emerytura 2014 rok

anpop, ml, PAP

Irlandia obniży emerytury? To już kolejny kraj przed taką decyzją

Irlandia obniży emerytury? To już kolejny kraj przed taką decyzją

Rząd Irlandii rozważa zmniejszenie państwowych emerytur o 10 euro na tydzień - donoszą irlandzkie media. Powód? Chęć osiągnięcia w ten sposób przyjętych na 2014 rok celów fiskalnych.

Portugalia: Przechodzenie na wcześniejsze emerytury zawieszone

Rząd Portugalii, przeżywającej ostry kryzys gospodarczy, ogłosił w czwartek, że zawiesza do 2014 roku, kiedy kończy się program europejskiej pomocy finansowej dla tego kraju, przechodzenie pracowników przed 65. rokiem życia na wcześniejsze emerytury.

Tusk: eksploatacja gazu łupkowego na Pomorzu już od 2014 r.

Premier Donald Tusk zapowiada, że środki pozyskane z wydobycia gazu łupkowego posłużą stworzeniu funduszu zabezpieczającego przyszłe emerytury, a także łożącego na ochronę środowiska. Podobny fundusz ma Norwegia. Pierwsze poważniejsze zyski z gazu powinny pojawić się już w 2014 roku.

Prezydent podpisał ustawę o emeryturach kapitałowych

nowym systemie będą się dzielić na okresowe i dożywotnie. Emerytura okresowa ma być wypłacana do 65. roku życia. Warunkiem jej otrzymania będzie ukończenie 60 lat oraz to, aby wysokość zgromadzonych środków na rachunku otwartego funduszu emerytalnego była równa lub wyższa od 20-krotności dodatku

Błyskawiczne cięcie OFE. Balcerowicz: To nie było konieczne!

Błyskawiczne cięcie OFE. Balcerowicz: To nie było konieczne!

emerytury częściowej dla osób przechodzących na emeryturę w przyszłym roku, bo nowe zasady są określone w tej ustawie. Dlatego lepiej dla tych osób byłoby, gdyby zaczęły one obowiązywać od 1 stycznia 2014 r.Na tym nie koniec. - W sytuacji, kiedy ustawa musi być procedowana ze względu na to, że jej wejście w

Emeryci i renciści dostaną wyższe świadczenia - rusza waloryzacja

Emeryci i renciści dostaną wyższe świadczenia - rusza waloryzacja

kwoty świadczenia w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2014 r. przez wskaźnik waloryzacji. Dla przykładu od 1 marca 2014 r. kwota najniższej gwarantowanej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinnej wyniesie 844 zł i 45 gr. Nie widzisz powyższej tabeli

ING Bank Śląski pomaga oszczędzać na emeryturę

podatkowa nawet do 1 438  zł, dodatkowe oszczędności na przyszłą emeryturę, możliwość założenia rachunku bez wychodzenia z domu. IKZE przeznaczone jest dla osób posiadających konto osobiste lub konto oszczędnościowe w ING Banku Śląskim. Limit wpłat na dany rok określa ustawa i jest on taki sam

ZUS niesłusznie zabrał emerytury. Jak złożyć wniosek o zwrot z ZUS?

ZUS niesłusznie zabrał emerytury. Jak złożyć wniosek o zwrot z ZUS?

W styczniu 2009 roku przepisy zezwoliły emerytom na pobieranie świadczeń z ZUS bez konieczności zwalniania się z pracy. Państwo pozwoliło łączyć emeryturę z pensją. Zaufanie obywateli do państwa podważone Wielu pracujących emerytów uznało, że skoro mają dwa źródła dochodu, mogą pozwolić sobie np

MF: Działania mające na celu obniżenie deficytu przyniosą 17,88 mld zł w 2014 r.

" - odpowiednio: 2,24 mld zł i 3,41 mld zł. Działania w zakresie świadczeń społecznych mają przynieść 4,73 mld zł w 2014 r. i 6,56 mld zł w 2015 r., czytamy dalej. Przy tym "ograniczenie przywilejów uprawniających do wcześniejszego przejścia na emeryturę" ma dać odpowiednio: 3,67 mld

Zmiany w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

spełnią wymagania stażowe i wiekowe uprawniające do ich otrzymania. W praktyce emerytura częściowa będzie dostępna dla mężczyzn, poczynając od 2014 roku, zaś pierwsze kobiety skorzystają z niej w 2021 roku.Do określenia okresu ubezpieczeniowego uwzględnia się zarówno okres składkowy, obejmujący m.in

Horror przyszłego emeryta. Chcesz otrzymać godną emeryturę - licz na siebie

Do myśli, że przeciętny Kowalski - zanim przejdzie na emeryturę - będzie musiał pracować dłużej, Polacy zdążyli się przyzwyczaić. I o ile praca do 67. roku życia nie wzbudza już tak ogromnych emocji jak na początku, o tyle teraz każdy zastanawia się, jaka będzie wysokość świadczenia emerytalnego w

Szwedzi w 2014 r. zapłacą niższe podatki, ale nie wszystkim się to podoba

obniżka podatku od dochodu z pracy w 2014 roku ma przynieść 13 tys. nowych miejsc pracy. W 2014 roku obniżona zostanie także m.in. wysokość podatku pobierana od emerytur oraz wysokość opłat na kasy ubezpieczenia od bezrobocia. W ostatnich latach w Szwecji zmniejszono VAT na usługi gastronomiczne oraz

Polacy zostali w pracy, mamy 100 tys. mniej emerytów

Polacy zostali w pracy, mamy 100 tys. mniej emerytów

przybywało ponad 100 tys. rocznie. Wystarczyło jednak zmienić przepisy i tendencja się odwróciła. Tylko w ZUS od lutego ubiegłego roku do stycznia 2014 było ich mniej o 20 tys. Dlaczego? To efekt likwidacji wcześniejszych emerytur dla osób pracujących w szczególnych warunkach (przywileje straciło blisko 1

"Nie znam żadnych analiz, które pokazują, jakie będą konsekwencje zmiany w OFE"

"Nie znam żadnych analiz, które pokazują, jakie będą konsekwencje zmiany w OFE"

Piotra Lewandowskiego: - Myślę, że przede wszystkim to ma znaczenie dla grup młodszych. Dla tych osób, które od 2014 do 2050 roku będą przechodzić na emeryturę, to na 10 grup, zyskają tylko trzy - tylko te, które są najbliżej okresu emerytalnego. Zgodnie z wyliczeniami Lewandowskiego, pozostałe siedem

Co rząd szykuje w tym roku dla OFE?

Co rząd szykuje w tym roku dla OFE?

- inwestującym w akcje, i drugim - bezpiecznym, opartym na obligacjach, do którego przechodziliby członkowie na kilka lat przed przejściem na emeryturę.Jednak najważniejszą decyzją, którą podejmie rząd w tym roku, będzie wybór wariantu wypłaty emerytur z OFE. Na razie emerytury z kapitałowej części systemu są

Merkel: Wcześniejsze emerytury pomogłyby w zatrudnianiu młodych

Merkel: Wcześniejsze emerytury pomogłyby w zatrudnianiu młodych

Unia Europejska zamierza przeznaczyć 6 mld euro od 2014 roku na walkę z bezrobociem wśród osób młodych. - Nie byłoby lepiej zrobić to, co my zrobiliśmy w Niemczech, i wprowadzić program wcześniejszych emerytur na kilka lat? - stwierdziła Merkel w zeszły poniedziałek. Zdaniem Merkel takie programy

SP za odrzuceniem projektu ws. OFE

od 2014 roku każdy Polak miał prawdziwy wybór. Kto chce może popierać emeryturę z ZUS, kto chce może korzystać z systemu kanadyjskiego, który polegałby na tym, że każdy Polak odkładałby około 220 zł miesięcznie, jednocześnie za to otrzymywałby tysiąc złotych gwarantowanej emerytury" - powiedział

KNF zaleca PTE przełożenie decyzji o dywidendzie za br. na II poł. 2014 r.

Warszawa, 10.12.2013 (ISBnews) - Powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) powinny przesunąć decyzje dotyczące podziale zysku za 2013 r. na II połowę 2014 r. - na okres po zamknięciu terminu przewidzianego na składanie przez ubezpieczonych oświadczeń o przekazywaniu składki do OFE oraz po

Projekt ustawy o OFE: Brak limitów inwestycyjnych i minimalnej stopy zwrotu

do docelowego limitu 30%: - do końca roku 2014 - 10%; - rok 2015 - 20%; - od roku 2016 - 30%" - czytamy w dokumencie. LIKWIDACJA MINIMALNEJ STOPY ZWROTU "Zmiany ustawowe w zakresie polityki inwestycyjnej i 'uwolnienia' OFE mają na celu przywrócenie rynkowego (kapitałowego

Szwedzi zapłacą podatki niższe o 30 euro. Zagrożone państwo opiekuńcze?

Szwedzi zapłacą podatki niższe o 30 euro. Zagrożone państwo opiekuńcze?

przynieść 13 tys. nowych miejsc pracy. Rząd szacuje, że w 2013 roku PKB urosło o 1,2 proc.W 2014 roku obniżona zostanie także m.in. wysokość podatku pobierana od emerytur oraz wysokość opłat na kasy ubezpieczenia od bezrobocia.W ostatnich latach w Szwecji zmniejszono VAT na usługi gastronomiczne oraz

KNF: Propozycje zmian w OFE doprowadzą do likwidacji funduszy

KNF: Propozycje zmian w OFE doprowadzą do likwidacji funduszy

papiery wartościowe oraz dług gwarantowany przez skarb państwa. Od 4 lutego 2014 roku OFE będą musiały lokować nie mniej niż 75 proc. aktywów w akcje, limit ma obowiązywać przez dwa lata.Projekt zakłada też wprowadzenie okresowej porównawczej stopy zwrotu OFE, którą będzie stanowił wskaźnik złożony w 90

14 stycznia wejdzie w życie część nowych przepisów dot. OFE

w roku kalendarzowym nie będą mogły przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego. Cała ustawa wejdzie w życie 1 lutego 2014 r. Przewiduje ona, że OFE nie będą mogły inwestować w obligacje skarbowe oraz w instrumenty dłużne gwarantowane przez

Sejm uchwalił zmiany w systemie emerytalnym

Sejm uchwalił zmiany w systemie emerytalnym

Projekt podnoszący wiek emerytalny do 67 lat dla kobiet i mężczyzn przewiduje, że od 2013 r. wiek emerytalny będzie wzrastał o trzy miesiące każdego roku. Uchwalił też możliwość pobierania emerytury częściowej dla kobiety w wieku 62 lat z co najmniej 35-letnim stażem ubezpieczeniowym i mężczyzn w

Sejm okroił OFE. O emerytury niech martwią się inni

Platformy.Minister finansów przekonał premiera, że nie ma pieniędzy, a OFE to jedyne możliwe źródło ich zdobycia. Premier obawiał się większego zła, czyli załamania gospodarki pod ciężarem długów w roku 2014 i 2015, czyli w latach, gdy są wybory.Czy OFE przetrwają w tak okrojonej wersji? Raczej nie. Kwestią czasu

ZUS: informacja o tym, ile OFE przekazały na subkonta po 1 czerwca 2015 r.

zapisanych na rachunku każdego członka otwartego funduszu emerytalnego na 31 stycznia 2014 r. W tym dniu fundusze musiały więc przekazać do ZUS aktywa o wartości odpowiadającej sumie umorzonych jednostek rozrachunkowych. Dziekan wyjaśnił, że ustawa o zmianach w systemie emerytalnym nakazuje Otwartym

Stanęły ceny, nie wzrosną też emerytury. Symboliczna waloryzacja

emerytur, ale też nie zrezygnujemy z ich corocznej waloryzacji - powtarzał wielokrotnie. Odpierał w ten sposób zarzuty ekonomistów, którzy przekonywali, że waloryzacja emerytur (następuje co roku w marcu) jest zbyt kosztowna dla budżetu. Przywoływali dane GUS z 2011 r. (nowszych jeszcze nie ma), z których

"Rz": Rząd klęka przed górnikami

liczby osób uprawnionych do emerytur pomostowych.Jak ustaliła "Rzeczpospolita", powodem eskalacji żądań jest cicha akceptacja rządu, by w górniczych emeryturach nic nie zmieniać. I to mimo iż kosztują one netto (składki wpłacane do ZUS minus wypłacone świadczenia) 6,5 mld zł rocznie i są

Dziś na Komisji Trójstronnej rząd przedstawi projekt emerytalny

ubezpieczeniami obowiązkowo. Zgodnie z załączoną do projektu oceną skutków regulacji, podwyższenie wieku emerytalnego da sektorowi finansów publicznych w 2013 r. 0,6 mld zł oszczędności, w 2014 r. - 2,4 mld zł, a w 2015 r. - 5,5 mld zł. W kolejnym roku zmiany mają przynieść finansom publicznym 10 mld zł, w 2017 r

Co dalej z OFE? W przeglądzie znajdą się wszystkie możliwości

. Wychodzimy ponad ustawę. To idzie dużo dalej. Pokażemy szerszą diagnozę, te warianty będą próbą odpowiedzi na zmiany poczynione w 2011 roku - powiedział.Według Koteckiego ewentualne zmiany mogłyby wejść w życie 1 stycznia 2014 r. - Najważniejsze jest to, żeby system, który ewentualnie zostanie stworzony czy

MPiPS: Niekonstytucyjność OFE oznacza dług publiczny powyżej 55 proc. PKB

ewentualnego wyroku, stwierdzającego niekonstytucyjność zapisów ustawy o zmianach w OFE. "Ewentualne stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP reformy emerytalnej z 2013 roku spowodowałoby, że już w 2014 roku (...) dług publiczny (...) przekroczyłyby próg ostrożnościowy 55 proc. PKB" - napisano w

Ernst & Young pomoże w przejęciu połowy środków z OFE

zdecydują się pozostać w OFE, będą przenoszone do ZUS-u na dziesięć lat przed przejściem na emeryturę. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił 18 grudnia ubiegłego roku przetarg na audyt i doradztwo, m.in. w procesie zarządzania, wyceny i klasyfikacji, a także wydania oceny dotyczącej sposobu transferu ponad

Erste: Po zmianach OFE Polska nadal dobrze postrzegana, ale wzrosną rentowności

Europie Środkowo-Wschodniej w 2014 roku – Do czego doprowadzi ograniczenie luzowania ilościowego przez Fed i ożywienie gospodarcze w regionie?". Według prognoz Erste zawartych w raporcie, rentowność polskich obligacji 10-letnich będzie rosnąć - z obecnych 4,42% do 4,61% w I kw. 2014., 4,76

Rostowski o wiceszefie KNF: Mówiąc o OFE, przekroczył swoje kompetencje

skarbowe papiery wartościowe oraz dług gwarantowany przez skarb państwa. Od 4 lutego 2014 roku OFE będą musiały lokować nie mniej niż 75 proc. aktywów w akcje, limit ma obowiązywać przez 2 lata.Projekt zakłada też wprowadzenie okresowej, porównawczej stopy zwrotu OFE, którą będzie stanowił wskaźnik złożony

OFE przekazały do ZUS 153,15 mld zł

czegokolwiek". "Dowodem tego jest zmiana progów ostrożnościowych. Dowodem tego będzie niższy deficyt finansów publicznych w 2014 roku o ok. 1 proc." - podkreślił. Obecny na konferencji prasowej minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że przeniesienie środków z OFE na indywidualne

Przegląd prasy

netto w 2014 r. --Prezes Grupy Azoty: Z racji rozpoczęcia sezonu nawozowego widzimy już symptomy ożywienia na rynku i wzrostu cen Dziennik Gazeta Prawna --Coface: Liczba upadłości spadnie w tym roku o 6-8% --Renty i emerytury wzrosną w tym roku o 1,6%, tj. średnio o 32 zł, wobec 4,0% w ub.r

Dlaczego nie stać nas na niskie i równe emerytury dla wszystkich?

po przejściu na emeryturę mógłby dostawać świadczenie w wysokości 1000 zł". SP przekonuje, że taki system świetnie sprawdza się w Kanadzie. I chce "wprowadzenia systemu kanadyjskiego jako opcji do wyboru dla wszystkich Polaków od 2014 r.".A świstak mówi...Przy składce 220 zł odkładanej

Rada KW przyjęła program naprawczy i ogłosiła konkurs na zarząd spółki

ton. Plan na 2014 r. zakłada nadal stratę na działalności operacyjnej, ale dodatni wynik finansowy netto. Dodatni wynik na podstawowej działalności, czyli sprzedaży węgla, Kompania ma uzyskać w 2015 roku. KW zatrudnia obecnie niespełna 55 tys. osób w 15 kopalniach i 5 zakładach. W ub.r. na emeryturę

Edukację czas zacząć

nowego systemu będą wypłacane w 2014 roku, a i tak będą dotyczyć osób, których uprawnienia emerytalne w znacznej części pochodzą ze starego systemu (kapitał początkowy). Nie jest potrzebna specjalistyczna wiedza ekonomiczna, aby zrozumieć, że wszystkie emerytury wypłacane dzisiaj i

Reforma emerytalna z 1999 roku. Jak być miało i czemu nie wyszło?

Marzenia o dostatnich emeryturach i zmianie całego kraju zaczęliśmy realizować w 1999 roku. Cztery reformy rządu Jerzego Buzka weszły w życie jednego dnia.Bo społeczeństwo się starzejeOd 1 stycznia 1999 roku zamieszkaliśmy w nowym, dużym województwie. Za nasze leczenie płaci kasa chorych

Portugalia przedstawiła "budżet cierpienia". Ludzie dostaną w kość

te będą wypłacone do czerwca 2014 roku i potem Portugalia będzie musiała radzić sobie sama.Właśnie dlatego rząd w Lizbonie przedstawił radykalny projekt przyszłorocznego budżetu. W jego myśl pensje w strefie budżetowej mają zostać ścięte od 2,5 do 12 proc. dla pracowników zarabiających powyżej 600

Miedwiediew za utworzeniem specjalnej strefy ekonomicznej na Krymie

, finansowego i prawnego systemu Federacji Rosyjskiej. Czytaj także: Mapa kryzysu na Krymie: polityka, armia, gospodarka [INFOGRAFIKI, MAPY] Miedwiediew polecił opracowanie do końca pierwszego półrocza 2014 roku federalnego programu rozwoju społeczno- gospodarczego dla Półwyspu Krymskiego. Zapowiedział także

Fitch: zmiany w OFE neutralne dla ratingu Polski

zmniejszeniu zadłużenia (i kosztów obsługi długu) towarzyszy wzrost długoterminowych zobowiązań emerytalnych" - głosi komunikat. Nowa reguła wydatkowa, która weszła w życie w 2014 roku, ma sprawić, że wydatki budżetowe będą miały charakter kontrcykliczny, wprowadzono także nowe progi ostrożnościowe

Kto nam wypłaci emerytury z OFE?

przechodzą one na emeryturę pięć lat wcześniej niż mężczyźni. Ale w 2014 r. już nie tylko mała grupa kobiet, ale cały rocznik kobiet i mężczyzn nabędzie uprawnienia do nowych emerytur. Aby wypłaty były dobrze przygotowane, trzeba do końca roku 2012 przyjąć ustawę gwarantującą właściwą realizację tego zadania

MFW zaleca Portugalii zdecydowane oszczędności

obniżenia do 2014 roku deficytu budżetowego do 3 proc. PKB.MFW w swym raporcie zaleca redukcję o 20 proc. około 700-tysięcznej rzeszy funkcjonariuszy państwowych, co ma pozwolić zaoszczędzić 2,7 mld euro, obniżenie zaś ich zarobków o 7 proc. da ok. 760 mln euro. MFW proponuje też podniesienie wieku

8 rzeczy, które musisz wiedzieć o zmianach w OFE

zdecydujesz za kilka miesięcy, to na przyszłość ustawa tworzy okienka transferowe. Pierwsze w 2016 roku i potem kolejne co 4 lata. Wtedy chętni będą mogli przenosić się w obie strony. Z ZUS do OFE i odwrotnie.4. Co się złoży na twoją emeryturę?Każdy Polak co miesiąc odkłada na emeryturę 19,52 proc. pensji. Z

RCL: niektóre zmiany w projekcie dot. OFE wątpliwe konstytucyjnie

przez skarb państwa. Od 4 lutego 2014 roku OFE będą musiały lokować nie mniej niż 75 proc. aktywów w akcje; limit ma obowiązywać przez dwa lata.

Moody's: Reforma emerytur pozytywna dla ratingu Polski

będzie rósł co rok o trzy miesiące.Oprócz podwyższenia wieku emerytalnego ustawa zawiera też rozwiązania dotyczące wcześniejszych emerytur, tzw. częściowych. Prawo do nich będzie przysługiwać kobietom, które będą mieć 62 lata i co najmniej 35-letni staż ubezpieczeniowy (okresy składkowe i nieskładkowe

OFE przekazały do ZUS 153,15 mld zł

;Dowodem tego jest zmiana progów ostrożnościowych. Dowodem tego będzie niższy deficyt finansów publicznych w 2014 roku o ok. 1 proc." - podkreślił. Obecny na konferencji prasowej minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że przeniesienie środków z OFE na indywidualne subkonta w ZUS nie

Zbrzyzny: rząd PO-PSL podwyższa podatki

, że Fundusz Pracy jest zamrażany. Chyba tylko wyłącznie dla potrzeb statystycznych tego budżetu" - mówił. Dodał, że w przyszłym roku nie wzrosną minimalne emerytury i renty, budżet PFRON na 2014 r. jest mniejszy niż w 2013 r., co odbije się niekorzystnie na wsparciu dla niepełnosprawnych. "

Związkowcy: wynagrodzenia pracowników KW spadną w 2014 o ok. 2 proc.

We wtorek zarząd Kompanii przyjął kluczowe założenia programu restrukturyzacji spółki do 2020 roku. Projekt całego programu ma być przyjęty 28 listopada, a dzień później otrzyma go Rada Pracowników. Tworzący ją związkowcy, którzy poznali główne założenia w poniedziałek, deklarują, że w takiej

W Senacie trwa debata dotycząca zmian w OFE

;Chodzi w niej nie tylko o to, aby uregulować kwestie wypłat emerytur z części kapitałowej, ale też o rozwiązania generalne, które zmniejszają koszty, a zwiększają bezpieczeństwo całego systemu emerytalnego" - mówił. Dodał, że celem ustawy jest zmierzenie się z wyzwaniem, jakim są zmiany

OFE: Utrzymanie obecnego stanu nie wchodzi w grę

1999 roku na gospodarkę, finanse publiczne oraz emerytury. Później będą opisane różne warianty zmian w systemie, wszystkie opcje, które pojawiły się w debacie publicznej, zostały umieszczone w dokumencie, w tym propozycja IGTE dotycząca tzw. wypłaty programowanej.Z informacji PAP wynika, że przegląd

OPZZ rusza z ogólnokrajową kampanią ws. wyboru między ZUS a OFE

najszerzej do społeczeństwa" - dodał. Zaznaczył, że OPZZ nie chce dawać nikomu prostej recepty, jeśli chodzi o wybór sposobu odkładania na emeryturę, gdyż "każdy ma pewne uwarunkowania: lata stażu, zgromadzonej wielkości środków w OFE czy w ZUS". "My jako ruch zawodowy chcemy przekazać

Projekcja NBP: Stopa bezrobocia wzrośnie do 10,8% w 2013 r. i 11,3% w 2014 r.

Warszawa, 08.07.2013 (ISBnews) - Stopa bezrobocia wyniesie 10,8% na koniec tego roku, a w 2014 odnotuje wzrost do 11,3%, by spaść do 11,1% w roku 2015 wobec 10,1% w ub. r., wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP). W marcowej projekcji bank centralny

Skąd się bierze emerytura, czyli emerytury ze starego systemu

wyliczeń wyjdzie im emerytura poniżej najniższego świadczenia (do 1 marca 2011 r. to 728,18 zł), to ZUS automatycznie podwyższa świadczenie do najniższej obowiązującej w danym roku stawki. Wyjątek. Osoby urodzone przed 1948 r. mogą przejść na emeryturę w wieku 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni) przy

Nie chcę mieć konta w ZUS

budżetu. Ich ponoszenie powoduje znacznie większe dziury w finansach publicznych niż OFE. Warto tu przypomnieć, że nowy system emerytalny miał objąć funkcjonariuszy i przynieść pierwsze oszczędności w styczniu 2014 roku. W zasadzie zmiany te są przywróceniem starego systemu

Cięcie OFE zaskarżone podwójnie. Lewiatan już złożył wniosek do TK

14 marca 2014 roku do Trybunału Konstytucyjnego trafił wniosek Konfederacji Lewiatan, która kwestionuje niektóre przepisy dotyczące zmian w OFE. Chodzi przede wszystkim o przejęcie z OFE ponad połowy naszych emerytalnych oszczędności, pozorna dobrowolność wyboru OFE, suwak oraz przebieg procesu

Balcerowicz: zmiany w OFE pozwolą rządowi zwiększyć wydatki przed wyborami

Obywatelskiego Rozwoju (FOR) przejęcie oszczędności zgromadzonych w OFE pozwoli w przyszłym roku finansom publicznym uzyskać nadwyżkę, ale w 2015 r. powróciłby deficyt, który sięgnąłby około 3 proc. PKB. - Nadwyżka byłaby przejściowa, a na dodatek fałszywa - ocenił. - Przeprowadzenie zmian pozwoli rządowi

Balcerowicz: zmiany w OFE pozwolą rządowi zwiększyć wydatki przed wyborami

emerytalnego środki stanowiące podstawę wyliczenia emerytury będą przez trzy lata podlegać dziedziczeniu. Ubezpieczeni będący członkiem OFE będą decydować, czy chcą, aby ich składki były odprowadzane do OFE, czy na subkonto w ZUS. Od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. każdy członek OFE będzie mógł złożyć w ZUS

Fitch: Deficyt 'general government' Polski spadnie do nieco ponad 3% PKB w 2015

scenariusz bazowy zakłada deficyt sektora rządowego i samorządowego w 2015 r. na poziomie nieco ponad 3%, co oznacza spadek z 4,4% w 2013 r. (wyniki deficytu w drugiej połowie br. są poniżej szacunków polskiego rządu z połowy roku). Prognozy na 2014 r. komplikuje możliwy wpływ reformy emerytalnej, gdyż

Szczurek popiera rządowy projekt zmian w systemie emerytalnym

zadeklarował na początku września, a kluczowym argumentem za takim wyborem "było prawdopodobieństwo nieodwracalności decyzji wyboru". "Tej nieodwracalności już teraz nie ma" - tłumaczył. Zaznaczył, że sam nie zdecydował jeszcze, czy w przyszłym roku pozostanie w OFE, czy też uzna, by całość

Pierwsze czytanie emerytur. Opozycja przeciwna podnoszeniu wieku

składki za wszystkie matki na urlopach wychowawczych; zostanie czteroletni okres ochronny przed emeryturą; do końca 2014 r. rząd ma przygotować nowy program aktywizacji osób 60+.- Od 2015 r. będzie się zmniejszać liczba osób w wieku produkcyjnym i raczej będzie problem z rękami do pracy niż ich

Deficyt spada wolniej, niż chciał rząd?

będzie to 3,5 proc. PKB.Analitycy banku Credit Suisse oceniają, że nawet ten skorygowany plan się nie powiódł. Ich zdaniem niższe od zakładanych przychody budżetu wywołane hamowaniem gospodarki spowodują większy poślizg i deficyt sektora na koniec ubiegłego roku wyniesie 4 proc. PKB. Analitycy są przy

Air France zwalnia 800 osób. Będą kolejne cięcia

Transform 2015, który ma uzdrowić słabnące finanse Air France. Przewoźnik chce zwolnić w sumie 2800 osób do 2014 roku. Podstawowy cel programu - cięcia we wszystkich dziedzinach o 20 proc. Jeśli plan się powiedzie, linia lotnicza zaoszczędzi ok. 2 mld euro.Innym sposobem zwiększenia rentowności jest

Rostowski: W latach 2014-2015 wzrost PKB na poziomie z 2011 r.

"Sądzę, że w latach 2014-2015 będziemy widzieli tak dynamiczny rozwój jak w 2011 roku" - powiedział Rostowski. Z danych GUSwynika, że w 2011 r. polska gospodarka urosła o 4,3 proc. PKB."Mimo że sytuacja jest trudna i w pierwszej połowie przyszłego roku będzie trudna, w drugiej

Szefowa misji MFW na Polskę: od przyszłego roku znowu zaciskanie pasa

związku z tym, że w 2014 r. polska gospodarka ma się rozwijać szybciej niż w tym roku, Fundusz jest zdania, że należy wrócić do zaciskania pasa. - Widzimy oznaki ożywienia gospodarczego, takie jak dobre wskaźniki produkcji przemysłowej czy sprzedaży detalicznej. Z tego powodu uważamy, że jest przestrzeń

MFW: polskie PKB wzrośnie o 1,3 proc. w br., a w 2014 r. o 2,7 proc.

połowie tego roku ostrym spowolnieniem polska gospodarka zaczyna się odradzać. Wzrost będzie kontynuowany w 2014 r., na co zasadniczy wpływ będzie miał popyt wewnętrzny - wynika z prognoz MFW. Szefowa misji MFW w Polsce Julie Kozack powiedziała podczas piątkowej konferencji prasowej, że Fundusz dostrzega

Już za kilka godzin ustawa odchudzająca OFE. Znamy pierwsze szczegóły

Już w listopadzie, po miesięcznych konsultacjach w Komisji Trójstronnej, ustawa trafi do Parlamentu. Posłowie będą mieli mało czasu, bo zgodnie z założeniami nowelizacja ustawy ma wejść w życie 1 stycznia 2014 roku.- Konkretnie w czwartek wieczorem gotowy dokument z projektem rządowym zostanie

Pyskówka nad budżetem. "Zawłaszczacie emerytury, podnosicie podatki..."

przyszły rok jest budżetem szczególnym, bo wtedy otwiera się nowa unijna perspektywa finansowa. - Aby dobrze wykorzystać wynegocjowane przez rząd ponad 440 mld zł środków unijnych, budżet 2014 musi być częścią wielkiej przebudowy finansów publicznych - mówił minister.Rząd oparł budżet na założeniu, że w

Przegląd informacji ze spółek

została powołana na dyrektora finansowanego Serinus Energy z dniem 1 stycznia 2014 r., podała spółka. Heck zastąpi na tym stanowisku Paula H. Rose'a, który zamierza odejść na emeryturę. Indesit chce awansować do trójki największych sprzedawców sprzętu AGD w Polsce, poinformował dyrektor generalny

Kosiniak-Kamysz: skierowanie ustawy o OFE do TK utnie spekulacje

. średniego wynagrodzenia - w przyszłym roku będzie to ok. 4,5 tys. zł. Obniżony zostanie podatek od wypłaty środków z IKZE - z obecnych 18 proc. i 32 proc. do 10 proc. - wylicza zmiany ministerstwo. Nowe przepisy wejdą w życie 31 stycznia 2014 r.(PAP)

Przegląd prasy

za kandydata na prezesa PGE - złożył dymisję z zajmowanego urzędu --Ukraińska spółka Freight Car Energy Group chce wejść na NewConnect w I kw. 2014, potem rynek główny --Szczurek: Deficyt budżetu w 2013 roku będzie o kilka miliardów złotych niższy od planu po nowelizacji Dziennik Gazeta

Trudno pozytywnie ocenić przyszłoroczny budżet

przesuwanie aktywów na dziesięć lat przed przejściem na emeryturę) spowodują nadwyżkę w finansach publicznych w przyszłym roku - ocenia Wiktor Wojciechowski, główny ekonomista Invest Bank. - Według dotychczasowej metodologii nadwyżka ma wynieść 4,6 proc., ale już od września będzie obowiązywać nowa

Kłótnia o budżet 2014. "Fikcja oparta na nieistniejących ustawach"

Sejm debatował w środę nad rządowym projektem ustawy budżetowej na 2014 r. Już na początku minister finansów Jacek Rostowski tłumaczył, że przebudowa finansów publicznych opiera się reformie OFE i nowym mechanizmie, który będzie hamował wzrost wydatków państwa.- Ta przebudowa zapewni bezpieczeństwo

Od 2014 renty będą wyższe niż emerytury, czyli rentowe eldorado

emerytalny. Teraz mamy mieszany, Polacy dostają częściowo emeryturę na starych zasadach, a częściowo na nowych. Od 2014 r. ZUS będzie wypłacał emerytury liczone wyłącznie po nowemu. Ich wysokość może być niższa od dzisiejszych nawet o jedną trzecią. Liczyć się będzie bowiem tylko zebrany w czasie pracy

Bruksela krytykuje nas za (nie)zbijanie deficytu budżetowego

wysiłków rządu Donalda Tuska na rzecz uzdrawiania finansów publicznych.OFE pomoże na chwilęBruksela, tak jak polski rząd, szacuje, że deficyt wyniesie w tym roku 4,8 proc. PKB. Wprawdzie w 2014 r. polski budżet będzie miał wielką nadwyżkę w wysokości 4,6 proc. PKB, ale to tylko dzięki planowanej reformie

Cztery warianty systemu wypłat z OFE. Kto wypłaci nam emerytury?

Rząd ma kilka miesięcy na przygotowanie systemu wypłat emerytur z otwartych funduszy emerytalnych. Od 2014 r. świadczenia z OFE zaczną pobierać mężczyźni. Choć od rozpoczęcia reformy emerytalnej minęło trzynaście lat, dalej nie wiadomo, kto i na jakich zasadach wypłaci im emerytury.Teraz obowiązuje

We wtorek debata o OFE. Wielka polityczna burza w Sejmie

dług publiczny spadnie o 146 mld zł, czyli o 8,5 proc. PKB. Jednocześnie dzięki cięciu OFE już w 2014 roku o ponad 15 mld zł zmniejszy się dziura w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Rząd chce bowiem zabrać połowę naszych oszczędności emerytalnych zgromadzonych w OFE, umarzając zgromadzone tam

Obama ws. limitu długu: Skończmy z pozerstwem

mieć powtórki z kłopotów, jakie zgotowali mu opozycyjni Republikanie w poprzednich latach. Zależy mu zarówno na gładkim przyjęciu nowego budżetu na rok fiskalny 2014, jak i na podniesieniu limitu długu, który wyznaczony poziom 16,7 bln dol. osiągnie już w październiku.Gra o wielką stawkęJeśli limit

CBOS: 53 proc. Polaków krytykuje proponowane przez rząd zmiany w OFE

-14 listopada 2013 roku na liczącej 990 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. Rząd zaproponował, by obligacje Skarbu Państwa posiadane przez Otwarte Fundusze Emerytalne przenieść do ZUS. W związku z tym 3 lutego 2014 r. OFE przekażą do ZUS 51,5 proc. wartości aktywów netto

Przegląd prasy

Prawna --Po 3 latach od uruchomienia e-PUAP tylko 1% z nas ma konto --Resort pracy szacuje, że 1,3 mld zł może oszczędzić budżet na waloryzacji emerytur Puls Biznesu --AmRest wprowadza w USA sieć Tagliatella - do końca tego roku zapowiada otwarcie kolejnych lokali na Wschodnim Wybrzeżu, potem

Nie ma porozumienia pracodawców i pracowników ws. płacy minimalnej

2014 r.Związki proponują, by w przyszłym roku minimalne wynagrodzenie wzrosło o 120 zł, do 1720 zł; chcą także podniesienia pracowniczych kosztów uzyskania przychodów oraz podniesienia kwoty wolnej od podatku.- Od 2009 r. nie były urealniane koszty uzyskania przychodu tam, gdzie są one zryczałtowane

Szef eurogrupy: do 18 listopada Grecja musi porozumieć się z trojką

nie zdoła spełnić celów budżetowych wyznaczonych przez jej pożyczkodawców, jednak rząd w Atenach stara się uniknąć dalszych dotkliwych cięć w sektorze publicznym i emeryturach. Wskazuje przy tym, że gospodarka Grecji piąty rok z rzędu tkwi w recesji, a bezrobocie wynosi rekordowe 23,5 proc.Lagarde

Przypływ nowego socjalizmu

przestaną być zamożniejsi.Neosocjalizm zalewa nasze mózgi. U progu 2014 roku życzmy sobie nawzajem, by nasze wewnętrzne falochrony powstrzymały ten napór.

Brytyjczycy wprowadzają oszczędności budżetowe

Zatrudnieni w brytyjskim sektorze publicznym otrzymali ostrzeżenie, że podatników nie stać na obecne wygórowane emerytury. W przyszłym tygodniu rząd koalicyjny przedstawi oszczędnościowy budżet.Wzrost gospodarczy przewidywany jest na poziomie 2,6 proc. w 2011 i 2,8 proc. w 2012 roku, co oznacza, że

Przegląd prasy

kwartałach rynek reklamy skurczył się o 5,7% r/r do 4,94 mld zł Parkiet --Polimex-Mostostal podtrzymuje deklaracje dotyczące dodatniego wyniku EBITDA w 2014 r. oraz zysku netto w 2015 r. --Comp chce znacząco zwiększyć sprzedaż kas fiskalnych poza Polską --Pekaes prowadzi zaawansowane rozmowy w

JSW wdraża program optymalizacji kosztów, capex na 2013 r. spadnie do 1,7 mld

porównaniu z odchodzacymi na emeryturę. Na razie nie wprowadzamy także kosztownego dodatkowego dnia pracy w sobotę, a planowane wydobycie na poziomie 14 mln ton w 2014 r. chcemy osiągnąć w obecnej strukturze" - dodał Zagórowski.   Prezes podkreślił także, że dużym ciężarem dla spółki w okresie

Kolejne ograniczenia w zasiłkach dla nowych imigrantów z UE

pokrywająca nawet całość czynszu przysługuje osobom o niskich dochodach lub bezrobotnym. Dotychczas jej przyznanie nie było uzależnione od zatrudnienia. Zmiana ma wejść w życie od najbliższego roku obrachunkowego 2014-15, który rozpoczyna się w kwietniu. Spadła liczba pracujących Brytyjczyków We wspólnym

Piątkowa logika w sprawie Ukrainy

2-miesięczny import. - Brak pieniędzy na spłatę długu. Dług zagraniczny Ukrainy (publiczny i prywatny) wynosi ok. 140 mld USD, przy czym 1/3 to dług krótkoterminowy, który musi być spłacony w ciągu kilku najbliższych miesięcy. W 2014 roku rząd potrzebuje co najmniej 7,3 mld USD by móc spłacać dług

Rząd strzyże, Rostowski obiecuje

wiarygodna. Spójrzmy na fakty, nie na obietnice: rząd utrzymuje wyższą stawkę VAT, choć przed trzema laty obiecywał, że w roku 2014 powróci ona do poprzedniego poziomu. Pieniądze zabrane funduszom wystarczą tylko na pokrycie dwu-trzyletniego deficytu ZUS. Jeśli rząd nie zacznie poważnej naprawy finansów, to

Propozycje zmian w OFE nie spodobały się inwestorom

pod uwagę plany obniżenia stawek za zarządzanie o połowę. Zmiany mogą wejść w życie z początkiem roku 2014, a razem z okresem na dokonanie wyboru proces może zakończyć się w połowie przyszłego roku. Odchodząc trochę od rodzimego rynku, należy wspomnieć o bardzo dobrych danych makro publikowanych w

Kto nowym prezesem Microsoftu? Mulally dementuje

. Wśród nich cudotwórca z Forda, prezes Alan Mulally. - Chciałbym uciąć spekulacje. Nie mam planów innych niż służenie Fordowi - mówił. Dorzucił, że firmy nie opuści co najmniej do końca 2014 roku. A później? - Proszę się nie martwić mną, opuszczającym stanowisko w przyszłości - odpowiedział. Mulally nie

15 tysięcy urzędników straci pracę. Grecki parlament uchwalił ustawę

Za zwolnieniami głosowało 168 posłów. Przeciwko 123. Zgodnie z przyjętą ustawą do końca 2014 roku w sektorze publicznym pracę stracić ma 15 tys. osób. Kryteria wyboru zwalnianych - głosi ustawa - mają być ściśle merytoryczne. Posady mają stracić pracownicy niesubordynowani, nieefektywni i nieudolni

Inwestorzy czekają na kolejny impuls do zakupu akcji

Warszawa, 06.02.2014 (ISBnews/ TFI PZU) - Inwestorzy na całym świecie rozpoczynali 2014 rok z dużymi nadziejami co do zachowania się rynków finansowych. Ostatnie publikacje danych makro z głównych gospodarek, jeśli nadziei tych nie rozwiały, to przynajmniej postawiły pod znakiem zapytania. Z

Budżet do nowelizacji. Deficyt ostro w górę

konsumpcja wyraźnie siadła. To dlatego brakuje pieniędzy z podatków w budżecie - tłumaczył premier. - Uważamy, że 2013 r. jest rokiem krytycznym. Rok 2014 powinien być już rokiem ożywienia. Nie jakiegoś przełomowego, ale jednak ożywienia - dodał premier.Po raz kolejny zapewnił, że cięcia wydatków w resortach

Senat. Wielogodzinna debata ws. OFE; komisje za przyjęciem ustawy bez poprawek

uregulować kwestie wypłat emerytur z części kapitałowej, ale też o rozwiązania generalne, które zmniejszają koszty, a zwiększają bezpieczeństwo całego systemu emerytalnego" - mówił. Dodał, że celem ustawy jest zmierzenie się z wyzwaniem, jakim są zmiany demograficzne i "zapewnienie większego

Zarząd Kompanii Węglowej przyjął projekt programu restrukturyzacji

28.11. Katowice (PAP) - Zarząd Kompanii Węglowej przyjął w czwartek projekt programu restrukturyzacji spółki do 2020 r. oraz projekt planu techniczno-ekonomicznego na przyszły rok. Ma to być ostatni rok generowania straty na sprzedaży węgla. Planowane są też zmiany w strukturze firmy. "2014

Ranking funduszy emerytalnych - ING na czele, Aegon w ogonie

emeryturę" Sejm dwukrotnie obniżał prowizję od składki. Najpierw - od kwietnia 2004 roku - opłata spadła do 7 proc., a potem - od stycznia 2010 roku - do obecnych 3,5 proc. Teraz opłata spadnie jeszcze o połowę, czyli towarzystwa będą pobierały 1,75 proc.Mniej też oddamy towarzystwom w formie opłaty za

Kto wypłaci emerytury? Rząd ma cztery warianty

Czas ucieka, bo na opracowanie systemu wypłat emerytur z otwartych funduszy emerytalnych rząd ma już tylko rok. Od 2014 r. świadczenia z nowego systemu zaczną pobierać pierwsi mężczyźni. Kobietom, które pięć lat wcześniej przechodzą na emeryturę, świadczenia wypłacają na razie same OFE. Ale to

Rząd chce manewrować deficytem. Co z progami oszczędnościowymi?

niełatwym 2014 roku uzyskać raczej możliwości stymulacyjne niż przesadnie zamrażające, konsolidujące - mówił Tusk. - To oznacza, że będziemy szukali przepisów prawa, które umożliwią bezpieczne manewrowanie z deficytem, tak aby nie obarczać ludzi ciężarem ubytku w dochodach państwa. W przyszłym tygodniu

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

Rok Tičar

Rok Tičar (ur. 3 maja 1989 w Jesenicach) – słoweński hokeista, reprezentant Słowenii, olimpijczyk. Kariera HD Jesenice Mladi U20 (2005-2007) HK Kranjska Gora (2005-2006) HD Jesenice Mladi (2006-2007) Timr? J20 / Timr? (2007-2009) Acroni Jesenice (2009-2011) Krefeld Pinguine (2011-2012

Rok Tršan

Rok Tršan (ur. 22 sierpnia 1992 r. w Logatec) – słoweński biegacz narciarski, zawodnik klubu TSK Logatec. KarieraPo raz pierwszy na arenie międzynarodowej Tršan pojawił się w lutego 2007 roku, podczas zawodów Alpen Cup w Medvode, gdzie zajął 73. miejsce na dystansie 10 km stylem dowolnym.W

2014

Rok 2014 ogłoszono Rokiem Jana Karskiego Rokiem Jana Nowaka-Jeziorańskiego Rokiem Oskara Kolberga Rokiem św. Jana z Dukli Rokiem Wielkiego Jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydarzenia w Polsce Styczeń 1 stycznia – Dobrzyca, Modliborzyce, Mrozy, Stepnica i Zaklików uzyskały prawa

Rok Życia Konsekrowanego

Rok Życia Konsekrowanego – okres w Kościele katolickim, którego planowane jest rozpoczęcie 21 listopada 2014 roku, a koniec miał nastąpić w 21 listopada 2015. Rok Życia Konsekrowanego zbiegnie się 50. rocznicą opublikowania soborowego dekretu o przystosowanej odnowie życia zakonnego

Chiński Nowy Rok

Chiński Nowy Rok (chin. trad. ??, chin. upr. ??, pinyin Ch?njié, dosłownie Święto Wiosny) – najważniejsze święto w tradycyjnym kalendarzu chińskim, przypadające między końcem stycznia a końcem lutego. Od najdawniejszych czasów jest w Chinach najważniejszym świętem publicznym i prywatnym

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.