formularz nip o zmianie nazwiska urząd skarbowy

Małgorzata Żujewska, Gazeta Podatkowa nr 70 (798) z dnia 2011-09-01

PESEL wypiera NIP w kontaktach z fiskusem

PESEL wypiera NIP w kontaktach z fiskusem

Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, mogą zamiast NIP-u podawać swój PESEL. Przedsiębiorcy szybciej otrzymają NIP, ponieważ decyzje zostały zastąpione potwierdzeniami. Powstał Centralny Rejestr Podmiotów - Krajowa Ewidencja Podatników, w której gromadzone są dane ewidencyjne wszystkich podatników.

Skutki aktualizacji NIP-3 po terminie

Wszyscy podatnicy muszą aktualizować swoje dane identyfikacyjne. Wiele osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a ich kontakty z fiskusem sprowadzają się do złożenia rocznego zeznania, o tym zapomina. Narażają się przez to na dotkliwą karę pieniężną. Czy można jej uniknąć?

PIT-y 2010: PIT z urzędu, sieci lub programu

Niemal przed każdą kampanią rozliczeń rocznych z podatku od dochodów osobistych resort finansów wypuszcza nowe wersje formularzy rocznych zeznań podatkowych. W ostatnich latach zmiany, jeżeli są, mają charakter kosmetyczny

PIT-y 2010: Lista błędów oczywistych

fiskus ich nie sprawdzi. Nie warto. Jeśli sprawdzi - kłopoty murowane.19. Nieaktualne dane. O zmianie adresu, dowodu osobistego, nazwiska należy poinformować fiskusa (składając NIP-3). Podatnicy o tym zapominają.20. Brak podpisu na zeznaniu. To chyba najprostszy błąd z możliwych, ale dyskwalifikuje

5 kroków do założenia własnej firmy

(w przypadku zgłaszania zmian we wpisie do ewidencji - 50 zł). Zaświadczenie o wpisie przedsiębiorca otrzymuje z urzędu, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia.Osoby zakładające własną działalność często zapominają o możliwości jednoczesnego złożenia w urzędzie gminy wniosku o

Grabowski: na przełomie marca i kwietnia zmiany ułatwiające składanie PIT-37 przez internet

głosowań. Projekt nowelizacji przewiduje m.in. likwidację obowiązku zawiadamiania urzędu skarbowego o zamiarze składania e-deklaracji. Z opłaty skarbowej mają zostać zwolnione pełnomocnictwa udzielane przez podatnika do podpisywania elektronicznych deklaracji, np. doradcom podatkowym. Dzięki zmianom

Każdy złoży PIT-37 przez sieć?

osobistych dla tzw. zwykłych podatników. Takich, którzy w zeszłym roku zarabiali m.in. na etatach, zleceniach albo dostawali emeryturę bądź rentę. PIT-37 jest najpopularniejszym formularzem do rozliczeń rocznych. Przed rokiem złożyło go w urzędach skarbowych prawie 16 mln osób. W komunikacie na stronie

PIT 2008 - jak fiskus sprawdza zeznania?

;NIP, podawanie nieaktualnych danych (wiele osób w ciągu roku zmienia nazwisko, adres zameldowania czy zamieszkania, nie informując o tym urzędu skarbowego, a w zeznaniu wpisuje zmienione dane), niedołączenie do zeznania załączników, błędy rachunkowe, nieuważne przenoszenie danych z

Lista błędów oczywistych w PIT-ach

, że fiskus ich nie sprawdzi. Nie warto. Jeśli sprawdzi - kłopoty murowane.18. Nieaktualne dane. O zmianie adresu, dowodu osobistego, nazwiska należy poinformować fiskusa (składając NIP-3). Podatnicy o tym zapominają.19. Brak podpisu na zeznaniu. To chyba najprostszy błąd z możliwych, ale

PIT 2008: Elektroniczny PIT-37 krok po kroku

można złożyć bez bezpiecznego e-podpisu. Nie jest możliwe przesłanie w takiej formie innych zeznań. Rozwiązanie to nie przyda się też, gdy trzeba złożyć NIP-3. Powinni o tym pamiętać ci, którzy przy okazji rocznego rozliczania zamierzali zgłosić zmianę nazwiska czy nowe miejsce

PIT 2008: Rozliczeniowe abc...

PIT 2008: Rozliczeniowe abc...

wypełniania tej części nie mają podatnicy, którzy załącznik PIT/O składają wraz z zeznaniem podatkowym za 2008 r.". Kto tego nie zauważy, doda sobie niepotrzebnie pracy. Taka to oszczędność. PIT w realu i w sieci Formularze podatkowe można pobrać w urzędach skarbowych, można je także ściągnąć z

Sieci i sidła polskich e-urzędów

Sieci i sidła polskich e-urzędów

jednak doświadczenia Polaków z informatyzowaniem urzędów są złe. Kolejne rządy zajmowały się albo walką polityczną, albo PR-em politycznym, natomiast nie dbano o profesjonalizm kadry urzędniczej, którą można by przygotować do e-administrowania. Obowiązywała zasada TKM i po zmianie władzy wymiatano

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów