elektryczne ogrzewanie rozjazdów

sprawdź też:

ogrzewanie

PKP PLK ogłosiły przetarg na modernizację linii nr 146 za szacunkowo 250 mln zł

kolejowym na 47 km linii. Odnowiona będzie sieć trakcyjna. Nowe rozjazdy, wyposażone w urządzenia elektrycznego ogrzewania, zapewnią sprawny przejazd pociągów w zimie. Wyremontowanych i przebudowanych będzie ogółem 44 obiekty inżynieryjne w tym: 4 wiadukty, 5 mostów i 35 przepustów. Modernizacja

Spółka-matka PKP Energetyki złożyła wniosek do UOKiK ws. przejęcia Elester-PKP

kompleksowe nadzorowanie pracy obiektów elektroenergetycznych, złączy kablowych, jak również odłączników sieci trakcyjnej. Ponadto spółka wyspecjalizowała się w budowie, obsłudze i projektowaniu niskonapięciowych systemów energetyki kolejowej. Do rozwiązań tych należą systemy: elektrycznego ogrzewania

Skanska otwiera Oddział Kolejowy

kolejowe i wymieni tory na długości blisko 8 km. W ramach prac elektroenergetycznych przebuduje m.in. około 8 km sieci trakcyjnej, wykona zabudowę urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów oraz roboty z zakresu branży automatyki i telekomunikacji, np. przebudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym i

elektryczne ogrzewanie rozjazdów

Elektryczne ogrzewanie rozjazdów - urządzenia elektryczne, zasilane niskim napięciem (zwykle 230V) z sieci energetyki zawodowej(Linii Potrzeb Nietrakcyjnych), służące do ogrzewania szyn na rozjazdach kolejowych. Urządzenia mają postać metalowych rurek rozmieszczonych wzdłuż szyn, wewnątrz których znajdują się elementy oporowe (grzałki).Technologia ta znana jest od ponad 100 lat, została

więcej o elektryczne ogrzewanie rozjazdów na pl.wikipedia.org