finansowanie procesu sanacji

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

% urzędów finansuje inwestycje w infrastrukturę zabezpieczającą ze środków własnych. To najważniejsze wnioski z badania na temat cyberbezpieczeństwa jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonego na zlecenie firmy Fortinet.  Źródło: spółka E-commerce: Według SalesBee tylko 3 na 100 klientów

Zarząd Hawe popiera wniosek wierzyciela o otwarcie w spółce ponownej sanacji

można przeczytać w uzasadnieniu wniosku "w opinii wierzyciela, postępowanie restrukturyzacyjne otwiera więcej możliwości pozyskania finansowania przez dłużnika, co w konsekwencji pozwoli wierzycielowi i innym wierzycielom na uzyskanie wyższego zaspokojenia. Postępowanie restrukturyzacyjne bowiem

14 sierpnia 2001 - Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2002

. Wydatki na wynagrodzenia finansowane z środków publicznych rosły zatem szybciej niż baza podatkowa i podatki będące źródłem ich finansowania. W roku 2002 te negatywne procesy spotęgowane będą: a) kosztami mechanizmów indeksacyjnych, b) spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań, c) kumulowaniem się

Arena.pl - burzliwa historia polskiego dotcomu

część miała pochodzić z emisji akcji Areny, a reszta z finansowania długiem. Usługi dostępu miały zagwarantować grupie Areny szybką dochodowość i coroczny, kilkakrotny przyrost przychodów, aż do poziomu 208 mln zł za cztery lata. Z tego - jak planowano - zaledwie 30 proc. miało pochodzić z reklamy i