fleet holdings

Przegląd informacji ze spółek

. WPEF VI spodziewa się dokonać inwestycji w wybrane firmy średniej wielkości m.in. w Polsce. Fleet Holdings - podmiot zależny Abris CEE Mid-Market Fund - zamierza sprzedać do 7,14 mln akcji (tj. 60% łącznej liczby akcji) Prime Car Management w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu (ang

Przegląd informacji ze spółek

) zawarło umowę w zakresie ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych w związku z planem wycofania z obrotu publicznego akcji spółki Global City Holdings N.V. (GCH) - operatora sieci kin Cinema City, poinformowały fundusze. Newag dostarczy 5 czteroczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych (EZT