eksport krajów europejskich

GUS: Eksport w euro wzrósł o 5,5% r/r, import wzrósł o 2,6% w 2019 r.

maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT. (ISBnews)

GUS: Eksport w euro wzrósł o 4,8% r/r, import wzrósł o 2,3% w I-XI 2019 r.

USD" - czytamy w komunikacie. Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT. (ISBnews)  

GUS: Eksport w euro wzrósł o 5,3% r/r, import wzrósł o 3% w I-X 2019 r.

komunikacie. Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT. (ISBnews)

Eksporterzy biją na alarm

marketingowych, które służą rozwojowi eksportu. Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski wyjaśnia, że przyczyną kłopotów polskich eksporterów są problemy ich zachodnich partnerów handlowych. Jest to spowodowane obserwowanym w krajach Unii silnym spowolnieniem gospodarczym. Igor Mitroczuk z

GUS: Eksport w euro wzrósł o 5% r/r, import wzrósł o 2,7% w I-IX 2019 r.

komunikacie. Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT. (ISBnews)  

GUS: Eksport w euro wzrósł o 4,8% r/r, import wzrósł o 2,7% w I-VIII 2019 r.

komunikacie. Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT. (ISBnews)

NBP: Przedsiębiorcy oczekują osłabienia eksportu w I kw. 2020 r.

. Długookresowy trend relacji eksportu towarów i usług do PKB jest rosnący zarówno w Polsce, jak i najważniejszych krajach regionu. W przypadku Polski relacja ta jest nieznacznie wyższa niż w gospodarce niemieckiej, której PKB jest ok. 6-krotnie większy niż polski, ale znacznie niższa niż w gospodarce czeskiej

GUS: Eksport w euro wzrósł o 4,8% r/r, import wzrósł o 3,2% w I-VII 2019 r.

komunikacie. Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT. (ISBnews)    

GUS: Eksport w euro wzrósł o 4,3% r/r, import wzrósł o 2,8% w I-VI 2018 r.

komunikacie. Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT. (ISBnews)  

PwC: Wartość polskiego e-eksportu mogłaby się zwiększyć do ok. 110 mld zł

Technologii. Z danych zebranych w raporcie "Cyfrowy eksport - szanse i perspektywy dla polskich przedsiębiorstw" wynika, że ok. 36% polskich przedsiębiorstw prowadzi eksport w tradycyjnej formie do innych krajów Unii Europejskiej. Tymczasem liczba firm sprzedających elektronicznie za granicę jest

GUS: Eksport w euro wzrósł o 6,8% r/r, import wzrósł o 4,9% w I-V 2019

; - czytamy w komunikacie. Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT. (ISBnews)

GUS: Eksport w euro wzrósł o 4,7% r/r, import wzrósł o 2,9% w I-IV 2019

komunikacie. Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT. (ISBnews)  

GUS: Eksport do Niemiec wzrósł o 0,9% r/r do 20,5 mld euro w I-IV 2019 r.

wszystkich krajów Unii Europejskiej zwiększył się w tym czasie o 3,4% r/r do 60,5 mld euro, zaś import wzrósł o 0,5% r/r do 44,3 mld euro, podał Urząd.   W styczniu-kwietniu br. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do wszystkich krajów z pierwszej dziesiątki naszych

BGK i Bank Pekao wesprą kontrakt Trasko Inwest na Białorusi kwotą 57 mln euro

'Finansowe Wspieranie Eksportu'. Z naszych analiz wynika, że ekspansja zagraniczna uczestników programu dotyczy przede wszystkim krajów Unii Europejskiej - 58% wskazań, a w dalszej kolejności właśnie Białorusi - 51%. Wzmacniamy pozycję polskich firm za granicą. Jednym z naszych celów jest również wspieranie

GUS: Eksport w euro wzrósł o 4,4% r/r, import wzrósł o 2,2% w I-III 2019

komunikacie. Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT. (ISBnews)  

GUS: Eksport do Niemiec wzrósł o 9,6% r/r do 62,2 mld euro w 2018 r.

stanowił 22,4%. Eksport do wszystkich krajów Unii Europejskiej zwiększył się w tym czasie o 7,4% r/r do 177,6 mld euro, zaś import - o 6% r/r do 131,9 mld euro, podał Urząd. W okresie styczeń - grudzień 2018 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu oraz importu do

GUS: Eksport do Niemiec wyniósł 15,3 mld euro, bez zmian r/r w I-III 2019 r.

krajów Unii Europejskiej zwiększył się w tym czasie o 3,4% r/r do 45,6 mld euro, zaś import wzrósł o 0,2% r/r do 33,5 mld euro, podał Urząd. W styczniu-marcu br. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do wszystkich krajów z pierwszej dziesiątki naszych partnerów, a

PKO BP: Wartość polskiego eksportu towarów sięgnie 47,04% PKB w 2020 r.

" - podkreślił wiceprezes.  Bank oczekuje, że większość polskiego eksportu kierowana będzie na rynek europejski, przy jego wzrastającym udziale w eksporcie ogółem - do 89,05% w 2020 r. wobec 88,95% w 2018 r. Według prognoz banku, udział krajów UE w polskim eksporcie zwiększy się do 81,07

PKO BP: Wartość polskiego eksportu towarów sięgnie 47,04% PKB w 2020 r.

polskiego eksportu kierowana będzie na rynek europejski, przy jego wzrastającym udziale w eksporcie ogółem - do 89,05% w 2020 r. wobec 88,95% w 2018 r. Według prognoz banku, udział krajów UE w polskim eksporcie zwiększy się do 81,07% w 2020 r. wobec 80,37% w 2018 r.  Bank szacuje - na podstawie

GUS: Eksport w euro wzrósł o 6% r/r, import wzrósł o 9% w I-II 2019

. Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT. (ISBnews)  

GUS: Eksport do Niemiec wzrósł o 4,3% r/r do 10,3 mld euro w I-II 2019 r.

%. Eksport do wszystkich krajów Unii Europejskiej zwiększył się w tym czasie o 5% r/r do 30 mld euro, zaś import wzrósł o 1,8% r/r do 21,7 mld euro, podał Urząd. W styczniu-lutym br. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do wszystkich krajów z pierwszej dziesiątki naszych

PKO BP: Eksport towarów wzrośnie o 6,5% do 238,1 mld euro w 2019 r.

prognozuje, że głównym kierunkiem eksportowym pozostaną kraje europejskie i utrzyma tendencję wciąż rosnącą do 2020 roku. "PKO Bank Polski prognozuje, iż do 2020 r. trend delikatnego wzrostu utrzyma się i eksport do Europy osiągnie poziom 225,2 mld euro (w tym przy zakładanej znaczącej 9,7

Santander BP: Wynik eksportu liczony w euro wzrośnie o ok. 3,3% r/r w 2019 r.

będzie o ok. 3,3% lepszy niż w 2018 r.  "Nasz kraj jest silnym ogniwem w europejskim łańcuchu dostaw, a polski eksport, z racji bardzo silnej geograficznej koncentracji, jest ściśle powiązany z gospodarką europejską. Stąd też fakt, że w Europie pożegnaliśmy się ze szczytem koniunkturalnym i

AutomotiveSuppliers.pl: Eksport sektora motoryz. wzrośnie o 4-5% r/r w 2018 r.

.  "Na utrzymanie trendu wzrostowego mieli wpływ klienci z krajów Unii Europejskiej (88,08% całości, dynamika 103,4%). Natomiast na rynkach pozaunijnych nastąpił ponad 15-procentowy spadek (dynamika 84,30%)" - czytamy dalej. Negatywnie na wynik wpłynął przede wszystkim niższy eksport

GUS: Eksport do Niemiec wzrósł o 0,6% r/r do 5,1 mld euro w styczniu 2019 r.

) wobec 3,8 mld zł (1,1 mld USD, 0,9 mld euro) w analogicznym okresie 2018 r." - czytamy w komunikacie. Udział Niemiec w eksporcie spadł w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. o 0,5 pkt proc. i wyniósł 28%, a w imporcie o 0,4 pkt proc i stanowił 22,4%. Eksport do wszystkich krajów Unii

GUS: Eksport do Niemiec wzrósł o 9,6% r/r, do całej UE - o 7,5% w I-XI 2018

krajów Unii Europejskiej zwiększył się w tym czasie o 7,5% r/r do 164,3 mld euro, zaś import - o 6,2% r/r do 121,2 mld euro, podał Urząd. "Udział Niemiec w eksporcie wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 0,6 pkt proc. i wyniósł 28,1%, a w imporcie obniżył się o 0,7 pkt

KOWR: Eksport towarów rolno-spoż. wzrósł o 5,5% r/r do 26,1 mld euro w I-X

mld euro, spadek o 2%). "Głównym partnerem handlowym Polski pozostaje Unia Europejska. W okresie styczeń-październik 2019 r. dostawy do krajów UE stanowiły około 81% przychodów uzyskanych z eksportu towarów rolno-spożywczych (21,2 mld euro). Najważniejszym partnerem handlowym Polski były Niemcy

Santander BP: Eksport opakowań będzie rósł o 6,5-7%, poziom Niemiec - w 2025 r.

wstrząsy gospodarcze, a jego przewaga kosztowa, w tym stabilne jednostkowe koszty pracy pozwoliły na sukcesywną ekspansję zarówno w produkcji, jak i w eksporcie. W czasach upadłości licznych europejskich producentów, zagraniczni inwestorzy nie tylko chętnie kupowali polskie opakowania, ale i przenosili

GUS: Eksport do Niemiec wzrósł o 8,8% r/r, do całej UE - o 6,8% w I-X 2018

Warszawa, 11.12.2018 (ISBnews) - Polski eksport do Niemiec zwiększył się o 8,8% r/r i wyniósł 51,2 mld euro w okresie styczeń-październik 2018 r., zaś import w tym czasie wzrósł o 6,5% r/r do 41,8 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Eksport do wszystkich krajów Unii

GUS: Eksport w euro wzrósł o 8,2% r/r, import wzrósł o 10,7% w 2018 r.

analogicznym okresie ub. roku. Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT. (ISBnews)

GUS: Eksport w euro wzrósł o 2,5% r/r, import spadł o 0,1% w styczniu 2019 r.

ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT. (ISBnews)  

KOWR: Eksport cukru wzrósł o 21% r/r do ok. 782 tys. ton w I-XI 2018 r.

tys. ton, 11% wolumenu eksportu. Z Polski poza Unię Europejską wyeksportowano 489 tys. ton cukru, głównie do Izraela - 83 tys. ton, Egiptu - 74 tys. ton, na Sri Lankę - 58 tys. ton, do Gruzji – 49 tys. ton, a także do Rosji i Arabii Saudyjskiej - po 32 tys. ton, Libanu - 21 tys. ton, do Kuwejtu

Emilewicz: Eksporterzy umacniają pozycję m.in. w USA, Kanadzie czy Japonii

), a także popytu wewnętrznego w samym eurolandzie" - skomentowała też Emilewicz. Eksport do wszystkich krajów Unii Europejskiej zwiększył się w tym czasie o 3,4% r/r do 60,5 mld euro, zaś import wzrósł o 0,5% r/r do 44,3 mld euro, podał Urząd. Z kolei polski eksport do Niemiec - naszego

Santander BP: Eksport polskiej żywości spadnie o ok. 8% do 28,9 mld euro w 2020

Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - Eksport polskiej żywości może spaść w tym roku o ok. 8% do 28,9 mld euro, wynika z raportu Santander Bank Polska, przeprowadzonego przez SpotData „Szok. I co dalej? Ścieżki eksportu żywności z Polski w czasie recesji wywołanej epidemią COVID-19"

Gazprom zwiększył eksport gazu do Polski o 6,6% r/r w okresie I-VII br.

Warszawa, 02.08.2018 (ISBnews) - Gazprom zwiększył eksport gazu ziemnego do Polski o 6,6% w okresie styczeń-lipiec 2018 r., podała spółka. "Eksport do krajów europejskich w ciągu ostatnich siedmiu miesięcy wyniósł łącznie 117,1 mld m3, co oznacza wzrost o 5,8% (+6,4 mld m3) wobec takiego

KOWR: Eksport towarów rolno-spoż. wzrósł o 8% r/r do 15,4 mld euro w I półr.

). "Głównym partnerem handlowym Polski pozostaje Unia Europejska. W okresie styczeń - czerwiec 2019 r. dostawy do krajów UE stanowiły około 82% przychodów uzyskanych z eksportu towarów rolno-spożywczych (12,6 mld euro). Najważniejszym partnerem handlowym Polski były Niemcy. Eksport do tego kraju

MR oczekuje ponad 300 firm na I Polsko-Francuskim Forum Przemysłu Przyszłości

dla Polski, na co wskazują liczby. Kraj ten jest dla Polski 6. partnerem pod względem obrotów handlowych i 4. pod względem eksportu. Od momentu wejścia Polski do UE, polski eksport wzrósł do Francji o 346%, a w ciągu 10 lat o ponad 70%, natomiast obroty handlowe o blisko 50%. Francja jest też 4

Kościński z MF: Eksport wzrośnie o min. 6% w 2019 w konserwatywnym scenariuszu

gospodarcze. To wszystko nie wróży dobrze dla naszych eksporterów - zwłaszcza, że 80% eksportu polskiego trafia do UE i ok. 30% do samych Niemiec" - wskazał Kościński. W sytuacji rysującego się dużego spowolnienia gospodarczego w Unii Europejskiej podkreślił jednak, że sytuacja polskich eksporterów

GUS: Eksport w euro wzrósł o 7% r/r, import wzrósł o 9,7% w 2018 r.

; - czytamy w komunikacie. Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT. (ISBnews)

GUS: Eksport w euro wzrósł o 7,1% r/r, import wzrósł o 9,7% w I-XI 2018

; - czytamy w komunikacie. Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT. (ISBnews)

RN Węglokoksu ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na prezesa i 3 wiceprezesów

kwalifikacyjne w kandydatami spełniającymi wymogi formalne będą prowadzone od 25 kwietnia, podano w ogłoszeniach o wszczęciu postępowań. Węglokoks zajmuje się eksportem węgla kamiennego, głównie do krajów Unii Europejskiej. Na rynku krajowym sprzedaje m.in. olej opałowy, surowce i produkty dla górnictwa oraz

AutomotiveSuppliers.pl: Eksport motoryzacji przekroczy 23-23,5 mld euro w 2016r.

pierwszych kwartałów roku.  Eksport do innych krajów Unii Europejskiej wyniósł 14,69 mld euro i stanowił 86,08% całości wywozu. Odnotował przy tym wzrost o 8,82% r/r. Eksport poza UE zwiększył się w tym okresie o 25,92% r/r.  Wśród 10. najważniejszych rynków zbytu wzrosty odnotowano w

KOWR: Eksport cukru wzrósł o 26% r/r do 557 tys. ton w I-VIII 2018 r.

% wolumenu całego polskiego eksportu. Głównym kierunkiem eksportu cukru na rynek UE była Rumunia - 13% wolumenu krajowego eksportu, tj. 74 tys. ton i Niemcy - 11%, 60 tys. ton. Poza Unię Europejską wyeksportowano 355 tys. ton cukru, głównie do Sri Lanki - 57 tys. ton, Egiptu - 53 tys. ton, Izraela - 51 tys

GUS: Eksport w euro wzrósł o 6,5% r/r, import wzrósł o 9,5% w I-X 2018

2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT. (ISBnews)  

MPiT: Najszybciej w I-XI wzrósł eksport paliw i olejów mineralnych

wyniósł 57,5 mld euro w okresie styczeń-listopad 2018 r., zaś import w tym czasie wzrósł o 6,2% r/r do 46,4 mld euro. Eksport do wszystkich krajów Unii Europejskiej zwiększył się w tym czasie o 7,5% r/r do 164,3 mld euro, zaś import - o 6,2% r/r do 121,2 mld euro, podał Urząd

Mlekpol liczy na wzrost przychodów w 2020, planuje capex na 100 mln zł w 2021

poszczególnych kategorii. Ten trudny czas, związany ze społeczną izolacją, spowodował wzrost i zainteresowanie zakupami produktów trwałych, takich jak mleko, śmietanki UHT, sery czy masło. Te produkty zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem w eksporcie, jednak obserwujemy również inne zjawisko. Nawet kraje

GUS: Eksport w euro wzrósł o 6% r/r, import wzrósł o 8,6% w I-IX 2018

roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT. (ISBnews)  

GUS: Eksport w euro wzrósł o 6,7% r/r, import wzrósł o 9% w I-VIII 2018

komunikacie. Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT. (ISBnews)

BGK: Brexit może wpłynąć na eksport, spory sądowe i zagrozić umowom kredytowym

Warszawa, 20.01.2020 (ISBnews) - Brexit może ograniczyć eksport, zagrozić długoterminowym umowom kredytowym zawartym przed Brexitem i wpłynąć na rozstrzyganie sporów przez sądy, uważają Eksperci Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). "Możemy spodziewać się mocnego ograniczenia eksportu

AutomotiveSuppliers.pl podtrzymuje prognozę 26 mld euro eksportu sektora w br.

motoryzacyjnego z Polski wyniosła ponad 2,14 mld euro. To o 12,8% więcej niż w tym samym okresie 2016 r. To drugi najlepszy wynik w 2017 roku. Uzyskany wzrost to zasługa wyższej dynamiki eksportu do krajów Unii Europejskiej 86,71% całości, dynamika 115,30%) "- czytamy w komunikacie.   W maju

GUS: Eksport w euro wzrósł o 6,5% r/r, import wzrósł o 8,7% w I-VII 2018

komunikacie. Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT. (ISBnews)

KOWR: Eksport wołowiny i cielęciny wzrósł r/r do 324 tys. ton w I-VIII 2018 r.

. Głównymi odbiorcami wołowiny z Polski były kraje Unii Europejskiej, m.in. Włochy (53 tys. ton; 20% wolumenu eksportu), Niemcy (34 tys. ton; 13%), Hiszpania (22 tys. ton; 8%) i Holandia (21 tys. ton; 8%). Polska wołowina sprzedawana była również poza obszarem celnym UE, m.in. w Turcji (29 tys. ton; 11

Węglokoks zakłada wzrost obrotu węglem do ponad 4 mln ton w 2019 r.

także. Węglokoks zajmuje się eksportem węgla kamiennego, głównie do krajów Unii Europejskiej. Na rynku krajowym sprzedaje m.in. olej opałowy, surowce i produkty dla górnictwa oraz hutnictwa. (ISBnews)  

GUS: Eksport w euro wzrósł o 5,7% r/r, import wzrósł o 7,9% w I-VI 2018

. Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT. (ISBnews)  

Santander BP:Dynamika wzrostu branży stolarskiej może spaść do 3,5-5% r/r w 2020

roku sprzedaż zmalała aż w ośmiu na dwadzieścia największych krajów" - dodał Miros. Krajowych producentów okien i drzwi dodatkowo martwi także Brexit. Model, w jakim Wielka Brytania zdecyduje się wyjść z Unii Europejskiej, będzie miał duże znaczenie dla polskich eksporterów, w tym dla branży

Fundacja Republikańska: Podatek cukrowy zagraża bilansowi handlowemu Polski

;zagrożenie dla polskiego bilansu handlowego (ok. 75% polskich owoców jest przeznaczane na eksport). Jest to szczególnie istotne ze względu na konkurencję ze strony innych krajów Unii Europejskiej. Ponadto polski eksport słodzonych napojów, w przeciwieństwie np. do eksportu

AutomotiveSuppliers.pl: Eksport motoryzacji przekroczy 25,5 mld euro w 2017 r.

motoryzacyjnych" - czytamy w raporcie.   Dobre wyniki sektora motoryzacyjnego w kolejnych dwóch miesiącach I kwartału br. (wzrost produkcji samochodów m.in. w Niemczech i Czechach, wyższa liczba rejestrowanych aut w krajach Unii Europejskiej) to pomyślny prognostyk dla producentów z tej branży w

GUS: Eksport w euro wzrósł o 6,1% r/r, import wzrósł o 7,9% w I-V 2018

. Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT. (ISBnews)    

AutomotiveSuppliers.pl podniósł prognozę eksportu sektora w br. do 26 mld euro

% mniej niż przed rokiem, podano także.   "Eksport samochodów osobowych i towarowo-osobowych wyniósł 726,02 mln euro, co oznacza wzrost o 7,29% w stosunku do zeszłego roku. Na tę grupę przypadło 29,76% eksportu sektora motoryzacyjnego, o 2,98% mniej niż przed rokiem. Eksport do krajów UE

Emilewicz: KE podnosząc prognozę PKB doceniła m.in. wyraźny wzrost inwestycji

. stawia nas na 2. pozycji w całej Unii Europejskiej, zaraz za Maltą. Wcześniej swoje szacunki podniosły OECD oraz MFW, a także agencje ratingowe. Możemy stwierdzić, że konsensus wzrostu gospodarczego w okolicach 4,5% to niezwykle dobry wynik na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej" - napisała

Apator miał 9,82 mln zł zysku netto, 16,87 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2019 r.

udział w przychodach ogółem był jednak w 2019 r. (z uwagi na konsekwentnie utrzymującą się wysoką i równocześnie wyższą w porównaniu do sprzedaży w kraju dynamikę eksportu) o 2 pkt proc. niższy niż rok wcześniej. Drugie miejsce wśród partnerów handlowych grupy zajmuje Unia Europejska z wyższym o 4 pkt

GUS: Eksport w euro wzrósł o 5% r/r, import wzrósł o 7,9% w I-IV 2018

oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT. (ISBnews)

Aluprof z Grupy Kęty planuje wzrost przychodów do ponad 1,5 mld zł w 2020 r.

krajami i eksportem na poziomie 40% ogólnej sprzedaży" - powiedział prezes Tomasz Grela, cytowany w komunikacie. Firma chce rozwijać się w Kenii, we Włoszech, Hiszpanii i Portugalii. Przedstawicielstwa handlowe Aluprof funkcjonują tam od lat, a dzięki dokładnemu rozpoznaniu rynku spółka opracowała

PGNiG: Po wyroku TSUE przesył gazu przez Nord Stream I spadnie o 12,4 mld m3

w negocjacjach w sprawie przesyłu gazu" - podkreślił szef PGNiG. W jego ocenie, wpływ decyzji TSUE na rynki poszczególnych krajów, w tym Polski, Ukrainy Czech czy Słowacji, będzie "wyłącznie pozytywny". TSUE uchylił dziś decyzję Komisji Europejskiej dającą Gazpromowi prawo

GUS: Eksport w euro wzrósł o 3,7% r/r, import wzrósł o 6,9% w I-III 2018

2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT. (ISBnews)  

PIPS: Eksport polskiego obuwia: +12,9% wolumenowo, +21% wartościowo w 2018 r.

Warszawa, 19.02.2020 (ISBnews) - Eksport obuwia z Polski wzrósł w ujęciu wartościowym o 20,97% r/r do 1,67 mld euro, a w ujęciu wolumenowym - o 12,9% r/r do 107,6 mln par w 2018 r., wynika z danych Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego (PIPS). Izba spodziewa się dalszego wzrostu sprzedaży branży

Pracodawcy RP: Brexit nie wpłynie na firmy w br, potem nowe obowiązki, gł. celne

. certyfikatu celnego. To warunek konieczny dla dokonywania zgłoszeń celnych. "Wewnątrz Unii Europejskiej nie jest potrzebny, natomiast jeśli przedsiębiorca będzie dokonywał importu do Wielkiej Brytanii lub eksportu z tego kraju lub  realizował operacje tranzytowe ze Zjednoczonego Królestwa, to

GUS: Eksport w euro wzrósł o 6% r/r, import wzrósł o 9,5% w I-II 2018

1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT. (ISBnews)  

PayPal: Prawie 39% polskich MŚP eksportuje towary także poza UE

Warszawa, 19.03.2019 (ISBnews) - W Polsce 61,1% eksportu generowanego przez MŚP jest sprzedażą wewnątrz Unii Europejskiej, podczas gdy 38,9% eksportuje także na rynki poza nią, wynika z raportu "Rozwój sektora MŚP w Europie" PayPal. Średnia dla całej UE, jeśli chodzi o sprzedaż także

Czerwińska: Sytuacja ekonomiczna w EU czynnikiem ryzyka dla polskiego PKB w 2019

Warszawa, 31.01.2019 (ISBnews) - Sytuacja ekonomiczna w Unii Europejskiej będzie w bieżącym roku stanowić istotny czynnik ryzyka dla prognoz wzrostu polskiego eksportu i w efekcie PKB, poinformowała minister finansów Teresa Czerwińska. "Po wyraźnym spowolnieniu w trzecim kwartale, koniec

GUS: Eksport w euro wzrósł o 4,8% r/r, import wzrósł o 10,9% w styczniu br.

danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT. (ISBnews)  

Santander BP: Eksport stolarki otworowej wzrośnie o 5-8% r/r w 2019 r.

Warszawa, 06.06.2019 (ISBnews) - Eksport okien i drzwi z Polski wzrósł o 11,1% r/r w 2018 r., a w tym roku wzrost ma być kontynuowany, na poziomie 5-8%, szacują eksperci Santander Bank Polska. "W ciągu ostatnich 10 lat udział sprzedaży zagranicznej w całkowitych przychodach krajowych

HSBC Polska: Chińskie firmy są zainteresowane inwestycjami w Polsce

rozmowie z ISBnews dyrektor generalny HSBC Polska Michał H. Mrożek.   "Polska jest cały czas w kręgu zainteresowania chińskich inwestorów przede wszystkim z trzech powodów. Po pierwsze, nasz kraj jest uznawany za bramę do Unii Europejskiej, a jednocześnie [po drugie] za kraj z dużym

Polimex-Mostostal złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia EPB

ochrony środowiska, a także produkcja i eksport konstrukcji i elementów stalowych. Grupa wnioskodawcy działa na rynkach krajowych jak i zagranicznych, w szczególności w krajach Unii Europejskiej. Głównym przedmiotem działalności EPB jest projektowanie, produkcja i montaż konstrukcji stalowych, urządzeń

GUS: Eksport w euro wzrósł o 10,2% r/r, import wzrósł o 12,3% w 2017 r.

z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT. (ISBnews)

KUKE ma nowe ubezpieczenie dla eksporterów do UE i OECD na czas kryzysu

Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) wprowadza nowe ubezpieczenie należności handlowych przy sprzedaży na rynki Unii Europejskiej i wybranych krajów OECD, pomimo wzrostu ryzyka i ograniczania ochrony przez innych ubezpieczycieli, podała

GUS: Eksport w euro wzrósł o 11,8% r/r, import wzrósł o 13,9% w 2017 r.

SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT. (ISBnews)  

Grupa Recykl: W 2022 roku ponad 50% przychodów będzie pochodziło z eksportu

Skandynawia i inne kraje europejskie. Spółka w dalszej perspektywie nie wyklucza także wejścia na rynki azjatyckie. "Najbardziej obiecujący pod kątem wzrostu eksportu jest dla nas kierunek wschodni, gdzie uzyskujemy korzystniejsze ceny niż na Zachodzie. Dlatego jesteśmy nawet skłonni

Lewiatan: Brexit niekorzystny dla polskiej gospodarki, ale jeszcze nie w 2020 r.

. "Brexit nie pomoże polskiej i europejskiej gospodarce. Jeszcze w tym roku nic się specjalnie nie zmieni. Ale już w kolejnych latach może być gorzej. Mamy nadzieję, że w ciągu najbliższych 11 miesięcy, kiedy będą trwać negocjacje w sprawie umowy między Wielką Brytanią i UE, uda się rozwiązać wiele

GUS: Eksport w euro wzrósł o 10,7% r/r, import wzrósł o 12,1% w I-XI

maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT. (ISBnews)  

KOWR: Eksport cukru wzrósł o 20% wolum. i o 30% wartościowo od X 2016 do IX 2017

wyniosły 283 mln euro, o 30% więcej niż w roku 2015/2016. Najwięcej polskiego cukru sprzedano na rynku Unii Europejskiej - 344 tys. ton, w tym do Niemiec - 142 tys. ton, Włoch - 32 tys. ton, Belgii i na Litwę - po 26 tys. ton oraz do Czech - 24 tys. ton. Średnia cena eksportowanego cukru do krajów UE w

BZ WBK, Exact System: Motoryzacja będzie liderem eksportu przez kolejne 2 lata

Warszawa, 28.05.2018 (ISBnews) - Sektor automotive pozostanie najbardziej perspektywicznym działem polskiego eksportu w ciągu dwóch najbliższych lat. W perspektywie długoterminowej, do utrzymaniu pozycji potrzebna będzie jednak dywersyfikacja rynków zbytu poza kraje UE oraz wzmocnienie

PIE: Twardy brexit może obniżyć PKB Polski o 0,24% w wyniku spadku eksportu

przepływ towarów przez kanał La Manche o 40-60%, a w przypadku leków i wyrobów medycznych oszacowano, że twardy Brexit spowodowałby w Wielkiej Brytanii przez pierwsze pół roku niedobór leków o łącznej wartości 1,8-2,7 mld funtów. "Na niedobory narażone są również kraje europejskie. Dodając do

Eksport rośnie wolniej, ale jest wyższy od importu. Mamy nadwyżkę handlową

wyniósł bowiem 2,1 proc. W eksporcie największą dynamikę udało nam się osiągnąć w handlu z krajami rozwiniętymi, w tym z Unią Europejską. Tu wzrost eksportu był relatywnie szybki - wyniósł 3,1 proc. Ekonomiści ostrzegają, że eksport może nie być tak mocnym silnikiem dla naszego wzrostu PKB, jakim był w

GUS: Eksport w euro wzrósł o 10,5% r/r, import wzrósł o 11,5% w I-X

1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT. (ISBnews)  

ES-System skupi się na utrzymaniu 40-proc. poziomu marży na sprzedaży

kierunki eksportu to kraje Unii Europejskiej. Jednocześnie spółka nie rezygnuje z innych rynków, takich jak kraje Bliskiego Wschodu. ES-System to największa polska firma w branży oświetleniowej, działająca w segmentach oświetlenia architektonicznego, ulicznego, zewnętrznego i awaryjnego. Spółka jest

IPAG: PKB spadnie o 8,5% w II kw., w całym 2020 r. zmniejszy się o 2,9%

epidemiczną niż w większości pozostałych państw europejskich oraz wysoki poziom planowanej pomocy publicznej (tzw. tarczy antykryzysowej) spodziewać się trzeba, że przebieg kryzysu będzie łagodniejszy niż w krajach Europy Zachodniej" - czytamy dalej. Instytut przewiduje, że usługi rynkowe w największym

Apator miał 16,89 mln zł zysku netto, 33,17 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

) eksportu wynikającego m.in. z zatowarowania klientów w poprzednim roku i pierwszych symptomów hamowania gospodarek europejskich w wyniku rozszerzającej się pandemii. "W obecnych, trudnych czasach, zdywersyfikowany geograficznie biznes oraz szeroki portfel produktów Grupy Apator pozwala nam

MR: Najszybciej w I-XI wzrósł eksport produktów metalurgicznych i chemicznych

wyniosło 1 811,4 mln euro wobec 3 848,3 mln euro w analogicznym okresie ub. roku. W okresie 11 miesięcy ub.r. szybko w rósł eksport do Unii Europejskiej, tj. o 10,4% (do 149,7 mld euro), z tym że istniały wyraźne różnice w tempie jego wzrostu dla poszczególnych rynków, podkreślił resort. "

PKO BP uruchomił Platformę Wsparcia Eksportu dla firm planujących ekspansję

Europejskiej pod względem liczby osób zatrudnionych w branży odzieżowej (88 tys. na koniec 2015 r.). Jednocześnie zajmuje 2. pozycję pod względem liczby firm produkujących odzież - 11,9 tys. Głównymi odbiorcami polskiej produkcji odzieżowej są Niemcy, Holandia, Rumunia i Czechy. Liderami pozostają kraje

MR: Najszybciej w I-X wzrósł eksport prod. metalurgicznych i wyrobów chemicznych

; - czytamy w komentarzu do danych GUS. Według wstępnych danych GUS, po trzech kwartałach br. eksport zwiększył się o 9,8% do 149,63 mld euro, a import o 10,9%, do 147,77 mld euro. "Eksport do Unii Europejskiej wzrósł o 9,1% (do ok. 118,9 mld euro), w tym do Niemiec o 9,7%, Czech o 5,7%, Wielkiej

ITA: Import włoskich produktów spożywczych do Polski sięgnie 934 mln euro w br.

Oznaczenie Geograficzne ChOG (wł. IGP) oraz Gwarantowana Tradycyjna Specjalność GTS (wł. STG), a w stosunku do win: DOC,DOCG, IGT.  Włochy mają największa liczbę zarejestrowanych produktów specjalnie oznaczonych w Unii Europejskiej - aż 299 artykułów spożywczych i 523 win. Wartość włoskiego eksportu

GUS: Eksport w euro wzrósł o 9,8% r/r, import wzrósł o 10,9% w I-IX

maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT. (ISBnews)

MPiT oczekuje wzrostu eksportu o ok. 4%, a importu - o ok. 5% w 2019 r.

eksportu). Również projekcje PKB dla innych krajów unijnych, szczególnie tych, które są jednocześnie ważnymi partnerami handlowymi Polski, wskazują, że otoczenie zewnętrzne będzie nam mniej sprzyjało, niż miało to miejsce w dwóch poprzednich latach" - czytamy dalej. Dla Francji Komisja Europejska

GUS: Eksport w euro wzrósł o 1,7% r/r, import wzrósł o 0,4% w I-XI

komunikacie. Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT. (ISBnews)  

GUS: Eksport w euro wzrósł o 9,5% r/r, import wzrósł o 11,4% w I-VIII

komunikacie. Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT. (ISBnews)  

Prezes Banku Pekao: Chcemy mocniej finansować zieloną energetykę i eksporterów

performuje dział finansowania eksportu. Już teraz jesteśmy w stanie wspierać firmy w kilkudziesięciu krajach świata przy wsparciu KUKE. Zarabiamy na tym, mamy tu świetne ROE. Policzyliśmy sobie, że gdyby nie nasze wsparcie, nie byłoby eksportu polskich usług i towarów wartych około 1 mld zł. Dzięki naszym