formularz nip o zmianie nazwiska urząd skarbowy

Małgorzata Żujewska, Gazeta Podatkowa nr 70 (798) z dnia 2011-09-01

PESEL wypiera NIP w kontaktach z fiskusem

PESEL wypiera NIP w kontaktach z fiskusem

Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, mogą zamiast NIP-u podawać swój PESEL. Przedsiębiorcy szybciej otrzymają NIP, ponieważ decyzje zostały zastąpione potwierdzeniami. Powstał Centralny Rejestr Podmiotów - Krajowa Ewidencja Podatników, w której gromadzone są dane ewidencyjne wszystkich podatników.

Skutki aktualizacji NIP-3 po terminie

Wszyscy podatnicy muszą aktualizować swoje dane identyfikacyjne. Wiele osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a ich kontakty z fiskusem sprowadzają się do złożenia rocznego zeznania, o tym zapomina. Narażają się przez to na dotkliwą karę pieniężną. Czy można jej uniknąć?

PIT-y 2010: PIT z urzędu, sieci lub programu

Niemal przed każdą kampanią rozliczeń rocznych z podatku od dochodów osobistych resort finansów wypuszcza nowe wersje formularzy rocznych zeznań podatkowych. W ostatnich latach zmiany, jeżeli są, mają charakter kosmetyczny

PIT-y 2010: Lista błędów oczywistych

fiskus ich nie sprawdzi. Nie warto. Jeśli sprawdzi - kłopoty murowane.19. Nieaktualne dane. O zmianie adresu, dowodu osobistego, nazwiska należy poinformować fiskusa (składając NIP-3). Podatnicy o tym zapominają.20. Brak podpisu na zeznaniu. To chyba najprostszy błąd z możliwych, ale dyskwalifikuje

5 kroków do założenia własnej firmy

(w przypadku zgłaszania zmian we wpisie do ewidencji - 50 zł). Zaświadczenie o wpisie przedsiębiorca otrzymuje z urzędu, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia.Osoby zakładające własną działalność często zapominają o możliwości jednoczesnego złożenia w urzędzie gminy wniosku o

Grabowski: na przełomie marca i kwietnia zmiany ułatwiające składanie PIT-37 przez internet

głosowań.Projekt nowelizacji przewiduje m.in. likwidację obowiązku zawiadamiania urzędu skarbowego o zamiarze składania e-deklaracji. Z opłaty skarbowej mają zostać zwolnione pełnomocnictwa udzielane przez podatnika do podpisywania elektronicznych deklaracji, np. doradcom podatkowym.Dzięki zmianom minister

Każdy złoży PIT-37 przez sieć?

osobistych dla tzw. zwykłych podatników. Takich, którzy w zeszłym roku zarabiali m.in. na etatach, zleceniach albo dostawali emeryturę bądź rentę. PIT-37 jest najpopularniejszym formularzem do rozliczeń rocznych. Przed rokiem złożyło go w urzędach skarbowych prawie 16 mln osób. W komunikacie na stronie

PIT 2008 - jak fiskus sprawdza zeznania?

;NIP, podawanie nieaktualnych danych (wiele osób w ciągu roku zmienia nazwisko, adres zameldowania czy zamieszkania, nie informując o tym urzędu skarbowego, a w zeznaniu wpisuje zmienione dane), niedołączenie do zeznania załączników, błędy rachunkowe, nieuważne przenoszenie danych z

Lista błędów oczywistych w PIT-ach

, że fiskus ich nie sprawdzi. Nie warto. Jeśli sprawdzi - kłopoty murowane.18. Nieaktualne dane. O zmianie adresu, dowodu osobistego, nazwiska należy poinformować fiskusa (składając NIP-3). Podatnicy o tym zapominają.19. Brak podpisu na zeznaniu. To chyba najprostszy błąd z możliwych, ale

PIT 2008: Elektroniczny PIT-37 krok po kroku

można złożyć bez bezpiecznego e-podpisu. Nie jest możliwe przesłanie w takiej formie innych zeznań. Rozwiązanie to nie przyda się też, gdy trzeba złożyć NIP-3. Powinni o tym pamiętać ci, którzy przy okazji rocznego rozliczania zamierzali zgłosić zmianę nazwiska czy nowe miejsce

PIT 2008: Rozliczeniowe abc...

PIT 2008: Rozliczeniowe abc...

wypełniania tej części nie mają podatnicy, którzy załącznik PIT/O składają wraz z zeznaniem podatkowym za 2008 r.". Kto tego nie zauważy, doda sobie niepotrzebnie pracy. Taka to oszczędność. PIT w realu i w sieci Formularze podatkowe można pobrać w urzędach skarbowych, można je także ściągnąć z

Sieci i sidła polskich e-urzędów

Sieci i sidła polskich e-urzędów

jednak doświadczenia Polaków z informatyzowaniem urzędów są złe. Kolejne rządy zajmowały się albo walką polityczną, albo PR-em politycznym, natomiast nie dbano o profesjonalizm kadry urzędniczej, którą można by przygotować do e-administrowania. Obowiązywała zasada TKM i po zmianie władzy wymiatano

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Generalne Gubernatorstwo

, samorząd gmin wiejskich i miejskich (wójtowie, burmistrzowie), ograniczone sądownictwo, aparat skarbowy, zezwolono na działanie Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Spółdzielni Spożywców „Społem”.Generalne Gubernatorstwo było strukturą podporządkowaną całkowicie Rzeszy Niemieckiej, nieuznawaną

Stanisław August Poniatowski

..W roku 1751 został mianowany pułkownikiem łanowym, a wkrótce potem wybrany komisarzem z ziemi łomżyńskiej na przyszłoroczny Trybunał Skarbowy Koronny. Rok później (1752) został wybrany posłem na sejm z ziemi łomżyńskiej. W czasie sejmu ojciec kupił dla niego cesję bogatego starostwa grodowego przemyskiego

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.