energa gdańsk komunikat przetargowy

Przegląd informacji ze spółek

powołało pięć nowych osób do jej składu: Grzegorza Barszcza, Beatę Chłodzińską, Piotra Ciacha, Katarzynę Kosińską i Jarosława Zagórowskiego, podała spółka w osobnych komunikatach. PKN Orlen wykonał opcję wcześniejszego odkupu zapasów obowiązkowych ropy naftowej od spółki Cranbell za ok. 1 137 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

okresie o 43% r/r do ponad 600 tys. ton. Oferta konsorcjum Budimeksu (lider, 95% udziału) i Ferrovial Agroman, warta 209,74 mln zł netto, została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na budowę łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki, podała spółka. Energa