filary ue

KE przedstawiła nowy plan walki z praniem brudnych pieniędzy

zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu opiera się na sześciu filarach: - Skuteczne stosowanie przepisów UE: Komisja będzie nadal ściśle monitorować wdrażanie unijnych przepisów przez państwa członkowskie, aby przepisy krajowe spełniały odpowiednie standardy. Jednocześnie Komisja zachęca

KE proponuje dla Polski ramach Funduszu Transformacji do 8 mld euro

zaproponowanej kwoty 7,5 mld euro Komisja proponuje dodatkowe środki w wysokości 2,5 mld euro w ramach kolejnej perspektywy budżetowej UE na lata 2021-2027oraz 30 mld euro z mechanizmu Next Generation EU. Łączny budżet Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji ma wynieść 40 mld euro, podano w komunikacie

MF: Eurogrupa uzgodniła kolejne działania w reakcji na pandemię koronawirusa

szeregu polskich pomysłów przedstawionych w liście ministra Tadeusza Kościńskiego do ministrów finansów państw członkowskich, podkreślił resort. "W trakcie posiedzenia Eurogrupy w formacie inkluzywnym ministrowie finansów podsumowali prace podejmowane w UE w celu złagodzenia skutków kryzysu

EBI zatwierdził 700 mln euro pożyczki na inwestycje sektora prywat. w rolnictwie

. Będzie ono gwarantowane z budżetu UE w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI), który stanowi finansowy filar 'Planu Inwestycyjnego dla Europy'" - czytamy w komunikacie.  Program kredytowy umożliwi bezpośrednie udzielanie pożyczek na inwestycje sektora prywatnego w

KE i EBI uruchamiają nowy instrument wspierający neutralność klimatyczną

z budżetu UE oraz do 10 mld euro w formie pożyczek EBI. W założeniu ma to pozwolić na realizację inwestycji o wartości 25-30 mld euro, by wesprzeć regiony o ograniczonej zdolności do radzenia sobie z kosztami transformacji. "Instrument pożyczkowy pomoże w realizacji inwestycji publicznych

Barnier: Celem UE wynegocjowanie porozumienia z Wlk. Brytanią najpóźniej do XI

, określająca ramy przyszłych stosunków. "Trochę martwię się tym, że Brytyjczycy dystansują się od tego tekstu, a przecież tam każde słowo się liczy" – podkreślił Barnier. Z deklaracji wynika, że między Wielką Brytanią a UE  należy zbudować partnerstwo, oparte na filarze gospodarczym (w

KE: Odblokowane środki EBI pozwolą na gwarancje dla MSP na poziomie 8 mld euro

kryzysu płynności banki niechętnie udzielają pożyczek względu na nagły wzrost postrzeganego ryzyka, dlatego konieczne są gwarancje UE wspierające te pożyczki.  "EFI oferuje na rynku dedykowane gwarancje wspierane z EFIS, aby ograniczyć wpływ pandemii na małe i średnie przedsiębiorstwa oraz

EUNB przełożył ogólnoeuropejskie testy warunków skrajnych banków na 2021 r. 

; - czytamy także.  Przykładem tego może być podjęta przez nadzór bankowy EBC decyzja o umożliwieniu bankom pokrycia wymogów kapitałowych w ramach filaru II za pomocą instrumentów kapitałowych innych niż kapitał podstawowy Tier I (CET1). Innym sposobem na zapewnienie antycykliczności regulacji

Asseco DS pracuje nad zdalną weryfikacją tożsamości i podpisami jednorazowymi

nabiera znaczenia w portfolio Asseco. "Zaczynaliśmy od klientów indywidualnych, następnie rozszerzaliśmy zastosowanie o kolejne sektory. Jest cały wątek związany z zagranicą, gdzie uregulowania prawne w UE dla tych narzędzi są jednolite. Nabiera to szczególnego znaczenia, gdy mamy zamknięte granice

MNiSW: Fundusze europejskie zasilą naukę i innowacje kwotą 26 mld zł

Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK) w obecnej perspektywie (lata 2014-2020) przeznaczą łącznie ponad 26 mld zł ze środków europejskich na wsparcie transferu wiedzy z nauki do gospodarki, podało MNiSW. "Tworząc strategię dla polskiej nauki, przyjęliśmy jako podstawowe założenie, że innowacje mają

Strategia Aplisens nie wyklucza akwizycji celem poszerzenia asortymentu grupy

Żurawski zapowiedział, że Aplisens planuje kontynuować i rozwijać działania, które realizował w minionych trzech latach. "Jednym z filarów nowej strategii jest dalszy wzrost skali działalności grupy na poszczególnych rynkach w oparciu o efektywne wykorzystanie potencjału produkcyjnego. Naszym celem

NBP: Odporność krajowego systemu finansowego na materializację ryzyk wysoka

. "Średni, łączny współczynnik kapitałowy utrzymuje się powyżej 18%, przy wyższej niż w większości krajów UE średniej wadze ryzyka. Część z tego kapitału stanowi kapitał zgromadzony na pokrycie buforów kapitałowych (wynoszący łącznie ok. 57 mld zł), który pozwoli absorbować potencjalne straty w

IK: Fundusz Trójmorza powinien wspierać transgraniczną infrastrukturę cyfrową

zwraca uwagę, że w 12 państwach UE składających się na region Trójmorza mieszka 114 mln obywateli. "To 114 mln ludzi, których życie staje się w coraz większym stopniu zależne od Internetu i sektora usług cyfrowych. Przywódcy i wizjonerzy, którzy promują dziś Inicjatywę Trójmorza nie mogą pozwolić

BGK obniżył prognozę wzrostu PKB w Polsce do 4,4% w 2019 r.

pierwszym półroczu było to 4,5%), choć wyraźnie wolniejszym niż w całym ubiegłym roku (5,1%). Głównym filarem wzrostu pozostaje silny wzrost spożycia gospodarstw domowych, wynikający ze sprzężenia wzrostu konsumpcji z dobrą kondycją rynku pracy. Ponadto popyt wewnętrzny wspiera aktywna polityka fiskalna

KE: Dotacyjna część instrumentu odbudowy dla Polski to maksymalnie 28,9 mld euro

Komisję. Mechanizm odbudowy gospodarek ma być wart łącznie 750 mld euro, a jednym z jego głównych filarów ma być właśnie nowy instrument odbudowy o wartości 560 mld euro według cen stałych.   Według założeń, finansowanie w ramach tego instrumentu ma odbywać się w formie dotacji, z możliwością

QValue, Vortune Equity i Crowdway łączą się w holding Vortune Equity Group

Equity Group trzech dynamicznie rozwijających się podmiotów działających na rynku inwestycyjnym została sfinalizowana. Skład holdingu zapewnia komplementarność produktów, a struktura stawia na transparentność, w tym zgodność z wymaganiami regulacyjnymi w Polsce i UE" - czytamy w komunikacie

Grupa EBI udzieliła Polsce 4,8 mld euro finansowania w 2018 roku

Warszawa, 28.02.2019 (ISBnews) - Grupa EBI udzieliła Polsce finansowania w wysokości 4,8 mld euro w 2018 r., co uplasowało Polskę na piątym miejscu wśród państw UE pod względem otrzymywanych środków, podał Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Polska zajmuje także piąte miejsce pod względem

Morawiecki liczy, że przedłużenie Planu Junckera przyspieszy wzrost PKB w UE

. działanie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, będącego jednym z filarów Planu Inwestycyjnego dla Europy (tzw. Plan Junckera). Projekt zakłada zwiększenie liczby i wartości wygenerowanych inwestycji. Komisja Europejska zaprezentowała także priorytety gospodarczo- społeczne UE na

Play uruchamia 5G na obszarze aglomeracji trójmiejskiej

elektromagnetycznych do standardów UE dodatkowo korzystnie wpłyną na dalszy dynamiczny rozwój sieci 5G i coraz bardziej pozytywne doświadczenia użytkowników" - czytamy dalej. "Wdrożona przez nas sieć 5G na obszarze aglomeracji trójmiejskiej jest innowacyjna nie tylko na skalę naszego kraju, ale także

Unia Europejska zreformuje socjal. Zanosi się na duże zmiany

Unia Europejska zreformuje socjal. Zanosi się na duże zmiany

rynku pracy i zabezpieczeń społecznych: od płacy minimalnej, przez aktywizację zawodową, po emerytury i powszechną opiekę zdrowotną. Konsultacje europejskiego filara społecznego trwają właśnie we wszystkich krajach UE. Na razie KE nie ujawnia, czy odświeżony filar przybierze kształt unijnych przepisów

Mateusz Gramza został powołany na stanowisko prezesa ZA Kędzierzyn

prezes Adam Leszkiewicz oraz wiceprezesi: Mirosław Ptasiński, Dariusz Bednorz oraz Krzysztof Kamiński, podano również. ZA Kędzierzyn swój biznes opiera na dwóch głównych filarach działalności: nawozach azotowych oraz alkoholach OXO i plastyfikatorach. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w

PwC: Polska na 51. miejscu pod względem skomplikowania systemu podatkowego

dla wszystkich krajów Unii Europejskiej Polska wypada stosunkowo dobrze z liczbą rocznych płatności (średnia dla UE i EFTA to 12). Nieco większe różnice są widoczne w przypadku liczby godzin spędzonych na sprawach podatkowych (w UE i EFTA 161) oraz całkowitej stopy podatkowej (średnia w UE i EFTA 39,6

EFI i BGK mają umowę na 525 mln zł finansowania sektorów kultury i kreatywnego

umowy jest efektem udanej współpracy EFI i BGK, przy wsparciu Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów finansowych Programów Unii Europejskiej. Umowa jest realizowana z Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS), który jest filarem Planu Junckera. Według BGK, sektory kultury i

Unia Europejska wciąż nie wie, co z funduszami emerytalnymi

dodatkowo budżet. - To perspektywa 30-40 lat - tłumaczył Rostowski. Wszystkie kraje UE godzą się na jakiś sposób uwzględniania kosztów II filara, ale trwa spór, jak je dokładnie liczyć. Niektóre szacunki ekspertów KE są bowiem nawet do dwóch razy niższe od ocen polskiego Ministerstwa Finansów

Mabion podpisał umowę na do 30 mln euro kredytu z EBI, powstanie 96 miejsc pracy

przez Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), główny filar Planu inwestycyjnego dla Europy - planu Junckera. Projekt ten jako pierwszy w Polsce korzysta z Europejskiego Instrumentu Finansowania Wzrostu, wspieranego przez EFIS, który specjalizuje się w finansowaniu dłużnym ("

EFI i BGK mają umowę zwiększającą wsparcie kredytów dla MSP kwotą 4 mld zł

zabezpieczeniem gwarancji budżetowej UE, a dzisiaj to wsparcie zostaje znów podwojone. Dzięki naszym wspólnym wysiłkom i wzmożonej współpracy z BGK daliśmy małym przedsiębiorstwom dostęp do środków finansowych. Już 7 000 małych i średnich przedsiębioców skorzystało ze współpracy pomiędzy Polską a UE"

ARP i Alior Bank będą współpracować na rzecz finansowania małych i średnich firm

swojej działalności Alior Bank postrzega małe i średnie przedsiębiorstwa jako kluczową grupę docelową. Oferujemy im nie tylko standardowe produkty i usługi bankowe, ale także produkty wykorzystujące fundusze UE. We współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu widzimy możliwość wspólnego finansowania nowych

PKO Leasing, EFI mają umowę ws. 1,5 mld zł preferencyjnego finansowania dla firm

finansowych programów UE. "1,5 mld zł preferencyjnego finansowania dla 10 tysięcy polskich przedsiębiorców to ogromny sukces PKO Leasing i EFI. Dzięki umowie, mikro, małe i średnie firmy będą miały dostęp do finansowania swoich inwestycji na preferencyjnych warunkach, które inaczej nie byłyby dostępne

PKO Leasing udostępni polskim innowacyjnym firmom ok. 257 mln zł finansowania

), stanowiącego główny filar Planu Inwestycyjnego dla Europy (tzw. Planu Junckera), podano również. "To już kolejna umowa podpisana przez PKO Leasing z EFI, której celem jest ułatwienie naszym klientom dostępu do finansowania. W październiku 2018 r. zawarliśmy umowę gwarancji COSME, dzięki której z

Rząd chce zwiększenia uprawnień KNF w zw. z dyrektywą wypłacalności II

. System oparty jest na trzech filarach. filar I - dotyczy wymogów ilościowych (wymogów kapitałowych), filar II - to wymogi jakościowe (system zarządzania oraz proces nadzorczy), filar III - to obowiązki informacyjne zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji oraz dyscyplina rynkowa. Strukturę tę

Raiffeisen-Leasing Polska udostępni MSP 670 mln zł preferencyjnego finansowania

Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS), jednego z trzech filarów Planu Inwestycyjnego dla Europy (tzw. Planu Junckera). Z programów ramowych UE korzystają na równych zasadach podmioty (np. przedsiębiorcy, jednostki badawcze) ze wszystkich państw członkowskich oraz wybranych państw

Emilewicz zapowiada na I poł. 2020 r. pakiet proinwestycyjny we współpracy z MF

; - powiedziała minister. "Rada ds. Innowacyjności będzie kontynuować swoją pracę. Będziemy się skupiać na trzech celach: strategicznym, legislacyjnym i programowym" - zapowiedziała Emilewicz. Jak podało Ministerstwo Rozwoju, polityka innowacyjna ma być obecnie oparta na czterech filarach

Przegląd prasy

kolejnych dostaw rosyjskiej ropy drogą morską --Emilewicz na EKG: Filarem UE powinien być rozwój Przemysłu 4.0 --Tobiszowski z ME: Pracujemy nad rozwiązaniami dot. kopalń Taurona --BOŚ Bank: W tym tygodniu istotne dane z Polski i z USA --EBI zatwierdził ostatnią transzę kredytu dla Radomia na 85 mln

500 zł na dziecko wzmocni konsumpcję w drugiej połowie roku

. Konsumpcja napędza wzrost gospodarczy... Po dość silnym wyhamowaniu tempa wzrostu gospodarczego w pierwszym kwartale br. sytuacja w drugim kwartale poprawiła się tylko minimalnie. Szacunki wskazują, że głównym filarem wzrostu PKB była konsumpcja. Uwzględniając dane dotyczące siły nabywczej wynagrodzeń i

Przegląd prasy

pierwszą stację tankowania LNG w poł. 2021 r. --Amica: Pandemia nie zmieni filarów strategii spółki --KGHM przekazuje 20 tys. litrów płynu do dezynfekcji placówkom medycznym --Digitree Group miała 0,56 mln zł straty netto, 4,04 mln zł EBITDA w 2019 r. --MF: Dług sektora general government wyniósł 1

PSEW: OZE jest bardziej odporne na kryzysy niż energetyka konwencjonalna

jednym z filarów zaproponowanej przez rząd Tarczy Antykryzysowej (wycenianej na ok. 212 mld zł). Pieniądze z tego źródła (wraz z funduszami UE i przychodami ze sprzedaży krajowej puli uprawnień do emisji CO2) mogą stać się dźwignią dla rozwoju konkurencyjnej gospodarki, opartej o źródła niskoemisyjne

Cztery miesiące urlopu wychowawczego dla ojców, pięć dni na chorego krewnego. Komisja Europejska chce zwiększyć równouprawnienie na rynku pracy

Europejski Filar Praw Socjalnych ma poprawić warunki życia w Europie i zapewnić jej stabilność. Składa się z 20 zasad, które mają wspierać uczciwy rynek pracy, zapewniać równy dostęp do rynku pracy dla kobiet i mężczyzn oraz zapobiegać wykluczeniu. Juncker przedstawił dziś pierwsze konkrety

Wałbrzych otrzyma 60 mln zł kredytu z EBI w ramach Planu Junckera

Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Projekt korzysta także ze wsparcia technicznego URBIS (Urban Investment Support - wsparcie inwestycji miejskich) w ramach Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI), które jest filarem doradczym planu inwestycyjnego dla Europy. "

EBI udzielił prawie 1 mld euro kredytów na inwestycje w energetyce i B+R

wsparciu finansowemu Unii Europejskiej w ramach programu 'Horyzont 2020'" - czytamy w komunikacie. "Inwestycje to jeden z filarów rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Chcemy maksymalnie wykorzystać dostępne źródła finansowania - zarówno na inwestycje małych i średnich firm, jak

Przegląd prasy

Warszawa, 20.12.2018 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita -- Nie ustaje presja na wstrzymanie budowy nowego gazociągu Gazpromu, ale w UE większości dla teakiego posunięcia ciągle nie ma  --Pieczywo podrożało o 8%, a pracownicy

Vestor DM: Docelowy poziom indeksu WIG20 to 2 150 pkt na koniec 2017 r. 

Warszawa, 19.01.2017 (ISBnews) - Krajowy rynek akcji czeka na projekty związane z tzw. Programem Budowy Kapitału, czyli przekształceniem otwarte fundusze emerytalne (OFE) w fundusze polskich akcji oraz stworzenie III filara. Przyjęcie programu w proponowanym kształcie będzie miało pozytywny wpływ

NBP: Zagrożenia dla stabilności systemu finansowego mają charakter zewnętrzny

stabilności systemu finansowego. Grudzień 2018".  "Dynamika gospodarki Polski jest również w istotnym stopniu uwarunkowana koniunkturą w UE. Gdyby gospodarka globalna i system finansowy doświadczyły szoków, to miałoby to również wpływ na polski rynek. Wyniki testów warunków skrajnych wskazują

EBI udzielił BOŚ 75 mln euro pożyczki na wsparcie inwestycji proekologicznych

terytorialnego, podał BOŚ. "W ramach nowej linii kredytowej 40% pożyczki ma finansować projekty przyczyniające się do działań na rzecz klimatu. Kredyt udzielony przez EBI jest objęty gwarancją w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) – jednego z filarów planu

NBP: Zagrożenia dla stabilności krajowego systemu fin. wciąż głównie zewnętrzne

jest ograniczona, jednak dynamika gospodarki Polski jest w istotnym stopniu uwarunkowana koniunkturą w UE, a dodatkowo duże znaczenie ma finansowanie zagraniczne sektorów rządowego, przedsiębiorstw oraz bankowego" - czytamy w "Raporcie o stabilności systemu finansowego". Gdyby

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w konsultacjach, przyjęcie w X br.

Polski przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym i terytorialnym to cel główny Strategii. Ma on zostać osiągnięty za pomocą trzech celów szczegółowych, obejmujących pięć filarów rozwoju polskiej gospodarki, tj. reindustrializację, rozwój innowacyjnych firm, kapitał dla

ARP: Jednolity Obszar Inwestycyjny szansą na dotarcie do wykwalifikowanych kadr

różnych branż przemysłu. Na terenie zarządzanych przez ARP stref zwolnienia z podatku dochodowego dla małych i mikro firm sięgają nawet 70%, co stanowi najwyższy dopuszczalny w UE pułap intensywności pomocy publicznej. Około 75% zezwoleń udzielonych w zarządzanych przez ARP specjalnych strefach

Kto uratuje unijne banki? Coraz bliżej unii bankowej

uzgodniony z krajami UE, więc jego zatwierdzenie przez Radę UE jest formalnością. - To historyczna reforma. Jedno z głównych dokonań naszej kadencji - powiedział wczoraj Martin Schulz, szef europarlamentu. Filary unii bankowej Wspólny nadzór nad największymi bankami Pierwszym filarem unii bankowej jest

KSF przyjął uchwałę ws.rekomendacji dot.kredytów hipotecznych w walutach obcych

wymogu kapitałowego do 150%, tj. maksymalnego poziomu dopuszczanego przez rozporządzenie UE nr 575/2013. Prace nad odpowiednim rozporządzeniem MF w tej sprawie są w toku. Rekomendacja ma na celu także zwiększenie minimalnego parametru LGD dla banków stosujących metody wewnętrznych ratingów do

Quercus TFI chce zwiększyć aktywa r/r, wprowadza nowe fundusze

instrumenty cechują się wysokim poziomem płynności" - powiedział Buczek.  "Na tych czterech filarach na następne 5, może 10 lat chcielibyśmy się oprzeć" - dodał.  W związku z wejściem w nowe obszary Quercus TFI zmienił strategie inwestycyjne 4 funduszy: Quercus Dłużny

Sprawozdanie KE: W Polsce pojawiło się ryzyko wewnętrzne

Cykliczne sprawozdania KE służą do monitorowania i wczesnego wykrywania problemów gospodarczych, którymi powinny się zająć państwa członkowskie. Zwracają uwagę na trzy główne filary polityki gospodarczej i społecznej UE: inwestycje, realizację reform strukturalnych służących modernizacji gospodarek

Przegląd prasy

premiera wymaganej przez konstytucję, co wzbudza kontrowersje Parkiet --W najbliższych latach jednym z filarów dalszego rozwoju grupy PKN Orlen ma być segment detaliczny --Dziś zbierze się rada nadzorcza Grupy Lotos - jednym z punktów obrad mogą być zmiany w zarządzie spółki, powraca zwłaszcza temat

Kowalski: IMWG może przedstawić PKP analizy dot. strategii i unijnego IV pakietu

; - dodał. Przypomniał, że w ramach prac nad IV pakietem kolejowym UE w 2013 roku dla Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej analizował z zespołem - jako ówczesny wiceminister transportu - możliwe rozwiązania zapewniające skuteczny i niedyskryminacyjny dostęp do odpowiedniego taboru

EFI i BGK podwajają wsparcie dla MŚP w Polsce do kwoty 2 mld zł z Planu Junckera

współpracującym z BGK kontynuować udzielanie kredytów przy znacząco obniżonych wymogach dotyczących zabezpieczeń. Umowa jest realizowana z Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS), który jest kluczowym filarem Planu Junckera. Oczekuje się, że już w chwili obecnej zmobilizował on około 7,7 mld euro

Fundusz V4C Poland Plus chce dokonać pierwszej akwizycji w I kw. 2016 r.

Poland Plus będzie zainteresowany firmami o obrotach od 80 do 400 mln zł i EBITDA na poziomie od 8 do 40 mln zł rocznie. Będą to zarówno podmioty działające w Polsce, jak i w Europie Środkowej. Pogonowski powiedział, że strategia inwestycyjna Value4Capital oparta jest na czterech głównych filarach

Grupa Azoty miała 48,3 mln zł straty netto, 42 mln zł straty EBIT w II kw. 2018

trafną odpowiedzią na główne wyzwania stające przed Grupą Azoty zarówno na krajowym, jak i międzynarodowym rynku nawozowo-chemicznym. Widać, jak wielką wartość stanowi już teraz i będzie stanowić w przyszłości dywersyfikacja naszego biznesu. Dlatego jej kontynuacja jest jednym z 4 filarów naszej

Autami na prąd chcą podbić świat? Nagłe zmiany komunikatu UOKIK

przez Ministerstwo Energii wpisały się w ambitny plan rządu PiS. W czerwcu jego przedstawiciele na konferencji prasowej zapowiedzieli, że już za 10 lat po polskich drogach będzie jeździć 1 mln aut na prąd. A wicepremier Mateusz Morawiecki przedstawił elektryfikację motoryzacji jako filar swojej

PIR wspomoże PCC Intermodal w rozbudowie terminali kwotą 85 mln zł

przedsięwzięcia zwiększy moce przeładunkowe istniejących kolejowych terminali w Kutnie, Brzegu Dolnym i Gliwicach o ok. 120%. Jak zawsze w przypadku inwestycji współfinansowanej przez kapitałowy filar programu 'Inwestycje Polskie', projekt zostanie zrealizowany przez powołaną w tym celu Spółkę Specjalnego

Orlen dostanie miliony na baterie?

Ministerstwo Rozwoju przedstawiło listę 47 projektów inwestycyjnych, dla których rząd PiS będzie chciał otrzymać wsparcie z Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS). To finansowy filar planu Junckera, czyli propozycji pobudzenia europejskiej gospodarki ogłoszonych przez szefa Komisji

PKB za III kw. sugeruje wzrost 4,2-4,4% w całym 2019 r. wg analityków

globalna polityka handlowa, w tym decyzja USA dot. ceł na import samochodów z UE oraz relacje USA-Chiny" - główny ekonomista BOŚ Banku Łukasz Tarnawa. "Zgodnie z dzisiejszą publikacją GUS, tempo wzrostu gospodarczego obniżyło się do 3,9% r/r w III kw. wobec 4,5% r/r w II kw., kształtując się

Rząd podjął uchwałę w sprawie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

-rozwojowe" - dodał Kwieciński. Według wicepremiera Mateusza Morawieckiego, inwestycje, które w ramach pierwszego, drugiego i trzeciego filaru strategii, czyli kapitału dla rozwoju, już są 'rozkręcane'. One sięgną w ciągu tych kilku lat zdecydowanie powyżej 1 bln zł - tak, jak zapowiadaliśmy. Już w

Przegląd prasy

giełdzie Dziennik Gazeta Prawna --Zamiast członkostwa we wspólnym rynku Wielka Brytania chce zawarcia z UE nowej umowy o wolnym handlu --Nowa polityka migracyjna nastawiona głównie na Ukraińców ma być skuteczną receptą na demograficzne kłopoty Polski Puls Biznesu --Mediana prognoz 16 zespołów

Qumak: Wartość backlogu przekracza 0,5 mld zł i ma duży potencjał wzrostu

szczególności drugi kwartał, oceniamy bardzo pozytywnie. Cieszy nas to, że strategia rozwoju, która wdrażamy od 2013 roku, przynosi tak satysfakcjonujące rezultaty. Jednym z jej filarów, było zdobycie silnej pozycji na rynku technologii infrastrukturalnych i to, jak pokazuje struktura naszej sprzedaży i

Jerzy Buzek wokół OFE widzi czarny PR

. Ja wierzę w ZUS, zresztą ZUS zreformowaliśmy kompletnie i dogłębnie. Z tego dzisiaj wszyscy korzystamy, ale proszę pamiętać, że jak są dwa systemy emerytalne, dwa filary, to jest zawsze bezpieczniej i pewniej - tłumaczył Jerzy Buzek w RMF FM, krytykując pomysł

Wzrost PKB spowolnił do 2,8-3,1% w IV kwartale 2019 r. wg analityków

się poniżej konsensusu rynkowego, ale mimo to pozostało relatywnie wysokie na tle innych krajów UE. Warto także wspomnieć, że prognozy dynamiki PKB, formowane u progu 2019 r., oscylowały w okolicach 3.8%, a te wskazujące na 4.0%, były bardzo nieliczne. Filarem wzrostu polskiej gospodarki pozostał w

Gekoplast wnioskuje do giełdy o debiut na NewConnect 26 lutego

komunikacie. Zgodnie z prognozą w 2015 roku przychody Gekoplastu mają wrosnąć o ponad 18% r/r do poziomu ok. 90 mln zł, zysk netto ma wynieść 6,3 mln zł (wzrost o 52% r/r); jednocześnie kontynuowany będzie wzrost rentowności EBITDA, która powinna przekroczyć 12%. Głównym filarem rozwoju spółki mają być

Po co KE chce nękać diesle?

Komisja Europejska zaproponowała, aby podatki od energii uzależnić od emisji CO2, a także od wartości energetycznej paliwa. I ma taki oto scenariusz podwyżek podatków. Do 2018 r. nie zmieni się obowiązkowa dla wszystkich państw UE minimalna stawka akcyzy od benzyny (359 euro za 1000 l), natomiast

Konsumpcja będzie wspierać wzrost gospodarki, ale dynamika słabsza wg analityków

wysokie tempo wzrostu konsumpcji gospodarstw domowych, która pozostaje filarem wzrostu gospodarczego w Polsce. Publikowane dane miesięczne dotyczące sprzedaży detalicznej wskazują na jej realny wzrost w drugim kwartale o ok. 6.0-6.3%r/r wobec 8.1%r/r. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że dane te nie obejmują

Tauron i Przewozy Regionalny mają umowy na środki z EBI w ramach Planu Junckera

miejsce w pierwszej piątce wśród krajów UE w tzw. dużym oknie. To szacunkowe dane, ponieważ na bieżąco zatwierdzane są projekty w innych krajach. "Za tymi środkami stoją procedury komercyjne. Idziemy we właściwym kierunku. Rozkręcamy się - chcemy wejść w tryb, gdzie jest jak najwięcej projektów

ZBP: 52% średnich firm i 42% mikro- i małych przedsiębiorstw ma kredyt bankowy

również. Z badań wynika także, że nadal wielu przedsiębiorców z segmentu MMŚP potrzebuje dodatkowej, dedykowanej informacji nt. funduszy UE. Większość z tych, którzy jeszcze nie skorzystali ze środków unijnych, uzasadnia to brakiem takiej potrzeby lub zniechęceniem barierami związanymi z dostępem do

Przegląd prasy

Międzynarodowej Izbie Handlu w Paryżu Parkiet --Brokerzy zauważają wzrost zainteresowania IPO zarówno ze strony spółek, jak i inwestorów indywidualnych Dziennik Gazeta Prawna --UE przyspieszyła prace nad przepisami ograniczającymi zawartość kadmu w nawozach - po ich wprowadzeniu Grupa Azoty może stracić

Polska motoryzacja ma się kiepsko. Importujemy za dużo używanych aut

dekadę systematycznie rosła. Ten wynik źle też wróży przyszłości naszego przemysłu samochodowego, który jeszcze jest jednym z głównych filarów naszej gospodarki. Deloitte i bank DNB szacują, że branża motoryzacyjna (produkcja oraz handel i usługi) zapewnia bezpośrednio i pośrednio pracę ok. 800 tys

Sekrety offsetu. PiS nie mówi głośno, co naprawdę Paryż oferował za caracale

swoich praw wobec władz polskich albo w Brukseli". Polska nie będzie piątym filarem Airbusa Francuzi nie ukrywali, że wraz z realizacją kontraktu na caracale mieli zamiar uczynić z Polski "piąty filar" koncernu Airbus w Europie, obok Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Mogłoby

Jakub Karnowski i Piotr Ciżkowicz odchodzą z zarządu PKP

, o ponad 4 mln więcej w skali roku.  "Te wyniki to efekt całego, złożonego procesu zmian, jakie zostały zapoczątkowane w Grupie PKP w 2012 roku. Objęły one 4 zasadnicze obszary: klient, inwestycje, bezpieczeństwo, zarządzanie. Na tych filarach oparta została trzyletnia strategia Grupy

Wicepremier w rządzie PiS uspokaja biznes na Śląsku. "Jesteśmy ekipą wolnorynkową"

przekonywał też, że biznes nie powinien obawiać się rządów PiS. - Jesteśmy ekipą wolnorynkową. Wartość dodana buduje się jako suma decyzji wszystkich przedsiębiorców. Rola administracji publicznej jest taka, by stworzyć wam warunki do inwestowania - podkreślał. Drugim filarem ma być nowoczesna innowacyjna

Minister Tchórzewski: OZE zbyt kosztowne, trzeba pomóc górnictwu

uważa za filar polskiej gospodarki. - Zaangażowanie programu wsparcia dla energetyki konwencjonalnej jest bardzo ważne. Trzeba zachęcić do inwestowania - mówił Tchórzewski i przywoływał rozmowy z górnikami, którzy w prywatnych rozmowach tłumaczyli, że w ich regionie nie ma innej pracy niż tylko w

Przegląd prasy

i pożyczek, oferuje przedsiębiorcom z branży geotermalnej 700 mln zł. Do tego dochodzi kolejne 210 mln zł z funduszy UE ISBnews --Zysk netto Medicalgorithmics wzrósł r/r do 40,11 mln zł w 2016 r. --Unibep rekomenduje wypłatę 0,2 zł dywidendy na akcję za 2016 r. --GPW zawiesiła obrót akcjami

UE wyłoniła projekty, które mają pomóc w walce z koronawirusem

stanowić jeden z filarów nowego programu ramowego po 2020 roku. (ISBnews)  

Merkel zablokuje pomoc dla Grecji?

. - Grecja na razie nie potrzebuje naszych pieniędzy. Poczekajmy miesiąc, półtora - mówi "Gazecie" wysoki rangą niemiecki dyplomata. - Jeśli pomożemy Atenom, następne kraje UE ustawią się w kolejce po pomoc - ostrzegają Niemcy. Merkel ma jeszcze inny powód, by czekać - chce sprawdzić, czy Grecy

Nowe inwestycje w starych murach

Coraz częściej w Polsce mówi się o rewitalizacji podupadłych śródmiejskich kamienic i pofabrycznych budynków. Unia Europejska do 2022 r. przeznaczy na ten cel 22 mld zł, a polski rząd tworzy Narodowy Plan Rewitalizacji. Jednym z jego filarów, obok pieniędzy publicznych, mają być też zachęty (np

Rada Gospodarcza o reformie OFE

w III filarze, który jest jedyną częścią systemu emerytalnego, w którym są realne oszczędności. - Proponowane przez rząd zmiany zmniejszą deficyt FUS oraz poprawią sytuację finansów publicznych. - Z perspektywy obciążeń międzypokoleniowych reforma emerytalna z 1999 roku w wariancie finansowania jej

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

przebywa na kwarantannie, wynika z ankiety przeprowadzonej przez Konfederację Lewiatan. Źródło: ISBnews Inwestycje: Filar inwestycji publicznych w ramach tarczy antykryzysowej obejmuje 30 mld zł celem wzmocnienia wydatków na drogi, cyfryzację, modernizację szkół; są to środki niezależne od jakichkolwiek

Brexit ma wiele przyczyn. Nawet gdyby UE była doskonała, wyspiarzom i tak by nie pasowała

piętnowały przywary Unii, ile wręcz kwestionowały jej filary. Były burmistrz Londynu Boris Johnson utyskiwał, że Wielka Brytania musi płacić składki członkowskie: "Co tydzień oddajemy Brukseli 350 milionów funtów!" (swoją drogą, to suma bez rabatu i wpływów z Europy). Konserwatywny europoseł Daniel

Znamy szczegóły "Mieszkania plus". Rząd rozlicza poprzedników i przyjmuje uchwałę

wynajem. Rząd zwraca uwagę na to, że Polacy żyją w o wiele gorszych warunkach niż większość europejskich nacji. W Narodowym Programie Mieszkaniowym, którego projekt przygotowało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, czytamy m.in., że "na 27 krajów UE (z wyjątkiem Malty) Polska zajmuje 19

Wzrost PKB w całym roku raczej nie przekroczy 3,5% wg analityków

wzrostu gospodarczego w pierwszym kwartale br. sytuacja w drugim kwartale poprawiła się tylko minimalnie. Szacunki wskazują, że głównym filarem wzrostu PKB była konsumpcja. Uwzględniając dane dotyczące siły nabywczej wynagrodzeń i funduszu płac pomiędzy kwietniem i czerwcem, sprzedaży detalicznej, czy

Polska motoryzacja. Fabryki czy szroty

do samochodów elektrycznych. Takie inwestycje promują Węgry na świecie, rozkręcają gospodarkę i dają ludziom pracę. Od początku rządów Orbán chciał uczynić z motoryzacji jeden z filarów węgierskiej gospodarki i może się pochwalić sukcesami. Ćwierć wieku temu na Węgrzech nie produkowano

Przegląd prasy

-cyfrowy wzrost do 2017 --Onet.pl ma porozumienie w sprawie przejęcie NK.pl --FAMMU/ FAPA: Eksport drobiu z Polski poza UE wzrósł o 20,6% r/r w I-IX --Składka przypisana brutto Liberty Ubezpieczenia wzrosła o 6% r/r w I-III kw. --JHM Development złożył wniosek o zawieszenie notowań od 4 do 17 grudnia

Mieszkanka prestiżowej dzielnicy Aten: Nie usłyszą ode mnie upokarzającego "tak" dla oszczędności

stan przejściowy, który szybko minie. Recepta na kryzys? Turystyka, która jest niepodważalnym filarem greckiej gospodarki. - Dzięki wpływom z niej Grecy będą mogli się podnieść. Dług publiczny to jedno, ale sektor prywatny znów nabierze rozpędu i dopasuje się do nowych okoliczności. I to na sektorze

Resort Morawieckiego zaproponuje pakiet ułatwień dla firm

obywatel UE. Receptą na to ma być pięć filarów: reindustrializacja, rozwój innowacyjnych firm, kapitał dla rozwoju, ekspansja zagraniczna oraz rozwój społeczny i terytorialny. W czwartek wicepremier przedstawił pierwsze 100 konkretnych rozwiązań adresowanych do firm. Co tam znajdziemy? Przede wszystkim ma

Lewica bierze się za gospodarkę

motoryzacyjny jest jednym z głównych filarów polskiej gospodarki, który zapewnia setki tysięcy miejsc pracy, generuje miliardowe wpływy z podatków oraz jest miejscem nieustannych innowacji - mówił lider SLD Leszek Miller. Miller ma rację. Tej racji przez sześć lat nie rozumiał lub nie doceniał rząd PO-PSL

Bohaterowie portugalskiej rewolucji goździków zbojkotowali święto

budżetowe wprowadzane przez rząd pod naciskiem UE burzą filary państwa socjalnego i osiągnięcia demokracji. "Wyrzeczenia narzucone obywatelom przekraczają granicę wytrzymałości. Polityczny kierunek zmian chroni przywileje, powiększa biedę i odbiera sens pracy" - napisano w manifeście. Zdaniem

Dane za III kw. sugerują wzrost PKB za cały rok na ok. 2,4-2,8% wg analityków

wynikiem głównie ograniczonych nakładów przedsiębiorstw, jest negatywnym sygnałem na przyszłość. Dynamika konsumpcji gospodarstw domowych nadal pozostaje jedynym filarem wzrostu gospodarczego i, obok programów socjalnych, jest wspierany przez dobrą sytuację na rynku pracy. Analitycy nie zakładają, by

Opel szykuje plan przeżycia

tarapatach finansowych. - Najpierw chcę zobaczyć plan restrukturyzacji Opla i przekonać się, na jakie kroki są przygotowani, zanim ewentualnie rząd pospieszyłby z pomocą - stwierdził w telewizji ARD minister finansów Niemiec Peer Steinbrück. W grudniu był on jednym z głośniejszych w UE przeciwników

Nie robiłem kampanii przeciw polskiej żywności

byli przekonani o jakości tych produktów, nie kupilibyśmy jej. Niepokoi się pan rozwojem sytuacji w Polsce? Czy obawy o polski system demokratyczny są uzasadnione i UE powinna interweniować? - Jednym z filarów naszej polityki zagranicznej jest Grupa Wyszehradzka, której motorem zawsze była współpraca

Beata Szydło broni węgla. I dystansuje się od budowy elektrowni atomowej

, że jesteśmy członkiem UE, więc ten miks energetyczny musi być urozmaicony, (...) ale Polska musi stworzyć taki miks energetyczny, żeby zapewniał on bezpieczeństwo energetyczne - powiedziała premier Szydło. Pytana o negocjacje ze związkowcami z największej firmy górniczej w Polsce - Kompanii Węglowej

Gajewski: Wielkie holdingi realizują w Polsce agresywną optymalizację podatkową, nawet 46 mld zł strat

państw UE. Jednak większość krajów nie bagatelizuje tego problemu i podjęła działania przeciwko tej patologii. Oczywiście ich efekty są bardzo różne. Jedne państwa mają skuteczną politykę podatkową w tej mierze, np. Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Portugalia. Inne radzą sobie słabiej - to np. Węgry

Po co nam filar "ekologiczny" w Strategii Lizbońskiej?

- innowacje czy ekorozwój Od wielu lat zajmuję się w sposób systemowy energetyką odnawialną, która jest ważna dla UE, ale zmieniają się filary, na których cała ta koncepcja się opiera i z których wynikają publiczne uzasadnienia dla jej wsparcia. Rzeczywiście, zaczynaliśmy 10 lat temu od uzasadnień bliskich