europie szklarnię

SŁAWOMIR SKOMRA

Pesymiści się mylili. Oto klucz do potęgi Lubelszczyzny?

Pesymiści się mylili. Oto klucz do potęgi Lubelszczyzny?

Chłodnie, przetwórnie, spółdzielnie, biznesplany. Lubelscy rolnicy nie żyją już z sezonu na sezon. Dziś to prężni przedsiębiorcy, którzy krok po kroku zdobywają kolejne rynki. Prym wiodą sadownicy, ale też producenci krzewów i kwiatów

Fiskus ostrożnie wchodzi na wieś

Pierwszy krok do wprowadzenia zwykłego podatku dochodowego w rolnictwie. Resort finansów bierze się do najbardziej dochodowych gospodarstw.

Jak Holandia pilnuje Polaków

Nie ma bata na Wielkiego Brata. Polacy, którzy wyjeżdżają do pracy w Holandii, wpadają w sidła systemu, który skazuje ich na tymczasowe życie pod nadzorem w robotniczych enklawach