emisja co2 w europie

Connie Hedegaard, komisarz ds. klimatu

Emisja CO2 - Chiny prawie dorównują Europie

Emisja CO2 - Chiny prawie dorównują Europie

Obecnie średnia ilość emisji na jednego mieszkańca w Chinach wynosi już 7,2 tony i ciągle wzrasta. W Europie jest to 7,5 tony z tendencją spadkową. Świat nie może walczyć ze zmianą klimatu bez zaangażowania ze strony gospodarek wschodzących. Dlatego właśnie tak istotne było przejście ze starego systemu na nowy. I udało się.

Europa Środkowa musi współpracować w sprawie emisji CO2

Czy ścisła współpraca krajów Europy Środkowej umożliwi złagodzenie negatywnych skutków polityki klimatycznej UE. Do takiego wniosku doszli specjaliści firmy Ernst & Young w opublikowanym wczoraj raporcie.

Polska organizuje Trójkąt Weimarski nt. reindustrializacji Europy

Polska, Francja i Niemcy mają mówić jednym głosem za reindustrializacją Europy. Pod koniec tygodnia Kancelaria Prezydenta organizuje w Krakowie gospodarczy Trójkąt Weimarski. Warszawa chce m.in. uelastyczniać podejście UE do kwestii redukcji emisji CO2.

Nowa Europa dzieli CO2

emitować nawet o kilkadziesiąt procent więcej CO2, niż chce Komisja. Dla Polski "zysk" byłby rzędu 14 proc. (Komisja chciała dać nam limit 388 mln ton emisji CO2 w 2020 r., zaś propozycja przygotowana przez Węgrów da nam 434 mln ton w 2020 r.). Zyskałyby też niektóre państwa Europy

"DGP": Kwitnie handel CO2. Wartość polskiego rynku wyniosła 3 mld euro

odstępowaniu swoich limitów. Te są po prostu przez uczestników rynku najpierw kupowane , a później sprzedawane z zyskiem. A może on wynieść na jednej transakcji kilkaset tysięcy zł, choć podobno bywają też znacznie wyższe zarobki.Specyfika naszego kraju sprawia, że wciąż emitujemy dużo CO2 i z pewnością w

Emisje CO2: Huty stoją pod ścianą

Konrad Niklewicz: Szczyt klimatyczny w Kopenhadze rozpoczął się, kraje UE już się zastanawiają, jakie redukcje emisji CO2 powinny zadeklarować. Co duże ograniczenia mogą oznaczać dla przemysłu stalowego w Polsce? Trzeba będzie "wyprowadzić" produkcję stali z Polski? Sanjay Samaddar: W tej

PE zatwierdził zamrożenie aukcji części pozwoleń na emisję CO2

źródeł" - powiedział Sonik. "Biurokratyczne zawyżanie cen emisji CO2 uderza we wszystkie branże energochłonne w Europie. Parlament, uznając prawo Komisji Europejskiej do interwencji na rynku uprawnień do emisji CO2, podważył rynkowy charakter europejskiego systemu handlu emisjami (ETS)"

PE zatwierdził zamrożenie aukcji części pozwoleń na emisję CO2

branże energochłonne w Europie. Parlament, uznając prawo Komisji Europejskiej do interwencji na rynku uprawnień do emisji CO2, podważył rynkowy charakter europejskiego systemu handlu emisjami (ETS)" - ocenił z kolei Konrad Szymański (PiS). Ministrowie mają zatwierdzić zamrożenie aukcji części

A gdyby w Jankowie uszkodzono rurociąg z CO2?

A gdyby w Jankowie uszkodzono rurociąg z CO2?

sposób, aby jednocześnie utrzymać w Polsce energetykę węglową i ograniczyć emisje. Pilotażowa instalacja miałaby powstać w Bełchatowie - największej w Europie elektrowni na węgiel brunatny. W przyszłości według unijnej dyrektywy każda nowo budowana elektrownia ma być gotowa do stosowania CCS.Jednak to

Serafin: propozycje KE ws. redukcji CO2 sprzeczne z interesem gospodarczym

jest nie tylko w interesie Polski, ale także całej Europy. Ten gaz jest potrzebny Europie, aby zwiększać naszą niezależność energetyczną jak i obniżać ceny" - powiedział Serafin. W obowiązującym do 2020 r. pakiecie klimatycznym UE założono trzy cele: redukcji emisji CO2 o 20 proc., zwiększenia

Potrzebny wzrost cen za uprawnienia CO2 i cel redukcji, by rozwijać CCS

) CO2 niż energetyka odnawialna" - powiedział Buzek. Podkreślił, wcześniej na spotkaniu, że "jeśli chcemy ratować naszą planetę", potrzebny jest CCS nie tylko w Europie, ale także np. w Chinach. W ubiegłym roku Komisja Europejska zaproponowała zawieszenie aukcji 900 mln pozwoleń na emisję

Komisje PE apelują o 40 proc. redukcji emisji CO2 w UE do 2030 r.

cel ten powinien być "ściśle skorelowany" z negocjacjami globalnymi. Szymański uważa, że UE nie powinna deklarować celu redukcji emisji CO2 przed globalnymi negocjacjami klimatycznymi w 2015 r. w Paryżu. "Europa nie może pozwolić sobie na to, by znowu wychodzić przed szereg i znowu

Wielka Brytania stłoczy dwutlenek węgla... pod dnem Morza Północnego

Wielka Brytania stłoczy dwutlenek węgla... pod dnem Morza Północnego

To będzie konstrukcja jakiej jeszcze w Europie nie było. Anglicy chcą dobudować do istniejącej elektrowni Drax w pobliżu miasta Selby nowy blok o mocy 426 MW, z którego prąd popłynie do 630 tys. domów. Dla porównania jeden nowy blok, który będzie budowany w elektrowni Opole, ma moc 900 MW. Ale

Piechociński: Polska może zawetować unijny pakiet klimatyczny

rozpoczyna się dwudniowy szczyt UE, na którym omawiana będzie propozycja Komisji Europejskiej ws. nowych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych po 2020 roku. Część państw postuluje, by już na tym szczycie padło zobowiązanie do 40-proc. redukcji emisji CO2. KE zaproponowała w styczniu m.in. redukcję

Rekordowy wzrost globalnych emisji CO2 w 2013 r.

proc.), UE (10 proc.) i Indie (6 proc.). W skali ostatniego roku tempo emisji najszybciej rosło w Chinach (o 5,9 proc.) i Indiach (7,7 proc.). Tempo wzrostu emisji w USA i Europie dla odmiany spadło, odpowiednio o 3,7 oraz 1,8 proc. W 2012 r. emisje przypadające na jednego mieszkańca Chin były

KE szykuje pakiet klimatyczno-energetyczny z nowym celem redukcji CO2

przez sprawozdawców PE w tej sprawie Konrada Szymańskiego i Anne Delvaux. W styczniowym pakiecie KE - jak zapowiedziała urzędniczka - ma też znaleźć się propozycja reformy unijnego rynku handlu emisjami CO2 po 2020 r. Woersdoerfer przyznała, że wciąż trwają wewnętrzne dyskusje w Komisji nt. tego

Tajani: 40-proc. cel redukcji emisji CO2 może być trudny dla firm w UE

turystykę" - wymienił. Tajani pytany o wpływ polityki klimatycznej UE na konkurencyjność przemysłu, powiedział, że obniżanie emisji CO2 jest ważne, ale bez globalnego porozumienia w tej sprawie, trudno będzie mieć "jednostronne cele dla naszych firm". Pod koniec stycznia Komisja Europejska

Energia i klimat, czyli ile kosztuje polityka klimatyczna

Energia i klimat, czyli ile kosztuje polityka klimatyczna

osiągnąć na różne sposoby, ale każdy będzie mieć poważne konsekwencje dla przedsiębiorstw, konsumentów i całej gospodarki.Kto ile truje?Unia Europejska jest w awangardzie pod względem starań o ochronę klimatu, mimo że odpowiada jedynie za 10 proc. globalnych emisji CO2. W przyjętym w 2008 r. pakiecie

Eksperci: przyszłość polskiego węgla w energetyce zależy od cen CO2

komercyjnie dostępna, podobnie jak i technologia jego sprężenia i transportu. Ocenił jednak, że bez pojawienia się w Europie rynku dla dwutlenku technologia CCS nigdy się nie rozwinie. Sobolewski przypomniał, że w USA CO2 jest normalnym towarem, używanym do zatłaczania do wyeksploatowanych złóż węglowodorów

Gdy polityczna trwoga, to do węgla

Gdy polityczna trwoga, to do węgla

w zeroemisyjnych hydroelektrowniach, albo Francuzi w 75 proc. korzystający z energetyki atomowej. Za to mamy w kraju ogromne zasoby węgla brunatnego i kamiennego, ale problemem są emisje CO2. Dlatego uchodzimy w Europie za czołowego "truciciela". Tymczasem Unia za punkt honoru postawiła

Odebranie darmowych emisji CO2 spowodowałoby ucieczkę przemysłu poza UE

energii, przez co na konkurencyjności traci polski przemysł. "KE cały czas +dba+ o to, by ta polityka się rozwijała" - podkreślił. W tym kontekście wymienił tzw. backloading, czyli czasowe umorzenie części emisji CO2, które ma doprowadzić do wzrostu ich cen, a także analizę branż narażonych na

KE zaproponowała 40 proc. redukcji emisji CO2 do 2030 r.

22.01. Bruksela (PAP) - Komisja Europejska zaproponowała w środę 40-proc. cel redukcji emisji CO2 w ramach projektu polityki energetycznej i klimatycznej UE do 2030. Zaproponowała też europejski cel udziału energii ze źródeł odnawialnych na poziomie 27 proc. Na konferencji prasowej w Brukseli

KE zaproponowała 40 proc. redukcji emisji CO2 do 2030 r.

tak znaczne zwiększenie redukcji CO2. "Rada Europy nie ma zdecydowanego stanowiska co do celów redukcyjnych. Dyskusje będą trwały m.in. na najbliższej marcowej radzie" - powiedział. W ramach polityki klimatycznej i energetycznej do 2030 r. KE proponuje, by kraje członkowskie przygotowywały

Branża OZE i ekolodzy apelują o poparcie nowych celów klimatycznych UE

; - napisano. Autorzy listu podkreślają, że dzięki znacznym zasobom węgla kamiennego polska gospodarka na tle Europy posiada jeden z niższych wskaźników zależności energetycznej, ale import wszystkich surowców energetycznych, w tym węgla kamiennego, oraz import energii elektrycznej w Polsce rośnie. Według

Brukselo, szanuj umowy

emisji dwutlenku węgla (CO2).Nasze elektrownie część pozwoleń mają za darmo, za brakujące muszą płacić. Pewne jest, że z roku na rok będą musiały kupować ich coraz więcej, czyli na rękę są im jak najniższe ceny. Na razie wszystko układa się po ich myśli, bo ceny szorują po dnie. Liczba uprawnień w

Debata PAP. Przemysł niepokoi polityka klimatyczno-energetyczna UE

" - powiedział. Jak dodał, w ciągu ostatnich 40 lat przemysł stalowy w Europie znacznie ograniczył emisję CO2. "Przemysł energochłonny w Europie, którego jesteśmy częścią, nie ma porównywalnych warunków działania w stosunku do konkurencji na świecie. To tylko promuje ucieczkę inwestycji

Europoseł Marcinkiewicz: sprawa celów klimatycznych zależy od instytucji UE

ograniczania emisji. W kontekście bezpieczeństwa energetycznego priorytetem dla Europy musi być powrót do myślenia o własnych zasobach i surowcach" - zaapelował europoseł. Wskazał, że w ślad za przedstawionymi przez KE propozycjami ruszy proces legislacyjny - już w nowym europarlamencie. Jego zdaniem

Polska naciska na Komisję Europejską. Łupki za redukcję CO2?

Obecnie UE ma prawnie wiążący cel redukcji emisji CO2 do 2020 r. - o 20 proc. w stosunku do 1990 r. Ale Unia szykuje się do wyznaczenia kolejnego wiążącego prawnie celu redukcji CO2 w 2030 r. Ekolodzy apelują o cel w wysokości 50 proc., ale dokumenty, którymi posługują się teraz eksperci Komisji

"Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej" - podsumowanie wydarzenia wprowadzającego do VI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach

. Jak mówił, to m.in. dzięki takim przedsięwzięciom złagodzony został kłopotliwy dla Polski pakiet klimatyczno-energetyczny. Teraz ważne jest nagłośnienie polskiego głosu nt. dominującego do niedawna w Unii Europejskiej postulatu ambitnego zmniejszania emisji CO2. Bronisław Komorowski, prezydent RP

USA. Czystsze powietrze dzięki łupkom

zarządzanej przez biurokrację kusi też część amerykańskich polityków. Ale i dla nich ta pokusa stała się problemem. Bo w ostatnich latach Stany Zjednoczone dużo szybciej niż w Europie zmniejszają emisję CO2 - bez ingerencji biurokratów, lecz dzięki inwencji swoich przedsiębiorców; bez poddawania się pod

Niemcy.Buzek: Polska nie jest czarną owcą ochrony środowiska

wydajności energetycznej. "Kraje Europy Środkowej i Wschodniej miały trudniejsze warunki startu, dążąc do ambitnych celów ochrony klimatu. Bruksela powinna bardziej wziąć te okoliczność pod uwagę" - powiedział. Buzek zwrócił uwagę, że UE wytwarza jedynie około 10 proc. emisji na świecie, a

Przekonamy świat do węgla? Wnioski dla Polski po klimatycznym szczycie

składowany w podziemnych składowiskach. Branża węglowa przedstawia CCS jako sposób na utrzymanie energetyki węglowej i ograniczenie emisji CO2. Jednym z orędowników takiego rozwiązania w Europie jest b. premier Jerzy Buzek, który wziął udział w "węglowym szczycie".- Technologie są tym, co może nas

PGE liczy na sukces finansowy Opola II m.in. dzięki zmianom regulacyjnym

regulacyjnego rynku energii w Polsce i Europie pozwala z optymizmem patrzeć na przepływy pieniężne z takich projektów, poinformował prezes PGE Marek Woszczyk. Wśród przesłanek do ponownej analizy długoterminowych decyzji inwestycyjnych PGE wymienia wprowadzenie mechanizmów mocowych, racjonalizację wsparcia

Na rozwód z węglem nas nie stać

popełnienia gospodarczego samobójstwa.Łatwo w Europie krytykować polską energetykę, gdy ma się o niebo lepszą pozycję wyjściową do prowadzenia ambitnej polityki klimatycznej. Nieprzypadkowo jednym z adwokatów wprowadzania coraz bardziej restrykcyjnych celów redukcji emisji CO2 jest Francja, która aż 75 proc

Solidarność do europosłów: sprzeciw ws. nowych celów klimatycznych

dokumentu "Ramy polityczne na okres 2020-2030 dotyczące klimatu i energii". To propozycja Komisji Europejskiej z 22 stycznia w sprawie celów polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 r. KE zaproponowała m.in. redukcję emisji CO2 o 40 proc. w stosunku do 1990 r., 27-proc. udział źródeł

UE. Zamrożenie aukcji części pozwoleń na emisję CO2 zatwierdzone

, w wyjątkowych okolicznościach podczas okresu aukcyjnego rozpoczętego w 2013 r. (a trwającego do 2020 r. - PAP), i może dotyczyć maksymalnie 900 milionów pozwoleń" - czytamy. Komisja Europejska w ubiegłym roku zaproponowała zawieszenie aukcji 900 mln pozwoleń na emisję CO2 w latach 2013-2015. O

Solidarność do europosłów: sprzeciw ws. nowych celów klimatycznych

związkowców odniósł się europoseł Adam Gierek (SLD/S&D), który przypomniał, że jest krytyczny wobec dotychczasowego pakietu klimatyczno-energetycznego i wraz z grupą eurodeputowanych SLD-UP sprzeciwia się zaostrzaniu rygorów dotyczących emisji CO2. Wskazał też na zadania w tym zakresie leżące po stronie

PGE prezentuje warunki rentowności nowych bloków w Elektrowni Opole

. Wiceprezes ds. rozwoju PGE Dariusz Marzec zaznaczył, że w prognozie przyjęto konserwatywne założenia. Np. ceny emisji CO2 są zgodne z ocenami KE z października 2013 r., mówiącymi, że w 2020 r. cena emisji tony dwutlenku będzie wynosić 10 euro, a w 2035 r. - 35 euro. Kolejnymi założeniami - mówił Marzec - są

PGE prezentuje warunki rentowności nowych bloków w Elektrowni Opole

do starych bloków. Wiceprezes ds. rozwoju PGE Dariusz Marzec zaznaczył, że w prognozie przyjęto konserwatywne założenia. Np. ceny emisji CO2 są zgodne z ocenami KE z października 2013 r., mówiącymi, że w 2020 r. cena emisji tony dwutlenku będzie wynosić 10 euro, a w 2023 r. - 35 euro. Kolejnymi

PKEE: za wcześnie na decyzje ws. celów klimatycznych UE na 2030 r.

składowanie CO2 od wielu lat nie wyszło poza sferę badań. O tym, że marcowy szczyt UE nie podejmie żadnych wiążących decyzji ws. celów klimatycznych na 2030, przekonany jest wicepremier Janusz Piechociński. Jego zdaniem w sytuacji konfliktu Rosji z Ukrainą decyzje nie zapadną, bo "krajom Europy

Piechociński: żadnych dalszych celów klimatycznych w tej kadencji PE

punktu widzenia konkurencyjności europejskiego przemysłu. Dzięki polskiej aktywności w Europie dyskutuje się już nad tym, aby na marcowym posiedzeniu Rady Europejskiej nie zapadły wiążące decyzje na dalszą perspektywę - dodał wicepremier. "Nasza determinacja odnosi sukcesy. Jeszcze kilka miesięcy

Tusk o unii energetycznej: solidarność gazowa, rehabilitacja węgla

bezpieczeństwa energetycznego dla całej Europy" - przekonywał szef rządu. Tusk przyznał, że zdaje sobie sprawę iż węgiel jako źródło energii zostanie zrehabilitowany pod warunkiem m.in. obniżenia poziomu emisji CO2, co wymaga inwestycji w nowoczesne technologie. "Na razie chcemy, aby cała Europa

Przemysł energochłonny zaniepokojony umową między UE a USA

emituje się 17 ton CO2, w Europie 7,5. Z naszego punktu widzenia to bardzo duża różnica gospodarcza" - mówił Bogdan Janicki z organizacji zrzeszającej firmy energetyczne i konsumujące prąd Central Europe Energy Partners. UE ma ambitniejsze niż Stany Zjednoczone cele redukcji emisji gazów

Unia majstruje przy cenach rynkowych pozwoleń na emisję CO2

nadwyżka została zupełnie unieważniona.Komisja Europejska jest zaniepokojona, że nadmiar uprawnień zbija ich ceny na rynku. Przez ostatnie dwa lata cena uprawnień spadła z grubsza o połowę: z 15 do 6-8 euro za tonę. Kiedy pięć lat temu wprowadzano w Europie handel emisjami, szacowano, że będzie kosztować

Unia domaga się redukcji CO2. Trzeba efektywnie wykorzystywać węgiel

Zdaniem prezes Łobodzińskiej, która stoi na czele największej górniczej firmy w Europie (Kompania zatrudnia dziś ponad 66 tys. pracowników), determinacja Unii Europejskiej do zaostrzania norm emisji CO2 jest duża. Niesie to za sobą spore zagrożenia dla naszej gospodarki, w dużej mierze opartej na

Korolec: Świat nie chce chronić klimatu tak jak Europa

? Mechanizmów pozwalających na redukcję emisji jest bardzo wiele: od efektywności energetycznej do zalesiania. Przecież nie chodzi tylko o handel pozwoleniami na emisje CO2, który jest praktykowany w Europie. Dlatego lepiej pozostawić państwom możliwość wyboru, jak chcą zmniejszać emisje. Rewolucja łupkowa w

Polska sprzeda pozwolenia na emisję CO2? Rozstrzygnięcie w Durbanie

mają duże nadwyżki jednostek emisji - powiedział jeden z unijnych dyplomatów, zaznaczając, że nadwyżki takie mają też kraje spoza UE, np. Rosja.W UE nadwyżki pozwoleń na emisje CO2 mają kraje Europy Środkowo-Wschodniej m.in. Polska, w których wraz z upadkiem komunizmu załamał się przemysł ciężki

Europarlament zablokuje wydobycie gazu łupkowego?

, zniekształcają wydźwięk całej rezolucji. Wzywają do zaprzestania rozwoju niekonwencjonalnych paliw kopalnych w sytuacji, gdy paliwa te nie są wydobywane w Europie na skalę przemysłową. Przykład amerykański jasno pokazuje, że mogą mieć korzystny efekt środowiskowy i przyczyniać się właśnie do redukcji emisji

Zmiany klimatu: ostre ograniczanie emisji CO2 nie zahamuje wzrostu światowego PKB

mimo globalnego ochłodzenia przynieść m.in. Europie regionalne ochłodzenie (jeszcze groźniejsze dla rolnictwa). Zwiększone stężenie CO2 w powietrzu powoduje też zakwaszanie oceanu, co będzie zabójcze dla wielu żyjących w nim organizmów i przełoży się na nasz dostęp do źródeł żywności. Autorzy trzeciego

Komisarz UE nawołuje do polityki klimatycznej, nawiązując do Ukrainy

Ukraina nie tylko korzysta z rosyjskiego gazu, ale jest też krajem tranzytowym, przez który płynie on do krajów UE. W poniedziałek minister energetyki Ukrainy powiedział, że sytuacja na Krymie nie wpłynie na tranzyt rosyjskiego gazu do Europy, ale rosyjska agencja ITAR-TASS podała, że Gazprom nie

Forum Energetyczne: podejście do polityki klimatycznej w UE - do weryfikacji

na politykę UE w zakresie ochrony klimatu". "Europa odpowiada zaledwie za 11 proc. emisji CO2, natomiast jest liderem we wszystkich dyskusjach dotyczących polityki klimatycznej, wytyczyła sobie bardzo ambitne cele w zakresie polityki klimatycznej z bardzo surowymi normami" - tłumaczył

Pierwsza podziemna instalacja do wychwytywania i przechowywania CO2

elektrowni, powinniśmy wprowadzić CCS, chcąc jednocześnie utrzymać energetykę węglową i ograniczyć emisje.... ale poparcie w Europie słabnieW Wielkiej Brytanii w zeszłym roku zawieszono warty miliard funtów projekt wychwytywania CO2 z jednej z największych w Europie elektrowni węglowych Longannet i

Polska przeciw zaostrzaniu redukcji emisji do 2020 r.

emisji. A widzimy, że to porozumienie zabrnęło w ślepą uliczkę i nie widać, aby do takiego porozumienia doszło - ocenił Tomczykiewicz. - Skupienie się tylko na Europie jest nieskuteczne, a wręcz powoduje, że przenosimy produkcję w państwa, gdzie tych restrykcji nie ma, a tam emisja jest wówczas

Piechociński: polskim celem 22 proc. udziału przemysłu w PKB w pięć lat

; - zauważył Świrski. Prezes Lotosu Paweł Olechnowicz ocenił z kolei, że jeżeli europejska polityka gospodarcza się nie zmieni, to będziemy budować Europę socjalną, a nie przemysłową - wytwarzającą dużą wartość dodaną. Jako przykładowy problem podał walkę z emisją CO2 na poziomie UE, ale w oderwaniu od reszty

Handel emisjami może pomóc lotnictwu

Od tego roku Europa włączyła linie lotnicze w handel emisjami CO2. To oznacza, że wszystkie emisje są rejestrowane i wydawane specjalne jednostki emisji, którymi potem firmy handlują. Linie lotnicze, jeśli chcą latać do Europy, powinny kupić taka ilość tych jednostek, ile emitują CO2. Zebrane w ten

Polska zarobiła 130 mln euro na sprzedaży praw do emisji CO2

nadwyżek 130 mln euro. Od listopada 2009 r. Polska siedem razy sprzedawała swoje prawa do emisji. Kupcami były Hiszpania, Irlandia, Japonia (w tym dwie prywatne firmy), a także dwa fundusze Banku Światowego, które działają na rzecz ograniczenia emisji CO2 w Hiszpanii i Europie. Pieniądze, które pozyskał

Uczestnicy debaty w PAP: nie można ograniczać emisji kosztem przemysłu

, że Polska jest pragmatyczna w prowadzeniu polityki energetyczno-klimatycznej i buduje sojusze w tym zakresie. "Kiedyś mówiliśmy, że nie ma wolności bez +Solidarności+. Dzisiaj trzeba powiedzieć jasno, że nie ma Europy i Unii Europejskiej bez przedsiębiorczości. A nie będzie przedsiębiorczości

Kraje UE muszą ograniczyć emisję CO2. Decyzja ws. łupków wygraną Polski

strategią już do 2020 r. państwa Unii muszą zredukować emisję dwutlenku węgla o 20 proc. w stosunku do 1990 r. oraz wytwarzać 20 proc. energii ze źródeł odnawialnych. Lobby zielonych chciało jeszcze bardziej ograniczyć emisję CO2 po 2020 roku, która według naukowców ma szkodliwy wpływ na klimat Ziemi

Niespodziewany zwrot w sprawie CO2. Polska przegra głosowanie?

wśród przedsiębiorców i dodatkowo zniechęcać będzie przemysł energochłonny do inwestowania w Europie. Są to tysiące miejsc pracy, o które trzeba zabiegać. Handel emisjami był z założenia mechanizmem rynkowym. Parlament Europejski nie powinien więc upoważniać Komisji Europejskiej do ręcznego sterowania

Tusk przybył na szczyt do Brukseli

Premier rozpocznie swój pobyt w Brukseli od spotkania Europejskiej Partii Ludowej, a następnie weźmie udział w rozmowach w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Jest już tradycją, że szefowie czterech państw Europy Środkowo-Wschodniej: Polski, Czech, Słowacji i Węgier spotykają się, by skoordynować swoje

PGE zaskoczyła zyskiem. Na horyzoncie wielkie inwestycje

spółki muszą rozliczyć się z praw do emisji CO2, czyli gazu, który jest emitowany z tysięcy kominów w wyniku spalania węgla. Unia Europejska postawiła sobie za cel walkę o ochronę klimatu i trochę na przekór całemu światu postanowiła, że narzędziem walki właśnie redukcja emisji CO2. W tym celu każda

Korolec: Propozycje KE promują energetykę jądrową

najbardziej efektywnym kosztowo krokiem w kierunku niskowęglowej gospodarki. - Nikt Europy o takie stanowisko nie prosił. Globalne negocjacje klimatyczne tego nie wymagają. To jest testament przewodniczącego Komisji Europejskiej Jose Barrosa i odchodzącej komisarz ds. klimatu Connie Hedegaard - ocenił Korolec

Gra o CO2 toczy się dalej

co się będzie działo dalej. Czy pomysł na "podpompowanie" ceny praw do emisji CO2 jest martwy?Kryzys pomnożył uprawnieniaRynek uprawnień do emisji CO2 (Emissions Trading System, czyli ETS) jest sztuczny, ale w założeniu miał działać jak prawdziwy. Przemysł dostaje uprawnienia za darmo, ale

Korolec: propozycje KE promują energetykę jądrową

dwutlenku węgla (CO2) oraz podniesienie do 27 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych. Według przewodniczącego KE Jose Barroso, cel redukcji jest ambitnym, ale i najbardziej efektywnym kosztowo krokiem w kierunku niskowęglowej gospodarki. "Nikt Europy o takie stanowisko nie prosił. Globalne

Atom i OZE muszą kosztować, by później było taniej

minister ds. energii. - Używając kontraktów różnicowych, zamierzamy stworzyć pierwszy na świecie niskoemisyjny rynek energii. Obecnie w Europie i w Wielkiej Brytanii obserwujemy interwencje na wolnym rynku. Mają one zachęcić do inwestowania w atom, odnawiane źródła energii, czy CCS [Carbon Capture

Debata PAP. Piechociński: Polska chce być eksporterem energii

gospodarczej UE. "Strona Polska z mocą mówi, abyśmy mówili nie tylko o emisji (CO2 - PAP) od produkcji, ale też o emisji od konsumpcji" - powiedział. Dodał, że Polska chce realizować swoje zadania w zakresie klimatu i niskoemisyjności, ale poprzez modernizacje i wymianę techniczno-technologiczną

Polska zadowolona z ustaleń UE ws. sprzedaży emisji CO2

, jakie są warunki, żeby te rozwiązania mogły być ratyfikowane w krajach członkowskich - powiedział minister Marcin Korolec. Innymi słowy, mają związane ręce, bo kraje Europy Środkowo-Wschodniej nie chcą się zgodzić na jakiekolwiek ograniczenia w handlu uprawnieniami do emisji CO2. A na to z kolei

Rząd i narodowcy czują ten sam klimat. W czym się zgadzają?

W poniedziałek rozpoczyna się w Warszawie największa doroczna konferencja klimatyczna ONZ (COP19), na którą przyjedzie ok. 10 tys. gości. Negocjatorzy będą rozmawiać o ochronie klimatu po 2020 r., czyli o ile, kto i na jakich warunkach ma redukować emisje gazów cieplarnianych, głównie CO2.Ruch

Unijna polityka klimatyczna. Tak, ale

Szczyt może przesądzić o kształcie unijnej polityki klimatycznej w latach 2020-30. Na razie (do 2020 r.) wciąż obowiązuje pakiet energetyczno-klimatyczny 3x20 przyjęty w 2008 r. Unia zobowiązała się do 20 proc. redukcji emisji CO2 w porównaniu z 1990 r., do 20 proc. udziału odnawialnych źródeł

Tusk o unii energetycznej: solidarność gazowa, rehabilitacja węgla

bezpieczeństwa energetycznego dla całej Europy" - przekonywał szef rządu. Tusk przyznał, że zdaje sobie sprawę iż węgiel jako źródło energii zostanie zrehabilitowany pod warunkiem m.in. obniżenia poziomu emisji CO2, co wymaga inwestycji w nowoczesne technologie. "Na razie chcemy, aby cała Europa

EPL: polityka energetyczna ma zwiększać konkurencyjność gospodarki UE

;. Chodzi o 20 proc. spadek emisji CO2 w stosunku do roku 1990, 20 proc. udział źródeł odnawialnych (OZE) w produkcji energii i 20 proc. wzrost efektywności energetycznej. Dodatkowo Komisja Europejska ma tzw. "mapę drogową" do 2050 r., która przewiduje 80 proc. ograniczenie emisji; w marcu Rada

PGE 1 lutego zamierza zacząć budowę nowych bloków w Elektrowni Opole

ocenie zarządu spółki w ostatnich miesiącach "zaznaczyły się kierunkowe zmiany w otoczeniu sektora energetycznego - nie tylko w Polsce, ale i w Europie". Chodzi o obszary systemowych zmian na rynku energii, takich jak np. wprowadzenie mechanizmu operacyjnej rezerwy mocy, ograniczających ryzyka

Tusk: wspólne negocjacje sposobem na groźbę dyktatu gazowego Rosji

drugiego dnia szczytu UE. "Dla nas rzeczą bardzo ważną jest, że zaczynamy na serio prace nad niezależnością całej Europy od importowanego gazu" - powiedział. Wskazał, że kluczowe dla niego zdanie z wniosków szczytu UE dotyczące wspólnej strategii zakupowej brzmi: "UE musi umocnić swoją

Dlaczego Polska jest węglowym chłopcem do bicia

naszego górniczego lobby i maluje Polskę jako największego grzesznika klimatycznego w Europie.Można odnieść wrażenie, że media z bogatych krajów "starej" Europy wyżywają się na największym unijnym trucicielu i chcą, aby non stop przepraszał za to, że jego największym skarbem surowcowym jest

UE. Polska oczekuje większej solidarności ws. emisji CO2

konkluzjom rady ds. środowiska w sprawie proponowanej przez KE ścieżki ograniczania emisji CO2 w UE do 2050 r., a żeby przyjąć konkluzje, potrzebna jest jednomyślność" - powiedział PAP Hajdu. "Oczekujemy większej solidarności w Europie i zrozumienia sytuacji poszczególnych państw członkowskich"

BGK zastanawia się nad finansowaniem sześciu projektów energetycznych

Mielczarski ocenił, że "wysokie cele klimatyczne, czyli głęboka redukcja emisji, jest bardzo pozytywna dla polskiej gospodarki". Wskazał, że w Europie to nasz kraj ma największy potencjał redukcji emisji dwutlenku węgla. "Nie chodzi o poziom celu ostatecznego, czyli poziom 40 proc., tylko o

Energetyczne spory w Parlamencie Europejskim

Europarlament poparł proponowane przez Brukselę zaostrzenie polityki klimatycznej w energetyce mimo protestów polskich posłów przeciwnych planom ręcznego sterowania cenami praw do emisji CO2.W czwartek Parlament Europejski przyjął raport na temat Energetycznej Mapy Drogowej 2050, czyli opracowanej

Kraszewski: potrzeba większej solidarności w sprawie CO2 w UE

Tematem jest ścieżka redukcji emisji CO2 w UE do 2050 r. Polska głosowała przeciwko konkluzjom rady w tej sprawie. "Potrzebujemy większej solidarności w Europie.(...) Prowadzone analizy powinny być poddane szerszej dyskusji, a skutki dla poszczególnych krajów należycie wzięte pod uwagę, wtedy

Walka z klimatycznym cieniem

emisji CO2, Polska ma na tym polu nie tylko wiele do zaoferowania, ale może stać się europejskim liderem walki z emisją. Przy największym uzależnieniu od węgla w Europie polski 1 proc. redukcji przelicza się na największy jej tonaż. Warto?Tu dygresja. Czy rzeczywiście warto kwestionować zasadność tej

Europower: Ukraina wpłynie na rewizję polityki klimatycznej UE

energetyczne będzie na nich zarabiać rozmyły się. Unia je rozwinęła, ale zarabiają na nich tylko producenci w Chinach - wskazał. Podkreślił też, że emisje CO2 to problem globalny, a nakładanie z własnej woli przez UE dodatkowych kosztów emisji powoduje przenosiny miejsc pracy w przemyśle do krajów o niższych

Jutro szczyt energetyczny liderów UE. Łupki, dywersyfikacja, CO2 itd.

Europie, za Atlantykiem zaczął się renesans przemysłu. W tym roku szok wywołała austriacka firma VoestAlpine, która nową stalownię postanowiła zbudować w USA i sprowadzać jej produkcję do Europy, bo gaz z łupków zapewnia w USA niższe koszty produkcji.Zalew gazu z łupków pozwolił też USA ograniczyć emisję

UE nie zmieni limitów emisji dwutlenku węgla

Wiceminister środowiska Joanna Maćkowiak-Pandera zdementowała plotki, jakoby UE chciała zmienić limity emisji CO2. Zgodnie z pakietem klimatyczno-energetycznym UE chce zredukować emisję CO2 o 20 proc. do 2020 r. Przed trwającą właśnie konferencją klimatyczną w Durbanie pojawiły się głosy, że Europa

Wojna powietrzna między Unią Europejską a USA

lądują w UE. Powinny kupować uprawnienia do emisji CO2 na aukcjach. Jednak rządy USA, Chin i Indii oraz państw arabskich, które mają znacznie mniejszy zapał do walki z globalnym ociepleniem, ostro bronią swych linii lotniczych.Unijne zasady łamią prawo międzynarodowe i traktaty handlowe - mówił Mica

Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej

z głównych celów gospodarczych Unii Europejskiej. W Unii dyskusja nie dotyczy tego czy ograniczać emisje gazów cieplarnianych lecz tego, jak duża ma to być redukcja. Na razie zdefiniowano cele redukcji emisji CO2 do roku 2020, trwa debata o celach na lata następne. - O gospodarce niskoemisyjnej mówi

EEC 2012: Europa dwóch klimatów

Polskie "gęsi" gęgają ostrzegawczo, że wskutek polityki klimatycznej Europa traci konkurencyjność - przemysł, a wraz z nim miejsca pracy przenoszą się na Zachód. Były premier i szef Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek stwierdził, że już dzisiaj w Chinach 53 proc. emisji CO2 pochodzi z

Tusk o unii energetycznej: solidarność gazowa, rehabilitacja węgla

także jedną z gwarancji bezpieczeństwa energetycznego dla całej Europy" - przekonywał szef rządu. Tusk przyznał, że zdaje sobie sprawę iż węgiel jako źródło energii zostanie zrehabilitowany pod warunkiem m.in. obniżenia poziomu emisji CO2, co wymaga inwestycji w nowoczesne technologie. "Na

Jak zrobić z klimatu biznes? Tylko z biznesem

podejściem amerykańskim, które w większym stopniu czerpie z oddolnych inicjatyw biznesowych to przez lata wydawało się, że Europejczycy mają rację, aż do zeszłego roku. W 2012 roku emisje CO2 zmalały w Europie o 2,1 proc., a w Stanach Zjednoczonych o 3,8 proc. Amerykanie zawdzięczają ten sukces w głównej

Europosłowie za 40-proc. celem redukcji emisji CO2 do 2030 r.

głosu 26 eurodeputowanych. Niedawno Komisja Europejska zaproponowała 40-proc. cel redukcji emisji CO2 w ramach projektu polityki energetycznej i klimatycznej UE do 2030 r., a także wiążący na poziomie unijnym (a nie poszczególnych krajów) cel udziału energii ze źródeł odnawialnych na poziomie 27 proc

PGE wydała polecenie rozpoczęcia prac dla bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole

Dariusz Marzec. „Decyzja o wydaniu NTP została poprzedzona analizami makroekonomicznymi oraz otoczenia regulacyjnego rynku energii w Polsce i Europie. Płynie z nich wniosek, że inwestycje w wysokosprawne i efektywne jednostki wytwórcze pracujące w oparciu o krajowe zasoby, tak jak w przypadku

UE. Polska oczekuje większej solidarności ws. emisji CO2

. środowiska w sprawie proponowanej przez KE ścieżki ograniczania emisji CO2 w UE do 2050 r., a żeby przyjąć konkluzje, potrzebna jest jednomyślność" - powiedział PAP Hajdu. "Oczekujemy większej solidarności w Europie i zrozumienia sytuacji poszczególnych państw członkowskich" - skomentował w

Raport: Polityka energetyczna UE zagraża gospodarce środkowej Europy

krajów UE 11, wyższy niż w krajach Europy zachodniej, wyższą energochłonność gospodarki oraz trudności w zmianie struktury PKB w ostatnich latach, osiągnięcie przewidywanego poziomu wzrostu PKB będzie trudne bez znaczącego wzrostu zapotrzebowania na energię. - W związku z przewidywanym wzrostem

Tusk: wspólne negocjacje sposobem na groźbę dyktatu gazowego Rosji

21.03. Bruksela (PAP) - Wspólna strategia negocjacyjna UE przy zakupach gazu byłaby najlepszym i najszybszym sposobem uniezależnienia się Europy od groźby dyktatu gazowego ze strony Rosji - powiedział w piątek po zakończeniu drugiego dnia szczytu UE premier Donald Tusk. Premier poinformował, że

Polska zablokowała redukcję CO2 do 2050

Konkluzje powstały na podstawie dokumentu Komisji Europejskiej. Zakładał on zmniejszenie emisji CO2 o 25 proc. do 2020 r. o 40 proc. w 2030 r. i 60 proc. w 2040 r. tak aby w 2050 dojść do 80 proc. - Potrzebujemy większej solidarności w UE, ścieżka obniżania emisji CO2 do 2050 r. powinna uwzględniać

MAE: globalny popyt na węgiel będzie rósł wolniej niż przewidywano

emisji CO2 i niewielką konkurencyjnością drogiego w Europie gazu. Produkcja energii elektrycznej z węgla w OECD spada za sprawą USA, ponieważ w Europie rośnie - coraz więcej węgla zużywają elektrownie w Wlk. Brytanii, Hiszpanii i w Niemczech, gdzie tani prąd z węgla wypiera z rynku droższą energię z gazu

Krach na rynku odpustów. Co z rynkiem uprawnień do emisji CO2?

System wystartował w 2005 r. i miał skłonić firmy do zmniejszenia emisji CO2. Założenie było proste. Każda firma dostaje jakąś pulę uprawnień do emisji za darmo na podstawie tego, ile CO2 wydzielała w przeszłości. Pula teoretycznie powinna być mniejsza od ilości CO2 emitowanej przez firmę. Jeżeli

Piechociński: w UE należy obniżać ceny energii i modernizować przemysł

"Jeśli odpowiedzią na kryzys ma być ogromna transatlantycka strefa wolnego handlu, to ceny energii w Europie muszą zostać obniżone, bo nie mogą funkcjonować obok siebie gospodarki o tak różnych cenach energii" - mówił wicepremier, minister gospodarki, który uczestniczył w poniedziałek w

UE chce pożenić klimat z przemysłem. Jakim cudem to ma się udać?

w Unii 80 proc. innowacji, co drugie miejsce pracy w sektorze prywatnym i trzy czwarte eksportu. Na razie Europa płaci słoną cenę za dezindustrializację postępującą od końca lat 90., która przyśpieszyła w latach kryzysu. Od 2008 r. sektor stracił blisko cztery miliony miejsc pracy, co przyczyniło

Karpiński: zakończono prace nad urentownieniem inwestycji PGE w Opolu

"Prace nad urentownieniem projektu budowy bloku energetycznego w Opolu zostały zakończone. Dzięki tej inwestycji za pięć lat powstaną najnowocześniejsze konwencjonalne moce wytwórcze w energetyce w Europie" - powiedział PAP minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński. Rada nadzorcza

Kompromis UE ws. CO2 pomógł sprawie przelotów nad Syberią

. Wywołało to sprzeciw m.in. USA, Rosji, Brazylii, Chin i Indii, niektóre z tych krajów, m.in. Rosja, zagroziły nawet Europie środkami odwetowymi za przymus płacenia. Jednak w połowie listopada KE zaproponowała, aby do czasu globalnego porozumienia ws. obniżania emisji w lotnictwie na rok zawiesić opłaty za

Shale Gas Europe chwali polskie przepisy ws. gazu łupkowego

prosperującego sektora gazu łupkowego" - napisał w oświadczeniu rzecznik Shale Gas Europe Marcus Pepperell. Jak zaznaczył, gaz łupkowy może pomóc Polsce rozwinąć "własne, przystępne i bezpieczne źródło energii". "Może też pomóc temu krajowi zredukować emisje CO2. Obecnie 90 proc

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

Lista państw według rocznej emisji CO2

% światowej emisji CO2, wylesianie za około 25%, a produkcja cementu za około 5%. Roczna emisja dwutlenku węgla ze spalania paliw kopalnych (miliony ton) Miejsce(2012) Kraj 1970 1980 1990 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Procentświatowejemisji Emisjana osobę(tony) 1. 737,8 1499,7 2459,2

Lista europejskich koncernów energetycznych wg stopnia nawęglenia

Kraj Koncern Produkcja2002 Emisja2002 CO2/MWh2002 Produkcja2003 Emisja2003 CO2/MWh2003 Produkcja2004 Emisja2004 CO2/MWh2004 Produkcja2005 Emisja2005 CO2/MWh2005 Produkcja2006 Emisja2006 CO2/MWh2006 Produkcja2007 Emisja2007 CO2/MWh2007 Produkcja2008 Emisja2008 CO2/MWh2008 Produkcja2009 Emisja

Letnie Igrzyska Olimpijskie 1912

imprezy o charakterze gospodarczym, ograniczono także czas ich trwania. Do dyspozycji zawodników i kibiców oddano nowoczesny stadion miejski z bogatym zapleczem i 30 tysiącami miejsc siedzących, a także 100-metrowy basen. Finansową stronę igrzysk w dużym stopniu zabezpieczyła emisja specjalnej loterii

Radio Luxembourg

coupon company in Liverpool. – totalizator piłkarski 2:00 PM – English service ends until 2:30 PM. 2:30 PM – Vernon's All-Star Variety Concert – gramophone records presented by a football pools company. – muzyka 5:30 PM – League of Ovaltineys – presented

Czarny węgiel

czy lód. Czarny węgiel pozostaje w atmosferze od kilku dni do kilku tygodni podczas gdy CO2 pozostaje w atmosferze ponad 100 lat.

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Zdjęcia - emisja co2 w europie