fazy badań

Celon Pharma zakończył analizę wst. wyników II fazy badania leku na depresję

Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - Celon Pharma zakończył analizę wstępnych wyników badania klinicznego II fazy leku opartego na Esketaminie u pacjentów z depresją jednobiegunową, podała spółka. W ocenie Celon Pharma wyniki -  pomimo małej liczby włączonych pacjentów i braku

Celon Pharma złożył wniosek o zgodę na kolejny etap fazy klinicznej badań GPR40

Warszawa, 16.12.2019 (ISBnews) - Celon Pharma złożył wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o udzielenie zgody na rozpoczęcie kolejnego etapu badań tj. fazy klinicznej I fazy agonisty receptora GPR40 - CLP207280, w terapii

Synektik kończy drugą fazę badań klinicznych dot. kardioznacznika

Warszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - Synektik w ramach drugiej fazy badań klinicznych kardioznacznika podano cząsteczkę badaną ostatniemu pacjentowi, co oznacza zakończenie podawania kardioznacznika na potrzeby badań PET-CT pacjentom na zrekrutowanej grupie zgodnie z założeniami, podała spółka

Selvita zleciła przeprowadzenie I fazy badań klinicznych projektu SEL120

fazy badań klinicznych dla projektu SEL120. Termin rozpoczęcia badań klinicznych planowany jest na I kwartał 2019 roku, podała spółka.  "Wymienione wyżej prace prowadzone będą w ramach projektu WIND-P0, realizowanego w ramach Programu Sektorowego INNOMED, którego celem jest przeprowadzenie

Selvita podała SEL120 pierwszemu pacjentowi w ramach badania klinicznego fazy I

Warszawa, 06.09.2019 (ISBnews) - Selvita podała lek SEL120 pierwszemu pacjentowi w ramach badania klinicznego fazy I w leczeniu ostrej białaczki szpikowej (ang. acute myeloid leukemia, AML) oraz zespołu mielodysplastycznego wysokiego ryzyka (ang. high-risk myelodysplastic syndrome, HR-MDS

NanoGroup zamierza wprowadzić projekt Polepi do fazy badań przedklinicznych

Warszawa, 16.08.2018 (ISBnews) - NanoGroup rozpoczyna przygotowania projektu Polepi do wprowadzenia do fazy badań przedklinicznych w standardzie GLP, podała spółka. "NanoVelos, spółka zależna NanoGroup – notowanej na głównym rynku GPW grupy spółek biotechnologicznych &ndash

Synektik: Raport końcowy z obserwacji pacjentów w II fazie badań klin. w VI

tomografii emisyjnej (PET) w ramach II fazy badań klinicznych. Nie odnotowano niepożądanych zdarzeń w związku z produktem badanym. Jednocześnie spółka informuje, że finalna wersja raportu oczekiwana jest do końca czerwca 2019 roku" - czytamy w komunikacie.  Spółka podała, że rozwój kliniczny

OncoArendi Therapeutics ma zgodę na rozpoczęcie badań klin. fazy 1b dla OATD-01

Warszawa, 10.01.2019 (ISBnews) - OncoArendi Therapeutics uzyskało od niemieckiego Państwowego Instytutu ds. Leków i Wyrobów Medycznych (BfArM) zgodę na rozpoczęcie badania klinicznego fazy 1b dla związku OATD-01, podała spółka. Badanie polegać będzie na wielokrotnym podaniu kandydata na lek

OncoArendi chce zakończyć wyniki badań fazy 1b dla OATD-01 w II/III kw. br.

Warszawa, 11.01.2019 (ISBnews) - OncoArendi Therapeutics chce zakończyć i podsumować wyniki badań fazy 1b dla związku OATD-01 na przełomie II i III kw. 2019 r., poinformował prezes i znaczący akcjonariusz Marcin Szumowski. Rozpoczęcie II fazy klinicznej jest możliwe jeszcze w tym roku. 

OncoArendi Therapeutics ma zgodę IEC na badania kliniczne fazy 1b dla OATD-01

Warszawa, 15.01.2019 (ISBnews) - OncoArendi Therapeutics uzyskało od bawarskiej Komisji Etycznej (IEC) zgodę na rozpoczęcie badania klinicznego fazy 1b dla związku OATD-01, podała spółka. Badanie polegać będzie na wielokrotnym podaniu kandydata na lek zdrowym ochotnikom w celu oceny

Celon Pharma ma zgodę na start I fazy klin. badania leku na chorobę Huntingtona

Warszawa, 18.12.2018 (ISBnews) - Celon Pharma otrzymał od Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) zgodę na rozpoczęcie I fazy klinicznej badania leku opartego o innowacyjny inhibitor PDE10A, rozwijanym w leczeniu zaburzeń psychotycznych i

OncoArendi Therapeutics złożył wniosek dot. badania klin. fazy 1b dla OATD-01

Warszawa, 31.10.2018 (ISBnews) - OncoArendi Therapeutics zwrócił się do niemieckiego Państwowego Instytutu ds. Leków i Wyrobów Medycznych z wnioskiem o wyrażenie zgody na rozpoczęcie badania klinicznego fazy 1b dla związku OATD-01, która polegać będzie na wielokrotnym podaniu kandydata na lek

Synektik włączył pierwszego pacjenta do II fazy badań klin. kardioznacznika

Warszawa, 31.10.2017 (ISBnews) - Synektik włączył pierwszego pacjenta do II fazy badań klinicznych kardioznacznika - radioznacznika do diagnostyki perfuzji mięśnia sercowego (MPI), podała spółka. "Badania tej fazy prowadzone są w polskich ośrodkach badawczych. Całość kosztów badania

Celon Pharma może rozpocząć II fazę klin. badania leku opartego na Esketaminie

Warszawa, 11.09.2018 (ISBnews) - Celon Pharma otrzymał zgodę na rozpoczęcie II fazy klinicznej badania nad lekiem opartym na Esketaminie u pacjentów z depresją dwubiegunową, podała spółka.  "W nawiązaniu do raportu bieżącego 23/2018 dotyczącego złożenia wniosku do Urzędu

Synektik może rozpocząć II fazę badań klinicznych kardioznacznika

Warszawa, 27.07.2017 (ISBnews) - Synektik otrzymał pozytywną opinię Komisji Bioetycznej  dotyczącą przeprowadzenie badania klinicznego II fazy z radioznacznikiem do diagnostyki perfuzji mięśnia sercowego (MPI), podała spółka. Badania II fazy potrwają do końca 2018 r., zaś w następnym

Celon Pharma ma zgodę na II fazę badania leku na depresję jednobiegunową

Warszawa, 31.08.2018 (ISBnews) - Celon Pharma ma zgodę Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na rozpoczęcie kolejnego etapu II fazy klinicznej badania nad lekiem opartym na esketaminie u pacjentów z depresją jednobiegunową, podała spółka. "W

OncoArendi Therapeutics ma pozytywne wyniki I fazy badania cząsteczki OATD-01

Warszawa, 14.09.2018 (ISBnews) - OncoArendi Therapeutics otrzymało raport końcowy podsumowujący wyniki badania klinicznego pierwszej fazy cząsteczki OATD-01, która została podana po raz pierwszy człowiekowi (First-in Human). Wyniki badania są pozytywne, a obecnie spółka przygotowuje

Celon Pharma wnioskuje o zgodę na I fazę badania leku na pląsawicę Huntingtona

Warszawa, 24.08.2018 (ISBnews) - W związku z zakończeniem prac w ramach fazy przedklinicznej badań Celon Pharma złożyła wniosek do prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o udzielenie zgody na rozpoczęcie I fazy klinicznej badania leku opartego

Celon Pharma wnioskuje o zgodę na II fazę badania leku na depresję dwubiegunową

Warszawa, 13.07.2018 (ISBnews) - Celon Pharma złożyła do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wniosek o zgodę na rozpoczęcie II fazy klinicznej badania nad lekiem opartym na esketaminie w depresji lekoopornej dwubiegunowej, podała spółka. Spodziewa

Celon Pharma zakończył III część I fazy badań klin. leku opartego na Esketaminie

Warszawa, 22.05.2018 (ISBnews) - Celon Pharma otrzymał od ośrodka badawczego informacje o zakończeniu podania leku opartego na Esketaminie wszystkim uczestnikom przewidzianym w trzeciej części badania I fazy, podała spółka. "Jej celem była ocena bezpieczeństwa wielokrotnego podania

Selvita zleciła Aptuit badania przygotowujące SEL120 do fazy klinicznej

Warszawa, 23.06.2017 (ISBnews) - Selvita zawarła z włoską spółką Aptuit Srl umowę na wykonanie przez Aptuit wybranych badań przygotowujących projekt SEL120 do wprowadzenia do fazy klinicznej, podała spółka. „Umowa obejmuje przeprowadzenie badań toksykologicznych i farmakologii

OncoArendi: Raport roboczy z I fazy badań OATD-01 potwierdza oczekiwania firmy

Warszawa, 08.05.2018 (ISBnews) - OncoArendi Therapeutics, ocenia że wersja robocza raportu z zakończenia badań klinicznych pierwszej fazy dla związku OATD-01 - drobnocząsteczkowego inhibitora chitynaz w leczeniu astmy, potwierdza przewidywania spółki dotyczące pomyślnego przebiegu badania tej

Celon: III etap I fazy badań klin. nad lekiem opartym na Esketaminie w kwietniu

Warszawa, 07.03.2018 (ISBnews) - Celon Pharma zakończył II część badania klinicznego I fazy leku opartego na Esketaminie i planuje na kwiecień br. rozpoczęcie III etapu, który pozwoli na dokonanie oceny bezpieczeństwa wielokrotnego podania leku w określonych sekwencjach inhalacyjnych, podała

GLG Pharma z pozytywną opinią Komisji Bioetycznej dot. I/II fazy badania GLG-801

Warszawa, 10.04.2018 (ISBnews) - GLG Pharma otrzymała pozytywną opinię Komisji Bioetycznej dotyczącą przeprowadzenia I/II fazy badania klinicznego nad GLG-801 w projekcie TNBC, podała spółka. Opinia ta jest niezbędna do rozpoczęcia badania klinicznego z udziałem pacjentów

Synektik ma umowę na II fazę badań klinicznych nad kardioznacznikem

Warszawa, 20.12.2016 (ISBnews) - Synektik zawarł umowę z firmą ClinMed Pharma na świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia drugiej fazy badań klinicznych związanych z kardioznacznikem przeznaczonym do badań perfuzji mięśnia sercowego (MPI) metodą PET, poinformowała spółka. "

Celon Pharma: Zakończono I część I fazy badań klin. leku opartego na Esketaminie

Warszawa, 05.01.2018 (ISBnews) - Celon Pharma otrzymała od ośrodka badawczego informacje o zakończeniu podania leku opartego na Esketaminie wszystkim uczestnikom przewidzianym w pierwszej części badania I fazy, podała spółka. "Informacje otrzymane od ośrodka prowadzącego badanie

PBKM: Rozpoczęły się badania kliniczne II/III fazy w projekcie Circulate

Warszawa, 12.12.2017 (ISBnews) - Konsorcjum, w skład którego wchodzi m.in. Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) oraz Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum - jako lider, rozpoczęło badania kliniczne II/III fazy z zastosowaniem mezenchymalnych komórek macierzystych do leczenia

Pharmena pomyślnie zakończyła II fazę badań klinicznych 1-MNA

Warszawa, 30.10.2015 (ISBnews) - Pharmena zakończyła pomyślnie II fazę badań klinicznych nad innowacyjnym lekiem przeciwmiażdżycowym, opartym na opatentowanej substancji czynnej 1-MNA, podała spółka. Celem II fazy było ustalenie efektywnej dawki potencjalnego leku przeciwmiażdżycowego oraz

Pharmena: Wyniki badań II fazy leku 1-MNA ocenione pozytywnie na konferencji

Warszawa, 28.02.2017 (ISBnews) - Wyniki badań II fazy innowacyjnego leku przeciwmiażdżycowego 1-MNA Pharmeny zostały ocenione pozytywnie na branżowej konferencji naukowej, podała spółka.  "Organizatorzy prestiżowej, międzynarodowej konferencji naukowej 'Arteriosclerosis, Thrombosis

Synektik zakończył I fazę badań klinicznych, wyniki są zgodne z celami

Warszawa, 03.11.2016 (ISBnews) - Proces badań pacjentów realizowany w ramach I fazy badań klinicznych nad kardioznacznikiem przeznaczonym do badań perfuzji mięśnia sercowego (MPI) metodą PET został zakończony, podał Synektik. "Podstawowym celem I fazy badań klinicznych było określenie

Synektik oczekuje zakończenia I fazy badań klinicznych MPI w ciągu kilku tygodni

Warszawa, 03.10.2016 (ISBnews) - Prace prowadzone przez Synektik w ramach I fazy badań klinicznych kardioznacznika przeznaczonego do badań perfuzji mięśnia sercowego (MPI) metodą PET są na finalnym etapie realizacji. Spółka oczekuje, że ten etap badań klinicznych zakończy się w ciągu najbliższych

Synektik: Pierwsza faza badań klinicznych MPI potrwa do końca III kw. br.

Warszawa, 29.07.2016 (ISBnews) - Pierwsza faza prowadzonych na zlecenie Synektik badań klinicznych kardioznacznika przeznaczonego do badań perfuzji mięśnia sercowego (MPI) metodą PET zakończy się nie później niż do końca III kw. br., podała spółka. "Aktualizacja terminu wynika z

Helix BioPharma rozpoczęła II fazę badań klinicznych projektu LDOS002 w Polsce

Warszawa, 28.04.2016 (ISBnews) - Komitet Sterujący ds. Badań zatwierdził rozpoczęcia przez Helix BioPharma II fazy badań klinicznych projektu LDOS002 w Polsce, poinformowała spółka. Do I etapu II fazy zostanie zarejestrowanych 17 pacjentów, podano także. "Rozpoczęcie badania fazy

Synektik otrzyma dofinansowanie z UE dla I i II fazy badań znacznika

Warszawa, 24.11.2015 (ISBnews) - Komisja Europejska pozytywnie zweryfikowała projekt Synektika, którego celem jest przeprowadzenie I i II fazy badań klinicznych dla znacznika do diagnostyki choroby wieńcowej podczas badania PET, kwalifikując się tym samym do uzyskania finansowania na jego

Pharmena: 24 pacjentów pomyślnie zakończyło udział w badaniach fazy II nad 1-MNA

Warszawa, 25.05.2015 (ISBnews) - Do fazy II badań klinicznych 1-MNA prowadzonych przez Pharmenę zostało włączonych 84 pacjentów, a 24 z nich pomyślnie zakończyło udział, poinformowała spółka. Celem jest, aby pomyślnie badania ukończyło 64 pacjentów. Zwiększenie liczby pacjentów biorących

Selvita ma umowę z Aptuit dot. badań przygotowujących SEL24 do fazy klinicznej

Warszawa, 31.03.2015 (ISBnews) – Selvita zawarła umowę z Aptuit Srl na przygotowanie przez Aptuit wybranych badań przygotowujących projekt SEL24 do wprowadzenia do fazy klinicznej, podała spółka.  Umowa obejmuje przeprowadzenie badań toksykologicznych i farmakologii bezpieczeństwa

Hospicjum - jak się o nie starać, komu przysługuje, dla kogo jest bezpłatne?

domach. Czytaj też: Prywatna opieka medyczna dla pracowników, czyli jest gorzej i lepiej nie będzie Co to jest medycyna paliatywna? Medycyna naprawcza ma ratować i wydłużać życie. Medycyna paliatywna stawia sobie inny cel: zrobienie wszystkiego, by chory jak najmniej cierpiał w ostatniej fazie życia

Rekordowa liczba nowych leków. Spadnie śmiertelność, poprawi się skuteczność leczenia

w przypadku których trwają badania kliniczne trzeciej fazy mające na celu potwierdzenie skuteczności i bezpieczeństwa leku bądź substancje są na etapie rejestracji) w ciągu kolejnych pięciu lat co roku do obrotu wprowadzanych będzie średnio 45 nowych leków. Przede wszystkim na nowotwory, choroby

OncoArendi: OATD-01 uzyskała od FDA status leku sierocego w leczeniu sarkoidozy

płuc (ang. idiopathic pulmonary fibrosis, IPF), przypomniano. "Uzyskanie statusu leku sierocego w terapii sarkoidozy, w połączeniu z niedawno uzyskanym dofinansowaniem (dotacja NCBR na 22,4 mln zł) na realizację badań klinicznych fazy IIa, znacząco podwyższa atrakcyjność programu inhibitorów

Rafako zostało zakwalifikowane do III fazy projektu NCBR 'Program Bloki 200+'

Warszawa, 20.12.2019 (ISBnews) - Rafako zostało zakwalifikowane do III fazy projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) "Program Bloki 200+. Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200MWe", którego celem jest opracowanie innowacyjnej, nowatorskiej

Ryvu Therapeutics liczy na jedną lub dwie kolejne umowy partneringowe w 2020 r.

Warszawa, 16.04.2020 (ISBnews) - Ryvu Therapeutics liczy na podpisanie jednej lub dwóch umów partneringowych w programach przedklinicznych w tym roku - oprócz ogłoszonej dziś transakcji z Galapagos - poinformował prezes Paweł Przewięźlikowski. Ryvu zakłada, że II faza badania klinicznego SEL24

Celon Pharma ma zgodę na bad. kliniczne I fazy nad inhibitorem kinaz FGFR

Warszawa, 09.11.2018 (ISBnews) - Celon Pharma otrzymał od prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodę na rozpoczęcie badania klinicznego I fazy nad lekiem opartym o innowacyjny inhibitor kinaz FGFR w terapii nowotworów - CPL304110, podała

NCBR ogłosiło III konkurs w ramach Gospostrateg, o wartości 100 mln zł

. "W ramach konkursu NCBR zapewni wsparcie finansowe na wszystkich etapach projektu: od prac podstawowych, przez badania przemysłowe i prace rozwojowe (faza A), aż do prac przedwdrożeniowych (faza B). Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych jednego projektu wynosi 1 mln zł, a maksymalna 10 mln zł

Prezes PKN Orlen wciąż liczy na zgodę KE na fuzję z Lotosem w I poł. 2018 r.

końca I półrocza 2019 r.) oznaczałaby, że Komisja zgodziła się, że warunki przejęcia zaprezentowane przez Orlen zabezpieczają konkurencję na rynku. "Jeśli KE nie zgodzi się z tym, przejdziemy do drugiej fazy, co oznacza wnikliwe badania i dodatkowe analizy zlecone przez Komisję, co wydłuży cały

Poltreg na jesieni zdecyduje o pozyskaniu finansowania i wejściu na giełdę

, który jest akcjonariuszem Poltreg, Mariusz Jabłoński podczas konferencji Biznes w Genach organizowanej przez GPW i Strict Minds. Jak wskazał prezes Poltreg i jednocześnie twórca metody prof. Piotr Trzonkowski, spółka kończy 2 fazę badań klinicznych i czeka na tzw. scientific advice z Europejskiej

NCBR dopuściło konsorcjum Polimeksu do III fazy projektu badawczego Bloki 200+

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) dopuściło konsorcjum, w skład którego wchodzą Polimex Mostostal, Politechnika Warszawska, Transition Technologies oraz Energoprojekt-Warszawa do realizacji fazy III programu pod nazwą "Program Bloki 200

Konsorcjum Ursusa z najkorzystniejszą ofertą bezemisyjnego transportu publ.

Warszawa, 19.02.2019 (ISBnews) - Oferta konsorcjum Ursus Bus, w skład którego wchodzi m.in. Ursus i jego spółka zależna Ursus Bus, została przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) została wybrana jako najkorzystniejsza do realizacji zamówienia publicznego w trybie partnerstwa

NanoGroup ma dofinansowanie z NCBR badań nad preparatem krwiozastępczym

Warszawa, 16.01.2020 (ISBnews) - NanoSanguis - spółka zależna NanoGroup - podpisała umowę o dofinansowanie kwotą 5,23 mln zł projektu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na finansowanie badań klinicznych nad preparatem krwiozastępczym, podano w komunikacie. Tytuł projektu: Substytut

Pure Biologics: NCBR zatwierdziło realizację projektu PureApta

Warszawa, 12.12.2019 (ISBnews) - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) pozytywnie zaopiniowało złożoną przez Pure Biologics "Informację końcową z realizacji projektu PureApta" i uznało, że projekt zrealizowany został pod względem merytorycznym i finansowym, podało Pure Biologics

GLG Pharma może prowadzić testy GLG-801 na pacjentach

Warszawa, 18.05.2018 (ISBnews) - GLG Pharma otrzymała decyzję prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wydaniu pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego: "Otwarte badanie fazy I/II w celu oceny bezpieczeństwa, tolerancji i ustalenia

GLG Pharma otrzymała wypowiedzenie umowy od IQ Pharma ws. projektu TNBC

Warszawa, 02.11.2018 (ISBnews) - GLG Pharma otrzymała od IQ Pharma wypowiedzenie umowy na przeprowadzenie fazy I (ustalenie optymalnej dawki terapeutycznej) oraz II (określenie skuteczności) badań klinicznych dla terapii prowadzonej za pomocą inhibitora białka STAT-3 w formie doustnej u

Spółka z grupy Neuca objęła 100% udziałów w Examen 

konsultacyjnymi, osobną strefą leku badanego z monitoringiem temperatury, salą konferencyjną i przestrzenią koordynatorską. Ośrodek do tej pory przeprowadził (badania zakończone lub z zamkniętą rekrutacją) już ponad 20 prób klinicznych, zarówno II, jak i III fazy. Firma może się poszczycić cały czas

OncoArendi miało 0,86 mln zł straty netto, 1 mln zł straty EBIT w III kw. 2019

badania kliniczne związku OATD-01 z udziałem zdrowych ochotników (faza Ib) w trzeciej najwyższej dawce (75 lub 100 mg) z oczekiwanym terminem zakończenia w I kwartale 2020 r. Natomiast w drugiej połowie 2020 roku Spółka planuje rozpocząć badania fazy IIa u pacjentów z sarkoidozą. W kontekście dalszego

Celon Pharma złożyła wniosek o rozpoczęcie badań klinicznych nad CPL30410

Warszawa, 19.03.2018 (ISBnews) - Celon Pharma złożyła wniosek o udzielenie zgody na rozpoczęcie kolejnego etapu badań, tj. fazy klinicznej nad lekiem opartym o innowacyjny inhibitor kinaz FGFR w terapii nowotworów - CPL304110, poinformowała spółka. "W nawiązaniu do informacji [...] w

Pharmena zdecydowała o rozszerzeniu badań nad lekiem 1-MNA

nadciśnieniu płucnym, podała spółka. W efekcie spółka podjęła decyzję o rozszerzeniu i kontynuowaniu badań w dwóch wskazaniach.  "Spółka informuje, że po rozmowach z przemysłem farmaceutycznym oraz w oparciu o uzyskane pozytywne wyniki badań klinicznych II fazy w zakresie działania przeciwzapalnego

Ryvu zaprezentuje w USA 7-10 grudnia postery dot. projektu SEL120

.  "Najbardziej zaawansowanym projektem spółki, do którego posiada pełnię praw, jest SEL120, pierwszy w swojej klasie, małocząsteczkowy inhibitor CDK8, znajdujący się obecnie w fazie 1b badania klinicznego u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML) lub zespołem mielodysplastycznym wysokiego

Pharmena: 1-MNA obiecującym kandydatem na lek we wskazaniu NASH

było ustalenie efektywnej dawki leku 1-MNA pod przyszłe badania kliniczne fazy IIB. Kolejnym krokiem Pharmeny będzie przygotowanie protokołów badawczych i ich prezentacja przemysłowi farmaceutycznemu.  "Wyniki badań naszego leku w nowym wskazaniu chorobowym, które dziś otrzymaliśmy od

Pharmena złożyła wnioski patentowe dot. 1-MNA w nowozdefiniowanych wskazaniach

badania było ustalenie efektywnej dawki leku 1-MNA pod przyszłe badania kliniczne fazy IIB, przypomniano. Pharmena to spółka biotechnologiczna, której głównym obszarem działalności jest opracowywanie i komercjalizacja innowacyjnych produktów powstałych na bazie opatentowanej fizjologicznej i naturalnej

Celon Pharma uzyskał patent w Japonii na inhibitory FGFR i ich zastosowania

w komunikacie.  Rozwój innowacyjnego inhibitora kinaz FGFR stosowanego w terapii nowotworów jest realizowany w ramach projektu CELONKO. Projekt znajduje się obecnie w I fazie badania klinicznego, przypomniała spółka.  Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się

NCBR ogłosiło konkurs Techmatstrateg, wsparcie wynosi 197 mln zł

fazę badawczą (badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe) oraz fazę przygotowania do wdrożenia (prace przedwdrożeniowe). Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 5 mln zł, a maksymalna wartość dofinansowania to 30 mln zł. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa

Celon Pharma ma patent na inhibitory fosfodiesterazy 10A (PDE10A) w Chinach

obecnie w I fazie badań klinicznych. Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r. (ISBnews)  

GLG Pharma zakończyła I etap przygotowań do badania klinicznego w proj. TNBC

rozpocząć rekrutację pacjentów do I fazy badań klinicznych" - powiedział prezes Piotr Sobiś, cytowany w komunikacie. Celem etapu drugiego będzie wyselekcjonowanie ośrodków badawczych do przeprowadzenia badań, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozytywnej opinii Komisji Bioetycznej na

Projekt onkologiczny Ryvu Therapeutics ma ok. 22,4 mln zł dofinansowania z NCBR

będzie kontynuowało rozpoczęte wcześniej badania nad wybranymi celami z obszaru immunoonkologii, które potwierdziły ich wysoki potencjał terapeutyczny, co było jednocześnie przesłanką do złożenia wniosku do NCBR. "Celem prac jest wyłonienie kandydata na lek na etapie I fazy klinicznej

NanoGroup: Testy leku na raka na pacjentach ruszą w 2020 roku

, czyli pierwszej fazy badań klinicznych na pacjentach (dofinansowanie 4,6 mln zł, koszt całkowity 8,7 mln zł)" - czytamy w komunikacie. "To dla nas świetna informacja. Pozwala nam przede wszystkim na ciągłość badań, ale co ważniejsze mogliśmy złożyć zapytania do producentów GMP z prośbą o

Celon Pharma liczy na spotkanie konsultacyjne z amerykańską FDA w lutym 2020 r.

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Celon Pharma złożyła wniosek do Agencji Żywności i Leków (FDA) o spotkanie (pre-IND meeting) mające na celu konsultację naukową, doprecyzowanie głównych elementów rozwoju klinicznego fazy III oraz strategii regulacyjnej esketaminy Celon DPI na rynku

GLG Pharma ma 1. umowę na przeprowadzenie badania klinicznego dla GLG-801

rekrutacji pacjentów oraz stworzyliśmy efektywne narzędzia przetwarzania i zbieranych danych. Teraz skupimy się na wyborze pozostałych ośrodków badawczych, w których zostanie przeprowadzona I/II faza badań. Po pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku przez prezesa URPL oraz zgodzie Centralnej Komisji

Rafał Kamiński powołany na członka zarządu OncoArendi Therapeutics

klinicznych" - czytamy w komunikacie.  Obecnie Rafał Kamiński jest dyrektorem ds. naukowych w OncoArendi Therapeutics w Warszawie. "Dwa z jego poprzednich projektów z sukcesem zakończyły badania fazy I/II, a jeden z leków jest w fazie III rozwoju klinicznego. Dr Kamiński ma także

WITU podpisał z Raytheon umowę offsetową w ramach programu Wisła

Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia (WITU) podpisał z firmą Raytheon wykonawczą umowę offsetową w ramach 1. fazy programu Wisła, podał Instytut. Na mocy podpisanej umowy pracownicy WITU będą brali udział w specjalistycznych szkoleniach prowadzonych przez

Citi Handlowy/SoDA: Polscy producenci oprogramowania szans szukają globalnie

jedną czwartą, przy czym 11% z tych firm podwoiło liczbę pracowników. Niemniej jednak duża konkurencja o świetnie wykwalifikowanych programistów to jedno z ważniejszych wyzwań dla tych spółek. Z badania wynika, że w początkowej fazie rozwoju głównymi klientami software house'ów są startupy - zarówno

Projekt onkologiczny Ryvu Therapeutics ma 32,76 mln zł dofinansowania z NCBR

Warszawa, 21.02.2020 (ISBnews) - Ryvu Therapeutics zawarło z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) umowę o dofinansowanie projektu pn. "Rozwój terapii celowanych opartych na mechanizmie syntetycznej letalności w onkologii" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

KE wyłoniła ponad 100 projektów przełomowych, otrzymają łącznie 344 mln euro

Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) wybrała ponad 100 projektów o przełomowym znaczeniu z całej Europy, które mają być finansowane z unijnego programu badań i innowacji "Horyzont 2020". Dotyczą one np. lokalnego i globalnego monitorowania jakości powietrza oraz

GLG Pharma przygotowuje się do rozpoczęcia badania klinicznego w projekcie TNBC

Warszawa, 17.10.2017 (ISBnews) - GLG Pharma podpisała umowę z firmą badawczą dostarczającą innowacyjne rozwiązania dla sektora farmaceutycznego oraz medycznego IQ Pharma, podała spółka. "IQ Pharma odpowiedzialna będzie za przeprowadzenie I/II fazy badania klinicznego mającego za zadanie

Pharmena: Cząsteczka 1-MNA może mieć dobry wpływ na skutki infekcji koronawirusa

wątroby. Lek 1-MNA potwierdził aktywność we wskazaniu NASH oraz w obniżaniu zwłóknienia wątroby. Celem badania było ustalenie efektywnej dawki leku 1-MNA pod przyszłe badania kliniczne fazy IIB, przypomniano. Pharmena to spółka biotechnologiczna, której głównym obszarem działalności jest opracowywanie i

Pharmena ma umowę dot. badań przedklinicznych z SMC Laboratories, Inc. z Japonii

efektywnej dawki leku 1-MNA pod przyszłe badania kliniczne fazy IIB. W tym celu, na podstawie zawartej umowy ramowej, spółka zamierza złożyć zlecenie na przeprowadzenie badania na modelu zwierzęcym. Spółka po złożeniu zlecania na przeprowadzenie badania na modelu zwierzęcym, niezwłocznie przekaże w raporcie

Onco Arendi: Opracowywany lek może zwalczyć śmiertelne powikłania koronawirusa

badań klinicznych na idiopatyczne włóknienie płuc (ang. idiopathic pulmonary fibrosis - IPF). W Polsce jedyną firmą z kandydatem na lek w leczeniu włóknienia płuc u ludzi, który jest w fazie rozwoju klinicznego, jest OncoArendi Therapeutics S.A. Związek OATD-01 jest obecnie na etapie zakończenia badań

Spółka Pharmeny ma umowę dot. badań przedklinicznych 1-MNA na modelu zwierzęcym

określenia efektywnej dawki leku 1-MNA pod przyszłe badania kliniczne fazy IIB. W tym celu, na podstawie zawartej umowy ramowej, spółka zamierza złożyć zlecenie na przeprowadzenie badania na modelu zwierzęcym. Spółka po złożeniu zlecania na przeprowadzenie badania na modelu zwierzęcym, niezwłocznie przekaże

Selvita ma zgodę FDA na rozpoczęcie badań klinicznych SEL120

Warszawa, 26.03.2019 (ISBnews) - Selvita otrzymała zgodę amerykańskiego regulatora (U.S. Food and Drug Administration, FDA) na rozpoczęcie fazybadań klinicznych SEL120 na terenie amerykańskich ośrodków medycznych, podała spółka. Badanie zostanie przeprowadzone z udziałem pacjentów

Spółka Alumetalu otrzyma do 25,75 mln zł dofinansowania z NCBR

Warszawa, 23.01.2020 (ISBnews) - Projekt T+S Sp. z o.o. - spółki zależnej Alumetalu - znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach konkursu na badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, podał

Polskie ePłatności mają zgodę UOKiK na przejęcia kontroli nad BillBird

elektronicznego paysafecard, prezes UOKiK skierował sprawę do II fazy i przeprowadził badanie rynku" - czytamy w komunikacie. Przeprowadzone postępowanie antymonopolowe w sprawie koncentracji wykazało m.in., że paysafecard jest jednym z wielu dostępnych dla konsumentów rodzajów pieniądza

Celon Pharma uzyskał europejski patent obejmujący inhibitory kinazy PI3K

obturacyjna choroba płuc (POChP),w ramach projektu PIKCel. Projekt znajduje się obecnie w fazie badań przedklinicznych. "Uzyskana ochrona patentowa zmniejsza ryzyko projektu oraz podnosi wartość potencjalnej komercjalizacji produktów spółki w obszarach terapeutycznych objętych ochroną patentową"

Ryvu Therapeutics miało 11,08 mln zł straty netto w IV kw. 2019 r.

pracy przy odrobinie szczęścia jest to jak najbardziej realne" - napisał prezes Paweł Przewięźlikowski w liście załączonym do raportu. "Podział korporacyjny nie był jednak jedynym istotnym wydarzeniem, które miało miejsce w 2019 r. Wraz z zainicjowaniem badań fazy I selektywnego inhibitora

Stanisław Pikul zrezygnował z funkcji członka zarządu OncoArendi Therapeutics

OncoArendi zapisze się również w historii światowej biotechnologii" - powiedział prezes Marcin Szumowski, cytowany w komunikacie. Spółka kontynuuje zmiany organizacyjne w obszarze B+R, w procesie odkrywania nowych leków. OncoArendi wkracza w kolejne fazy badań z poszczególnymi cząsteczkami, w związku

Rafał Kamiński został dyrektorem ds. badań w OncoArendi   

Warszawa, 22.10.2019 (ISBnews) - OncoArendi Therapeutics zatrudniło na stanowisku chief scientific officer (dyrektor ds. badań)  doktora Rafała Kamińskiego, który ma wieloletnie doświadczenie w rozwoju innowacyjnych leków drobnocząsteczkowych oraz w zarządzaniu zespołami naukowymi zdobyte w

Ryvu Therapeutics:Główne ryzyko zw. z koronawirusem to realizacja badań klinicz.

zawiesiła w ogóle badania kliniczne wczesnej fazy tam, gdzie cząsteczki są jeszcze niesprawdzone" - powiedział Przewięźlikowski podczas wideokonferencji. Dodał, że według stanu na 31 marca pięć z sześciu ośrodków biorących udział w badaniu SEL120 rekrutowało pacjentów. "Mamy sygnały, że

DEBN chce skomercjalizować swój wynalazek dot. bezpieczniejszej biopsji prostaty

patentowe trwają w Unii Europejskiej, USA, Japonii, Brazylii, Australii i Kanadzie. Naszym celem jest komercjalizacja projektu" - powiedział Sieczkowski w rozmowie z ISBzdrowie. Spółka zakończyła fazę badań przedklinicznych. "W ramach tych badań stworzyliśmy igłę, z formulacją, mamy potwierdzone

GLG Pharma przedstawi w maju plan dalszego finansowania rozwoju GLG-805(aktual.)

W dzisiejszej depeszy pt. "GLG Pharma przedstawi w maju plan dalszego finansowania rozwoju GLG-805" błędnie podaliśmy, że w II kw. 2018 r. rozpocznie się II faza badań klinicznych na pacjentach cząsteczki GLG-801 (formulacja doustna), zamiast I/II faza badań klinicznych tej cząsteczki

OncoArendi miało 1,25 mln zł straty netto w I kw. 2019 r.

projektów badawczych, m.in. we wrześniu 2018 roku otrzymała końcowy pozytywny raport z badań klinicznych pierwszej fazy (Ia) kandydata klinicznego na lek i kontynuuje je w fazie Ib rozpoczętej w lutym 2019 roku. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego zarząd jednostki dominującej nie

BZ WBK Brokerage podwyższył wycenę Mabionu do 156,5 zł, nadal zaleca 'kupuj'

godziny 13:20 kurs wynosił 104,5 zł. "Przedsiębiorstwo ujawniło, że wstępne wyniki ostatniej, III fazy badań klinicznych potwierdziły biorównoważność leku Mabion CD20 i oryginalnego preparatu MabThera. Znacznie zmniejsza to ryzyko niepowodzenia, a wyższe prawdopodobieństwo sukcesu zwiększa naszą

NanoGroup na dobrej drodze do fazy podawania leku GMP pacjentom

projekt dotyczący opracowania płynu, w którym byłyby przechowywane organy człowieka przygotowywane do przeszczepów jest w fazie intensywnych badań przedklinicznych. Liczymy, że ta faza projektu zakończy się w tym roku. Udało nam się też opracować analizy syntetycznego nośnika naśladującego funkcje

GLG Pharma może przystąpić do realizacji badania przedklinicznego GLG-805

kolejnych etapów badań przedklinicznych. Po uzyskaniu wyników i dokumentacji fazy przedklinicznej, w celu dopuszczenia cząsteczki do badań klinicznych z udziałem ludzi, spółka planuje złożyć wniosek IND, czyli nowego leku badanego w fazie badań przedklinicznych do amerykańskiej Agencji Żywności

Infoscan ma umowę z Clayton Sleep Institute na realizację II fazy pilotażu

Warszawa, 07.08.2018 (ISBnews) - Infoscan podpisał umowę z Clayton Sleep Institute, siecią amerykańskiej kliniki snu, dotyczącą realizacji badań porównujących działanie urządzenia opracowanego przez spółkę - MED Recorder do innych dostępnych metod diagnozujących bezdech senny, podał Infoscan

GLG Pharma złożyła wniosek patentowy na cząsteczkę GLG-805

. Forma dożylna (GLG-805) powstała we współpracy z Instytutem Farmaceutycznym. Obecnie substancja znajduje się w fazie badań przedklinicznych projektu TNBC (ang. Triple Negative Breast Cancer), mających na celu przeprowadzenie badań toksykologicznych i toksykokinetycznych, co pozwoli na ustalenie jej

UOKiK skierował do II etapu postępowanie dot. przejęcia NEF Battery Holdings

zarządzaniem nimi. Kontroluje m.in. spółkę Orzeł Biały, która działa na rynku recyklingu zużytych akumulatorów i produkcji ołowiu rafinowanego" - czytamy w komunikacie. W tej sprawie konieczne jest skierowanie sprawy do drugiej fazy postępowania. Urząd musi zweryfikować dane zgłoszone przez przejmującą

PMR: Wartość rynku artykułów DIY spadnie o 0,3% r/r do 36,1 mld zł w 2020 r.

i chęci polepszenia warunków mieszkaniowych" - dodano. Autorzy raportu zwracają również uwagę, że pozytywnie na rynek artykułów DIY wpłynęło utrzymanie otwarcia sklepów w trakcie epidemii - w I fazie nie dokonano w tym aspekcie żadnych zmian, potem markety czynne były wyłącznie w dni robocze

Projekt onkologiczny Ryvu Therapeutics wybrany do dofinansowania przez NCBR

Warszawa, 30.12.2019 (ISBnews) - Projekt Ryvu Therapeutics pn. "Rozwój terapii celowanych opartych na mechanizmie syntetycznej letalności w onkologii" został umieszczony na liście projektów wybranych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) do dofinansowania w ramach

MFPR: Firmy mogą ubiegać się o 500 mln zł na inteligentne specjalizacje Mazowsza

uzyskaniem dofinansowania na działalność B+R. Dlatego przeznaczamy na ten konkurs największą pulę środków dla jednego regionu. Oczekujemy, że przedsiębiorstwa, które zrealizują projekty B+R będą mogły po fazie wdrożenia z powodzeniem konkurować na rynkach europejskich i światowych" -  powiedziała

PBKM: Trzech pacjentów z cukrzycą poddanych leczeniu komórkami macierz. ProTrans

otrzymali oni niską dawkę leku, zaś po zakończeniu miesięcznej obserwacji rozpocznie się włączanie pacjentów do drugiej fazy leczenia, w której podawane będą średnie dawki leku, podał PBKM. NextCell Pharma w ramach badań klinicznych rozwija lek na bazie komórek macierzystych do leczenia cukrzycy typu 1