy złożyć i jak wypełnić ZUS ZSWA?

Kiedy złożyć i jak wypełnić ZUS ZSWA?

Jeżeli pracodawca zatrudniał pracowników w szczególnych warunkach lub wykonujących pracę o szczególnym charakterze, do 31 marca następnego roku powinien przekazać do ZUS stosowną informację. Składa się ją na formularzu ZUS ZSWA. W tym roku pracodawcy składają takie zgłoszenie po raz pierwszy.

Nowy zakres sprawozdania z zamówień udzielonych w 2013 r.

Do 1 marca wszyscy zamawiający mają obowiązek sporządzenia sprawozdania o udzielonych zamówieniach w 2013 roku. W życie weszło rozporządzenie regulujące zakresu informacji zawartych w sprawozdaniu, jego wzór oraz sposób przekazywania. Jakie zmiany czekają na zamawiających?

PIT 2009: Jak złożyć zeznanie przez Internet?

W ubiegłym roku tylko PIT-37 można było przesłać przez Internet bez potrzeby opatrywania go bezpiecznym podpisem elektronicznym. W tym roku w ten sposób można złożyć również PIT-36, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39. Co trzeba zrobić, aby e-zeznanie dotarło do urzędu skarbowego?

Zatrudnienie i zwolnienie pracownika - obowiązki wobec ZUS

pracy do dnia jego ustania. Takie uregulowanie wynika z art. 13 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgłoszenia pracownika do wymienionych ubezpieczeń dokonuje pracodawca na formularzu ZUS ZUA w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeniowego (art. 36

Błędy formalne nie powodują odrzucenia oferty

W art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawa Prawo zamówień publicznych zawiera normę na podstawie, której zamawiający zobowiązany jest do odrzucenia oferty jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niewłaściwie stosując wskazany przepis podejmują

Za kogo zeznanie składa płatnik?

zryczałtowanym podatkiem dochodowym, które nie podlegają łączeniu z innymi dochodami oraz z działalności gospodarczej opodatkowanych podatkiem liniowym, * nie będzie korzystał z odliczeń od dochodu - z wyjątkiem: o określonych w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b) lub pkt 2a ustawy o pdof, tj. m.in. składek

Termin składania sprawozdań z udzielonych zamówień mija 1 marca

14.000 . Sprawozdanie musi dotyczyć roku kalendarzowego, tzn. dane zawarte w sprawozdaniu powinny obejmować zamówienia udzielone od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 roku. Za zamówienia udzielone należy przyjąć zamówienia, w których doszło do podpisania umowy najpóźniej w dniu 31 grudnia 2008 r. W

O czym przedsiębiorca powinien pamiętać na początku nowego roku?

przekraczającej 3,5 tony, zobowiązani są złożyć w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu DT-1. Jednocześnie data ta jest terminem, do którego należy uregulować pierwszą ratę tego podatku

Inspekcja Transportu Drogowego może kontrolować wszystkich kierowców

dniem 1 lipca br. wejdą w życie kolejne zmiany. Otóż Inspekcja Transportu Drogowego uzyska uprawnienia do korzystania ze stacjonarnych fotoradarów. Co za tym idzie, ITD będzie mogła ujawniać za pomocą tych urządzeń zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych naruszenie przepisów ruchu drogowego

1 proc. w kilku krokach

PIT (proste), to konieczna będzie też z reguły wizyta w banku lub na poczcie. Ale nie to jest najgorsze. Najtrudniejsze do zaakceptowania przez podatników darczyńców jest z pewnością to, że pieniądze na 1-proc. darowiznę muszą wyłożyć z własnej kieszeni. Muszą z nimi iść do banku lub na pocztę i

Po emeryturę do archiwum, czyli problem z kapitałem początkowym

Po emeryturę do archiwum, czyli problem z kapitałem początkowym

formularz do Zakładu o wyliczenie kapitału początkowego. Problem w tym, że wiele osób tego nie zrobiło. Do końca sierpnia tego roku na 12 mln uprawnionych tylko 7,3 mln osób ma wyliczony kapitał początkowy. Co z pozostałymi niemal 5 mln? Dlaczego nie składają wniosków? Wiktor Wojciechowski, ekonomista

Bądź hojny, podaruj swój podatek

. Obliczanie 1 proc. nie jest trudne - należy kwotę podatku (PIT-36 - pole 178, PIT-37 - pole110) pomnożyć przez 0,01 albo podzielić przez 100. Wyliczoną w ten sposób kwotę należy wpisać w pole 179 w formularzu PIT-36 lub pole 111 w formularzu PIT-37. Taki wpis to sygnał dla fiskusa, że zdecydowaliśmy się na

Zadbaj o kapitał początkowy i podwyższ sobie emeryturę

Zadbaj o kapitał początkowy i podwyższ sobie emeryturę

formularz do Zakładu o wyliczenie kapitału początkowego. Problem w tym, że wiele osób tego nie zrobiło. Na 12 mln uprawnionych tylko ok. 7,5 mln osób ma wyliczony kapitał początkowy. Co z pozostałymi 4,5 mln? Dlaczego nie składają wniosków? Wiktor Wojciechowski, ekonomista fundacji FOR, podejrzewa, że część

Podatek od czynności cywilnoprawnych

bez wezwania organu podatkowego złożyć deklarację (służy do tego formularz PCC-1 Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, w razie potrzeby uzupełniony o załączniki PCC-1/A Informacje o pozostałych stronach czynności cywilnoprawnej) oraz obliczyć i wpłacić podatek. Powinieneś to

Rejestracja firmy w CEIDG

gminnych do CEIDG, organy gmin nadal pozostają organami ewidencyjnymi. Oznacza to, że można składać wnioski o rejestrację w formie papierowej - na formularzu CEIDG-1, w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy. Można tego dokonać osobiście bądź wysłać go listem poleconym.W przypadku

Poradnik: Pozycjonowanie stron internetowych - klucz do sukcesu

identyczne - pomoże to nam w przekonaniu wyszukiwarki, że poważnie traktujemy swoich odbiorców. Przyjazne URL-e Bardzo pomocne w pozycjonowaniu stron internetowych w wyszukiwarce Google są także tzw. przyjazne URL-e (ang. friendly URLs), czyli np. lodowkiacme.com/nowosci/2008/01/ zamiast lodowkiacme.com

Raporty dla pracowników przesyłane e-mailem

, datę sporządzenia i podpis płatnika składek (albo osoby upoważnionej przez niego). Podpisując każdy raport miesięczny płatnik składek składa tym samym oświadczenie o zgodności danych zawartych w formularzu ze stanem prawnym i faktycznym oraz o tym, że jest świadomy

5 kroków do założenia własnej firmy

przedsiębiorca, który nie posiada nadanego numeru NIP, zobowiązany jest złożyć formularz zgłoszenia identyfikacyjnego (NIP-1). Natomiast przedsiębiorca, któremu został nadany już wcześniej NIP, dokonuje zgłoszenia aktualizacyjnego (NIP-1).Następnie przedsiębiorcę czeka wizyta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Ostatnie dni na złożenie wniosków abolicyjnych

Krok 1: ustal swój cel Abolicja podatkowa została wprowadzona po to, aby złagodzić skutki rozwiązań podatkowych niekorzystnych dla osób pracujących w ostatnich latach za granicą, np. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Danii, Finlandii. O tym, co można dzięki niej zyskać, jest mowa w

Zastaw rejestrowy po nowemu

zastawami rejestrowymi obciążającymi ten sam przedmiot. Wniosek o wpis zastawu do rejestru zastawów składa się na urzędowym formularzu (RZ-1) sądu rejonowego, w którym prowadzony jest wydział gospodarczy - Rejestr Zastawów. Rejestr zastawów prowadzony jest obecnie tylko przez 11 sądów rejonowych

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery