fazę połączenia

Andrzej Kublik

Coraz bliżej gazowego połączenia Polski i Słowacji

Coraz bliżej gazowego połączenia Polski i Słowacji

W finalną fazę weszły przygotowania do budowy rurociągu, który połączy gazociągi Polski i Słowacji i pozwoli zmniejszyć naszą zależność od Gazpromu.

DGP: LOT chce się pozbyć połączeń krajowych

LOT wchodzi w jedną z najważniejszych faz restrukturyzacyjnych. Wiadomo, że aby ratować finanse zarząd chce sprzedać wszystkie aktywa niezwiązane bezpośrednio z działalnością lotniczą. Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, pod młotek może także pójść firma EuroLOT, która obsługuje połączenia krajowe.

Setanta i All In! Games uchwaliły połączenie spółek

działania w większej skali niż do tej pory i jeszcze bardziej dynamiczny rozwój" - dodał dyrektor operacyjny Piotr Żygadło, cytowany w komunikacie. W pierwszej fazie po dokonaniu połączenia spółka będzie funkcjonowała w jednym podmiocie o nazwie All in! Games S.A., w którym będzie prowadzona

PSE, Litgrid, AST i Elering wnioskują o 1,2 mld euro na II etap synchronizacji

. drugiego etapu synchronizacji, podały PSE. Cztery państwa aplikowały o łącznie 1,2 mld euro, z czego Litwa o 462 mln euro, Łotwa - 100 mln euro, Estonia - 111 ml euro, a Polska - 521 mln euro. Drugi etap synchronizacji obejmuje m.in. budowę Harmony Link, podmorskiego połączenia między Polską a Litwą

Setanta podpisała plan połączenia z All In! Games

Indie AAA przeznaczone na konsole oraz komputery osobiste, co stanowi dużą wartość tego wydawnictwa. Dzięki połączeniu z Setanta wydawnictwo z pewnością zwiększy swoją wiarygodność rynkową oraz rozpoznawalność w branży" - podsumował Ciszewski. W pierwszej fazie po dokonaniu połączenia spółka

Setanta ma term sheet z All In! Games ws. połączenia

najpóźniej do dnia 7 sierpnia 2019 roku. "Na mocy term sheet strony oświadczyły, że w pierwszej fazie po dokonaniu połączenia powstała spółka będzie działała w jednym podmiocie - All In! Games, w którym będzie prowadzona działalność zgodnie z przyjętą strategią. Podmiot powstały po połączeniu będzie

KNF nie zgodziła się na połączenie Idea Banku z Getin Noble Bankiem

Warszawa, 03.06.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie odmówiła wydania zezwolenia na połączenie Idea Bank (mającego występować w roli banku przejmującego) z Getin Noble Bank (GNB, jako bankiem przejmowanym), przez przeniesienie całego majątku GNB na Idea Bank, podała

UOKiK przedłużył postępowanie ws. połączenia Vistula Group i Bytom o 4 miesiące

odrębnych komunikatach. Vistula ocenia, że termin połączenia spółek przesunie się na koniec I kw. 2018 r. "W związku z wydanym postanowieniem postępowanie zostało skierowane do drugiej fazy, w której prezes UOKIK może przeprowadzić badanie rynku. Skierowanie postępowania do drugiej fazy wpływa na

OncoArendi: OATD-01 uzyskała od FDA status leku sierocego w leczeniu sarkoidozy

płuc (ang. idiopathic pulmonary fibrosis, IPF), przypomniano. "Uzyskanie statusu leku sierocego w terapii sarkoidozy, w połączeniu z niedawno uzyskanym dofinansowaniem (dotacja NCBR na 22,4 mln zł) na realizację badań klinicznych fazy IIa, znacząco podwyższa atrakcyjność programu inhibitorów

ME: Polskie projekty energet. są na IV liście projektów wsp. zainteresowania UE

Warszawa, 04.11.2019 (ISBnews) - Polskie inwestycje o znaczeniu transgranicznym, w tym projekt pływającego terminala regazyfikacyjnego LNG typu FSRU w rejonie Zatoki Gdańskiej oraz podmorskiego połączenia elektroenergetycznego Polski i Litwy - Harmony Link, zostały uwzględnione na IV liście

Ruciński z BTFG: Połączony Orlen z Lotosem może być jeszcze bardziej efektywny

fazie prac związanych z programem EFRA, dzięki któremu będzie w stanie jeszcze efektywniej przerabiać ropę naftową. PKN Orlen jest jednak podmiotem znacznie większym pod względem przerobu ropy naftowej oraz ekonomicznym" - powiedział ISBnews Ruciński. "Po połączeniu, ma szansę powstać

W Czechach uruchomiono odnogę Nord Streamu 2. Gaz trafi do Niemiec i na Słowację

W Czechach uruchomiono odnogę Nord Streamu 2. Gaz trafi do Niemiec i na Słowację

przedłużenia Nord Streamu 2 na terenie Niemiec, ułożonego wzdłuż granicy z Polską. Pełny rozruch Eugalu był planowany na początku 2021 r., ale potem ten termin przełożono do wiosny.  Bliźniak Gazelle Już w grudniu 2019 r. w Czechach zbudowano połączenie nowego gazociągu z niemieckim Eugalem, znajdujące

Gaz-System: Umowa z wykonawcą polskiego odc. gazociągu Polska-Słowacja w VI/VII

połączenia Polska - Słowacja (interkonektora Polska-Słowacja) dofinansowanego w ramach instrumentu CEF. Polski odcinek ma mieć długość ok. 59 km, a odcinek słowacki - 106 km. Zakończenie budowy inwestycji planowane jest w 2021 r. Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla

Gaz-System i Energinet uruchamiają fazę 2 procedury Open Season 2017 Baltic Pipe

. uczestnicy rynku zainteresowani korzystaniem z przepustowości projektowanego połączenia powinni dokonać rejestracji w terminie od 5 września do 3 października 2017 r. oraz złożyć do obu operatorów ostateczną ofertę najpóźniej do 31 października 2017 r. Następnie, po przeprowadzeniu oceny otrzymanych ofert w

Komisja PE chce przeglądu zasad wyboru projektów energetycznych na listę PCI

Polski. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie transeuropejskiej sieci energetycznej (TEN-E), przyjętym w 2013 r., Komisja określa najważniejsze PCI w całej UE, aby projekty te mogły korzystać z uproszczonych zezwoleń i prawa do ubiegania się o fundusze UE z połączenia Instrument europejski. Większość

Gaz-System ma umowę z Saipem na gazociąg podmorski Baltic Pipe za 280 mln euro

Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - Gaz-System podpisał umowę z Saipem Limited na zrealizowanie prac związanych z ułożeniem gazociągu Baltic Pipe na dnie Morza Bałtyckiego, podała spółka. Prace budowlano-montażowe obejmą także miejsca tzw. lądowania gazociągu, czyli połączenia części podmorskiej z

PGG przeznaczy łącznie 8 mld zł na udostępnienie nowych złóż

rozpoczynamy prace drążeniowe. W perspektywie 3 lat potrzebujemy na to ok. 75 mln zł. W I fazie wykorzystujemy strukturę ruchu Ziemowit, w międzyczasie powstanie połączenie z szybem wentylacyjnym W2. Po ok. 5-6 latach przewidujemy jeszcze budowę jednego szybu i jednego lub dwóch połączeń" - dodał

Gaz-System wybrał wszystkich wykonawców północnej części gazociągu Polska-Litwa

wykonawców części północnej interkonektora Polska-Litwa, co oznacza, że możemy przechodzić do fazy budowlanej tej inwestycji. Połączenie gazowe Polski z Litwą zwiększy bezpieczeństwo energetyczne regionu, a także umożliwi gazyfikację północno-wschodnich regionów Polski" - powiedział wiceprezes Gaz

Spółka z grupy Neuca objęła 100% udziałów w Examen 

Warszawa, 04.02.2020 (ISBnews) - Pratia - spółka z Grupy Neuca - objęła 100% udziałów Examen, firmy specjalizującej się w badaniach z zakresu onkologii i hematologii, podała Neuca. Połączenie z Examen jest konsekwencją realizacji strategii obszaru badań klinicznych Grupy Neuca, która zakłada

Gaz-System: Uzyskano pozwolenia na budowę wszystkich odcinków Baltic Pipe

. Jednym z nich jest rozbudowa i modernizacja polskiego systemu przesyłowego gazu ziemnego. W wyniku realizacji tej części inwestycji nastąpi połączenie gazociągu podmorskiego z istniejącym systemem przesyłowym poprzez budowę gazociągów: Niechorze - Płoty - Goleniów i Goleniów-Lwówek, tłoczni w Gustorzynie

Gaz-System wyda na inwestycje ok. 14 mld zł w 4 lata, 10 mld zł w kolejne 10 lat

oddamy do użytku 7 kolejnych gazociągów o długości 420 km w ramach korytarza Północ-Południe. W 2021 r. oddamy 4 gazociągi o długości 230 km, w tym połączenie ze Słowacją" - powiedział Stępień podczas konferencji prasowej. W 2022 r. spółka planuje oddać gazociągi związane z projektem Baltic Pipe

IBM: Jesteśmy w fazie dużego przyspieszenia technologii komputerów kwantowych

kwantowych. Są już naukowe publikacje na ten temat, eksperymenty są w fazie stanu faktycznego komputerów kwantowych. Trwa tworzenie bibliotek i budowanie rozwiązań programistycznych i kognitywnych. Przełom technologiczny w tym zakresie jest blisko dzięki połączeniu osiągnięć fizyki kwantowej, możliwości

Kończą się przygotowania do procedury open season dla korytarza norweskiego

- najpierw I faza, potem II, potem formalne rezerwowanie przepustowości, które zakończy się podpisaniem umów przesyłowych" - dodał dyrektor. Korytarz norweski to projektowane morskie połączenie norweskiej i duńskiej infrastruktury przesyłu gazu, rozbudowana lądowa infrastruktura przesyłowa w Danii

Panattoni planuje rozpocząć ostatni etap rozbudowy Park Szczecin I do końca br.

jest tegoroczny zakup Panattoni Park Szczecin II przez jeden z funduszy azjatyckich. Inwestycje Panattoni w Szczecinie gwarantują najkrótsze trasy transportowe do głównych miast Niemiec i północnej Polski. Szczecin dysponuje również bezpośrednimi połączeniami kolejowymi z największymi miastami Europy

Gaz-System ma decyzję środowiskową dla wyjścia Baltic Pipe na ląd w Danii

Energinet, podał Gaz-System. "Decyzja dla Gaz-System obejmuje wykonanie połączenia między gazociągiem podmorskim na dnie Morza Bałtyckiego, a siecią przesyłu gazu, za którą odpowiedzialny jest Energinet" - czytamy w komunikacie. Pozwolenie obejmuje również budowę mikrotunelu do linii brzegowej

Orlen rozpoczyna testy rozwiązania, które ma zoptymalizować proces ładowania aut

zawartej we wrześniu 2018 roku umowy z firmą techBrainers. "Udział w programach akceleracyjnych umożliwia nam połączenie potencjału startupów z doświadczeniem, infrastrukturą oraz zasobami PKN Orlen. Proces akceleracji polega na przetestowaniu przez koncern wybranych, innowacyjnych rozwiązań

PSE i Litgrid mają wstępne porozumienie ws. budowy podmorskiego kabla prądu HVDC

połączenie elektroenergetyczne będzie nosić nazwę HARMONY Link. Wstępne porozumienie określa zasady współpracy w fazie przygotowawczej projektu. Po jej zakończeniu podjęta ma zostać decyzja inwestycyjna - według obecnego harmonogramu, w 2020 r., podano w komunikacie. "Umowa w sprawie transgranicznej

Gaz-System: Baltic Pipe z kolejnym pozwoleniem dla części lądowej gazociągu

ziemny ze złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Projekt Baltic Pipe składa się z 5 komponentów. Jednym z nich jest rozbudowa i modernizacja polskiego systemu przesyłowego gazu ziemnego. W jego skład wchodzi połączenie gazociągu podmorskiego z istniejącym systemem, wybudowanie i zmodernizowanie 3

Prezes PGNiG: W średnim i długim terminie chcemy mieć gaz wyłącznie spoza Rosji

byłoby również więcej" - powiedział prezes zapytany, ile PGNiG mogłoby pobierać z połączenia. Gaz-System poinformował dziś, że wraz z Energinet - operatorem duńskiego systemu przesyłowego - uruchamia fazę 2. procedury Open Season 2017. Uczestnicy rynku zainteresowani korzystaniem z przepustowości

Boryszew: Maflow i IWS z Drezna opracowali technologię laserowego spawania

oddział, podał Boryszew. Osiągnięte parametry procesu pozwolą w przyszłości zastosować technologię 10-krotnie szybszą od aktualnie stosowanych, redukując koszty wytwarzania oraz podnosząc jakość produktu. Technologia laserowego spawania zawiera projekty geometrii połączenia komponentów, procesu oraz

KE rozmawia nt. zakupu 300 mln dawek potencjalnej szczepionki przeciw COVID-19

połączenie zasobów, aby wspólnie zarezerwować w firmach farmaceutycznych przyszłe szczepionki dla siebie samych, a także dla krajów o niskich i średnich dochodach. W czerwcu Komisja Europejska przedstawiła europejską strategię przyspieszenia rozwoju, produkcji i stosowania skutecznych i bezpiecznych

Morawiecki: Porozumienie ws. budżetu UE zakłada 160 mld euro dla Polski

ostatniej […] rundzie negocjacyjnej jeszcze wynegocjowaliśmy 600 mln euro na regiony, które potrzebują najwięcej środków na rozwój infrastruktury, po prostu na rozwój, bo są mniej zamożne niż inne regiony" – powiedział. Poinformował, że przy przyznawaniu środków "nie ma połączenia

Prezes Grupy Lotos: Połączenie z PKN Orlen ma sens biznesowy

Warszawa, 07.03.2018 (ISBnews) - Połączenie PKN Orlen z Grupą Lotos powinno mieć miejsce z punktu widzenia biznesu, zwłaszcza w obliczu rewolucji elektromobilności, uważa prezes Grupy Lotos Marcin Jastrzębski. "W chwili obecnej najważniejsze jest uzyskanie zgody Komisji Europejskiej i

Gaz-System ma pozw. na budowę 2 obiektów naziemnych odc. lądowego Baltic Pipe

ziemnego. W wyniku realizacji tej części inwestycji nastąpi połączenie gazociągu podmorskiego z istniejącym systemem przesyłowym oraz budowa gazociągów: Niechorze-Płoty i Goleniów-Lwówek, wybudowanie tłoczni w Gustorzynie oraz rozbudowa tłoczni gazu w Goleniowie i Odolanowie, podano także. Baltic Pipe to

Mabion złożył zgłoszenie patentowe dot. zastosowania MabionCD20 w terapii MS

zastosowań klinicznych, w tym terapii stwardnienia rozsianego, podała spółka. Innowacyjna terapia w leczeniu pacjentów ze stwardnieniem rozsianym ma na celu połączenie MabionCD20 z innymi substancjami czynnymi ('projekt MabionMS'). Do tej pory rytuksymab nie został jeszcze zarejestrowany do leczenia

Gaz-System: Po I fazie open season dla Baltic Pipe decyzja dot. szybkiej ścieżki

do Danii. W połowie stycznia br. Gaz-System i Energinet.dk zakończyły konsultacje w sprawie regulaminu procedury open season dla projektu Baltic Pipe. Korytarz norweski to projektowane morskie połączenie norweskiej i duńskiej infrastruktury przesyłu gazu, rozbudowana lądowa infrastruktura

Operatorzy Baltic Pipe oceniają I fazę Open Season za udaną, kontynuują prace

. korytarza norweskiego - projektowanego morskiego połączenia norweskiej i duńskiej infrastruktury przesyłu gazu z Polską, którego częścią jest także rozbudowana lądowa infrastruktura przesyłowa w Danii. (ISBnews)

Gaz-System ogłosił przetarg na rozbudowę i budowę tłoczni gazu zw. z Baltic Pipe

rozbudowie istniejącydh tłoczni gazu, w tym rozbudowie węzłów przesyłowych oraz na wykonaniu połączenia tych elementów z istniejącą infrastrukturą przesyłową. W Gustorzynie inwestycja będzie polegała na budowie tłoczni gazu oraz rozbudowie instalacji wchodzącej w skład istniejącego węzła gazu. Baltic Pipe

Red Dev Studio planuje 3 premiery gier w II kwartale

sklepu Steam, obecnie trwa ustalenie daty premiery gry na platformie. Wydawcą tytułu jest Ultimate Games. Gra "Powetris" to kreatywne połączenie znanych i docenianych klasycznych tytułów, tj. "Pipemania" i "Tetris". Zadaniem gracza jest układanie spadających klocków i na

PGNiG sfinalizował zakup udziałów w złożach Gina Krog i Alve Nord w Norwegii

Baltic Pipe. To właśnie tym połączeniem już w 2022 roku do Polski popłynie gaz ziemny wydobywany przez PGNiG z norweskich złóż, a dzięki kolejnym przejęciom i wchodzeniu kolejnych złóż w fazę produkcji sprowadzanego z Norwegii gazu będzie coraz więcej" - skomentował prezes PGNiG Jerzy Kwieciński

Onco Arendi: Opracowywany lek może zwalczyć śmiertelne powikłania koronawirusa

wyznaczy bezpieczną dawkę dla podania pacjentom, posiadając jednocześnie wskazanie sieroce (ODD) z FDA, będzie mogła wnioskować o możliwość wcześniejszego podania (już w II fazie badań klinicznych) związku pacjentom po przebytej chorobie COVID-19, u których zaobserwowano zmiany w płucach. Połączenie

T-Mobile Polska wdrożył VoLTE i VoWiFi w swojej sieci

technologia, która pozwala zaoferować klientom połączenia głosowe w jakości HD Voice w oparciu o sieć LTE. Dzięki temu można wykonywać połączenia bez przełączania telefonu do sieci 3G, co przełoży się na krótszy czas zestawia połączenia i niższe zużycie baterii. W dłuższej

PGNiG złożyło wniosek w I fazie procedury rezerwacji mocy w Korytarzu Norweskim

Warszawa, 26.07.2017 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) złożyło wniosek w pierwszej fazie procedury rezerwacji mocy przesyłowych w gazociągach, które połączą złoża na Norweskim Szelfie Kontynentalnym przez Danię z Polską, podała spółka. "Procedura rezerwacji

UOKiK wydał 228 zgód na połączenia i przejęcia przedsiębiorców w 2018 r.

Warszawa, 21.02.2019 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał 228 zgód na połączenia i przejęcia przedsiębiorców w 2018 r., podał urząd. To najwięcej decyzji od 11 lat. Celem kontroli koncentracji jest ochrona rynków przed zakłóceniem reguł konkurencji, np. monopolizacją

Gaz-System i Energinet.dk badają możliwości budowy gazociągu Baltic Pipe

Warszawa, 16.03.2016 (ISBnews) - Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System i duński operator Energinet.dk badają możliwości budowy połączenia pomiędzy dwoma systemami przesyłowymi, podał Gaz-System. "Gaz-System oraz duński operator gazowego systemu przesyłowego - Energinet.dk badają

DM Pekao rozszerzy zakres usług m.in. o obsługę instytucji do końca 2019 r.

klientów jeszcze w tym roku, poinformował członek zarządu Banku Pekao, nadzorujący działalność maklerską Grzegorz Olszewski. Proces integracji działalności maklerskiej w ramach grupy Banku Pekao wszedł w końcową fazę. 30 sierpnia nastąpiło prawne połączenie CDM Pekao z bankiem. Wszystkie aktywności CDM

Naimski: Harmonogram prac związanych z Baltic Pipe nie ma żadnych opóźnień

dofinansowania projektu w ramach programu CEF (Connecting Europe Facility - Łącząc Europę). "Jeśli się uda uzyskać wsparcie, to pieniądze będą większe niż te, które zostały przekazane na fazę projektową" - powiedział Naimski. W styczniu br. Ministerstwo Energii poinformowało, że projekt połączenia

Neinver i Nuveen Real Estate nabywają Silesia Outlet w Polsce za 31,5 mln euro

. Centrum ma duży potencjał, w tym silną kombinację marek i doskonałą lokalizację, blisko kluczowych połączeń komunikacyjnych. Doświadczenie Neinver w branży outletów i głęboka znajomość polskiego rynku, na którym firma jest liderem dzięki marce Factory, będzie kluczem do zagwarantowania stałego wzrostu

Gaz-System: Pierwsza tłocznia Baltic Pipe ma pozwolenie na rozbudowę

częścią Baltic Pipe, mającego na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na rynku europejskim. Projekt składa się z 5 komponentów. Jednym z nich jest rozbudowa i modernizacja polskiego systemu przesyłowego gazu ziemnego. W jego skład wchodzi połączenie gazociągu podmorskiego z istniejącym systemem

Panattoni Europe rozpoczął budowę Panattoni Park Legnica

inwestycje, a także potencjał niedostrzegany wcześniej przez dużych instytucjonalnych deweloperów. Legnica to alternatywa dla Wrocławia, jednej z najlepszych lokalizacji logistycznych Polski. Od stolicy Dolnego Śląska znajduje się ok. godzinę drogi, a dzięki autostradzie A4 ma idealne połączenie z Górnym

PKN Orlen: KE zastosowała procedurę Statement of Objections ws. przejęcia Lotosu

rynkach. Połączenie firm zapewni im mocniejszą pozycję w negocjacjach cenowych z kontrahentami z USA, krajów Bliskiego Wschodu czy Rosji, a także ułatwi nawiązanie współpracy z nowymi partnerami. Transakcja ta będzie miała szczególne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa paliwowo-energetycznego Polski

PKN Orlen chce zakończyć fuzję z Grupą Lotos w 14-15 miesięcy

Warszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - PKN Orlen chce zakończyć transakcję połączenia z Grupą Lotos w ciągu 14-15 miesięcy, poinformował prezes Daniel Obajtek. "Takie transakcje trwają nawet dwa, trzy lata. My wyjątkowo mocno zaangażowaliśmy się w ten proces i chcemy go zakończyć w 14-15

AAA Auto otworzył w Katowicach pierwsze call center w Polsce

tym roku do naszego głównego call center przyjdzie milionowe połączenie od polskiego klienta. Katowickie call center spodziewa się przyjąć ponad 150 tys. połączeń przychodzących. Oznacza to, że centrum w Katowicach przyniesie polskim salonom AAA Auto ponad 50 tys. osób zainteresowanych zakupem lub

PKP Cargo uruchamia transporty żywności koleją z Polski do Chin przez Rosję

innych państw unijnych, podało PKP Cargo. "Przewóz żywności koleją z Polski do Chin przez Białoruś, Rosję i Kazachstan to najszybsza i najbardziej efektywna trasa lądowa i dlatego zależało nam na tym, aby Grupa PKP Cargo uruchomiła to połączenie. Polscy eksporterzy będą mogli szybko i w dużych

Moonlit zadebiutuje na NewConnect w środę

Discovery Channel tworzonej we współpracy z Ultimate Games. Jak dodał, kilka kolejnych ciekawych tematów w najbliższych miesiącach wejdzie w fazę preprodukcji. Jednym z nich będzie "Baikonur" - apokaliptyczny symulator naprawy promu kosmicznego połączony z istotnym aspektem survivalu. Gracze

FlixBus planuje powiększenie oferty w Polsce o 50% w 2019 r.

kierunki: Polska - Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Rzeszów, Katowice, Łódź. Europa - Berlin, Praga, Budapeszt, Wiedeń, Brno, Ostrawa, Drezno" - czytamy także. Obecnie zespół FlixBusa w Polsce przygotowuje się już do uruchomienia siatki połączeń na rok 2019, którą planuje zwiększyć o ok. 50

11bit studios weszło w finalną fazę produkcji gry 'Frostpunk'

Warszawa, 02.02.2018 (ISBnews) - 11bit studios weszło w finalną fazę produkcji gry "Frostpunk", podała spółka.    "Wraz z rozpoczynającym się nowym rokiem 11 bit studios S.A. wchodzi w fazę końcową produkcji 'Frostpunka' - bezprecedensowego połączenia survivalu, city

GDDKiA: Ogłosimy przetargi na 226 km dróg ekspresowych do końca br.

drugiej jezdni. Realizacja tych wszystkich odcinków pozwoli na ukończenie całego ciągu S1" - czytamy w komunikacie. "Z kolei połączenie Świnoujścia z południową granicą umożliwi realizacja 33 km drogi ekspresowej S3 pomiędzy Świnoujściem a Troszynem. To kolejne z przetargów, jakie ogłosimy do

T-Bull ma 1 mln pobrań gry 'Top Speed 2' i łącznie niemal 7 mln w październiku

Speed 2' w zeszłym miesiącu uzyskał średnią 4.67/5. Finalnie spółka oczekuje, że z fazy early Aaccess wyjdzie gra 'Bike Rider Mobile'. Tytuł ten to połączenie dwóch kategorii gier wyścigowych - drag race oraz 'Arcade Racing'. Gracze sami będą mogli zdecydować, czy ścigają się na 1/4 mili, czy pojadą w

iFun4all zatwierdził zmianę nazwy na Draw Distance, planuje kolejne produkcje

niesłabnącą popularnością wśród graczy, a mimo to niewielu twórców się tym zajmuje. Elementy gier action adventure pojawiały się dotychczas w naszych produkcjach, a połączenie ich w jedną grę wydaje się być logicznym i naturalnym krokiem dla studia. Widzimy w tym segmencie ogromną lukę i chcemy zostać jego

GLG Pharma ma 1. umowę na przeprowadzenie badania klinicznego dla GLG-801

inhibitory białek STAT-3, które w połączeniu z tradycyjnymi terapiami przeciwnowotworowymi mają przyczynić się do zwiększenia ich skuteczności. GLG Pharma S.A. jest polską spółką zależną od amerykańskiej firmy GLG Pharma LLC, zajmującą się rozwojem zaawansowanych terapii onkologicznych. Firma posiada

W co inwestować w dobie kryzysu? Eksperci wskazują dwa obszary

wartość naszego kapitału mogła podążyć za zmieniającymi się cenami, musimy się pogodzić z pewnym ryzykiem. - To ryzyko możemy jednak kontrolować przez umiejętne zastosowanie dywersyfikacji i połączenia tradycyjnych rozwiązań inwestycyjnych z ich nieco alternatywnymi wersjami. Najgorsze, co możemy zrobić

hubraum, inkubator Deutsche Telekom, objął udziały w Justtag Group

globalnym rynku. Dla marketerów połączenie świata offline i online w jednej technologii to Święty Graal. Justtag przekuwa to w rzeczywistość, wykorzystując potencjał machine learning" - stwierdził założyciel Dirlango Łukasz Wejchert, cytowany w komunikacie. Justtag m.in. w ramach KoalaMetrics

Gaz-System: II faza open season dla Baltic Pipe potwierdziła zainteresowanie

pięciu elementów, który umożliwi połączenie polskiego systemu przesyłowego ze złożami na szelfie norweskim Morza Północnego. Pozostałe elementy projektu to gazociąg złożowy z systemu norweskiego na Morzu Północnym do punktu odbioru w systemie duńskim, rozbudowa istniejących zdolności przesyłowych w

Spółka z NanoGroup uzyskała ochronę patentową wynalazku w USA

serii G pozyskując nieco ponad 3,55 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na kontynuację prac badawczo-rozwojowych dla wybranego produktu tj. połączenia epirubicyny z nanocząstką polisacharydową. Prace związane będą z produkcją partii w standardzie farmaceutycznym (cGMP), przygotowaniem i

Naimski: Możliwy partner zewn. w finansowaniu interkonektora polsko-ukraińskiego

infrastruktury. Prezes Gaz-Systemu Tomasz Stępień poinformował, że Gaz-System i Ukrtransgaz są w fazie projektowania odcinków, za które są odpowiednio odpowiedzialne. "Jednocześnie rozmawiamy z nimi na temat procedury open season. Jeżeli warunki się spełnią, to będziemy realizować połączenie"

YIT ma grunt pod Smartti Mokotów - największy co-living w Polsce

będą mieli łatwy dostęp do uczelni wyższych czy okolicznych firm" - powiedział prezes Tomasz Konarski, cytowany w komunikacie. Smartti Mokotów zaoferuje nowocześnie urządzone i funkcjonalne jednostki mieszkalne w połączeniu z przestrzenią co-workingową oraz bogatą infrastrukturą towarzyszącą. Na

Polski fundusz bValue zainwestował w niemiecki startup Roq.ad

. Roq.ad powstało na początku 2015 roku. Wykorzystuje założenie "cross-device marketingu" - potencjalni klienci korzystają z różnych urządzeń (komputery, smartfony, tablety), a ich trafne rozpoznanie i połączenie daje lepsze rezultaty zakupowe. Narzędzie wskazuje, jaką drogą budować najtrwalsze

Partner w PDiW: Integracja Orlenu i Lotosu szansą na powstanie globalnego gracza

Warszawa, 28.02.2018 (ISBnews) - Jeśli zrealizuje się scenariusz, w którym PKN Orlen i Grupa Lotos otrzymają zgodę na połączenie, na polskim rynku pojawi się podmiot, który ma szansę stać się prawdziwym globalnym graczem. Integracja koncernów przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa

GLG Pharma złożyła wniosek patentowy na cząsteczkę GLG-805

opracowaniem i walidacją testu diagnostycznego towarzyszącego terapii za pomocą cząsteczek GLG-805 i GLG-801" - czytamy dalej. GLG Pharma posiada wyłączną licencję na opracowywanie i wykorzystywanie technologii opartej o innowacyjne inhibitory białek STAT-3, które w połączeniu z tradycyjnymi terapiami

Bank Handlowy liczy na lekki wzrost kredytów detalicznych w II poł. br.

wsparcia. W skali roku liczba etatów na koniec okresu zmniejszyła się o 133 (tj. 4,2%). Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i

Yareal Polska wybrał PORR na generalnego wykonawcę LIXA w Warszawie

generalnych wykonawców o największym doświadczeniu w budownictwie kubaturowym. Stawiamy na doświadczenie partnera, ponieważ w LIXA oferujemy znakomitej jakości powierzchnię biurową, jakiej szukają najbardziej wymagający najemcy. Połączenie oryginalnego projektu architektonicznego i solidnego wykonania zapewni

CD Projekt miał 175,32 mln zł zysku netto, 180,29 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

2019 r. GOG.com wypracował przychody w wys. 162 mln zł, poprawiając je kolejny rok z rzędu. Zespół tego segmentu zaprezentował w ubiegłym roku aplikację GOG GALAXY 2.0, umożliwiającą graczom połączenie w jedną bibliotekę wszystkich posiadanych gier oraz komunikację ze znajomymi i śledzenie ich postępów

Platforma blockchain dla rynku surowców komgo ruszy w XII, liczy m.in. na Polskę

zdecydowani dopilnować, by faza produkcyjna rozpoczęła się do końca tego roku" - powiedziała prezes podczas panelu na Citi EMEA Media Summit. Podkreśliła, że banki, które są akcjonariuszami komGo dokładają starań, by połączyć swoje wewnętrzne systemy z powstającą platformą, co przyniesie wartość dodaną

Grupa Azoty uruchomiła sklep internetowy z filamentami do drukarek 3D

segmentu nowych technologii rozwijanych przez Grupę Azoty: Tohumus, czyli kwasy humusowe oraz próżniowe powlekanie metalami i niemetalami - technologia fizycznego osadzania z fazy gazowej PVD połączona z technologią plazmową oraz CVD. W sklepie można również nabyć nawozy specjalistyczne i hobbystyczne

Famur podtrzymuje I poł. 2018 r. jako termin fuzji prawnej z Kopeksem

Warszawa, 28.11.2017 (ISBnews) - Famur pracuje nad połączeniem z częścią maszynową Kopeksu zgodnie z zakładanym harmonogramem i podtrzymuje, że w I połowie 2018 r. planuje fuzję formalno-prawną, poinformował ISBnews prezes Mirosław Bendzera. "Wszystkie założenia realizujemy zgodnie z

W Gdańsku powstanie pierwszy w Europie Środkowo-Wsch. hotel pod marką Radisson

zarządzanie hotelem firmie, która zapewnia najwyższy poziom usług, w najbardziej prestiżowych lokalizacjach na świecie. Dzięki połączeniu ogromnego potencjału miejsca i doświadczenia operatora, hotel, który powstaje, stanie się rozpoznawalnym centrum konferencyjnym na świecie przyciągającym do Gdańska

4mobility: Inwestycja w 300 samochodów może nie być ostatnią w 2020 r.

miasta lub miast. "Wchodzimy w etap ekspansji. Od połączenia sił z PGE trwały do niej przygotowania i zaczynamy fazę jej realizacji. Nasza flota powiększy się do przynajmniej 600 samochodów, które będą do dyspozycji już w II kw. br." - powiedział Błaszczak w rozmowie z ISBnews. Wyjaśnił, że

PORR ma umowę na odcinek S16 Borki Wielkie - Mrągowo za 625,9 mln zł

Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zawarła z PORR umowę na projekt i budowę drogi ekspresowej S16 Borki Wielkie - Mrągowo za 625,9 mln zł, podało Ministerstwo Infrastruktury. "Droga ekspresowa S16 docelowo połączy Olsztyn z Białymstokiem

Strategia TDJ: TDJ Venture skupi się na inwestycjach w sektore ICT

w equity, będą zawsze realizowane w formule 'Smart Money'. Opiera się ona o połączenie inwestycji finansowej z kompleksowym wsparciem TDJ wynikającym z kilkudziesięcioletniego doświadczenia spółki w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami. Dzięki współpracy z izraelskim funduszem Pitango Venture

Scope Fluidics rozszerzył współpracę z Clairfield w zw. z projektem BacterOMIC

celowanych. System precyzyjnie oceni wrażliwość bakterii na wszystkie klinicznie ważne antybiotyki i dostarczy lekarzowi obszernych informacji na temat danego patogenu. System BacterOMIC będzie wykorzystywał klasyczne mikrobiologiczne metody wykonywania testów antybiotykowrażliwości, w połączeniu z

Wojas chce mieć łącznie 175 sklepów własnych na koniec 2018 r.

renegocjacja stawek czynszowych w umowach najmu, - wzrost sprzedaży eksportowej hurtowej, w szczególności w kanale B2B, - zamknięcie uporządkowania i uproszczenia procesów biznesowych wynikających z połączenia prawno-organizacyjnego spółek Wojas S.A. i Wojas Trade sp. z o.o., (obecnie w końcowej fazie

Gaz-System przygotowuje teren pod budowę Baltic Pipe w Polsce i Danii

połączy się z odcinkiem lądowym. Z kolei w Polsce przygotowanie terenu pod plac budowy na trasie Niechorze - Płoty jest już na ukończeniu" - czytamy w komunikacie. W najbliższym czasie w Danii zmianie ulegnie przebieg dróg w rejonie inwestycji. Wykonawca przebuduje układ dwóch lokalnych tras

KE zastosowała procedurę 'stop the clock' w sprawie połączenia Orlenu i Lotosu

Warszawa, 24.09.2019 (ISBnews) - PKN Orlen otrzymał od Komisji Europejskiej więcej czasu na przygotowanie dodatkowych, szczegółowych informacji w procesie przejęcia kapitałowego Grupy Lotos, podała spółka. KE poinformowała, że została zastosowana standardowa dla drugiej fazy

Tech Invest Group zainwestuje w brytyjską spółkę Shuttout

NewConnect spółka prowadzi działalność inwestycyjną poprzez dokapitalizowanie, głównie niepublicznych, podmiotów działających w różnorodnych segmentach biznesu, w połączeniu z operacyjnym wsparciem ich rozwoju. Podstawą polityki inwestycyjnej TIG jest wyszukiwanie podmiotów z segmentu nowych technologii

Celon Pharma miało 11,94 mln zł zysku netto, 6,9 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

strategiczne plany spółki na 2020 r. pozostają niezmienne. "Wzmacnianie pozycji rynkowej naszych leków na rynku polskim, zwiększenie dynamiki sprzedaży eksportowej, rozpoczęcie III fazy klinicznej esketaminy DPI połączone z podpisaniem umowy partneringowej" - wymienił prezes. Celon Pharma jest

Tchórzewski: W przypadku fuzji Orlen-Lotos, gdańska rafineria będzie wydzielona

Gdańsk, 16.04.2018 (ISBnews) - Jeśli dojdzie do połączenia PKN Orlen i Grupy Lotos, to rafineria zostanie wydzielona jako przedsiębiorstwo w strukturach grupy i będzie odprowadzać podatek CIT lokalnie, poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski. "Jeśli do tej fuzji dojdzie

Abadon reorganizuje działalność, przejmie kilka spółek Murapolu

do modelu biznesowego i struktur grupy segmentu wykonawczego obejmującego realizację kluczowych prac budowlanych. "Rozbudowane wewnętrzne kompetencje operacyjne w połączeniu ze wsparciem kapitałowym z poziomu holdingu Murapol S.A. pozwolą ponadto Abadon Real Estate S.A. (poza realizacją

NanoGroup zaprezentuje 'Polepi' w Amsterdamie, licząc na umowę partneringową

Warszawa, 13.03.2018 (ISBnews) - NanoGroup zaprezentuje podczas konferencji BIO-Europe w Amsterdamie wstępne wyniki badania skuteczności produktu "Polepi", czyli stworzonej przez spółkę zależną NanoVelos nanocząstki w połączeniu z wykorzystywaną w leczeniu wielu typów

Santander: Piątka PiS doda do konsumpcji 0,5 pkt w II kw., po 1,4 w III, IV kw.

, "13-tka" dla emerytów, obniżenie kosztów pracy oraz przywrócenie połączeń autobusowych pomiędzy małymi ośrodkami. (ISBnews)  

PORR i Mota-Engil CE mają umowę na odc. S1 Mysłowice-Bielsko Biała za 990 mln zł

. Ta umowa to pierwsza z trzech, które GDDKiA planuje podpisać w najbliższym czasie. W pozostałych dwóch przetargach dotyczących S1 badanie i ocena dokumentów złożonych przez wykonawców znajduje się już w końcowej fazie. Urząd przewiduje, że do wyboru najkorzystniejszej oferty może dojść na przełomie

Prezes PGNiG: gazociąg z Norwegii to bezpieczeństwo i konkurencyjność

Andrzej Kublik : W tym tygodniu premier Szydło rozmawiała o budowie gazociągu z Norwegii do Polski. Piotr Woźniak, prezes PGNiG: Pani premier Beata Szydło podjęła trzecią w historii próbę rewitalizacji projektu budowy połączenia gazowego z Norwegii do Polski. Przy pierwszej próbie w 2001 r. byliśmy

Road Studio z grupy Movie Games chce zadebiutować na NewConnect w I poł. 2021 r.

;American Motorcycle Simulator". "Naszą intencją jest wprowadzenie Road Studio na giełdę. Jest to naturalny etap rozwoju spółek z grupy Movie Games. Prace nad naszymi flagowymi produkcjami nabierają tempa, 'Alaskan Truck Simulator' jest już w finalnej fazie realizacji, a jego premiera odbędzie

Moonlit czeka tylko na zielone światło od giełdy na debiut na NewConnect

licencji Discovery Channel tworzonej we współpracy z Ultimate Games. "Kilka kolejnych ciekawych tematów w najbliższych miesiącach wejdzie w fazę preprodukcji. Jednym z nich będzie „Baikonur" - apokaliptyczny symulator naprawy promu kosmicznego połączony z istotnym aspektem survivalu

Przegląd prasy

koniunktury i oczekiwań Parkiet --Agora rozważa przesunięcie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy zwołanego na 27 marca, które ma uchwalić program opcyjny i zatwierdzić połączenie ze spółką Agora-Poligrafia --Rozłucki: Moim zdaniem kilka miesięcy temu nasze akcje wcale nie były

Legimi chce pozyskać 2,4 mln zł w ramach publicznej oferty obligacji serii R

dnia 31 stycznia 2019 r. Dzięki tej transakcji uzyskamy dostęp do szerokiej bazy użytkowników Readfy - serwis posiada 400 tys. zarejestrowanych użytkowników, z czego z aplikacji korzysta regularnie 60 tys. użytkowników miesięcznie. Połączenie oferty Readfy z Legimi pozwoli zwiększyć potencjał

T-Mobile Polska miał 1 678 mln zł przychodów, 411 mln zł skor. EBITDA w IV kw.

.  "Wzrost liczby klientów znalazł odzwierciedlenie we wzroście przychodów - zarówno w ujęciu ogólnym, jak i we wszystkich segmentach, ale nadal, wpływ RLAH w pierwszym półroczu w połączeniu z efektami zmian metodologii rachunkowości nie pozwoliły nam osiągnąć pełnej stabilizacji EBITDA

PGNiG: Innowacje i rozbudowa infrastruktury to odpowiedź na rosnącą konkurencję

podczas panelu na kongresie PowerPol. Z drugiej strony spółka stawia na zwiększanie wydobycia gazu w Norwegii i budowę połączenia gazociągowego, a także LNG i CNG. "Wydaje się dziś, że jeśli chodzi o gaz w krajowym miksie energetycznym, nasza pozycja nie jest zachwiana. Nasze badania i strategia

Alior i Meritum szykują zwolnienia. Pracę straci nawet tysiąc osób

Idą chude czasy dla bankowców. W obawie przed pogorszeniem wyników banki rozpoczynają masowe zwolnienia pracowników. Banki tną koszty, bo przygotowują się na trudne czasy po rekordowym pod względem zyskowności 2014 r. Zwolnienia pracowników to też efekt fuzji. Prawie przy każdym połączeniu banki