ferrum lek

Przegląd informacji ze spółek

2018 r., podała spółka w komunikacie.  Budimex zawarł z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) umowę na realizację zadania za 273,07 mln zł netto w ramach budowy drogi S6, podała spółka. Zarząd Ferrum ocenia, że cena zaproponowana w wezwaniu ogłoszonym przez Watchet nie

Przegląd informacji ze spółek

; Ferrum miało ok. 107,37 mln zł skonsolidowanych przychodów i 2,95 mln zł straty netto w I kw. 2019 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. Akcjonariusze Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) zdecydują o przeznaczeniu w całości zysku za 2018 rok na kapitał zapasowy spółki, wynika z

Przegląd informacji ze spółek

Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (FIPP FIZAN) ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 9 425 151 akcji Ferrum, stanowiących 16,28% głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 4,39 zł za akcję, podał pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Przychody ze

Przegląd prasy

kodem każde opakowanie leków wprowadzanych do obrotu na terenie UE, może zmniejszyć dostęp pacjentów do leczenia Parkiet  --31 marca ma zostać ogłoszone rozstrzygnięcie w ciągnącym się już kilka lat międzynardowym arbitrażu wytoczonym Skarbowi Państwa przez spółki Zygmunta Solorza --Silvair

Przegląd prasy

-południe. Pierwsze lokomotywy zostaną przekazane przewoźnikowi w połowie roku. --Ferrum podpisało umowę na dostawę rur stalowych dla austriackiej grupy Isoplus o wartości 51,7 mln zł, podała spółka. Całość umowy ma być zrealizowana w tym roku. Katowicka spółka w ramach trzech umów ramowych dostarczy rury

Przegląd informacji ze spółek

w korytarzu północ-południe. Pierwsze lokomotywy zostaną przekazane przewoźnikowi w połowie roku. Ferrum podpisało umowę na dostawę rur stalowych dla austriackiej grupy Isoplus o wartości 51,7 mln zł, podała spółka. Całość umowy ma być zrealizowana w tym roku. Katowicka spółka w ramach trzech umów

Przegląd prasy

realizację zadania za 273,07 mln zł netto w ramach budowy drogi S6, podała spółka. --Zarząd Ferrum ocenia, że cena zaproponowana w wezwaniu ogłoszonym przez Watchet nie odpowiada wartości godziwej spółki, jednak jest ona z premią do średnich notowań spółki z ostatnich 3 i 6 miesięcy poprzedzających

Przegląd prasy

czarna strefa — to niektóre z konsekwencji wyższego VAT-u na leki weterynaryjne --Weksle na 108 mln zł od znanych biznesmenów zamiast aresztu – to propozycja obrońców twórcy Altus TFI Piotra Osieckiego. W poniedziałek sąd zdecyduje czy przedłużyć mu areszt ISBnews --Akcjonariusze

Przegląd prasy

Biznesu --Aflofarm - lider na rynku leków bez recepty i suplementów kupił Trec Nutrition, czołowego polskiego producenta odżywek dla sportowców --Za kilka dni na polskich torach pojawią się pociągi czeskiego Leo Expressu --Pięciu drobnych inwestorów zdecydowało się zawrzeć porozumienie, w

Przegląd prasy

ostrzegają przed wzrostem cen leków --Wskaźnik wyprzedzający CLI OECD dla Polski spadł o 0,14 pkt do 99,66 pkt w II --Mirbud ma list intencyjny dot. budowy centrum dystrybucyjnego Castoramy --Oferta Mobilis wybrana do przewozów autobusami z napędem alternatywnym w stolicy --Trigon DM: Sprzedaż netto

Przegląd prasy

na wszystkie polisy z funduszem kapitałowym firmy są gotowe zwrócić części byłych klientów już pobrane opłaty Puls Biznesu --Na sprzedaż jest Torf Corporation Fabryka Leków - spółka, która jest właścicielem marki kosmetycznej Tołpa wg gazety ISBnews --Obligacje Robyga serii S zadebiutują w

Przegląd informacji ze spółek

kogeneracji i paliwa RDF, poinformował prezes Mirosław Kowalik. Enea chce podjąć kierunkową decyzję w sprawie budowy bloku zgazowania węgla w technologi IGCC koło Bogdanki do końca roku, poinformował prezes Mirosław Kowalik. Spółka zależna Ferrum, Zakład Konstrukcji Spawanych Ferrum otrzymała obustronnie

Przegląd prasy

28,8 mln zł netto --Mijający tydzień na GPW przyniósł inwestorom rozczarowanie --Braster pozyskał 7,6 mln zł brutto z emisji akcji serii H --BIEC: Wskaźnik Dobrobytu wzrósł o 0,2 pkt m/m w czerwcu --Velto Cars chce stać się holdingiem i wejść w dystrybucję leków --ZM Invest chce wymienić całą

Przegląd informacji ze spółek

. przyjęcie struktury holdingowej, wejście w segment detalicznej dystrybucji leków i poszukiwanie spółek do akwizycji, podało Velto. Spółka chce też zmienić nazwę na Centuria Group. ZM Invest przesłał żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Ropczyc, poinformowała spółka. Inwestor większościowy

Przegląd prasy

Leków wniosek ws. dopuszczenia MabionCD20 --CCC ma zgodę UOKiK na nabycie części mienia Adler International --Akcjonariusze Grupy Azoty zdecydują 28 VI o 1,25 zł dywidendy na akcję za 2017 --Akcjonariusze Amiki zdecydują 28 VI o 3 zł dywidendy na akcję za 2017 r. --Sondaż IS: Polacy widzą

Przegląd prasy

koncentracji ISBnews --Forte miało 7,27 mln zł zysku netto, 15,9 mln zł zysku EBIT w I kw. 2018 r. --Watchet ogłosił wezwanie na 19,79 mln akcji Ferrum po cenie 4,39 zł/szt. --Akcjonariusze Pekabeksu zdecydują 20 IV o dywidendzie 0,16 zł za akcję --ABC Data miała wstępnie 2,3 mln zł skonsolidowanego

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Grupy Lotos zdecydują o przeznaczeniu 184,87 mln zł z zysku netto za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 1 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 28 VI. Mabion złożył w Europejskiej Agencji Leków (EMA) wniosek o pozwolenie na dopuszczenie do

Przegląd prasy

decyzję w sprawie budowy bloku zgazowania węgla w technologi IGCC koło Bogdanki do końca roku, poinformował prezes Mirosław Kowalik. --Spółka zależna Ferrum, Zakład Konstrukcji Spawanych Ferrum otrzymała obustronnie podpisane zamówienie z GE Power dotyczące montażu elementów infrastruktury o wartości ok

Przegląd informacji ze spółek

Medical koncentruje się na pozyskiwaniu strategicznych partnerstw z wiodącymi firmami uczestniczącymi w łańcuchu dostaw izotopu Technetium-99 (Tc-99m) i planuje, że złoży wnioski o zatwierdzenie jej procesu do wykorzystania komercyjnego w Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) oraz urzędzie

Przegląd informacji ze spółek

Forte odnotowało 7,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 33,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Watchet ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 19 792 817 akcji Ferrum, uprawniających do ok

Przegląd prasy

po uszczelnieniu systemu podatkowego budżet traci na daninie od wartości dodanej najmniej od dekady --W ubiegłym roku Polacy wydali na antybiotyki ponad 818 mln zł, o 36 mln zł więcej niż rok wcześniej, widząc w nich cudowny lek na każdą chorobę, nawet wirusową --Polacy obok Rumunów najczęściej

Przegląd informacji ze spółek

marca br., poinformowała spółka.  Rada nadzorcza Lubelskiego Węgla Bogdanka powołała Artura Wasila na stanowisko prezesa od 21 marca, podała spółka. Grzegorz Kowalik zrezygnował z funkcji wiceprezesa Ferrum ds. finansowych i restrukturyzacji, podała spółka. Rada nadzorcza Lokum Deweloper

Przegląd prasy

Regionalnych --LW Bogdanka zapowiada odwołanie do NSA w sprawie złoża 'Lublin' --Sejm przyjął ustawę o darmowych leków dla osób po 75 roku życia --KGHM nie zakłada konieczności dokonywania odpisów w tym roku --Grupa WP przedstawi w tym roku politykę dywidendy --Grupa WP może zwiększyć dług netto

Przegląd prasy

zysku rok wcześniej --Zysk netto Getin Noble Bank spadł r/r do 360,03 mln zł w 2014 r. --Zysk netto Wilbo wyniósł 0,13 mln zł w 2014 r. wobec straty rok wcześniej --Mabion rozpocznie szukanie globalnego dystrybutora dla leku MabionCD20 --Strata netto Mabionu zwiększyła się r/r do 4,46 mln zł w 2014