federacja konsumentów gdańsk

Przegląd informacji ze spółek

rosyjskim BinBank - warunkową umowę sprzedaży 100% akcji działającej na terenie Federacji Rosyjskiej spółki leasingowej Carcade. Wartość transakcji została ustalona na 3 mld rubli, co daje 172,5 mln zł według dzisiejszego kursu NBP, ale ze względu m.in. na postępującą dewaluację rubla może ona mieć wartość

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Unii Europejskiej, uważa Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP), prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE). Od 1 sierpnia udzielający zamówień publicznych mają obowiązek odbierania e-faktur za pośrednictwem PEF, niezależnie od wartości

Przegląd prasy

spółkami --W 2017 r. Polacy wydali na sfałszowaną i pochodzącą z niewiadomego źródła żywność 43,7 mld zł - o 2,4 mld więcej niż rok wcześniej. Już 20 proc. kupowanego przez nas jedzenia pochodzi z szarej strefy - wynika z szacunków Polskiej Federacji Producentów Żywności Gazeta Wyborcza 

Jak kupować w internecie

Jak kupować w internecie

przelewem bankowym. I na koniec możesz się jeszcze podpisać. Wzór znajdziesz np. na stronie Federacji Konsumentów: www.federacja-konsumentow.org.pl Gdy dojdzie do sporu Gdzie szukać pomocy? Możesz jej szukać albo telefonicznie, albo osobiście w organizacjach konsumenckich (np. Federacji Konsumentów) lub u

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

; Źródło: ISBnews Telekomunikacja: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął postępowania wyjaśniające wobec Polkomtel, Orange Polska oraz T-Mobile Polska w sprawie zakresu i sposobu udostępniania przez operatorów nagrań rozmów sprzedażowych, podał Urząd.  Źródło: ISBnews