eksploatacji linowej

Szpiedzy na niebie, czyli do czego służą drony

Pomagają rolnikom, ubezpieczycielom oraz służbom mundurowym. Drony zataczają coraz szersze koło nad biznesem.

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział III: Przepisy szczególne, Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

Najczęściej zadawane pytania

wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucja i obrót paliwami i energią, ochrona osób i mienia, przewóz lotniczy, budowa i eksploatacja albo wyłącznie eksploatacja autostrad płatnych