formularze nip 3

Jak uzyskać NIP na nowych zasadach?

Wszyscy podatnicy, także osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, muszą jeszcze mieć NIP. Przydzielany jest on przy użyciu Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników. Dowodem nadania NIP nie jest decyzja, lecz potwierdzenie.

PESEL wypiera NIP w kontaktach z fiskusem

Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, mogą zamiast NIP-u podawać swój PESEL. Przedsiębiorcy szybciej otrzymają NIP, ponieważ decyzje zostały zastąpione potwierdzeniami. Powstał Centralny Rejestr Podmiotów - Krajowa Ewidencja Podatników, w której gromadzone są dane ewidencyjne wszystkich podatników.

FIRMA W 5,5 KROKU

niezależności czekającą przyszłych pionierów własnego biznesu.KROK I - CEIDGNa samym początku czeka nas wpis do rejestru przedsiębiorców. Wniosek CEIDG-1 składamy przez stronę internetową www.ceidg.gov.pl/ bip.mg.gov.pl// epuap.gov.pl/wps/portal, wypełniając formularz. Co ważne - wniosek ten musi zawierać

Stolica zaprasza do siebie Brata PIT-a

życia w mieście - na szkoły, przedszkola, komunikację, sport i bezpieczeństwo.Marcin Wojda dodaje, że aby zmienić miejsce płacenia podatków trzeba wypełnić odpowiedni formularz NIP-3, w którym wskazuje się miejsce zamieszkania. Następnie formularz należy przesłać do warszawskiego urzędu skarbowego.

Jak założyć firmę krok po kroku [PORADNIK]

Jak założyć firmę krok po kroku [PORADNIK]

. kolporterzy prasy. Stawkę 5,5 proc. zapłacą np. budowlańcy, a stawkę 3 proc. - np. osoby zajmujące sią handlem i małą gastronomią. Ryczałt można płacić miesięcznie lub kwartalnie, ale trzeba o tym powiadomić naczelnika urzędu skarbowego. Przy ryczałcie trzeba też składać zeznanie roczne na formularzu PIT-28

Pity: 2011: Lista błędów oczywistych

Pity: 2011: Lista błędów oczywistych

zeznań chyba z rozpędu - twierdzą urzędnicy. Teraz większość z nas nie będzie już wpisywać w PIT numeru NIP, ale trzeba uważać na pomyłki przy wpisywaniu numeru PESEL. 2. Stare formularze. Czasami podatnicy składają zeznania za dany rok na formularzach z lat poprzednich. Wyciągają je z domowego archiwum

Jakie kroki trzeba wykonać, by założyć działalność gospodarczą?

2011 roku wynosi 46,33 zł, a roczna 556,02 zł. Natomiast roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku to 3 091 zł.   Zeznanie roczne składa się na formularzu PIT-36.    ?      Podatek liniowy – 19 proc. stawki podatku dochodowego. Osoby, które

Żelazna dziewica dla nowego podatnika

miejsce zamieszkania, wciąż rozlicza się z rodzinnym urzędem skarbowym i to tam trafia płacony przez nich podatek. By to zmienić wystarczy wypełnić formularz NIP-3, wskazać w nim faktyczne miejsce zamieszkania i przesłać do urzędu skarbowego. Mimo apeli samorządowców, robimy to niechętnie. W Warszawie w

PIT-y 2010: Lista błędów oczywistych

to, że się uda, że fiskus ich nie sprawdzi. Nie warto. Jeśli sprawdzi - kłopoty murowane. 19. Nieaktualne dane. O zmianie adresu, dowodu osobistego, nazwiska należy poinformować fiskusa (składając NIP-3). Podatnicy o tym zapominają. 20. Brak podpisu na zeznaniu. To chyba najprostszy błąd z możliwych

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą

Na początek zła wiadomość - mityczne jedno okienko nie istnieje. Nie ominie cię wizyta w ZUS-ie i prawdopodobnie będziesz musiał/a odwiedzić urząd skarbowy. Jest też dobra wiadomość - założenie firmy jest naprawdę bardzo proste. Musisz wypełnić jeden wniosek, podpisać go, złożyć jeden formularz w

Miasta walczą na NIP-3

» Zadbaj o wagę swego czworonoga Cały proces zmiany miejsca płacenia podatków jest bardzo prosty. Wystarczy wypełnić formularz NIP-3, wskazać w nim miejsce zamieszkania i przesłać go do urzędu skarbowego. Ci, którzy wyślą ten formularz razem z rozliczonym PIT-em, zdecydują, że część

ePIT-37 na koniec rozliczeń

nazwisko (w związku ze ślubem) i nie poinformował o tym fiskusa składając formularz aktualizacyjny NIP-3. Status 414 może też oznaczać, że: podatnik wpisał w PIT-37 zamiast swojego NIP numer małżonka lub pracodawcy, pomylił się w nazwisku, bo zamiast np. Kowalska-Nowak wpisał Kowalska Nowak, pomylił

Skutki aktualizacji NIP-3 po terminie

 złożenia formularza NIP-3. Można porównać go do szczegółowego wykazu informacji o podatniku. Trzeba podać imię i nazwisko, adres zameldowania, adres zamieszkania, rodzaj i numer dowodu tożsamości, PESEL, obywatelstwo, imiona rodziców itp. Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się

5 kroków do założenia własnej firmy

wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) oraz zgłoszenia identyfikacyjnego lub aktualizacyjnego NIP. W takim przypadku to organ ewidencyjny nie później niż w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu, przesyła wspomniane wnioski do urzędu statystycznego województwa, na

Jak poinformować ZUS o przejęciu innej firmy?

osoby formularze ZUS ZWUA, w których wpisze: z jakich ubezpieczeń jest wyrejestrowywany dany ubezpieczony, dane identyfikacyjne dotychczasowego płatnika składek (NIP i REGON wykazane we wcześniej składanych dokumentach zgłoszeniowych - druk ZUS ZFA lub ZUS ZPA); jeżeli do tych danych była

Najczęstsze błędy przy ePIT-owaniu

zamieszkania albo nazwisko (w związku ze ślubem) i nie poinformował o tym fiskusa, składając formularz aktualizacyjny NIP-3. Status 414 może też oznaczać, że: podatnik wpisał w PIT-37 zamiast swojego NIP numer małżonka lub pracodawcy, pomylił się w nazwisku, bo zamiast np. Kowalska-Nowak wpisał Kowalska

Nowy wzór formularza VAT-R

usług. W myśl nowego brzmienia art. 97 ust. 3 ustawy o VAT od 1 stycznia 2010 r. NIP-em z przedrostkiem PL (oprócz wymienionych podmiotów) posługiwać się muszą podatnicy: - nabywający usługi, do których będzie się stosować art. 28b, jeżeli usługi te stanowiłyby import

PIT-y 2010: "Ręczne" rozliczanie - jak wypełnić PIT-y

samodzielnie rozliczyć z fiskusem, bo np. ponosili wydatki objęte ulgami podatkowymi) i tych, którzy pracowali na umowy-zlecenia. PIT-37 ma trzy strony i prawie 140 pól do wypełnienia Początek, czyli proste dane - części A i B formularza Tak jak wszystkie formularze zaczynają się od rubryki na wpisanie NIP

PIT 2009: Jak złożyć zeznanie przez Internet?

wybranych informacjach o podatniku. Są to: imię, nazwisko, data urodzenia, NIP, PESEL oraz kwota przychodu uzyskanego w 2008 r. Danych identyfikacyjnych nie trzeba wpisywać. Są one automatycznie przenoszone z pierwszej strony formularza zeznania. Trzeba natomiast podać kwotę przychodu wskazaną w zeznaniu

Wymieniłeś dowód - powiadom fiskusa

poza uczestnictwem w nich nie prowadzą innej działalności gospodarczej. Obydwa druki - zarówno NIP-1, jak i NIP-3 - można znaleźć na stronach internetowych naszego Wydawnictwa: www.gofin.pl oraz www.gazetapodatkowa.pl (w bazie wzorów druków i formularzy).Po drugie: złóż zgłoszenieAktualizacyjne

PIT 2009: Jak wypełnić PIT-37, PIT-36 i PIT/O

wydatki objęte ulgami podatkowymi) i tych, którzy pracowali na umowy-zlecenia. PIT-37 ma trzy strony i 140 pól do wypełnienia. Początek, czyli proste dane - części A. i B. formularza Tak jak wszystkie formularze zaczynają się od rubryki na wpisanie NIP-u podatnika - w przypadku wspólnie rozliczających się

Jak uniknąć podatku od spadku i darowizny

Jak uniknąć podatku od spadku i darowizny

nie obliczają podatku samodzielnie. Po złożeniu formularza w urzędzie skarbowym (jest na to miesiąc od powstania obowiązku podatkowego, czyli np. od momentu przyjęcia spadku lub darowizny) czekają na decyzję fiskusa o wysokości podatku. Urząd wylicza go na podstawie danych, które wpisali w SD-3. Po

PIT 2008: Elektroniczny PIT-37 krok po kroku

można złożyć bez bezpiecznego e-podpisu. Nie jest możliwe przesłanie w takiej formie innych zeznań. Rozwiązanie to nie przyda się też, gdy trzeba złożyć NIP-3. Powinni o tym pamiętać ci, którzy przy okazji rocznego rozliczania zamierzali zgłosić zmianę nazwiska czy nowe miejsce

Lista błędów oczywistych w PIT-ach

nieznacznie, ale jednak się zmieniają. 3. Brak załączników PIT/O i PIT/D. Część podatników korzystających z ulg zapomina, a może nie wie, że jeśli chcą skorzystać z odliczenia, muszą wypełnić ulgowe załączniki PIT/O i/lub PIT/D. Wyliczone w nich kwoty ulg przenoszą do podstawowych formularzy PIT-36 lub PIT-37

10 przykazań zakupów online według specjalisty od e-commerce

prowadzony w ramach działalności gospodarczej, a więc powinien posiadać NIP i adres siedziby firmy - to absolutne minimum. Przedsiębiorca nie ma obowiązku posługiwać się numerem REGON, który służy jedynie do celów statystycznych, jednak nawyk z dawnych lat pozostał i wiele firm podaje również ten numer

Regulamin konkursu

, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000059944; REGON 011559486; NIP 526-030-56-44, dalej: "Organizator". Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator . Konkurs jest

"Walka z bezrobociem to jedna wielka fikcja" [Opinie internautów]

: proszę wysłać bezpośrednio do PUP, - nie przyjmiemy, bo przepisy nakazują publikację tylko w jednym wybranym powiecie w jednym wybranym województwie, nie można w kilku, - przyjmiemy, ale najpierw proszę wypełnić formularz zgłoszenia, deklarację niekaralności, podać NIP, REGON, KRS, tysiąc innych danych

PIT 2008 - jak fiskus sprawdza zeznania?

, w którym upłynął termin płatności podatku. Należy jednak pamiętać, że ten termin może wydłużyć się wskutek przerwania lub zawieszenia jego biegu. Cel 3: błędy W zeznaniach zdarzają się błędy i nieścisłości, np. wpisanie niewłaściwego NIP-u czy błędy rachunkowe. Najczęściej popełniane błędy

Dlaczego Polacy nie rzucili się na e-PITy? Ze strachu?

. Wszystko fajnie, ale okazało się, że NIP-3 i tak muszę wysłać pocztą. Więc wysłałem pocztą wszystko. Część e-podatników miała problemy techniczne. Narzekali, że aplikacja do wysyłania PIT-ów nie chce się ściągnąć, że nie chodzi, że zawiesza komputer... Gość zalogowany opowiada: - Dzień pierwszy. Opcja

Kapitał początkowy - bez wniosku ZUS go nie wyliczy

; składki na poszczególnych pracowników. Składki osób, które pracowały przed 1999 rokiem, nazywamy kapitałem początkowym. Oblicza go Zakład Ubezpieczeń Społecznych na wniosek pracownika. To znaczy, że każdy z Polaków musi sam złożyć odpowiedni formularz do zakładu z wnioskiem o wyliczenie kapitału

Kilka sposobów na złożenie zeznania podatkowego za 2010 r.

terminowego złożenia zeznania podatkowego w odniesieniu do żołnierzy i członków załogi statku morskiego oraz osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych. W myśl art. 12 § 6 pkt 3-5 Ordynacji podatkowej, termin będzie zachowany, jeżeli przed jego upływem zeznanie podatkowe zostanie złożone

Tajemnice ręcznych PIT-ów

wypełnienia. Na początek omówimy te, których wypełnienie nie wymaga wiedzy o podatkach, ale pominięcie ich grozi odrzuceniem PIT-u z przyczyn formalnych. 1. Każdy formularz (a także załącznik) zaczyna się od pól, w które podatnik wpisuje swój numer identyfikacji podatkowej, czyli NIP. Jeśli rozlicza się

Chcesz skorzystać z abolicji? Złóż wniosek!

skarbowy ma na ich wypłatę miesiąc od dnia doręczenia podatnikowi decyzji określającej wysokość zwracanej kwoty. Podatek może być zwrócony przelewem, przekazem pocztowym lub wypłacony w kasie. Osoba, która chce, aby znalazł się on na jej rachunku, nie musi przy tym składać NIP-1 czy NIP-3 z informacją o

Czas na PIT-y 2010. Co się zmieniło, jak zapłacić mniej?

odbioru (warto je wydrukować - to dowód nadania PIT-u). Po wysłaniu formularza system zweryfikuje autentyczność zeznania na podstawie numeru NIP składającego go podatnika, jego imienia, nazwiska, numeru PESEL i daty urodzenia. Przy rozliczeniu trzeba też podać... kwotę przychodu z zeznania rocznego za

Mniej barier dla przedsiębiorców, więcej pieniędzy w kieszeni

Już za kilka miesięcy właściciele firm, żeby poświadczyć, że nie zalegają z zapłatą podatków czy składek do ZUS, będę mogli tylko napisanie oświadczenie, jak wygląda ich sytuacja. Nie będą musieli ślęczeć w urzędach, pobierać i wypełniać rozmaitych formularzy i druków. W ubiegłym tygodniu Sejm

Najczęściej zadawane pytania

. Rejestracji Urząd dokonuje na wniosek zainteresowanego. Gminy zazwyczaj mają przygotowane własne formularze, często są one dostępne w wersji elektronicznej na stronach internetowych urzędów. 3. Jakie dane są potrzebne do rejestracji działalności gospodarczej? W zgłoszeniu o dokonanie wpisu do ewidencji

Walczymy z bublami prawnymi

. Działa ono non profit, nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, nie zatrudnia żadnego pracownika. Po pewnym czasie nasz czytelnik dostał wezwanie z Krajowego Rejestru Sądowego do uzupełnienia numeru NIP i REGON. - Żeby to zrobić, musiałem wypełnić sześć stron formatu A4 na specjalnych formularzach

Jak sklepy internetowe powinny chronić dane swoich klientów?

, kontrahenta), bez jednoczesnej obecności stron, czyli np. poprzez wypełnienie przez nabywcę odpowiedniego formularza na stronie internetowej. WAŻNE! Usługodawca (przedsiębiorca) może przetwarzać tylko te dane osobowe usługobiorcy (klienta), które są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub

Gminy biją się o pieniądze podatników

. Przypomina, że zgodnie z przepisami PIT należy składać w urzędzie skarbowym w miejscu zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego którego dotyczy zeznanie. Podatnik, który zmienia miejsce zamieszkania powinien o tym poinformować fiskusa składając formularz NIP-3. Ma na to 30 dni od przeprowadzki. Czy za

Jest szansa na wyższe emerytury, czyli jak podnieść swój kapitał początkowy

znaczy, że każdy z Polaków musi sam złożyć odpowiedni formularz do Zakładu o wyliczenie kapitału początkowego. Problem w tym, że wiele osób tego nie zrobiło. Na 12 mln uprawnionych tylko ok. 7,5 mln osób ma wyliczony kapitał początkowy. Kapitał początkowy to suma pieniędzy zgromadzonych (przed 1999 r

Zmiany w KRUS dotkną 1,5 mln ludzi. Co przyniosą?

absolutnie wykluczony z ubezpieczenia. Osoba wnioskująca o ubezpieczenie w KRUS dokonuje zgłoszenia, wypełniając odpowiedni formularz zgłoszeniowy. Właściciel gospodarstwa musi także przedstawić w Kasie tytuł własności (akt notarialny, umowę dzierżawy), decyzję o nadaniu NIP, dowód osobisty oraz nakaz

Pierwsze kroki przy zakładaniu firmy, czyli co z podatkami, księgowością, lokalem

okienko? - Tak. Od końca marca 2009 r. zamiast wielu formularzy w wielu urzędach składa się zgłoszenie prowadzenia działalności na jednym zintegrowanym formularzu EDG-1. Trzeba tam podać dane, które wcześniej przedsiębiorca osobno miał dostarczać gminie, urzędowi statystycznemu, urzędowi skarbowemu i

Stan realizacji exposé, czyli na tropach reform

wymogu składania wielu formularzy i zaświadczeń, w tym m.in. automatyczne nadawanie NIP-u i REGON-u po wpisie do rejestru. Projekt powstaje. Rząd chce go przyjąć w pierwszym kwartale Prawo budowlane Ma być prościej, szybciej, przejrzyściej. Rząd obiecuje m.in. uprościć procedury administracyjne

Zadbaj o kapitał początkowy i podwyższ sobie emeryturę

formularz do Zakładu o wyliczenie kapitału początkowego. Problem w tym, że wiele osób tego nie zrobiło. Na 12 mln uprawnionych tylko ok. 7,5 mln osób ma wyliczony kapitał początkowy. Co z pozostałymi 4,5 mln? Dlaczego nie składają wniosków? Wiktor Wojciechowski, ekonomista fundacji FOR, podejrzewa, że część

Odzyskaj pieniądze za VAT

wątpliwości, niezbędne informacje i wyjaśnienia możesz uzyskać także w urzędzie skarbowym. Dokąd po pieniądze Do urzędu skarbowego, w którym zwykle rozliczasz się z podatku. Formularz wniosku o zwrot VAT przygotowany przez urzędników Ministerstwa Finansów wraz z instrukcją, jak go wypełnić, dostaniesz w

Odzyskaj pieniądze z VAT za materiały budowlane

poniżej. Jeżeli nadal będziesz miał wątpliwości, niezbędne informacje i wyjaśnienia możesz uzyskać także w urzędzie skarbowym. Dokąd po pieniądze Do urzędu skarbowego, w którym zwykle rozliczasz się z podatku. Formularz wniosku o zwrot VAT przygotowany przez urzędników Ministerstwa Finansów wraz z

Usuńmy absurdy, potem informatyzujmy

za to zapłacić. Trzeba też wypełnić skomplikowane wnioski z licznymi kratkami, w które koniecznie musimy trafić, bo inaczej "komputer tego nie odczyta". Ale problem nie polega na tych kratkach. Mój syn nie mógł się kiedyś nadziwić, dlaczego musi wypełnić formularz, z którego urzędniczka

Papierologia na każdym kroku

właścicieli firm ZUS nie cieszy się najlepszą opinią. - Choć przedsiębiorcy co miesiąc składają ZUS-owi deklaracje rozliczeniowe w formie elektronicznej, to w przypadku zwolnienia lekarskiego pracowników muszą obowiązkowo wypełniać formularze papierowe Z-3. Muszą tam podawać dane o firmie, NIP, REGON, dane

10 błędów oczywistych, czyli na co trzeba uważać przy wypełnianiu PIT 2014

1. NIP zamiast PESEL To stosunkowo świeża sprawa. Od pewnego czasu w PIT podajemy już nie numer NIP, lecz PESEL. Wiele osób o tym zapomina. 2. Błędy rachunkowe Na to nie ma lekarstwa. Po prostu przy wszelkich wyliczeniach trzeba bardzo uważać. I sprawdzać, sprawdzać, jeszcze raz sprawdzać... 3

Papierologia na każdym kroku

firm ZUS nie cieszy się najlepszą opinią. - Choć przedsiębiorcy co miesiąc składają ZUS-owi deklaracje rozliczeniowe w formie elektronicznej, to w przypadku zwolnienia lekarskiego pracowników muszą obowiązkowo wypełniać formularze papierowe Z-3. Muszą tam podawać dane o firmie, NIP, REGON, dane

Sieci i sidła polskich e-urzędów

odczyta". Ale problem nie polega na tych kratkach. Mój syn nie mógł się kiedyś nadziwić, dlaczego musi wypełnić formularz, z którego urzędniczka przeczyta tylko PESEL i NIP, wklepie do komputera i na ekranie pojawią się dokładnie te same dane, które on chwilę wcześniej wpisywał w kratki. Owszem

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery