ferro

Ferro podtrzymuje cele finansowe Strategii F1 na 2023 r.

Warszawa, 18.11.2019 (ISBnews) - Ferro podtrzymuje cele finansowe na 2023 r., obejmujące 700 mln zł skonsolidowanej sprzedaży i EBITDA w wysokości ok. 90 mln zł, poinformował prezes Wojciech Gątkiewicz. "Na bieżąco monitorujemy postępy w realizacji strategii i podtrzymujemy

Ferro miało 16,52 mln zł zysku netto, 21,8 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - Ferro odnotowało 16,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 20,03 mln zł wobec 17,5 mln zł zysku rok wcześniej

Ferro miało 40 mln zł zysku netto, 60,6 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

Warszawa, 30.03.2020 (ISBnews) - Ferro odnotowało 40 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 37,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 60,6 mln zł wobec 53,56 mln zł zysku rok wcześniej

Rada nadzorcza Ferro powołała zarząd z Anetą Raczek na czele

Warszawa, 19.06.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Ferro powołała członków zarządu spółki na nową wspólną kadencję rozpoczynającą się w 2019 r., podała spółka. Stanowisko prezesa powierzono Anecie Raczek. "Rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę, na mocy której ustaliła liczbę członków zarządu

Ferro wybrało doradcę w zakresie projektów M&A

Warszawa, 20.03.2019 (ISBnews) - Ferro nawiązało współpracę z podmiotem specjalizującym się w doradztwie w zakresie projektów M&A - firmą VCP Polska, podało Ferro. "Współpraca została nawiązana w celu realizacji Strategii F1 w zakresie intensyfikacji ekspansji rynkowej oraz wzmocnienia

Ferro rekomenduje wypłatę 1,12 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 28.05.2019 (ISBnews) - Ferro rekomenduje wypłatę dywidendy w łącznej wysokości 23,791 mln zł, tj. 1,12 zł na akcję, podała spółka.  "Zarząd Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 27 maja 2019 r. podjął uchwałę w sprawie

Polityka dywidendowa Ferro zakłada wypłacanie co najmniej 50% zysku netto

Warszawa, 05.03.2019 (ISBnews) - Polityka dywidendowa zawarta w strategii Ferro na lata 2019-2023, tzw. Strategii F1, zakłada rekomendowanie przeznaczania co najmniej 50% zysku netto na dywidendę pod warunkiem utrzymania założonego poziomu długi netto do EBITDA, podała spółka. "W ramach

W. Gątkiewicz został powołany na prezesa Ferro, A. Raczek - na wiceprezesa

Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Ferro zatwierdziła nowy podział ról w zarządzie spółki. Z dniem 1 października stanowisko prezesa zarządu, dyrektora generalnego (CEO) obejmie Wojciech Gątkiewicz, a Aneta Raczek będzie pełniła funkcję wiceprezesa zarządu, dyrektora operacyjnego

Ferro otrzyma ok. 30,14 mln zł dywidendy od spółki zależnej Novaservis

Warszawa, 22.07.2019 (ISBnews) - Novaservis spol. s r.o. - czeska spółka zależna Ferro - podjęła uchwałę o wypłacie dywidendy na rzecz Ferro w kwocie 181 233 263,77 CZK (30 139 091,76 zł, wg średniego kursu NBP z dnia 22 lipca 2019 roku), podała spółka.  "Dywidenda zostanie

Artur Depta zrezygnował z pełnienia funkcji wiceprezesa Ferro

Warszawa, 30.08.2018 (ISBnews) - Artur Depta złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji wiceprezesa Ferro, podała spółka. Powyższa rezygnacja została złożona ze skutkiem na dzień 30 września 2018 roku. Menedżer związany był z Grupą Ferro od 2006 r., w którym objął stanowisko dyrektora

Ferro: Decyzja określająca wys. zobowiązania podatkowego za 2012 r. podtrzymana

przedstawioną w decyzji i zamierza podjąć wszelkie przewidziane przepisami prawa kroki w celu ochrony interesu spółki oraz jej akcjonariuszy, w szczególności spółka złoży skargę na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, podano również. Ferro to jeden z największych w regionie Europy

Olga Panek powołana na wiceprezes i CFO Ferro

Warszawa, 28.09.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Ferro powołała z dniem 1 października 2018 r. Olgę Panek do zarządu spółki i powierzyła jej funkcję wiceprezes odpowiedzialnej za finanse, podała spółka. "Cieszymy się, że możemy powitać w zespole Ferro Olgę Panek - to menedżerka z dużym

Akcjonariusze Ferro zdecydowali o wypłacie 1,12 zł dywidendy na akcję 

Warszawa, 24.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Ferro zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 23,79 mln zł tj. 1,12 zł na akcję, wynika z podjętych uchwał.  "Zwyczajne walne gromadzenie  półki niniejszym postanawia, że kwota w wysokości 23 791 773,60 zł , na

Ferro miało 9,52 mln zł zysku netto, 14,4 mln zł EBITDA w II kw. 2019 r.

Warszawa, 13.09.2019 (ISBnews) - Ferro odnotowało 9,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 7,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 12,67 mln zł wobec 12,8 mln zł zysku rok

Akcjonariusze Ferro zdecydują 24 VI o 1,12 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Ferro zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 24 czerwca br. o przeznaczeniu 23,791 mln zł z zysku za 2018 r. i lata ubiegłe na dywidendę wysokości 1,12 zł na akcję, wynika z projektów uchwał. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki

Ferro miało 14,54 mln zł zysku netto, 19,82 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

Warszawa, 18.11.2019 (ISBnews) - Ferro odnotowało 14,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 11,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 19,82 mln zł wobec 16,28 mln zł zysku rok

Ferro buduje struktury sprzedażowe w krajach bałtyckich

Warszawa, 17.08.2017 (ISBnews) - Ferro kończy pracę nad strukturami handlowymi umożliwiającymi wejście na rynek krajów bałtyckich, poinformowała prezes Aneta Raczek. W I połowie 2017 r. sprzedaż zagraniczna odpowiadała za 59,6% przychodów grupy. "Zakładamy, że niebawem będziemy mogli

Ferro otrzymało decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego za 2012 r.

Warszawa, 18.07.2018 (ISBnews) - Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego wydał decyzję, z której wynika, iż w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych za 2012 r. nastąpiło zaniżenie przez Ferro zobowiązania podatkowego w kwocie 19 254 600 zł, podała spółka. Odsetki od zaległości

Strategia Ferro zakłada do 10 mln zł nakładów inwestycyjnych rocznie do 2023 r.

Warszawa, 05.03.2019 (ISBnews) - Strategia Ferro na lata 2019-2023, tzw. Strategia F1, zakłada średnioroczne nakłady inwestycyjne na poziomie nieprzekraczającym 10 mln zł, podała spółka. "Zarząd założył w Strategii F1 plan inwestycyjny przewidujący w okresie 2018-2023 średnioroczne wydatki

Ferro o nowej strategii: Szybszy wzrost wyników przypadnie na l. 2021-2023

Warszawa, 05.03.2019 (ISBnews) - Ferro ocenia, że podczas realizacji strategii na lata 2019-2023 wyróżni się okres implementacji (2019-2020) oraz okres szybszego wzrostu z lepszymi wynikami finansowymi (2021-2023), ocenili członkowie zarządu. "W pierwszych latach będziemy mieli większe

Ferro wybiera doradcę ds. akwizycji, chce być bardziej aktywne w tym obszarze

Warszawa, 05.03.2019 (ISBnews) - Ferro planuje w strategii do 2023 r. aktywne podejście do przejęć i akwizycji, poinformowali członkowie zarządu. Obecnie spółka pracuje nad wyborem doradcy w tym obszarze. "Planujemy aktywne podejście do M&A. Zdefiniowaliśmy potrzeby, jakie to powinny być

Ferro miało 37,71 mln zł zysku netto, 53,56 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

Warszawa, 29.03.2019 (ISBnews) - Ferro odnotowało 37,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 11,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 53,56 mln zł wobec 47,75 mln zł zysku rok wcześniej

Strategia Ferro zakłada 700 mln zł przychodów i 90 mln zł EBITDA w 2023 r.

Warszawa, 05.03.2019 (ISBnews) - Strategia Ferro na lata 2019-2023, tzw. Strategia F1, zakłada osiągnięcie skonsolidowanych przychodów na poziomie 700 mln zł i skonsolidowanej EBITDA sięgającej 90 mln zł w 2023 r., podała spółka. "Główne przesłania Strategii F1 zakładają między innymi

Ferro miało 13 mln zł zysku netto, 17,5 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Ferro odnotowało 13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 13,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 17,5 mln zł wobec 15,53 mln zł zysku rok wcześniej

Czeska spółka zależna wypłaci na rzecz Ferro ok. 13,6 mln zł dywidendy

Warszawa, 08.06.2018 (ISBnews) - Zgromadzenie wspólników Novaservis - czeskiej spółki zależnej Ferro - podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy na rzecz Ferro w kwocie 81 731 055,47 CZK, co stanowi 13 591 874,5 zł, podała spółka.  "Dywidenda zostanie wypłacona z zysków z

Ferro przeprowadzi analizy strategicznych możliwości rozwoju

Warszawa, 07.11.2016 (ISBnews) - Ferro podjęło uchwałę o rozpoczęciu procesu przeprowadzania analiz strategicznych możliwości związanych z dalszymi kierunkami rozwoju, we wszystkich obszarach jej działalności biznesowej, podała spółka. "W ramach powyższego procesu spółka rozważy atrakcyjne

Ferro przygląda się rynkowi pod kątem akwizycji

Warszawa, 20.09.2016 (ISBnews) - Ferro przygląda się możliwościom akwizycyjnym. Jeśli zdecyduje się na transakcję, weźmie pod uwagę emisję obligacji, poinformowali członkowie zarządu spółki. "Sytuacja się zmienia dynamicznie, nie wykluczamy [akwizycji], jesteśmy gotowi do kolejnego kroku

Akcjonariusze Ferro zdecydowali o wypłacie 0,35 zł dywidendy na akcję 

Warszawa, 25.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Ferro  podjęli uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w kwocie 7 434 929,25 zł, pochodzącej z zysków spółki przeniesionych w latach ubiegłych na kapitał zapasowy, co daje 35 gr na jedną akcję, podała spółka.  "Zwyczajne walne

Ferro dostanie 6,58 mln zł dywidendy od spółki zależnej z Czech

Warszawa, 14.12.2017 (ISBnews) - Novaservis spol. s r.o., spółka zależna od Ferro podjęła decyzję o wypłacie dywidendy w kwocie 40 mln koron czeskich, co stanowi około 6 576 000 zł, podało Ferro. Dywidenda zostanie wypłacona z zysków z lat ubiegłych. "Wypłata wskazanej powyżej kwoty

Akcjonariusze Ferro zdecydowali o wypłacie 1,2 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 20.06.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Ferro zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 25,49 mln zł tj., 1,2 zł na akcję, z zysku za rok 2016 ( 4,949 mln zł) oraz z lat ubiegłych ( 20,541 mln zł), poinformowała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki na wypłatę

Ferro miało 11,86 mln zł zysku netto, 16,28 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

Warszawa, 15.11.2018 (ISBnews) - Ferro odnotowało 11,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 11,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 16,28 mln zł wobec 15,64 mln zł zysku rok

Ferro zapłaciło podatek za 2012 r., ale odwoła się od decyzji UCS

Warszawa, 26.07.2018 (ISBnews) - Ferro dokonało zapłaty zobowiązania podatkowego w łącznej kwocie ponad 28 mln zł zgodnie z decyzją Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie, podała spółka. Ferro nie zgadza się jednak z argumentacją zawartą w decyzji i odwoła się od decyzji UCS

Zysk netto Ferro spadł r/r do 11,06 mln zł w 2017 r.

Warszawa, 17.04.2018 (ISBnews) - Ferro odnotowało 11,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 29,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 47,75 mln zł wobec 41,12 mln zł zysku rok wcześniej

Ferro miał 13,37 mln zł zysku netto, 15,5 mln zł zysku EBIT w I kw. 2018 r.

Warszawa, 17.05.2018 (ISBnews) - Ferro odnotowało 13,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 12,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 15,53 mln zł wobec 14,3 mln zł zysku rok

Zysk netto Ferro wzrósł r/r do 11,85 mln zł w III kw. 2017 r.

Warszawa, 14.11.2017 (ISBnews) - Ferro odnotowało 11,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 9,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 15,64 mln zł wobec 13,17 mln zł zysku rok

Ferro podjął decyzję o utworzeniu rezerwy w wysokości 27,2 mln zł

Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - Ferro w związku z otrzymanym przez spółkę wynikiem kontroli celno-skarbowej podjął decyzję o utworzeniu rezerwy obciążającej wynik finansowy spółki za rok 2017 w kwocie 27 207 541 zł. "Na podstawie analizy wyniku kontroli przeprowadzonej przez doradcę

Ferro rozwija eksport, pracuje nad wzrostem sprzedaży na rynku polskim

Warszawa, 20.09.2016 (ISBnews) - Ferro zamierza rozwijać eksport i wchodzić na nowe rynki, jednocześnie stara się osiągnąć wzrosty sprzedaży na rynku polskim, poinformowali członkowie zarządu spółki. "Polska to nasz strategiczny rynek, chociaż eksport daje nam dywersyfikację przychodów

Palmyra ma zgody urzędów antymonopolowych na przejęcie kontroli nad Ferro

Warszawa, 06.04.2016 (ISBnews) - Palmyra – spółka IK Investment Partners - otrzymała 6 kwietnia bezwarunkową zgodę Ukraińskiego Urzędu Antymonopolowego na przejęcie kontroli nad Ferro. Tym samym spełniły się wszystkie warunki prawne wezwania na akcje Ferro, podał wzywający. "Palmyra

Ferro chce wnieść do WSA skargę na decyzję DIAS w sprawie podatku za 2014 r.

Warszawa, 25.07.2017 (ISBnews) - Ferro otrzymało decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie (DIAS) w przedmiocie utrzymania w mocy decyzji organu pierwszej instancji dotyczącej podatku za 2014 r., poinformowała spółka. Ferro zamierza wnieść do Wojewódzkiego Sądu

Kluczowi menedżerowie Ferro odpowiedzieli na wezwanie Palmyry do sprzedaży akcji

Warszawa, 29.02.2016 (ISBnews) - Prezes Ferro Aneta Raczek, wiceprezesi Artur Depta i Zbigniew Gonsior oraz Vladimir Sild - prezes Novaservis spol. s r.o., spółki zależnej Ferro odpowiedzieli na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Ferro ogłoszone przez Palmyra, podało Ferro. Według

Ferro miało 7,11 mln zł zysku netto, 12,8 mln zł zysku EBIT w II kw. 2018 r.

Warszawa, 22.08.2018 (ISBnews) - Ferro odnotowało 7,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 8,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 12,8 mln zł wobec 9,68 mln zł zysku rok

IK Investment Partners złożyło wniosek do UOKiK ws. przejęcia Ferro

Warszawa, 10.02.2016 (ISBnews) - Palmyra - spółka zależna IK Investment Partners - złożyła w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad Ferro, podał Urząd. Wniosek wpłynął do UOKiK 8 lutego br. Sprawa jest w toku. "Zgłaszana

Zysk netto Ferro wzrósł r/r do 12,45 mln zł w I kw. 2017 r.

Warszawa, 10.05.2017 (ISBnews) - Ferro odnotowało 12,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 8,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 14,3 mln zł wobec 10,51 mln zł zysku rok

Ferro: Cena w wezwaniu nie odpowiada wartości godziwej

Warszawa, 22.02.2016 (ISBnews) - Zarząd Ferro uważa, że wezwanie ogłoszone przez Palmyra na akcje spółki jest zgodne z jej interesem, jednak cena w wezwaniu nie odpowiada wartości godziwej spółki, podała spółka. "W opinii zarządu, wezwanie jest zgodne z interesem spółki oraz ma

Ferro rekomenduje wypłatę 1,2 zł dywidendy na akcję za 2016 r. i lata ubiegłe

Warszawa, 10.05.2017 (ISBnews) - Zarząd Ferro podjął uchwałę w której zarekomendował przeznaczenie 25,5 mln zł, co daje 1,2 zł na jedną akcję, na wypłatę dywidendy akcjonariuszom, poinformowała spółka. "Na kwotę wypłaty dywidendy składają się: zysk netto spółki za rok obrotowy 2016 w

Zysk netto Ferro wzrósł r/r do 29,09 mln zł w 2016 r.

Warszawa, 21.03.2017 (ISBnews) - Ferro odnotowało 29,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 22,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 41,12 mln zł wobec 33,02 mln zł zysku rok wcześniej

Zysk netto Ferro wzrósł r/r do 8,91 mln zł w II kw. 2017 r.

Warszawa, 17.08.2017 (ISBnews) - Ferro odnotowało 8,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 6,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 9,68 mln zł wobec 9,27 mln zł zysku rok

Akcjonariusze Ferro zdecydowali o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 19.05.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Ferro zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 21,24 mln zł na dywidendę z zysku za rok obrotowy 2014, co da wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka. Walne ustaliło dzień dywidendy na 16 czerwca.  Natomiast wypłata

Ferro liczy na utrzymanie w II półroczu marż z I półrocza

Warszawa, 20.09.2016 (ISBnews) - Ferro liczy na utrzymanie w II półroczu poziomu marż uzyskanych w I półroczu, poinformowała prezes Aneta Raczek. "Chcielibyśmy utrzymać marże z I półrocza. Jeśli nic nie wydarzy się złego z dolarem, tzn. jego kurs nie wzrośnie, to powinniśmy je utrzymać

Zysk netto Ferro wzrósł r/r do 9,85 mln zł w III kw. 2016 r.

Warszawa, 10.11.2016 (ISBnews) - Ferro odnotowało 9,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 7,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 13,17 mln zł wobec 9,68 mln zł zysku rok

Palmyra podniosła cenę w wezwaniu na Ferro do 11,3 zł za akcję

Warszawa, 14.04.2016 (ISBnews) - Palmyra - wehikuł inwestycyjny Funduszu IK VII, zarządzanego przez IK Investment Partners (IK) - podniosła oferowaną cenę w wezwaniu na akcje Ferro do 11,30 zł za akcję z 10,5 zł wcześniej, podano w komunikacie. Okres przyjmowania zapisów kończy się 20 kwietnia

Zysk netto Ferro wzrósł r/r do 8,11 mln zł w I kw. 2016 r.

Warszawa, 05.05.2016 (ISBnews) - Ferro odnotowało 8,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 5,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 10,51 mln zł wobec 9,98 mln zł zysku rok wcześniej

Zysk netto Ferro wzrósł r/r do 6,79 mln zł w II kw. 2016 r.

Warszawa, 11.08.2016 (ISBnews) - Ferro odnotowało 6,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 5,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 9,27 mln zł wobec 8,04 mln zł zysku rok

Zysk netto Ferro spadł r/r do 22,3 mln zł w 2015 r.

Warszawa, 10.03.2016 (ISBnews) - Ferro odnotowało 22,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 33,02 mln zł wobec 36,4 mln zł zysku rok wcześniej

IK Investment Partners ogłosił wezwanie na 100% akcji Ferro po 10,5 za szt.

Warszawa, 04.02.2016 (ISBnews) - IK Investment Partners ogłosił - poprzez spółkę zależną Palmyra - wezwanie na 100% akcji Ferro po 10,5 zł za akcję, podał fundusz. W ramach wezwania Palmyra zamierza nabyć 21 242 655 akcji Ferro, stanowiących 100% w kapitale zakładowym i głosach na walnym

Zysk netto Ferro spadł r/r do 7,5 mln zł w III kw. 2015 r.

Warszawa, 12.11.2015 (ISBnews) - Ferro odnotowało 7,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 7,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 9,68 mln zł wobec 11,75 mln zł zysku rok

Zysk netto Ferro wzrósł r/r do 5,96 mln zł w I kw. 2015 r.

Warszawa, 14.05.2015 (ISBnews) - Ferro odnotowało 5,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 5,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 9,98 mln zł wobec 10,46 mln zł zysku rok

Zysk netto Ferro spadł r/r do 11,92 mln zł w I poł. 2015 r.

Warszawa, 27.08.2015 (ISBnews) - Ferro odnotowało 11,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 13,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 18,02 mln zł wobec 18,64 mln zł zysku rok

Akcjonariusze Ferro zdecydują 19 maja o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 15.04.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Ferro zdecydują o przeznaczeniu zysku w wysokości 21,24 mln zł na dywidendę, co daje wypłatę 1 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zaplanowane na 19 maja. "Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia kwotę zysku netto za rok

Dla kogo Łączniki, Techmatrans i PKS?

Chodzi o 1 mln 785 tys. akcji o wartości nominalnej 10 zł każda. Minimalna cena sprzedaży za akcję - 70 groszy, tj. przeszło 1,2 mln zł za wszystkie sprzedawane akcje. Do środy można było składać oferty na zakup majątku Techmatransu w upadłości. Cena wywoławcza - 7 mln 347 tys. zł. To był drugi prze

ARP, Elbląg i Stalowa Wola zbudują biurowce w ramach Programu Fabryka

Warszawa, 25.11.2019 (ISBnews) - Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) podpisała z Elblągiem i Stalową Wolą umowy powołujące spółki do realizacji Programu Fabryka w obu miastach, podała Agencja. "Fabryka - Porta Mare" (Elbląg) i "Fabryka - Urbi Ferro" (Stalowa Wola) to spółki celowe

Kalendarium ISBnews

WTOREK, 5 marca --09:30: Konferencja Banku Pekao nt. wyników Raportu o sytuacji mikro, małych i średnich firm w 2018 roku  --09:30: Konferencja prasowa spółki Ferro   --11:00: Spotkanie prasowe ZPPP Browary Polskie pt. "Piwna rewolucja w procentach. Podsumowanie

Kalendarium ISBnews

średnich firm w 2018 roku  --09:30: Konferencja prasowa spółki Ferro  --11:00: Spotkanie prasowe ZPPP Browary Polskie pt. "Piwna rewolucja w procentach. Podsumowanie roku 2018" --11:00: Konferencja prasowa Boruta Zachem oraz firmy Laboratorium Naturella, na której

Przegląd prasy

łącznej wartości 15 mln zł --Ferro ocenia, że podczas realizacji strategii na lata 2019-2023 wyróżni się okres implementacji (2019-2020) oraz okres szybszego wzrostu z lepszymi wynikami finansowymi (2021-2023), ocenili członkowie zarządu. --Boruta-Zachem chce pozyskać z emisji akcji serii D ok. 5 mln

Przegląd informacji ze spółek

, poinformował ISBnews wiceprezes spółki Marcin Pawlikowski. Echo Investment dokonało przydziału 188 315 obligacji serii J o łącznej wartości 18,84 mln zł oraz 150 000 obligacji serii J2 o łącznej wartości 15 mln zł, podała spółka. Ferro ocenia, że podczas realizacji strategii na lata 2019-2023 wyróżni się

Przegląd prasy

pracę straci ponad 200 pracowników z ok. 3 tys. zatrudnionych ISBnews --Akcjonariusze PCC Rokita zdecydowali o wypłacie 3,41 zł dywidendy na akcję --Ferro nadal chce zwiększać sprzedaż zagraniczną, rozważa akwizycje --Primetech miało 0,99 mln zł zysku netto z działalności kont. w I kw. 2020 r

Przegląd prasy

odsprzedawał je komisom --Resort infrastruktury zamierza podwyższyć opłatę wliczaną w cenę paliw; drożej zapłacą przewoźnicy i kierowcy Gazeta Wyborcza --Zadłużenie szpitali sięga już 14 mld zł - to najwięcej w historii ISBnews --Ferro podtrzymuje cele finansowe Strategii F1 na 2023 r. --Getin

Przegląd informacji ze spółek

tys. ton w czerwcu 2019 r. i była wyższa o 6% r/r, podała spółka, przedstawiając wstępne dane. Produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 58,7 tys. ton w czerwcu 2019 r. i była o 16% wyższa r/r, podała spółka. Novaservis spol. s r.o. - czeska spółka zależna Ferro

Przegląd informacji ze spółek

Ferro podtrzymuje cele finansowe na 2023 r., obejmujące 700 mln zł skonsolidowanej sprzedaży i EBITDA w wysokości ok. 90 mln zł, poinformował prezes Wojciech Gątkiewicz. Getin Noble Bank podjął decyzję o utworzeniu rezerwy na zwroty prowizji za udzielenie kredytu w przypadku spłaty kredytu

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze PCC Rokita zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 105,58 mln zł z zysku za 2019 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę 3,41 zł na akcję, wynika z podjętych uchwał. Ferro może odczuć presję na marże w związku z sytuacją gospodarczą będącą skutkiem pandemii, jednak spółka nadal stawia na

Przegląd informacji ze spółek

. Przychody TIM wzrosły o 21,5% r/r do 53,6 mln zł w sierpniu br., poinformowała spółka, prezentując wstępne dane. Narastająco od stycznia przychody ze sprzedaży wzrosły o 18,5% do 393,94 mln zł, podano również. Ferro zamierza rozwijać eksport i wchodzić na nowe rynki, jednocześnie stara się osiągnąć

Indeks WIG20 z nadziejami na dalsze zwyżki, indeks małych spółek sWIG80 w bessie

warto obserwować wczorajszych spadkowiczów. Przy dużej aktywności sprzedających „toną" akcje British Automotive Holding, Getin i Altus TFI. Ciekawie może też być na akcjach Ferro. GUS nie publikuje dzisiaj żadnych informacji, które mogą zmienić obraz sesji. Z zagranicznych danych, warto

GPW ogłosiła 40 uczestników Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego

. Capital Park - sWIG80 10. Cognor Holding - sWIG80 11. Comarch - mWIG40         12. Comp - sWIG80 13. Echo Investment - mWIG40       14. Enter Air - sWIG80 15. Eurocash - mWIG40       16. Ferro

Przegląd informacji ze spółek

dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), spółek komunalnych i jednostek samorządu terytorialnego (JST) na inwestycje infrastrukturalne oraz przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska, podał bank. Ferro kończy pracę nad strukturami handlowymi umożliwiającymi wejście na rynek krajów bałtyckich

Kalendarium ISBnews

WTOREK, 20 września --10:00: Konferencja AB SA o wynikach i planach --10:00: Konferencja nt. raportu PwC "Pacjent w świecie cyfrowym. Wpływ nowych technologii na rewolucję w świadczeniu usług medycznych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej" --10:00: Konferencja prasowa Ferro nt

Przegląd prasy

w Polsce sięgnie 5 mln gosp. dom. w 2020 --eobuwie.pl planuje otwarcie kolejnych 3 sklepów stacjonarnych --Ferro: Vladimír Šild zrezygnował z funkcji wiceprezesa --Amazon Prime Video został partnerem sieci Play --Wiceprezes MOL: Udział marży pozapaliwowej dorówna paliwowej do 2030

Przegląd informacji ze spółek

 pełnił funkcję członka zarządu - dyrektora operacyjnego Pfleiderer Group, złożył rezygnację z zarządu, podała spółka. Feliks Szyszkowiak złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu Santander Bank Polska z dniem 30 kwietnia 2019 r., podał bank. Ferro nawiązało współpracę z

Przegląd informacji ze spółek

zł w maju 2018 r. i były wyższe o 29% r/r, podała spółka.   Zgromadzenie wspólników Novaservis - czeskiej spółki zależnej Ferro - podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy na rzecz Ferro w kwocie 81 731 055,47 CZK, co stanowi 13 591 874,5 zł, podała spółka.  Budimex

Przegląd prasy

świecie finansów rewolucji indeksowej, u nas proponuje się system, w którym przyszli emeryci będą płacić za niepotrzebną im usługę "aktywnego zarządzania" ich oszczędnościami Parkiet --Ferro stawia na utrzymanie rentowności i dalszą dywersyfikację rynków zbytu --Eurostat: Import węgla do

Przegląd prasy

jesienią br. --Ferro miało 40 mln zł zysku netto, 60,6 mln zł zysku EBIT w 2019 r. --Indeks WIG20 wzrósł o 0,12% na zamknięciu w poniedziałek --LPP rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za rok obr. zakończony 31 I --Morawiecki: Rozpoczyna się kryzys o charakterze globalnym --Minister

Przegląd informacji ze spółek

uruchomione w maju br., podała spółka.  Ferro odnotowało 40 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 37,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zarząd LPP podjął uchwałę, w której postanowił rekomendować radzie nadzorczej i

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 spadł o 56,38 pkt m/m do 1088,5 pkt w XI

Ferro (+9,2% m/m), podano także. GIP60 to indeks opracowany przez firmę DSR, serwis analityczny Produkcja.Expert, poświęcony problematyce polskiej produkcji oraz Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Jego uczestnikami jest 60 spółek notowanych na Rynku Podstawowym GPW, a celem

Przegląd prasy

--Vantage Dev. miał 9,76 mln zł zysku netto, 13,27 mln zł zysku EBIT w II kw. --Indeks WIG20 wzrósł o 0,54% na zamknięciu w piątek --Ferro miało 9,52 mln zł zysku netto, 14,4 mln zł EBITDA w II kw. 2019 r. --Sare pozyskało inwestorów dla Adepto, zachowa 40% udziałów --KE przyjęła 3 projekty

Przegląd prasy

---Ferro miało 7,11 mln zł zysku netto, 12,8 mln zł zysku EBIT w II kw. 2018 r. --Indeks WIG20 wzrósł o 0,64% na zamknięciu w środę --Bank Polskiej Spółdzielczości przyjął strategię do 2026 r. --ES-System liczy na poprawę sprzedaży segmentu ośw. awaryjnego od I kw. 2019 r. --PZ Cormay ustalił cenę

Przegląd informacji ze spółek

Ferro odnotowało 7,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 8,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. ES-System liczy, że dzięki zakończeniu certyfikacji nowych produktów z zakresu oświetlenia awaryjnego

Przegląd informacji ze spółek

r., poinformował wiceprezes Ramon Fernandez. eobuwie.pl - spółka zależna CCC - w ciągu najbliższego tygodnia otworzy trzy kolejne sklepy: w Częstochowie i w Warszawie, podała spółka.  Vladimír Šild zrezygnował z funkcji wiceprezesa zarządu Ferro ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2020 r

Przegląd prasy

Tajlandii za ok 8,9 mln zł --Vestor DM nadal zaleca ostrożność wobec banków z ekspozycją na kredyty w CHF --Przychody TIM wzrosły o 21,5% r/r do 53,6 mln zł w sierpniu --Andrzej Bittel został wiceministrem w MIB odpowiedzialnym za kolej --Ferro rozwija eksport, pracuje nad wzrostem sprzedaży na

Przegląd informacji ze spółek

za akcję, podawała wcześniej spółka. Novaservis spol. s r.o., spółka zależna od Ferro podjęła decyzję o wypłacie dywidendy w kwocie 40 mln koron czeskich, co stanowi około 6 576 000 zł, podało Ferro. Dywidenda zostanie wypłacona z zysków z lat ubiegłych. Nadzwyczajne walne zgromadzenie Polskich

Przegląd prasy

wzrosła o 16% r/r do 58,7 tys. ton w czerwcu --Ferro otrzyma ok. 30,14 mln zł dywidendy od spółki zależnej Novaservis --MF: Zadłużenie SP spadło o 0,3% m/m do 976,14 mld zł w maju --MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło szac. o 0,1% m/m do ok. 975,1 mld zł w VI --Spółka zależna Ferrum ma zamówienie

Przegląd prasy

paymencie ISBnews --Indeks WIG20 wzrósł o 0,99% na zamknięciu w poniedziałek --Akcjonariusze Ferro zdecydowali o wypłacie 1,12 zł dywidendy na akcję --Sławomir Soszyński powołany na wiceprezesa ING Banku Śląskiego --Spółka Mostostalu Warszawa ma umowę o wartości 63,6 mln zł --Akcjonariusze 4fun

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Ferro zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 23,79 mln zł tj. 1,12 zł na akcję, wynika z podjętych uchwał.  Rada nadzorcza ING Banku Śląskiego powołała Sławomira Soszyńskiego na stanowisko wiceprezesa od 1 października 2019 r., podał bank.  AMK Kraków, podmiot

Przegląd prasy

na ok. 28 mld zł --Złoty nieco słabszy, inwestorzy czekają na dane z Polski i Fed --UTK: W przewozach kolei mniej kruszyw, więcej elektroniki i samochodów w I kw. --Rada nadzorcza Ferro powołała zarząd z Anetą Raczek na czele --Rada nadzorcza Bloober Team powołała zarząd z Piotrem Babieno na czele

Przegląd prasy

--Akcjonariusze ZCh Police zdecydują 25 czerwca o niewypłacaniu dywidendy --Akcjonariusze Ferro zdecydują 24 VI o 1,12 zł dywidendy na akcję --Alior Bank: Czekamy na uzasadnienie wyroku sądu ws. Ruchu, podtrzymujemy plany --Akcjonariusze Echo zdecydują 25 VI o łącznie 206,35 mln zł dywidendy za 2018 r

Przegląd prasy

Rafako to 2,8 mld zł na 1 IV, cel na br. to 0,8-1 mld zł zleceń --GetBack dokonał przedterminowego wykupu wszystkich obligacji serii G i H --Akcjonariusze Benefit System zdecydują 25 czerwca o niewypłacaniu dywidendy --Ferro rekomenduje wypłatę 1,12 zł dywidendy na akcję --Zarząd PKP Cargo z Cz

Przegląd prasy

zarządzających aktywami.  --Skonsolidowane przychody Baltony wyniosły 42,76 mln zł w maju 2018 r. i były wyższe o 29% r/r, podała spółka.   --Zgromadzenie wspólników Novaservis - czeskiej spółki zależnej Ferro - podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy na rzecz Ferro w kwocie 81 731

Przegląd prasy

tygodniu --Eurostat: Inflacja HICP w strefie euro wyniosła 1,3% r/r w lipcu --BOŚ uruchomił kredyty dla przedsiębiorców i JST z linii EBI wartej 75 mln euro --Skanska rozpoczęła budowę czwartego etapu Silesia Business Park w Katowicach --Ferro buduje struktury sprzedażowe w krajach bałtyckich

Przegląd informacji ze spółek

jednocześnie, że łączny popyt na obligacje, zadeklarowany przez potencjalnych inwestorów w procesie budowy księgi popytu przekroczył poziom 400 mln zł.  Ferro otrzymało decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie (DIAS) w przedmiocie utrzymania w mocy decyzji organu pierwszej