europejski akt urodzenia wniosek

PAP

Halicki: od marca-kwietnia 30 nowych usług na ePUAP-ie

Halicki: od marca-kwietnia 30 nowych usług na ePUAP-ie

Od marca-kwietnia osoby, które mają profil na ePUAP-ie, będą mogły za jego pośrednictwem np: zgłosić zgubienie dowodu osobistego, zawiadomić o zbyciu pojazdu czy złożyć wniosek o wydanie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego - zapowiada MAC.

Dzięki Unii budujemy, ale też emigrujemy. To obije się czkawką

Bilans unijnej dekady to nie tylko tysiące kilometrów nowych dróg, linii kolejowych i sieci szerokopasmowych. To także masowa emigracja za pracą, która wkrótce odbije się czkawką.

Dmowski: Z e-dowodów nie rezygnujemy. Ale najpierw karta NFZ

Za dwa, trzy lata Polska rozpocznie wydawanie dowodów osobistych z podpisem elektronicznym. Wcześniej z dotychczasowych blankietów znikną niektóre dane, w tym adres zameldowania, a dowód osobisty wyrobimy w dowolnym miejscu w kraju - zapewnia Roman Dmowski, wiceminister w MSW.

Nie cyfryzujcie nam furmanki, czyli eksperci wskazują zadania dla ministra Boniego

Nie cyfryzujcie nam furmanki, czyli eksperci wskazują zadania dla ministra Boniego

budowę czy wziąć ślub poza miejscem urodzenia. - A przemeldowanie? Testowałem wszystkie idiotyzmy tej procedury - żali się Tomasz Kulisiewicz, analityk firmy doradczej Audytel. - I tak: musiałem dostarczyć akt własności mieszkania, choć różne wydziały, biura i gminne spółki mają już ze sześć kopii tego

Cyfrowa Polska 2011?

potrzebne dane. - Załóżmy, że w Szczecinie chcą wziąć ślub osoby z Częstochowy i z Łodzi. Dziś muszą najpierw przywieźć ze swoich macierzystych urzędów stanu cywilnego akty urodzenia. Kiedy już wdrożymy cyfrowy rejestr aktów stanu cywilnego, urzędnik ze Szczecina sam wejdzie sobie do bazy i odnajdzie

Jakie zmiany w przepisach czekają nas w 2012 roku?

Jakie zmiany w przepisach czekają nas w 2012 roku?

dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, przysługującego rodzicom o niskich dochodach.W tym roku czekają nas też najprawdopodobniej cięcia w przyznawaniu becikowego dla rodzin zarabiających najwięcej. Jeśli roczny dochód rodziny przekroczy 85 tys., becikowe nie będzie jej przysługiwało

Sieci i sidła polskich e-urzędów

Sieci i sidła polskich e-urzędów

poniedziałek, bo faks to papier, więc nawet jak dotrze na właściwe biurko, niełatwo go znaleźć. Dlaczego nie można tego zrobić e-mailem? Czytelniczka: - Niedawno brałam ślub w USC w Lublinie. Urodziłam się w Świdniku. Musiałam więc w Świdniku wziąć odpis aktu urodzenia, za który zapłaciłam 20 zł. Przywiozłam

Nie daj się zaciągnąć do przedszkola

Nie daj się zaciągnąć do przedszkola

będą umierać ze szczęścia, bo stworzyłeś dodatkowe miejsca dla dzieci. O każdy grosz będziesz walczyć. Będziesz w tym samotny jak miś bez oczka. Starała się o dotację z Unii Europejskiej. Ewa: - Pisanie wniosku o dofinansowanie było katorgą, ale przeszłyśmy pierwszy etap zadania "Innowacyjność

Nie w Lublinie, to w Szczecinie. Największa rosyjska inwestycja w Polsce

Nie w Lublinie, to w Szczecinie. Największa rosyjska inwestycja w Polsce

. Pracowałem jako spawacz rurociągów i operator dźwigu w Niżniewartowsku, głównym naftowym okręgu Syberii - opowiada "Gazecie" Anatolij Lejrich. Urodził się w Nowosybirsku, a szkołę i studia kończył w Moskwie. Dba o czas wolny. W ramach hobby maluje obrazy olejne, buduje domy, jest myśliwym. I

Balcerowicz: Uważajcie na obietnice, (nie)Święci Mikołajowie

Balcerowicz: Uważajcie na obietnice, (nie)Święci Mikołajowie

oraz próba przeforsowania fuzji dwóch państwowych firm w energetyce, co ograniczyłoby konkurencję.***W 1999 r. nie dało się w pełni wprowadzić zasad nowego systemu. 3,5 mln osób na emeryturze nie mogło przejść do nowego systemu. Uznano również, że osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r. nie miały dosyć

Stenogram z 36. posiedzenia Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości prywatyzacji PZU SA 17 sierpnia 2005 r.

. 1 pkt od 5 do 9 w postępowaniu przed komisją przysługuje pani prawo zwrócenia się do komisji z wnioskiem o zarządzenie przerwy w posiedzeniu komisji, umożliwienie swobodnego wypowiedzenia się w objętej przesłuchaniem sprawie, uchylenia pytania, które w pani ocenie sugeruje odpowiedź bądź jest

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Akt urodzenia

Archiwum Państwowego w Poznaniu]] Akt urodzeniaakt stanu cywilnego stwierdzający fakt narodzin dziecka. Dokument ten jest tworzony i przechowywany przez urząd stanu cywilnego na którego obszarze działania (właściwość miejscowa) stwierdzono urodzenie. Stanowi on wyłączny dowód

Jednolity akt europejski

Jednolity akt europejski (JAE, ang. Single European Act, SEA) z 1986 r. jest umową międzynarodową zawartą w ramach Wspólnot Europejskich.Jednolity akt europejski to pierwsza znacząca modyfikacja traktatu rzymskiego z 1957 roku. JAE formalnie ustanowił powstanie wspólnego rynku europejskiego

Data urodzenia

Data urodzenia – w prawie i genealogii data przyjścia na świat (tj. zakończenia drugiego etapu porodu danej osoby), tj. dzień, miesiąc i rok w kalendarzu gregoriańskim. Obecnie jedynym prawnym dowodem i źródłem daty urodzenia osoby jest jej akt urodzenia wystawiony przez właściwy dla miejsca

Akt stanu cywilnego

Akt stanu cywilnego – pojedynczy wpis w księdze stanu cywilnego, który rejestruje stan cywilny osoby poprzez urzędowe odnotowanie określonych zdarzeń. W prawie polskim istnieją trzy rodzaje takich aktów: akt urodzenia, akt małżeństwa i akt zgonu. Akty stanu cywilnego stanowią wyłączny dowód

Dom Urodzenia Fryderyka Chopina

Dom Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli koło Sochaczewa – obecnie muzeum biograficzne, w skład którego wchodzi oficyna (tzw. dworek) oraz 7-hektarowy park krajobrazowy nad rzeką Utratą. Dwór wraz z parkiem jest oddziałem Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie zarządzanego

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.