finansowanie procesu sanacji

14 sierpnia 2001 - Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2002

. Wydatki na wynagrodzenia finansowane z środków publicznych rosły zatem szybciej niż baza podatkowa i podatki będące źródłem ich finansowania. W roku 2002 te negatywne procesy spotęgowane będą: a) kosztami mechanizmów indeksacyjnych, b) spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań, c) kumulowaniem się

Arena.pl - burzliwa historia polskiego dotcomu

część miała pochodzić z emisji akcji Areny, a reszta z finansowania długiem. Usługi dostępu miały zagwarantować grupie Areny szybką dochodowość i coroczny, kilkakrotny przyrost przychodów, aż do poziomu 208 mln zł za cztery lata. Z tego - jak planowano - zaledwie 30 proc. miało pochodzić z reklamy i