farmę wiatrową

Patrycja Maciejewicz

Rosną nasze ambicje budowy morskich farm wiatrowych. Jak wykorzystać potencjał branży? Transmisja z Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Rosną nasze ambicje budowy morskich farm wiatrowych. Jak wykorzystać potencjał branży? Transmisja z Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Znaczenie projektów offshore powoli zaczyna rosnąć. Co najmniej 5 GW za 10 lat, a dwa razy więcej za 20 lat - takie są nowe plany dotyczące rozwoju morskich farm wiatrowych na Bałtyku.

PGE uruchomi wkrótce dwie farmy wiatrowe na północy Polski

Warszawa, 18.06.2020 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) otworzy wkrótce farmy wiatrowe w powiatach Kamień Pomorski i Gryfice, podała spółka. "Już wkrótce #PGE otwiera dwie farmy wiatrowe. W powiecie Kamień Pomorski ruszą 33 wiatraki o mocy 2 MW, natomiast w powiecie Gryfice 10

Polenergia zwiększyła kwotę kredytów dla Farmy Wiatrowej Szymankowo

Warszawa, 30.07.2020 (ISBnews) - Polenergia Farma Wiatrowa Szymankowo (kredytobiorca), spółka zależna Polenergii, zawarła z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, mBankiem, ING Bankiem Śląskim (kredytodawcy) umowę zmieniającą i ujednolicającą umowę kredytu z 5 listopada 2019 r., podała

RWE Renewables uruchomił farmę wiatrową Nawrocko o mocy 7 MW

Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - RWE Renewables uruchomił farmę wiatrową w Nawrocku w pobliżu Szczecina o mocy 7 MW, podała firma. Spółka ma w planach dalsze projekty w zakresie lądowych i morskich elektrowni wiatrowych w Polsce. "RWE w dalszym ciągu powiększa swój portfel odnawialnych

CEZ sprzedał FI KGAL projekty dwóch farm wiatrowych w Polsce

Warszawa, 17.06.2020 (ISBnews) - CEZ sfinalizował sprzedaż projektów farm wiatrowych Krasin (35,2 MW) i Sakówko (4,4 MW) Funduszowi Inwestycyjnemu KGAL, podała spółka. CEZ planuje zakończyć sprzedaż pozostałych czterech projektów wiatrowych w Polsce także w tym roku. "Jesienią ubiegłego

Energa uruchomiła farmę wiatrową w Przykonie o mocy 31 MW

Warszawa, 07.07.2020 (ISBnews) - Energa uruchomiła farmę wiatrową na zrekultywowanych terenach pokopalnianych w Przykonie w województwie wielkopolskim o mocy 31 MW, z zakontraktowanym już odbiorem energii do 2034 roku, podała spółka. Udział odnawialnych źródeł w mocach wytwórczych Energi wzrósł

Energa wkrótce rozpocznie testy rozruchowe Farmy Wiatrowej Przykona

Warszawa, 17.01.2020 (ISBnews) - Energa rozpocznie wkrótce testy rozruchowe Farmy Wiatrowej Przykona o mocy zainstalowanej 31,05 MW, podała spółka. Zakończenie budowy i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie planowane jest na II kwartał 2020 r. "Na terenie farmy wiatrowej Przykona (pow

PGE otrzymała pozwolenie środowiskowe dla morskich farm wiatrowych Baltica

Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla dwóch projektów morskich farm wiatrowych należących do Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), czyli dla Baltica 2 oraz Baltica 3, o łącznej mocy do 2,5 GW, podała

Spółka Erbudu wybuduje farmę wiatrową za 75 mln zł netto

Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - Spółka PBDI - podmiot zależny w 90% od Erbudu - zawarła umowę na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej na terenie województwa zachodniopomorskiego, podał Erbud. Wartość kontraktu to 75 mln zł netto. Inwestorem jest niemiecka spółka Enertrag z

Enea ma ugodę rozwiązującą umowę ws. nabycia farmy wiatrowej Skoczykłody

Warszawa, 21.02.2020 (ISBnews) - Enea Wytwarzanie - spółka zależna Enei - zawarła ze spółkami Fen Wind Farm B.V. oraz Wento Holdings S.à r.l. ugodę pozasądową w związku ze sporem sądowym dotyczącym nabycia udziałów spółki Eco-Power, która jest właścicielem farmy wiatrowej Skoczykłody

Polenergia odpisze 16 mln zł wartości projektu farmy wiatrowej Bądecz

Warszawa, 30.12.2019 (ISBnews) - Polenergia podjęła decyzję o dokonaniu odpisu aktualizacyjnego o szacunkowej wartości 16 mln zł, w odniesieniu do spółki Polenergia Farma Wiatrowa Bądecz, podała Polenergia. "Odpis ma charakter niegotówkowy. Zostanie on ujęty w skonsolidowanym

Polenergia ma umowę na prace przy budowie Farmy Wiatrowej Dębsk o mocy 121 MW

Warszawa, 04.06.2020 (ISBnews) - Polenergia Farma Wiatrowa 3 sp. z o.o. - spółka zależna Polenergii - zawarła z konsorcjum, w skład którego wchodzą Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego (PBDI) - spółka zależna Erbudu - oraz Erbud, umowę dotyczącą budowy Farmy

Energa ma ugodę z szóstą farmą wiatrową ws. praw majątkowych

Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - Energa-Obrót - spółka zależna Energi - i jedna z pozwanych przez nią farm wiatrowych w sposób polubowny zakończyły wszelkie spory dotyczące umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, podała grupa. Warunki ugody są neutralne dla wyniku

Polenergia ma umowę na budowę Farmy Wiatrowej Dębsk o mocy 121 MW

Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - Polenergia Farma Wiatrowa 3 sp. z o.o. - spółka zależna Polenergii - zawarła z konsorcjum Electrum i P.U. Jarex umowę dotyczącą budowy Farmy Wiatrowej Dębsk o łącznej maksymalnej mocy zainstalowanej 121 MW, podała spółka. "Umowa dotyczy realizacji przez

Tauron 'rozgląda się' za kolejnymi farmami wiatrowymi do przejęcia

Krynica-Zdrój, 03.09.2019 (ISBnews) - Po akwizycji pięciu farm wiatrowych o łącznej mocy 180 MW należących do grupy in.ventus, Tauron Polska Energia poszukuje kolejnych projektów wiatrowych do przejęcia, poinformował wiceprezes Jarosław Broda. "Jeśli chodzi o cel 900 MW, to nie jest

RWE Renewables nabył projekty 4 morskich farm wiatrowych w Polsce

Warszawa, 25.10.2019 (ISBnews) - RWE Renewables - spółka zależna RWE - nabył projekty 4 morskich farm wiatrowych w Polsce o łącznej mocy wytwórczej ponad 1,5 GW, podała spółka. "Spółka nabyła udziały w spółkach projektowych od prywatnych właścicieli i deweloperów. RWE zamierza dalej

Polenergia pozyskała 480 mln zł finansowania na budowę farmy wiatrowej Dębsk

Warszawa, 13.07.2020 (ISBnews) - Polenergia pozyskała finansowanie bankowe w wysokości 480 mln zł na budowę Farmy Wiatrowej Dębsk o mocy 121 MW, podała spółka. Rekordowa w historii grupy inwestycja zapewni blisko 50-proc. wzrost mocy w segmencie lądowych farm wiatrowych. "10 lipca 2020

Polenergia pozyskała 107 mln zł finansowania na Farmę Wiatrową Szymankowo

Warszawa, 06.11.2019 (ISBnews) - Polenergia rozpoczyna realizację Farmy Wiatrowej Szymankowo o mocy 38 MW, podała spółka. Na realizację inwestycji Polenergia pozyskała finansowanie bankowe w wysokości 107 mln zł, podała spółka. "Na realizację inwestycji spółka pozyskała finansowanie w

PGE: W Bełchatowie może powstać 100 MW farm wiatrowych, do 100 MW w PV

Warszawa, 17.06.2020 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) dostrzega potencjał mocy zainstalowanej farm wiatrowych na terenach kompleksu Bełchatów na 100 MW przy wymaganych nakładach inwestycyjnych w wysokości ok. 140 mln euro, a potencjał fotowoltaiki w tym miejscu - na maksymalnie 100 MW

PGE uruchomiła farmy wiatrowe Starza/Rybice i Karnice II o mocy blisko 100 MW

Starza, 25.06.2020 (ISBnews) - PGE Energia Odnawialna - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - uruchomiła farmy wiatrowe Starza/Rybice i Karnice II w województwie zachodniopomorskim. Inwestycja w północno-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego to 43 turbiny o łącznej moc

Erbud ma 3 umowy na budowy farm wiatrowych dla EDF łacznie na 68,74 mln zł netto

Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - Erbud, w konsorcjum ze spółką zależną Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego (PBDI), podpisał trzy umowy na budowy farm wiatrowych ze spółkami należącymi do grupy EDF Renouvelables, podała spółka. Łączna wartość kontraktów to 68,74 mln zł netto

Polimex ma umowę na budowę farmy wiatrowej o mocy 60 MW za 43,05 mln zł brutto

Warszawa, 10.07.2020 (ISBnews) - Polimex Budownictwo, spółka zależna Polimex Mostostal zawarł umowę z E&W na wykonanie farmy wiatrowej "Parku Wiatrowego Janikowo" o łącznej mocy 60 MW za 43,05 mln zł brutto, podał Polimex. "Przedmiotem umowy jest kompleksowe wykonanie, w

Spółka zal. Erbudu ma kontrakt na budowę farmy wiatrowej za 31,9 mln zł netto

Warszawa, 14.07.2020 (ISBnews) - PBDI - spółka zależna w 90% od Erbudu - podpisała umowę z ENERTRAG Aktiengesellschaft z siedzibą w Gut Dauerthal na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej na terenie województwa zachodniopomorskiego, podał Erbud. Całkowita wartość kontraktu to 31,9 mln zł

Konsorcjum Erbudu ma umowę na farmę wiatrową Dębsk za 79,8 mln zł netto

Warszawa, 05.06.2020 (ISBnews) - Erbud w konsorcjum z PBDI (podmiot zależny w 90% od Erbudu, lider konsorcjum) zawarł z firmą Polenergia Farma Wiatrowa 3 umowę na roboty budowlane przy budowie Farmy Wiatrowej Dębsk składającej się z 55 elektrowni wiatrowych o łącznej maksymalnej mocy 121 MW

Spółka Erbudu podpisała umowę na farmę wiatrową za 34,47 mln zł netto

Warszawa, 04.06.2020 (ISBnews) - Spółka PBDI - podmiot zależny w 90% od Erbudu - zawarła umowę z firmą Nowa Energia 1 na prace przy budowie farmy wiatrowej Kozłowo, podał Erbud. Wartość umowy to 34,47 mln zł netto. "Całkowita wartość kontraktu netto: 34 474 459,69 zł netto

Spółka Erbudu wykona prace przy farmie wiatrowej Krasin za 21,4 mln zł netto

Warszawa, 30.06.2020 (ISBnews) - PBDI, spółka zależna Erbudu, zawarło z EWP European Wind Power Krasin umowę na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Krasin, podał Erbud. Wartość umowy wynosi 21 372 479 zł netto. Termin realizacji umowy ustalono na 31 maja 2021 roku, podano. Grupa

PKN Orlen: Wybór partnera do inwestycji w morskie farmy wiatrowe w tym roku

Warszawa, 14.07.2020 (ISBnews) - PKN Orlen spodziewa się, że rozmowy związane z poszukiwaniem partnera do inwestycji w morskie farmy wiatrowe będą w dalszym ciągu prowadzone, a wybór nastąpi w tym roku, poinformował prezes Daniel Obajtek. Jednocześnie potrzymał termin rozpoczęcia inwestycji w

PKN Orlen złożył raport środowiskowy dla morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku

Warszawa, 23.07.2020 (ISBnews) - PKN Orlen zakończył badania środowiskowe i złożył raport środowiskowy dla morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, podała spółka. "Zakończenie tego etapu otwiera drogę do pozyskania pozwolenia na budowę oraz

Polenergia przygotuje fotowoltaikę do aukcji OZE, możliwy udział farm wiatrowych

Warszawa, 14.08.2019 (ISBnews) - Polenergia nie wyklucza udziału w mającej się odbyć w tym roku aukcji na energię ze źródeł odnawialnych (OZE) dla farm wiatrowych i przygotowuje do udziału w tych aukcjach projekty elektrowni fotowoltaicznych o mocy 12 MW, podała spółka. "Polenergia

innogy rozpoczęło budowę dziesiątej farmy wiatrowej w Polsce, o mocy 47,5 MW

Warszawa, 10.03.2020 (ISBnews) - innogy Renewables Polska - spółka z Grupy innogy - rozpoczęło budowę lądowej farmy wiatrowej Dolice o mocy 47,5 MW, podała spółka. Projekt ma zostać oddany do użytku pod koniec 2020 roku. innogy Renewables Polska rozpoczęła prace budowlane w ramach projektu

Ignitis Group ma 60 mln euro kredytu z EBI na pierwszą farmę wiatrową w Polsce

Warszawa, 09.03.2020 (ISBnews) - Litewska spółka Ignitis Group pożyczy 60 mln euro od Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na swój pierwszy projekt farmy wiatrowej w Polsce, podał bank. Projekt będzie realizowany przez spółkę Pomerania Wind Farm - spółkę zależną Ignitis Group. EBI podpisał

innogy Renewables Polska rozpoczęło budowę farmy wiatrowej w Żukowicach

Warszawa, 23.05.2019 (ISBnews) - innogy Renewables Polska rozpoczyna budowę lądowej farmy wiatrowej Żukowice składających się z 11 turbin wiatrowych, podała spółka. Inwestycja ma zostać oddana do użytku w 2020 r. "Ogromnie cieszy nas fakt, że po zaledwie czterech latach od ostatniej

Tauron ma zgodę UOKiK na nabycie farm wiatrowych grupy in.ventus

Warszawa, 26.07.2019 (ISBnews) - Tauron Polska Energia otrzymał zgodę prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad spółkami operującymi farmami wiatrowymi należącymi do grupy in.ventus, podała spółka. "Otrzymanie

Polenergia przedłużyła umowy z Siemens Gamesa na serwis farm wiatrowych

Warszawa, 08.05.2019 (ISBnews) - Polenergia Farma Wiatrowa 1, Polenergia Farma Wiatrowa 4 i Polenergia Farma Wiatrowa 6 - spółki zależne Polenergii - zawarły z Siemens Gamesa Renewable Energy aneksy do umów serwisowych, podała spółka. "Umowy dotyczą usług serwisowych - serwisu

PGE EO ma koncesję na wytwarzanie energii w Farmie Wiatrowej Karnice II

Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - PGE Klaster, należąca do PGE Energia Odnawialna (PGE EO) - spółki zależnej Polskiej Grupy Energetycznej - otrzymała od Urzędu Regulacji Energetyki (URE) koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w Farmie Wiatrowej Karnice II, podała PGE EO. To część większego

Na Pomorzu powstanie pierwsza w Polsce morska farma wiatrowa

Morska farma wiatrowa ma powstać w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, a konkretnie w odległości ok. 23 km na północ od linii brzegowej na wysokości gmin Łeba i Smołdzino. Całkowita powierzchnia farmy ma wynieść aż 117 km kw. powierzchni i będzie to pierwsza tego rodzaju instalacja na terenie

Energa ma ugodę z kolejną farmą wiatrową ws. praw majątkowych

Warszawa, 12.06.2019 (ISBnews) - Energa Obrót - spółka zależna Energi - i jedna z 22 pozwanych przez nią farm wiatrowych w sposób polubowny zakończyły wszelkie spory dotyczące umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, podała Energa. Warunki ugody są neutralne dla

Lewiatan: Minimalna odległość farmy wiatrowej od zabudowań powinna wynosić 800 m

Warszawa, 06.02.2020 (ISBnews) - Minimalna odległość farmy wiatrowej od zabudowań powinna wynosić 800 m. Zmianie ulec powinny również przepisy odnoszące się do minimalnej odległości farm wiatrowych od obszarów cennych przyrodniczo, wynika ze stanowiska Rady OZE przy Konfederacji Lewiatan

PGE EO: Pilotaż potwierdził, że farmy wiatrowe mogą świadczyć usługi regulacyjne

Warszawa, 19.02.2020 (ISBnews) - PGE Energia Odnawialna (PGE EO) - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - zrealizowała z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE) projekt pilotażowy, który potwierdził, że farmy wiatrowe po odpowiednim przystosowaniu i optymalizacji będą mogły

Mazur z MR: Decyzje ws. odległości farm wiatrowych mogłyby należeć do samorządów

Warszawa, 04.02.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju (MR) jest za tym, by kompetencje dotyczące odległości farm wiatrowych od zabudowań przekazać do samorządów, poinformował wiceminister rozwoju Krzysztof Mazur. "Jeśli chodzi o tak zwaną regulację 10h, my w tych dyskusjach, które się

PIG wesprze PGE Baltica w przygotowaniach do budowy morskich farm wiatrowych

Warszawa, 13.02.2020 (ISBnews) - Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) wesprze PGE Baltica w przygotowaniach do badań geologicznych, które mają być jednym z etapów programu budowy farm wiatrowych, poinformowało PGE. Obie instytucje podpisały w tej sprawie list

PKN Orlen ogłosił postępowanie na projekt morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku

Warszawa, 13.01.2020 (ISBnews) - PKN Orlen rozpoczął proces wyboru projektanta morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku, podała spółka. W ramach postępowania wyłoniony zostanie doradca techniczny, który przygotuje wstępny projekt morskiej farmy wiatrowej, projekt budowlany, analizy produktywności

Bank Pekao sfinansuje budowę największej lądowej farmy wiatrowej w Polsce

Warszawa, 22.05.2019 (ISBnews) - Bank Pekao udzieli kredytu na budowę największej lądowej farmy wiatrowej w Polsce, podał bank. Zlokalizowana na Pomorzu farma Potęgowo o łącznej mocy 220 MW składać się będzie z 81 turbin wiatrowych. Inwestycję finansuje konsorcjum pięciu banków, w tym Pekao

PKN Orlen: Partner do inwestycji w morską farmę wiatrową najpóźniej w I poł. br.

Warszawa, 30.01.2020 (ISBnews) - Pozyskanie przez PKN Orlen partnera do realizacji inwestycji w morską farmę wiatrową na Bałtyku powinno nastąpić w I kwartale 2020 roku, a najpóźniej do końca I półrocza tego roku, poinformowała członek zarządu koncernu ds. sprzedaży detalicznej Patrycja Klarecka

PSEW: Morskie farmy wiatrowe mogą być kluczowe w transformacji energetycznej

Warszawa, 27.05.2019 (ISBnews) - Morskie farmy wiatrowe mają szansę odegrać kluczową rolę w procesie transformacji energetycznej Polski, wynika z raportu "Przyszłość morskiej energetyki wiatrowej w Polsce", opracowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki

Polenergia: PSE określiły warunki przyłączenia dla morskiej farmy wiatrowej

Warszawa, 29.01.2019 (ISBnews) - Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) w odpowiedzi na wniosek spółki zależnej Polenergii, MFW Bałtyk II, określiły warunki przyłączenia dla morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Środkowy II, podała Polenergia. "Zgodnie z otrzymanymi warunkami przyłączenia

PGE: 13 podmiotów zainteresowanych projektem budowy morskich farm wiatrowych

Warszawa, 30.01.2019 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczne obserwuje duże zainteresowanie realizacją projektu budowy morskich farm wiatrowych, podała grupa. Na zaproszenie do udziału w projekcie odpowiedziało 13 potencjalnych partnerów. „13 potencjalnych partnerów odpowiedziało

Energa Obrót ma siódmą ugodę z farmą wiatrową ws. praw majątkowych

, podano także. "Jest to siódma ugoda zawarta przez Energa Obrót SA z pozwanymi farmami wiatrowymi. Łączna moc obiektów, których dotyczą zawarte ugody, stanowi około 57,5% łącznej mocy zainstalowanej wszystkich pozwanych farm wiatrowych" - czytamy dalej. We wrześniu 2017 r. Energa podała, że

PKN Orlen rozpocznie budowę morskiej farmy wiatrowej w 2024 roku

Płock, 24.04.2019 (ISBnews) - PKN Orlen rozpocznie budowę morskiej farmy wiatrowej w 2024 roku, po zakończeniu programu rozbudowy petrochemii, zapowiedział prezes spółki Daniel Obajtek. "Na pewno będziemy realizować inwestycję w offshore, bo musimy inwestować w źródła niskoemisyjne"

PGE ma umowę z EBI na inwestycję w lądowe farmy wiatrowe wartą do 272,5 mln zł

Warszawa, 13.01.2020 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) zawarła z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę kredytową na kwotę do 272,5 mln zł (ok. 64 mln euro) w celu budowy nowych lądowych farm wiatrowych zlokalizowanych na wybrzeżu Morza Bałtyckiego, podała spółka. Inwestycja

Farma wiatrowa Energi wygrała na aukcji OZE, zakontraktowała 1,245 mln MWh

Warszawa, 02.01.2020 (ISBnews) - Oferta spółki Energa Invest, należącej do Grupy Energa, na sprzedaż energii elektrycznej z Farmy Wiatrowej Przykona, o łącznej mocy zainstalowanej 31,150 MW, wygrała na aukcji OZE ogłoszonej przez Urząd Regulacji Energetyki (URE), podała Energa. Jest to

Polenergia: MFW Bałtyk III ma decyzję środowiskową dot. farm wiatrowych

, łączącej planowane stacje elektroenergetyczne na morzu z Krajowym Systemem Energetycznym" - czytamy w komunikacie. Łączna moc, która może zostać wyprowadzona z morskich farm wiatrowych z użyciem infrastruktury szczegółowo opisanej w decyzji, wynosi do 1 440 MW, podsumowano. Polenergia - notowana

Spółka Erbudu ma umowę na farmę wiatrową Polenergii za 37,05 mln zł netto

Warszawa, 06.11.2019 (ISBnews) - PBDI - spółka w 90% zależna od Erbudu - zawarła umowę z Polenergia Farma Wiatrowa Szymankowo na roboty budowlane przy realizacji farmy, składającej się z 11 elektrowni wiatrowych o łącznej maksymalnej mocy 38,115 MW. Całkowita wartość kontraktu to 37,05 mln zł

PGE Baltica: Rusza projekt badawczy nt. produktywności morskich farm wiatrowych

Warszawa, 17.12.2019 (ISBnews) - PGE Baltica - spółka z grupy kapitałowej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - rozpoczęła projekt badawczy dotyczący produktywności morskich farm wiatrowych, podała spółka. Celem badania jest oszacowanie wpływu spowolnienia przepływu wiatru, jakie w

Rekordowo dużo prądu z farm wiatrowych w święta. Następnym razem wyłączą?

wydarzenia i ocenił je negatywnie. Zamiast cieszyć się z oszczędności płynących z mniejszej emisji CO2, wiceminister w komunikacie na stronie internetowej resortu stwierdził, że "rekordowa moc generowana przez farmy wiatrowe wprowadzała zakłócenia stabilności Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE

Athena Investments sprzedał farmę wiatrową w Połczynie polskiemu inwestorowi

Warszawa, 06.11.2018 (ISBnews) - Athena Investments podpisał umowę sprzedaży farmy wiatrowej w miejscowości Połczyno polskiemu inwestorowi prywatnemu za 0,5 mln euro, podała spółka. "Ze względu na niewielki rozmiar, farma wiatrowa Połczyno nie była nigdy uważana za strategiczny składnik

PKN Orlen zakończył badanie dna Bałtyku w ramach prac nad morską farmą wiatrową

Warszawa, 10.12.2019 (ISBnews) - PKN Orlen zakończył badanie dna Bałtyku w ramach przygotowań do budowy morskiej farmy wiatrowej o mocy 1,2 GW, poinformował prezes Daniel Obajtek. "#ORLEN to nie tylko paliwa. Chcemy być wiodącym producentem zielonej energii w Europie Środkowo

innogy Polska będzie kupować energię z farm wiatrowych WPM Mosty

Warszawa, 20.12.2018 (ISBnews) - innogy Polska nawiązało współpracę z Warszawskim Przedsiębiorstwem Mostowym Mosty Sp. z o.o. sp. k. - właścicielem farm wiatrowych - w zakresie zakupu energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, podała grupa. "Umowy podpisane między innogy

Rząd planuje przyjąć projekt ustawy dot. morskich farm wiatrowych w I kw. 2020

Warszawa, 20.12.2019 (ISBnews) - Planowany termin przyjęcia projektu ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych przez rząd to I kw. 2020 r., wynika z "Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów". "Rozwiązaniem rekomendowanym w

PKN Orlen rozpoczął badanie dna Bałtyku na terenie przyszłej farmy wiatrowej

Warszawa, 29.10.2019 (ISBnews) - Z portu w Gdańsku wypłynął statek, który zbada parametry geologiczne dna Bałtyku na terenie koncesji morskiej farmy wiatrowej PKN Orlen, podała spółka. Na bazie pozyskanych informacji koncern przygotuje wstępny projekt techniczny morskiej farmy wiatrowej

PGE przedstawi wkrótce strategię dot. farm wiatrowych na Bałtyku

Warszawa, 24.10.2018 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) powinna wkrótce przedstawić strategię dotyczącą farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim, poinformował wiceprezes Paweł Śliwa.  "[W obszarze farm wiatrowych na Bałtyku] Polenergia i PGE są liderami zaawansowania prac. Na

Tauron nabył farmy wiatrowe in.ventus o mocy 180 MW za 137 mln euro

Krynica-Zdrój, 03.09.2019 (ISBnews) - Tauron Polska Energia podpisał umowę nabycia pięciu farm wiatrowych o łącznej mocy 180 MW należących do grupy in.ventus i wierzytelności przysługujących Hamburg Commercial Bank AG wobec spółek zarządzających farmami wiatrowymi. Wartość transakcji to 137 mln

PGE: Status ready-to-build farm wiatrowych na morzu na przełomie 2023/2024

Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) chce osiągnąć status 'ready-to-build' pierwszego etapu projektu farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim na przełomie 2023 i 2024 roku, poinformował prezes Henryk Baranowski. "Jesteśmy w procesie negocjacji z Ørstedem

Spółka Erbudu ma 2 umowy na farmy wiatrowe o łącznej wartości 79,25 mln zł

Warszawa, 28.11.2019 (ISBnews) - Spółka PBDI - podmiot zależny w 90% od Erbudu - zawarła umowy na wykonanie kompleksowych robót przy budowie farm wiatrowych Świecie (składającej się z 5 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 16,3 MW) i Dębowa Łąka (składającej się z 14 elektrowni wiatrowych o

Tauron przyjął warunki nabycia 5 farm wiatrowych od in.ventus za 137 mln euro

Warszawa, 27.08.2019 (ISBnews) - Zarząd Taurona przyjął warunki nabycia pięciu farm wiatrowych należących do grupy in.ventus, podała spółka. Farmy zlokalizowane są w północnej Polsce, a ich łączna moc zainstalowana wynosi 180 MW. Wynegocjowana cena nabycia pięciu farm wiatrowych wynosi

Ignitis Group chce oddać pierwszą farmę wiatrową w Polsce w II poł. 2020 r.

Wrocław, 25.09.2019 (ISBnews) - Ignitis Group (wcześniej Lietuvos Energija) planuje skończyć budowę pierwszej farmy wiatrowej w Polsce w II połowie 2020 r., poinformował prezes Darius Maikštnas. Firma planuje dalsze inwestycje w energetykę wiatrową na lądzie oraz fotowoltaikę w Polsce. "

Tauron: Nowo nabyte farmy wiatrowe przyniosą ponad 100 mln zł EBITDA rocznie

Krynnica-Zdrój, 03.09.2019 (ISBnews) - Tauron Polska Energia spodziewa się, że nowo nabyte farmy wiatrowe przyniosą grupie ponad 100 mln zł EBITDA rocznie, poinformował wiceprezes Marek Wadowski. "Spodziewamy się, że te farmy wiatrowe przyniosą nam rocznie ponad 100 mln zł EBITDA"

PKN Orlen rozmawia z 'dwucyfrową liczbą' partnerów ws. morskich farm wiatrowych

rozmawiamy jest dwucyfrowa" - powiedział Obajtek dziennikarzom w kuluarach XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy. Potwierdził też, że PKN Orlen chce wybrać partnera do farm wiatrowych na Bałtyku do końca tego roku. Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi

Spółka Erbudu ma umowę na farmę wiatrową za 22,98 mln zł netto

Warszawa, 08.08.2019 (ISBnews) - PBDI S.A z Torunia - spółka w 90% zależna Erbudu - zawarła umowę z Parkiem Wiatrowym Lichnowy na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Lichnowy za 22,98 mln zł netto, podał Erbud. "Termin końcowy realizacji umowy: 1 czerwca 2020 r"

Tauron rozpoczął negocjacje ws. nabycia farm wiatrowych w północnej Polsce

Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - Tauron Polska Energia otrzymał zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji w sprawie nabycia należących do grupy in.ventus farm wiatrowych zlokalizowanych w północnej Polsce, podał Tauron. Łączna moc zainstalowana farm wiatrowych, o których mowa, wynosi około 200 MW

Spółka Erbudu ma umowę na farmę wiatrową za 24,76 mln zł netto

Warszawa, 23.05.2019 (ISBnews) - PBDI S.A z Torunia - spółka w 90% zależna Erbudu - zawarła umowę z Parkiem Wiatrowym Gaworzyce na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Żukowice za 24,76 mln zł netto, podał Erbud. Termin realizacji umowy to 30 czerwca 2020 r., czytamy w komunikacie

Spółki Polenergii zmieniły umowy dotyczące finansowania budowy farm wiatrowych

Warszawa, 12.07.2018 (ISBnews) - Spółki zależne Polenergii podpisały umowy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) i Bankiem Ochrony Środowiska (BOŚ) zmieniające zasady finansowania budowy farm wiatrowych Gawłowice, Skurpie i Rajgród, podała Polenergia. Harmonogram obsługi kredytu

PKN Orlen chce wybrać partnera do budowy farmy wiatrowej jeszcze w 2019 roku

Warszawa, 19.07.2019 (ISBnews) - PKN Orlen ma już krótką listę potencjalnych partnerów do wspólnej realizacji budowy morskiej farmy wiatrowej o mocy 1,2 GW na Bałtyku, zaś ostateczny wybór partnera powinien nastąpić jeszcze w tym roku, poinformował członek zarządu spółki ds. finansowych Wiesław

WindEurope: W Polsce 7% energii elektrycznej z farm wiatrowych, średnia UE: 14%

Warszawa, 21.02.2019 (ISBnews) - Udział energii elektrycznej pochodzącej z farm wiatrowych w Polsce wynosi średnio 7%, podczas gdy średnia dla wszystkich krajów Unii Europejskiej to 14%, wynika z raportu " Wind energy in Europe in 2018", opublikowanego przez WindEurope. Największy

Tauron buduje nowy magazyn energii przy farmie wiatrowej Lipniki

Kamiennik w woj. opolskim. Z punktu widzenia realizacji celów projektu ta lokalizacja jest najkorzystniejsza, ponieważ stacja ta współpracuje z należącą do Grupy Tauron farmą wiatrową Lipniki o mocy ok. 30 MW, zlokalizowaną w odległości 7,5 km od projektowanego magazynu, podano również. "Moc czynna

PKN Orlen: Umowa z partnerem morskiej farmy wiatrowej możliwa w 2020 roku

Warszawa, 25.04.2019 (ISBnews) - Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, umowa dotycząca pozyskania partnera przy budowie morskiej farmy wiatrowej mogłaby zostać podpisana w 2020 roku, poinformował członek zarządu PKN Orlen ds. finansowych Wiesław Protasewicz. "Nasz konsultant jest w

PGE: Realizacja morskich farm wiatrowych możliwa w połowie przyszłej dekady

Warszawa, 07.03.2018 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) ocenia, że realizacja projektu morskich farm wiatrowych o mocy ok. 1000 MW jest możliwa w perspektywie połowy przyszłej dekady, poinformował prezes Henryk Baranowski. "Powołaniem nowej linii biznesowej, skupionej wokół

Grupa Orlen rozpoczęła badania środowisk. ws. budowy farmy wiatrowej na Bałtyku

Warszawa, 09.01.2019 (ISBnews) - Baltic Power, spółka z Grupy Orlen, rozpoczęła badania środowiskowe oraz pomiary warunków wietrzności na obszarze posiadanej koncesji na morską farmę wiatrową na Bałtyku, podał PKN Orlen. W tym celu zawarta została umowa z konsorcjum firm Mewo oraz Instytutem

Energa zbuduje farmę wiatrową o mocy ponad 30 MW w gminie Przykona

Warszawa, 28.02.2019 (ISBnews) - Energa Invest - spółka zależna Energi - zrealizuje budowę farmy wiatrowej o mocy ponad 30 MW na terenie gminy Przykona w województwie wielkopolskim, podała spółka. Zakończenie budowy zaplanowano na II kw. 2020 r. "Spółka złożyła w lutym powiadomienie o

Enea bierze pod uwagę inwestycje w morskie farmy wiatrowe

Warszawa, 23.03.2018 (ISBnews) - Enea rozważa morskie farmy wiatrowe jako jeden z możliwych nowych kierunków inwestycji, obok małej kogeneracji i paliwa RDF, poinformował prezes Mirosław Kowalik. "Jest parę projektów, którymi jesteśmy zainteresowani, ale za wcześnie o nich mówić

EDP Renovaveis wybuduje farmę wiatrową o mocy 38 MW dzięki wygranej w aukcji

Warszawa, 22.11.2018 (ISBnews) - EDP Renovaveis (EDPR) zabezpieczyło 15-letnie wsparcie dla nowego projektu dzięki wygranej w aukcji dla farm wiatrowych i rozpocznie budowę nowej instalacji o mocy 38 MW, podała spółka. Inwestycja zostanie zlokalizowana na terenie gminy Korsze, w północno

Polenergia ma umowy z Siemens Gamesa na serwis farm wiatrowych za 131,3 mln zł

Warszawa, 29.03.2019 (ISBnews) - Amon i Talia - spółki zależne Polenergii - zawarły z Siemens Gamesa Renewable Energy umowy na usługi serwisowe farm wiatrowych Łukaszów i Modlikowice, podała spółka. Łączna szacowana wartość umów to 131,3 mln zł. "Umowy obejmują serwis turbin Vestas V90 o

Tchórzewski: Na przyszły rok planowane są aukcje dla lądowych farm wiatrowych

Warszawa, 23.11.2018 (ISBnews) - Projekt polityki energetycznej zakłada stopniowe przejście od budowania elektrowni wiatrowych na lądzie do farm na morzu, ale na przyszły rok planowane są jeszcze aukcje dla farm na lądzie, poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski. "W tym

Bałtyk idealny do rozwoju farm wiatrowych

& Company - firmie, która zajmuje się doradztwem strategicznym. - Morze Bałtyckie z głębokością 20-30 metrów i dobrą wietrznością jest idealne do rozwoju farm wiatrowych. Takich warunków kraje śródziemnomorskie mogą nam tylko pozazdrościć, bo tam morze jest za głębokie i nie wieje - mówi Marcin Purta. Jego

PGE zaprosiła kilkunastu partnerów do rozmów nt. farm wiatrowych na Bałtyku

Warszawa, 06.12.2018 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) zaprosiła kilkunastu potencjalnych partnerów do rozmów  na temat budowy farm wiatrowych na Bałtyku, podała PGE. Planowany pierwszy etap programu offshore grupy zakłada budowę morskich farm wiatrowych o maksymalnej mocy

Konsorcjum z Erbudem ma umowę na budowę farmy wiatrowej za 41,35 mln zł netto

Warszawa, 11.01.2019 (ISBnews) - Erbud jako partner konsorcjum z PBDI l(iderem konsorcjum) i Electrum zawarł z Windfarm Polska II umowę o wartości 41,35 mln zł na zaprojektowanie, wykonanie, wyposażenie, dostawę, budowę, wykonanie prób oraz uruchomienie farmy wiatrowej w miejscowości

Tobiszowski z ME: Potencjał farm wiatrowych na Bałtyku to 8 GW do 2035 r.

Warszawa, 10.10.2018 (ISBnews) - Łączny potencjał mocy farm wiatrowych w polskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego to 8 GW w perspektywie 2035 r., poinformował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. "Obszarem rozwoju energetyki odnawialnej będzie także polska wyłączna strefa

PGE wybuduje 3 farmy wiatrowe o łącznej mocy 97,17 MW w woj. zachodniopomorskim

Warszawa, 21.11.2018 (ISBnews) - PGE Energia Odnawialna – spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) – zbuduje trzy farmy wiatrowe: Starza, Rybice i Karnice II o łącznej mocy zainstalowanej 97,17 MW, podała spółka. Planowany termin zakończenia inwestycji to połowa 2020 r

Energa nie planuje zmian w kontraktach z farmami wiatrowymi

Warszawa, 09.08.2017 (ISBnews) - Energa nie planuje zmian w kontraktach z farmami wiatrowymi w związku z planowaną nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE_, poinformował prezes Energa-Obrót Jarosław Dybowski. "Nie mamy planów zmian. Nie uważamy, żeby zmiana stanowiła

Lewiatan: Morskie farmy wiatrowe nie będą konkurencją dla elektrowni jądrowej

Warszawa, 20.04.2017 (ISBnews) - Inwestowanie w morskie farmy wiatrowe przyczyni się do umacniania bezpieczeństwa energetycznego kraju, w tym powiązań transgranicznych oraz zapewni rozwój najbardziej korzystnych spośród źródeł odnawialnych (OZE). Jednocześnie farmy morskie nie stanowią

PGE zakłada ready to build dla 1 tys. MW farm wiatrowych offshore na koniec 2021

Warszawa, 14.11.2018 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) zakłada osiągnięcie statusu "ready to build" dla pierwszego 1 000 MW mocy zainstalowanej farm wiatrowych na morzu pod koniec 2021 r., poinformował prezes Henryk Baranowski. "Prace są prowadzone, trwają badania

Energa ma ugodę z trzecią farmą wiatrową, brak negatywnego wpływu na wynik

Warszawa, 18.07.2018 (ISBnews) - Energa-Obrót - spółka zależna Energi, zawarła ugodę z kolejnym z 22 pozwanych podmiotów prowadzących farmy wiatrowe. Nie wpłynie to niekorzystnie za wynik finansowy, podała spółka.  "Warunki, na jakich ugodę zawarto są satysfakcjonujące dla obu stron i

ME: Spotkanie dot. morskich farm wiatrowych realizacją zapowiedzi resortu

Warszawa, 31.10.2019 (ISBnews) - Przedstawiciele przedsiębiorstw i instytucji zajmujących się morską energetyką wiatrową spotkali się w Ministerstwie Energii (ME), żeby omówić zakres rozwoju krajowego przemysłu na rzecz morskiej energetyki wiatrowej, podał resort. Spotkanie jest realizacją

PGE może zrealizować nawet do 2,8 GW w farmach wiatrowych offshore w 2 etapach

Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) planuje inwestycje w 3,2 GW nowych mocy, w tym łącznie do 2,8 GW w farmach wiatrowych na morzu, w dwóch etapach, poinformował wiceprezes Ryszard Wasiłek. "Jeśli chodzi o nowe inwestycje, które planujemy, to jest to 3,2 GW

PKN Orlen: Decyzja ws. morskich farm wiatrowych powinna zapaść w 2019 r.

Wrocław, 19.09.2018 (ISBnews) - Decyzja PKN Orlen w sprawie inwestycji w morskie farmy wiatrowe powinna zostać podjęta w przyszłym roku, poinformował dyrektor wykonawczy ds. energetyki Jarosław Dybowski. "Robimy przetarg na firmę doradczą, trwają prace przygotowawcze związane z

Energa ma ugodę z drugą farmą wiatrową, brak negatywnego wpływu na wynik

Warszawa, 30.05.2018 (ISBnews) - Energa-Obrót - spółka zależna Energi - zawarła ugodę z kolejnym z 22 pozwanych podmiotów prowadzących farmy wiatrowe. Nie wpłynie to niekorzystnie za wynik finansowy, podała spółka. "Energa-Obrót S.A. i jedna z 22 pozwanych przez Energa-Obrót S.A. farm

Energa ma ugodę z jedną z farm wiatrowych, brak negatywnego wpływu na wynik

Warszawa, 21.05.2018 (ISBnews) - Energa-Obrót - spółka zależna Energi - zawarła ugodę z jednym 22 pozwanych podmiotów prowadzących farmy wiatrowe. Nie wpłynie to niekorzystnie za wynik finansowy, podała spółka. "Spółka zależna Energa-Obrót S.A. i jedna z 22 pozwanych przez Energa-Obrót S.A

Polenergia zawrze umowy sprzedaży 50% w spółkach budujących farmy wiatrowe 22 V

Warszawa, 02.05.2018 (ISBnews) - Polenergia i Statoil Holding Netherlands uzgodniły, że podpiszą przyrzeczoną umowę sprzedaży 50% udziałów w spółkach Polenergia Bałtyk II i Polenergia Bałtyk III (SPV), które prowadzą projekty budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku, 22 maja br., podała