fiz 2 bph notowania gpw

Przegląd informacji ze spółek

. będzie notowane na rynku NewConnect, podała spółka. GE Capital Swiss Funding AG (GECSF) podpisał z Bankiem BPH umowę, na mocy której GECSF udzielił bankowi pożyczki o wartości 80 mln CHF (tj. równowartość 323,3 mln zł wg kursu średniego NBP z 30 czerwca 2015 r.), podał bank. Oba podmioty należą do

Przegląd informacji ze spółek

odnotował 103,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 102,28 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Zarząd GPW wyznaczył poniedziałek, 9 marca 2015 r., na dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

zapowiada wchodzenie w nowe obszary biznesowe i otwarcie na nowe grupy klientów w przyszłym roku, poinformował prezes Andreas Maierhofer.   Źródło: ISBnews Bloober Team: Chce mieć 2-3 duże brandy w segmencie gier horror psychologiczny, które obok gier będą generować przychody również z innych