famak akcje

Zamet przewiduje, że sfinalizuje sprzedaż Fugo Famakowi w I poł. kwietnia

Warszawa, 24.03.2017 (ISBnews) - Zamet Industry przystąpił do dalszych negocjacji z Famur Famak ws. zakupu 100% udziałów Fugo Zamet przez Famak i spodziewa się, że sfinalizowanie transakcji może nastąpić w I poł. kwietnia br., podał Famur. "W nawiązaniu do raportu bieżącego

Grupa Famur kupiła Fugo od Zamet Industry za 14 mln zł

Warszawa, 04.04.2017 (ISBnews) - Famur Famak zawarł umowę sprzedaży przez Zamet Industry 100% udziałów w Fugo za kwotę 14 mln zł, podał Famur. "Cena 100% udziałów Fugo, dających tyle samo głosów na zgromadzeniu wspólników, wraz ze wszystkimi wynikającymi z nich prawami, wynosi 14 000 000

Famur Famak chce kupić Fugo Zamet od Zamet Industry za 12-15 mln zł

Warszawa, 16.02.2017 (ISBnews) - Zamet Industry otrzymał od Famur Famak wstępną ofertę nabycia 100% udziałów spółki Fugo Zamet, podał Zamet. Famak wstępnie oszacował wartość 100% udziałów na 12-15 mln zł. Jednak Zamet postanowił o rozpoczęciu procesu poszukiwania najkorzystniejszej oferty na

Famur Famak chce kupić Fugo Zamet od Zamet Industry za 12-15 mln zł

Warszawa, 16.02.2017 (ISBnews) - Zamet Industry otrzymał od Famur Famak wstępną ofertę nabycia 100% udziałów spółki Fugo Zamet, podał Zamet. Famak wstępnie oszacował wartość 100% udziałów na 12-15 mln zł. Jednak Zamet postanowił o rozpoczęciu procesu poszukiwania najkorzystniejszej oferty na

Przegląd informacji ze spółek

skonsolidowanego zysku netto w 2019 r. według szacunkowych danych, podała spółka. TDJ Equity I przyjął propozycję objęcia pakietu kontrolnego akcji spółki zależnej Famuru - Famur Famak - w ramach nowej emisji, podał Famur. Skarb Państwa powinien sprzedać akcje Energi w wezwaniu korzystniej niż po 7 zł za akcję

Famur Famak ma kontrakt z EMO za 32 mln zł

Warszawa, 08.04.2016 (ISBnews) - Famur Famak zawarł z EMO kontrakt o wartości ponad 32 mln zł, którego przedmiotem jest zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie systemu przeładunkowo-transportowego materiałów sypkich o wydajności 6 tys. t/h, poinformowała spółka. EMO to największy terminal

Famur miał wstępnie ok. 253 mln zł zysku netto w 2019 r.

w połowie roku 2019 r jednolitego i konserwatywnego podejścia do rozpoznawania ryzyk w obszarze Surface, w IV kwartale kontynuowaliśmy weryfikację funkcjonowania obszarów operacyjnych Grupy Famak. Specyfika kontraktów realizowanych w tym segmencie, szczególnie dla branży energetycznej

Konsorcjum z Famurem ma umowę na prace przy blokach 5,6 El.Opole za 139,8 mln zł

zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Skonsolidowane przychody spółki ze sprzedaży sięgnęły 1176 mln zł w 2013 r. Famur podpisał dziś z TDJ oraz Fugo umowy nabycia pakietu 76,69% akcji Famak za 69,1 mln zł. Famak to zlokalizowany w Kluczborku producent maszyn i urządzeń przeładunkowych

Przegląd informacji ze spółek

rozsądnego' wyniku w całym bieżącym roku, poinformował wiceprezes Andrzej Wilusz. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podjęła uchwałę o wprowadzeniu akcji spółki Carbon Studio do obrotu na rynku NewConnect, podała spółka. Spółka czeka na wyznaczenie pierwszego dnia notowań; uroczystość

DM mBanku wznowił rekomendowanie Famuru od zalecenia 'kupuj' i wyceny 6,95 zł

Warszawa, 26.07.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego mBanku wznowili wydawanie rekomendacji dla akcji Famuru od zalecenia „kupuj", jednocześnie wyznaczając cenę docelową na poziomie 6,95 zł za akcję, wynika z raportu datowanego na 20 lipca. W dniu wydania rekomendacji kurs

Famur skupi się na konsolidacji Famaku, nie wyklucza dalszych akwizycji

nam Famak" - powiedział Bendzera w rozmowie z ISBnews. W listopadzie 2014 r. Famur podpisał z TDJ oraz Fugo umowy nabycia pakietu 76,69% akcji Famak za 69,1 mln zł. Tym samym - jak wówczas podkreślano - Famur rozpoczął budowę spółki zależnej zajmującej się systemami przeładunkowymi dla

Przegląd prasy

. 75% zysku netto za 2019 r. na dywidendę --Famur miał wstępnie ok. 253 mln zł zysku netto w 2019 r. --Famur: TDJ Equity I obejmie pakiet kontrolny akcji Famur Famak --Sasin: Skarb Państwa powinien sprzedać akcje Energi korzystniej niż po 7 zł/szt. --Paweł Kapica zrezygnował z członkostwa w

Przegląd informacji ze spółek

- spółka zależna Famur Famak (dalej: Famak) zawarła z syndykiem masy upadłości Famago umowę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP), wchodzącego w skład Famago za 11,06 mln zł, podał Famur. Cena emisyjna w ofercie publicznej akcji serii L spółki PZ Cormay została ustalona na 3,24 zł, podała

Famur miał 50,47 mln zł zysku netto z działalności kont. w III kw. 2019 r.

miało istotny wpływ w 2019 na zysk brutto oraz netto Grupy Famur była sprzedaż akcji PBSz, podkreśliła także spółka. "W związku ze sprzedażą akcji PBSz S.A., Grupa Famur rozpoznała wynik na utracie kontroli ('Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych') w

Przegląd informacji ze spółek

audytorski oraz przeprowadzenie szkoleń, za ryczałtowo 179,9 mln zł netto. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyznaczyła pierwszy dzień notowań akcji Carbon Studio na rynku NewConnect na środę 18 grudnia, podała spółka. Strategia Enei nie zakłada udziału w konsolidacji sektora, poinformował

TDJ sfinalizowało nabycie 82,19% akcji FPM od grupy Rafako

Warszawa, 23.02.2015 (ISBnews) - TDJ sfinalizowało nabycie 82,19% akcji FPM, należących dotychczas do grupy Rafako, podała spółka. "Przejęcie FPM S.A. to dla TDJ S.A. kolejny - po nabyciu spółek Famak S.A. i Fugo S.A. - krok w kierunku poszerzenia kompetencji wykonawczych dla sektora

Przegląd prasy

przeciwko planom rządu dotyczącym lasów. Boi się, że ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości będzie pretekstem do przejmowania i sprzedaży terenów leśnych. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zaprzecza   ISBnews --MCI Capital TFI rozpoczął proces negocjacji sprzedaży pakietu akcji Genomed

Przegląd informacji ze spółek

do podwyższenia kapitału spółki o maks. 4,5 mln akcji - po cenie nie niższej niż 84 zł, wynika z uchwał walnego. Akcje mogą zostać zaoferowane w ramach oferty publicznej i mogą być notowane na GPW, lub innej giełdzie w Europie lub też w USA.  Unified Factory pozyskał dotację

Przegląd informacji ze spółek

. Zarząd TIM zarekomendował przeznaczenie zysku wypracowanego w 2016 r. w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych, podała spółka. Zamet Industry przystąpił do dalszych negocjacji z Famur Famak ws. zakupu 100% udziałów Fugo Zamet przez Famak i spodziewa się, że sfinalizowanie transakcji może nastąpić w

Przegląd informacji ze spółek

dopuszczeniu oferentów do badania due diligence spółki zależnej Tauron Ciepło, które może zakończyć się złożeniem ofert wiążących, podała spółka. W wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Ergisu, ogłoszonego przez Finergis Investments oraz Marka Górskiego, 22 listopada 2019 roku zostały

Przegląd informacji ze spółek

zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 12 maja o przeznaczeniu całego zysku netto za 2016 r. na kapitał rezerwowy, wynika z projektów uchwał. Famur Famak - spółka zależna Famuru - podpisał umowę z Hans Künz GmbH, na podstawie której zwiększy dla zamawiającego rezerwacje rocznych mocy

Przegląd prasy

pieniądza M3 wzrosła o 7,7% r/r na koniec III; konsensus: +8,6% --GUS: Deficyt sektora 'general government' spadł r/r do 44,74 mld zł w 2016 r. --Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 867,5 mln zł w marcu --Famur Famak zwiększy obroty z Hans Künz GmbH do ok. 50 mln zł rocznie do 2020 r. --MF

Przegląd informacji ze spółek

., w tym dalszego powstrzymania się od zastosowania sankcji po terminie 15 maja 2018 r. w przypadku, gdy Raiffeisen Bank International AG (RBI) nie wprowadzi akcji Raiffeisen Bank Polska SA (RBPL) do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), poinformowała komisja. Selvita jako

Przegląd prasy

--Famur Famak ma list intencyjny ws. umowy na ok. 55 mln zł z grupą Tata Steel --DM BOŚ podniósł wycenę Orange Polska do 4,8 zł, nadal rekomenduje 'sprzedaj' --Lisala ma sprzedać do 136,19 mln akcji Echo Investment w drodze oferty --W budżecie centralnym utrzymała się nadwyżka na koniec września

Przegląd informacji ze spółek

poniedziałek, 1 grudnia. Famur podpisał z TDJ oraz Fugo umowy nabycia pakietu 76,69% akcji Famak za 69,1 mln zł, podała spółka. Tym samym Famur rozpoczął budowę spółki zależnej zajmującej się systemami przeładunkowymi dla górnictwa odkrywkowego. Orco Property Group odnotowało 18,28 mln euro

Przegląd prasy

zainwestowaliśmy w naszą fabrykę Kosmepol 750 mln zł, a w najbliższych pięciu latach zainwestujemy jeszcze 250 mln zł w rozbudowę zakładu Parkiet --EBOR może niebawem zrealizować duże zyski z inwestycji w akcje Altusa TFI oraz Grupy Azoty; jako kupujący instytucja ta może brać udział w zbliżających się IPO

Przegląd prasy

zakończyło emisję akcji serii K, poinformowała spółka. Uplasowano 42,5 mln akcji o wartości nominalnej 2 zł każda, oferowanych z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dodano. --Best przydzielił 650 inwestorom obligacje serii T1 o łącznej wartości nominalnej ok. 55,8 mln zł, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

hotelem ibis Tallinn Centre, poinformowała spółka. Hotel zostanie otwarty w połowie 2019 roku. Właścicielem i inwestorem hotelu jest firma Hausers Group. Rafako zakończyło emisję akcji serii K, poinformowała spółka. Uplasowano 42,5 mln akcji o wartości nominalnej 2 zł każda, oferowanych z zachowaniem

Przegląd informacji ze spółek

Wittchen podpisał umowę z firmą Lidl na dostawy produktów w 2017 roku o łącznej szacunkowej wartości 15,3 mln zł netto, podała spółka.  Akcjonariusze PCC Rokita zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 150,09 mln zł na wypłatę dywidendy, co daje 7,56 zł na jedną akcję, podała spółka

Przegląd prasy

sieci LTE i ponad 40% dla 4G LTE Ultra --Plaza Centers sprzedaje działkę w greckim Pireusie za 4,7 mln euro --Solar Company zmniejszyło r/r skonsolidowane przychody do 9,3 mln zł w III --Fortum ma 100% akcji Grupy Duon po przymusowym wykupie --Agora: Sieć kin Helios powiększy się o cztery

Przegląd prasy

w październiku --Ipopema TFI złożyła wniosek do UOKiK ws. przejęcia Inventum 1 FIZAN --Mikrokasa: Redukcja na obligacje serii L1 to 57%, seria J wchodzi na Catalyst --Famur kupił 76,7% akcji Famak za 69,1 mln zł --Strata netto Orco zmniejszyła się r/r do 18,28 mln euro w I-III kw. 2014 r. --GPW

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka. Wcześniej Solar Company informowało, że skonsolidowane przychody za marzec 2015 r. wyniosły 12,5 mln zł. Fortum Holding nabył 6,65% akcji Grupy Duon w wyniku przymusowego wykupu i osiągnął 100% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu, podała spółka. Fortum rozważy też nabycie kolejnych

Przegląd informacji ze spółek

także, że NWZ podejmie 16 grudnia decyzję o umorzeniu większości z 650.000 akcji własnych będących w posiadaniu spółki. Jednostkowe prawa poboru akcji serii D Grupy Lotos będą notowane od 20 do 25 listopada, podała spółka. TIM ocenia, że osiągnięte w III kw. 2014 r. wyniki dobrze prognozują na