firmy wydające podpisy elektroniczne

Lech Wendołowski

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

Podpis elektroniczny, jak każda nowość w wirtualnej przestrzeni, budzi pewne obawy. Wynikają one głównie z braku wiedzy o tego typu instrumentach i procedurach z ich wykorzystaniem.

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

Podpis elektroniczny, jak każda nowość w wirtualnej przestrzeni, budzi pewne obawy. Wynikają one głównie z braku wiedzy o tego typu instrumentach i procedurach z ich wykorzystaniem.

Dostałeś nakaz zapłaty z e-sądu? Możesz napisać sprzeciw

Dostałeś nakaz zapłaty z e-sądu? Możesz napisać sprzeciw

E-sąd ma już dziewięć lat. Zaczął działać 1 stycznia 2010 r. i w założeniach miał rozstrzygać należności bezsporne, np. zaległe faktury, czynsze, niespłacone chwilówki, mandaty za jazdę bez biletu. W pierwszych latach działalności wierzyciel (banki, parabanki, firmy windykacyjne, operatorzy

Jak wystawiać faktury elektroniczne

dzięki temu elektroniczne faktury będą bezpieczniejsze i przedsiębiorcy będą mieli do nich większe zaufanie. Jak się podpisać elektronicznie Aby uzyskać bezpieczny podpis elektroniczny, trzeba podpisać stosowną umowę z którąś z firm certyfikujących mających do tego uprawnienia i wpisanych do

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

klientów. Wspieramy również działania posprzedażowe gazu grupy PGNiG. Świadczymy dla tych firm usługi handlowe i dystrybucyjne (np. obsługę zgłoszeń braku zasilania, czyli awaryjnego numeru 991), a także helpdesk dla platform elektronicznych biur obsługi klienta. Dzięki współpracy z nami te firmy osiągają

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych - planowane zmiany.

trybie licytacji elektronicznej nowelizacja zakłada możliwość złożenia oferty elektronicznej bez potrzeby opatrywania jej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 6) Nowe zasady kontroli prowadzonych przez Prezesa UZP . Zmianą systemową związaną

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia